REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135538 Ashwini - W/O: ರಾಹುಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135653 Mahadevi - S/O: ನಾಗನಾಥ 1/10NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135669 Nagamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಗಪ್ಪಾ ಮಹಾಗಾ0ವ 211NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135859 Nirmala - W/O ಸೈನತ್ ಕಣಜಿ ಕಣಜಿ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135902 Kavita - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ೨/೧೧ ಕಣಜಿ ಭಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136428 Shobha - S/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ೫೬-೧ PHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300136481 Kalpana - S/O ಶರಣಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/20229006000018/05/2022
560300136611 Noor Jahan - W/O ಇಸ್ಮೈಲ್ ಸಬ PHH(NK) / NCSBiometric****591422/05/2022FPS****591422/05/2022180012000022/05/2022
560300136922 ಗುಂಡಮ್ಮ - W/O ಪ್ರಲಾದರಾವ್ 00 - ಕಣಜಿ -PHH(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/2022150010000018/05/2022
560300137017 Reshma Begum - S/O ಶೈಕ್ ಇಬ್ರಾಹೀಂ ಮಚಕುರಿ - -PHH(NK) / NCSBiometric****591424/05/2022FPS****591424/05/2022150010000024/05/2022
560300137388 Kalpana - S/O ಪ್ರಕಾಶ್ 00 - ಕಣಜಿ - PHH(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/20226004000020/05/2022
560300137731 ಫೀನಶ್ ಬೆವ್ಗುಂ - W/O ಸೋಕತ್ ಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/202212008000018/05/2022
560300137740 Lalita - D/O ಶಿವರಾಜ ೪-೮೩ PHH(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/20223002000020/05/2022
560300137803 Jagrata - S/O ರೇವಣಪ್ಪ ೪/೧೩೩ PHH(NK) / NCSBiometric****591423/05/2022FPS****591423/05/202212008000023/05/2022
560300137810 Mamta - S/O ಕಾಶಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137813 Minakshi - D/O ಶಂಕರ PHH(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/20223002000020/05/2022
560300137819 Aruna - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/20223002000020/05/2022
560300137820 Indumati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಶ್ವನಾಥ್ 2/51 ಕಣಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560300137857 Anjana - W/O ಕಮಲಾಕರ 1/41 ಕಣಜಿ ತಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****591423/05/2022FPS****591423/05/20229006000023/05/2022
560300137878 Jaishree - S/O ಅಮೃತಪ್ಪಾ ೩-೧೦೩-ಎ PHH(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/20226004000018/05/2022
560300137879 Sangamma - S/O ಸೈದ ಗೊಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/20226004000020/05/2022
560300137881 Pooja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****591424/05/2022FPS****591424/05/2022150010000024/05/2022
560300137923 Najara Begum - S/O ಚಂದ ಪಶ PHH(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/20226004000020/05/2022
560300137954 ಸುಮಂಗಲಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/202212008000018/05/2022
560300137956 Anita - S/O ಶಿವರಾಜ್ ೩-೮೬ PHH(NK) / NCSBiometric****591419/05/2022FPS****591419/05/202212008000019/05/2022
560300137958 Raziya Sultana - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹುಸೈನ 3-121/19 ಕಣಜPHH(NK) / NCSBiometric****591419/05/2022FPS****591419/05/2022180012000019/05/2022
560300137960 Anitha - S/O ಕಾಶಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137964 Shivlila - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಲಾಜಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****591419/05/2022FPS****591419/05/2022150010000019/05/2022
560300137990 Suvarna - S/O ಜ್ಯೋತಿರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/20226004000018/05/2022
560300137992 Kalavati - S/O ಶಂಕರೆಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****591419/05/2022FPS****591419/05/2022150010000019/05/2022
560300138001 Chandrakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುನಾಥ 3-18 PHH(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/20229006000018/05/2022
560300138036 Shilpa - S/O ಶಿವರಾಜ್ 3/32/ಬೀ ಕಾಣಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/20229006000021/05/2022
560300138085 ಫಾತಿಮಾ ಬೇಗಂ - S/O ನಿಜಮೊದ್ದೀನ್ ೩-೭೫ PHH(NK) / NCSBiometric****591419/05/2022FPS****591419/05/20229006000019/05/2022
560300138087 Jagadevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅರ್ಜುನ 3/121/17 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138092 Anita - S/O ಪಾಂಡುರಂಗ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138096 Kaveri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರೇಶ # 3/42 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138152 Tasleem Begum - S/O ಖಜಾಮೈನೋದ್ದೀನ್ ೧-೧೧PHH(NK) / NCSBiometric****591419/05/2022FPS****591419/05/20229006000019/05/2022
