REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135554 Mahananda - S/O: ಗೋವಿಂದ ದೇವನಾಳೆ 56NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139336 Panchshila - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತುಕಾರಾಮ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139350 Jaishree - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ . . ಮದಕಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139352 Suvarna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಮಾಧಾನ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139354 Asha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಗಂಬರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139355 Laxmi Bai - W/O: ದಿಲೀಪ 00 PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139356 Chaya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139357 Shantamma - C/O ರಾಮಚಂದ್ರ 136 1 ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139358 Annapurna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂತು PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139369 Satyakala - W/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139370 Archana - S/O ಬಾಬುರಾವ ತಾ .ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139372 Nilamma - W/O: ಮಾಧವರಾವ್ ಮ್ಯೂಲ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139374 Renuka - W/O: ಲಿಂಗರಾಜ 189 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139375 ರತ್ನಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹದಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139376 Urmila - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜಯ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139377 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಕಾರಾಮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139378 ಗುಂಡಮ್ಮ - W/O: ಶಿವರಾಜ 00 PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139417 Geeta - S/O ಅಶೋಕ್ ರಾವ ಮನೆ ನಂ 53 ಪಂಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139538 Nagamma - W/O: ರಾಮ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139539 Pooja - W/O: ಮಣಿಕ ಮಾನೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139540 Manikappa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮನ್ನಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139543 Umashri - W/O ಗೋರಾಕ್ . . ಮದಕಟ್ಟಿ . PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139545 ಗೌರಮ್ಮ - W/O: ರಾಮಾಣ್ಣಾ ಮಾನೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139645 Chimna Bai - W/O: ರಮೇಶ 72 PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139646 Vidyavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300139647 Gouramma - W/O: ಸತೋಶ್ 00 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139648 Usha - C/O ರಾಜೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ 133 ಮದಕಟೀ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139649 Tanuja - W/O ವಿಷ್ಣು ನರವಟ್ಟೆ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139650 Pandurang - S/O: ಬಾಬುರಾವ ಪೋತದಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139651 Anita - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕೈಕಾಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139652 Saraswathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139653 Reshma - W/O: ಸೂರ್ಯಕನ್ಯಹ 217 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139654 Pooja - W/O ಸಂಗಮೇಶ ಗಡವಂತೆ . . ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139655 Sangeeta - C/O ಕರಬಸಪ್ಪಾ 217/2 - ಮದಕಟ್ಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139656 Radhika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದತ್ತಾತ್ರಿ 97 . PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139658 Mahananda - W/O: ಸಂತೋಷ ಗದ್ವನ್ತೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139659 Lalitha Bai - W/O: ವಿಜಯ ಕುಮಾರ 00 ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139660 Meera Bai - W/O: ದೀಪಕ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139661 Chaya - W/O: ಉಮಾಕಾಂತ ಜೋಳದಾಪಕೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139663 Shantamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300139670 Shridevi - S/O ಮಹಾದಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139676 Sakubai - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139677 Anuradha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತಾತೇರಾವ್ ಭಳಕೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139690 Savitri - W/O: ಉಮಾಕಾಂತ್ 00 PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139691 Rajeshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139692 Padmini Bai - W/O: ಮಾರುತಿ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139693 Siddappa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139694 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಿಂದ್ರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139705 Anpurnabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧರಾವ 52PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139795 Meerabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬಾದಾಸ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139820 Minakshi - C/O ಪರಮೇಶ್ವರ - - ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139830 Vijaylaxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139894 Nutan - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ . . ಮದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140134 Shamala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ರಾಮ ಹೂಗಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140161 Karishma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಚಂದ್ರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140744 Lakshimi - S/O: ನಾರಾಯಣ ಶಿಂದೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141372 Shivleela - S/O: ಮಾರುತಿ 2/ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141395 Meenakshi - S/O: ಬಾಬು ರಾವ ಬಿರಾದಾರ 135 PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141396 Jaishree - S/O: ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141532 Sulochan - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141626 Manjula - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರವೀಂದ್ರ ಭಂಗುರೇ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141635 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141637 Pooja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ #31 PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141697 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141733 Kamala Bai - W/O: ರೇವಣಪ್ಪಾ ಹಜನಾಳೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141738 Arati - W/O ಶಿವಾಜಿ ಮದಕಟ್ಟಿ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142176 Sudha Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮುರಳೀಧರರಾವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300142328 Shivarani - S/O ವಿಠಲ ಸಿಂಗ ಮದಕಟ್ಟಿ ಮದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142585 Dhanaji - S/O ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ 52 . ಮದಕಟ್ಟಿ ಮNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142862 Pooja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭಾನುದಾಸ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300143508 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರ , . ಮದಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143635 Priyanka - W/O ರಾಮ 00 ಮದಕಟಿ ಮದಕಟ್ಟಿ ಮದಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143674 Mahesh - S/O: ಬಸಪ್ಪಾ ಮದಕಟ್ಟಿ ಮದಕಟ್ಟಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300143773 Mina Bai - W/O: ಗುರುನಾಥ ಮಗದುಮೆ ಮದಕಟ್ಟಿ ಮದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144081 Rekha - C/O ಸುರೇಷ 42 ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144147 Mahadevi - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ . . ಮದಕಟ್ಟಿ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144150 Shakuntala - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ಮಿರಾಸದಾರ 32 . ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144181 Chamundeshwari - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಷಾಂತ ಕುಮಾರ #62 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144489 Ashabee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಬ್ಬಾರ್ ಮಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144537 Ranjana - S/O ಮಲ್ಲಪ್ಪ 136 - - - ಮದಕಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144566 Kamalabai - S/O ವೈಜನಾಥರಾವ ಮದಕಟ್ಟಿ ಮದಕಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300145572 Sajana Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಸ್ತಗಿರ ಮದಕಟ್ಟಿ ಮದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300145573 Jyothi - W/O ಸುರೇಶ ನೀಲಮಠ 11 ನೀಲಂ ಟೆಂಪPHH(NK) / NCSBiometric****918217/05/2022FPS****918217/05/20229006000017/05/2022
560300145578 Reshma Beguma - S/O: ಶೆಮ್ ಶೋದ್ದೀನ್ 9 ಮದಕಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300145601 Rupali - W/O ಗಣಪತಿ # 1 ಮದಕಟ್ಟಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145605 Shobha - S/O: ಮಾರುತಿ ಮದಕಟ್ಟಿ ಮದಕಟ್ಟಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150866 shivamma - ರೇವಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾಜು೵ನ ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150867 Sundarabai - ಸುಂದರಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾರಾಯಣ ಮು: ಮದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150868 ಹಣಮಂತ - ಹಣಮಂತ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150869 ನೀಲಪ್ಪ - ನೀಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ಮು: ಮದಕಟ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150870 Suvarna - ಬಾಬು ತಂದೆ ಎಸಮ್ಆಯಿಲ್ ಮು: ಮದಕಟ್ಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150871 ನಾಗಮ್ಮಾ - ನಾಗಮ್ಮಾ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150872 ಮಾರುತಿ - ಮಾರುತಿ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150873 tana bai - ತಾನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಯಪ್ಪಾ ಮದಕಟ್ಟಿ ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150874 ಲಲೀತಾ ಬಾಯಿ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150875 Ratnamma - C/O ಕಾಶಪ್ಪ 206 ಮದಕಟ್ಟಿ ಮದಕಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150876 Buddevi - ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದೆ ಎಕನಾಥ ಮು: ಮದಕಟ್ಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150877 ಉಮಾಕಾಂತ - ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದೆನಾಗು ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150878 Thengemma - ತೆಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಜಗನಾಥ ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300150879 Saraswati - ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150880 Premala Bai - ದಿಲಿಪ್ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಮು: ಮದಕಟ್ಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150881 ರವೀಂದ್ರ - ರವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150882 ಪಂಡಿತ - ಸಾ//ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ// ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150883 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ//ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150884 Ratanamma - ಸಾ//ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ// ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150885 ಮನೊಹರ - ಮನೊಹರ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150886 ಶಿವಕುಮಾರ - ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ತುಕರಾಮ ಮದಕಟ್ಟಿ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150887 Eramma - ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150888 ಶ್ರಾವಣ - ಶ್ರಾವಣ ಮು; ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150889 laxmi bai - ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150890 ನಾಗನಾಥ - ನಾಗನಾಥ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150891 ಶಂಕರ - ಶಂಕರ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150892 ಅಹಮದ್‌ - ಅಹೆಮದ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150893 ಫೆರೋಜ ಖಾನ - ಫೇರೋಜ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150894 Zaibun Bee - ರಫಿ ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬ ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150895 ಗೌರಿ ಬಿ - ಗೌರಿಬಿ ಗಂಡ ಶಮಶೇರ್ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150896 Hirkan Bai - ಮನೊಹರ ತಂದೆ ಎಕನಾಥ ಮದಕಟ್ಟಿತಾ:ಭಾಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150897 Shoba - ಸಂಗಮೇಶ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮದಕಟ್ಟಿತಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150898 Shantamma - ಸಾ//ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ// ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150899 ಮಾಧವ - ಮಾಧವ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಮು:ಮದಕಟ್ಟಿ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560300150900 Chandrakala - ಸಾ//ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ.// AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150901 prabhawati - ಪ್ರತಾಮ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150902 Saraswatibai - ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ಮು: ಮದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150903 Savita - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಇರಪ್ಪಾ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150904 Sharda Bai - ವ್ಯಯಜಿನಾಥ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150905 Bharathi Bai - ಪುಂಡಲಿಕ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150906 Rangamma - ಮಾರುತಿ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150908 ತುಕಾರಾಮ - ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ನಾಗು ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ; AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150909 ನೀಲಕಂರ - ನಿಲಕಂಠ ತಂದೆ ನಾಗು ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150911 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150912 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಾಶಿನಾತ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300150913 ಶಿವಮ್ಮ - ಸಾ// ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// PHH(NK) / NCS------30000000-
