REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150300198607 Dropati - C/O ಗೈಬಣ್ಣ ತಾಲೂಕಾ ಭಾಲ್ಕ PHH(NK) / NCS------150000000-
541000262347 Pooja Rajendr Rudanur - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜೇಂದ್ರ ರುದನೂರ್ 20PHH(NK) / NCS------120000000-
560300135545 Shivakumar Vagge - S/O ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಮಳಚಾಪುರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300135736 Vimala Bai - W/O ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ೨-೧೩೦NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300135792 Vidhyavati - S/O ಮಾರುತಿ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ೧-೧೧೦ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300135848 Anita - W/O ಅಶೋಕ ಹೂಗಾರ 0 ಭೋಮಗೊಂಡೇಶ್ವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135926 Satyavati M Shivaraj - W/O ಶಿವರಾಜ್ 2/71 . ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300135979 Rekha - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ೧-೭೩-೨ ಮಲ್ಚಪುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136233 Mahadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅರ್ಜುನ . PHH(NK) / NCS------180000000-
560300136266 Sangeeta - S/O ಶಾಮಣ್ಣ ೩/೧೦೭ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136268 Mangala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ 156 ಖPHH(NK) / NCS------120000000-
560300136369 Nirmala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅರ್ಜುನ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136508 Shakuntala - W/O ವಸಂತ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300136743 Nagra Bai - W/O ಗೋವಿಂದ ಥಂಡಾ ಖಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136774 Mahananda - S/O ಜಗನ್ನಾಥ ೧/೧೦೨ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136901 Mangala - W/O ರಾಜು . . . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136945 Anita - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ 29 PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136995 Jahira Bee - S/O ಮಲಂಗ ಮಿಯ್ಯ ೨-೧೧ ಮಳಚಾಪPHH(NK) / NCS------210000000-
560300137033 Jaishree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಗವಂತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137051 Kajal - W/O ಸಂತೋಷ 2-8 - ಮಳಚಾಪುರ - PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137172 Haseena Bee - W/O ರಜಾಕ್ ಮಿಯಾ ೨/೧೬ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137184 Vaheda Bee - W/O ಮಹತಾಬ ೨-೧೫೫ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137215 Renuka - W/O ಶಂಕರ ಮಳಚಾಪುರ ಮಳಚಾಪುರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137244 ಗೌರಮ್ಮ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಹತ್ತಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137332 Sharamma - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137391 Geeta Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭಿಕ್ಕು PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137422 Yadamma - S/O ಮಲ್ಲಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137423 Satyamma - W/O ಮಲಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137427 Bhulabai - S/O ಬಿಕ್ಕು PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137454 Kalawati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹನುಮತ . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137470 Chitramma - S/O ನಾಗಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137474 Narasamma - C/O ಬಾಬುರಾವ 12 ಖಾನಾಪುರ ತಾ ಭPHH(NK) / NCS------150000000-
560300137482 Laxmi - S/O ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಮಳಚಾಪುರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137504 Nagamma - S/O ಮಹಾಪಣಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137506 Shobhawati - S/O ಪುಲ್ ಸಿಂಗ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137511 Vimla - W/O ಬಾಬು ರಾವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137514 Savita - S/O ಮಸುದಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137517 Khatunbee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೆಬೂಬ್ ಸಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300137518 Kavita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜಿನಾಥ ಖPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137560 Anita Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜು . .PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137561 Rekhabai - S/O ಫುಲ್ಸಿನ್ಗ್ಹ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137564 ಜಗದೇವಿ - S/O ಬಸವರಾಜ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300137567 ಗಂಗಮ್ಮ - W/O ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137573 Sunitha - S/O ದತ್ತಾತ್ರಿ 234 # ಮಳಚಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300137575 Renuka - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137577 Renuka - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುರೇಶ # 2/165 ಮಳಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300137580 Santoshi - S/O ವೈಜೀನಾಥ 2/40 . ಮಳಚಾಪೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137581 Jayasree - S/O ಶಂಕರ ಮಳಚಾಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137584 Afsana Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಸ್ಸೈನ ಮಳಚಪುPHH(NK) / NCS------120000000-
560300137585 Anita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷಿಮಣ .PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137587 Endumati - W/O ಪಂಚಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137588 Shereena - S/O ಪ್ರಕಾಶ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137593 Shivleela - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ರಮಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137595 Zareena Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೆಬೂಬ್ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300137597 Umadevi - S/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ೨-೪೧ ಮಳಚಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137598 Gori Bee - W/O ಹಮಿದ ಮಿಯಾ ೩/೧೧೦ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137600 Mebell - C/O ಸಾಮಸನ . ಮಳಚಾಪೂರ ತಾ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137601 Shaheen Begum - S/O ಮಲಂಗ ಮಿಯ್ಯ ೨-೨೩/ಎ ಮಸ್ಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300137603 