REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150300140745 Sona - W/O ನಾಗರಾಜ 00 ಕಲವಾಡಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300135528 Priti - S/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135777 Premala - S/O ವಿಠಲ ರಾವ್ ವಡ್ಡೆ ಕಲವಾಡಿ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135845 Shobha - S/O ಆಡಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಕಲವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139371 Saraswati - W/O ರತನ್ , , PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300139382 Aruna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ . . ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139384 Sangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಷ ಜೋಳದಾಪಕಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139460 Prabhavati - W/O ದಯಾನಂದ ಭಾವಿಕಟ್ಟೆ # 1 PHH(NK) / NCSBiometric****424925/05/2022FPS****424925/05/20229006000025/05/2022
560300139558 Prema - W/O ಶ್ರೀರಂಗ PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300139639 Rajeshree - W/O ನಿಲಕ೦ಠ ಕಲವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20223002000024/05/2022
560300139671 Sunanda - S/O ಶ್ರಿಮಂತರಾವ್ ಕಲವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****424923/05/2022FPS****424923/05/202212008000023/05/2022
560300139698 Rani - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022150010000024/05/2022
560300139701 Sunita - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಸವ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20229006000024/05/2022
560300139703 Gopal Rao - S/O ಪ್ರಭತ್ ರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20223002000024/05/2022
560300139722 Ashwini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20226004000024/05/2022
560300139723 Balika - S/O ನಿವರತೀರಾವ #00 ರಾಮತೀರ್ಥ ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139775 Shanta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಮತಿರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139776 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139786 Sapna - W/O ಶಿವಕುಮಾರ #2/449 ನಿಯರ್ ಗೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139791 Anil - W/O ಅನೀಲ ಕಲವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20223002000024/05/2022
560300139805 Narsa Bai - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139807 Kalavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಗಂಬರರಾವ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139808 Chandramma - W/O ಕಾಶೇಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20226004000024/05/2022
560300139814 Shakuntala - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಸಿಂಗ್ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139815 Sunita - W/O ಸುರೇಶ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139819 Rangamm - W/O ಭಲ್ಕೆಶ್ವರ್ ಕಳವಡಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139822 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನ್ರಜ ಡಾವರಗಾವೆ 25PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139823 Narasabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20223002000024/05/2022
560300139827 Shakuntala - W/O: ಅಶೋಕ್ PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20226004000024/05/2022
560300139828 Nagamma - W/O: ಯೆಶವಂತ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139834 Archana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20229006000024/05/2022
560300139841 Chitra Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗ್ರಾಮ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139842 Indrabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗ್ರಾಮ ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139843 Vimlabai - W/O ಪದ್ಮಕರ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139845 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಣ್ಣ PHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022150010000023/05/2022
560300139848 Kasturibai - W/O ಗುರಪ್ಪಾ ಜೋಳದಾಪಕೆ ಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139863 Radha - S/O ಯಾದವರಾವ ತಕಲೆ . . PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139867 Mangala Patil - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮೃತ ಪಾಟಿಲ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139868 Priyanka - W/O ಜೈಪಾಲ ಪವಾರ 23 ರಾಮತಿರ್ತವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139907 Saraswati - S/O ಲಿಂಬಾಜಿ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139990 Shalvarani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೀಪಕ 2/399 ಜೋಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300139997 Geeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ್ ರಾವ #7/1 ರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139998 Mahadevi. - W/O ಸಂತೋಷ ಮಾಳಗೆ . . ಕಲವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****424923/05/2022FPS****424923/05/20226004000023/05/2022
560300140002 Savita - W/O ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಕಲವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****733121/05/2022FPS****733121/05/20226004000021/05/2022
560300140392 Padmawati - W/O ಜೈಹಿಂದ ಖೋಟಕರ # ನಿಯರ್ ಗೋವPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20226004000024/05/2022
