REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135878 Sangeeta - S/O ವಿಠಲ ರಾವ ೨-೧೧-೧ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135984 Tukkamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಶಾ ಬಸನೂPHH(NK) / NCS------250000000-
560300136008 Vijamma - W/O ಕಶೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136009 Savitha - W/O ದಿಗಂಬರ ಏಣಕೂರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136010 Jora Bi - W/O ಘುಡು ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300136011 Anusayabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಧುರಾವ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300136012 Premala - W/O: ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ತಲವಾಡೇ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136014 Kavita - S/O ಶಂಕರಾವ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300136017 Suvarna - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಕೆ ಹಚ್ಚೆ . . PHH(NK) / NCS------200000000-
560300136018 Sonabai - S/O ಶಿವರಾಮ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136019 Kavita - W/O: ಜಗನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300136020 Jaishri - W/O ಸಂತೋಷ , ಎಣಕೂರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136023 Vijaylaxmi - S/O ವಾಮನ್ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136024 Tashalim - D/O ರಜಾಕ ಮಿಯ್ಯ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136094 Saraswati - S/O ನಾಗಪ್ಪಾ ಏಣಕೂರ ಏಣಕೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136096 Chandrakala - W/O ರವಿಂದ್ರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136126 Jaishree - W/O ರಾಜ ಕುಮರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300136135 Sushila - S/O ಕಾಶೀನಾಥNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136188 Paravati - W/O ಮಲ್ಲಯ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136277 Rasana - S/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 1/22 ಎಣಕೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300136683 Khajabegum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಟೇಲ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136872 Ruksana Begum - W/O ಖಾಸೀಮ್ , , PHH(NK) / NCS------250000000-
560300136915 Archana - W/O ಸುರೆಕಾ೦ತ ಏಣಕೂರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300137309 Rukmini - S/O ಶಿವಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300137602 Mehaboob Sab - S/O ಹೊನುಸಾಬ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300137621 Nilofer - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಹೀಮ್ ಪಟೇಲ ಎಣPHH(NK) / NCS------100000000-
560300137627 Chaya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ನ ನರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139033 Malashri - C/O ಓಂಕಾರ್ ಎನಕೂರಾ 1/171/PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139053 Bharath Bayi - C/O ಕಾಶಪ್ಪ ಎನಕೂರಾ 1/171/PHH(NK) / NCS------300000000-
560300139089 Geeta - W/O: ಕಂಟೆಪ್ಪ ಮರೂರಕರ್ ಯೆಂಕುರ ಯೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139973 Sujata - W/O ನರಸಪ್ಪಾ 4-19 # ಎಂಕೂರ ಯೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142005 Sunita - W/O ಶಿವರಾಜ ಎಣಕೂರ ಎಣಕೂರ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143847 Hasina Bi - W/O ಮಹೆಬೂಬ ಎಣಕುರಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಯೆಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143897 Sonamma - S/O: ವೈಜೀನಾಥ ಹಚ್ಚೆ #2/173 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144455 Kasturibai - S/O ಮಾರುತಿ ಏಣಕೂರ ಏಣಕೂರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300144541 Taherabi - S/O ಹುಸೇನ ಸಾಬ ಏಣಕೂರ ಏಣಕೂPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145431 Pharajana - S/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಣPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145439 Joharabegam - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ . . ಯೆಂಕುರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300145444 Raimatbee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಪಾಪಟೇಲ ಎಣಕೂPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145879 Rajeshwri - S/O ವೈಜಿನಾಥ ಏಣಕೂರ ಏಣಕೂರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147694 Kasturabai - ಯೆನಕುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147696 ಮನೊಹರ - ಎಣಕೂರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147697 anusha - ಎಣಕೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147698 ವಿರಪ್ಪಾ - ಎಣಕೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147699 ಭಾನುದಾಸ - ಎಣಕೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147700 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಎಣಕೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147701 Noorja - ಎಣಕೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147702 ಬಾಬ - ಎಣಕೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147703 ಜಗನಾಥ - ಎಣಕೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147704 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300147705 ರಿಯಾಜ್‌ ಖಾನ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300147707 ಅಬ್ಬಸ - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300147708 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಎಣಕೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147709 Mahadevi - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300147710 Vimalabai - ಎಣಕುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147711 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಎಣಕೂರ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147712 ವೈಜಿನಾಥ - ಎಣಕುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147713 Mahadevi - ಎನೂಕುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147714 ಶಮಸೊದ್ದಿನ - ಎಣಕುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147715 saraswati - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300147716 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300156810 Savita - ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300156824 Rukumini Bai - ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156857 Siddamma - ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300156863 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಹಳ್ಳಿಖ - ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300156888 Anusaya - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156907 ಫರಿದ ಶಾ - ಫರೀದಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಭದ್ರಿಸಾಬ ಸಾ| PHH(NK) / NCS------400000000-
560300156923 Premala - ಎನಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156924 Sushila bai - ವಿಳಾಸ : ಎಣಕೂರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156943 Shantmma - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156946 Shoba - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156988 Ratnamma - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300156994 Premala - ಪ್ರಭುರಾವ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಾರಿ ಮು:ಯೆನಕುPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157035 Jaitun Bi - ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300157037 Sugamma - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157038 ಇಸೂಫ್‌ ಖಾನ - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157039 ಸಂಬಣ್ಣಾ - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157040 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157041 Sulochan - ಎಣಕುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300157042 Mahananda - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157043 Jayamma - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157044 ರಾಜಕುಮಾರ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300157045 Radhika - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157046 ಶಾಹೇದಾ ಬಿ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300157047 Ratnabai - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157048 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157049 ಸಿಮಂತ - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157050 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------350000000-
560300157051 manjula - ಎಣಕೂರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300157052 ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157053 sharada bai - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300157054 ಮೈನೋದ್ದಿನ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157055 ಪ್ರಭು - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157056 ಜಮ್‌ಸಿದ್‌ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157057 ಸಾಯಬಣ್ಣ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157058 halli yabi - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157060 Sangita - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300157061 ಮಾಣಿಕ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157062 ತೂಕರಾಮ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157063 Ratnamma - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------300000000-
560300157064 rangamma - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157065 ವಿರಪ್ಪಾ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157066 ಹಸೀನಾ ಬಿ - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157067 ಸಂಜು ಕುಮರ - ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಏಣಕೂರು PHH(NK) / NCS------250000000-
560300157069 ವೈಜಿನಾಥ - ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157070 ಚಾನಾ ಬಸಯ್ಯ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157071 ಸಂಗಿತಾ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157072 Hemavthi - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157074 ಬಸವರಾಜ - ಯನಕುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157075 Saraswati - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157076 sulochana - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157077 ಕಮಲಾಕಾರ - ಕಮಲಾಕರ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಏಣಕೂರು ತPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157078 Mumataz Bee - ರಮಜಾನಿ ಖಾನ ತಂದೆ ಅಹ್ಮದ ಖಾನ ಎಣಕೂPHH(NK) / NCS------250000000-