560300138194 Suchitra Bai - S/O ರಾಮಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/20229006000021/05/2022
560300138225 Shushila - S/O ದೇವೇಂದ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/2022150010000021/05/2022
560300138226 Bhagyashree - S/O ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ೨/೬೦ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138229 Shainash Begam - S/O ಗೌಸೋದೀನ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138316 Renuka - S/O ವೆಂಕಟ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138331 Heena - S/O ರಸಿದ್ ಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****591424/05/2022FPS****591424/05/20226004000024/05/2022
560300138336 Farhana Begum - W/O ಶಖೀಲ . . PHH(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/20229006000018/05/2022
560300138430 Kastura Bai - S/O ಅಶೋಕ್ ಸ್ವಾಮಿ #3/16 . NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300138535 Mallamma - W/O ವೈಜಿನಾಥ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138827 Laxmi Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜಗನಾಥ #2/35 ಲಕPHH(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/2022150010000021/05/2022
560300140044 Mangala - W/O ಚನ್ನಪ್ಪಾ 105 . PHH(NK) / NCSBiometric****591419/05/2022FPS****591419/05/2022150010000019/05/2022
560300141461 Sumangala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಪ್ಪಾ 3PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141474 Anusuja - S/O ಶಿವರಾಜ ೩/೮೯/ಎ ತಾಲ್ಲುಕPHH(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/202212008000020/05/2022
560300141801 Gangamma - W/O ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ ೨/೫೧ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142036 Kavita - S/O ಹಣಮಂತಪ್ಪ ೨/೧೦೦ PHH(NK) / NCSBiometric****591423/05/2022FPS****591423/05/202212008000023/05/2022
560300142127 ಮೃತುಂಜಯ ಹಿರೇಮಠ - S/O ಈಶ್ವರ 4/86 ಕಾಣಜಿ ಕಣಜಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142319 FAHEEM UNNISA BEGUM MOHD MUJEE - S/O ಈಶ್ವರ ವಾರ್ಡ್ 4 ನಿಯರ ಅಂಬೇPHH(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/202212008000020/05/2022
560300142340 Vidyavati - W/O ನಿಂಗಪ್ಪ . . . . ಕಣಜಿ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142390 Shailavati - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮರ್ ಕಣಜಿ ಕಣಜಿ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142407 Mahadevi - W/O ಶರಣಪ್ಪ ೪/೧೨೭ ಕಣಜಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300142415 Bhagyashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಯಾನಂದ ಏ ಕೆ 47 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142417 Daivashila - W/O ಸಂತೋಷ #123 ಕಣಜಿ ಕಣಜಿ ಕಣಜPHH(NK) / NCSBiometric****591423/05/2022FPS****591423/05/20226004000023/05/2022
560300142421 Sharadha - S/O ಬೀರಣ್ಣ 1/108 , ಕಣಜಿ ಕಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/2022150010000020/05/2022
560300142433 Shital - W/O ವಿಠಲ 2,62/02 . ಕಣಜಿ . PHH(NK) / NCSBiometric****591423/05/2022FPS****591423/05/20226004000023/05/2022
560300142434 Reshama - S/O ಮಾರುತಿ 1/51/1ಎಫ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****344324/05/2022FPS****344324/05/20229006000024/05/2022
560300142436 Sunita - D/O ಪ್ರಕಾಶ ಮೇನ್ ರೊಡ ಕಣಜಿ ಕಣಜPHH(NK) / NCSBiometric****591424/05/2022FPS****591424/05/202212008000024/05/2022
560300142442 Laxmibai - D/O ನಾಮದೇವ ಮೇನ್ ರೊಡ ಕಣಜಿ ಕಣಜPHH(NK) / NCSBiometric****591423/05/2022FPS****591423/05/20223002000023/05/2022
560300142443 Nahomi - W/O: ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ 4/11 ಕಣಜಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****591423/05/2022FPS****591423/05/20226004000023/05/2022
560300142457 Shantamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೀದ್ದಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300142463 Zakiya - W/O ಮುಸ್ತಫಾ ೩-೭೧/ಅ ಕಣಜPHH(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/202212008000020/05/2022
560300142478 Laxmi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ 2/105 PHH(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/2022150010000018/05/2022
560300142503 Rekha - S/O ಮಾರುತಿ ಕಣಜಿ,ತಾ,ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/20229006000021/05/2022
560300142521 Vaishali - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾತರಪಲಿಕರ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/20226004000021/05/2022
560300142552 Jagadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಷಣ್ಮುಖಯ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****591419/05/2022FPS****591419/05/20226004000019/05/2022
