REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300136320 ರೇಣುಕಾ - W/O ತಿಪ್ಪನ್ನಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136765 Sarita - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ . . ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560300136941 Shakuntala - W/O: ಕಂಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137160 Arti - W/O: ಜಗನಾಥಯ್ಯ ಬ್ಯಾಲಹಳಿ ವ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300137319 Mahadevi - W/O: ಉಮಾಕಾಂತ್ ಪಾಂಚಾಳ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300137441 Saremma - S/O: ಸಂಗಪ್ಪ ಬ್ಯಾಲಹಳಿ ವ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300138648 Sudha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಯPHH(NK) / NCS------250000000-
560300138653 Sharada Bai - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಜಗತಾಪ ಬ್ಯಾಲಹಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560300138921 Ambika - S/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬೇಲೂರೇ 20 ನಾರ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300139232 ಕಾಮಣ್ಣ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪ ಬ್ಯPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139400 Mastana - D/O ಸರವರ . . ಬಾಜೊಳಗಾ ಬದ್ಜವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300141205 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ 58/2PHH(NK) / NCS------150000000-
560300142721 Sarusati - W/O: ಸತೀಶ್ ಬಿರಾದಾರ ಬ್ಯಾಲಹPHH(NK) / NCS------250000000-
560300142765 Rajeshree - W/O ಗಗನ 54 . ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143062 Kaveri - W/O ಜೀತೇಂದ್ರ # ಬ್ಯಾಲಹಳಿ (ಡಬ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560300143362 Rajeshree - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ ದಿಂಡೇ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300143752 Ambika - S/O: ಬಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ಯಾಲಹಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144581 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲಕುಮಾರ್ #120 PHH(NK) / NCS------250000000-
560300145445 Putla Bai - S/O: ಮ್‌ಸ್ಟನ್ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300145447 Shivray - S/O: ಸಂಗಪ್ಪ ಹಾಲಿಖೆಡೇ ಬ್ಯಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145448 Tejamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧೊಂಡೀಬಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300145449 Pooja - W/O ಮನೋಹರ 2 2 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಡಬPHH(NK) / NCS------100000000-
560300151199 Mahananda - ಬಲ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151200 Vimalabai - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲೂ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560300151201 Shreedevi - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)AAY(NK) / NCS------350000000-
560300151202 Sakhu Bai - ಬಲ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151203 ಭಾರತಿ ಬಾಯಿ - ಬಲ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151204 dattatri - ಬಲ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151205 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪ ಬ್ಯಾಲ ಹಳ್ಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151206 Vidyavati - ಬಲ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151207 Tulsabai - ಬಲ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151208 Geeta - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300151209 Ambika - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಡೆಬ್ಲೂPHH(NK) / NCS------250000000-
560300151210 Anitabai - ಬಲ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151211 Anushabai - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಡೆಬ್ಲೂAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151212 Chandrakala - ಬಲ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151213 kasturi bai - ಬಲ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151214 ಸುಭಾಶ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಡೆಬ್ಲೂAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151215 Shreedevi - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300151216 KALAMA - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ)PHH(NK) / NCS------50000000-
560300168875 LAKSHMIBAI - ನಾಗಪ್ಪಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300168876 Ambava - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ)PHH(NK) / NCS------100000000-
560300168877 Rangamma - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168878 ಮಾಣಿಕರಾವ್‌ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168879 Tanabai - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300168880 ವಿಠಲ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ)PHH(NK) / NCS------100000000-
560300168881 tulasamma - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಡೆಬ್ಲೂAAY(NK) / NCS------350000000-
560300168882 ಸಿಮಂತ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300168883 Shantamma - ಭಯಾಲಲಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300168884 Surekha - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಡೆಬ್ಲೂPHH(NK) / NCS------300000000-
560300168885 Kalamma - ಬ್ಯಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300168886 Ambabai - ಬ್ಯಾಲ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300168887 Lalita - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300168888 Rukminbai - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168889 ಮಾಪಣ್ಣ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300168890 ನೀಲಕಂಠ` - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300168891 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300168892 ನಂದಾ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಡೆಬ್ಲೂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168893 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300168894 Tanemma - ಬಲ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300168895 BANDEMMA - ಭ್ಯಾಳಳೀPHH(NK) / NCS------300000000-
560300168896 Paravati - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ರಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168897 Bebavathi - ಜಾಯಗಾಮವAAY(NK) / NCS------350000000-
560300168898 Tejamma - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ)PHH(NK) / NCS------250000000-
560300168899 ನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ಮಾಪಣ್ಣಾ ಸಿಂದೆ - ಬಾಲ್ಯಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300168900 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ)PHH(NK) / NCS------100000000-
560300168901 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಬಲ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300168902 Ghalemma - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300168903 ಚನ್ನಯ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300168904 Vimlabai - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168905 ಕಮಲಾ - ಬಲ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168906 Geeta - ಭಱೈಆಲಲಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300168907 ಕೇಶ ರಾವ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಡೆಬ್ಲೂPHH(NK) / NCS------100000000-
