REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135695 Chandrakala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ರಾವ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135764 Shobha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ್ ಮಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135856 Kamala Bai - S/O: ಸಿದಲಿಂಗಪ್ಪ 1-1-23 ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135862 Satyakala - S/O: ಸಿದ್ರಮಪ್ಪ ಎಕಳೇ ದಾಡಗಿ ದಾಡಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135882 Sangeeta - W/O: ದಿಲೀಪ 200 ನಿಯರ್ ರೆವಣಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135920 Priyanka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ದಾಡಗಿ ದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300137254 Ragina - S/O: ಮೋನಪ್ಪಾ ಪಾಂಚಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****413522/05/2022FPS****413522/05/20226004000022/05/2022
560300138583 Mudrik Bai - W/O: ಮಾಧವ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****413523/05/2022FPS****413523/05/20226004000023/05/2022
560300139323 Sudharani - S/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ವಾಲೆ 2/113 ಹನುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139333 Laxmi Bai - W/O: ಝೇರಪ್ಪಾ ಕಾಳೆ 13 PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139334 Sundramma - W/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಧಾಂಗೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139363 Rangamma - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ , , PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139379 Sonabai - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಂದಗೋಳ್ಳ 196 ಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139380 Sridevi - W/O ಲಲಪ್ಪಾ . . ದಾಡಗಿ ದಡ್ಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139391 Suvarna - W/O ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ ಥಮಗ್ಯಾಲೆ . .PHH(NK) / NCS------180000000-
560300139393 Shobhavati - W/O: ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಥಾಮಸಂಗೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139394 Kavita - W/O ಅರವಿಂದ 80 . ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139405 Nilambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನೀಲ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139411 Revamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರತಪ್ಪ ಬೆಲೋರೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560300139420 Malamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಭದ್ರಪ್ಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139421 Sangeeta Patil - W/O: ಸೋಮನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹನುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139422 Paregbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ ವಗ್ಗೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139423 Padmavati - W/O: ಮನೋಹರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139425 Nilambika - S/O: ಗಣಪತ್ ರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139426 Laxim Bai - S/O: ರೇವಣಪ್ಪ ಮಾಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139436 Mahadevi - W/O: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139437 Gaya Bai - W/O: ನೀಲಕಂ ರಾವ್ ಅಂಬಿಗರ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139455 Renuka - W/O ಶಿವಾನಂದ ಧುಮನಸುರೆ . . ದಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139487 Pooja - S/O: ಬಂಡೆಪ್ಪ ಥಾಮಸಂಗೆ ದಾಡಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139559 Chandrakala - W/O: ಶಂಕರ್ ರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139579 Jagdevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139610 Bhagirathi - S/O: ಗಿರಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139709 Jagadevi - S/O: ಮಣಿಕಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300139725 Jaishree - W/O: ಬಲವಂತ್ ಕೋಟೆ ದಾಡಗಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139732 Rekhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ ದಾಡಗಿ ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139736 Smita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139778 Vijayalaxmi - W/O ರಾಜಶೇಖರ್ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139779 Shivananda - W/O: ಸಂತೋಷ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139784 Mallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಷ 186 . ದಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139787 Jyothi - W/O ಅರವಿಂದ ಕೊಂಡೆ . . ದಾಡಗಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139797 Rupa Hudage - W/O: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಹುಡಗೆ 1-124 PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139801 Jaishri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಂದಕುಮಾರ .57 . PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139802 Shilpa - W/O: ಸ್ವಾಮಿದಾಸ್ ಧರ್ಮ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139803 Saroja - D/O: ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿಲ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139816 Laleetabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರಪಾ . