REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300139353 Bhyasree - W/O ಉದಯರಾಜ್ ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139359 Vijaylaxmi - S/O ಸಂಗಪ್ಪಾ ಕುಂಟೆಸಿರಸಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139362 ಮಾಣಿಕಬಾಯಿ - S/O ನಾಗನಾಥ್ ಕುಂಟೆಸಿರಸಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139364 Vidyavati - S/O ಶತ್ರುಘನ್ ಕುಂತೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139366 ಜಗದೇವಿ - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಕುಂಟೆ ಸಿರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139397 Renuka - S/O ನಾಗನಾಥ ಕಂಬಾರ ಕುಂಟೆಸಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139429 Meena - W/O ಕೈಲಾಶ ಬಲ್ಕಿ ಕುಟೆಸಿರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139434 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಠಲ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139457 Suma - C/O ವಿಜಯಕುಮಾರ . ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿ PHH(NK) / NCSBiometric****611818/05/2022FPS****611818/05/2022150010000018/05/2022
560300139461 Komal - S/O: ವಿಠಲ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139511 Mahanada - S/O ಮಲಪ್ಪಾ ಕುಂತೆಶಿರ್ಸಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300139537 Renuka - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಮೆತ್ರೆ ಕುPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139548 Prbhu - S/O ಮಾಣಿಕ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139580 Malashree - S/O ರಮೇಶ ಕುಂತೆಸಿರ್ಸಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139601 Mayadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಶಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139615 Premila - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂತೀಶ ಮೇಡಪಳ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139726 Bandemma - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139774 Kamalabai - S/O ಶಿವರಾಜ ಪುನ್ನ ಕುಂಟೆಸಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139789 Kavita - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ತೆಗೆಂಪೂರೆ . .PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139798 Vimla Bai - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139850 Rekha - W/O ಈಶ್ವರ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141644 Jagdevi - S/O ವೀರುಪಾಕಶೇಪ್ಪಾ . . ಕುಂಟೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142102 ರೇವಮ್ಮ - W/O ತುಳಸಿ ರಾಮ ಭಾಲ್ಕಿ ಕುAAY(NK) / NCS------200000000-
560300142441 Kaveri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಳಸೀರಾಮ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300142666 Shila - W/O ಶ್ರೀಪತಿ ಲೊಹಾರ 12 # ಕುಂಟೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143468 Bharatha - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143585 Ravindra - S/O ವೀರಪಾಕ್ಷಪ್ಪಾ ೧/೨ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145822 Shobhavati - W/O ಸಿದ್ರಾಮ ಕುಂಟೆ ಸಿರ್ಸಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300150973 ವೈಶಾಲಿ - ಕುಂಟೆಸಿಸಿ೵PHH(NK) / NCS------60000000-
560300150975 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಂಟಾ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150976 ರಾಜ ಕುಮರ - ಕುಂಟೆಸಿಸಿ೵AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150977 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ರುಕಮಿನಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮು: ಕುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150978 ಭಿಮಶಾ - ಬಿಮಶಾ ಮು: ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150979 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ - ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಪಿರಾಜಿ ಕಂಬಾರ ಮು//ಕುPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150981 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150982 RATNAMMA - 37,ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300150983 ಸಾಗರ - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150984 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ತುಲಸಿರಾಮ ಮು: ಕುಂAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150985 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಮೇತ್ರೆ ಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150986 Kalavati - 2-10, ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150987 ಪ್ರಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಪ್ರೇಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುಭಾಸ ಪೂನ್ನಾ ಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150988 Nirmala - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150989 ಶರಣಪ್ಪ - ಶರನಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಾಶೇಪ್ಪಾ ಮು: ಕುಂAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150990 ರವೀಂದ್ರ - ರವೀಂದ್ರ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಮು: ಕುಂಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168046 SATYA BHIMA - ಕುಂಟೆಸಿಸಿ೵PHH(NK) / NCS------30000000-
560300168047 ಕಲ್ಯಾಣ ರಾವ - ಕುಂಟೆಸಿಸಿ೵AAY(NK) / NCS------200000000-
