REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300142894 Divya - S/O ತುಳಸಿರಾಮಜಿ ತ್ಕ. ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300143153 Vimala Bai - W/O ಬಾಬುರಾವ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಹರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143321 Bhimavva - W/O ಮನೋಹರ #00 ಹರನಾಳ ದಡ್ಗಿ ದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143373 Varsha - W/O ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರ್ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300144764 Kambalabai - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ ತ್ಕ ಭಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145636 Shivleela - W/O ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಹರನಾಳ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145831 Anusaya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಿಂದ್ರಪ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300151037 Bharat Bai - ಸುನಿಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮು: ಹAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151038 Kashamma - ಶರಣಪ್ಪಾ ಮು: ಹರನಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151039 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಮಾಣಿಕರಾವ ಮು: ಹರನಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151040 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ಲಾಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಮು:ಹರನಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151041 Gouramma - ಮಲಶೇಟ್ಟಿ ತಂದೆ ತಿಪಣ್ಣಾ ಹರನಳ ತಾ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560300151042 Sonabai - ಶೇಶ ಅಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಕಲಪ್ಪಾ ಹರನಳ ತಾ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560300151043 ಮನೊಹರ - ಮನೋಹರ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮು: ಹರನಳ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151044 ಶಾಮಣ್ಣಾ - ಶಾಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕುರನೆ ಮುAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151045 Laximibai - ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ದೇವಿಂದ್ರ ಹರನಳತಾ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560300151046 Sundramma - ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮು: ಹರನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151047 Najabun - ವಿಳಾಸ: ಹರನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151048 Malanabai - ತುಕಾರಾಮ ಮು: ಹರನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151049 ಜಗನಾಥ - ಜಗನ್ನಾಥ ಮು: ಹರನಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151050 ಈರಣ್ಣ - ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಹರನಳ ತಾ: ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300151051 TANGEMMA - ತಂಗೆಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶರನಪ್ಪಾ ಹರನಳ ತಾ:ಭPHH(NK) / NCS------30000000-
560300151052 NAGAMMA - ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಮಾಂಕಾರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300151053 SHOBAVATI - ಶೋಭಾವತಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಹೇಡೆ ಹರನಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300151054 ವೈಜನಾಥ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಪಾಂಚ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300151055 ಝರಪ್ಪ - ಮನೆ. ನಂ. 102 ಹರನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151056 Muttamma - ತುಳಿಸಿರಾಮಜಿ ತಂದೆ ಹುಲೆಪ್ಪಾ ಫುಲೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151057 ತೇಜಮ್ಮ - ತೇಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಶ್ಯಾಮರಾವ ಹರ ನಾಳ ತಾ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560300151058 Shivamma - ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಮು: ಹರನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168343 ಗುರುನಾಥ - ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಮಾರುತೆಪ್ಪಾ ಹರನಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300168344 Sharamma - ಶೇಶಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಿವರಾಯ್ಯಾ ಮು.ಹರನಳ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300168345 Mahadevi - ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮು|| ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168346 Shridevi - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಣಿಕಪ್ಪಾ ಹರನಳ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168347 Lakshmibayi - ರಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಹರನಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168348 ನಾಮದೇವ - ನಾಮದೇ ತಂದೆ ಮಾರು ಮು: ಹರನಳ ತಾ: PHH(NK) / NCS------60000000-
560300168349 Kusumvati - 16/B, ಹರನಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560300168350 Tangemma - ಹರನಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168351 Sarojani - ಬಸಪ್ಪಾ ಮು: ಹರನಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168352 Sharamma - ಮನೊಹರ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಹರನಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168353 ಕಲಪ್ಪಾ - ಕಲಪ್ಪಾ ಮು: ಹರನಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168354 Nirmala - ನಿಮ೵ಲಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶರನಪ್ಪಾ ಹರನಳ ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168355 Gundamma - ಗುಂಡಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ಹರನಳ ತಾ: ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168356 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಹರನಳ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168357 TENGEMMA - ಹರನಳ ತಾ\\ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ\\ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168358 BHAGHIRATHI - ಹರನಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರ- 585PHH(NK) / NCS------30000000-
560300168359 PARAMMA - ದೇಶಮುಖ ಮು: ಹರನಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168360 Kalavathi - ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ ಹರನಳ ತಾ: ಭಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168361 Asha Rani S - ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಮಾಡೆಪ್ಪಾ ಹರನಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300168362 Laxmibai - 125, ಹರನಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168363 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಹರನಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರ್- 58PHH(NK) / NCS------60000000-
