REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135795 Sujata - W/O: ಸುಭಾಷ ಬುಳಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136911 Chukkamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುನಾಥ 1PHH(NK) / NCS------100000000-
560300137119 Shivalela - S/O ಮಹಾದೇವ ಬಿರಾದಾರ . .PHH(NK) / NCS------50000000-
560300137273 Shilpa - S/O: ಮಾದಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300137481 Mahadevi - S/O: ಶಿವರಾಜ 1/9 ಮಾವಿನ್ ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300137703 Umadevi - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಉಡಬಾಳೆ ಮಾವಿನಹಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560300137787 Mangala - W/O: ಪ್ರಲಾದ ಸಿಂಗಾರೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300137812 Minakshi - W/O ಮಹಾದೇವ ಹೌಸ್ ನ-1/57 ಬಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560300137877 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಕುಮಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560300138471 Shridevi - W/O ಗಣಪತಿ ಶಿಂದೆ 33 # PHH(NK) / NCS------200000000-
560300138766 Rani - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಧುಳಪ್ಪಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300138803 Bismila - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹನ್ಣುಷ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138925 Saraswati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಂತಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300138926 Basamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹನಮಂತಪ್ಪಾ ಬುಳ್ಳಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138927 Kamala Bai - S/O: ದೇವರಾವ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138935 Kallamma - W/O: ಶಿವರಾಜ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300138937 Laxmi - S/O: ಧುಳಪ್ಪಾ ಉಡಬಾಳೆ 1-152 PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138938 Ramabai - W/O ಲಕ್ಷಿಮ 1 1 PHH(NK) / NCS------200000000-
560300138976 Yoti - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಂದ್ರಶೇಕರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300138982 Basavshree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ ಮಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139092 Shanta Bai - S/O: ಭೀಮಣ್ಣ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ವರವಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300140352 Archana - S/O ಪೀರಪ್ಪ ೪೯ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141445 ಶಶಿಕಲಾ - S/O: ವೈಜೀನಾಥ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141937 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹದೇವ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141945 ಶಶಿಕಲಾ - D/O: ಸುಭಾಶ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142218 Basamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೈಜೇಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300142219 Sundrabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿರಾವ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300143251 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲೋಕೇಶ್ ದೋಣಗಾಪುರೆ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144105 Ambika - W/O ನೀಲಕಂಟಯ್ಯ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ವರವಟ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300144120 SANGEETA - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300144733 Ratnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಚಯ್ಯ ಮಡಪತ್ತಿ ಮಾವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300145238 Gnaneshwari - W/O ಶಾಂತವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300151117 Chandrakala - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151118 ಶರಣಪ್ಪ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151119 KUSHAPPA - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300151120 ಶಂಕರ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151121 ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಸನ್ಮುಖಪ್ಪಾ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151122 Sangeetha - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151123 Iramma - ವಿಳಾಸ: S/o ವೀರಭದ್ರಯ್ಯಾ, ಮಾವಿನ AAY(NK) / NCS------350000000-
560300151124 ವೈಜಿನಾಥ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151125 ಗಣಪತಿ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151126 Itabai - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151127 Mamta - ವಿಳಾಸ: W/o ಶರಣಪ್ಪಾ, ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151128 Shakuntala - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300151129 MAHANANDA - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300151131 ವೈಜಿನಾಥ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300151132 Guramma - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151134 bimana - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300151135 ಮೌನಪ್ಪಾ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300168577 ಯುವ ರಾಜಾ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300168578 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300168579 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300168580 ಸಿದಮ್ಮ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168581 ಶಿವರಾಜ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300168582 KASTUR BAI - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300168583 ಶ್ರೀ ಎರಪ್ಪಾ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300168584 Kasturbai - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300168585 ರಾಜಪ್ಪ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300168586 Shanatamma - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------350000000-
560300168587 Kalavati - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300168588 Mallamma - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300168589 ಬಸಪ್ಪ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168590 Asha - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300168592 ಬಸಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300168593 Mahananda - ವಿಳಾಸ: ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------350000000-
560300168594 Vandana Bai - ವಿಳಾಸ: ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------650000000-