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139835 Jyotika - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಗಳೆ 148 ನಿಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139862 Chitramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139881 Siddamma - W/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ # ನಿಯರ್ ರೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139884 Laxmi Bai - S/O: ಗಣಪತಿ ಮಡಿವಾಳ ದಾಡಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139893 Pramila - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪೋಲೀಸಎಪಾಟಿಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139897 Premila - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಿದರಂಪ್ಪಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139902 Rajeshree - S/O: ಭೌರಾವ ಬಿರಾದಾರ ದಡ್ಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139905 Anushaya . - W/O ದ್ನ್ಯಾನೆಶ್ವರ ಬಿರಾದಾರ , .PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139994 Lata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಲವಂತ ದಾಡಗಿ ದಡ್ಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140264 Lalita - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****413522/05/2022FPS****413522/05/2022150010000022/05/2022
560300140574 Sudharani - W/O ಗಣಪತಿ #00 ದಾಡಗಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140608 Gouramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಎಮ್ 77 . ದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140621 Rupa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ 140 ದಡ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140625 Mamata - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ದಾಡಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140639 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನ್ನೆಪ್ಪ ಬಣ್ಣಾಳ್ಳೇPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140643 Shivananda - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಠಲ ರವ ತಗಳೊರೆ ದಾಡಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300141299 Zaremma - W/O: ಭೀಮಷಾ ಥಮಗ್ಯಾಲೆ ದಡ್ಗಿ ದಾಡಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142513 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ 133/1 ರೇವಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142574 Reshma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಏಚ್ ನ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300142807 Shobhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಹರಿ ದಾಡಗಿ ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143018 Laximi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯ ಕುಮಾರ 172 ದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143143 Shakuntala - W/O: ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಧೂಳೆ ದಾಡಗಿ ದಾಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143350 Sangeeta - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಹುಡಗೆ 121-1 # ದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143353 Manik Bai - S/O: ದಿ|| ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಗುಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143374 Jyoti - S/O: ಸಂಗಪ್ಪಾ ಶಿರ್ಶೆ ದಡ್ಗಿ ದಾಡಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143390 Shudhlekha - W/O ನಾಗೇಶ ಬನ್ನಾಳೆ #59 ದಾಡಗಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300143811 Mamata - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಾಮಸಂಗೆ ದಡ್ಗಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143814 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 16 ನಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300143819 Ashwini - S/O ವೀರಣ್ಣ 4-1-707/5 ಲಕ್ಟೂರೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143901 Anita - S/O ಸಂಗಪ್ಪಾ ಮಳವಾಡೆ . . ದಾಡಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143908 Lokesh Shivakumar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವ ಕುಮಾರ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300143911 Mamata - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಧೂಳೆ ದಾಡಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143930 Sreelata - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಾಶೆಟೆ ದಾಡಗಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144007 Ashwini - W/O ರವೀಂದ್ರ 151 . ದಾಡಗಿ ದಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144023 Veenabai - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಲಕ್ಕಾ 3-1-79 ದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144041 Mahadevi - D/O ಶಾಲೀವಾನ 173 . ದಾಡಗಿ . NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144367 Kaveri - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ 127 