560300142556 Shalubai - W/O ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಬೀದೆ 1/125/ಏ .PHH(NK) / NCSBiometric****591419/05/2022FPS****591419/05/20229006000019/05/2022
560300142562 Shilpa Devi - W/O ನಾಗಗೊಂಡ 1 . ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****591424/05/2022FPS****591424/05/20229006000024/05/2022
560300142627 Susheelabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರಯ್ಯ 1-117 ಕಣಜNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142651 Kalpana - W/O ವಿಕಾಸ್ # 1/45 . . . ಕಣPHH(NK) / NCSBiometric****591419/05/2022FPS****591419/05/20229006000019/05/2022
560300142673 Sridevi - W/O ತುಕಾರಾಮ . . . . ಕಣಜಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****591424/05/2022FPS****591424/05/20229006000024/05/2022
560300142697 Lalita Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲೇಟ್. ಹನುಮಂತಪ್ಪ #NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142731 Shameem Begum - D/O ಮೊಹಿನ ಮುಚಕುರಿ ಕಣಜಿ ತಾ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/202212008000018/05/2022
560300142733 Meenakshi - W/O ಗಜಾನಾಂದ 3/87 ಕಾಣಜಿ ತಕ್ PHH(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/202212008000018/05/2022
560300142833 Sudha Rani - W/O ಮಧುಕರ್ 3/55/ಬೀ ಕಣಜಿ ಕಣಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/20226004000018/05/2022
560300142855 Farzana Begum - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ 106 ಕಣಜಿ ಕಣಜಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****591422/05/2022FPS****591422/05/202212008000022/05/2022
560300142861 Shivkantha - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಣಜಿ ಕಣಜಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****591423/05/2022FPS****591423/05/202212008000023/05/2022
560300142929 Sajida Anjum - W/O ಅಕ್ಬರ್ 2/5/ಏ . . . ಕಣಜPHH(NK) / NCS------180000000-
560300143047 Lalita Bai - S/O ಮಾಣಿಕ 4/100 ಕಣಜಿ ಕಣಜಿ ಕಣPHH(NK) / NCSBiometric****302224/05/2022FPS****302224/05/20226004000024/05/2022
560300143083 Mamata - W/O ಧನರಾಜ ಮೇನ್ ರೋಡ ಕಣಜಿ ಕಣಜಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143120 ಝಾಕಿರ್‌ ಮಿಯ್ಯ - W/O ಜಾಕೀರ ಮಿಯನ್ - ಕಾಂಜಿ ಕಣಜPHH(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/20226004000021/05/2022
560300143161 Jaishree - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ೧-೬೪ ಕಣಜಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143207 Santosh Kumar - S/O ಸ್ವಾಮಿದಾಸ ೪/೫ ಕಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/20223002000021/05/2022
560300143244 Kavit - W/O ಹಣಮಂತ ಭಂಡಾರಿ 89 ಕಣಜಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/202212008000021/05/2022
560300143246 Jana Bai - W/O ಬಾಬು 4/108 ಕಣಜಿ ಕಣಜಿ ಕಣಜPHH(NK) / NCSBiometric****591422/05/2022FPS****591422/05/20229006000022/05/2022
560300143254 Rani - W/O ಅಮರನಾಥ ಕಣಜಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಕಣಜಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143260 Sangeeta - S/O ಮಾಣಿಕ 4/100 ಕಣಜಿ ಕಣಜಿ ಕಣPHH(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/20226004000021/05/2022
560300143336 Suvarna - W/O ಭೀಮ ರಾವ 1/98 ಕಣಜಿ ತಾ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/20226004000021/05/2022
560300143421 Eramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ ಕಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/202212008000020/05/2022
560300143424 Jyothi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ ಕಣಜಿ ಕಣಜಿ ಕಣPHH(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/20229006000018/05/2022
560300143663 Shilpa - W/O ವಿಜಯ ಕುಮಾರ 1/102 - ಕಣಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****591424/05/2022FPS****591424/05/20226004000024/05/2022
560300143780 Ambica - W/O ಅನುರಾಜ್ ೨/೫೫ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143841 Siddamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮನಾಥ್ # 2/28 ಕಣNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300143860 ಮಹಾದೇವಿ - S/O ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560300143951 Prveen Shaba - W/O ಎಂಡಿ ಶಬ್ಬೀರ್ ಮಿಯ್ಯ ಕಣಜಿ ಕPHH(NK) / NCS------180000000-
560300144113 Vijayalakshmi - C/O ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ 2/87 . ಲಕ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144121 Saraswati - S/O ವಿಠಲ 1/41 ಕಣಜಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144130 Arti - W/O ರವಿಶಂಕರ್ 1/39 ನಿಯರ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144335 Shusilamma - W/O ನಾಗಪ್ಪಾ 3/87 ತಾಲೂಕ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****591423/05/2022FPS****591423/05/20223002000023/05/2022
