REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500402306 JAGADEVI W/O LATE DATTATHRY SA - D/O: ದತ್ತಾತ್ರಿ ಸಂಬಾಜಿ ಮನೆ ನಂ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300135612 Paman Bai - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ೪೭NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135649 Kamlabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಗಂಗಾಧರ 200 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139398 Kamblabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139402 Vandanabai - S/O: ಪ್ರಭತರಾವ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139415 Naziya - S/O: ಮಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139419 Anita - W/O: ವೆಂಕಟರಾವ್ ಜಾಧವ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139432 Nafisaabegum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಮ್ ಡಿ ನಿಸಾರ್ #00 PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139739 Saraswati - ಆಟ ಬಾಜೋಳಗಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139740 Renuka - W/O ಸಂತೋಷ ಬಾವಿದೋಡ್ದೆ 0 . ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139741 Sudha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ - PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139744 Shaheeda Beghum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಹೀದ್ ಪಟೇಲ್ #127 ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139745 Rama Bai - W/O: ರವಿ ಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139746 Putlanabi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಜೀರಸಾಬ - ಬಾಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560300139747 Naseema - W/O: ರಫೀಒದ್ದೀನ್ ಬಾಜೊಳಗಾ PHH(NK) / NCS------210000000-
560300139748 Parvin Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಕ್ ಹುಜೂರ ಬಾಜೊಳಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139749 Sultana - S/O: ಹೈದರ್ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139750 Arthi - S/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾವಿಡೋದೆ ಬಾಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139751 Savita - W/O: ಜೈಭಾರಾತ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139752 Sarojani - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುಧಾಕರ #00 ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139753 Sarojanna - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸುತಾರ ಅಟ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139756 Sampatabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139757 Madina Begum - S/O: ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಬಾಜೊಳಗಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139758 Jijabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ ರಾವ 73 ಬಾಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139759 Nivruti Rao - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ರಾವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300139760 ಪ್ರಯಾಗ ಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದರಾವ - ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139761 Megha - W/O: ಶಾಮ ರಾವ ಪಾಟೀಲ 47 ಬಾಜೋಳಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139764 Putalabai - S/O: ವಜೀನಾತ್ ಆಟ ಬಾಜೋಳಗಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139765 Lugaja - W/O: ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139766 Sampavati - W/O: ರಮೇಶ್ ಅಟ ಬಾಜೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139767 Manyabai - S/O: ಲಕ್ಷಿಮನ್ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300140353 Shreedevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಮ ಬಾಗೊಳಗಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140634 Shaheda Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ಬದ್ಜವಾಳ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560300142370 Sudharani - C/O ದೇವಿದಾಸ #09 ಬಾಜೊಳಗಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142662 Najuk Bee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಹಮೆದ್ ಪಟೇಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142745 Navaj Patel - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಮಶೇರ ಪಟೇಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300143317 Bharatamma - W/O ಸಂತೋಷ 51 ಬಾಜೊಳಗಾ ಬದ್ಜವಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560300143359 Humera - W/O ಯೂನುಸ್ ಮಿಯ್ಯನ 99 . ತಾ ಭPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145234 Ashwini - S/O: ಬಸಪ್ಪ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ವರವಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****413522/05/2022FPS****413522/05/20226004000022/05/2022
560300145263 Anjana Bai - W/O ಕಾಶಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಬಜೊಳಗಾ ಭಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300150836 ಅತ್ತರ ಬಿ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150837 ಶಿವರಾಜ - ಸಾ//ಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150838 ಜಯಶ್ರೀ - ಜಯಶ್ರೀ ಮು: ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150839 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150840 surekha - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150841 Laxmibai - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150843 ಹನ್ನು ಸಾಬ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150844 ಶಾಮ ರಾವ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150845 Kantamma - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150846 ಗುಲಾಮ - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150848 Bisamillasabi - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150849 SHABANA - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150850 Hanifabee - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150852 Narasabai - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150853 Vidyavathi - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150854 Jagdevi - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150855 ತುಕರಾಮ - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150856 ಸರಸ್ವತಿ ಬಾಯಿ - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150857 ಲಕ್ಷಿಮಣ ವ್ಯಜಿನಾಧ ದಾವಲಜೀ - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150858 Shobha - ಸಾ//ಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150859 vaheda bi - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150860 ಉರ್ಮಿಲಾ - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150861 ಮಹೆಬುಬ ಸಾಬ - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150862 ಶರಣಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: S/o ಹಣಮಂತ, ಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ.ಭPHH(NK) / NCS------90000000-