560300140533 Gauramma - W/O ಧುಳಪ್ಪಾ ಕಲವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140569 Kamla Bai - W/O ಕಾಮಣ್ಣ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140570 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲೀಪ್ ಮಾನೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140576 Jyoti - W/O ಆನಿಲ್ ರಾವ್ ಜಾಧವ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140580 Buddamma - W/O ರಾಮ್ ಕಲ್ವಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140594 Devika - S/O: ರಾಮಹಾರಿ ಬಿರಾದಾರ 38 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140600 Godavari - S/O: ಬಾಬುರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140635 Durga Bai - W/O: ಹಣಮಂತ ದೇವಕರ್ ರಾಮತೀರ್ಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140730 Vijay - W/O ಗೋವಿಂದ ಮೆತ್ರೆ # # ಕಾಲವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300141464 Papita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300141529 Archana - S/O ದನಾಜಿ ರಾವ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141590 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿಕಾಂತ 53 ರಾಮತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141684 Mahanand - W/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 128/ಏ ಕಲವಾಡಿ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142467 Usha - S/O ಸೋಪಾನರಾವ ಕಲವಾಡಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300142498 Jaisree - S/O ಭಾಲ್ಕೆಶ್ವರ ಕಲವಾಡಿ ಭಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142510 Sona Bai - W/O ಅವಿನಾಶ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಕಲವಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142890 Reshma - S/O ರಾಜಪ್ಪ ದಾಮೋದರ . . ಕಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20226004000024/05/2022
560300142898 Balika - S/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕಲವಾಡಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300142911 Hemlatha Swamy - W/O ಸಂತೋಷ ಸ್ವಾಮಿ 1 ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300142976 Padmavati - S/O ಯಹನ 2/445/1 ಜೋಳದಪಕಾ ಜೋಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143058 Kaveri - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಭಾವಿಕಟ್ಟೆ #PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20226004000024/05/2022
560300143163 Sapna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ ಕಲವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143308 Revamma - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬಾದೂರೆ #185 ರೋಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143338 Bhavani - ರಘುನಾಥ್ ಕಲವಾಡಿ ದಡಗಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20226004000024/05/2022
560300143360 Kashabai - S/O ಭಾಲ್ಕೆಶ್ವರ ಕಲವಾಡಿ ಭಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143499 Ashwini - W/O ಭಾಲಕೆಶ್ವರ . . ಕಲವಾಡಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****424925/05/2022FPS****424925/05/20226004000025/05/2022
560300143605 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದರಾವ ರಾಮತೀರ್ಥNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143758 Shobha Biradar - W/O ನರಸಿಂಗರಾವ್ ೧೪ ಕಲವಾಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143818 Suvarna - W/O ಧನರಾಜ ಕಲವಾಡಿ ೧೮೦ ಭಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143879 Archana - W/O ಮಹದೇವ ಕಾಲವಡಿ ಕಾಲವಡಿ ಭಲಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143909 Sushilabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನವನಾಥ ರಾಜಭವನ ಕಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144722 Raichalrani - W/O ಶಿವಕಾಂತ . . ಜೋಲ್ದಾಬ್ಕ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145308 Manikbai - W/O ಹಣಮಂತರಾವ್ . . ಕಲವಾಡಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****424925/05/2022FPS****424925/05/20226004000025/05/2022
560300145398 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬಾದಾಸ ಕಲವಾಡಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300145406 Laxmi - W/O ಧನರಾಜ್ 179 , ಜನತಾ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145412 Geeta - W/O ಪಂಡರಿ , , ಕಲವಾಡಿ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20226004000024/05/2022
560300145420 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಮೇಶ . . ಕಲವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145477 Kaveri - W/O ಶಿವಾಜಿ ಬಿರಾದಾರ . . ರಾಮತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145481 Jyoti - W/O ಶ್ರಾವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲವಾಡಿ ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145679 Rajemma - W/O: ನಾಗನಾಥ - - ಜೋಳದಾಪಕಾ -PHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022150010000023/05/2022
560300145680 Rangamma - W/O ಸಂತೋಷ . . ಜೋಳಡಬಕಾ . ಜೋPHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/2022150010000022/05/2022
560300145687 REKHA W/O BHEEMSHETTY GAVARA - S/O ಭಿಮಶೆಟ್ಟಿ ಕಲವಾಡಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300145718 Vasantrao - C/O ವಿಠಲರಾವ 2/309 . ಜೋಲ್ದಾಬ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300150938 ಕುಪೆಂದ್ರ - ಕುಪೆಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಾಣೀಕಪ್ಪಾ ವಡ್ಡೆ AAY(NK) / NCSBiometric****424923/05/2022FPS****424923/05/2022200015000023/05/2022
560300150939 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಮಾದಪ್ಪಾ ಮು: ಕಲವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150940 ಶಾಲಾಬಾಯಿ - ಶಾಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾವ ಕಲವಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022200015000024/05/2022