560300168364 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಭಿಮಣ್ಣಾ ಮು: ಹರನಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168365 Rukshanbi - ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ತಂದೆ ಸುಲತಾನಸಾಬ ಮು: ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168366 CHITRAMMA - ವಿಳಾಸ: ಹರನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168367 Prayag Bai - ಮಲ್ಲಶೇಟ್ಟಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಖಂದPHH(NK) / NCS------180000000-
560300168368 ಪುತಲಮ್ಮ - ಪುತಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಂಕರ ಹರನಳ ತಾ: ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300168369 ವಿಠಲ ರಾವ - ವಿಠ್ಠಲರಾವ ಮು: ಹರನಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168370 ಸಿದ್ರಮ್ಮಾ - ಸಿದ್ರಮ್ಮಾಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ಹರನಳ ತಾ:PHH(NK) / NCS------30000000-
560300168371 Kashamma - ಹರನಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬಿದರ- 5853PHH(NK) / NCSBiometric****666624/05/2022FPS****666624/05/20223002000024/05/2022
560300168372 ಮಾಹಾದೇವಿ - ಹರನಳ ಥಾ: ಆಭಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರ್ - 5PHH(NK) / NCS------30000000-
560300168373 gngamma - ಗುರುನಾಥ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಮು: ಹರನಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168374 Renuka - ರಘುನಾಥ ತಂದೆ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಸುತಾರ ಹರನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168375 ಪ್ರಭುನಾಥ - ಪ್ರಭುನಾಥ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಹರನಳ ತಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168376 Kavita - ವಿಳಾಸ: ಹರನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168377 Sangamma - ವಿಳಾಸ: ಹರನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168378 ರವಿ ಚಂದ್ರ - ರವಿಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪಾ ಖಂದಾರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168379 ವಿಮಲ ಬಾಯಿ - ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ಮಹೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹರನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/202212008000015/05/2022
560300168380 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಹರನಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರ- 585PHH(NK) / NCS------120000000-
560300168381 Chandramma - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರನಪ್ಪಾ ಹರನಳ ತಾ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560300168382 ವೈಜನಾಥ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಹರನಳ ತಾ: PHH(NK) / NCS------60000000-
560300168383 Shardabai - ಧನಾರಾಜ ತಂದೆ ದಾಶಪ್ಪಾ ಹರನಳ ತಾ: ಭAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168384 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಶ್ವೊನಾಥ ತಂದೆ ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ ಮುಖಂ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300168385 Saraswati - ಸುನಿತಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ ಹರನಳ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168386 Kamalabai - ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಹರನಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168387 ನಿಲಕಂಠ - 20, ಹರನಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168388 Shakuntala - ವಿಳಾಸ: ಹರನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168389 Eeramma - ಧನರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಹರನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168390 ಮಾಲ್ಲಿ ಕಾರ ಜುನ್ನ - ಹರನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168391 ವಿಜಿ ನಾಥ - ವಯಜಿನಾಥ ಕಾದಲಾಬಾದೆ ಮು: ಹರನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168392 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಅಣೇಪ್ಪಾಖಂದಾರPHH(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/2022150010000021/05/2022
560300168393 sulemma - ರಾಚಪ್ಪಾ ಮು: ಹರ ನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168394 Kalavati - ಓಂಕಾರ ತಂದೆ ಶಂಕೆರೆಪ್ಪಾ ಮು: ಹರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300168395 ಬಸವ ರಾಜ - ಹರ ನಾಳ ತಾ : ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರ- 5PHH(NK) / NCS------180000000-
560300168396 ಮಾರುತ್ತೆಪ್ಪ - ಮಾರುತ್ತೆಪ್ಪ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಹರ ನಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168397 Santoshi - ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಕಾಶೇಪ್ಪಾ ಹರನಾಳ ತಾ//PHH(NK) / NCS------90000000-
560300168398 ಗುರುನಾಥ - ಗುರುತಾಥ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ ಮು:ಅ ಹರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168399 ಸುಂದರಮ್ಮ - ಸುನದರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಹರ ನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168400 Mangal - ನಹೆರುಜಿ ಮು: ಹರ ನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168401 ramakka - ಭೀಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಹರನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168402 Laxmi Bai - ಹರನಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರ- 585AAY(NK) / NCS------200000000-
560300168403 ಬಸಪ್ಪಾ - ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವಿರಪ್ಪಾ ತಾ ಹರನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168404 ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಮು: ಹರನಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300168405 Nagamma - ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಆಣೇಪ್ಪಾ ಮು: ಹರನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168406 Tangemma - ರಾಜು ತಂದೆ ಶಂಕರಪ್ಪಾ ಹರನಾಳ` ತಾ: AAY(NK) / NCS------200000000-