560300157079 ಅಲ್ತಾಫ ಬೆಗಮ - ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157080 ಜಗದೇವಿ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157081 ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ - ಪ್ರಲಾದ ತಂದೆ ಭುಜಂಗರಾವ ಏಣಕುರು ತಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157082 ಕಂಠಯ್ಯ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157083 Laximbai - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300157084 Shobavati - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300157085 Sunita - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157086 Mai Bub Bi - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300157087 Maheruna Bi - ಎಣಕುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300157088 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300157089 amina begum - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157090 ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300157091 ಮಾಣಿಕ - ಎಣಕೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300157093 ದಯಾನಂದ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300157094 veerappa - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157095 ಅನಿಲ ಕುಮರ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157096 piramma - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157097 Shabira Bi - ರಾಜೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮಹತಾಬ ಸಾಬ ಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300157098 ರಮೇಶ - ಏನಕೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300157099 ತ್ರಿಶೂಲ - ಎಣಕೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300157100 ಜಗದೇವಿ - ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ಏಣಕೂರು ತಾ: ಭPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157101 Suman - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300157102 Renuka - ಎನಕೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300157103 jilana bi - ಜಿಲಾನಿ ಬಿ ಗಂಡ ಮೋಹ್ಮದ ಸಾಬ ಏಣಕುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157104 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಎಣಕೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300157105 Kastur Bai - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157106 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157108 ಹನುಸಾಬ್‌ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300157109 yamunabai - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157110 ದಸ್ತಗಿರಿ - ಎಣಕೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300157112 Renuka - ಎಣಕೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300157113 ಹಣಮಂತ - ಎಣಕೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300157114 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ - ಎಣಕುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300157115 ರತ್ನಾಬಾಯಿ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157116 ಸಜನಾ ಬಿ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157117 ಮನೋಹರ - ಯೆನಕುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300157118 Sangeeta - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300157119 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157120 Shabana - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------300000000-
560300157121 ಶಿವಾ ರಾಜ - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಸಾ| ಏಣPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157122 ಶೇರಲಿ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157123 ಗುನಡಪಾ - ಯೆನಕುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300157124 ಫತ್ರು ಸಾಬ - ಫತುರು ಸಾಬ ತಂದೆ ನಬಿ ಸಾಬ ವಾಡಿ ವಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157125 ರಾಜಿ ರೆಡ್ಡಿ - ಯೆನಕುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300157126 Mastanbi - ಮನುಸುಮ ಖಾನ ತಂದೆ ಆಹ್ಮದಖಾನ ಏಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157127 Mumathaj Bi - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157128 BAGAMMA - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157130 Indumathi - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157131 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300157132 hameeda bi - ಯೆನಕೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300157133 ಮಾನ್‌ ಸಾಬ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157134 Kavita - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------300000000-
560300157135 ಗೊವಿಂದಪ್ಪಾ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157136 Afsana Begum - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157138 ಶಿವಮ್ಮಾ - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300157139 ವೈಜೀನಾಥ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300157140 Punyavati - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157141 Kavitha - ಎಣಕೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300157142 Prabhavati - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300157144 ನರಸಪ್ಪಾ - ನರಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಪುಂಡಾಲಿಕ ಮು: ಎಣಕೂPHH(NK) / NCS------250000000-