560300150941 ಕಾಶಿಬಾಯಿ - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಮೋಹನರಾವ ಖೊತಕರ ಮು ಕಲವPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300150942 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ಕಸ್ತುರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಣೀಕರಾವ ಬೋರಾಳೆAAY(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022200015000024/05/2022
560300150943 ಮಾಹಾದಪ್ಪ - ಸಿ. ಎಚ್.ಕಲೌಆಡಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------30000000-
560300150944 ಈರಮ್ಮಾ - ಈರಮ್ಮಾ ರಾಮಣ್ಣಾ ನೇಳಗೆ ಮು ಕಲವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022200015000024/05/2022
560300150945 Aarti - ಭರತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಕಲವಡಿ ತಾ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560300150946 ಸುರೇಶ - ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಮು// ಕಲವಾಡಿ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150947 ಶಕುಂತಲಾ - ಶಕುಂತಲಾ ಗಂಡ ವಿಠಲರಾವ ಮು: ಕಲವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150948 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನ - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ಹುಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022200015000024/05/2022
560300150949 Shridevi - ಕಲವಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150950 Kasturbai - 2-34 ಕಲವಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150951 ಲಕ್ಷಣ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ವಡ್ಡೆ AAY(NK) / NCSBiometric****424923/05/2022FPS****424923/05/2022200015000023/05/2022
560300150952 ಭಾರತ ಬಾಯಿ - ಭಾರತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾವ ವಾಡಿಕರ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022200015000024/05/2022
560300150953 ವೈಜಿನಾಥ - ವಯಿಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಶಿದ್ರಾಮ ಕಲವಡಿ ತಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150954 ಸುರೆಶ - ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಮು: ಕಲವಡಿ ತAAY(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022200015000024/05/2022
560300150955 ಸತ್ಯ ಲ - ಸತ್ಯಕಲಾ ಶರಣಪ್ಪಾ ನೇಳಗೆ ಮು ಕಲವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20226004000024/05/2022
560300150956 ಮಾರುತಿ - ಮಾರುತಿ ತುಳಿಸಿರಾಮ ಹುಲಿ ಮು ಕಲವಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150957 Reshmabai - ಭೀಮಸೇನಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಕಲವಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022200015000024/05/2022
560300150958 Rangamma - ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಡೆಪ್ಪಾ ತೇಗಂಪುರೆAAY(NK) / NCSBiometric****424923/05/2022FPS****424923/05/2022200015000023/05/2022
560300150959 Padmavati - ಹಣಮಂತರಾವ ಮು: ಕಲವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150960 ವೈಜಿನಾಥ - ಕಲವಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****424923/05/2022FPS****424923/05/2022200015000023/05/2022
560300150961 ಭಾಗಮ್ಮ - ಭಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ದಶರ ಕಲವಡಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20223002000024/05/2022
560300150962 ದನರಾಜ - ದನರಾಜ ತಂದೆ ಗ್ಯನೊಬಾ ಕಲವಾಡಿ ತಾ: PHH(NK) / NCSBiometric****424923/05/2022FPS****424923/05/20226004000023/05/2022
560300150963 teja bai - ಕಲವಾಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರ- 58AAY(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022200015000024/05/2022
560300150964 ಗೌಸುದ್ದಿನ - ಗೌಸೋದ್ದೀನ ನಜೀರಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಮು ಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150965 Janabai - ದತ್ತಾತ್ರಿ ತಂದೆ ಲಿಂಬಾಜಿ ಮು ಕಲವಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150966 ಸೀತಾ ಬಾಯಿ - ಸಿತಾ ಬಾಯಿ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಮು: ಕಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150967 Sheela Bai - 1-37, ರಾಮತೀಥ ವಾಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150968 ಅಂಜನಾ - ದತ್ತಾತ್ರಿ ಮು: ರಾಮತಿಥವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150969 ಮಚಿಂದಾರ್‌ - ವಿಳಾಸ: ರಾಮತೀರ್ಥವಾದಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150970 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಪಾರಮ್ಮಗಂಡ ಮಾಣೀಕ ಡಾಂಗೆ ಮು//ರಾಮತAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150971 sarojani - ರಾಮತೀರ್ಥವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150972 ನರಸಮ್ಮ - ನರಸಮ್ಮಾ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಮು: ರಾಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167854 ವ್ಯೆಜಿನಾಥ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಕಲವಾಡಿ ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300167855 bagirati - ಭಾಗರಥಿ ಗಂಡ ಮನೋಹರರಾವ ಖೊತಕರ ಮು ಕPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20226004000024/05/2022
560300167856 sunita - ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ಗೋವಿಂದ ಕಲವಡಿ ತಾ:ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****424923/05/2022FPS****424923/05/20223002000023/05/2022
560300167857 ಧರ್ಮಣ್ಣಾ - ಧರಮಣ್ಣಾ ಮು: ಕಲವಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424925/05/2022FPS****424925/05/20226004000025/05/2022
560300167858 ಗಣಪತಿ - ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪಾ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20223002000024/05/2022
560300167859 ವಿಲಾಸ - ವಿಲಾಸ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ ಕಲವಾಡಿ ತಾ:PHH(NK) / NCS------60000000-