560300150863 Bijan Bee - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150864 ಪಕ್ರೋಉದಿನ - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150865 ಹನ್ನು ಪಟೆಲ - ಹನ್ನು ಪಟೆಲ ಮು: ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167389 ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಬಾಜೊಳಗಾ`NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300167390 ಬಾಬ ರಾವ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300167391 Taiseen Bee - ಸಾ//ಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167392 Agattarabi - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167393 ಪೀರಾ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167394 Saraswati - ಸಾ//ಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167395 Haneefabee - ಹನಿಫಾಬಿ ಗಂಡ ದ್ವಿ ಖಬುಲಪಟೆಲ ಮು: PHH(NK) / NCS------30000000-
560300167396 Jagdevi - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167397 ಸುಬಿದ್ರಾಬಾಯಿ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167398 magala v biradar - ಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300167399 ಶಪಿಯೋದ್ದಿನ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300167400 ಸಂಗರಾಮ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167401 sidika begam - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167402 Kharashida - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167403 ಖದೀರ - ಬಾಜೊಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300167404 ಖುದುಷ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300167405 ಅಲ್ಲಾಬಕ್ಕಸ - ಅಲ್ಲಾಬಕಶ ಮು: ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167406 Zaremma - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167407 Rekha - ಸಾ//ಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167408 Amena Begum - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------240000000-
560300167409 ವೈಜಿನಾಥ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167410 Kanta Bai - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167411 ವಿಜಯ ಕುಮರ - 10, ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167412 ಸರೋ ಲ್ಲಿ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167413 Chandrakala - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167414 ಹಕಿಮಪಾಶ ಮೌಲನಸಾಬ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167415 chandrakall - ಬಾಜೊಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300167416 ಬಕ್ಸು - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167417 HAJI - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167418 ಗಫರ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167419 ಲಕ್ಷರಪಟೇಲ - ಸಾ//ಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ// ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167420 Khaja Begum - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300167421 Jamasad Bee - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------240000000-
560300167422 ದಿಲೀಪ - ಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ ಬಾಲ್ಕಿ ಜೀ// ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167423 ಗುಲಷಾನ್‌ ಬಿ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167424 ರಾಮಲಿಂಗ - ಸಾ//ಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167425 Rukumini - 06, ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167426 ಬಾಬ ರಾವ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167427 ಬಾಬ ರಾವ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167428 ಅಶ್ವಿನಿ - ಸಾ//ಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167429 ಮಹಾನಂದಾ - ಮಹಾನಂದಾ ಮು: ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167430 Shobha - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300167431 kastura bai - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300167432 ಮಾರುತಿ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167433 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167434 ಅಶೂಕ - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಗ್ಯನಪ್ಪಾ ಮು: ಬಾಜೊಳಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167435 ತೂಕರಾಮ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167436 ಕಿಶನ - ಕಿಶನ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ: PHH(NK) / NCS------60000000-