560300157145 ಹಮಿದ ಸಾಬ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157146 Daulat Bee - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157147 ಶಾಂತಪ್ಪಾ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157148 Gujamma - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157149 Alla Bee - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------350000000-
560300157150 ಜೈಶೀಲಾ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157151 ತಾಜುದ್ದಿನ್‌ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300157152 ಫತ್ರು ಸಾಬ - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300157155 ಧನ ರಾಜ - ಧನರಾಜ ತಂದೆ ರೇವಣಪ್ಪ ಎಣಕುರುPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157156 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157157 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300157158 ಖಾಜಾ ಮೈನುದ್ದಿನ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157159 ಮೊಹ್ಮದ ಜಿಲಾನಿ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300157160 ಅಂಬ್ಬಣ್ಣ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300157161 ಇಮಾಮಸಾಬ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300157162 ಮಾರುತಿ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300170010 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಏಣಕುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170011 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಎನಕೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170013 Eshavar Rao - ಯೆನಕೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170014 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ - ಯೆನಕೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182748 Reshmabi - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300182767 ರಹಿಮಾನ್‌ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300182768 Emambi - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300182773 ಯಶೋದ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300182774 sharanama - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300182775 ಕವಿತಾ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300182777 ಗುರುನಾಥ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300182780 Shridevi - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300182785 ಬಸವ ತೀರ್ಥ್ ಯ್ಯಾ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300182789 Shilppavathi - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300182793 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300182795 Revnamma - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300182800 ಬಾನುದಾಸ್‌ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300182803 kastoori bai - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560300182804 Rekha - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300182806 Tasleem Begum - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560300182809 ಸಂಬಣ್ಣಾ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300186152 Savitra S Hachhe - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300186175 MARUTI TUKARAM SALUNKE - ಸಾ:ಎಣಕುರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300187087 Tamijya - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300187112 ನಿಜಾಮೊದ್ದಿನ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300187115 Viramma - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300187116 Ratnamma - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560300187118 ಅಲೀಂ - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300187120 ಮೈನೋದಿನ್‌ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300187121 Gundappa - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300187122 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300187123 ಬಾಲಾಜಿ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300188136 Radhika - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300188137 ಭೀಮಶಾ - ಎಣಕೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188823 Gundamma - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300189062 ಶಫೀರ - ಎಣಕೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300189063 ಶಿವರಾಜ - ಎಣಕೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300191025 ಭಾರತಬಾಯಿ - ಬಾಬುರಾಂವ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪPHH(NK) / NCS------50000000-
560300191031 Parvati - ತಂದೆ ಶಿವಕುಮರ್ ೨/೭೫, ಏಣಕುರು ತPHH(NK) / NCS------200000000-
560300191032 Kavyashri - ಮಧುಕರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಭಾಸ್ಕರ,ಎಣಕುPHH(NK) / NCS------200000000-
560300191033 SUDHAKAR - ಸುಧಾಕರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಭಾಸಕರ ಯೆಣಕPHH(NK) / NCS------50000000-
560300191037 Anil kumar - ಅನಿಲ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಭಿಮಷ್ಶಾ ಬಸನುರೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560300191048 Balika - ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಂಬಣ್ಣಾ ಮಳದುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300191051 Jyoti - ಲಕ್ಶ್ಮನರಾವ ತಂದೆ ಜ್ನ್ಯಾನದೇವ ಖರಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560300191056 Vijay Laxmi - ವಿಳಾಸ: ತಂದೆ ಈಶ್ವರ ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------300000000-