560300168407 ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ - ಗುಂಡಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಮು: ಹರನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168408 Basamma - 43, ಹರನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168409 Sanvalabai - ಕರಿಮಸಾಬ ಮು: ಹರನಾಳ ಗ್ರಾಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168410 ವೆಂಕಟ - ವೇಂಕಟ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಮು: ಹರನಾಳ ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560300171183 ರಜೆಮ್ಮ - ಹರನಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171184 ನಿಲಮ್ಮಾ - ಹರನಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171185 ಬಾಬ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಬೀರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171186 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಸಂಗ್ರಾಮ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮು|| ಹರನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171187 ನೀಲಕಂಠ - ನೀಲಕಂಠ ತಂದೆ ಸೀದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಜೋಳದಾಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171188 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಶರನಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಲರಾಮ ಹರನಳ ತಾ: ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171189 udaya - ಉದಯಾ ಗಂಡ ಭೀಮ ಹರನಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171190 ಜಗದೇವಿ - ಹರನಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171191 ತುಳಸಾ ಬಾಯಿ - ಅರನಾಳ`NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177012 ರಮೇಶ ವಾಗ್ಗೆ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ವೀಠಲರಾವ ವಗ್ಗೆ ಮು ಹರನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177013 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ - ಹರನಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/2022200015000022/05/2022
560300177014 ಅರ್ಜನರಾವ ಹಲಗೆ - ಹರನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300177015 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟಿಲ - ಹರನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300177016 Rangamma - ಹರನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300177017 Bhartbai - ಹರನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300177018 kallamma more - ಹರನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300177019 ಶಿವರಾಜ್‌ - ಹರನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300177020 Renuka - ವೀಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮನೋಹರ ಡೋಣಾಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300177021 ಸುಗಮ್ಮಾ - ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ಯಾದಪ್ಪಾ ಡೋಬಗಾಪುರೆ ಮುAAY(NK) / NCS------200000000-
560300177022 Subamma - ಹರನಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300177023 KASHAPPA - ಹರನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300177024 ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್‌ - ಹರನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300177025 ಮನೋಹರ ಡೋಣಾಗಾಪುರೆ - ಹರನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300177026 Santoshi - ಹರನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300177027 ವಿರಶೇಟ್ಟೆಪ್ಪಾ - ಹರನಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300177028 ಗಣಪತಿ ವಾಗ್ಗೆ - ಹರನಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300177029 ಕರಬಸಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ - ಹರನಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300177030 Rupa - ಶೀವರಾಜ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಸುರ್ಯವಂಶಿ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300177031 ಶಾಯುಲು - ಹರನಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300177032 mahadevi hugar - ಹರನಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300177270 Shivallila - ಹರನಾಳ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300178282 Umadevi - ದಾಡಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300178285 Suryakant bhimarao patil - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಪಾಟೀಲ ಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178377 Vishwanth shankarppa biradar - ಹರನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178662 shavubai - ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಜೋಳದಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560300178828 Gangamma - ಹರನಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300178829 kailash bhemanna talwade - ಕಾಯಿಲಾಶ ಭೀಮನ್ನಾ ತಲವಾಡೆ ಹರನಾಲಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300178852 Jyoti - ಶಾಲಿವಾನ ಭೀಮನ್ನ ಸಿಕನಪೂರೆ ಹರನಾಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560300179746 baburao tukaram more - ಹರನಾಳ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179790 Ramesh arjun halige - ರಮೇಶ ಅರ್ಜುನ ಹಲಗೆ ಹರನಾಳ ತಾ:ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300180374 Shivu ishmal - ಸಾ: ಹರನಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180686 Avaraj gurappa mankari - ಸಾ: ಹರನಾಳ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180813 sangappa govindappa halage - ಸಾ: ಹರನಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181070 Chandrakant manohar donagapure - ಡೊಣಗಾಪುರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182279 Suvarnabai - ಸುವರ್ಣಾ ಗಂಡ ಸುರೇಶಕುಮಾರ ಡೋಣಗಾಪುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183000 Aarati Ladde - W/O ರಮೇಶ್ ಲದ್ದೆ ೦೮ ಹರನಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300187217 ಸಂತೊಷ್ - ಹರನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187220 MANGALA DEVI - ಹರನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189102 Anjali - ಹರನಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189190 ಉಮೇಶ - ಉಮೇಶ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ವಗ್ಗೆ ಮು ಹರನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189426 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಹರನಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300190782 Kavya - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಹಲಗೆ ಮು//PHH(NK) / NCS------150000000-
560300190783 Ratnamma - ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ದಶೆಪ್ಪಾ ಮಲ್ಲಿಗೆPHH(NK) / NCSBiometric****447822/05/2022FPS****447822/05/202212008000022/05/2022
560300190784 Sarojani - ರಾಹುಲ ತಂದೆ ಗುರುನಾಥ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190786 Shakuntala - ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಮನೋಹರ ಕುರನೆ ಮು//ಹರನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300190787 Maruti - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪಾ ಮೋರೆ ಮು//ದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300190788 Jagadevi - ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಆಣೆಪ್ಪಾ ಖಂದಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300190789 Renuka - ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ಬೇಲುರೆ ಮು/PHH(NK) / NCS------90000000-
