REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500373440 Preeti - W/O ಅನಿಲ್ - ಕುರುಬಖೆಳಗಿ ಕುರುPHH(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/20226004000022/05/2022
560300135608 Chaluva Rani - S/O ಮಾರುತಿ ಕುರುಬಖೇಳಗಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135779 Kastur Bai - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300135820 Janabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗನಾಥ ಭಾಗ್ಯನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135877 Rukmini - S/O ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಭಾಗ್ಯ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135964 Chandeshwari Biradar - W/O ಜಯತೀರ್ಥ ಬಿರಾದಾರ ಕುರುಬಖೇಳಗಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135968 Kalpana - W/O: ಬಸಪ್ಪ ಜೇಬಡೆ 105 ಭಗಾಯ ನಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136031 Ambika - W/O ಬಾಬು ಭಾಗ್ಯನಗರ್ ತ್ಕ.ಭPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136032 Sunnamma - W/O ಪಂಡಿತ ಭಾಗ್ಯನಗರ, ತಾ. PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136068 Chinnamma - W/O ದೇಶಮುಖ್ PHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022150010000020/05/2022
560300136172 Shreedevi - W/O ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ತಾ .ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****124718/05/2022FPS****124718/05/202212008000018/05/2022
560300136285 Jagadevi - S/O: ನಾಮದೇವ PHH(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/202212008000021/05/2022
560300136287 Lalita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಮದೇವ PHH(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/202212008000021/05/2022
560300136615 Kaveri - S/O ಬಸಪ್ಪ ಭಾಗ್ಯನಗರ ತ್ಕ.ಭPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136621 Chandrakala - S/O ನರಸಪ್ಪ ಭಾಗ್ಯನಗರ್ ತ್ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136760 Kalavati - W/O ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಭಾಗ್ಯನಗರ್ ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560300136773 ಶೋಭಾ - S/O ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300136787 Shilpa - S/O ಕುಪೇಂದ್ರ 00 ಕುರುಬಖೆಳಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022180012000019/05/2022
560300136888 Sona - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ PHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20226004000019/05/2022
560300137206 Jayashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300137207 Saraswati - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ PHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20226004000019/05/2022
560300137307 Mangala - W/O ಶಿವರಾಜ್ PHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022240016000019/05/2022
560300137494 Vidyavati - S/O: ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137782 Jagadevi - W/O ಗಣಪತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300138049 Shantamma - S/O ಶಂಕರೆಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20226004000020/05/2022
560300138054 Ambawa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಪ್ಪಾ ಅಟ ಭಾಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300138069 Gandemma - W/O ಧುಲಪ್ಪ ಭಾಗ್ಯನಗರ್, ತ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138089 Sangita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾತ PHH(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/202212008000021/05/2022
560300138154 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಈರಣ್ಣಾ . . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138164 Itabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20226004000019/05/2022
560300138165 Konda Bai - W/O ಶೇಶಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138167 Tukkamma - W/O ಅಂಬಣ್ಣಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138168 Guramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಂಪತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20229006000019/05/2022
560300138174 Kavitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬಾದಾಸ PHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20229006000020/05/2022
560300138180 Sangeeta - S/O ಮಾರುತಿ ೧/೬೦ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138209 Sampavati - W/O ರಮೇಶ ಭಾಗ್ಯನಗರ್ ತ್ಕ.ಭPHH(NK) / NCS------30000000-
560300138308 Roopa Jadev - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾನಾಜಿ ಜಾದೇವ PHH(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/20226004000021/05/2022
560300138335 Sudharani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರವಿಂದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138337 Bhagyavati - S/O ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****124722/05/2022FPS****124722/05/20226004000022/05/2022
560300138339 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ PHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/202212008000019/05/2022
560300138343 Laxmi Bai - C/O ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪಾ 2-118 . ಕುರPHH(NK) / NCSBiometric****124723/05/2022FPS****124723/05/20226004000023/05/2022
560300138392 Saraswati - ಬಸಪ್ಪ 3/299 ಭಾಗ್ಯನಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138395 Mayadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅದೆಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300138408 Sharnamma - C/O ನಾಗರಾಜ್ # ಭಾಗ್ಯನಗರ ಕುರುPHH(NK) / NCS------90000000-
560300138455 Saraswati - S/O ಮಾದಪ್ಪ ಭಾಗ್ಯನಗರ ತಾ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300138477 Anita - W/O ಬಾಬು . . ಭಾಗ್ಯನಗರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138530 Arunabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟರಾವ . . PHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20229006000019/05/2022