560300168595 Lakshmibai - ವಿಳಾಸ: ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300168596 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ವಿಳಾಸ: S/o ನಾಗನಾಥ, ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300168598 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ವಿಳಾಸ: S/o ಕಾಶಪ್ಪಾ, ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560300168599 Bhagamma - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300168600 SUNDRAMMA - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300168601 SUJATA - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300168602 ರೇವಮ್ಮ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300168603 Rangamma - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300168605 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168606 ಅಶೋಕ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300168607 Parvati - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300168608 Minakshi - ವಿಳಾಸ: W/o ವಿಶ್ವನಾಥ, ಮಾವಿನ ಹಳ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560300168609 Sulamma - ವಿಳಾಸ: ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲಕ್ಇPHH(NK) / NCS------50000000-
560300168610 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168611 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300168612 Manik Bai - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------350000000-
560300168613 ನಾಗಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಧುಳಪ್ಪಾ, ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168614 Basamma - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300168615 Saraswati - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300168618 Shilpa - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300168619 ritha - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300168620 Mallamma - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168621 Shridevi - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168622 ರೆವಣಪ್ಪ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300168623 ಸೊಮನಾಥ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168624 Shobhavati - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300168625 Ratnamma - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300168626 ಸೂಲೇಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: W/o ದಿ.ಪ್ರಭು, ಮಾವಿನ ಹಳ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300168627 Vimlabai - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300168628 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300168629 Shakila Bee - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300168630 SHOBAVATI - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300168631 Shakuntala - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300168632 Bharat Bai - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168633 ಜಗನಾಥ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168634 Mahadevi - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕ್ರೆಯ್ಯಾ, ಮಾವಿನ ಹPHH(NK) / NCS------300000000-
560300168635 sundrama - ವಿಳಾಸ: S/o ಗುರಪ್ಪಾ, ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳPHH(NK) / NCS------300000000-
560300168636 ಬಸಪ್ಪಾ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300168637 ತೂಕರಾಮ - ವಿಳಾಸ: S/o ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560300168639 ಶಾಲಿವಾನ - ವಿಳಾಸ: S/o ವೈಜಿನಾಥ, ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168640 Annapurna Bai - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300168641 ರೇವಣಪ್ಪಾ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300168642 ಘಾಳೇಪಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ರಾಮಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ, ಮಾವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300168643 ಶಿವ ಕುಮರ - ವಿಳಾಸ: ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300168644 Anusayabai - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300168645 ಕಲಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300168646 uma bai - ಮ್ಯಾಣಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300168647 Shobhavati - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300168648 Saru bai - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300168649 Shardabai - ವರವಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300168650 ಶಂಕರ - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168651 Jagadevi - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300168652 Narsabai - ವಿಳಾಸ: S/o ಮಾಣಿಕರಾವ, ಮಾವಿನಹಳ್ಳPHH(NK) / NCS------50000000-
560300168653 ವಿಲಾಸರಾವ್‌ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300168654 ಜಗನಾಥ - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300168656 ಜೈಶ್ರೀ - ವಿಳಾಸ: ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300168657 Sumitrabai - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300171201 ಶೋಭಾವತಿ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171202 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171203 ಹಣಮಂತ ರಾವ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171204 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171205 sanmukhappa - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171206 ಉಮಾಕಾಂತ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171208 ನಿಲಮ್ಮಾ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171209 ಶ್ರೀಮಂತ ರಾವ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171210 ಗೌರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ದಿ.ಧುಳಪ್ಪಾ - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171211 ನರಸಿಂಗ್ ರಾವ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171212 ವಾಮನರಾವ - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171213 ರಾವು ಸಾಬ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300173437 ಲಿಂಬಾಜಿ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560300173457 Parvatibai - W/O ಪ್ರಕಾಶ 1-32 ಮೇನ್ ರೋಡ ಮಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300175441 ಸಂಜಿವ ಕುಮರ - ಮನೆ ನಂ.131, ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಭಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300179861 prakash s/o Bhimanna Belkere - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180799 PRAKASH - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180942 Revappa s/o Basavanappa udabal - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180996 Mahadevi Nadkumar - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183049 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183050 ರತ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಓಂಕಾರೆ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300183052 Siddappa - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300183053 Laxmi Bai - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300183079 ಬಾಬುರಾವ್‌ - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183083 