REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135598 Shilpa - S/O ಮಾಣಿಕರಾವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135823 Bhagyashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗನಾಥNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136012 Premala - W/O: ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ತಲವಾಡೇ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136076 Nagamma - W/O ಬಸವಣಪ್ಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136089 Chandrakala - W/O ಮಾಣಿಕ ರಾವ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136101 Ayashya - W/O ಸಲಾವೊದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136118 ದ್ರೋಪತಿ - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136142 Asharani - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಏಣಕೂರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136203 Lalitabai - C/O ಶಂಕರರಾವ 2/30 . ಯೆಂಕುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136631 Kasthurabai - W/O ಪ್ರಭು ರಾವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136920 ಸಾಜೀದಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಸಿನ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137309 Rukmini - S/O ಶಿವಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138492 Reetha - S/O ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141356 Rashmi - S/O ಶೆ೦ಕ್ರೇಪ್ಪಾ ಎಣಕೂರ ಎಣಕೂರ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142059 Lalita Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದೇವ ಎಣಕೂರಎಣಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143269 Surekha - S/O ಶಂಕರ ರಾವ್ ಎಣಕೂರ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143850 Pooja - W/O ಈರಯ್ಯ . ಯಣಕೂರ ಯೆಂಕುರ ಅಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143865 Mahadevi - W/O ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಸಜ್ಜನ ಏಣಕೂರ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143866 Sangamesh Sajjan - S/O ಶಾಂತಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ್ ವಾಯ್ ೫೪ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145436 Noor Nisa - W/O ಚಾಂದ್ ಪಾಶಾ . . ಯೆಂಕುರ ಯೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145504 Gousiya Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಫಾರೂಕ #1/182 ಎPHH(NK) / NCS------90000000-
560300147678 Kashamma - ಯೆನಕುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147679 ಸುಕ್ಶಲಾ - ಯೆನಕುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147680 ಸಂಬ್ಬಣ್ಣ - ಯೆನಕುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147683 ಅರ್ಜುನ - ಯೆನಕುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147684 ಅಶೂಕ - ಯೆನಕುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147685 ಕಾಮಣ್ಣಾ - ಯೆನಕುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147687 ಹಣಮಂತ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147688 ಬಸವರಾಜ - ಎಣಕೂರ ಭಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300147690 Jagadevi - ಯೆನಕುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147691 ರಘುನಾಥ - ಯೆನಕುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147692 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಯೆನಕುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147693 Parvati - ಯೆನಕುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147695 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಯೆನಕುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300156858 premala - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156930 ಮೋಸಾ ಸಾಬ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156931 ವೈಜಿನಾಥ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156932 chenama - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156933 ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ - ಯನಕುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156935 ರಸಿದ ಸಾಬ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156936 Taj Bee - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156937 neelamma - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156939 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156941 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156942 ಭೀಮನಣಾ - ಯೆನಕುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300156944 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156945 ಮೈನೊದ್ದಿನ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156947 ಬಸಮ್ಮಾ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156948 Kasturibai - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156949 ಗ್ಹುಡು ಸಾಬ - ಎನಕೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156950 ಶಬ್ಬಿರ ಮಿಂುಾ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156951 ಭೀಮಶಾ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156952 ಇಂದ್ರ ಸೇನ್‌ - ಯೆನಕುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300156953 jaleena begum - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156954 ಮಹಮುದ ಸಾಬ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156955 sahnnu begam - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156958 Vitabai - ಯೆನಕುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300156959 ಮಸ್ತಾನ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156960 Sidamma - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156961 ಮುಸ್ತಫಾ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156962 nirmala - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156963 basamma - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156964 bharath bai - ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156966 Aashamma - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156967 Meenakshi - ವಿಳಾಸ: ಎಣಕೂರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156969 Anjana - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156970 ಬೀಮ ಶಾ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156971 ಮಾಣಿಕ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156972 ಮಾಲಯ್ಯ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156973 ವಿಠಲ ರಾವ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156974 ಸೈಲಾನಿ ಸಾಬ - ವಿಳಾಸ: ಯೆನಕುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156975 ಯ್ಯ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156976 ಸಂತೊಷ್ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156977 Savitha - ಯೆನಕುರ`PHH(NK) / NCS------120000000-