560300138559 Revamma - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ಹಲಗೆ PHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300138629 Machindra - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಯ್ಯಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138742 Ratnamma - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138749 Sunita - W/O ಸಿದ್ರಾಮ . . PHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20229006000019/05/2022
560300138836 Saraswati - C/O ಶೇಷಾಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ 2/2 , ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300138868 Sulechana - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶೆಷೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20223002000020/05/2022
560300138899 Shakuntala - W/O ಗಣಪತಿ ಭಾಗ್ಯನಗರ ತ್ಕ.ಭPHH(NK) / NCS------150000000-
560300138901 Shivamma - W/O ಸುರ್ಯಕಾಂತ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****124722/05/2022FPS****124722/05/2022150010000022/05/2022
560300138905 Babita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20226004000020/05/2022
560300138914 Sweta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದಲಿಂಗಪ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20226004000020/05/2022
560300138931 Ujavala - W/O ಕನಕದಾಸ ಚನ್ನಪ್ಪನೋರ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138965 Gunavanti - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುರುಬಖೆಳಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138971 Rukmini Bai - S/O: ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಅಂಬುಲಗೆ ಭಾಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300138972 Bharat Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠೋಬಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138990 Chayabai - S/O ಜೆಟೆ೦ಗವರಾವ ಭಾಗ್ಯನಗರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139002 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರೇವಪಾಯ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300139003 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಂಡಯ್ಯಾ PHH(NK) / NCSBiometric****124723/05/2022FPS****124723/05/20229006000023/05/2022
560300139082 Kalawathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ ಪೋಲೀಸ್ ಪಾಟಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139108 Sunita - S/O ಮಲಶೇಟೆಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಕುPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/20229006000013/05/2022
560300139238 Avamma - W/O ರಾಮರಾವ್ ಕುರುಬಖೆಳಗಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140689 Sharanama - S/O ನಾಗಪ್ಪಾ ಕುರುಬಖೇಳಗಿ ಭNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300141361 Jagdevi - W/O ಈಶ್ವರ ೨/೭೨ ಭೀಮ ನಗರ ಕುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300141802 Nirmala - W/O ಸೋಮನಾಥ್ ಭಾಗ್ಯನಗರ್, ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142021 Sudha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ಶಂಕೆ 1/54 ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142106 Premala - S/O ಸಂಗಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಕುರುಬಖೇಳಗಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142113 ಉಮಾಶ್ರೀ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಭಾಗ್ಯನಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142131 Indira - W/O ವೈಜೀನಾಥ # 1 ಕುರುಬಖೇಳಗಿ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142687 Manjula - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300142746 Shivkanta - S/O ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ೨/೧೬೧ ಕುರುಬಖPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142761 Rajeshwari - W/O ಧುಳಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಕುರುಬPHH(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/202212008000021/05/2022
560300142838 Rekha Rajshekhar Hilalpure - W/O ರಾಜಶೇಖರ್ ಬೀ ಹಿಲಲ್ಪೂರೆ 1/3PHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300142946 Sapna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾತ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/20226004000021/05/2022
560300142995 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಕುರುಬಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20226004000020/05/2022
560300143110 Devika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆನಂದ ಕುರುಬಖೇಳಗಿ ಕುPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143226 Shilpa Madival - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/20229006000021/05/2022
560300143395 Nagamma - W/O ವಿನಾಯಕ್ ಭಾಗ್ಯನಗರ್ ತ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560300143434 Arati - W/O ಶಿವಾಜಿ ಕಾಂಬಳೆ 2/62/2 / ಕPHH(NK) / NCSBiometric****124722/05/2022FPS****124722/05/20226004000022/05/2022
560300143654 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ್ 3/209 . ಭNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143729 Kantamma - S/O: ಗೋವಿಂದಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರ ಹರನಾಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300143765 Jaishri - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಭಾಗ್ಯನಗರ ತ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143817 Shilpa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143916 Archana - S/O ಬಸವಣಪ್ಪಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143963 Geeta - S/O ಕಮಲಾಕರಾವ ಕುರುಬಖೆಳಗಿ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144039 Hanamantappa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ಕುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144152 Kaveri - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಶೋಕ ಸಜನೆ ಪಂಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144233 Kamalabai - W/O ಸಂಗಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಕುರುಬPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20223002000019/05/2022