560300167860 GODAVARI - ಗೋದಾವರಿ ಗಂಡ ಬಾಬು ರಾವ ಮು|| ಕಲವಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167861 ಜಟಿಂಗ ರಾವ - ಜಟಿಂಗರಾವ ಮು: ಕಲವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167862 ನಾಗನಾಥ - ನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ ಕಲವಾಡಿ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167863 ರಾಜೆಂದ್ರ - ರಾಜೆಂದ್ರ ಮು: ಕಲವಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20229006000024/05/2022
560300167864 ಮಾರುತಿ - ಮಾರುತಿ ಮು: ಕಲವಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167865 ರಘುನಾಥ - ರಘುನಾಥ ಮು: ಕಲವಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20229006000024/05/2022
560300167866 Mathura Bai - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮು: ಕಲವಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167867 GURAMMA - ಗೌರಮ್ಮಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹುಣಜೆಕರ ಮು ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****424923/05/2022FPS****424923/05/20223002000023/05/2022
560300167868 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ ಗಂ ಸಂಗಶಟ್ಟಿ ಮು: ಕಲವಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167869 LALITA - ಕಲವಡಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****424925/05/2022FPS****424925/05/20229006000025/05/2022
560300167870 ಗಣಪತರಾವ - ಗಣಪತರಾವ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮು: ಕಲವಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167871 BHAGAMMA - ಕಲವಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20223002000024/05/2022
560300167872 ಶ್ರೀಮಂತ - ಶ್ರೀಮಂಥ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಮು: ಕಲವಡPHH(NK) / NCSBiometric****424925/05/2022FPS****424925/05/20229006000025/05/2022
560300167873 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಕಮಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಮು|| ಕಲವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167874 kalavati - ತುಳಸಿರಾಮ ತಂದೆ ಹಣಮಂಥ ಮು: ಕಲವಾಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167875 ತೂಕರಾಮ - C/H/150, ಕಲಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167876 Reetabai - ವೀಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾದಪ್ಪಾ ಇರಕಾರ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300167877 ಜೈ ಪ್ರಕಾಶ - ಜೈಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಭಾಲಕೇಶ್ವರ ಶೆರಿಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167878 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಮಾ ಡಾಂಗೆ ಮು ಕಲವAAY(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022200015000024/05/2022
560300167879 ವೀಕ್ರಮ ರಾವ - ಈಶಂಬರ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ರಾವ ರಾಜೋಳೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300167880 ಶಿವಾಜಿ - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮು: ಕಲವಾPHH(NK) / NCSBiometric****424923/05/2022FPS****424923/05/20226004000023/05/2022
560300167881 ಬಾಬು ಗಿರಿ - ಬಾಬುಗಿರಿ ತಂದೆ ಕಿಶನಗಿರಿ ಕಲಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167882 ರಾಮ ಗಿರಿ - ರಾಮಗಿರಿ ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರಾ ಮು: ಕಲಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167883 Sumanbai - ವೆಂಕಟಗಿರಿ ತಂದೆ ದತದತಾಗಿರಿ ಕಲಾವಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167884 ಶಿವ ರಾಜ ಗಿರಿ - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಕಲಾವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300167885 ಸತೀಷ - ಸತೀಷ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಗೊಸಾಯಿ ಮು/PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300167886 sunita - 1-130/A,ಕಲಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167887 ವಿಠಲ - ಕಲಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300167888 nirmala - ಕಲಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167889 Kantabai - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ತಿಪಣ್ಣಾ ಹೋಗಡೆ ಕಲವPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20229006000024/05/2022
560300167890 padama bai - ವೆಂಕಟ ಮು: ಕಲಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022150010000024/05/2022
560300167891 shankarappa - ಕಲಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167892 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಮಾಣಿಕ ಮು: ಕಲಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424923/05/2022FPS****424923/05/202212008000023/05/2022
560300167893 ಗುಂಡಾಜಿ - ಗುಂಡಾಜಿ ತಂದೆ ಪ್ರಭತರಾವ ದಾಡಗೆ ಮುPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167894 ಮಧುರಾ ಬಾಯಿ - ಮಥುರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗುಲಾಮಗಿರ ಕಲಾವಾPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300167895 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಕಲಾವಾಡಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರ- PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20226004000024/05/2022
560300167896 ಓಂಕಾರ - ಓಂಕಾರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಕಲಾವಾಡಿ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300167897 ಶಿವಾಜಿ - ಶಿವಾಜಿ ಮು: ಕಲಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20226004000024/05/2022
560300167898 ದಾನಾಜಿ - ಕಲಾವಾಡಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರ-5PHH(NK) / NCS------60000000-