560300190790 Maheboob Bee - ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ತಂದೆ ಸುಲ್ತಾನಸಾಬ ಜಮಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190791 Afsana - ಬಸಿರೋದ್ದೀನ ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ಜಮಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300190793 Kausharabanu - ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ಜಮಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300190794 ಕಲ್ಪನಾ - ವೀರಸಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಸೀಕನಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190795 Kamalabai - ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೀಶ್ವನಾಥ ಬೀರಾದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190796 Jagadevi - 114, ಹರನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300190797 Mavaneshwar - ಮವನೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಸುತಾರ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190799 Indumati - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಬೀರಾದರ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190800 Punyavati - ಪುಣ್ಯವತಿ ಗಂಡ ನೀಲಕಂಠರಾವ ಮಾನಕಾರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190801 Nadukumar - ನಂದುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಸೀಕನಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300190804 Vedanti - ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಪಾಟೀಲ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190805 Ganapati - ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಗುರುಲೀಂಗಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300190807 Surekha - ಪ್ರಭು ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಬೀರದರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300190808 Asharani - ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಮುPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190810 Saroja - ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಗುರುಲೀಂಗಪ್ಪಾ ಕುಂಬ಻ರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300190812 Kastoor Bai - ಅಮೃತರಾವ ತಂದೆ ಆಣ್ಣರಾವ ಮಾನಕಾರಿ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192864 kavita - ವಿಲಾಸ ತಂದೆ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಶೀಕನಪುರೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300192865 Godavari - ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಮು//ಹರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193183 Neelkant - ನೀಲಕಂಟ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಕುರಣೆ ಮು:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193295 ಮಂಗಲಾ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಆಣೆಪ್ಪಾ ಖಂದಾರೆ ಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193296 Anita - ಅನೀತಾ ಗಂಡ ಅಶೋಕ ಹೆಡ್ಡೆ ಮು//ಹರನಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300195188 Sanjukumar - ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಸುತಾರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300195810 Godavari - ನಿಲಮ್ಮ 32 ಹರನಾಳ ಹರನಾಳ ಹರನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300195888 Dnyanoba - D/O ಜ್ಞಾನೋಬಾ ಮೇಹಕರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300196725 Priyanka - ಪ್ರಿಯಂಕಾ ಗಂಡ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 167 PHH(NK) / NCS------90000000-
560300198598 Shilpa - ಶೀಲ್ಪಾ ಗಂಡ ಅಣ್ಣಾರಾವ 29 ಹರನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300198640 Iramma - ಈರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಿವಾನಂದ 107 ಮಾಹಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300198641 Ratnamma - ಲೊಹಿಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 28 ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560300203194 Vaijinath - S/O ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಭಲಕಿ ತಾಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203488 Shridevi - W/O ಆದೆಪ್ಪ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಹರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205128 Ashwini - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ . . ಹರನಾಳ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205646 Nirmala - W/O ಭೀಮರಾವ್ ತ್ಕ.ಭಾಲ್ಕಿ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300205700 Pradeepkumar - S/O ತುಳಸಿರಾಮಜಿ ತ್ಕ. ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300205823 Renuka - W/O ಧನರಾಜ 1 1 1 1 ಹರನಳ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206060 Tulsiramji - S/O ಹುಲೆಪ್ಪ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಹರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300206085 Shavubai - S/O ಧುಳಪ್ಪಾ ತಾ ಭಲಕ್ಕಿ ಹರನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206175 Deepika - S/O ಭೀಮಣ್ಣ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಹರನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206935 Suwarana - W/O ಶರಣಪ್ಪ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಹರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300207229 Parvati - S/O: ತುಕಾರಾಮ್ #98 ಹರನಾಳ ಹರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300209319 Shruti - C/O ದಯಾನಂದ . . ಹರನಾಳ ದಡ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300209719 Padmavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುನಾಥ ಶಿಕೆನಪೂರೆ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300209764 Pooja - W/O ಶಿವಕುಮಾರ #0 ಹರನಾಳ ದಡ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300209904 Sunita - W/O ಓಂಕಾರ್ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಹರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300209928 Nirmala Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೈಜೀನಾಥ ಪಾಟೀಲ 52 PHH(NK) / NCS------90000000-
560300210030 Rajeswari - S/O: ಕಾಶೀನಾಥ್ ನಂ 25 ಹರನಾಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210162 Kalavati - W/O ರಾಜಶೇಖರ , ಹರನಾಳ ದಡ್ಗಿ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560300210592 Sandhyarani - C/O ವಿನೊದಕುಮಾರ್ ದೇವಿ ನಗರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210604 Sudharani - W/O ದೀನಕರ ಪಂಚಾಳ ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210651 Sangeeta - S/O: ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹಂದಿಕೆರೆ 1081 ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
Top