560300144235 Shivalingamma H Anesur - S/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 1/153 ಭಲಕಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144280 Sunita - W/O ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಕುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144617 Pankaja G L - S/O ವಿಠಲರಾವ #1/75 . ಕುರುಬಖೇಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144643 Aruti - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ತ್ಕ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145751 Sapna - C/O ರವಿಕುಮಾರ #92 ಹರನಾಳ ದಡ್ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560300147741 ಭಾಗ್ಯ ವತಿ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022200015000020/05/2022
560300147742 ವೈಜಿನಾಥ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಏಕನಾಥ ಸಾ| ಕುರುಬPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20229006000020/05/2022
560300147743 ಶೇರಣಮ್ಮ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147744 ಜಗದೇವಿ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/20223002000021/05/2022
560300147745 ಶಿವಶಂಕರ - ಕುರುಬಖೆಲ್ಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022200015000019/05/2022
560300147746 SAMPT BAI - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/20223002000021/05/2022
560300147747 Premala - ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಾ ಸಾ| ಕುAAY(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022200015000019/05/2022
560300147748 NILAMBIKA - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20223002000019/05/2022
560300147749 zaremma - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147750 SONABAI - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147751 Pavitra - ಕುರುಬಖೇಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022200015000020/05/2022
560300147752 ಪುಂಡಲಿಕ - ಕುರುಬಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20229006000020/05/2022
560300147753 ಬಂಡೇಮ್ಮಾ - ಬಂಡೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಂಡಯ್ಯ ಮಡಪತಿ ಕುರುಬAAY(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022200015000020/05/2022
560300147754 earamma - ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾದಯ್ಯ ಮಡಪತಿ ಕುರAAY(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022200015000020/05/2022
560300147755 kastur bai - ಕುರುಬಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147756 Sangeeta - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022200015000019/05/2022
560300147757 niranjappa - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147758 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20226004000019/05/2022
560300147759 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022200015000019/05/2022
560300147760 JAG DEVI - ಕುರುಬಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022150010000020/05/2022
560300147761 GIRIJA - ಕುರುಬಖೇಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022200015000019/05/2022
560300147762 Sharada Bai - ಕುರುಬಖೇಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****124722/05/2022FPS****124722/05/2022200015000022/05/2022
560300147763 siddamma - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147764 Paravati - ಕಂಟಯ್ಯಾ ತಂದೆ ನಿರಂಜಯ್ಯಾ ಸಾ| ಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147765 KAMALA BAI - ಕುರುಬಖೇಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022200015000019/05/2022
560300147767 Shredevi - ಕುರುಬಖೇಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022200015000020/05/2022
560300147768 ಸುಬದ್ರ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022200015000019/05/2022
560300147769 ಸುಲೆಮ್ಮ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022200015000019/05/2022
560300147770 Nagamma - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022200015000019/05/2022
560300147771 ನಾಗ ನಾಥ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022200015000020/05/2022
560300147772 Kallamma - ಕುರುಬಖೇಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022200015000019/05/2022
560300147773 Shobha - ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ಕಾಶೆಪ್ಪ ಕುರುಬಖೇಳAAY(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022200015000020/05/2022
560300147774 Ghalemma - ಕುರುಬಖೇಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****124722/05/2022FPS****124722/05/2022200015000022/05/2022
560300147775 ಏಕನಾಥ - ಏಕನಾಥ ತಂದೆ ಸಕಾರಾಮ ಕುರುಬಖೇಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022200015000020/05/2022
560300147776 ರಂಗಮ್ಮ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20226004000019/05/2022
560300147777 Lalita Bai - ಕುರುಬಖೇಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022200015000020/05/2022
560300147778 ಬಸಪ್ಪಾ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20223002000020/05/2022
560300147779 ಶಿವಮ್ಮ - ಶಿವಮ್ಮ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಕುರುಬಖೇಳಗಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****124723/05/2022FPS****124723/05/20226004000023/05/2022
560300147780 ಶಂಕರ ರಾವ - ಕುರುಬಖೇಲಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022200015000019/05/2022
560300147781 ಅಂಬವ್ವ - ಅಂಬವ್ವಾ ಗಂಡ ಶಾಮರಿ ಸಾ| ಭಾಗ್ಯನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147782 Parwathi - ಭಾಗ್ಯನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147783 Narasamma - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300147784 Shantamma - ಶಾಂತಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಾ| ಭAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147785 Tukamma - ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಸಾ| ಭಾಗ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300147786 ಕಲಾವತಿ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20223002000020/05/2022
