REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135685 Shilpa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಭೀಮಶ ತರನಳ್ಲಿ 1/64 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135810 Shubhangi - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ೨-೧೨೭ ಹುಣಜಿ ಕ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135962 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನ್ನಾಥ 1/85 ಹುಂಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300138040 Sarasvati - W/O ಕಾಶೀನಾಥ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138041 Jaishree - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೀದ್ದಯ್ಯ 3/18 ನಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142401 Kamalabai - D/O ವಿಠಲರಾವ #1/23 . ಹುಣಜಿ(ಕNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142410 Eshwari - W/O ಸತೀಶ್ 2-42 ಹುಂಜಿ ಕ - -NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142656 Shridevi - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಾಟಿಲ ತಾ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143452 Bhagyashree - D/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ೧೫/೧ ಬಾಳೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143563 Sampavati - S/O ಗುರುನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹುಣಜPHH(NK) / NCS------180000000-
560300144063 Nagmini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜPHH(NK) / NCS------180000000-
560300144067 Anita - W/O ನಾಗರಾಜ 2-62-1 ಹುಣಜಿ(ಕೆ) PHH(NK) / NCS------120000000-
560300144096 Nagamma - ಲೇಟ್ ನೂರಂದಪ್ಪ 2/60 ಹುನಾಜಿ (ಕNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144186 Dnyandevi - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ್ 2/156 ಹುಂಜಿ (ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144325 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೈಲಾಶ 1/4 ಹುಂಜಿ (PHH(NK) / NCS------120000000-
560300144462 Sudharani - W/O ಶಿವಕುಮಾರ . . ಗೋದಿಹಿಪ್ಪರಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145135 Rangamma - W/O ಪರಮೇಶ್ವರ ಹುಣಜಿ(ಕೆ) ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145142 Sunita - W/O: ಏಕನಾಥ 2/98 ಹುಂಜಿ (ಕೆ) ಕಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145606 Anusha Bai - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಆಟ ಖೊದೆಪೂರಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145607 Chukkamma - S/O: ಝಾರೇಪ್ಪ ಗೊಧಿಹಿಪ್ಪರ್ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145610 Renuka - W/O ಗಜಾನಂದ ಜೋಳದಾಪಕಾ ಗೋದಿಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300146636 ಸಂಗಮ್ಮ - ಹುಣಜಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146637 ವೈಜಿನಾಥ - ಹುನಜಿ(K)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300146638 ಗಣಪತಿ - ತುಗಶೇಟ್ಟಿ ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146639 ಪುಂಡಲಿಕ - ಹುಣಜಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146640 ಮಹೇಬುಬಸಾಬ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146641 ನಿಲಮ್ಮಾ - ಹುಣಜಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146642 ಸೈಬಣ್ಣಾ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300146643 ಚನ್ನಪ್ಪಾ - ಹುನಜಿ(K)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146644 Chandramma - ಧೂಮನಸೂರೇ ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300146645 iramma - ಹುಣಜಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146646 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ಹುನಜಿ(K)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300146647 ಶಿವರಾಜ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146648 ವಿಠಲ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300146649 ಅನೀತಾ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146650 mahananda - ಮು.ಹುಣಜಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146651 Suvarna - ಹುನಜಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146652 mallappa - ಹುನಜಿ(K)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300146653 ಮ್ರನೊದ್ದಿನ - ಮಲನೋರ ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146654 syijad bi - ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300146655 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಹುಣಜಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146656 Basamma - ಹುನಜಿ(K)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146657 ರಾಜಪ್ಪ - ಹುನಜಿ(K)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300146658 ಶಂಕರ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146659 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146660 ಗಣಪತಿ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300146661 Kasturbai - ಹುಣಜಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146662 Ghalemma - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146663 ರಾಮಣ್ಣ - ಹುನಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300146664 ರಾಜಪ್ಪ - ಮು.ಹುಣಜಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146665 ಅಮ್ರತ - ಮು:ಕಣಜಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146666 Vimala Bai - ಹುನಜಿ(K)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146667 kamalabai - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300146668 ನೀಲಕಂಠ - ಹುಣಜಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146669 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹುಣಜಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146670 ಪ್ರಭು - ಕೋಟಗೊಂಡಾ ಮು:ಹುಣಜಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300146671 ತಾಜೋದ್ದಿನ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300146672 parvati bai - ಮಠ ಮು:ಹುಣಜಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300146673 ವಿರಶೆಟ್ಟಿ - ಮಾನಕರ ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146674 Parvathi - ಹುನಜಿ(K)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300146675 ಸುಶಿಲಮ್ಮ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300146676 Enkamma - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146677 rustamsab - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300146678 Shaherabi - ಹುಣಜಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146679 Mahadevi - ಹುನಜಿ(k)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146680 bebavati - ಹಿಂದೋಡ್ಡಿ ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146681 ವಿಠಲ - ಹುನಜಿ(K)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300146682 Kamalabai - ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300147633 ಜಗದೇವಿ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147634 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147635 Ulpavati - ಸಿದ್ರಾಮ ಕಾಶಿನಾಥ ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147636 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಾಶಿನಾಥ - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಾಶಿನಾಥ ಗೋಧಿಹಿಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300147637 Shantamma - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147638 Kambla Bai - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147639 ಮಹ್ದದ ಶರೀಫ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147640 Parvati - ಗೊದೀ ಹಿಪರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147641 Mallamma - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147642 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಗೊಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147644 ಪುಂಡಿಲಿಕ ಮಾಣಿಕ - ಪುಂಡಿಲಿಕ ಮಾಣಿಕ ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147645 prema bai - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147646 sharamma - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147647 ಸರಸ್ವತಿ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147648 ದಿಗಂಬರ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147649 Roopavati - ರೊಪಾವತಿ ಚನ್ನಬಸಯ್ಯಾ ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153819 honamma - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300153820 ಭಗವಂತ ರಾವ - ಹುಣಜಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560300153821 ಶಾರದಾ ಬಾಯಿ ಬಸಪ್ಪಾ - ಮು.ಹುಣಜಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153822 Parvathi - ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300153823 Vimalabai - ಹುನಜಿ(K)PHH(NK) / NCS------180000000-
560300153824 Sarswati - ತುಗಶೇಟ್ಟಿ ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300153825 ತುಕಾರಾಮ - ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300153826 shobavati - ತುಗಶೇಟ್ಟಿ ಮು:ಹುಣಜಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300153827 Dropati - ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300153828 Mairunabi - ಹುಣಜಿ(K)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300153829 sangamma - ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300153830 ವೀರಶೇಟಿ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300153831 Manikbai - ಹುನಜಿ(K)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300153832 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಹುನಜಿ(K)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300153833 Shekamma - ಬಸವನ ದೆವಾಲಯದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹುಣಜಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153834 ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ - ಹುನಜಿ(K)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300153835 ಮಾರುತಿ - ಹೋನ್ನಡ್ಡೆ ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300153836 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300153837 Bebavati - ಹುನಜಿ(K)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300153838 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಹುನಜಿ(K)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300153839 Sangamma - ಹುನಜಿ(K)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300153840 ಜಗದೇವಿ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300153841 Suma - ಹುನಜಿ(K)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300153842 Tulsamma - ಗೌಡಪ್ಪನೋರ ಮು:ಕಣಜಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153843 ಶ್ರೀಮಂತ - ಹುನಜಿ(K)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300153844 Laximbai - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300153845 Prabhavati - ಹುನಜಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153846 ಪ್ರಕಾಶ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300153847 ಶಿವಯ್ಯ - ಹುನಜಿ(K)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300153848 ವಿಠಲ - ಹುನಜಿ(K)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300153849 ವಿಠಲ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300153850 Bebavathi - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300153851 kasturbai - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300153852 Kavita - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300153853 ಜಗನಾಥ - ಹುನಜಿ(K)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300153854 Nirmala - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300153855 ಮಾಣಿಕರಾವ - ಹುನಜಿ(K)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300153856 chinamma - ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300153857 ಗುರುನಾಥ - ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300153858 ಹುಲೆಪ್ಪಾ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300153859 Shobhavati - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300153860 ಭೀಮಶಾ - ಹುನಜಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300153861 Ambadas - ಹುನಜಿ(K)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300153862 ರಾಜೆಂದ್ರ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560300153863 Chandramm - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------210000000-
560300153864 ಶಿವರಾಜ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300153865 ಮಹಾದೇವಿ - ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300153866 ಬನ್ನೆಪ್ಪಾ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300153867 ಭೀಮಶಾ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300153868 rajamma - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300153869 bastirathappa - ಹುಣಜಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300153871 Tangemma - ಕೋಟಗೋಂಡ ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560300153872 Rachamma - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300153873 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300153874 Basamma - ಬಬಚಡಿ ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300153875 ಬಾಬು ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹುಣಜಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560300153876 Mallamma - ಹೋನ್ನಡ್ಡೆ ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300153877 Sugandha - ಹನಜಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153878 Vimalabai - ಪಂಚಾಳ ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300153879 ಶಾಂತಕುಮಾರ್‌ - ಹುನಜಿ(K)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300153880 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300153881 ತೇಜಮ್ಮಾ - ತೇಜಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರಾಜಣ್ಣಾ ಸಾ:ಹುಣಜಿ(ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300153882 Sharanamma - ಹುನಜಿ(K)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300156757 ಹಾವಗೆಪ್ಪ - ಗೋಧಿಹಿಪುರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156758 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156759 ತೇಜಮ್ಮ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156760 Putlabai - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156761 Siddamma - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156762 Sharada - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156763 ಸಿದ್ದಯ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300156764 Nagmma - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------210000000-