ದಡ್ಗಿ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144398 Kumbargere Rajeshwari. - W/O ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ 128 ದಾಡಗಿ ದಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144446 Madhu - W/O: ಮಂಜುನಾಥ ಪಾಟೀಲ ದಡ್ಗಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144459 Minakshi - W/O ಮಾರುತಿ #65 ದಾಡಗಿ ತಾ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144657 Jyoti - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ ಧೂಳೆ ದಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144747 Laxmi - S/O: ಭೀಮಶಾ 197 ದಾಡಗಿ ದಾಡಗಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144793 Sidamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ದಡ್ಗಿ ದಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144838 Rajeshree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಕರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300144886 Umadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ ದಡ್ಗಿ ದಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145259 Usha Bai Kumbhar - S/O ನಗ್ಷೆತ್ತಿ ೩-೩೯ ದದ್ಗಿ ದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145434 Swarupabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಚಂದ್ರ ದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145435 Shaminabee - W/O: ಆಕ್ಕರ್ಬರ ಮಿಯ 1-30 ದಾಡಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145437 Nasima - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಶಕೀಲ #69 ನಿಯರ್ ವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145443 Surekha - W/O: ಈಶ್ವರ ಥಾಮಸಂಗೆ ದಾಡಗಿ ದಾಡಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145451 Jyoti. - W/O ಶಿವರಾಜ್ ಕುಂಬಾರಗೆರೆ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145452 Ashabegum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚುನ್ನುಮೀಯಾ ದಾಡಗಿ ದಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300145456 Renukabai - W/O ದೇವಿದಾಸ 188 . ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****294923/05/2022FPS****294923/05/20226004000023/05/2022
560300145644 Nagamma - S/O: ಶಂಕರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145690 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದಡ್ಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145761 Utra Bai - S/O: ಶಿವರಾಜ್ ಶಿಧಬರೆ ದಾಡಗಿ ದಾಡಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300150991 roopa - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರಪ್ಪಾ ಧೂಳೆ ಮು PHH(NK) / NCS------30000000-
560300150992 mahadevi - ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಭಾವೀದೋಡ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150993 Ghalemma - ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ತುಕರಾಮ ಧಮಗಳೆ ಮು PHH(NK) / NCS------60000000-
560300150994 ಅಶೂಕ - ಅಶೋಕ ತ// ಧೋಳಪ್ಪ ಬೀರಗೆ ದಾಡಗಿ ತಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150995 Saangeeta - ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ದತ್ತು ವಾಲೆ ಮು|| AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150996 Revanappa - C/O ಹಾವಗೆಪ್ಪ ಖೊಭಾ . . ದಡ್ಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150997 ಶಿವರಾಜ - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪಾ ಭೋರಾ ಮು|| AAY(NK) / NCS------200000000-
560300150998 ಶಿವರಾಜ - ಶೀವರಾಜ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಗೋರಮಪಲ್ಲೆ ಮುAAY(NK) / NCS------200000000-
560300150999 ಇಸುಲ್ ಬಿ - ಇಸ್ಮಾಲಬೀ ಗಂಡ ವಜಿರಮೀಯ್ಯಾ ಫಕಿರ ಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151000 ಗದಗೆಪ್ಪ - ಗದಗೇಪ್ಪಾ ನಾಗಣ್ಣಾ ವಾಲೆ ಮು ದಾಡಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151001 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರಾಮಣ್ಣಾ ತಳವಾಡೆ ಮು ದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151002 Vimalabai - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಸದಾಶಿವ ಬೀರಾದಾರ ಮು|| PHH(NK) / NCS------60000000-
560300151003 ಮಹಾದೆವಿ - ಮಾಹದೇವಿ ಗಂಡ ದೇವಿಂದ್ರ ಕಾಂಬಳೆ ಮುAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151004 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಇಸ್ಮಾಲ ಮಾಹಂತೆ ಮು ದಾಡಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151005 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಸಿರ್ಸೆ ಮುAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151006 bandhu rao - ಬಂಧು ರಾವ ತಂದೆ ವಿಠೋಬಾ ಕೋಂಡೆ ಮು|PHH(NK) / NCS------30000000-
560300151007 ರಾಜೆಂದ್ರ - ರಾಜೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಮೀಸತ್ರಿ ಮುAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151008 ಪಾರ್ವತಿ - ಪಾವಱತಿ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ ಮು|| ದಾಡಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300151009 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಭೋರಾ ಮುAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151010 ಸೂರಜ ಬಾಯಿ - ಸೂರಜ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬೀಮಣ್ಣಾ ವಾಡೆ ಮು|PHH(NK) / NCS------30000000-
560300151011 ಅಂಕುಶ - ಅಂಕೋಶ ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ ಮು ದಾಡಗಿ ತಾ/AAY(NK) / NCS------200000000-