560300147788 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20229006000020/05/2022
560300147789 ನರ ಸಿಂಗ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022200015000019/05/2022
560300147790 GUNDAMMA - ಕುರುಬಖೇಲಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****146015/05/2022FPS****146015/05/2022200015000015/05/2022
560300147791 ಸನಮುಖ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147792 ಝರೆಪ್ಪಾ - ಝರೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಾ| ಕುAAY(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022200015000020/05/2022
560300147793 ಅರುಣ ಬಾಯಿ - ಅರುಣ ಗಂಡ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಕುರುಬಖAAY(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022200015000019/05/2022
560300147794 ಮಾರುತಪ್ಪ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022200015000020/05/2022
560300147795 phula bai - ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕುರುಬಖೇಳಗPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300147796 Neelamma - ಆನಂದ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಹಡಪದ ಕುರುಬPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022180012000019/05/2022
560300147797 ಚಂದ್ರಶೇಖರ - ಕುರುಬ ಖೆಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022200015000020/05/2022
560300147798 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ಮಾರುತೆಪ್ಪಾ ಜಿಳ್ಳೆAAY(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/2022200015000021/05/2022
560300147799 sulesh bai - ಕುರುಬ ಖೆಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20223002000020/05/2022
560300147800 paramma - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147801 Shridevi - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20229006000020/05/2022
560300147802 kundan bai - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಶಂಕೆ ಕುರುAAY(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022200015000020/05/2022
560300147803 ಕಸ್ತುರ್ ಬಾಯಿ - ಶಿವಯ್ಯ ತಂದೆ ನಾಗ ಬಸಯ್ಯ ಕರುಬಖೇಳಗAAY(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022200015000020/05/2022
560300147804 ಘಾಳಪ್ಪಾ - ಘಾಳೆಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಟೋಣ್ಣೆ ಕುರAAY(NK) / NCSBiometric****124723/05/2022FPS****124723/05/2022200015000023/05/2022
560300147805 ಕುಪೇಂದ್ರ - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20229006000020/05/2022
560300147806 ಮನೋಹರ - ಮನೋಹರ ತಂದೆ ಧೊಂಡಿಬಾ ಸಾ| ಕುರುಬAAY(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022200015000020/05/2022
560300147807 Putalabai - ಶ್ರಾವಣ ತಂದೆ ಸಂಬಣ್ಣ ಕುಣೆ೵ ಕುರುಬAAY(NK) / NCSBiometric****124723/05/2022FPS****124723/05/2022200015000023/05/2022
560300147808 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಭಾಗ್ಯನಗರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147809 ಪರಮೇಶ್ವರ - ಭಾಗ್ಯನಗರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147810 ರಾಮ ಲಿಂಗ - ಭಾಗ್ಯಾನಗರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147811 Laxmi Bai - ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕುರುಬಖೇಳAAY(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022200015000020/05/2022
560300147812 ಶ್ರೀಮಂತ - ಭಾಗ್ಯನಗರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300147813 ಪ್ರಹ್ಲಾದ - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300155256 ಗೌರಮ್ಮ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300157217 ಅರ್ಜುನ - ಕುರುಬ ಖೆಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022150010000019/05/2022
560300157218 Siddamma - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/202212008000021/05/2022
560300157219 Saraswati - ಕುರುಬ ಖೆಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20229006000019/05/2022
560300157220 malamma - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/202212008000019/05/2022
560300157221 ಲಾಲ ಬಿ - ಲಾಲಾ ಬೀ ಗಂಡ ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ ಸಾ| ಕPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20229006000019/05/2022
560300157222 Shakuntala - ಕುರುಬ ಖೆಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022150010000020/05/2022
560300157223 ಗೀರಿಜಾ ಬಾಯಿ - ಮಲ್ಲಿಕಾಜುನ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ೧/೧೫,PHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300157224 ಭಾರತಬಾಯಿ - ಬಾಬು ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಸಂಬಾಜೆ ಸಾ| PHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20226004000019/05/2022
560300157225 ವೆಂಕಟ - ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಸಾ| ಕುರುPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20229006000019/05/2022
560300157226 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಸಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಸಾ| ಕುPHH(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/20226004000021/05/2022
560300157227 ಶಿವ ರಾಜ - ಕುರುಬ ಖೆಳಗPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20229006000020/05/2022
560300157228 eta bai - ಸಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಸಾ| ಕುರುPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/202212008000019/05/2022
560300157229 ಶ್ರಿಪತಿ - ಕುರುಬಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157230 Bhagamma - ಕುರುಬ ಖೆಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022180012000020/05/2022
560300157231 ಬಾಬು ರಾವ - ಕುರುಬ ಖೆಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20229006000020/05/2022
