REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200217991 Aasha - ಕಾಶಪ್ಪ 57 ನಾವದಗಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300136148 Merajabegam - W/O ಖುತಾಬೊದ್ದೀನ #00 ನವದಗಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136457 Sujata - W/O ಸಂತೋಷ ನಾವದಗಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138122 Iramma - S/O ಕಲ್ಲಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20226004000023/05/2022
560300138251 Esvari - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತೀ ಮಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022150010000021/05/2022
560300138779 Surekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜರತನ 1/PHH(NK) / NCSBiometric****413523/05/2022FPS****413523/05/20226004000023/05/2022
560300139191 Jagadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರೇವಣಪ್ಪಾ ನPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20229006000021/05/2022
560300139231 Kastur Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ನಾವದಗಿ ಕುPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/20223002000024/05/2022
560300139689 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ 84 . PHH(NK) / NCSBiometric****573722/05/2022FPS****573722/05/20229006000022/05/2022
560300139977 Surekha - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 1-74 ನಾವದಗಿ ನಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140318 Malana Bai - S/O ಬಾಬು . . ನಾವದಾಗಿ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/2022150010000022/05/2022
560300140674 Archana - W/O: ಗಣಪತಿ ನಾವದಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20229006000022/05/2022
560300140721 ಪಾರಾಬಾಯಿ - S/O ಗೋಪು . . PHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/202212008000022/05/2022
560300141730 Sukshala Bai - W/O: ಮಹದೇವಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141775 Mahananda - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಾವದಗಿ ಕುಮಾರ್ ಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142034 Kamalabai - W/O ರಾಜಣ್ಣ ಶೇರೀಕಾರ 4-7-176 .NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142228 Kamla Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ನಾವದಗಿ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142432 Babita - W/O ಪವನ್ #0 ನಾವಾದಾಗಿ ಕುಮಾರಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142477 Avita - W/O ಶ್ರೀಮಂತ #55 ನವದಗಿ ತಾಂಡ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20229006000021/05/2022
560300142544 Jeejabai - S/O ಮಾಣಿಕ #00 ನವದಗಿ ಥಾಂಡಾ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20226004000022/05/2022
560300142639 Renuka - D/O ಮೋತಿರಾಮ # ನಾವದಗಿ ತಾಂಡಾ ನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142775 Shobha - W/O ವೀರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ 111 . ನಾವದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142820 Rekha - W/O ಅಶೋಕ 23 ನಾವದಗಿ ತಾಂಡಾ ನಾವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300142881 ಸುನಬಾಯಿ - S/O ನಾರಾಯಣ್ ಜಾದವ್ . . ನಾವದಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300143049 Amba Bai - W/O ಸೋಮಲು - - ನಾವಾಡಗಿ ತಂಡ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143134 Sainaj Bee. - W/O ಲಯಕೋದ್ದೀನ್ . . . ನಾವದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143587 Santoshi - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಾವದಗಿ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143664 Asha - W/O ಪಂಡಿತ ನಾವದಗಿ ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143685 Ravita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಂತೇಶ ನಾವದಗಿ ಕುಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/202212008000022/05/2022
560300143885 Renuka - S/O ನಾಗಭುಸಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವದಗಿ ಅಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143892 Baswaraj - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟಿ ಬಿರಾದಾರ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300143893 Ismai Sab - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಬೂಬ್ ಸಾಬNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144142 Ahmed Bee. - W/O ಮೊಹಿನುದ್ದೀನ್ . . ನಾವದಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/2022150010000023/05/2022
560300144205 Lalita - S/O ಶಿವರಾಮ . . ನಾವದಾಗಿ ತಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144585 Sunita - ಮಹಂತೇಶ ನಾವಾಡಗಿ ನಾವದಗಿ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/2022150010000022/05/2022
560300144688 Dropati - W/O ವೀರಣ್ಣ 300 ನಾವಾಡಗಿ ದುಬಲಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560300144731 Anusaya - ಗುಂಡರಾವ್ ಪೋಲೀಸ್ ಪ್ಯಾಟಿಲ್ ಏಚ್‌NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144823 Sharada Bai - W/O ಸುನಿಲ ನಾವದಗಿ ಕುಮಾರ ಚಿ೦ಚೋಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145717 Jaishree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145759 Shantabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಲಾದ ನಾವದಗಿ ಕುಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022180012000021/05/2022
560300145845 Subhash - C/O ಧೊಂಡಿಬಾ #65 ನಾವದಗಿ ನಾವದಗNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300151087 ಶಬ್ಬಿರ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/2022200015000023/05/2022