560300168908 Neelamma - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300168909 Sharanamma - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಡೆಬ್ಲೂPHH(NK) / NCS------200000000-
560300168910 Laxmi Bai - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300168911 Umabai - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300168912 ಬಸಯ್ಯ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ)PHH(NK) / NCS------100000000-
560300168913 Nagamma - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300168914 ಶ್ರೀಮಂತ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168915 ವಿಠಲ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ)PHH(NK) / NCS------100000000-
560300168916 Mayadevi - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300168917 ರೇವಣ ಸಿದ್ದಾ - ನಾವದಗಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300171236 ಶಿವರಾಯ - ಬಲ ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171237 ಜನಾ ಕುಮರ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184703 Padmavathi - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------250000000-
560300184704 Siddamma - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------300000000-
560300184705 Parabati w/oBasappa koli - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------50000000-
560300184706 Mahananda - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300184708 Jagadevi - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300184710 ಪ್ರಭು - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------250000000-
560300184712 Vidywati - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300184715 Rupavati - ಬ್ಯಾಲಪಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300184716 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)AAY(NK) / NCS------350000000-
560300184717 ಶಂಕರ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------100000000-
560300184720 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------100000000-
560300184722 Parvathi - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300184727 ರಾದೀಕಾ - ಬ್ಯಾಲಪಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300184729 LAXMI - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300184730 ಶೋಭಾವತಿ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------250000000-
560300184734 Bhagamma - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------250000000-
560300184739 paravti - ಬಾಲ್ಯಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300184743 Sarswati w/o veershetty - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300184747 Gouramma - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300184751 ಪ್ರಭು - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------100000000-
560300184755 Shantamma w/o veeranna koli - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300184757 ಝರೇಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300184762 Rangamma w/o Shamrao - ಬ್ಯಾಲಪಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------300000000-
560300184764 SRIDEVI - ಬ್ಯಾಲಪಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------300000000-
560300184888 Siddamma - ಬ್ಯಾಲಪಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300184889 Savita - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300184891 ಗಿರಿಶಂಕರ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300184895 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300184897 ಅನೀತಾ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300184899 ಜಗನಾಥ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300184903 Mallamma - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300184905 Sumangla - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------250000000-
560300184909 ಬಸಪ್ಪಾ - ಬ್ಯಾಲಪಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------50000000-
560300184912 Anita - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300184915 ಪಂಚಶೀಲಾ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)AAY(NK) / NCS------350000000-
560300184920 Ashadevi - ಬ್ಯಾಲಪಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300184924 Bhagyavati - ಬ್ಯಾಲಪಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300184928 SUGALAMMA - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300184933 ಧೂಲ್ಲಯ್ಯ - ಬ್ಯಾಲಪಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300184935 ಮಾರುತಿ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300184936 ಸಂಗಮೇಶ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300184940 Anita - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300184945 Kashi Bai - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187700 Tagemma w/o Kanteppa sonar - ಬ್ಯಾಲಪಳ್ಳಿ(w)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187701 ಹರಿಬಾ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187702 BASAMMA - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------250000000-
560300187703 ನಿರಮಲ ಕಾಂತ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187704 ಕಾಂತಯ್ಯ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187705 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಬ್ಯಾಲಪಳ್ಳಿ(w)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187706 ಪುಂಡಲಿಕ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300187707 ಬಾಬುರಾವ್‌ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187708 ಸತೀಶ - ಬ್ಯಾಲಪಳ್ಳಿ(w)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187709 ತುಕಾರಾಮ - ಬ್ಯಾಲಪಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------100000000-
560300187710 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಬ್ಯಾಲಪಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300188576 ಶಿವಾನಂದ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188839 Chandramma - ಬ್ಯಾಲಪಳ್ಳಿ(w)AAY(NK) / NCS------350000000-
560300188840 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ - ಬ್ಯಾಲಪಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------100000000-
560300188841 Kastur Bai - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------350000000-
560300188903 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಬ್ಯಾಲಪಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------100000000-
560300188904 Taramati - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------300000000-
560300188905 Gangamma - ಬ್ಯಾಲಪಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300188906 ದೇವಿಂದ್ರ - ಬ್ಯಾಲಪಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------250000000-
560300188907 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300188908 Chandrabhaga - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------300000000-
560300188909 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಬ್ಯಾಲಪಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------250000000-
560300189026 Neelamma - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300189044 Gunemma - ಬ್ಯಾಲಪಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------250000000-
560300189315 ಬಸವರಾಜ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------100000000-
560300189378 Deepali - ಬ್ಯಾಲಪಳ್ಳಿ(w)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300193735 Guramma - ವಿಳಾಸ: ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡೆಬ್ಲೂ) ತಾ.PHH(NK) / NCS------200000000-