560300144336 Laxmibai - W/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ 2/80/1 . ಕಣಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144503 Putalabai - S/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ೪/೮ ಕಣಜಿ ಕಣಜಿ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/20229006000020/05/2022
560300144663 Rizwana Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ ಸಾಬ 2/8 ಕಣPHH(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/2022150010000018/05/2022
560300144702 Bhagyashree - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಹಾಗಾವ ಕಣಜಿ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144974 Nahomi - W/O ಕಮಲಾಕರ ಕಣಜಿ ಕಣಜಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560300144979 Ashvini - W/O ಶಿವಕುಮಾರ - ನಿಯರ್ ಬ್ಸನ್ಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300144984 Savita - W/O ರಾಮರಾವ್ ಸೊಂಜಿ ಕಣಜಿ ಕಣಜಿ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****591424/05/2022FPS****591424/05/20226004000024/05/2022
560300144987 Muskan - S/O ಎಂಡಿ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ ಕಣಜಿ ಕಣಜPHH(NK) / NCSBiometric****591419/05/2022FPS****591419/05/20226004000019/05/2022
560300144992 Asma Begum - W/O ಗೌಸುದ್ದೀನ 2/14 . ಲಕ್ಷ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****591423/05/2022FPS****591423/05/20226004000023/05/2022
560300144995 Sangeeta - W/O ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ಕಣಜಿ ಕಣಜಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144996 Zubera Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ ರಹೀಮ ಕಣಜಿ ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144997 Sadguna - W/O ಪರಭಾಕರ ರಾವ 3/90/ಬೀ ಸೀ ಸೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145009 Swati - W/O ಬೀರಗೊಂಡ 1/111 0 ಕಣಜಿ ಕಣಜPHH(NK) / NCSBiometric****564124/05/2022FPS****564124/05/20226004000024/05/2022
560300145012 Nayeem Sultana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತನ್ವೀರ್ ಅಹಮದ 3/70PHH(NK) / NCSBiometric****725222/05/2022FPS****725222/05/202212008000022/05/2022
560300145016 Mangala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಯ್ಯ # PHH(NK) / NCS------120000000-
560300145017 Isrutbegum - W/O ಲಾಲ್ ಅಹಮದ . . ಕಣಜಿ ಕಣಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****591423/05/2022FPS****591423/05/20229006000023/05/2022
560300145268 Anita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗದೀಶ ಕಣಜPHH(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/202212008000018/05/2022
560300145384 Deepika - W/O ನಿಂಗನಾಥ 2/87/2 ಕಣಜಿ ಕಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591423/05/2022FPS****591423/05/20226004000023/05/2022
560300145385 Mallamma - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಣಜಿ ಕಣಜಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300145637 Pushpavati - S/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕಾನೀಜಿ 2/67 ಕಣಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145724 Priyanka - W/O ಮೇಘರಾಜ್ . . . . ಕಣಜಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****591423/05/2022FPS****591423/05/20226004000023/05/2022
560300145872 Sangeeta - C/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 3/16 ಕಾಣಜಿ . NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300146547 ನಿಜಾಮ್‌ - ಮು:ಕಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591419/05/2022FPS****591419/05/2022200015000019/05/2022
560300146548 ಗುರಪ್ಪಾ - ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591424/05/2022FPS****591424/05/2022200015000024/05/2022
560300146549 ಝರೆಮ್ಮಾ - ಜ್ಯೊತಗೊಂಡ ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591423/05/2022FPS****591423/05/2022200015000023/05/2022
560300146550 irappamma - ಕನಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/20223002000020/05/2022
560300146551 ಶಿವ ಕುಮರ - ಕನಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591424/05/2022FPS****591424/05/20229006000024/05/2022
560300146552 ಹಮಿದ ಮಿಯ್ಯಾ - ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/2022200015000021/05/2022
560300146553 ಶಬ್ಬಿರ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ಕಣಜಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146554 ಹಮಿದ ಮಿಯ್ಯಾ - ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/2022200015000018/05/2022
560300146555 ಖುತಬೋದ್ದಿನ - ಕಣಜಿ ತಾ.ಭಾಲಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/2022200015000018/05/2022
560300146556 ಪದ್ಮಾವತಿ - ವೀರಭದ್ರೆಶ್ವ ದೆವಾಲಯದ ಹತಿರ ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/2022200015000021/05/2022