560300151088 ಮಾದಪ್ಪಾ - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/2022200015000024/05/2022
560300151090 ಶಕುಂತಲಾ - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/2022200015000022/05/2022
560300151091 Mayavati - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022200015000021/05/2022
560300151093 ತುಕಾರಾಮ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20226004000023/05/2022
560300151094 ಜಂಪಣ್ಣ - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022200015000021/05/2022
560300151095 Kamalabai - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/2022200015000022/05/2022
560300151096 ಬಾಬುರಾವ - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022200015000021/05/2022
560300151097 ಬಾಬು - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/2022200015000022/05/2022
560300151098 ಪುಲ ಸಿಂಗ - ವಿಳಾಸ: S/o ಲಾಲಸಿಂಗ, ನಾವದಗಿ ತಾಂAAY(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/2022200015000022/05/2022
560300151099 ಮಹರನಬಿ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20223002000022/05/2022
560300151100 Premalabai - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/2022200015000024/05/2022
560300151101 Anneppa - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/2022200015000023/05/2022
560300151102 ರತ್ನಮ್ಮಾ - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151103 ಶಿವರಾಜ - ನಾವದಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300151104 ಬಾಬುರಾವ - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151105 ಸರಸ್ಢತಿ - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/2022200015000022/05/2022
560300151106 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/2022200015000022/05/2022
560300151107 ಮಾಣಿಕ - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/2022200015000023/05/2022
560300151108 ಶಾರದ ಬಾಯಿ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20229006000022/05/2022
560300151109 ದಸ್ತಗಿರ - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022200015000021/05/2022
560300151110 ಇಸಾಮೊದ್ದಿನ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/2022150010000022/05/2022
560300151111 ಮಡೋಳಿ - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151112 ಶಿವಾಜಿ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20229006000021/05/2022
560300151113 ಬಾಬು - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022200015000021/05/2022
560300151114 ಮಹ್ಮದ - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/2022200015000022/05/2022
560300151116 Sapana - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168492 sangamma - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20223002000023/05/2022
560300168493 Mahadevi - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300168494 ಬಸಪ್ಪಾ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168495 Sangeeta - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/202212008000022/05/2022
560300168496 ಸಂಜು - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168497 satya shila - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168498 ಅನುಸಯಾ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/202212008000024/05/2022
560300168499 Putlabai - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300168500 ಪ್ರಭಾವತಿ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/2022150010000023/05/2022
560300168501 ಈರಯ್ಯ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20226004000022/05/2022
560300168502 ಪ್ರಭು - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20229006000023/05/2022
560300168503 ಶಿವರಾಜ - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168504 ಲಕ್ಕೀ ರಾಮ - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20226004000022/05/2022
560300168505 ಮೋತಿ ರಾಮ - ವರವಟ್ಟಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20226004000021/05/2022
560300168506 ಲಕ್ಕೀ ರಾಮ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20226004000021/05/2022
560300168507 ವಿಠಲ - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20229006000021/05/2022
560300168508 Sharanamma - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/202212008000021/05/2022
560300168509 Nirmala - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168511 ರಮೇಶ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/202212008000021/05/2022
560300168512 ಹಿರು - ವಿಳಾಸ: S/o ಗೊಪು, ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20226004000022/05/2022
560300168513 ಕಿಶನ - ವಿಳಾಸ: S/o ಗೊಪು, ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/202212008000021/05/2022
560300168515 ಖಾಜಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ನಾವದಗಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/2022180012000024/05/2022
560300168516 Gaushabi - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/20229006000024/05/2022
560300168518 ಬುದ್ದ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20226004000023/05/2022
560300168520 ಬಾಬ - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/2022200015000023/05/2022
560300168521 shobha - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168522 ಮೋತಿ ರಾಮ - ನಾವದಗಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022150010000021/05/2022