560300167437 ಪ್ರಭು - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167438 Paramma - ಬಾಜೋಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167439 ಗಣಪತಿ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167440 Shobha - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167441 Dyanbai - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167442 Parvathi - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167443 Mira Bai - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167444 Prabhavati - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167445 Putala Bai - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167446 joti - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167447 ಲಕ್ಷಣ - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167448 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167450 ಖುರಸಿದ ಮಿಯ್ಯಾ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167451 ಶಫಿಯೊದ್ದಿನ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300167452 Sridevi - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167453 Tabasum Sultana - ವಿಳಾಸ: S/o ಖಾಜಾ ಪಟೆಲ, ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300167454 Zaheda Bee - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300167455 Premala - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167456 ಮಹೇತಾಬ್‌ ಸಾಬ - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167457 ಮಹೇತಾಬ್‌ ಸಾಬ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167458 Liyakhatbi - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167459 ಕಲ್ಲಪ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167460 Maturabai - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300167461 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167462 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167463 Kalavatibai - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167464 Kalavati - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167465 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300167466 ಬಾಬುರಾವ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167467 ಸಂಜಿವ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167468 ರತ್ನಮ್ಮಾ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167469 Satya Bhama - ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಗಂಡ ಧೋಂಡಿಬಾ ಮು: ಬಾಜೊPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167470 suman bai - ಅಂಬಾದಾಸ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167471 ವಚಲಾ ಬಾಯಿ - ಮಾರುತಿರಾವ ಮು: ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167472 ರಾಮಚಂದ್ರ - ರಾಮಚಂದ್ರಾ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪಾ ಮು:PHH(NK) / NCS------90000000-
560300167473 ಸುಶಿಲಾ ಬಾಯಿ - ಸುಶಿಲಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಪ್ಪಾ ಮು|| ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167474 ಚಂದರ - ಚಂದರ ಮು: ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167475 ಫಯೀಜೋದಿನ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167476 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಶಾಂತಮ್ಮಾ ಮು: ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167477 ದಿಲೀಪ - ದಿಲಿಪ ಮು: ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167478 jagdevi - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167479 Sheshikala - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167480 Rabiyabee - ಅಬ್ಬಾಸ ಮಿಯಾ ಮು: ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167481 ಅಲ್ಲಾವುದೀನ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167482 ಮೈನುದ್ದಿನ - ಮೈನೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ಬಾಜೊಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167483 ಮೈನು ದ್ದಿನ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167484 ಮಾಲನ್‌ ಬಾಯಿ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167485 Nirmla - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167486 Yankamma - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167487 ಗೊವಿಂದ ರಾವ - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167488 Rukminibai - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167489 Shahin Begum - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167490 ಇಸೂಫ್‌ - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167491 ಅಬ್ದಲ.ಸಾಬ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167492 ಸುರಜ್‌ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167493 ವೈಜಿನಾಥ - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167494 Haneefa Bee - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167495 premala - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167496 Kausar Bee - ನಜಿರಮಿಯಾ ಮು: ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167497 ಕುಂದನ ಬಾಯಿ - ಮಡಕತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167498 rukmini bai - ಸಾ//ಬಾಜೊಳಗಾಚ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// PHH(NK) / NCS------30000000-
560300167499 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಸಾ//ಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ// ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167500 ಮನೋಹರ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167501 ರುಖಿಯಾ ಬೀ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167502 ಮಶುಮ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167503 Intyaajbee - ಸಾ// ಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// PHH(NK) / NCS------180000000-
560300167504 ಸುತ್ಲಾನ ಭೇಗಂ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167505 ಪಾಷಾ ಪಟೆಲ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167506 ಇಮಾಮ ಸಾಬ - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167507 pALLAVI - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167508 ಶೇಶಮ್ಮಾ - 123, ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167509 ಸುನಿತಾ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167510 Parwathi - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167511 ರಮೇಶ - ಸಾ//ಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ// ಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560300167512 tukaram - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167513 meherun bee - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167514 Sultana Begum - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167515 Khairoon Bee - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167516 ಶಂಕರ ರಾವ - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167517 Surekha - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300167518 Gausabegum - ಜಾಫರಸಾಬ ಮು : ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167519 ಹರಿನಾಥ - ಹರಿನಾಥ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****066717/05/2022FPS****066717/05/20229006000017/05/2022