560300167899 ಭಗವಂತ - ಭಗವಂತ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಕಲವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167901 ಶಂಕರಪ್ಪಾ - ಶಂಕರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ರುಮ್ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20226004000024/05/2022
560300167902 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಮೇತ್ರೆ ಮು PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022150010000024/05/2022
560300167903 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವೀಶ್ವನಾಥ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ಮು// PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20229006000024/05/2022
560300167904 ಮಾಲಪ್ಪಾ - ಮಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಿಂಘ ಕಲಾವಾಡಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022150010000024/05/2022
560300167905 Shatabai - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಭಾಲಕೇಶ್ವರ ಮೇತ್ರೆ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022200015000024/05/2022
560300167906 ಜೈಶ್ರೀ - ಜ್ಯೆಶ್ರೀ ಗಂಡ ವಿಜಯ೵ಕುಮಾರ ಮು: ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167907 Jagdevi - ದೇವಿದಾಸ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಮು|| ಕಲವಾPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022150010000024/05/2022
560300167908 ಗುಂಡಾಜಿ - ಗುಂಡಾಜಿ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ ಜ್ಯೋತಿಭPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167909 shakuntala - ನಿವರತಿ ಮು: ಕಲಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20223002000024/05/2022
560300167910 Malappa - ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ಗೋಧೆಪುರಗPHH(NK) / NCSBiometric****424925/05/2022FPS****424925/05/20223002000025/05/2022
560300167911 Ushabai - ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಕಲಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424923/05/2022FPS****424923/05/2022150010000023/05/2022
560300167912 Mangalabai - ಶ್ರೀಮಂಥರಾವ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಮು: ಕಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167913 Anita - ಸುದಾಕರ ತಂದೆ ವಿಶಂಬರಾವ ಕೊತಕರ ಮು|PHH(NK) / NCS------150000000-
560300167914 ರಾಮಣ್ಣ - ರಾಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಪೂಂಡಾಜಿ ಮು: ಕಲಾವಾPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300167915 ಗೌರಮ್ಮ - 1-75, ಕಲಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167916 Sunita - ವೀಠಲ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಮು|| ಕಲವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300167917 shanta bai - ರಾಘುನಾಥ ತಂಞದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಮು: ಕಲವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167918 Chitrabai - ಗ್ರಾಮ ಕಲವಾಡಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20226004000024/05/2022
560300167919 ಬಸವರಾಜ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ಮು: ಕಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022150010000024/05/2022
560300167920 Shridevi - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಕಲವಾಡಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****424923/05/2022FPS****424923/05/20226004000023/05/2022
560300167921 Mahadevi - ಸುರೇಶ ತಂದೆ ನೀಲಕಂಠ ಮು: ಕಲವಾಳಿ ತPHH(NK) / NCS------180000000-
560300167922 Vimalabai - ಸುಬಾಶ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ ಕಲಾವಾಡಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300167923 sunada - ಪ್ರಲ್ಹಾದ ತಂದೆ ಭವೇಶಾ ಕಲಾವಾಡಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300167924 ವಿಠಲ - ವೀಠಲ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಜೋತ್ಯೀಬಾ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167925 ತಾತೆ ರಾವ - ತಾತೆರಾವ ಮು: ಕಲವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167926 gangama - ಸಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಮು: ಕಲಾವAAY(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022200015000024/05/2022
560300167927 ಕಾಶಿ ರಾಮ - ಕಾಶಿರಾಮ ಮು: ಕಲಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167928 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪಾ ಮು: ಕಲಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424923/05/2022FPS****424923/05/2022150010000023/05/2022
560300167929 ಭೀಮರಾವ - ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ವಡ್ಡೇ ಮು//PHH(NK) / NCSBiometric****424923/05/2022FPS****424923/05/20229006000023/05/2022
560300167930 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಸೂರ್ಯವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167931 Sangeeta - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ಮು:ಕಲಾವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300167932 ಶಿವಾಜಿ - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಝರೆಪ್ಪಾ ಕಲಾವಾಡಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20226004000024/05/2022
560300167933 ತಾನಾಜಿ - ತಾನಾಜಿ ಮು: ಕಲಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167934 ಸಿದ್ರಮ - ಕಲಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20226004000024/05/2022
560300167935 ಜೈರಾಮ - ಜೈರಾಮ ತಂದೆ ಪೀರಣ್ಣಾ ಇರಕಾರ ಮು//ಕPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300167936 Anita - ಕಲಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300167937 Rekha - ವೆಂಕಟ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಕಲಾವಾಡಿ ತಾ: ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022150010000024/05/2022
560300167938 ದತ್ತು - ದತ್ತು ತಂದೆ ಮಲಪ್ಪಾ ಮು ಕಲಾವಾಡಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20226004000024/05/2022