560300168523 ಸವಿತಾ - W/O ರವಿ ನಾವದಗಿಕುಮಾರ ಚಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168524 ಆತ್ಮಾನಂದ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/20229006000024/05/2022
560300168525 ವೆಂಕಟ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20226004000021/05/2022
560300168526 ಓಂಕಾರ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20229006000023/05/2022
560300168527 ಮನ್ವರ - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/202212008000022/05/2022
560300168528 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/202212008000023/05/2022
560300168529 ಶರಣಪ್ಪಾ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20226004000021/05/2022
560300168530 ರೂಪಾ ಚಂದ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20226004000022/05/2022
560300168531 ಗಣಪತಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಗೊಪು, ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/202212008000021/05/2022
560300168532 ಸೀತಾ ರಾಮ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168533 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20229006000023/05/2022
560300168534 Sashikala - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20223002000022/05/2022
560300168535 ಜಗನಾಥ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20229006000023/05/2022
560300168536 ರಮೇಶ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022150010000021/05/2022
560300168537 ಗುರಪ್ಪಾ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/202212008000021/05/2022
560300168538 ನಾಗಣ್ಣಾ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168539 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20226004000021/05/2022
560300168540 ರಾಜಪ್ಪ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022150010000021/05/2022
560300168541 Chinamma - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022210014000021/05/2022
560300168542 Indumati - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022150010000021/05/2022
560300168543 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022150010000021/05/2022
560300168544 SUMITRA - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022180012000021/05/2022
560300168545 ನರಸಪ್ಪಾ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20226004000021/05/2022
560300168546 ಲಕ್ಷಿ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20226004000021/05/2022
560300168547 ಶ್ರೀಮಂತ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022180012000021/05/2022
560300168548 Rukmini - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/202212008000021/05/2022
560300168549 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20229006000021/05/2022
560300168550 lakshmi - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022200015000021/05/2022
560300168551 ಶಾರ ಬಾಯಿ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168552 Sheelavati - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/202212008000023/05/2022
560300168553 ನಾಗಮ್ಮಾ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20223002000021/05/2022
560300168554 ಬಾಬ - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20229006000023/05/2022
560300168555 Ambika - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/202212008000021/05/2022
560300168556 Gangamma - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/202212008000021/05/2022
560300168557 ಘಾಳೇಪಾ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/202212008000021/05/2022
560300168558 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20226004000023/05/2022
560300168559 ಕಾಶಿನಾಥ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300168560 ನರಸಪ್ಪಾ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20223002000022/05/2022
560300168561 Gangamma - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/202212008000023/05/2022
560300168562 jai shila - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022150010000021/05/2022
560300168564 ನಾಗಯ್ಯ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/202212008000022/05/2022
560300168565 ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ - ನಾವದಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/2022200015000024/05/2022
560300168566 ಧಾವರು - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20229006000021/05/2022
560300168567 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/202212008000021/05/2022
560300168568 ದಸಲಾಬಾಯಿ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168569 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/20229006000024/05/2022
560300168570 ಮಹಾದೇವಿ - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022150010000021/05/2022
560300168572 ಪ್ರಭು - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20226004000021/05/2022
560300168573 ಶಂಶೊದ್ದೀನ - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168574 Bharatbai - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168575 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/202212008000021/05/2022
560300168576 Savita - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/2022300020000022/05/2022
560300171198 ಬಸಪ್ಪಾ - ನಾವದಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171199 ನಾಗ ಶೇಟ್ಟಿ - ನಾವದಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171200 ಅಶೂಕ - ವಿಳಾಸ: S/o ಗುರುಪಾದಪ್ಪಾ, ನಾವದಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180355 PRABHU - ನಾವದಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/20223002000024/05/2022