560300168048 ಗೀರಜಮ್ಮಾ - ಗೀರಜಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಪಾಂಡುರಂಗ ತೇಗಂಪುರೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168049 SANGEETA - ರವೀಂದ್ರ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮು|| ಕುಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168050 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಕುಂಟಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300168051 ನರಸಿಂಗ್ - 2-3, ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168052 Saraswati - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168053 RESHMA B AI - 2-25, ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168054 Shridevi - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168055 Gundamma - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20229006000015/05/2022
560300168056 ದನರಾಜ - ಧನರಾಜ ಮಾಪಣ್ಣಾ ಮೇತ್ರೆ ಮು// ಕುಂಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168057 JAISHILA - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168058 Prbhavathi - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168059 ತುಕಾ ರಾಮ - 2-16, ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168060 ಮಾರುತಿ - 2-9, ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168061 ರಮೇಶ - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168062 ಮಾಹಾದಪ್ಪ - ಮಾದಪ್ಪಾ ಮು: ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168063 ಶಿವರಾಜ - ಶಿವರಾಜ ಮು: ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168064 ಶಿವ ಕುಮರ - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168065 ರಾಜಪ್ಪಾ - ರಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಚಾಂದಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168066 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - 2-17, ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168067 ವಿಜಯ ಕುಮರ - 23, ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168068 ಶಿವರಾಯ್‌ - ಶೀವರಾಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ಮು //ಕುPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168069 ಲಾಲಪ್ಪಾ - 2-15, ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168070 ಶ್ರೀಮಂತ - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168071 ನರಸಪ್ಪಾ - 2-47, ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168072 PARAMMA - 1-59, ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168073 Satyakala - ಜಗನಾಥ ಶಿವರಾಯ ಮೇತ್ರೆ ಮು ಕುಂಟೆಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168074 ಮಾಹಾದಪ್ಪ - ಮಾಹಾದಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಾರ ಬಸಪ್ಪಾ ಕುಂಟಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168075 Shivkanta - ಝರೆಪ್ಪಾ ಮು: ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168076 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಕುಂಟೆ ಸಿಸಿ೵ ತಾ: ಭ಻ಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168077 Rachamma - 1-46, ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300168079 ನಾಗನಾಥ - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168080 Godavari - ಗೋದಾವರಿ ಗಂಡ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮು: ಕಲವಾಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168081 ಜಗದೇಶ - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168082 ಕಲ್ಯಾಣ - ಕಲವಾಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರ- 58PHH(NK) / NCS------60000000-
560300168083 ಗೌತಮ - ಗೌತಮ ತಂದೆ ಬಾಬು ಮು: ಕುಂಟಾ ಸಿರ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300168084 ಲಕ್ಷಣ - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168085 ಭೀಮಶಾ - ಭೀಮಶಾ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168086 Laxim Bai - ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಮಾಪಣ್ಣಾ ಮೇತ್ರೆ ಮು//PHH(NK) / NCS------90000000-
560300168087 Mahadevi - ವೈಜಿನಾಥ ತಮಧೇ ರುದ್ರಪ್ಪಾ ಕುಂಟಾ ಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168088 Nilamma - ಸುನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಶೇರಿಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168089 ಪುಂಡಲಿಕ - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ; ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168090 Lalita - ರಘುನಾಥ ತಂದೆ ತುಳಜಪ್ಪಾ ಕುಂಟಾ ಸಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168091 Shushila Bai - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಕಾಮಣ್ಣಾ ಕಾಂಬಳೆ ಮು PHH(NK) / NCS------120000000-
560300168092 ಜಗದೇವಿ - ಸುಯ೵ಕಾಂಥ ತಂದೆ ಕಾಮಣ್ಣಾ ಕುಂಟಾ ಸAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168093 Shantamma - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168094 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168095 Mahadevi - ರೇಣುಕಾ ಗೌತಮ ಮೇತ್ರೆ ಮು //ಕುಂಟೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300168096 ಶ್ರೀಮಂತ - ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಕುಂಟಾ ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168097 ಕಾಶಿನಾಥ - 1-69, ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168098 Basamma - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168099 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಾಮಣ್ಣಾ ತೇಗಂಪುರೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300168100 ಮಾರುತಿ - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168101 SHANKAR - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168102 Anita - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168103 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಮು. ಕುಂಟೆಸಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168104 Pushpa Wati - ನರಸಿಂಘ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮು: ಕುಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168105 VITHAL RAO - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168106 Sarswati - ಬಸವರಾಜ ಮು: ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168107 Shobhavati - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168108 SARASWATI - ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ವ್ಯೆಜಿನಾಥ ಕುಂಟಾ ಸಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168109 ಸಿದ್ರಾಮ - ಸಿದ್ರಾಮ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಮು: ಕುಂಟಾ ಸಿರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300168110 ಸಿದ್ರಾಮ - ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಚನವೀರಪ್ಪಾ ಮು|| ಕುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168111 Laxmibai - ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ ಮು: ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300168112 ಗಂಗಮ್ಮ - ಗಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಅಣೆಪ್ಪಾ ಮು|| ಕುಂಟೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168113 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಪದ್ಮಾವತಿ ಹುಲೇಪ್ಪಾ ಮೀರಗುಣೆ ಮು ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168114 ಶಿವಕುಮಾರ - ಶಿವಕುಮಾಋ ಮು: ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168115 ಮಲಶೆಟ್ಟಿ - ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ದೇವರಾಯ ಭುಸುಗುಂಡೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168116 SHANTAMMA - ವೈಜಿನಾಥ ದೇವರಾಯ ಭುಸುಗುಂಡೆ ಮು ಕುPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168118 ಜಗನಾಥ - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168119 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - 1-25/1, ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168120 ಕನಕಾ ಬಾಯಿ - 1-25/1,ಕುಂಟೆಸಿರಸಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168121 Shivlila - ಶೀವರಾಜ ಸಿದ್ದಲೀಂಗಪ್ಪಾ ಬೀರಾದರ ಮುPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168122 ಉಮಾಕಾಂತ - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168123 ವಿಜಯ ಕುಮರ - ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಕುಂಟಾ ಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168124 ರಾಜ ಕುಮರ - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168126 Vidyavati - 1-9, ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168127 RANGAMMA - ರಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುನ ಮು: ಕುಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168129 INDUMATI - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168130 ಸಂಗಮೆಶ - ಸಂಗಮೇಶ ತಂದೆ ಭರಥ ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿ ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168131 ದೇವಿಂದ್ರ - ದೆವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಕುಂಟಾ ಸಿರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168132 BASAVARAJ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಈರಬಸಪ್ಪಾ ಕುಂಟೆಸಿಸಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168133 Bhageerati - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300168134 Mallamma - 1-55/ಆ, ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168135 Basamma - ಬಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸಿದಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಕುಂಟಾ ಸPHH(NK) / NCS------210000000-
560300168136 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಸಂಗಪ್ಪಾ ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168137 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರುದ್ರಪ್ಪಾ ಗಿರಮಂಜೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168138 ಪಂಡಿತ - ಪಂಡಿಥ ತಂದೆ ಗುಂಡಾ ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168139 ಮಾಣಿಕ - ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ಮು|PHH(NK) / NCS------120000000-
560300168140 ಶಂಕರ್‌ - ಶಂಕರ ತಂದೆ ಗುಂಞಡಪ್ಪಾ ಕುಂಟಾ ಸಿರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168141 Lakshamibai - ದೇವಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮು: ಕುಂಟಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168142 ಸಂಜೀವಕುಮಾರ - ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಸುಣಗಾರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168143 ವಿಜಯ ಕುಮರ - ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದರಾವ ಮು: ಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168144 ಜೈ ರಾಜ - ಜೈರಾಜ ತಂದೆ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಮು|| ಕುಂಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168145 ರಾಜ ಕುಮರ - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168146 ತೇಜಮ್ಮಾ - ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಪುಂಡಲಿಕ ಕಾಂಬಳೆ ಮು//PHH(NK) / NCS------120000000-
560300168147 ಸತ್ಯವತಿ - ಸತ್ಯವತಿ ಗಂಡ ಕರಿಬಸಪ್ಪಾ ಪರಿಟ ಮು PHH(NK) / NCS------90000000-
560300168148 ಸುಬಾನಿ - ಸುಭಾನಿ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಮು|| ಕುಂಟೆಸPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168149 ನಾಗಯ್ಯ - ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಕುಂಟೆಸಿಸಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168150 gangamma - ಗಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ವಿಠ್ಠಲ ಕಾಂಬಳೆ ಮು: PHH(NK) / NCS------30000000-
