REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135527 Sunita - S/O ಸುಬಗೊಂಡ ಸುಭಾಶ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಸುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135661 Gulab Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಕಬುಲ ಮಿಯ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135662 Savitha - S/O ಸಾಯಿಬಣ್ಣNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135761 Jhantu Mandal - S/O ರಾಧಾ ಶಾಮ್ ಮಂಡಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300135776 Sunita - W/O ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135797 Rukmini - S/O ಶಿರೋಮಣಿ #0 ಭೊಂಗೊಂಡೇಶ್ವರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135983 Pushpavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚೆನ್ನಮಲಪ್ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560300137475 Shabana Begum - S/O ಅಫ್ಜಲ್ ಮಿಯನ್ ಬೈಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300141007 Sapnarani - W/O ಹಣಮಂತ ರಾವ 1/57 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560300141011 Kasturbai - S/O ಅಣ್ಣಾರಾವ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300141018 Mangla - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141021 Jagadevi - S/O ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141022 Pashabe - S/O ಬಡೆಸಾಬ ೨-೨೨೨೨ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300141025 Shantamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300141027 Arifa Begum - S/O ಶರ್ಫೋದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141032 Ashwini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧುಳಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141033 Sumitra - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಮರಾವ್ ಬPHH(NK) / NCS------100000000-
560300141034 Shama Begum - S/O ನಾಮಿ ಸಬ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300141035 Pooja - W/O ಚಿದಾನಂದ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141036 Jyoti - W/O ಸಿಧರುಡ ಹಡಪಾದ , , PHH(NK) / NCS------100000000-
560300141037 Mahananda - W/O ಸುಂದರ್ ಚರ್ಚ್‌ನ ಹತ್ತPHH(NK) / NCS------250000000-
560300141038 Shree Devi - W/O ಕಾಶೀನಾಥ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141039 Shabanaa Begum - S/O ಖಾಜಾ ಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300141042 Rajshekhar - S/O ಮಾಣಿಕ ರಾವ ೨-೫೩ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300141044 Firdoj - W/O ತಾಜೋದೀನ್ ಗ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300141045 Shabana - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - - ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
560300141046 Shilpa - S/O ರಾಮಣ್ಣ ಬಾಬುಗೊಂಡ ೨-೬೨ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300141047 Farjana - S/O ಶರೀಫುದ್ದೀನ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300141048 Najiyya Begum - S/O ಸರದಾರ ಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------300000000-
560300141049 Shahaja Begum - S/O ಬಾಬು ಮಿಯಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300141050 Anjum - S/O ರಸೀದ ಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141052 Afreen Begum - S/O ಅಬ್ಬಸ ಆಲಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300141053 Tabbassum Begum - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ೧/೧೨ ಹುಮ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560300141055 Nusrata Begum - S/O ಮೈನೋದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141057 Jagdevi Peergonda - W/O ಜಗನ್ನಾಥ 1/106 ಭೊಂಗೊಂಡೇಶ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141064 Reeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜು ಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141065 Rubeena Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸರಿಪೌದದೀನ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141067 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಝರೇಪ್ಪಾ 2/86 PHH(NK) / NCS------100000000-
560300141069 Asha Begum - S/O ಫಾರೀದ್ ಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141070 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಂಡೆಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300141071 Shantamma - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300141073 Arsha Begum - S/O ನಜೇರ ಮಿಯ ೨/೨೦೫ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141083 Ulfath Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಕ ಸೈಫುದ್ದೀನ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141089 Shilpa - S/O ಕ೦ಟಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141093 ನೀಲಮ್ಮಾ - W/O ಶಿವಶಂಕರಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141096 Nasrin Begum - S/O ರಹಿಮೊದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300141097 Rijavana Begum - S/O ಮಹತಬ್ ಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141098 Shabanna Begum - W/O ಇಸ್ರಾರ ಅಹೆಮದ ೧-೧೦ PHH(NK) / NCS------300000000-
560300141102 Sulochana - W/O ಗಜೇಂದ್ರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300141105 Sampat Kumari - W/O ಆನಂದ 1/240 ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300141109 Sameena Begum - W/O ಮುಸ್ತಫಾ 1/213 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300141110 Jagadevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅರ್ಜುನ್ ಮೀನಗಾರ್ PHH(NK) / NCS------300000000-