560300180544 KASTURBAI - ನಾವದಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180989 ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಶೆಟು ಚೆವಾನ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20226004000022/05/2022
560300182354 Shilpa - ನಾವದಗಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/2022150010000024/05/2022
560300182507 Laximbai - ಸಾ:ನಾವದಗಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/2022210014000022/05/2022
560300183114 ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ಜೇನು ರಾಠೂಡ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022150010000021/05/2022
560300183657 ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20223002000022/05/2022
560300183659 ದಿಲೀಪ್‌ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/202212008000021/05/2022
560300183662 Gangamma - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/20229006000024/05/2022
560300183663 ಮಾದಪ್ಪಾ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20226004000023/05/2022
560300183664 Anita - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183668 ಮದಾರ ಸಾಬ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183671 Shabana Begam - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/2022150010000024/05/2022
560300183673 Nillamma - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/2022180012000023/05/2022
560300183676 Parvina - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/2022180012000024/05/2022
560300183684 PRABAVATHI - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20229006000023/05/2022
560300183688 Basappa - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300183690 ವಿರಶೇಟ್ಟಿ - ನಾವದಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183693 Sarswati - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183695 ಫಾಳೆಪ್ಪಾ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20223002000023/05/2022
560300183697 ಶಿವಕುಮಾರ್‌ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/202212008000024/05/2022
560300183700 ಕಾಶಿನಾಥ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20229006000022/05/2022
560300183702 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20229006000022/05/2022
560300183708 ಕಿಶನ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/202212008000022/05/2022
560300183711 ರಮೇಶ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183713 ಫಯಾಜೋದೀನ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/202212008000024/05/2022
560300183718 Vijaylaxmi - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/202212008000022/05/2022
560300183721 ಶೀರಾಜೊದ್ದಿನ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/2022180012000024/05/2022
560300183725 ಕಿಶನ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20226004000022/05/2022
560300183726 ಅನೀಲ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/202212008000022/05/2022
560300183728 ಇಸ್ಮಯಿಲ್‌ ಸಾಬ - ನಾವದಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183730 ಭೀಮ ರಾಯ್ಯ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300184210 ಹುಸೇನಾ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/2022180012000022/05/2022
560300184211 ಮಲ್ಲಯ್ಯ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184212 Shahajabee - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/2022150010000022/05/2022
560300184214 ಗಣಪತಿ - ನಾವದಗಿ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022200015000021/05/2022
560300184216 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300184267 ರುಪಚಂದ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20226004000022/05/2022
560300184272 ಶಿವಕಾಂತಾ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20226004000021/05/2022
560300184398 ರೇವಣಯ್ಯಾ - ನಾವದಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184403 ಈರಪ್ಪಾ - ನಾವದಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184404 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ನಾವದಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184405 ಸುನಿಲ - ನಾವದಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184460 Ladlesab Madarsab - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/202212008000022/05/2022
560300184702 Shivalila - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300184864 ಸಂತೋಷ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184869 Laxmi - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/2022150010000023/05/2022
560300184875 umadevi - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184878 Maharun Bi - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/202212008000024/05/2022
560300185572 ಚಂದ್ರಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಶಾಮಯ್ಯಾ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/2022150010000024/05/2022
560300185573 PARASHU S/O SHETU - ಸಾ: ನಾವದಗಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20229006000021/05/2022
560300185591 ಸಂತೋಷ - ನಾವದಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185593 SHIVRAJ S/O BHIMANNA BIRADAR - ಸಾ:ನಾವದಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185617 REVANAPPA S/O BHIMANNA BIRADAR - ಸಾ:ನಾವದಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/202212008000023/05/2022