560300167939 ನಾಗಣ್ಣಾ - ಕಲಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300167940 ಸವೀತಾ - 1-148/B,ಕಲಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167941 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಂಜೀವರಾವ ಖೊತಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20229006000024/05/2022
560300167942 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಮು: ಕಲಾವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022150010000024/05/2022
560300167943 ಬಾಬುರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಕಲಾವಾಡಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20229006000024/05/2022
560300167944 Kalpana - ದೆವಿದಾಸ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಹೊತಕಾರPHH(NK) / NCSBiometric****424925/05/2022FPS****424925/05/20229006000025/05/2022
560300167945 ಬಸಪ್ಪಾ - ಕಲವಾಡಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20226004000024/05/2022
560300167946 Putalabai - ಮಾಣಿಕಬಾಯಿ ಗಂಡ ನೀಲಕಂಟ ಕಲವಡಿ ತಾ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560300167948 ಜಗನಾಥ - ಜಗನಾಥ ತಂದೆ ಕಾಮಣ್ಣಾ ಮು: ಕಲವಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****424923/05/2022FPS****424923/05/202212008000023/05/2022
560300167949 ಸಿದ್ರಾಮ - ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಕಲವಡಿ ತಾ:PHH(NK) / NCS------60000000-
560300167950 ಕಮಲಾಕರ - ಕಮಲಾಕರ ತಂದೆ ನೀಜಪ್ಪಾ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300167951 Gayabai - ಗಯಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬು ಮು: ಕಲವಾಳಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20229006000024/05/2022
560300167952 ರೆವಣ್ಣಪ್ಪ - ರೆವಣಪ್ಪಾ ಮು ಕಲವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424925/05/2022FPS****424925/05/20223002000025/05/2022
560300167953 PADMINI BAI - ಮಹಾದೇವ ಮು: ಕಲವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022200015000024/05/2022
560300167954 Shantabai - ಶಾಂತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭವನಗಿರಿ ಗೋಸಾಯಿ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022150010000024/05/2022
560300167955 ಶಕುಂತಲಾ - ರತನಗಿರ ತಂದೆ ಸಹದೇವಗಿರ ಮು|| ಕಲವಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167956 Kevalabai - ಶಾಂತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧನರಾಜ ಮು//ಕಲವಾಡಿ AAY(NK) / NCSBiometric****424925/05/2022FPS****424925/05/2022200015000025/05/2022
560300167957 RAMESH - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಮು: ಕಲವಡಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300167958 RUKMINI BAI - ನಾಗಮುರ್ತಿ ಆಣೆಪ್ಪಾ ಪಂಚಾಳ ಮು ಕಲವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167959 ಅನುಸೂಯಾ - ಕಲವಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20229006000024/05/2022
560300167960 ವಾಮನ ರಾವ - ವಾಮನರಾವ ತಂದೆ ಗುಂಡಾಜಿರಾವ ಚನ್ನಳೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167961 ತಾತೆರಾವ - ತಾತೆರಾವ ತಂದೆ ಗುಂಡಾಜಿರಾವ ಚನ್ನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20229006000024/05/2022
560300167962 ಚಿತ್ತರಮ - ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭಾಲಕೇಶ್ವರ ಮು: ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20229006000024/05/2022
560300167963 ರಾಜಪ್ಪ - ರಾಜಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕೇಶ್ವರ ನೇಳಗೆ ಮು ಕಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560300167964 ಬಸಪ್ಪಾ - ಕಲವಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167965 ವೈಜಿನಾಥ - ವೈಜಿನಾಥ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ನೇಳಗೆ ಮು //ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300167966 ಕಲ್ಲಪ - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗಣಪತಾವ ಮು: ಕಲವಡPHH(NK) / NCSBiometric****424923/05/2022FPS****424923/05/20229006000023/05/2022
560300167967 Punnamma - ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಪದಮೀಣೆ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300167968 Chinnamma - ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ನಿಟ್ಟುರPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022210014000024/05/2022
560300167969 ANUSUYA BAI - ಅನುಸಯಾಬಾಯಿ ಮು: ಕಲವಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20229006000024/05/2022
560300167970 retabai - ರೇವತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವಾಜಿ ಕಲವಾಳಿ ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167971 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಬೀಮಣ್ಣಾ ನೇಳಗೆ ಮು PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20229006000024/05/2022
560300167972 MANIKA BAI - ಫ್ರಸೀತಾ ತಂದೆ ಗಣಪತರಾವ ಕಲವಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300167973 ಪಂಡಿತ - ಪಂಡೀತ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಮು ಕಲವಾಡಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022150010000024/05/2022
560300167974 Rupa - ಕಲವಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424923/05/2022FPS****424923/05/2022150010000023/05/2022
560300167975 Kavita - ಕಾಶಿನಾಥ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ನೇಳಗೆ ಮು ಕಲವಾPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022180012000024/05/2022
560300167976 ಪಂಡಿತ - ವಿಳಾಸ: ಕಲವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300167977 ಮಲಿಕ ಅರ್ಜುನ - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಭಾಲ್ಕೇಶ್ವರ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****424923/05/2022FPS****424923/05/202212008000023/05/2022