560300157232 ರಾಜಪ್ಪ - ಕುರುಬ ಖೆಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20223002000020/05/2022
560300157233 Rupavati - ಕುರುಬ ಖೆಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300157234 sridevi - ಕುರುಬ ಖೆಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022180012000020/05/2022
560300157235 ಪಂಡಿತ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300157236 ಭೀಮರಾವ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20223002000020/05/2022
560300157237 ಸುಜಾತಾ - ಕುರುಬ ಖೆಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300157238 ಬಾಬು - ಕುರುಬ ಖೆಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20229006000019/05/2022
560300157239 Shobhavati - ಕುರುಬ ಖೆಳಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157240 Manjita - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20226004000020/05/2022
560300157241 ದತ್ತು - ಕುರುಬ ಖೆಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022180012000020/05/2022
560300157242 SUGAMMA - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157244 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕುರುಬಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022150010000020/05/2022
560300157245 usha - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20229006000019/05/2022
560300157246 ತುಕಾರಾಮ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/20229006000021/05/2022
560300157247 ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022200015000019/05/2022
560300157248 Kavita - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300157249 ಬಾಬು ರಾವ - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20229006000019/05/2022
560300157250 ವೈಜಿನಾಥ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಸಾ| ಕುರPHH(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/20229006000021/05/2022
560300157251 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20223002000020/05/2022
560300157252 ಕಲಾವತಿ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20229006000019/05/2022
560300157253 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಎನಕೂರPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20226004000020/05/2022
560300157254 sarasvati - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20223002000020/05/2022
560300157255 ವಿರಶಟ್ಟಿ - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022150010000020/05/2022
560300157256 ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ - ಅಣೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಕುರುಬಖೇಳPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300157257 ಪಾರ್ವತಿ - ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಅಶೋಕ ಸಾ| ಕುರುಬಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/20226004000021/05/2022
560300157258 ಸಿದ್ರಾಮ - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/20226004000021/05/2022
560300157259 Nagamma - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022270018000020/05/2022
560300157260 ಅಶೂಕ ಕುಮರ - ಅಶೋಕ ಕುಮಾರAAY(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022200015000020/05/2022
560300157261 ವೆಂಕಟ - ವೇಂಕಟ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಾ| ಕುರುಬPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300157262 Parvati - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157263 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ಸಾ| ಕPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300157264 shantamma - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/20229006000021/05/2022
560300157265 Swathi - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20229006000019/05/2022
560300157266 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300157268 ಓಂಕಾರ - ಓಂಕಾರ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಅಣದೂರೆ ಹಡಪದ PHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20229006000020/05/2022
560300157269 ರಾಚಪ್ಪ - ರಾಚಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಸಾ| ಕುರPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/202212008000019/05/2022
560300157270 ಶಿವಾನಂದ - ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಯ್ಯಾ ಸಾ| ಕುPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20226004000020/05/2022
560300157271 indumati - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157272 ಸಂಪಾವತಿ - ಕುರುಬಕೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20229006000019/05/2022
560300157273 ಶರಣಯ್ಯಾ - ಶರಣಯ್ಯ ತಂದೆ ನಿರಂಜಯ್ಯ ಮಠ ಕುರುಬಖPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300157274 Gadagayya - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20229006000020/05/2022
560300157275 Mahadevi - ಕುರುಬಕೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20229006000020/05/2022
560300157276 kavita - ತಂದೆ ಅಮ್ರುತೆಪ್ಪಾ 2-67/1, ಕುರುPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022150010000019/05/2022
560300157277 paramma - ಪಾರಾಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಆಮ್ರತಪ್ಪಾಮಸಕಲೆ ಮAAY(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022200015000019/05/2022
560300157278 Eramma - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022150010000019/05/2022
560300157279 Pooja - ಕುರುಬಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300157280 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಬಸತಿರ್ಥಪ್ಪಾ ಸಾ|PHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20229006000019/05/2022
560300157281 ನೀಜ ಲಿಂಗಯ್ಯ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022150010000019/05/2022
560300157282 shanta - ನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಸಾ| ಕುರುPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300157283 Ambika - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಸಾ| ಕುರುಬಖPHH(NK) / NCSBiometric****124722/05/2022FPS****124722/05/202212008000022/05/2022