560300156765 ಬಾಬಯ್ಯಾ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300156766 ತಿಪ್ಪಣ್ಣ - ಗೋಧಿಹಿಪೊರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156767 ರಾಮವ್ವ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300156768 Siddikhbee Mahammed Rafi - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156769 ಉಸಮ್ನ ಪಟೆಲ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156770 Annapurna - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156771 ಈರಪ್ಪಾ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಬಾಲ್ಕಿ.ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156772 shamima bee - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156773 Sushila Bai - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156774 ಮುದ್ರಿಕಾಬಾಯಿ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300156775 paramma - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156776 ಚೆಂದ್ರುಕಾಂತ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156777 ನಿರ್ಮಲಾ ಪ್ರಭು - ನಿರ್ಮಲಾ ಪ್ರಭು ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.PHH(NK) / NCS------90000000-
560300156778 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156779 ಲಿಂಗಪ್ಪಾ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156780 ಕಲ್ಲಪ್ಪ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156781 Ratnamma - ಗೋದೀಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156782 ಧನರಾಜ - ಧನರಾಜ ಬಾಬುರಾವ ಮು.ಗೋಧಿಹಿಪೋರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300156783 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156784 Mallamma - ಗೋಧಿಹೀಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300156785 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300156786 ತಿಪಣ್ಣಾ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300156787 Mallammaw - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156788 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156789 ಮಡಿಯ್ಯಾ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156790 sangama - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156791 ನಾಗಯ್ಯಾ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156792 ಬಾಬುರಾವ ಮಾಣಿಕರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ಮಾಣಿಕರಾವ ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300156793 ಚೆಂದ್ರುಕಾಂತ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300156794 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಜೊಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156795 Chinnamma - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಸಿದ್ಧಪ್ಪಾ ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300156796 Mallamma - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156797 ನರಸಿಂಗ ಹರೀಬಾ ಬೇಲ್ಲಾಳೆ - ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಹರೀಬಾ ಬೇಲ್ಲಾಳೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156798 ಶಿವಕುಮಾರ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156799 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156800 ವನಮಾಲಾ - ಗೊಧಿಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156801 ಜಗದೇವಿ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156802 ಕಲಯ್ಯ - ಕಲ್ಲಯ್ಯಾ ಗುರಯ್ಯಾ ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300169658 amruth rav - ಹುನಜಿ(K)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169659 ವೈಜನಾಥ - ಮು:ಹುನಜಿ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169660 ಮನ್ಮಥಪ್ಪಾ - ಹುನಜಿ(K)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169661 shivamma - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169663 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಮಚಕೂರಿ ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169665 ಕಲಮ್ಮ - ಕಣಜಿ (K)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169666 ಮಡೋಳ ಶಟ್ಟಿ - ಕಣಜಿ (K)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169667 ನರಸಪ್ಪಾ - ಲಷ್ಮಿದೆವಾಲಯದ ಹತಿರಾ ಹುನಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169668 ನಾಗ ಶಟ್ಟಿ S/ ಬಸಂತ ರಾವ - ಮು:ಹುಣಜಿ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169670 ಮಾರುತಿ - ಮು:ಕಣಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169671 ಹಾವಪ್ಪಾ - ಮು:ಹುಣಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169672 vimalabai - ಮು.ಹುಣಜಿ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169673 ಶ್ರೀನಾಥ - ಹುಣಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169674 ಸರಸ್ವತಿ - ಲಷ್ಮಿ ದೆವಾಲಯಾದ ಹತಿರ ಹುನಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169675 ಸುಭಾಷ - ಹುಣಜಿ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169990 ಚನ್ನಪ್ಪಾ ವೀರಪ್ಪಾ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169991 ಶೇಂಕ್ರೆಪ್ಪ - ಮಾವಿನ ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169992 ಸುಭಾಷ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169994 ಬಾಬು ರಾವ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169995 ಸತ್ಯ ಕುಮಾರ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169996 ಶಿವ ರಾಜಾ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175785 Laximi w/o Chandrakanth - ಗೊಧಿಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300176087 Rekha - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179655 PAREGABAI - ಘೊದಿಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300180420 Sangeeta - ಸುಭಾಶ ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ಗಾದಗೆ ಗೊದಿಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300180422 Mallamma Beemanna Bodke - ಗೊದಿಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300180427 Anjala - ಸಾ: ಗೊಧಿಹಿಪರ್ಗಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560300180607 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲೀಪ ಗೊಧಿಪುರ್ಗ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300180617 Susilabai - ಗೊದಿಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300180647 Sharanagouda Hougirao Patil - ಗೋಧಿಹಿಪ್ಪರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180700 Sridevi Parmeshwar Halge - ಸಾ: ಗೊಧಿಹಿಪರ್ಗಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560300180702 Vimalabai Laxumanrao Bellale - ಗೊಧಿಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300180735 Sarswati Kasheppa M - ಗೋಧಿಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180736 Mahebubbee syedsab Machkuri - ಗೊದಿಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300180740 Shalika - ಸಾ: ಗೊಧಿಹಿಪರ್ಗಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560300180751 pundlik Arjun Jamadar - ಗೊದಿಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181934 KAVITHA - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181935 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಗೊದೀ ಹಿಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181936 ಶಿವಕುಮಾರ - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181937 Kaveri - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181938 Mananda - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****232013/05/2022FPS****232013/05/2022150010000013/05/2022