560300156979 Ajamata - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156980 ದನರಾಜ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156982 ಸಂಗಮ್ಮ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156983 ಅರುಣಾ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156984 ಶಿವ ರಾಜೂ - ಎನೂಕುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300156985 ಅರ್ಜುನ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156986 Bibee Fatima - ಜಲೀಲ ತಂದೆ ಖಾಜಾ ಸಾಬ ಮನಿಯಾರ ಏಣಕೂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156987 ಮುನಾ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156989 ABIDABI - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156990 ಶೆರಣಪ್ಪ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156991 Khumarunnisha - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156992 ಗೊವಿಂದ - ಎನಕೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300156994 ಪ್ರೇಮಲಾ - ಪ್ರಭುರಾವ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಾರಿ ಮು:ಯೆನಕುPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156995 ತಿಪ್ಪಣ್ನಾ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156996 NAGAMMA - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156997 ಗ್ನಾನ ದೇವ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156998 ಶಾಂತಪ್ಪಾ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCSBiometric****640001/05/2022FPS****640001/05/2022180012000001/05/2022
560300156999 Annapurana - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157000 Mumtaj Bee - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157002 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಏಣಕೂರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300157003 ಮಕ್ಬುಲ್‌ ಸಾಬ - ಯೆನಕುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157004 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಯೆನಕುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157005 jaitona bi - ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157006 ಅಡೆಪ್ಪಾ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157007 ಮಾಣಿಕ - ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157009 ರಜಾಕ ಮಿಯ್ಯಾ - ಎನೂಕುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157010 nilamma - ಎನಕೊರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157011 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157012 ಬಸವರಾಜ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157013 ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಯೆನಕುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157015 ಫಕೀರ ಸಾಬ - ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157016 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಸಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ ಬೀರಾದರ ಏಣಕೂAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157017 ಎಂಕಮ್ಮಾ - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157018 ನಿರ್ಮಲಾ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157019 ಬಾಬು ರಾವ - ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157021 Chanamma - ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157022 Sonamma - ವಿಳಾಸ ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300157024 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಯೆಣಕುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157025 Sidamma - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157027 ಉಮರ ಸಾಬ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157029 Parveenbegum - ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157031 ಸುನೀಲ - ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157033 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157034 ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ - ಏಣಕುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157036 ವೈಜೀನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಎಣಕೂರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157129 ಜೈಶ್ರೀ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157154 ಗೋದಾವರಿ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300169999 ತೂಕರಾಮ - ಯೆನಕುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170000 ಬಸವ ರಾಜ - ಯೆನಕುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170001 ನರಸಿಂಗ - ಎಣಕುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170002 ಪ್ರಭು - ಯೆನಕುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170003 ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಎಣಕೂರ ತಾಲೂಕಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170004 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಯೆನಕೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170005 ಶರನಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ತುಕ್ಕಪ್ಪ ಬೌದೆ ಏಣಕೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170006 ಸೂರ್ಯ - ಎನಕುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170007 ಓಂಕಾರ - ಎಣಕೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170008 ಶೀವರಾಜ - ಎಣಕೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170009 ಶಿವಾಜಿ - ಯೆನಕೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182754 ಗುದುಸಾಬ್‌ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182755 Anapurna - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182756 Jamarut bi - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300182758 Punyavati - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300182759 ವೆಂಕಟ - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300182761 Minaj Begam - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182762 NARASAMMA - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300182763 ದತ್ತಾತ್ರಿ ಖತಲಪ್ಪಾ - ಎಣಕುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300182764 ಮೈಹಿಬುಬಸಾಬ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300182765 Malamma - ಸಾ// ಎಣಕೂರ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ, ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185582 ರಾಮ್ಲು - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185614 Fatima - ಸಾ;ಎಣಕುರ ಥಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186133 BHIMSHETTY DHULAPPA MANKAR - ಸಾ:ಎಣಕುರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300186155 SNTOSHA PRABHURAO BHALKE - ಏಣಕುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187069 Sangamma - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300187073 ಬಸಪ್ಪಾ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187075 Anita - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300187081 ಶಂಕರ - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300187091 ವಿನೋದ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300187093 Nirmala - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187096 