Sherina - S/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮಳಚಾಪುರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137606 Tejamma - W/O ಶರಣಪ್ಪ ಮಳಚಾಪುರ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137609 Padmavati - S/O ಗುರಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137612 Rubeena Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಮ್‌ಡಿ ರಫಿ ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300137613 Bhagyavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137622 Suganavati - C/O ರವಿ #1/159 ಮಳಚಾಪುರ ಮಳಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300137624 Tejamma - S/O ಈರಯ್ಯಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137626 Haseena - S/O ಹೈದರ ಸಾಬ ೨-೧೩ ಮಳಚಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137633 Mallamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಂಗಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137634 Pratibha - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ೧-೬೧ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137637 Saraswati - W/O ಮಾರುತಿ ೨/೧೨೨ ಮಳಚಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300137638 Nillamma - C/O ಬಾಬು #9999 ಮಳಚಾಪುರ ಮಳಚಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300137639 Raja Shri - S/O ಕಾಶಿನಾಥ್ ಜ್ಯಾ೦ತೆ ಮಲಚPHH(NK) / NCS------90000000-
560300137643 Thulajamma - W/O ಅನೀಲ ಮಳಚಾಪೂರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137644 Jalil - S/O ಇಸ್ಮೈಲ್ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137645 Ashwini - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ೧/೧೫೯ ಮಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137647 Mahananda - C/O ಸಿದ್ದಪ್ಪ 1/14/03 ನಾರ್ ಸಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300137649 Jyoti Nirna - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ೨-೧೪೪ ಮಳಚಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300137650 Papita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137651 Sangeeta - S/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137653 Shekamma - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ #0 ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ರೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137654 Yasmini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹೆಮ್ಮೆದ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137655 Asha - S/O: ಶಂಕರ್ ಅಡೆ ಖಾನಾಪುರ್ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137656 Jagadevi - S/O ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕುರ್ನಳ್ಳಿ ೩-೪೮ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137658 Devika - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ೧/೧೪೬ ಮಳಚಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300137659 Vimla Bai - W/O ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ೧-೯೩ ಮಳಚಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300137660 Maulan Bee - W/O ಖಲೀಲ್ 2/16 , ಮಳಚಾಪುರ ,PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137661 Immambee - W/O ಇಸ್ಮಿಲ್ ಸಾಬ ೩-೬೫ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300137665 Mahananda - C/O ಜಟಗೊಂಡ ವಗ್ಗೆ 3-82 ಮಳಚಾಪುPHH(NK) / NCS------150000000-
560300137666 Vidyavati - S/O ಶಿವರಾಜ ೨-೮ ಮಳಚಾಪುರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137667 Narsamma - W/O ಪಂಡರಿನಾಥ ೨-೪/೧ ಮಳಚಾಪುPHH(NK) / NCS------30000000-
560300137668 Peersab - S/O ಅಲ್ಲಾ ಬಕ್ಸ್ ೨/೨೦ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137670 Vimalamma - W/O ಹಣಮಂತ್ ೩/೨೯ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137672 Vaishali - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ .PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137676 Shalamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡರಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137677 Paramma - W/O ವೈಜಿನಾಥ್ ೧-೨೭೧ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137678 ಘುಡುಮಾ ಬೀ - W/O ಇಮಾಮಸಾಬ ಖಾನಾಪುರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137679 Lalita - S/O ಶಿವರಾಜ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137681 Laxmi - S/O ನರಸಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137682 Shreedevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137685 Abedabee - S/O ಗೂಡು ಸಾಬ್ ೩-೩೭ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137696 Premila - W/O ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಮಳಚಪುರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137698 Sugandha - S/O ರಮಚಂದರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137699 Kavita Bai - S/O: ಶಂಕರ್ ಅಡೆ ಖಾನಾಪುರ್ ತPHH(NK) / NCS------180000000-
560300137705 Jagdevi - C/O ಪ್ರಕಾಶ 2/32/5 . ಮಳಚಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137708 Manjula - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ 1-PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137712 Raziya Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಬನ್ ಸಾಬ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137727 Sarswati - W/O ವೈಜಿನಾಥ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137729 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಿನಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137732 Karuna - S/O ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137733 Nagamma - S/O ಮೊಗಲಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137736 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137737 Ashwini - S/O ಬಸಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137739 Anjama - W/O ಗುಂಡಪ್ಪ ೧-೨೬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137751 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137766 Narsamma - S/O ನರಸಪ್ಪ ೧-೩೨ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137769 Vinodaa - W/O ಸಂತೋಷ . . ಖಾನಾಪುರ್ . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137774 Mahadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಪ್ಪಾ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137776 Saraswati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಪ್ಪಾ ಪೂಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560300137783 Lalita - S/O ರಾಮಚಂದ್ರ ೩-೧೧೫ ಮಳಚಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-