560300167978 ಜಗನಾಥ - ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಮು: ಕಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167979 ಗೀತಾ - ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮು: ಕಲವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300167980 Jagdevi - ನವನಾಥ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಕಲವಾಡಿ ತಾ: PHH(NK) / NCS------180000000-
560300167981 SHIVAMMA - ಶಿವಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಅಂಬಣ್ಣಾ ಕಲವಡಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****424925/05/2022FPS****424925/05/2022150010000025/05/2022
560300167982 ರಾಮ - ರಾಮ ತಂದೆ ಮಾರೋತಿ ಮು: ಕಲವಡಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****424923/05/2022FPS****424923/05/202212008000023/05/2022
560300167983 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಕಲವಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022180012000024/05/2022
560300167984 ಸುರೇಶ - ಸುರೇಶ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ನೇಳಗೆ ಮು ಕಲವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424923/05/2022FPS****424923/05/2022180012000023/05/2022
560300167985 ರಂಗಮ್ಮ - ಕಲಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300167986 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಕಲಾವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****424925/05/2022FPS****424925/05/2022150010000025/05/2022
560300167987 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ಕಲಾವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022150010000024/05/2022
560300167988 ಮಹಾದಯ್ಯ - ಮಾದಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಶಂಕರಯ್ಯಾ ಮು: ಕಲವಾPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20226004000024/05/2022
560300167990 Kavita - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ತುಳಜಪ್ಪಾ ಮೇಲಕೆರೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/2022180012000024/05/2022
560300167991 ಮನೋಹರ - ಮನೊಹರ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಕಲಾವಾಡಿ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20229006000024/05/2022
560300167992 padamavati - ದೇಶಮುಕಪ್ಪಾ ಮು: ಕಲವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20229006000024/05/2022
560300167993 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಸಂಗಪ್ಪಾ ಮು: ಕಲವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20226004000024/05/2022
560300167994 Subhadrabai - ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುರುಪಾದಪ್ಪಾ ತPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20226004000024/05/2022
560300167995 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ವಿಠಲ್ ರಾವ ಮು ಕಲವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300167996 ಮಲ್ಲಿರ್ಕಾಜುನ - ಮಲ್ಲಿಕಾಯು೵ಜ ತಂದೆ ಕಲಪ್ಪಾ ಮು: ಕPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300167997 nagamma - ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಮು ಕಲವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300167998 kalavati - ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಮು: ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20223002000024/05/2022
560300167999 shakunatala - ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಸೂಯ೵ವPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20229006000024/05/2022
560300168000 ಮನೋಹರ - ಮನೋಹರ ತಂದೆ ಮಾಹಾದಪ್ಪಾ ಮು ಕಲವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424925/05/2022FPS****424925/05/20229006000025/05/2022
560300168001 shanta bai - ಕಲವಾಡಿ ತಾಲುಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168002 ರತ್ನಮ್ಮಾ - ರತ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಓಮಕಾರ ಕಲಾವಾಡಿ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20223002000024/05/2022
560300168003 ಪಂಡಿತ ರಾವ - ಪಂಡಿಥ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಮು: ಕಲವಾಳಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300168004 ಬಾಬು ರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ಮು: ಕಲವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20223002000024/05/2022
560300168005 Neelamma - ಸುರೇಶ ಮು: ಕಲವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300168006 ಶೆಕಮ್ಮಾ - ಶೆಕಮ್ಮಾ ಗಂಡ ವಿಠಲ ಕಲವಾಡಿ ತಾ: ಭಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168007 ಬಾಬು - ಬಾಬು ತಂದೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಕಲವಾಡ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20226004000024/05/2022
560300168008 ಅಂಬಾದಾಸ - ಅಂಬಾದಾಸ ಮು: ಕಲವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/20229006000024/05/2022
560300168009 Anita Bai - ರತನಮ್ಮಾ ಮು: ಕಲವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168010 ಸುರೇಶ - ಸುರೆಶ ಮು:ಕಲವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424925/05/2022FPS****424925/05/20229006000025/05/2022
560300168011 ಶೆಟೆಪ್ಪ - ಶಟೆಪ್ಪಾ ಮು: ರಾಮತಿಥ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168012 ಎಲಪ್ಪಾ - ರಾಮತಿರಥ ವಾಡಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168013 SUHILA BAI - ರಾಮತೀಥ೵ವಾಡಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------180000000-