560300150914 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150915 Sridevi - ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300150916 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮಲ್ಲಿಕಾಜು೵ನ್ ತಂದೆ ಅಡೇಪ್ಪಾ ಮು;PHH(NK) / NCS------90000000-
560300150917 ರೇಖಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ//ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ//ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150918 Mangalabai - ಸಾ//ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ// ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150919 Sushila Bai - ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150920 ವೈಜಿನಾಥ - ವ್ಯಜಿನಾಥ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150921 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಸಾ//ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ// ಭAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150922 ಇಂದ್ರಜಿತ್‌ - ಇಂದ್ರಾಜೀಞತ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಮು: ಮದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150923 ಮ್ಯೆನೊದ್ದಿನ್‌ - ಮೈನೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಇಸಮ್ಯಲ ಮದಕಟ್ಟಿ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150924 Sushilabai - ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಾಕಾಂಥ ಮು:ಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150925 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಶ್ವನಾಥ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150926 ಮಾಣಿಕ ಬಾಯಿ - ಬಸ್ವರಾಜು ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150927 ಶೊಭಾವತಿ - ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150928 ರಂಗಮ್ಮ - ರಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಪ್ರಹಲಾದ್ ಮು: ಮದಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150929 Gangamma - ವಯಜಿನಾಥ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150930 ಶ್ರೀಮಂತ - ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150931 Muni Bee - ಆಶಾ ಬೀ ಗಂಡ ಿಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ ಮು: AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150932 Rangamma - ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಶೇಕಪ್ಪಾ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150933 Mahadevi - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಎಸ್.ಸಿ ವಾಡ೵AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150934 ಅನೀಲ್‌ - ಅನೀಲ್ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮು: ಮದಕಟ್ಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150935 ಪುಂಡಲಿಕ - ಪುಂಡಲಿಕ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150937 Arati - ಸುಬಾಷ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ ಭAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167558 ಸುರೇಶ ಭಾಲ್ಕೆ - ಶಿವರಾಜ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300167559 aruna bai - ಮದನಸಿಂಗ ಮು:ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167560 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಮದಕಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300167561 ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ಮಾದಪ್ಪಾ - ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167562 Meerabai - ಸಾ//ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ/./ ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// AAY(NK) / NCS------200000000-
560300167563 ಭಾನುದಾಸ ರಾವ - ಭಾನುದಾಸ ತಂದೆ ಸದಾಶಿವ ಮು: ಮದಕಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167564 Manjulabai - ಮಾನಿಕ ತಂದೆ ದತ್ತಾತರಿ ಮು: ಮದಕಟ್ಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167565 ಪದಮಾ ಸಿಂಗ - ಪದಮಾಸಿಂಗ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167566 ಗೋವಿಂದ - ಗೋವಿಂದ ತಮದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಮು: ಮದಕಟ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300167567 ಭಾರತಬಾಯಿ - ಲಿಂಬಾಜಿ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಮು:ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167568 ನಾಗಮ್ಮ - ಸಾ//ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167569 ಶಿವರಾಜ - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167570 ರಾಜಪ್ಪ - ರಾಜಪ್ಪಾ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167571 Gouramma - ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167573 ಮಕಬುಲ ಸಾಬ - ಮಕಬುಲ್ ಸಾಬ ತಂದೆ ಮಂಜಲೆಸಾಬ ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300167574 ಈರಣ್ಣಾ - ಈರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಮಾರುತೆಪ್ಪಾ ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167575 Gyanamma - ವಯಿಜಿನಾಥ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಮು: ಮದಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167576 ಬಾಬುರಾವ - ಸಾ// ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// PHH(NK) / NCS------30000000-
560300167577 ಬಾಲಾಜಿ - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಬಳಿರಾಮ ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ;PHH(NK) / NCS------90000000-
560300167578 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167579 ಭಾವು ರಾವ - madakattiPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167580 ಕವಿಥಾ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ವಾಮನರಾವ ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ ಭPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167581 Parwati - ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167582 Prabhavati - ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಗಡವಂತೆ ಮು: ಮದಕಟ್ಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167583 ನಿವರ್ತಿ - ಮದಕಟ್ಟಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300167584 gundamma - ಗುಂಡಮ್ಮಾ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167585 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಕಮಳಾಬಾಯಿ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167586 sangamma - ಸಂಗಮ್ಮಾ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167587 ಮಾಧವ - ಸಾ//ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ// PHH(NK) / NCS------60000000-