560300191069 Machindar - ಮಚ್ಚಿಂದರ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಹಲಗೆ ತಾ:PHH(NK) / NCS------100000000-
560300191072 Shantamma - ಶಾಂತಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನಾಗನಾಥ ಸಾ| ಏಣಕುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300191077 Kallappa - ಅಂಬವ್ವಾ ಗಂಡ ಇಸ್ಮಾಲ ಸಾ| ಏಣಕುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300191079 Sameena - ವಿಳಾಸ: ಎಣಕುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಬಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------250000000-
560300191080 Santosh - ಸಂತೊಷ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಂಬರ ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300191082 Saleha - ಹಸಮಿಯ್ಯ ತಂದೆ ಫತ್ರುಸಾಬ ಏಣಕುರುPHH(NK) / NCS------250000000-
560300191397 Najim - ವಿಳಾಸ: ಮೇಹೊಮ್ಮದಸಾಬ ಯೆನ್ಕುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300191400 Neelkant - ನೀಲಕಂಟ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560300191403 ಪ್ರಯಾಗಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾವನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಏಣಕುರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300191405 RAJKUMAR - ತಂದೆ: ವೈಜಿನಥPHH(NK) / NCS------100000000-
560300191412 Laximan - ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಜಮಾದರ ಏಣಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560300191414 Kaveri - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಅಮರುತಾಪ್ಪಾ ಹಡಪದ ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300191416 Haleemabee - ವಿಳಾಸ: ಖಾಸಿಮಸಾಬ ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300191419 Nagsheety - ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಏಣಕುರುPHH(NK) / NCS------150000000-
560300191420 Jagadevi - ಜಗದೆವಿ ಕೊಣಗುತ್ತೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೊಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560300191421 Meharaj Bi - ವಿಳಾಸ :ತಂದೆ ಅಬುಲ ಸಾಬ ಯನುಕುರPHH(NK) / NCS------450000000-
560300191426 Rajeshwari - ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300191427 Deshmukhappa - ದೆಶಮುಖಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾನಿಕಪ್ಪಾ ಹಚ್ಚPHH(NK) / NCS------250000000-
560300191434 Mahebub sab - ತಂದೆ: ಫತ್ರಆಬ ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300191435 Padmavati - ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಏಣಕೂರುPHH(NK) / NCS------150000000-
560300191440 Peerpasha - ವಿಳಾಸ: S/o ಅಬ್ಬಾಸ ಅಲಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300191442 Mohandas - ಮೊಹನದಾಸ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಸೊನೆ,ಎಣಕುPHH(NK) / NCS------50000000-
560300191443 Sujata - ಸುಜಾತಾ ಗಂಡ ಸುದಾಮ ಸೋನೆ,ಎಣಕುರ ,ತPHH(NK) / NCS------200000000-
560300191448 Ashoddin - ಆಶೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಇಮಾಮಸಾಬ ಎಣಕುರ,ತಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300191499 GAUSIYABI - ಗೌಸಿಯಾಬಿ ತಂದೆ ಸರ್ದಖಾನ ೨/೩/೧ ಯೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193097 Vijay Laxmi - ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮಿ ಗಂಡ ಸಂಗಮೇಶ ಏಣಕೂರು PHH(NK) / NCS------200000000-
560300193107 Faheem Begum - ಮೋಹ್ಮದ ನಜೀರ ಅಹ್ಮೆದ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
560300193108 Mehboob sab - ಮೆಹಬುಬ್ ಸಾಬ ತಂದೆ ಅಬ್ಬಾಸ ಅಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300193111 Shravan - ಶ್ರಾವನ ತಂದೆ ನರ್ಸಿಂಗರಾವ ಚುಡಗುಪ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560300193112 Sharanappa - ಶರನಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಪಣ್ಣಾ ಬಂದುPHH(NK) / NCS------100000000-
560300193113 Yougeeta - ಗೌತಮ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಹಳ್ಳಿಖೆಡೆ ಎಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560300193114 Santosh - ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಹಚ್ಚೆ ಎಣPHH(NK) / NCS------50000000-
560300193116 Mastan patel - ಮಸ್ತಾನ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಅಬ್ಬಾಶ ಮಿಯಾ ಎPHH(NK) / NCS------250000000-
560300193187 Mahadevi - ಕಾರತಿಕ ಸ್ವಾಮಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300193189 Farida - ಫಕಿರಸಾಬ ತಂದೆ ಮೈನುದ್ದೀನ ಸಾ|ಏಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193190 hanipa w/o ajim sab - ವೀಳಾಸ: ಯರನಕುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300193191 sanjeevkumar s/o adeppa - ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300193192 ಜಯಶ್ರೀ - ವೀಳಾಸ:ಯೆನಕುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193193 SANGAPPA - ಸಂಗಪಾ ತಂದೆ ಶರನಪ್ಪಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300193197 jai ram s/o ranoba - ವೀಳಾಸ: ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300193198 devindra s/o ningappa - ವೀಳಾಸ: ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300193199 Gyanamma - ಗ್ಯನಂಮಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300193200 Neelkantha Rao - ಏಣಕುರ, ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300193202 anil kumar s/o shivaraj - ವಿಳಾಸ:ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300193588 Anitha - ವಿಳಾಸ:ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193589 Nirmala - ನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ಅಂಬಾದಾಸ ತೇಲಂಗ ಏನಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193590 salim sab s/o shmshoddin - ವೀಳಾಸ: ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193592 babu rao s/o kashappa - ವೀಳಾಸ: ಯೆನಕುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300194001 Gapharakhan - ಮ ಸಂ. 