560300185633 SATYAVATI - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/2022150010000022/05/2022
560300185664 ಗುರಪ್ಪಾ ವಿಶ್ವನಾಥ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/202212008000024/05/2022
560300185679 Shivalila - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185688 JAISINGH S/O RUPCHAND - ನಾವದಗಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/202212008000022/05/2022
560300185696 SANTOSH S/O SURESH JADHAV - ನಾವದಗಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/2022150010000022/05/2022
560300185718 RAJKUMAR - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20229006000022/05/2022
560300185726 SARDAR S/O SOMLU - ನಾವದಗಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185802 Mira Bai - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/2022150010000022/05/2022
560300185804 ಗೋದಾವರಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ವೀರುಪಾಕ್ಷೆ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/20226002000024/05/2022
560300185876 RAJEPPA - ಸಾ:ನಾವದಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20226004000023/05/2022
560300185905 SUBHASH - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022180012000021/05/2022
560300186019 ಮಮೀತಾ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186025 SHIVKUMAR S/O NAGANTH - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20229006000021/05/2022
560300186048 SHARNAPPA S/O BHIMANNA - ಸಾ:ನಾವದಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/202212008000023/05/2022
560300186050 NAGAYYA S/O GURAYYA - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****945316/05/2022FPS****945316/05/202212008000016/05/2022
560300186082 ISHUBI - ಸಾ:ನಾವದಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/2022150010000023/05/2022
560300186115 Kallamma - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022180012000021/05/2022
560300186124 Jayashree - ಸಾ:ನಾವದಗಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/202212008000024/05/2022
560300186130 Gauramma - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022150010000021/05/2022
560300186146 SHIV KUMAR - ಸಾ; ನಾವದಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/202212008000023/05/2022
560300186169 Ruksanabegum - ಸಾ:ನಾವದಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300188132 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300188574 ದೇವಿದಾಸ್‌ - ನಾವದಗಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20226004000022/05/2022
560300188575 ಚೆಂದ್ರಂಮ್ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/202212008000021/05/2022
560300188757 ರಾಜೇಂದ್ರ - ನಾವದಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188773 ಭೀಮರಾವ್‌ - ನಾವದಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188774 ನಾಗಮ್ಮ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20226004000022/05/2022
560300188889 Sangitha - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/2022150010000022/05/2022
560300188890 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300188900 ರವಿ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/2022210014000023/05/2022
560300188901 ಕುಪ್ಪಣ್ಣ - ನಾವದಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188928 Preeti Molakere - ನಾವದಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188963 ಪರಶು ರಾಮ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/2022150010000022/05/2022
560300189008 ಪ್ರಶು ರಾಮ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189125 ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189133 Lalitabai - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022150010000021/05/2022
560300189192 ಉಸಮಾನ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****991125/05/2022FPS****991125/05/2022180012000025/05/2022
560300189222 ಶಾಮರಾವ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20226004000022/05/2022
560300189223 ಕಮಲಬಾಯಿ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/202212008000022/05/2022
560300189224 ಗೋಪೂ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189272 ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189313 ರಾವಜೀ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189438 ಭಾರತಿ ಬಾಯಿ - ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20226004000022/05/2022
560300189470 Rijawan Bi - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20229006000022/05/2022
560300189539 Sainabi - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/202212008000023/05/2022
560300189547 ಶೇಕಮ್ಮ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20229006000022/05/2022
560300189621 Vimal Bai - ವೀಮಲಾ ಬಯಿ ಗಂಡ ಧುಲಪ್ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20223002000022/05/2022
560300191193 RAJSHEKAR S/O GOUDAPPA BIRADAR - ಮು// ನಾವದಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/2022150010000023/05/2022
560300191625 KALLAPPA S/O SIDDAPPA - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191690 PREETI - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192002 Kavita - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/2022150010000022/05/2022