560300171117 ಶಿವ ಕಾಂತ - ಶಿವಕಾಂತ ಮು: ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171118 ನೂರದಪ್ಪ - ನುರಂದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಭುಸುಗುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171119 ನೀಲಕಂಠ - ನಿಲಕಂಠ ಮು: ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171120 ಶಿಲ್ಪಾ - ಕುಂಟೇಸೀರಿಸಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171121 ಬೀರ ಪಕ್ಷಪ್ಪ - ವೀರ ಪಕ್ಷಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರುಪದಪ್ಪಾ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171122 sampavati - ಅಮೃತ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಪೂನ್ನಾ ಮು// ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171123 ಲಾಲಪ್ಪ - ಲಾಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಮು|| ಕುಂಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175501 Mallikarjun s/o basavaraj bira - ಸಾ:ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿ.ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ,ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560300175506 Sunita - ಸಾ:ದಾಡಗಿ,ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ,ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300175508 Surekha - ಸಾ:ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿ,ತಾ,ಭಾಲ್ಕಿ,ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560300175525 Sanjevkumar gurulingappa bhusu - vill kuntesirsi tq bhalki distPHH(NK) / NCS------150000000-
560300175526 Sunita - vill kunte sirsi tq bhalki disPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176779 Anil - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176780 ಹನುಮಂತ ರೈ ಬುಸಗುಂಡ - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176781 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176782 ಶಾಂತಕುಮಾರ - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176783 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮು//ಕುಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176784 ನೀಲಕಂಠಂು್ಯು - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176785 REKHA - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176786 ಸಂತೋಷ ವಾಲೆ - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300176787 Aarathi - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176788 ರವೀಂದ್ರ ಗಿರಮಜೆ - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300176789 ANURADHA - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176790 Mahananda - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176791 ಹೊನ್ನಮ್ಮ - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176792 ಶ್ರಿನಿವಾಸ್ ಭುಸಗುಂಡೆ - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176793 ನೀಲಕಂಠ - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176794 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176795 ಕಾಸಪ್ಪ - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176796 Sumeetra - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176797 Surekala - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300176798 GODAVARI - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300176799 ರವಿ ಪಾಚಾಳ - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176800 ಶಿವರಾಜ ಎಮಶೆಟ್ಟ - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300176801 Bharatibai - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176802 ಜಗನಾಥ - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176804 Sangeeta - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176805 ಕಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176806 Vijay Laximi - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180241 ಸರಸ್ವತಿ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಭುಸಗುಂಡೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300180250 ಇಂದುಮತಿ ಗಂಡ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಕಂಬಾರ - ಇಂದುಮತಿ ಗಂಡ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಕಂಬಾರ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180351 Laxmi Bai - ಕುಂಠೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300180381 ಶಂಕರ ನರಸೆಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರ - ಕುಂಟೆ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300180550 Ashock siddalingappa biradar - ಸಾ: ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180585 UMESH S/o DEELIPKUMAR - ಗ್ರಾಮ ಕುಂತೆ ಸಿರ್ಸಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180594 Renuka - ಸಾ:ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸೆ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560300180672 GANGAMMA - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181122 changalvva nageshetti kunte s - ಕುಂಟೆ ಸಿರ್ಸಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181125 Sharanappa s/o tukaram koli - ಸಾ: ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------60000000-
560300182466 Saraswati - ಸಾ: ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560300185659 NIRMALA w/o Dilip sirsikar - ನೀರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ದೀಲಿಪ ಸಿರ್ಸಿಕರ ಮು/PHH(NK) / NCS------60000000-
560300189160 ಭೀಮ ರಾವ - ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300189229 Shivnanda - ಕುಂಟಾ ಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192175 ಬಬೀತಾ - ಓಂಕಾರ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಭುಸುಗುಂಡೆ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193302 Ravindra - ಕುಂಟೆಸಿಸಿ೵PHH(NK) / NCS------120000000-
560300193303 Anita Bai - ಕುಂಟೆಸಿಸಿ೵PHH(NK) / NCS------180000000-
560300193304 Sunita - 1-62,ಕೂಂಟೆಸಿರಸಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193306 Chandrakanth - ಕುಂಟೆಸಿಸಿ೵PHH(NK) / NCS------120000000-