999, ಏನಕುರ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300194002 Abajalbi - ವಿಳಾಸ:ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300194003 balaji s/o maddivalya - ವಿಳಾಸ:ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300194491 vijaylaxmi w/o ramesh - ವೀಳಾಸ: ಯೆನಕುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194539 vithalrao s/o manikappa - ವೀಳಾಸ: ಎಣಕುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300194540 sangamesh s/o kashppa - ವಿಳಾಸ:ಯೆನಕೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300194541 Vachalabai - ವಚಲಾಬಾಯಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300194542 rajakumar s/o shankar - ವೀಳಾಸ: ಯೆನಕರುAAY(NK) / NCS------350000000-
560300194725 Nasir Hymad - ನಸೀರ ಹೈಮದ, ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300194777 ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಅಮರುತಪ್ಪಾ - ವೀಳಾಸ:ಯೆನಕುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194821 Phatrusab - 1/62, ಏಣಕುರ, ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300195787 ಅಮಿರಬಿ - ಅಹೆಮದಖಾನ 2/6 ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಯೆPHH(NK) / NCS------50000000-
560300196189 Nirmala - ರಮೆಶ 1-123 ಎಣಕೂರ ಎಣಕೂರ ಎಣNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203432 Basavaraj - S/O ಭೀಂಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕೂರ ಎಂಕೂರ ಭNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300207758 Indira - S/O ರಮೇಶ 1/135 ಎಣಕೂರ ಲಕ್ಷNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300207762 Nirmala - S/O ಜಗನ್ನಾಥ 0 ನಿಯರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208025 Rayeesa Begum - S/O ಮೈಬು ಸಾಬ್ 3/483 ಯೆಂPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208139 Ahmed Begum - C/O ಮಸ್ತಾನ ಮಿಯ್ಯ #2/9 . ಯೆಂಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208142 Bheemabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮರಾವ . . ಯೆಂಕುPHH(NK) / NCS------200000000-
560300208143 Chamundeshwari - S/O ಬಾಬುರಾವ ಹಚ್ಚೆ ಎಣಕುರ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560300208146 Pratima - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅವಿನಾಶ ಉಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300208147 Kanchana - W/O ಅರ್ಜುನ #1/105 ಏಣಕೂರ ತಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300208148 Renuka - S/O ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತೆಲ್ಗನೆ ೧/೪೮ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300208149 Ashwani - W/O ಭೀಮಣ್ಣ 1-164 ಬಿಸೈಡ್ ಗೋವ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560300208151 Zulekha Bee - W/O ಸೈಯದ್ ಮೊಯನೊದ್ದೀನ್ 3-1/2 PHH(NK) / NCS------100000000-
560300208152 Ashvini - W/O ವೀರಯ್ಯ 0 0 ಯೆಂಕುರ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560300208153 Jaishree - C/O ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ 2/114 ಎಣಕೊPHH(NK) / NCS------200000000-
560300209525 Suvrana - C/O ಶಿವಲೀಲಕುಮಾರ್ 00 ಎಂಕುರ ಯೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209810 Mahima - C/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ #2/139 ಎಣಕೂರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300209835 Nagamma - W/O ಬಾಲಾಜಿ . . . . ಯೆಂಕುರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300209906 Sashikala - C/O ಮನ್ಮಮತಯ್ಯ . . ಯೆಂಕುರ ಅಂPHH(NK) / NCS------200000000-
560300210213 Meenakshi C Talawade - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ 1/51 ಭNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210293 Sudharani - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಶಿಕ್ಷಣಕರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210624 Vandanabai - W/O ಅಂಗಡರಾವ್ ಸೋಮಪೂರ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210864 Amreen Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖದೀರ್ #00 PHH(NK) / NCS------100000000-
560300210865 Sailni Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತಾಜುದ್ದೀನ್ 2/13 - PHH(NK) / NCS------200000000-
560300211195 Reshma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಬುರಾವ #999 ಯೆಂಕುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300212183 Shreenidhi - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಿರ್ಸೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300213077 Khabulabee - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಕಮಲ ಸಾಬ ೧/೧೧೫ ಯೆಂಕPHH(NK) / NCS------50000000-
560300213079 Savita - W/O ಸಂಜಯ ಲೊಹರ್ . . ಯೆಂಕುರ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
560300213084 Umadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಣ್ಣಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300213085 Jyoti - C/O ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ #00 ಎಣಕೂರ ಭPHH(NK) / NCS------100000000-
Top