560300168014 ಕೇಶವ ರಾವ - ಸಾ\\ ರಾಮತಿರ್ಥವಾಡಿ ತಾ\\ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300168015 ಮೋಹನ್‌ ಸಿಂಗ್‌ - ರಾಮತೀಥ೵ವಾಡಿ ತಾ:ಞ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168016 ಗುಂಡು ಜೀ - ಗುಂಡುಜಿ ತಂದೆ ಹಣಮಂಥ ಮು: ರಾಮತಿರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168017 Shanta Bai - ವೀಠಲ ತಂದೆ ಬಾಜಿರಾವ ಪಾಟಿಲ ಮು ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168018 ಗಯಾ ಬಾಯಿ - ಗಯಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ರಾಮತಿರಥPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168019 Indumati - ವಿಳಾಸ:ರಾಮತೀರ್ಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168020 kastur bai - ಕಸ್ತುರಬಾಯಿ ಮು: ರಾಮತಿರತ ವಾದಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168021 ಪ್ರಕಾಶ - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಬೀರಾದಾರ ರಾಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168022 ಮುರುಳಿಧರ - ಮುರಳಿಧರ ತಂದೆ ಶರದರಾವ ರಾಮತಿರಥವಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168023 ಲಿಂಗಪ್ಪಾ - ರಾಮತಿರಥ ವಾಡಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168024 Radha Bai - ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ರಾಮತಿಥ೵ವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168025 ಶಿವಾಜಿ ರಾವ - ಶಿವಾಜಿರಾವ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ ಮು:AAY(NK) / NCS------200000000-
560300168026 shashikala - ತಾನಾಜಿ ಮು: ರಾಮತಿಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168027 shanta bai - ರಾಮತೀಥ೵ವಾಡಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168028 Vimalabai - ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ದಾದಾರಾವ ರಾಮತಿಥ೵ವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168029 ಮುಕುಂದರಾವ - ಗುನ್ನೂವಂತರಾವ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಮತAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168030 machandra bai - ಮಚೇಂದ್ರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜನಾ೵ಧನ ಮು: ರಾಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168031 ಗುಲಾಬ ಸಿಂಗ - ಗುಲಾಬಸಿಂಗ ತಂದೆ ಹಿರಾಲಾಲ ರಾಮತಿರತPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168032 ಸುಂದ್ರಬಾಯಿ - ಸುಂದ್ರಬಾಯಿ ತಂದೆ ರಾಮಸೀಂಗ ಠಾಕುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300168033 ದತಾ ತ್ರಿಯ - ರಾಮತೀಥ೵ವಾಡಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168034 ಪುಲಾ ಬಾಯಿ - ಫುಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪುಂಡಲಿಕರಾವ ಬೀರಾದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168035 godavari - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ನರಸಿಂಘರಾವ ಮು: ರಾಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168037 maremma - ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಹುಲೆಪ್ಪಾ ಮಂಜುಳೆ ಮುPHH(NK) / NCS------180000000-
560300168038 Laxmibai - ರಾಮತಿರತ ವಾಡಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168039 bhima bai - ಹುಲೆಪ್ಪಾ ಮು:ರಾಮತಿಥವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168040 Savitri - ವಿಳಾಸ: ರಾಮತೀರ್ಥವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168041 ಶಾಂತಮ್ಮ - ವಿಳಾಸ: ರಾಮತೀರ್ಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168042 Vimalabai - ವಿಳಾಸ: ರಾಮತೀರ್ಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168043 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಶಾಂತಮ್ಮಾ ಗಂಡರಾಜಪ್ಪಾ ಮು: ರಾಮತಿರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168044 ಸೊನಾ ಬಾಯಿ - ರಾಮತಿರಥ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168045 ದೇವಿದಾಸ - ದೇವಿದಾಸ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದಸಿಂಗ ಠಾಕುರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300171102 ರಾಯಪ್ಪ - ರಾಯಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಮು: ಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171104 ಬಾಬ ರಾವ - ಕಲವಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171105 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ವೇಂಕಟ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಮು: ಕಲವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171106 ಸೊಪಾನ - ಸೊಪಾನ ತಂದೆ ರಘುನಾಥ ಮೇತ್ರೆ ಮು//ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171108 ಬಾಬ ರಾವ - ಕಲವಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171109 ಹಣಮಂತ` - ಕಲವಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171110 ಬಾಬ ರಾವ - C/H/133, ಕಲವಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171111 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಮಾದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಕಲವಡಿ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171112 ಗುಂಡಾಜಿ - ಗುಂಡಾಜಿ ಮು: ಕಲವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171113 ರಮೇಶ - ರಾಮತಿರಥ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171114 ಹನಮಾನ ಸಿಂಗ - ರಾಮತಿರಥ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171116 ನಿವರ್ತಿ ರಾವ - ನಿವತಿ೵ರಾವ ತಂದೆ ಜಟಿಂಗರಾವ ಮು: ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175892 ತಿಮ್ಮಯ್ಯಾ ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪಾ - ತೀಮಯ್ಯಾ ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪಾ ಮಂಜುಳೆ ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300175896 Bharathbai w/o kalappa - ಕಲವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175899 Rajkumar s/ prabhushetty rumma - ಸಾ:ಕಲವಾಡಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300176025 ಅನಿಲ ಗಿರ - ಕಲವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****424924/05/2022FPS****424924/05/202212008000024/05/2022
560300176172 ಈರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾಹದು - ಈರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾಹದು ವಡ್ಡರ ಮು//ರಾಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300176195 ರವಿಂದ್ರ - ರವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ವೀಠಲರಾವ ವಡ್ಡೆ ಮು/NPHH(NK) / NCS------00000