560300151012 ಪ್ರಕಾಶ - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಬೀರಗೆ ಮು||AAY(NK) / NCS------200000000-
560300151014 gauramma - ಗೌರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶೀರಜಂಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300151015 ನಿಲಮ್ಮಾ - ನೀಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಾಬು ಪನಶಟ್ಟೆ ಮು ದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151016 ಶಕುಂತಲಾ - ಶಕುಂತಲಾ ಅಶೋಕ ಸುಣಗಾರ ಮು ದಾಡಗಿ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151017 Tamin Bee - ಸರ್ದಾರಸಾಬ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ಮುಲ್ಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151018 Yamuna Bai - ಯಮನಾಬಾಯಿ ವಿನಾಯಕರಾವ ಪಿ ಪಾಟೀಲ ದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151019 ವಿಕಾಸ - ಕಮಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೀಠೋಭಾ ಬೀರಾದರ ಮು AAY(NK) / NCS------200000000-
560300151020 ಮಹೇಬುಬ ಸಾಬ - ಮಹೇಬೂಬಸಾಬ ತಂದೆ ಗಫರಸಾಬ ಶೇಕ ಮು ದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151021 ಹಣಮುಂತ - ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಮಾಪು ಮದಕಟ್ಟೆ ಮು|| ದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300151023 ಗಂಗಮ್ಮ - ಗಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಭಿಕಪ್ಪಾ ಡಾಂಗೆ ಮು||AAY(NK) / NCS------200000000-
560300151024 ಕುಪೇಂದ್ರ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಮಾಹದೇವ ಪಂಚಾಳ ಮು ದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151025 ಶಬಾನಾ ಬಿ - ಶಭಾನಾಭೀ ಗಂಡ ದಸ್ತಗೀರ ಮುಲ್ಲಾ ಮು AAY(NK) / NCS------200000000-
560300151026 ಮಂಜಲೆ ಸಾಬ - ಮಂಜುಲೆ ಸಾಬ ತಂದೆ ನಬಿ ಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151027 champa vati - ಚಂಪಾವತಿ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಮಾಡವಾಳೆ ಮು ದಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300151028 ತೇಜಮ್ಮ - ತೇಜಮ್ಮ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ ಹೋನ್ನಾ ಮು||PHH(NK) / NCS------30000000-
560300151029 ಸುನಿತಾ - ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ಬೇಲುರೆ ಮು ದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300151030 ಮಸ್ತಾನಾ ಬಿ - ಮಸ್ತಾನಾ ಬಿ ಗಂಡ ಮಹೆಬುಬ ಸಾಬ ಮು||PHH(NK) / NCS------60000000-
560300151031 ಶೋಭಾವತಿ - ಶೋಭಾವತಿ ಗಂಡ ಜಗನಾಥ ಕುಂಬಾರಗೇರೆ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300151032 kashemma - ಕಾಶೆಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೋರೆರೆ ಮುPHH(NK) / NCS------30000000-
560300151033 mallamma - ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗ ಮದ್ನೂರೆ ಮುPHH(NK) / NCS------30000000-
560300151034 Mangala - W/O: ವಾಮನ್ ರಾವ್ ಬೀರಾದಾರ ದಾಡಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300151036 ಯುನುಸ ಮಿಯ್ಯಾ - ಯುನಸಮೀಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಸಾಭ ಪಕೀರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168152 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಮನೋಹರ ಪಾಂಚಾಳ ಮು|| PHH(NK) / NCS------60000000-
560300168153 ಉಜಾಲ ಬಾಯಿ - ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ ತಂ ನಂದಪ್ಪಾ ಚೋಳಾ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168154 ಸನಮುಖಯ್ಯ - ಸನಮುಖಯ್ಯ ತಂದೆ ಚನ್ನಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300168156 ರಾಮರಾವ - ರಾಮರಾವ ತಂದೆ ತುಳಿಸಿರಾಮ ಮಾನೆ ಮು AAY(NK) / NCS------200000000-
560300168157 Shivamma - ಶೀವಮ್ಮಾ ಈರಪ್ಪಾ ವೀಲಾಸಪುರೆ ಮು ದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168158 Renuka - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಅರಜುನ ಮು|| ದಾಡಗಿ ತPHH(NK) / NCS------210000000-
560300168159 ಸುನಿಲ - ಸುನಿಲ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಘುಳಸೆಟ್ಟೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168160 Mahadevi - ಜಯರಾಜ್ ತಂದೆ ದಶರಾಥ ಸುಣಗಾರ ಮು||ದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168161 ಭಿಮರಾವ್‌ - ಭೀಮರಾವ ಏಕನಾಥ ಹುಣಸಾನಳೆ ಮು ದಾಡಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168162 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಸುಂಗಾರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300168163 ಭಾವು ರಾವ - ಭವರಾವ ಮಾಧೋಬಾ ಬೀರಾದೆರ ಮು ದಾಡಗಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300168164 ಕಿಶನ - ಕೀಶನರಾವ ತಂದೆ ಮಾಧೋಬಾ ಬೀರಾದರ ಮು PHH(NK) / NCS------90000000-
560300168165 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ಮಾಧೋಬಾ ಬೀರಾದಾರ ಮು ದಾಡಗಿ ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168166 Shobha - ಮಚಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಹಿರಗೆಪ್ಪಾ ಮದಾಲೆ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168167 Sumitra - ವಾಮನ ರಾವ ತಂ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮು ದಾಡಗPHH(NK) / NCS------210000000-