560300146557 jahera bi - ಕನಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146558 ನರಸಿಂಗ - ಕಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/2022200015000018/05/2022
560300146560 Kavitabai - ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/2022200015000018/05/2022
560300146561 nagamma - ಕನಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/20223002000020/05/2022
560300146562 ನಾಗ ನಾಥ - ಕಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/2022200015000018/05/2022
560300146564 ಜಗದೇವಿ - ಮು.ಕಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591419/05/2022FPS****591419/05/2022200015000019/05/2022
560300146565 Geeta - ಮು:ಕಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/2022200015000021/05/2022
560300146566 ಅಂಬಣ್ಣ - ಕಣಜಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146567 Nagamma - ಯರನಳ್ಳಿ ಮು:ಕಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591422/05/2022FPS****591422/05/20229006000022/05/2022
560300146568 ದ್ರೌಪತಿ - ಕಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/2022200015000020/05/2022
560300146569 ಬಾಪು ರಾವ - ಕನಜಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300146570 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಕನಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/20229006000021/05/2022
560300146571 ಶಿವ ಕುಮರ - ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/2022200015000021/05/2022
560300146572 ಸಂಗಮ್ಮ - ಮು:ಕಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/2022200015000020/05/2022
560300146573 ಚಂದ ಪಾಷಾ - ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/2022200015000018/05/2022
560300146574 Geeta - ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591424/05/2022FPS****591424/05/2022200015000024/05/2022
560300146575 ಬಾಬು - ಕಣಿಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/20226004000021/05/2022
560300146576 prabhu - ಕನಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146578 ಜಗದೇವಿ - ಕನಜಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146579 Shridevi - ಕಣಜಿ. ತಾ.ಭಾಲಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146580 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/2022200015000020/05/2022
560300146581 sushilabai - ಮು:ಕಣಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146582 Tejamma - ಕನಜಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146583 Saraswati - ಕೆನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/2022200015000018/05/2022
560300146584 ಸುಲೆಮ್ಮ - ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/2022200015000021/05/2022
560300146586 ಖುರಸಿದ ಭೇಗಂ - ಮು:ಕಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/2022200015000021/05/2022
560300146587 ನಜೀರ ಸಾಬ - ಕಣಜಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146588 ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯ - ಕಣಜಿ ತಾ.ಭಾಲಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/2022200015000018/05/2022
560300146589 ಮದಾರ ಸಾಬ - ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591419/05/2022FPS****591419/05/2022200015000019/05/2022
560300146590 ಅಬ್ಬಸ ಅಲಿ - ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591419/05/2022FPS****591419/05/2022200015000019/05/2022
560300146591 ಮಾಹಾದೇವ - ಕನಜಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146592 ಶಿವ ರಾಜ - ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/2022200015000018/05/2022
560300146593 Shankremma - ಕಣಜಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146594 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಮು:ಕಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/2022200015000020/05/2022
560300146595 sangamma - ಕನಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146597 tahera bi - ಕನಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591423/05/2022FPS****591423/05/20223002000023/05/2022
560300146598 ಸಂಗಮ್ಮ - ಕಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591419/05/2022FPS****591419/05/2022200015000019/05/2022
560300146599 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಕಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/2022200015000021/05/2022
560300146600 Katamma - ಮು:ಕಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/20223002000021/05/2022
560300146601 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಕನಜಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146602 ಗೌರಮ್ಮ - ಕಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591419/05/2022FPS****591419/05/2022200015000019/05/2022
560300146603 laxim bai - ಕನಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146604 Sangamitra - ಕಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/2022200015000021/05/2022