560300167588 Lata Bai - ಅನಿಲ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167589 ಮನೋಹರ - ಮನೊಹರ ತಂದೆ ಏಕನಾಥ ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ: ಭPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167590 reshma - ಶರಣಪ್ಪಾ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167591 ಗೌರಮ್ಮ - ಸಾ//ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167592 jayashree - ಬಸ್ವರಾಜ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167593 ಶಿವಕುಮಾರ - ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167594 Kalavati - ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಝರೇಪ್ಪಾ ಮು: ಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167595 Sunita - ದತ್ತು ತಂದೆ ಕೇರಬಾ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300167596 sonali - ಸಂಜಿವ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮು; ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167597 ರಾಜಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಮು: ಮದಕಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167598 Manik Bai - ರವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದರ ಮು. ಮದಕಟ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300167599 Irfana Bee - ಪಾಶಾಮಿಯಾ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167600 Mahananda - ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167601 ಹಣಮಂತ - ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ವೆಂಕಟ ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167602 parabati - ಸಾ//ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ\\ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167603 ದತ್ತತ್ರೀ - ಕಲಾವತಿ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300167604 anusaya bai - ಅನುಸಯಾಬಾಯಿ ತಂದೆ ಕಿಶಣ ಮದಕಟ್ಟಿ ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167605 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಹುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಾಗಮುತಿ೵ ಮು: ಮದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167606 Laxmibai - ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167607 Sheshikala - ಯಾದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ಭತಮೂಗೆ೵PHH(NK) / NCS------90000000-
560300167608 Laximi Bai - ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸೋಂನಾಥ ಮು: ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167609 Rekha - ಶಿವರಾಜ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300167610 mirabai - ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167611 ನಾರಾಯಣ - ಸಾ//ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167612 vimalabai - ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167613 Kavita - ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167614 ಬಾಬು - ಬಾಬು ತಂದೆ ವೀಭದರಪ್ಪ ಮು: ಮದಕಟ್ಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167615 ಮಾರುತಿ - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮು: ಮದಕಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167616 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಸಾ//ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ// PHH(NK) / NCS------30000000-
560300167617 ಕಮಲಾಕರ - ಕಮಲಾಕರ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167618 Shankuntala - ಸುರೇಶ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167619 Rukminibai - ಸಾ//ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167620 ರಶಿಕ - ರಸಿಕಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮು: ಮದಕಟ್ಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167621 SARUBAI - ವಾಮನ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167622 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ವಂಕಟ್ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167623 ವಿಠಲ - ವಿಠಲ್ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಲ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300167624 ಏಕನಾಥ್‌ - ಏಕನಾಥ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಲ ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ: PHH(NK) / NCS------60000000-
560300167625 ಅಂಬಾಜಿ - ಅಂಬಾಜಿ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮು: ಮದಕಟ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300167626 ಸುರೇಶ - ಸುರೇಶ ತಂದೆ ವಿಶಾಂಬರ ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300167627 naganath - ನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167628 ಗಣಪತಿ - ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ವಾಮನರಾವ ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ;PHH(NK) / NCS------90000000-
560300167629 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಸಾ// ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// PHH(NK) / NCS------90000000-
560300167630 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167631 ಕಲ್ಯಾಣ ರಾವ - ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167632 ಫುಲಾಬಾಯಿ - ಫೂಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಘುನಾಥ ಮು: ಮದಕಟ್ಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167633 ಸಂತೋಶಿ - ಗೋರಖನಾಥ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಮದಕಟ್ಟಿ ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167634 Panchabai - ಪಂಚಾಬಾಯಿ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167635 mangala - ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167636 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಸಾ// ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300167637 mahadevi - ಸಾ//ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ// ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167638 ತುಕರಾಮ - ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಮು: ಮದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167639 Paramma - ಸುಭಾಷ ಮು: ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167640 ರಮೇಶ - zಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167641 ರಾಮಚಂದ್ರ - ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಪಾಂಚಾಳ ತಾ:PHH(NK) / NCS------60000000-
560300167642 Kalavati - ಮಲ್ಲಿಕಾಜು೵ನ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದರ ಮದಕಟ್PHH(NK) / NCS------210000000-
560300167643 Satyabhama - ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167644 ಬಸವರಾಜ - ಸಾ//ಮದಕಟ್ಟಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// ಭPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167645 Shakuntala - ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167646 ವಿಶ್ವನಾಥಪ್ಪ - ಮದಕಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------600000