560300192031 PUTALABAI - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/2022150010000024/05/2022
560300192179 YASHWANTH S/O JHAMPANNA - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/202212008000022/05/2022
560300192317 SHRAVAN S/O ZAMPANA - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20226004000023/05/2022
560300192460 ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಶಿವಮುರ್ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20226004000023/05/2022
560300192973 VISHWANATH S/O KASHAPPA - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20229006000021/05/2022
560300193047 SHIVSHANKARAYYA S/O REVANNAYYA - ಮು//ನಾವದಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/202212008000022/05/2022
560300193162 Laxmi - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/202212008000021/05/2022
560300193352 Chinnamma - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193353 Vijaykumar s/o Basappa Balkund - ಮು//ನಾವದಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193354 Prayagbai - ಮು//ನಾವದಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20229006000023/05/2022
560300193355 BASAPPA S/O ANANDAPPA DABSHETT - ಮು// ನಾವದಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20226004000021/05/2022
560300193356 Maheshwari - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193357 NAGAYYA VEERAPAYYA SWAMY - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/202212008000023/05/2022
560300193358 GOUSUDDIN MASTANSAB - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300193359 JAFAR GOUSUDDIN - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/202212008000023/05/2022
560300193360 MALLAPPA GURAPPA - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/202212008000023/05/2022
560300193361 Shobavati - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/202212008000021/05/2022
560300193362 REVANAPPA RAJAPPA - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193683 Jaishree - ಮು// ನಾವದಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ :ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****533721/05/2022FPS****533721/05/2022150010000021/05/2022
560300193710 RAMANNA - ವಿಳಾಸ: S/o ಗಿರೆಪ್ಪಾ, ಗ್ರಾಮ ನಾವPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20223002000023/05/2022
560300193716 SADANAND S/O KASHAPPA - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20226004000021/05/2022
560300193896 Sharanappa S/o Sangshetty Chan - ಮು// ನಾವದಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193897 SATHYAVAN S/O KASHAPPA - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300193926 Manik s/o Tukaram Bandage - ಮು/ನಾವದಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20226004000023/05/2022
560300193928 Vimalbai - ಮು//ನಾವದಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/202212008000023/05/2022
560300193929 GARMU LALSING - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾಂಡಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/202212008000021/05/2022
560300193930 KASHINATH NAUSU - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾಂಡಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022150010000021/05/2022
560300193931 Sidamma - ಮು: ನಾವದಗಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193932 SUBHASH DEVALU - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ಥಾಂಡಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/202212008000022/05/2022
560300193933 SANJU ROOPCHAND - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾಂಡಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193934 DEVALU SOMALU - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾಂಡಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20229006000022/05/2022
560300194007 Sanjeevkumar s/o Ramdas mane - ಮು//ನಾವದಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/2022150010000024/05/2022
560300194018 TANAJI REVANAPPA - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300194083 Renuka - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/202212008000023/05/2022
560300194084 ಯಶ್ವಂತ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಶೇರಿಕರ - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194310 YOUSUF HUSSAINSAB - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/2022180012000024/05/2022
560300194312 AZIMODDIN MAHEBOOBSAB - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/20226004000024/05/2022
560300194613 Sheshikala - ಮು// ನಾವದಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300194614 Lokesh S/o Narsappa Mehtre - ಮು:ನಾವದಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/202212008000024/05/2022
560300194615 VAIJAYYA MAHADAYYA SWAMY - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/202212008000023/05/2022
560300194616 VEERAPPA GUNDAPPA - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194617 RAJKUMAR S/O KASHAPPA CHIKNAGA - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20229006000021/05/2022
560300194618 Suganda - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/20226004000024/05/2022