560300167520 ಚಿತ್ರಮ್ಮ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167521 ಭೀಮರಾವ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167522 sharamma - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167523 ಬಸಪ್ಪಾ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167524 Bismila Bee - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167525 ಮಹಮದ ಹನಿಫ - ಮೊಹಮ್ಮದ ಹನಿಫ ಮು: ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167526 ಫಕ್ರೋದ್ದಿನ್‌ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167527 Pushpa - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಮು||PHH(NK) / NCS------150000000-
560300167529 ಅನಶಾ ಬಾಯಿ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167530 ವಚಲಾ ಬಾಯಿ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167531 ನಾಮದೇವ - ಬಾಜೋಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167532 ismalbi - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300167533 Mallamma - ವಯಜಿನಾತಥ ಮು: ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167534 ನಟರಾಜ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167535 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167536 Saraswathi - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ವಿಠಲ್ ಮು: ಬಾಜೊಳಗಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300167537 ರಿಯಾಜ ಮಿಯ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167538 ಅಜಿಮುದ್ದಿನ - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167539 ಖಾದರ್‌ ಸಾಬ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167540 Malekha Bee - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167541 ದಿಲಿಪ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167542 ಜೂಳಬಾ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167543 Nazook Bee - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167544 ಘುಡು ಸಾಬ - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167545 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167546 mando dhari - 29, ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167547 Shantabai - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167548 ವಿಶ್ವ ನಾಥ ರಾವ - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167549 Asha - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300167550 ಶ್ರೀಮಂತ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167551 ಚಿನ್ನಮ್ಮ - ಬಾಜೊಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300167553 Premilabai - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167554 Daiwata - ಪಾಂಡುರಂಗ ಮು: ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167555 ಫಸಿಯೋದ್ದಿನ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300167556 Mallika Bee - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300167557 ಪಂಡಿತ - ಪಂಡಮಿಥ ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಮು: ಬಾಜೋಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300171053 laxmi bai - ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಮಡ ಗಣಪತಿರಾವ ಮು: NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171054 ಶಶಪ್ಪಾ - ಶೆಶಪ್ಪಾ ಮು: ಬಾಜೊಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171055 ಭಗವಂತ್‌ ರಾವ - ಬಾಜೊಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171056 ನಾಮದೇವ - ಬಾಜೊಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171057 ಕಾಶಿನಾಥ - ಬಾಜೊಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171058 ರತ್ನಮ್ಮಾ - ಬಾಜೊಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171059 matab bee - ಬಾಜೊಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171060 ಮ.ಸತ್ತಾರ್‌ - ಬಾಜೊಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171061 ವೈಜಿನಾಥ - ಬಾಜೊಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171062 ಮುಸಾ ಮಿಯಾ - ಬಾಜೊಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171063 ಹೈದರ್‌ ಪಾಟೀಲ - ಬಾಜೊಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171064 ಮಹ್ಮುದ ಬಾಬಾ - ಬಾಜೋಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175516 ನಸೀಂ ಬೆಗಂ - ಸಾ:ಬಾಜೋಳಗಾ.ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ'ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176270 Musa S/o Ajamoddin - ಗ್ರಾಮ ಬಾಜೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176279 ರಾಮಲಿಂಗ ತಂದೆ ನಾಗಿಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಬಾಜೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176289 kavita W/o sunil - ಗ್ರಾಮ ಬಾಜೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176298 ಸಂತೊಷ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಬಿರಾದಾರ - ಸಾ//ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ// ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176306 Raisa bee w/o shartu patel - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176653 Reshma - ಗ್ರಾಮ ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176655 siddamma - ಗ್ರಾಮ ಬಾಜೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300176656 Bajrang S/o Madhavrao - ಗ್ರಾಮ ಬಾಜೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176657 khalidaBegum - ಗ್ರಾಮ ಬಾಜೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176658 Chaya - ಬಾಜೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176908 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176909 ಗಣೇಶ - ಬಾಜೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176910 ಆರಿಫಾ ಬಿ - bajolagaPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176911 Shardha - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300176912 Sonabai - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300176913 ದೀಲೀಪ್‌ ಕುಮಾರ ಮಠಪತಿ - ಬಾಜೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300177198 Chandbee W/o Gafrasab - ಗ್ರಾಮ ಬಾಜೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300177204 Abdulsab S/o mahatabsab - ಗ್ರಾಮ ಬಾಜೋಳಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177250 Hamidabegum - ಗ್ರಾಮ ಬಾಜೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300178855 Shridevi - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300179696 Paravin - ಬಾಜೊಲಗಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300179793 Amrapali - ಬಾಜೂಳಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****656924/05/2022FPS****656924/05/20229006000024/05/2022