560300193307 Bhimrao - ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ಗುರುಲೀಂಗಪ್ಪಾ ಭುಸುಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193308 Pooja - 1-36, ಕುಂಟೆಸಿರಸಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193309 Roopa - ಕಲವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193960 Bharat Bai - ಕುಂಟೆಸಿರಸಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300194674 Malshetty - ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಹುನಚಗೆರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300194675 RAVINDRA - 1-83, ಕುಂಟೆಸಿರಸೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194787 CHANDRAKALA - ಗ್ರಾಮ ಕುಂಟೆಸಿರಸಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300194972 Sarswati - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಕಾಂಬಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300194973 Apparao - ಅಪ್ಪರಾವ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ ಭೂಸುಗುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300194974 Mangla - ಕುಂಟೆಸಿರಸಿ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300194991 Priya - S/O ಸಿದರಾಮಯ್ಯಾ # . ಕುಂಟೆಸಿರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300194995 Chanveer - ಚೇನ್ನವೀರ ತಂದೆ ನೀಲಕಂಠ ಸ್ವಾಮಿ ಮುPHH(NK) / NCS------120000000-
560300195108 Shruthi - ರಾಜಶ್ರೀ ಗಂಡ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಪುನ್ನಾ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195109 Shivaraj - ಶೀವರಾಜ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಭುಸುಗುಂಡೆ ಮು//NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195111 Asharani - ಕುಂಟೆ ಸಿಸಿ೵ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300195179 Gujjeva - 1-7-1,ಕುಂಟೆಸಿರಸಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300195180 ಸುಜಾತಾ - ಕುಂಟೆಸಿಸಿ೵PHH(NK) / NCS------120000000-
560300195183 Vijay Laxmi - ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಬೀರಾದರ ಮುPHH(NK) / NCS------120000000-
560300195216 Gngamma - ತುಕರಾಮ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಬೇಂದ್ರೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300195218 Sarswati - ಕುಂಟೆಸಿಸಿ೵PHH(NK) / NCS------30000000-
560300195337 SUNIL - 1-67,ಕುಂಟೆಸಿರಸೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560300195476 ಇಂದುಮತಿ - ಇಂದುಮತಿ ಗಂ ಸಮಜಿವಕುಮಾರ ಕಂಬಾರ ಮುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197943 Siddamma - ಓಂಕಾರ 24/ಎ ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿ ರಸ್ತPHH(NK) / NCS------180000000-
560300197944 Sapna - ಸಪ್ನಾ ಗಂಡ ಬಲವಂತ 1-3 ಕುಂಟೆಸಿರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300198522 Nageeni - ವಿಜಯಕುಮಾ 50/4 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198523 Nilavati - ಸಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ 1-120 ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300198524 ಲತಾ - ಶರನಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ 17 ಕುಂಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560300198525 Rajeshwari - ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಂಡ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಭುಸಗುಂಡೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300198526 Bhim Ray - ಭಿಮರಾಯ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಮಪ್ಪಾ 45-2 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300198527 Siddamma - ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣಾ ನಾವದಗೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203684 Shweta - S/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಕುಂತೆಸಿರ್ಸಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203686 Nagashetty - S/O ಗುರಪ್ಪಾ ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203753 Parvati - S/O ಬಸವರಾಜ ಬಿರಾದರ ಕುಂಟೆಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203785 Vijay Laxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203810 Sushila Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಂಟೆಸಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203826 Santosh - S/O: ಈಶ್ವರ ಭೂಜಗುಂಡೆ ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203926 Arti - W/O ಯುವರಾಜ ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ ಸುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300207082 Jyothi - C/O ದೀಪಕ್ #51 ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿ ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300207266 Rukamma - W/O ನರಸಪ್ಪ ಕುಂತೆಶಿರ್ಸಿ ಭPHH(NK) / NCS------90000000-
560300208053 Geeta - C/O ವಿಲಾಸ #9 ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300209234 Mahadevi - S/O ಅಶೋಕ ಕುಂತೆಸಿರ್ಸಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300209967 Manisha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಚೀಂದ್ರ 25 ಕುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300210324 Shailaja - C/O ಶಾಂತವೀರ 3/1 - ದೊಂಗಪುರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210677 Sheema - W/O ನಾಗನಾಥ ಭಾಗ್ಯನಗರ ತ್ಕ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300211551 Sunita - W/O ವೈಜಿನಾಥ್ ಕುಂತೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300211611 Sunita - C/O ರಮೆಶ ಮಾಂಗ #78 ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸPHH(NK) / NCS------30000000-
560300211612 Pooja - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪಿರಪ್ಪಾ #20 ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300211732 Pallavi - C/O ವಿನೊದಕುಮಾರ . ಸಿಧಾರ್ಥ ನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560400258838 Sunita - W/O ರಾಜಕುಮಾರ #90 ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿPHH(NK) / NCS------90000000-
Top