560300194619 ಮಹಾದೇವಿ ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20226004000022/05/2022
560300194625 MALLAPPA S/O KALLAPPA - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/202212008000023/05/2022
560300194655 Jaishree - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/202212008000021/05/2022
560300194825 ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಣೇಪ್ಪಾ ಬೀರಾದಾರ - ಮು//ನಾವದಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300194961 Saraswati - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300195097 ಸಿದ್ದಾರೂಡ ತಂದೆ ಗೌಡಪ್ಪಾ - ಸುದ್ದರೂಢ ತಂದೆ ಗೌದಪ್ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20226004000023/05/2022
560300195112 Channamma - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/2022180012000024/05/2022
560300195144 HAVAYYA S/O NAGBHOOSHAN - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195173 SHIVAKUMAR S/O DHANRAJ DHABASH - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****549823/05/2022FPS****549823/05/20226004000023/05/2022
560300195300 DHARM RAY HANMANTHAPPA SHERIKA - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300195301 SARASWATI BHEEMANNA - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20226004000021/05/2022
560300195302 Mallamma - ವಿಳಾಸ: ವರವಟ್ಟಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195329 SIDRAM RAMCHANDRA - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20226004000021/05/2022
560300195382 Shobha - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/202212008000024/05/2022
560300195383 SHANTABAI W/O NAGSHETTY - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300195384 BASAVANAPPA S/O BABUSHETTY - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20223002000021/05/2022
560300195443 MALLIKARJUN S/O SHANKERPPA - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195444 VAIJIANTH S/O DASHARATH - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20226004000022/05/2022
560300195448 SANGEETA W/O RAJKUMAR - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲಕ್ಇPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20223002000022/05/2022
560300195501 Endumati - ವಿಳಾಸ: ನಾವದಗಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/20229006000024/05/2022
560300195642 Mallappa - ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 53 53 ನಾವದಗಿ ನಾವದPHH(NK) / NCSBiometric****693224/05/2022FPS****693224/05/20223002000024/05/2022
560300196312 Sharda Bai - ಅಪ್ಪಣ್ನಾ 42/1 ನಾವದಗಿ ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****533720/05/2022FPS****533720/05/20226004000020/05/2022
560300196529 Bhagyashree - ವಿಕಾಸ 73 ನಾವದಗಿ ನಾವದಗಿ ನಾವPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20229006000021/05/2022
560300196532 Sangita - ವಿಜುಕುಮಾರ 78 ನಾವದಗಿ ನಾವದಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300196536 Godavari - ಗುರಾಪ್ಪಾ 23 ನಾವದಗಿ ನಾವದಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022150010000021/05/2022
560300196538 Shanta Bai - ವಿಶ್ವನಾಥ 77 ನಾವದಗಿ ನಾವದಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20226004000021/05/2022
560300196838 Iramma - ಕುಮಾರ 46/01 ನಾವದಗಿ ನಾವದಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300198954 LALITA - ರಾವಜಿ 221 ನಾವದಗಿ ನಾವದಗಿ ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/202212008000022/05/2022
560300198955 Balaji - ಬಾಲಾಜಿ 218 ನಾವದಗಿ ನಾವದಗಿ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198956 RAJESHREE - ಗುರಪ್ಪಾ 123 ನಾವದಗಿ ನಾವದಗಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198957 Bhagamma - ಮಾಹಲಿಂಗಯ್ಯಾ 185 ನಾವದಗಿ ನಾವದPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20223002000022/05/2022
560300198958 Annapurna - ಪ್ಪದೀಪ 183 ನಾವದಗಿ ನಾವದಗಿ ನPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20229006000023/05/2022
560300198959 Sangitha - ಗೋವಿಂದ 218 ನಾವದಗಿ ನಾವದಗಿ ನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300198960 Premala Bai - ಸುರೆಶ 222 ನಾವದಗಿ ನಾವದಗಿ ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20226004000022/05/2022
560300198961 Revanappa - ಹನಮಂತಪ್ಪಾ 211 ನಾವದಗಿ ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20229006000023/05/2022
560300198962 Bhagyashree - ಸಂಗಮೇಶ 04 ನಾವದಗಿ ನಾವದಗಿ ನಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300199569 Lalitha - ರಾಜಕುಮಾರ 59 ನಾವದಗಿ ನಾವದಗಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300199570 Suvarna - ಸಂಜಿವಕುಮಾರ 83 ನಾವದಗಿ ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/2022150010000021/05/2022
560300199571 SALIYA BEE - ಕರಿಮಸಾಬ 1/151 ನಾವದಗಿ ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/20223002000024/05/2022
560300199572 Bhagamma - ರೇವಣಯ್ಯಾ 43 ನಾವದಗಿ ನಾವದಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/202212008000021/05/2022
560300199573 Gayathri - ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ 77 ನಾವದಗಿ ನಾವದಗಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300199574 Sharanamma - ಬಸಾಪ್ಪಾ 112 ವರವಟ್ಟಿ ವರವಟ್ಟಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20229204000023/05/2022
560300199582 Shameena bee - ಸಲಿಂಮಸಾಬ 223 ನಾವದಗಿ ನಾವದಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/2022180012000024/05/2022