560300168168 Sunita - ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ದಿಗಂಬರ ಮು|| ದಾಡಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168169 ಭದ್ರಯ್ಯ - ಭದ್ರಯ್ಯಾ ತಂದೆ ತೋಟಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮೀ ಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168170 ಗುರುಪಾದಪ್ಪ - ಗುರುಪಾದಪ್ಪಾ ಪ್ರಭಣ್ಣಾ ಧೂಳೆ ಮು ದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168171 gangamma - ಗಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ತಮನ್ನೆ ಮುPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168172 ವಿಲಾಸ - ವೀಲಾಶ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಸಿಂಗೆ ಮು//ದಾಡಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168173 mahananda - ಶಂಕರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಮಾಸಂಗೆ ಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300168174 ಬಾಬು - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮರಗುಂಡಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300168175 ಗೌರಮ್ಮ - ಬಾಬುರಾವ ತಂ ತುಕರಾಮ ಮು ದಾಡಗಿ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168176 nagamma - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಅಜುರನ ಕಾಂಬಳೆ ಮು|| PHH(NK) / NCS------150000000-
560300168177 Umashree - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಶೀವರಾಜ ಮೀಸ್ತ್ರೀ ಮುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168178 ಮಾರುತಿ - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಕಾಂಬಳೆ ಮು ದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168179 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಭಂಗಾರೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300168180 ರಾಜಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಬಂಗಾರೆ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168181 shantamma - ಘಾಳೇಪ್ಪ ತ// ಶೇಕಪ್ಪಾ ಬಂಗಾರೆ ದಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168182 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಧೂಳಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶೇಕಪ್ಪಾ ಭಂಗಾರೆ ಮುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168183 ನರಸಿಂಗ್ - ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಕಾಮಣ್ಣಾ ಬಂಗಾರೆ ಮು PHH(NK) / NCS------60000000-
560300168184 Lalita - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ವೀಠಲ ಮೋರೆ ಮು ದಾಡಗಿ ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168185 ಮಸ್ತಾನಾ ಸಾಬ - ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ತಂದೆ ಬಾಲೆಸಾಬ ಫಕೀರ ಮುPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168186 shahin bi - ಮೊಹಿನಾ ಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಾ ಸಾಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168187 sangamma - ಸಂಗಮ್ಮಾ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೇ ಮು ದಾಡಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168189 Dropatibai - ಶಂಕರ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಸಾಗಾರೆ ಮು||AAY(NK) / NCS------200000000-
560300168190 Laximbai - ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಡಾಂಗೆ ಮು PHH(NK) / NCS------150000000-
560300168191 ಲವಕುಶ - ಲವಕುಶ ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ ಮುPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168192 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹನುಮಂತ ದರ್ಮಾ ಮು ದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168193 Shantamma - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಮಹಾಂತಾ ಮಾಹಾಂತೆ ಮುAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168194 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ತಮಾಸಂಗೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168195 ಶಿವಾಜಿ - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಮು|| ದಾಡಗಿ PHH(NK) / NCS------240000000-
560300168196 Anpurna - ದತ್ತಾತ್ರಿ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಕರಕಲ್ಲೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300168197 shantamma - ಶಾಂತಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸಿದ್ರಾಮ ಕೋಟೆ ಮು||PHH(NK) / NCS------30000000-
560300168198 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಕೋಟೆ ಮು ದಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168199 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮರಗುಂಡಾ ಮು ದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168201 nagamma - ನಾಗಮ್ಮಾ ಬಸಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ಮು ದಾಡಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168202 ಶಿವಕುಮಾರ - ಶೀವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿರಂಜಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168203 gundamma - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಮರಗುಂಡಾ ಮು||PHH(NK) / NCS------180000000-
560300168204 ನಿಲಮ್ಮಾ - ಭಗವಂತ ತ// ತುಕರಾಮ ದಾಡಗಿ ತಾ// ಭಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168205 ವೀರಶೆಟ್ಟಿ - ವೀರಶಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಗೀರಪ್ಪಾ ದೇವಮಾಲೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300168206 ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ - ಶಣ್ಮುಖಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಮರಗೊಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168207 ಮನೋಹರ - ಮನೋಹರ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಸಿಂಧೆ ಮು|| ದಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300168208 Laxmi - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ದವಲೆ ಮು|AAY(NK) / NCS------200000000-