560300180134 ಮಾರುತಿ ವೈಜಿನಾಥ - ಸಾ//ಬಾಜೋಳಗಾ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180342 Mahananda - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180343 ಆಶಾ ಬೆಗಂ - ಸಾ:ಬಾಜೊಳಗಾ ,ತಾ,ಭಾಲ್ಕಿ.ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300180354 ಗೊವಿಂದರಾವ ಧನಾಜಿರಾವ - ಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300180375 Saraswati - ಬಾಜೊಲಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180385 Jyakumar S/o Maruti - ಸಾ: ಬಾಜೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180519 ajumodine mahatabsahab - ಸಾ:ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300180570 Sharippa bee - ಸಾ: ಬಾಜೋಳಗಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------180000000-
560300180596 Vijaykumar s/o Hanamanth soota - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300180726 Sureka w/o abhang - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300180769 Mahebub sab s/o mahatab sab - ಸಾ: ಬಾಜೋಳಗಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300180826 SARDAR PATEL - ಸಾ:ಬಾಜೋಳಗಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180841 Ravi Jolaba Tugaove - ಸಾ:ಬಾಜೋಳಗಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180868 Dileep Isamalappa - ಸಾ: ಬಾಜೋಳಗಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180908 ismiel saibanna - ಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180909 Yasminbee - ಸಾಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300181023 Laxmibai - ಬಾಜೋಳಗಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181026 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಗೊಕ - ಬಾಜೊಳಗಾಂವ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181027 gurunath chanappa varma - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181030 tukaram vithalrao - ಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181033 malappa vithalrao - ಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181044 Sunita - ಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185586 kambalabai - ರುದನುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185708 Sangeeta - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300188124 ಶಮೀನಾ ಬೆಗಂ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300188125 Shabana Begum - ಬಾಜೊಳಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300188243 Baburao Manikrao Tugave - ಮು ಬಾಜೋಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188967 ವಿಠೊಬಾ - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189825 Baburao S/O Sagram - ಸಾ// ಬಾಜೋಳಗಾ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ// NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189826 AYYUB - ಗ್ರಾಮ ಬಾಜೊಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300190288 Subhidrabai - ಗ್ರಾಮ ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300190289 Shakuntala - ಸಾ//ಬಾಜೋಳಗಾ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ// PHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/2022150010000022/05/2022
560300190291 Renuka Biradar - ಗ್ರಾಮ ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300190293 Maiboob Isamoddin - ಬಾಜೊಳಗಾ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300190294 JANNATBEE - ಗ್ರಾಮ ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300190296 Kondiram - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190297 Ugrashen S/o Vaijinath - ಸಾ/ ಬಾಜೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190299 Mastan Bee - ಗ್ರಾಮ ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300190300 Ambika - 217/1, ಬಾಜೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190302 Sharamma - 138, ಬಾಜೂಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190304 Praveen Bi - ಗ್ರಾಮ ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300190305 Manojkumar - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190307 Husain Sab - ಗ್ರಾಮ ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300190308 Ruksana Begumn - ಸಾ//ಬಾಜೋಲಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300190311 Shabana Begum - 120, ಬಾಜೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190313 Chandramma - 12, ಬಾಜೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300190315 Parveen Begum - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300190318 MASTANSAB - 113, ಬಾಝೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300190325 Arjun - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190326 Shreedevi - ಸಾ// ಬಾಜೋಳಗಾ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// PHH(NK) / NCS------120000000-