560300203397 Basavaraja - S/O ಹನುಮಂತರಾಯ # ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203424 Chatrubai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರೇವಣಯ್ಯ ಸ್ವಮಿಸವಸತ್ನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203886 Vachalabai - C/O ಘಾಳಯ್ಯ 1-80 ನಾರ್ ಹನುಮಾನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300204946 Ambika - C/O ಚನ್ನವೀರ 81 ನಿಯರ ಹನುಮಾನ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300205024 Shakuntala - W/O ವಿಠಲ ರಾವ #11 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205120 Nagamma - C/O ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ 105 . ನಾವದಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205443 Guoramma - W/O ಕೊಟರೈಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಾಡಗಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206817 Umadevi - S/O ನಾಗಭೂಷಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವದಗಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300206864 Tabbasum Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಲೀಲ #21 ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300206903 Zalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಟು ನಾವಾಡಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300207871 Suneeta - W/O ಹನಮಂತ 183 . ನಾವಾದಾಗಿ ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****856524/05/2022FPS****856524/05/202212006000024/05/2022
560300207983 Sangita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿ ಮೆತ್ರೆPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/202212206000022/05/2022
560300208003 Suganda - W/O ನೀಲಕಂಟ #00 ಮಾವಿನ್ಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300208361 Balaji Biradar - C/O ಬಾಲಾಜಿ ರಾವ್ #/68 ಮಾವಿನ್ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208541 Panchshila - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬರೀಶ್ ಮಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300208602 Pratibha - S/O ವೈಜಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ #೪೫ ನಾವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208619 Purnabayi - C/O ಶಿವರಾಮ 205 ನಾವದಾಗಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300208657 Sridevi - S/O ಶಿವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವದಗಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/202212206000023/05/2022
560300208693 Mandakini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಮಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208714 Shobavati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಶೇರೀಕರ ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/202212008000021/05/2022
560300208716 Shantabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಯಾನಂದ ಮಾವಿನ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208814 Rupavathi - W/O ಅರವಿಂದ ಮೊಳಕೆರೆ 62 # ನಾವದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208826 Sujata - C/O ಕಿಶನ #218 ನಾವದಗಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209133 Jagadevi - C/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ 125 ನವಾದಗಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20226202000023/05/2022
560300209421 Kalpana - W/O: ರಮೇಶ್ ಭಾಲ್ಕಿ #78 ನಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209588 Sagar Bai - C/O ಏಕನಾಥ 73 ನಾವದಗಿ ನಾವದಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20226004000021/05/2022
560300209927 Rukmini Bai - S/O ನಂಡು . . ನಾವದಾಗಿ ತಂಡಾ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/202212206000021/05/2022
560300209984 Chimnabai - C/O ಸಂಗಯ್ಯಾ #37 ನಾವದಗಿ ಕುಮಾರPHH(NK) / NCSBiometric****856521/05/2022FPS****856521/05/20226202000021/05/2022
560300210251 Praveena - : ಜಗನಾಥಪ್ಪ #168 ವಳಸಂಗ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210304 Vijay Laxmi - C/O ಬಸವರಾಜ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 1 ಸಾಯಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210666 Gholap Dhanashree - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶೆಡೋಳೇ ಮಹೇಶ್ #00 ವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210758 Kamala Bai - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ , ನಾವದಗಿ ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/202212206000023/05/2022
560300211077 Sushilabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹೀರು PHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/202212206000022/05/2022
560300211079 Sarwarbee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹುಸೇನಸಾಬ #142 ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/202215208000023/05/2022
560300211178 Surekha - W/O ರಮೇಶ #00 ನವದಗಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****856523/05/2022FPS****856523/05/20226004000023/05/2022
560300211218 Shalabai - S/O ಗಣಪತಿ . . ನಾವದಗಿ ತಂಡಾ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20229024000022/05/2022
560300211697 Babita Bai - W/O ನೇತಾಜಿ ಜಾಧವ . . ನಾವಾಡಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****856522/05/2022FPS****856522/05/20226202000022/05/2022
560300211897 Pooja Dharmindar Biradar - S/O: ಅಮೃತ್ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ ಕೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560500142611 Rubeena Begum - W/O: ಮದರಸಾಬ ತೆಲಗಾವ 179 ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
Top