560300168209 Tulajamma - ಸುಭಾಶ ತಂದೆ ಇಶ್ಮಾಯಿಲ ಕಾಂಬಳೆ ಮು|PHH(NK) / NCS------180000000-
560300168210 ಬಾಬ ರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಸಾಗರೆ ಮುPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168211 Bandemma - ಮಾರುತಿ ಮಾಣಿಕ ಗೋರಂಪಳ್ಳೆ ಮು ದಾಡಗPHH(NK) / NCS------180000000-
560300168212 ಜಗನಾಥ - ಜಗನಾಥ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರಜುನ ಮಂಗಣೆ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168213 ರಘುನಾಥ - ರಗುನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟೆ ಮು|PHH(NK) / NCS------120000000-
560300168214 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹುಸೆನಿ ಕುಂಬಾರ ಮು PHH(NK) / NCS------150000000-
560300168215 lakshmi - ಬಸವ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮದಕಟ್ಟೆ ಮು|| ದಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168216 ಶಂಕರಪ್ಪಾ - ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ತಮಾಸಂಗೆPHH(NK) / NCS------210000000-
560300168217 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ರೇವಣ್ಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ ರಂಜರೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300168218 ರಾಜಪ್ಪ - ರಾಜೆಪ್ಪಾ ಶಾಮರಾವ ಸಂಗಮೆ ಮು ದಾಡಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168219 shobha - ಕಾಶಿನಾಥ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ಮು ದಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300168220 ಮಹೇಬುಬ ಸಾಬ - ಮಹೇಬುಬಸಾಹೇಭ ಬಾಲೆಸಾಹೇಭ ಫಕೀರ ಮು PHH(NK) / NCS------240000000-
560300168221 Ramadevi - ರಾಚಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಕೋಟೆ ಮು|| AAY(NK) / NCS------200000000-
560300168222 ಗಂಗಮ್ಮ - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ದಶರಥ ಮೇತ್ರೆ ಮು//ದಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168223 ಪ್ರಲ್ಹಾದ - ಪ್ರಲ್ಹಾದ ತಂದೆ ಎಂಕೋಬಾ ಬೀರಾದರ ಮುPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168224 gangamma - ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣುಮಂತ ಮದಕಟ್ಟೆ ಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168225 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ಗಣ್ಣಪತಿ ಪರಿಟ ಮು// ದಾಡಗಿ ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168226 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಕುಂಬರಗೆರೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168227 Jyotika - ದೀಲಿಪ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಮುದಾಳೆ ಮು||PHH(NK) / NCS------120000000-
560300168228 Kalavati - ಬನ್ಸಿ ರಾವ ತಂದೆ ಭೀಮಾ ರಾವ ಮು|| ದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168229 Shridevi - ಶರಣಪ್ಪಾ ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ ಮರಗುಂಡಾ ಮು ದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168230 Savitri - ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಧಡ್ಡೆ ಮು||PHH(NK) / NCS------210000000-
560300168231 ಗೌರಮ್ಮ - ಗೌರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಂಕರ ತಮಾಸಂಗೆ ಮು// PHH(NK) / NCS------120000000-
560300168232 Sushelabai - ಅಶೋಕ ತ// ಶೀವದ್ರಪ್ಪ ತಮಸಂಗೆ ದಾಡಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168234 Mahananda - ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಧುಳೆ ಮುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168235 ಲಕ್ಷಿ - ಹವಗೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಧುಳೆ ಮುPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168236 Sugamma - ಸಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸೀದ್ರಮಪ್ಪಾ ಧುಳೆ ಮುPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168237 ಸಿದ್ರಾಮ - ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಸಿದೆಸುರೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300168238 mangala - ಅನಿಲ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರಜುನ ಮು|| ದಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168239 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟೆ ಮುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168240 gita - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಬೀಮರಾವ ಕೋಟೆ ಮು|| ದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168241 Sulochana - ಗುರಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ ಸಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168242 ಶೊಭಾ - ದಿಲೀಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168243 ಶಾಂತಯ್ಯ - ಶಾಂತಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300168244 laxim bai - ಬಸಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಧೂಳಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮು PHH(NK) / NCS------120000000-
560300168245 Putalabai - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಮಾಣೀಕಪ್ಪಾ ಮದಕಟ್ಟೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168246 shantamma - ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಮದಕಟ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300168247 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸೀದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಮದಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168248 Anusaya - ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುರುಪಾದಪ್ಪಾ ಮು||PHH(NK) / NCS------90000000-