560300157284 ಶಂಕರ - ಶಂಕರ ತಂದೆ ಬೀಕಪ್ಪಾ ಸಾ| ಕುರುಬಖೇPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20223002000019/05/2022
560300157285 ರಾಜು - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಬು ಸಾ| ಕುರುಬPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/202212008000019/05/2022
560300157286 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/202212008000019/05/2022
560300157287 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಬಾಬು ಸಾ| ಕುರುಬಖೇಳಗAAY(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022200015000020/05/2022
560300157288 kavita - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022150010000019/05/2022
560300157289 Gangamma - ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಸಾ| ಕುರುPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022210014000019/05/2022
560300157290 ವಿಠಲ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20226004000020/05/2022
560300157291 ವೆಂಕಟ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20229006000020/05/2022
560300157292 ಸೊನಾ ಬಾಯಿ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಧಮ೵ ಕರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157293 ರಾಮಣ್ಣ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124723/05/2022FPS****124723/05/20223002000023/05/2022
560300157294 Mangala - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300157295 Laxmi Bai - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022150010000019/05/2022
560300157296 mahadevi - ಶಾಂತಕುಮಾರ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪಾ ಸಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157297 ದೋಂಡಿಬಾ - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/202212008000021/05/2022
560300157298 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಕೋಸಂ ಕುರುಬPHH(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/202212008000021/05/2022
560300157299 ವಿಠಲ ರಾವ - ವಿಠಲರಾವ ತಂದೆ ಕಾಶಾಪ್ಪಾ ಧನ್ನುರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/20229006000021/05/2022
560300157300 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20229006000020/05/2022
560300157301 ಶಿವ ರಾಯ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157302 ಝರೆಪ್ಪಾ - ಝೇರೇಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕುರುಬಖೇಳಗPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20229006000020/05/2022
560300157303 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಭಿಮಣ್ಣ ಕುರುಬಖೇಳPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20229006000019/05/2022
560300157304 ದತ್ತು - ದತ್ತು ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಕುರುಬಖೇಳಗಿ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157305 ಸುಭಾಶ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20226004000019/05/2022
560300157306 ಈರಯ್ಯ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022150010000020/05/2022
560300157307 ವೈಜಿನಾಥ - ಕುರುಬಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157309 ರಮೇಶ - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157310 ತಿಪಣ್ಣಾ - ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಝರೆಪ್ಪಾ ಸಾ| ಕುPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157311 ನಾಗನಾಥ - ನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಕುರುಬಖೇಳಗಿ ಧPHH(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/202212008000021/05/2022
560300157312 ಮಶ್ಚೆಂದ್ರ - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20229006000020/05/2022
560300157313 ಬಾಬು ರಾವ - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157314 ಸಕಾ ರಾಮ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022150010000019/05/2022
560300157315 Parvati - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಮಾರುತೆಪ್ಪ ಭಾಗ್ಯನಗರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300157316 ಶಶಪ್ಪಾ - ಭಾಗ್ಯನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157317 Rajeshwari - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157318 Saraswati - ರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಭಾಗ್ಯನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157319 ಶಿವ ರಾಜ - ಭಾಗ್ಯೆ ನಗರ ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157320 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157321 ಫ್ರಭುರಾವ - ಫ್ರಭುರಾವ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಭಾಗ್ಯನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157322 ದೇಶಮುಖ - ದೇಶಮುಖ ತಂದೆ ಶಾಮರಿ ಸಾ| ಭಾಗ್ಯನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157323 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಭಾಗ್ಯೆ ನಗರ ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157324 ಬಾಬು - ಬಾಬು ತಂದೆ ಶ್ರೀಪತಿ ಸಾ| ಭಾಗ್ಯನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157325 ಅಂಬ್ರುತ - ಭಾಗ್ಯನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157326 Shekamma - ಭಾಗ್ಯನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157327 ಶೇಷ ರಾವ - ಭಾಗ್ಯನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157328 subhadra bai - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157329 Shilavati - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157330 Kasturabai - ಭಾಗ್ಯನಗರPHH(NK) / NCS------210000000-
560300157331 Mallamma - ಭಾಗ್ಯನಗರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300157332 ಓಂ ಕಾರ - ಭಾಗ್ಯಾನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157333 ಮಲಿಕಾರಜುನ - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಸಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157334 shiv nanda - ಟೆಳಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರೇವಣಪ್ಪಾ ಸಾ| ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157335 Yamuna Bayi - ಭಾಗ್ಯನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157336 ಪ್ರಕಾಶ - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಸಾ| ಕುರುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157337 ಜಗನಾಥ - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157338 ಸುಬದ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಸುಭದ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಂಜೀವರಾವ ಸಾ|PHH(NK) / NCSBiometric****124723/05/2022FPS****124723/05/20229006000023/05/2022