560300195227 Kaveri - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ)PHH(NK) / NCS------250000000-
560300195262 ಜ್ಯೋತಿ - ಮು//ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(w) ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300195424 Mangala - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ)PHH(NK) / NCS------250000000-
560300195435 DATTATRAY S/O RAMRAO - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ)PHH(NK) / NCS------100000000-
560300195437 MAHANANDA - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300195438 Nandini - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ)PHH(NK) / NCS------200000000-
560300195439 Dropadi - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ)PHH(NK) / NCS------250000000-
560300195440 Bhavrao S/o manikrao - ಮು// ಭ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಯಲೂ)ತಾ:ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195480 RAJKUMAR S/O NAGAPPA - ವಿಳಾಸ: ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡೆಬ್ಲೂ) ತಾ.PHH(NK) / NCS------100000000-
560300195516 Saraswati - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300195517 ಸಂಗೀತಾ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ)PHH(NK) / NCS------100000000-
560300195529 AMRUTH S/O SHANKAR - ವಿಳಾಸ: ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300195567 shekamma - ಮು// ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (w) ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300195929 Malamma - ಬಾಬುರಾವ 129 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300196042 Ratna Bai - ಬಸವರಾಜ 38 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (W) ಬ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560300196100 Parbati - ಕಲ್ಲಪ್ಪ 20 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300196101 Jagadevi - ಉಮೇಶ 61 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಡಬ್ಲು) PHH(NK) / NCS------200000000-
560300196136 Sugalamma - ನಾಗಣ್ನಾ 20 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560300196149 ಜಯಶ್ರೀ - ನಿರ್ಮಲಕಾಂತ 75 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಬ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300196150 Kaveri - ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ 07 07 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300196156 Balika - ಆನಿಲಕುಮಾರ 30 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಬ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560300196193 Chitramma - ಬೀರಪ್ಪಾ 54 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಲPHH(NK) / NCS------250000000-
560300196194 Silochana - ರಾಜಕುಮಾರ 128 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯPHH(NK) / NCS------200000000-
560300196573 Kauthikbai - ಸಂತೋಷ 48 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (W) ಬ್ಯPHH(NK) / NCS------250000000-
560300196645 Shakuntala - ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ 52 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯPHH(NK) / NCS------250000000-
560300196695 Neelamma - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 60 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಬ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560300196770 Asmita - ಮಾಣಿಕ 131 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (W) ಬ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560300197023 Chaya - ರಾಜಕುಮಾರ 81 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300197024 Lalitabai - ನಿಲಕಂಠ 81 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಲಹPHH(NK) / NCS------200000000-
560300197025 ನಿಲಮ್ಮಾ - ನಿಲಮ್ಮಾ 87 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560300197026 Bhagyashri - ಜ್ವಪ್ರಕಾಶ 80 ವರವಟ್ಟಿ ವರವಟ್ಟPHH(NK) / NCS------200000000-
560300197027 Sunita - ಬಸವರಾಜ 4/4/16 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಬ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560300197028 Prabhavathi - ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯಾ 94 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300198553 Sulemma - ಚಂದ್ರಪ್ಪ 4 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (W) ಬPHH(NK) / NCS------100000000-
560300198554 Chandrakala - ಸೋಪಾನರಾವ 128 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (W) PHH(NK) / NCS------200000000-
560300198555 Kallamma - ಸಂಗಪ್ಪಾ 23 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203150 Jagdevi - W/O: ಸಂತೋಷ ಬ್ಯಾಲಹಳಿ ಡಬ್ಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203435 Mallamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಧೋಳಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203559 Mangala - S/O: ಗೊರಖ ಶಿಂದೆ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205972 Rangamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲಕ್ಷ್ಕಮಣ ಬಿರಾದಾರ ಬಾಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206813 Mangala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರಿಬಾ 88 ಬ್ಯಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300207105 Sunita - S/O: ಶಿವಾನಂದ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (PHH(NK) / NCS------200000000-
560300207932 Sharada Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300208555 Vachanmbika - W/O ಗಿರಿಶಂಕರ #0 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208955 Dhanalxmi - W/O: ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಲಹಳಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300208956 Usha - W/O: ಸತೀಶ್ ಕೂಮಾರ ಬ್ಯಾಲಹಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300209627 Chaya - S/O: ಮಾರುತಿ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ವ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300209630 Padminibai - S/O ರಾಮ ರಾವ . . ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300210473 Pravinasabegum - S/O ಚಾ೦ದ ಪಟೇಲ್ ೧-೮೩ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210679 Shankutala - W/O: ಹನಮಂತಪ್ಪಾ ಮಾಶೆಟ್ಟಿ ರಾಚಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300211113 Jyothi - ಎಸ್‌/ಓ ವೀರಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ಚೂಡುಗುಪ್ಪೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300211486 Kasturi Bai - W/O ಸಂಗಮೇಶ #87 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560300211614 Prabhuling Khandre - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ಖಂಡ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300211867 Kiran - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿಲೀಪ ಬಾಜೋಳಗಾ ತPHH(NK) / NCS------200000000-
560300211868 Shilpa Kambale - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ . . ಬಾಜೊಳಗಾ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
560300211932 Pratibha - W/O ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೊರಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300211987 Renuka - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುನ್ಯಾನಂದ 2/117/1 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300212136 Chandrakala Ram Dhanure - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಮ್ 2/157/1 ವರವಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300212257 Supreeta - C/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಸ 139 ಸಿದಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
Top