560300168249 Kastur Bai - ಕಸ್ತೋರಬಾಯಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಾಶೇಟ್ಟೆ ದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168250 putala bai - ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅಡೆಪ್ಪಾ ಕುಂಬರಗೆರPHH(NK) / NCS------210000000-
560300168251 Laximi Bai - ಓಂಕಾರ ತಂದೆ ಅಡೆಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರಗೆರೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300168252 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300168254 ಶ್ರೀರಂಗ - ಶ್ರೀರಂಗ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ವಳಸಂಗೆ ಮುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168255 ವಿದ್ಯಾ ವತಿ - ವಿದ್ಯಾವತಿ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಮು || ದಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168256 ಜಗನಾಥ - ಜಗನಾಥ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಅಂಬೀಗಾರ ಮುPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168257 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮು|PHH(NK) / NCS------30000000-
560300168258 ಪ್ರಕಾಶ - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಗುನಡಪ್ಪಾ ಅಂಬಿಗಾರ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168259 shobha - ಮಲ್ಲಿಕಾರಜುನ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಲಿಗಾಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560300168260 ಬಾಬುರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಲಿಗಾಡೆ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168261 ಬಂದೆಲ ಸಾಬ - ಬಂದೆಲ ಸಾಬ ತಂ ನಿಜಾಮ್ ಸಾಬ ಮು ದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168262 Kantabai - ವಾಮನರಾವ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಕಂಬಾರ ಮುPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168263 ಪ್ರೆಮಾ ಬಾಯಿ - ಪರೇಗಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮನೋಹರ ಮು|| ದಾಡಗಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300168264 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ಹುಡಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168265 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಪಾಂಚಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168266 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ವೀಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಧಡ್ಡೆ ಮುPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168267 basavraj - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಸಿಲವಣತ ಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168268 ಬಸವರಾಜ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಪ್ರತಪ್ಪಾ ಧುಮನಸುರೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300168269 ಆಶಾ ದೇವಿ - ಆಶಾದೇವಿ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಧುಮನಸುರೆ ಮು ದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168270 ರಾಜಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168271 ಬಸವರಾಜ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರಗೆರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168272 Pramila - ಪ್ರೇಮಿಲಾ ಗಂ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮು ದಾಡಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168273 ದನರಾಜ - ಧನರಾಜ ರಾಮಣ್ಣಾ ಸುಣಗಾರ ಮು ದಾಡಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300168274 Rekha - ಜಗನ್ನಾಥ ತಂ ಪ್ರತ್ತಾಪ್ಪ ದ್ದುಮನಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168275 Parbatibai - ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸುಣಗಾರ ಮು|PHH(NK) / NCS------120000000-
560300168276 ಅಶೋಕ - ಅಶೋಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಂಚಾಳ ಮು ದಾಡಗಿ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168277 ಪಂಡಿತ ರಾವ - ಪಂಡಿತರಾವ ಕ್ರೀಷ್ಣಪ್ಪಾ ವಳಸಂಗೆ ಮುPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168278 Pushpavati - ಪುಷ್ಪವತಿ ಗಂಡ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ ಧುಳೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300168279 ಶಿವ ರಾಜ - ಶೀವರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ವಗ್ಗೆ ಮು ದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168280 ಜೈರಾಮ - ಜೈರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ವಗ್ಗೆ ಮು|| PHH(NK) / NCS------120000000-
560300168281 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ವೀಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮುಂಗಳೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300168282 ಬಾಬು - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಅಂಬಾಜಿ ಹಳ್ಳಿಖೆಡೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300168283 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ರೆವಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಂಬಾಜಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168284 ಗಣಪತಿ - ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಮರಗುಂಡಾ ಮು ದPHH(NK) / NCS------90000000-