560300192299 MASTANSAB - ಗ್ರಾಮ ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300192316 Shivakumar S/o vithalrao - ವೀಳಾಸ:ಬಾಜೋಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194709 Sharnabasappa - ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300195175 Sharda - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಶಂಕರ 8 ಭೋಮಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195287 shakil s/o khashima sab - ವೀಳಾಸ:ಬಾಜೋಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195526 naryan s/o balagangadhar - ವೀಳಾಸ: ಬಾಜೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300195542 rahela bee w/o ramjan - ವೀಳಾಸ: ಬಾಜೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300195551 allabakash s/o pasha miya - ವೀಳಾಸ: ಬಾಜೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300195552 Vidhyavathi - ಬಾಜೊಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195553 Amreen Begum - ಬಾಜೊಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300195573 devidas s/o narsing rao - ವೀಳಾಸ: ಬಾಜೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300195701 ಅಚ೵ನಾ - ಅಚ೵ನಾ 12 ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300195721 Jerinabi - ಜೀರಿನಾಬಿ 562 ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560300196045 Nagamma - ನಾಗಮ್ಮಾ ಬಾಜೋಳಗಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196091 Sharifa Bee - ಶರೀಫಾಬಿ 56 ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300196724 Shivmangala - ಗೋವಿಂದ ಬಿರಾದಾರ ಬಾಜೋಳಗಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196927 Satyabhama - ಸತ್ಯಭಾಮಾ 125 ಬಾಜೊಳಗಾ ಬದ್ಜವಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300196928 Mahadev - ಮಾಹದೇವ 125 ಬಾಜೋಲಗಾ ಬದ್ಜವಾಳ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300196929 Taslim - ಮಸ್ತಾನಸಾಬ 563 ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300196930 Surekha - ಮಾರುತಿ ಬನ್ನಾಳೆ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196931 Rubina - ಆಯಬ 153 ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196932 Umer Afreen - ಹಫಿಜ ಪಟೇಲ 563 ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300196933 Soni - ಸೋನಿ 52 ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196934 suneeta - ಅನೀಲ 52 ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196935 Anjum Beghum - ಅಂಜುಮಬೇಗಂ 56 ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300196936 chintamani - ವೇಂಕಟ ಬೀರಾದಾರ 52 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300196937 ಮೌಲಾನ್ಬೀ - ಮುಲಾನಬೀ 456 ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196938 Jnaneshwari - ಆನಂದಕುಮಾರ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300196939 Mahadevi - ಅನೀಲಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300196940 Chandrakala - ನರಸಿಂಗ 77 ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300196941 Kasturbai - ಭಿಮರಾವ 76 ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300196942 Kavita - ದೋಂಡಿಬಾ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196943 Shabana Begum - ನಸೀರೋದ್ದೀನ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300196944 Reshma - ಎಂ.ಡಿ ಅಸ್ಲಂ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300196945 Masrat Bee - ಮಕ್ಸರತ 153 ಬಾಜೊಲಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300196946 ತಸಲಿಮ - ರಫೀಕ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196947 Renuka - ಸೋಮನಾಥ 69 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300196948 Mathabi - ಶೇಮಶೆರ ಪಟೇಲ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300196949 Sultana Begum - ಹಬಿಬ ಪಟೇಲ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300196950 Kevalabai - ನರಸಿಂಗರಾವ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560300196954 sakubai - ಸಿದ್ದ್ಪಪ್ಪಾ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300197043 Ashvini - ಸಂಜುಕುಮಾರ 125 ಬಾಜೋಲಗಾ ಬದ್ಜವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300197486 Shabana - ಎಂ.ಡಿ ಸರದಾರ ಪಟೇಲ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560300198040 Rijavanabi - ಅಜೀಮ ಪಟೇಲ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300198041 ಜಯಶ್ರೀ - ರಾಮಲಿಂಗ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560300198042 Padmavati - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300198043 Mahananda - ಮಹಾದೇವ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560300198044 Alima - ಅಬ್ದುಲಮೀಯಾ ಬಾಜೋಳಗಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300198479 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಪ್ರಭಾತರಾವ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬಾಜೋಳಗಾ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203151 Dayanand Biradar Tukaram - S/O ತುಕಾರಾಮ ಬಿರಾದಾರ 74 . ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203877 Babita - D/O: ಬಹೂರವ್ ಪ್ಯಾಟಿಲ್ ಆಟ ಬNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300206364 Geeta Bai - W/O: ಭಗವಂತ ರಾವ ಪಾಟೀಲ ಬಾಜೋಳಗಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300207284 Ujwala Bai - C/O ಅರ್ಜುನ 37 ಬಾಜೊಳಗ ಬದ್ಜವಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300207303 Geeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಯರಾಮ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300207434 Sheshikala - W/O ಮನೋಹರ ಬಿರಾದಾರ ಬಾಜೊಳಗಾ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300207596 Subhadrabai - W/O ಅಂಬದಾಸ 1 1 ಬಾಜೊಳಗಾ ತಾ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208269 Malashree - W/O ತುಕಾರಾಮ . . ಬದ್ಜವಾಳ್ಗ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560300208336 Subidra Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಬಾಜೊಳಗಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300209586 Heena Begum - C/O ಮೈನೋದ್ದಿನ್ 00 ಬಾಡಜಾವಾಳಗ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300210033 Damayanti - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದರಾವ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300210284 Savita - C/O ಎಮ್ ಮಹೇಶ್ 00 ಲಾಧ (ಬಿ) ಲಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210797 Vidyavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ ಬಿರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300211489 Minaj Bee - W/O ಅಮ್ಜದ್ ಷಾ ಬಜೊಳಗಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
Top