ಸಿಜಾಮೊದ್ದಿನ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300187097 SHESHAMMA - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300187099 Guramma sale - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300187102 Rasheeka - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187104 Sajida Begam - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300187106 ರಾಚಯ್ಯಾ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187109 Jagadevi - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187692 Anitha - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187693 ಅಶೂಕ - ಎಣಕುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188135 ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189064 ಶ್ರಿನಿವಾಸ್ ಬೀರಾದರ - ಸಾ// ಎಣಕೂರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189556 Navnath - ನವನಾಥ ತಂದೆ ತಾತೆರಾವ ಲಿಹಾರ ಎಣಕುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189614 Veerbhadrappa - ಪೋಸ್ಟ:ಏಣಕುರ ತಾ:ಭ಻ಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191084 Dhanraj - ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಎಣಕುರುPHH(NK) / NCS------150000000-
560300191086 Akbarsab - ಅಕಬರಸಾಬ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಏಣಕೂರ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191088 Jeelani - ಜೀಲಾನಿ ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ಮಿರಕಲೆ ಏPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191089 Faymun Bi - ತಂದೆ: ಉಸಮಾನಸಾಬ ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191092 Rukmoddin - ವಿಳಾಸ: ಶಬ್ಬಿರಮಿಯ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191396 Taiseem - ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದ ಸಾ| ೯೯೯, ಏಣಕುರು PHH(NK) / NCS------120000000-
560300191398 Bilkish Begam - ತಂದೆ ಮಹಮದಸಾಬ ಯೆನ್ಕುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300191399 Sunita - ತಂದೆ : ರಾನೊಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191401 Mangala - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ತಳವಾಡೆ ಏಣPHH(NK) / NCSBiometric****450018/05/2022FPS****450018/05/20226004000018/05/2022
560300191404 BALAJI - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಪ್ರಭುರಾವ ಸುತಾರ ಎಣಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191406 Ismaile sab - ವಿಳಾಸ: ಎಣಕುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಬಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191407 Tippanna - ತೀಪಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಮೇತ್ರ ಸಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191408 Tanabai - ತಾನಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸೋನಪ್ಪ ಏಣಕೂರು ತಾ; PHH(NK) / NCS------30000000-
560300191411 Shahnaz Begum - ವಿಳಾಸ:ಸೈಲಾನಿ ತಂದೆ ಫತ್ರು ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300191413 Tajoddin dhole - ತಾಜೊದ್ದಿನ ಢೊಲೆ ತಂದೆ ಗುಲಮ ಸಾಬ ಎPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191415 Anita - ಭಿಮಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಕಾಶೆಪ್ಪ ಏಣಕೂರು PHH(NK) / NCS------150000000-
560300191417 Saddik - ಸಾಧಿಕ ತಂದೆ ಇಮಾಮಸಾಬ ಏಣಕೂರು ತಾ: PHH(NK) / NCS------90000000-
560300191418 Zahedabegum - ಇಸಾಕ ತಂದೆ ಇಮಾಮಸಾಬ ಏಣಕೂರು ತಾ: ಭPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191422 Usmansab - ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ತಂದೆ ರಹೇಮಾನಸಾಬ ಮಿರಕಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191425 Amad - ಅಮದ ತಂದೆ ಇಮಾಮಸಾಬ ಏಣಕೂರು ತಾ: ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191428 ರಾಜಾಶ್ರಿ - ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಹಚ್ಚೆ ಏಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191431 ಕಂತಾ ಬಾಯಿ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಸಾ| ಏಣಕುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191433 Mallikarjun - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಕೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191436 Shrin Fatima - ಏಣಕುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193104 Mallikarjun - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಬೀರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300193106 Nagamma - ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ ಸಳ್ಳೆ ಏಣಕೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300193115 Abhijeeth - ಅಭಿಜೀತ ತಂದೆ ರಘುನಾಥ ರೇಡ್ಡಿ ಏಣಕೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300193186 Santosh - 2-29, ಏಣಕುರ -585328PHH(NK) / NCS------120000000-
560300193188 Revanayya - ಏನಕುರ, ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300193196 sundramma w/o basappa - ವಿಳಾಸ: ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300193203 rajkumr s/o ramshetty - ವೀಳಾಸ: ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300193205 ramesh s/o dhulapa - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300193586 Khajasab s/o Thajoddin - ವಿಳಾಸ: ಏಣಕೂರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300193591 ratnamma w/o kalappa - ವಿಳಾಸ:ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300199667 ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಕೋಡಾಪೂರ - ಏಣಕುರ ತಾಲೂಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300203817 Khaja Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಖುರ್ಷೀದ್ ಎಣಕೂರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205161 Laxm Bai - C/O ಗುಂಡೇರಾವ್ #1/59 ಎಣಕುರ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300207672 Anita Sajjan - C/O ಅನೀಲಕುಮಾರ ಸಜ್ಜನ #1/178 ನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300207929 Fatima - C/O ಮಹಮ್ಮದ್ #165 ಎಣಕೂರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300208139 Ahmed Begum - C/O ಮಸ್ತಾನ ಮಿಯ್ಯ #2/9 . ಯೆಂಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300208140 Bhagyashree - C/O ಸುನೀಲ ಕುಮಾರ . . ಎಣಕೂರ ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560300208931 Surekha - S/O ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಏಣಕೂರ ಏಣಕೂರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209809 Sudharani - S/O ವೈಜಿನಾಥ 153 ಎಣಕೂರ ಭಾಲಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300210524 Tulsiram - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಣಿಕ 5/01 ಡೊಂಗಪುರ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300211204 Pooja Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಂಬಾದಾಸ್ #2/29 ಎಣಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300211671 Laxmi Bai - #2/164 ಯಂಕೂರ್ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಭಲಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
Top