560300157339 ಸುಭಾಶ - ಭಾಗ್ಯನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157340 Sarojini - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157341 ತುಕಾರಾಮ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022210014000020/05/2022
560300157342 ಸಿದ್ರಾಮ - ಸಿದ್ದರಾಮ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ವಗ್ಗೆ ಕುರುPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/20226004000020/05/2022
560300157343 sharanappa - ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಾಶೆಪ್ಪ ಮಾಣಕಾರೆ ಕುPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157344 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20226004000019/05/2022
560300157345 Lakshmibayi - ಭಾಗ್ಯನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157346 LAXMI BAI - ಭಾಗ್ಯನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157347 ಬಸಪ್ಪಾ - ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಸಾ| ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157348 ಅನೀತಾ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157349 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಭಾಗ್ಯನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157350 Bharatabai - ಭಾಗ್ಯಾನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157351 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಸಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಸಾ| ಭಾಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157352 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157353 ಲಕ್ಷಣ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಸಾ| ಭPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157354 gangamma - ವಿಠಲರಾವ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಸಾ| ಭPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157355 Rajeshwari - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300157356 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300157357 Tippamma - ಭಾಗ್ಯಾನಗರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300157358 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157359 ರಾಜಕುಮಾರ - ಕುರುಬಖೇಳಘಿPHH(NK) / NCSBiometric****124721/05/2022FPS****124721/05/202212008000021/05/2022
560300157360 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಮಾದಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ವಗ್ಗೆ ಕುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157361 ರಾಧಾ ಬಾಯಿ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157362 ನಾಗನಾಧ - ಭಾಗ್ಯಾನಗರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157363 ಕಮಳಾಬಾಯಿ - ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾಯ ಸಾ| ಕುರAAY(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/2022200015000020/05/2022
560300157364 ಜಗದೇವಿ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/20229006000019/05/2022
560300157365 ಲಷ್ಮಣ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಶ್ರೀಪತರಾವ ಸಾ| ಕPHH(NK) / NCSBiometric****124720/05/2022FPS****124720/05/202212008000020/05/2022
560300157366 ವೆಂಕಟ - ಕುರುಬಖೇಲ್ಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157367 Priyanka - C/O ರಾಕೇಶ್ ಕುರುಬಖೆಳಗಿ ತಾ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300157368 Vimlbai - ಕುರುಬಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****124719/05/2022FPS****124719/05/2022150010000019/05/2022
560300166295 LAXMI - C/O ಮಾರುತಿ #1/33 ಭಾಗ್ಯನಗರ ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300170018 ರಾಮಣ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170019 ವಿಠಲ - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170022 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170023 ವೆಂಕಟ - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170024 ಶಿವ ರಾಜ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170025 ರಾಜಕುಮಾರ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170026 ಸುಗಮ್ಮ - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170027 SHRIDEVI - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170028 ವಿಠಲ - ಕುರುಬ ಖೇಲಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170029 ತುಕಾರಾಮ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170030 ಬಸವರಾಜ್‌ - KurubkhelgiNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170031 ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170032 ನಾಗನಥ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170033 ನಾಗನಾಥ - BhagenagarNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170034 ವಿಠಲ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170036 kasturi - ಕುರುಬಖೇಳಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170037 ಬಸವ ರಾಜ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170040 ಬಂಡೆಮ್ಮಾ - KurubkhelgiNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170041 ವಿಠಲ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170042 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170043 ವಿನೋದ - ಕುರುಬಖೇಳಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170044 ವಿಠಲ - ಕುರುಬಕಹೆಳಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170045 ಬಸಪ್ಪ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170046 ಮಾದಪ್ಪಾ - KurubkhelgiNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170047 ಘಾಳೇಮ್ಮ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-