560300146605 Ambika - ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/2022200015000021/05/2022
560300146606 ಶಿವ ಶರನಪ್ಪಾ - ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/2022200015000021/05/2022
560300146607 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ಕನಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591423/05/2022FPS****591423/05/20223002000023/05/2022
560300146608 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕನಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/20226004000018/05/2022
560300146609 Kavitabai - ಕಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/2022200015000020/05/2022
560300146610 ಶೀಮುಂತು - ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/2022200015000020/05/2022
560300146611 Renuka - ಕಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/2022180012000020/05/2022
560300146612 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/2022200015000018/05/2022
560300146613 shankar - ಶಂಕರ ತಂದೆ ಭಿಮಶ್ಯಾ @ ಕಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/20223002000018/05/2022
560300146614 ನಾಮ ದೇವ - ಮು:ಕಣಜಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146615 ಸಿದ್ರಾಮ - ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591423/05/2022FPS****591423/05/2022200015000023/05/2022
560300146616 ನಾಗನಾಥ - ಕಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591423/05/2022FPS****591423/05/2022200015000023/05/2022
560300146618 ಸುನೀತಾ - ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591424/05/2022FPS****591424/05/2022200015000024/05/2022
560300146619 ಮಾನಿಂಗವ್ವ - ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591424/05/2022FPS****591424/05/2022200015000024/05/2022
560300146621 Kallamma - ಮು:ಕಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/20229006000021/05/2022
560300146622 ಲಕ್ಷಣ - ಕನಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/20226004000020/05/2022
560300146623 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/2022200015000020/05/2022
560300146624 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಕನಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/20229006000018/05/2022
560300146625 Khalimoddin - ಕನಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146626 ಮಾಣಿಕ - ಕನಜಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146627 Vidyavati - ಕಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591423/05/2022FPS****591423/05/2022200015000023/05/2022
560300146628 ambavva - ಕನಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146629 ಹುಲ್ಲೆಪ್ಪ - ಕಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591423/05/2022FPS****591423/05/20226004000023/05/2022
560300146630 ಸಿದ್ದಿಕ್‌ ಮಿಯ್ಯ - ಕಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591419/05/2022FPS****591419/05/2022200015000019/05/2022
560300146631 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ಕಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591423/05/2022FPS****591423/05/2022200015000023/05/2022
560300146632 ವೈಜಿನ - ಕನಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591420/05/2022FPS****591420/05/2022200015000020/05/2022
560300146633 ನರಸಪ್ಪಾ - ಕಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591423/05/2022FPS****591423/05/2022200015000023/05/2022
560300146634 ಸರಸ್ವತಿ - ಕಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/2022200015000021/05/2022
560300146635 ಬಾಬು ರಾವ್‌ - ಮು:ಕಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/2022150010000018/05/2022
560300153502 ಶಂಕರ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ - ಶಂಕರ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾಮು:ಕಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591418/05/2022FPS****591418/05/20226004000018/05/2022
560300153503 ಜೇಮಸ್‌ - ಕಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591424/05/2022FPS****591424/05/2022150010000024/05/2022
560300153504 ಪ್ರಭು - ಕನಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591419/05/2022FPS****591419/05/20229006000019/05/2022
560300153505 ನೀಲಮ್ಮಾ - ಕನಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591419/05/2022FPS****591419/05/202212008000019/05/2022
560300153506 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಕನಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****591421/05/2022FPS****591421/05/20226004000021/05/2022
560300153507 ಶಿವರಾಜ - ಕನಜಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153508 manik - ಕನಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300153509 ಸುಂದರ ನಾಥ - ಕನಜಿPHH(NK) / NCS</