SUVARNA - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183102 Nilambika - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300183117 ನಾರಾಯಣ - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300183120 ಬಸವರಾಜ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300183123 ಶೇಷಾರಾವ್‌ - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183129 Tejamma - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300183132 ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300183161 ಮಾಧವರಾವ್‌ - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183168 ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌ - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183912 PRIYANKA - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300184707 ರತ್ನಮ್ಮಾ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300184709 Sangeeta - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300184711 Sangeeta - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300184713 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300184995 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185501 ಶ್ರೀಧರ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಿರಾದಾರ - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185528 Indumati - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300185596 Vijaylaxami - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300185605 CHANDRAKANT S/O NAGAPPA METRE - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300185631 Sampurna - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300185634 Sharada Bai - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300185656 Sweta - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185765 GUNDERAO S/O RAOSAB - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300185785 KATURBAI - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300186088 VANDANA - ಸಾ:ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------250000000-
560300187225 Siddamma - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300187227 MAHANANDA - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300187229 ವೆಂಕಟರಾವ್‌ - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300187231 ಯಾದವರಾವ್‌ - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300187232 ಅಂಬುಬಾಯಿ - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300187236 PARVATHI - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300187238 ರೊಪಾ - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300187239 Mandakini - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300187244 ದಶರಥ - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300187245 Pramela Bai - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300187246 Prabhavati - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300188119 Malamma - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300188612 KAVERI - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300188672 ವಿಠಲ ತಂದೆ ಪರಶುರಾಮ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188716 ಧಾನರಾಜ್‌ - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300188756 Shobha - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300188874 Swati - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300188902 Chinnamma - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300188968 ನಾಗಯ್ಯಾ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300189028 Shalu Bai - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300189052 ಪ್ರಕಾಶ - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------350000000-
560300189093 Vidhyavathi - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300189128 Kamala Bai - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300189417 ಶಂಕರರಾವ - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300189488 Baburao - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189543 ಪ್ರಭು - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300191268 Radhika - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193350 Shanthamma - ಮು// ವರವಟ್ಟಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300193566 Sanjeevkumar s/oPrabhu Devappa - ಮು// ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
560300193567 vijaykumar s/o prabhu Devappa - ಮು// ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193655 Mukthabai - ಮು// ವರವಟ್ಟಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193661 Prabhu s/o madeppa Devappa - ಮು// ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------100000000-
560300193701 Prabhavati - ಮ//ವರವಟ್ಟಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಭಿದರPHH(NK) / NCS------350000000-
560300193927 ಶಕುಂತಲಾ - ವಿಳಾಸ: ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193952 ನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಕಾರಾಗಿರ - ವಿಳಾಸ: ಗ್ರಾಮ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲPHH(NK) / NCS------50000000-
560300193990 Swati - ಮು// ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
560300194211 Anita - ಮು// ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
560300194545 Kaheppa s/o madappa Dongapure - ಮು//ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------100000000-
560300194546 MAHADEV S/O GUNDAPPA BIRADAR - ಮು// ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
560300194550 Mallikarjun s/o Vaijinath Bira - ಮು//ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------200000000-
560300194553 Vijaykumar s/o Prabhushetty ye - ಮು//ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194554 Shalivan s/o prabhushetty yarb - ಮು// ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194612 Dilip s/o Bhavrao Hulsure - ಮು// ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
560300194676 Saraswathi - ಮು//ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಭPHH(NK) / NCS------200000000-
560300194740 Kashibai - ವಿಳಾಸ: ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300194834 Arati - ಮು//ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560300194874 BABURAO S/O MANIKRAO - ವಿಳಾಸ: ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300194886 Premlata - ವಿಳಾಸ: ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300195096 Somnath S/o Mallikarjun wale - ಮು//ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------250000000-
560300195254 Yuvraj s/o Basappa metre - ಮು//ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------200000000-