560300181939 Mahadevi - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181940 ಮುಸಾ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181941 ಬಸವರಾಜ - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181942 ಶರಣಪ್ಪ ಮಾರುತಿ - ಶರಣಪ್ಪ ಮಾರುತಿ ಮು.ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300181943 MEENAKSHI - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181944 Sushilabai - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181945 Guramma - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181946 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181947 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181948 phatrama - ಗೋಧಿಹಿಪೂರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300181949 ಅಂತೇಶ್ವರ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181950 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181951 parvati bai - ಗೋಧಿಹಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181952 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181953 Shakuntala - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181954 Shridevi - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181955 Sheshikala - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181956 ದೇವಿದಾಸ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181957 Shobhavati - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181958 Jaishridevi - ಗೋಧಿಹಿಪೂರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181959 ಸಂಗ್ರಮಪ್ಪಾ - ಗೋಧಿ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181960 Anitha - ಬಸವಾರಾಜ ಮಾರುತಿ ಜಮಾದಾರ ಮು.ಗೋಧಿಹPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181961 KAVITHA - ಗೋಧಿಹಿಪೂರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181962 CHANDRAKALA - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181963 Shashikala - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181964 ಶ್ರೀಮಂತ - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181965 ಸುಗಂಧಬಾಯಿ ಶಂಕರರಾವ - ಸುಗಂಧಬಾಯಿ ಶಂಕರರಾವ ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181966 Mangala - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಬಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181967 Revammaw - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181968 Shailaja - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181969 ದೇವಿದಾಸ - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181970 Jaishrif - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181971 ಶಂಕರ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181972 Vidyavati - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181973 Jagadevi - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181974 SHOBHA - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181975 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಗೂದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181976 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181977 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181978 ಜಗನಾಥ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181979 ಅಶೂಕ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181980 Sumitra Bai - ಗೋಧಿಹಿಪೂರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181981 Sumanbai - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181982 ಹರಿಹರ - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181983 Shobhavati - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181984 Shantamma - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181985 ಅಶೂಕ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181986 ಹಾವಗೆಪ್ಪಾ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181987 ಝರೆಪ್ಪಾ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181988 ಪ್ರಭು - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300181989 ಬಂಡೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸೈದಾಪ್ಪಾ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181990 ಮುಕಿಂದ - ಗೊದಿಹಿಪುರಗಾ ತಾ,ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300181991 Bharatbai - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181992 ಕಾಶೇಪ್ಪಾ - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181993 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181994 ಪಾರವತಿ ಬಾಯಿ - ಗೋಧಿಹಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181995 ಜಾಲಿಂದ್ರನಾಥ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181996 ತುಕಾರಾಮ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181997 ಶಿವಕುಮಾರ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181998 ಕಾಶೇಪ್ಪಾ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181999 Swetha - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182926 Chitramma Kashappa Bavidoddi - ಗೋಧಿಹಿಪೂರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185024 ಶಂಕರಯ್ಯಾ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185026 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185028 Rukminibai - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185030 ರಾಜಶೇಖರ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185032 ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185035 Surekha - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185037 ರಾಮೇಶ್ವರ ಪಂಡರಿನಾಥ ಬೇಲ್ಲಾಳೆ - ಗೋಧಿಹಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185038 Manikbai - ಮಾಣಿಕಬಾಯಿ ನರಸಿಂಗ ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300185040 Anita - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185041 ಅಜಯಕುಮಾರ - ಗೋಧಿಹಿಪೂಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185045 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185047 ದೇವಿದಾಸ - ಗೋಧಿಹಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185049 Kavita - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185052 ಗುಂಡಮ್ಮ - ಗೋಧಿಹಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185054 ಮೈಬುಬಸಾಬ - ಗೋಧೊಹಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185055 Sangeeta - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300185058 Sangeeta - ಮು:ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185060 ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185061 ಶಿವಕುಮಾರ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185064 ಕಾಶೇಪ್ಪಾ - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185065 Godavari - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185067 Eramma - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300185072 ಸುರೇಶ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185076 Chinnamma - ಹುಣಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185406 Surekha - ಸಾ:ಹುಣಜಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185433 Udaykumar s/o Shamrao Babached - ಹುಣಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185575 Shivraj Maruti Malegave - ಗೋಧಿಹಿಪೂರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185654 Sidappa Baswaraj Sirse - ಗೋಧಿಹಿಪೂರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185667 Madappa Bandeppa Bodke - ಗೋಧಿಹಿಪೂರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185672 Rachamma Basappa Hudmani - ಗೋಧಿಹಿಪೂರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185742 Girish s/o Manoharao Kulkarani - ಮು:ಹುಣಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185744 Satish s/o Manoharao Kulkarani - ಮು:ಹುಣಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185770 Sunilkumar Baburao Bellale - ಗೋಧಿಹಿಪೂರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185788 Parbatibai Vitalrao Kulkarni - ಗೋಧಿಹಿಪೂರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185879 Sudnyana - ಗೊಧಿಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185902 Dr.Siddeshwar s/o Amruthrao Pa - ಹುಣಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186058 Rekha - ಗೊಧಿಹಿಪೋರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186085 Padmavati D/o Sangshetty Gouda - ಸಾ:ಹುಣಜಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300186819 Amruthrao s/o Madivalappa Pati - ಹುಣಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187903 ಬಸಪ್ಪಾ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300187904 ವಿಠಲ ರಾವ - ಹುಣಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187908 ಗುಂಡಮ್ಮ - ಹುಣಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187909 ವಿರಶೆಟ್ಟಿ - ವಿರಶೆಟ್ಇ ತಂದೆ ಪ್ರಭುಶೆಟಟ್ಟಿ ಸಾ:PHH(NK) / NCS------30000000-
560300187912 Renuka - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187913 Shobhavati - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187914 Khairunbi D/o Mastansab - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300187916 Ratnamma - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300187919 ಧನರಾಜ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187920 ಮನೂಹರ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300187923 Siddamma - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300187925 ಕಾಮಶೇಟ್ಟಿ - ಹುಣಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187926 Shobhavathi - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300187929 ಪ್ರಭು - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187932 Geeta Bai - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300187933 kashemma - ಹುಣಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187938 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300187941 Savitra - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300187942 ಮಾಧವ ರಾವ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300187945 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300187946 ಜಾಲಿಂದ್ರ - ಹುಣಜಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187949 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187952 rakha - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187953 sharnamma - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300187955 ಚೆನದ್ರುಕಾಂತ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187958 ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ - ಹುಣಜಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300187962 soulachana - ಹುಣಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187964 ಶಂಕರಯ್ಯ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187966 ನರಸಪ್ಪಾ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300187968 Bebhavati - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187970 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187972 Mangala - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187974 ಕಾಶಿನಾಥ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187976 Saraswati - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187977 bandamma - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300187979 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಹುಣಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187981 Gori Bee - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187983 ಆನಂದ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300187985 ಜಗನಾಥ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300187986 Minchamma - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187988 Sangeeta - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187991 ಅಂಬಾಮ್ಮಾ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300187993 Nagamma - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187994 ತುಕ್ಕಮ್ಮಾ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187996 Shankart - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187998 ಬಸ್ವರಾಜ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187999 ರಮೇಶ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300188002 Parbti - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300188174 ರೇಣುಕಾ - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300188175 ರವಿಂದ್ರ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300188176 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300188177 ಅರ್ಜುನ - ಗೋದಿಪುರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300188178 ಮಡೀವಾಳಪ್ಪಾ - ಗೋದಿಪುರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300188179 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಗೋಧೀಹಿಪೂರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300188180 Tejamma w/o Sangappa - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300188181 ಶಾಂಕಕುಮಾರ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300188182 sapanna - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300188183 ಸಂಗಶೇಟ್ಟಿ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------120000000