560300195284 KAMALAKAR S/O DINKARRAO KULKAR - ಮು// ವರವಟ್ಟಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300195285 Revanappa s/o Shankar omkare\ - ಮು// ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300195320 ಸೋಪಾನರಾವ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥರಾವ ಬಿರಾ - ಮು//ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------100000000-
560300195409 TANAJI S/O VENKATRAO HULSURE - ವಿಳಾಸ: ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196055 Gouramma - ರಾಮಶೇಟ್ಟೆಪ್ಪಾ 1/48 ಮಾವಿನಹಳ್ಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560300196426 Pranita - ದಿಂಗಬರ 1/122 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300196528 Sheshikala - ಪ್ರಕಾಶ 41 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾವಿನಹPHH(NK) / NCS------200000000-
560300196664 Aruna - ನಾಗಾಪ್ಪಾ 1/10 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300196738 Sheela Bai - ನರಸಿಂಗರಾವ 1/23 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300196959 Sharda Bai - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 1/86 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ವರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300196960 Siddamma - ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ 155 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300196961 Ambika - ಶರಣಾಪ್ಪಾ 1/11 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300196962 Anita - ಕಾಶಿನಾಥ 1/19 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300196963 Vidyavati - ಬಸಪ್ಪಾ 1/13 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾವಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300196964 Lakshmibayi - ಶಿವರಾಜ 1/153 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300196967 Mahadevi - ಸಿದ್ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ 1/19 ಮಾವಿನಹಳ್ಳPHH(NK) / NCS------50000000-
560300196968 Revamma - ಸುರೆಯಕಾಂತ 153 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300196970 BHAGAMMA - ಕಾಶಾಪ್ಪಾ 53 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾವಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300196971 Nilamma - ರೆವನಾಪ್ಪಾ 55 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196974 Shantamma - ಧೂಳಪ್ಪ 1/12 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300196975 Kasturbai - ಸಂತೋಷಕುಮಾರ 120 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300196976 ಮೀನಾಕ್ಪಿ - ಗೋವಿಂದ 1/64 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾವPHH(NK) / NCS------300000000-
560300196977 Nagweni - ಸಿದ್ದಲಿಂಗ 1/75 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300196978 Komala Bai - ಶೇಷರಾವ 1/59 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300196979 Mandakini - ಸುನಿಲಕುಮಾರ 1/58 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300196980 Satyavati - ಗೊರಖನಾಥ 1/30 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300196981 Saraswati - ಮನಮ್ಮಥ 1/17 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾವಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300196982 Ambika - ವಿರಶೆಟ್ಟಿ 1/44 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196983 Mabai - ಜಯಪ್ರಕಾಶ 1/68 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300196984 Shakuntala - ವಿಜಯಕುಮಾರ 1/8 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300196985 Radhika - ಶೆಶಿಕಾಂತ 1/13 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300196986 BHARATBAI - ಮಾಧವರಾವ 1/54 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾವPHH(NK) / NCS------100000000-
560300196987 Savithri - ರಾಜಕುಮಾರ 1/68 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300196988 Nirmala - ದತ್ತಾತ್ರಿ 1/75 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300196989 Nilamma - ವ್ವಜಿನಾಥ 1/43 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300196990 Jaishree - ಸಿದ್ರಾಮಾಪ್ಪಾ 1/104 ಮಾವಿನಹಳ್ಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560300196991 Mahananda - ರಾಜಕುಮಾರ 1/40 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300196996 Rekha - ದಾಮಾಜಿ 1/82 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300197590 Balika - ಶೇಶರಾವ 1/19 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾವಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300198090 Kaushalyabai - ರಾವಸಾಬ 1/85 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾವಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300199019 Chimanabayi - ಸದಾಶಿವ 81/1 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199227 Mahadevi - ನಂದಕುಮಾರ 1/52 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300199228 Madhumathi - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 1/51 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300199229 Sobha - ವಿನೋದ 1/56 ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾವಿನPHH(NK) / NCS------300000000-
560300203404 Surekhabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಬುರಾವ ಹುಲಸೂರೆ ಮಾವಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203792 Paryagbai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಏಕನಾಥರಾವ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300204756 Saroja - W/O ಪ್ರಭು ಶೆಟ್ಟಿ ೧/೧೧೫, NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300204763 Hemavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಪ್ಪಾ ಬಿರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300207924 Sangeeta - W/O: ವಾಮಾನರಾವ ಹುಲಸೂರೆ 1-81/2 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208816 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಪ್ಪ 1/33 ಮಾವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300210167 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಿರ್ಮಾಲಕಾಂತ ಬಿರಾದಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210690 Prathima Patil - W/O ಸುಧೀರ್ ಪಾಟೀಲ 1/166 . ಅಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210785 Jyoti - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತುಷಾರ ಸಾವಳೆ ಸುಭಾಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300211080 Narmada - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಯಾನಂದ ರಾವPHH(NK) / NCS------250000000-
560300211115 Sureka - W/O ಬಲವಂತ 1-95 . ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300211825 Mana Sangeeta - W/O ಲೋಕೇಶ ೧/೧೧೫, ಮಾವಿನಹಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560300212344 Shobhavati - W/O: ಧಾನಶೆಟ್ಟಿ ಕನಕಟ್ಟೆ ಮಾವಿನಹಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560300212345 Omdevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ 1PHH(NK) / NCS------150000000-
560300212346 Vidyavati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಜಯಕುಮಾರ 1/57 ಮಾವPHH(NK) / NCS------100000000-
Top