560300141111 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವ ಪುತ್ರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300141112 Nageshwari - W/O ಹಣಮಂತ 1/110 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300141114 Rajiya Bee - S/O ಅಕ್ತರ ಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141118 Nazia Hussain - S/O ಬಶೀರ್ ಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141121 Sunand - S/O ರಾಚಪ್ಪ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೂಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300141122 Sunita - W/O ಬಸವರಾಜ 4-111 - ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300141124 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141132 Shameen Bee - W/O ಮಕ್ಬುಲ್ ಷಾ 00 - - - PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141133 Mohmad Mohasin - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಸೂಲಸಾಬ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300141135 Mahananda - W/O ಶಿವಪುತ್ರ 1/98/1 ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300141140 Sangeeta - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141165 Shushma - W/O ಕಾರ್ತಿಕ್ . . ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141168 Vidyavati - S/O: ಶಿವಪುತ್ರ 1/79 ಬ್ಯಾಲಹಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560300141170 Beebi - W/O ಆಸೀಫ್ . . ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯPHH(NK) / NCS------200000000-
560300141189 ಶನ್ನು ಬೆಗಂ - W/O ಎಮ್ ಡಿ ರಿಯಾಜ್ 1/145 ಬ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300141199 Kavita - W/O ಬಲಭೀಮ್ , , PHH(NK) / NCS------400000000-
560300141201 Najeeya Begum - S/O ಅಕ್ತರ್ ಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300141202 Mahadevi - S/O ಸಂಬಣ್ಣಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300141204 Sumayya Afreen - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ , . PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141206 Mahananda - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300141208 Shabana Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560300141209 Tukkamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲಕಣ್ಣ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300141210 Manjula - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಲಹಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560300141211 Bilqees Begum - W/O ಖಾಜಾ ಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------350000000-
560300141213 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ಬ್ಯಾಲಹಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560300141215 Asifa Begum - S/O ಚುನುಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141216 Suvarta - S/O ಸಿದ್ರಮ ೧-೨೦೩ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300141218 Shahin Begum - S/O ಇಸ್ಮೈಲ್ ಸಬ PHH(NK) / NCS------350000000-
560300141220 Latifa Begum - S/O ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------300000000-
560300141222 Yasmeen Begum - W/O ಎಂಡಿ ಮುಸ್ತಫಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141223 Anita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300141227 Kallamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಿರೆಪ್ಪ 2PHH(NK) / NCS------300000000-
560300141229 Sunita - W/O ಜಿತೇಂದ್ರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300141231 Anjum Begum - S/O ಮಹೇಬುಬ ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141232 Raheemunnisa Begum - S/O ಎಂಡಿ ಶೌಕತ್ ಆಲಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300141234 Shabanna - W/O ಸಲವೊದ್ದೀನ ೧-೧೬೨ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141238 Jagdevi - W/O ನಿರಂಜನ್ ನಾರ್ ಬೊಂಗೊಂಡೇPHH(NK) / NCS------200000000-
560300141240 Shushilamma - W/O ಘಾಳೆಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300141241 Sonabai - W/O ಬಾಬು ರಾವ 4-111 - ಮೇನ್ ರPHH(NK) / NCS------300000000-
560300141242 Renuka - W/O ಉಮಾಕಾಂತ್ . . PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141244 Shantamma - W/O ಶಿವ ಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300141245 Jyothi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗರಾಜ 1/85, PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141248 Padma - W/O ಅಂಬರೀಶ್ ಕಟಬರ . . ಅಂಬೇPHH(NK) / NCS------100000000-
560300141249 Shridevi - W/O ನರಸಿಂಗ್ 4-111 - ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCS------200000000-
560300141250 Renuka - W/O ವೀರೇಶ್ ಕಮಲಪೂರೆ . . PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141251 Nagamma - W/O ಭೀಮಶಾ 1/110 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
560300141252 Kalavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಚಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141255 Moulan Begam - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಸ್ತಾನ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300141258 Indumati - W/O ಶಿವಯೋಗಿ . . ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141260 Sridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141270 Kaveri - W/O ಧನರಾಜ ೧/೧೧೫ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141279 Azim - S/O ನೂರಹಮದ್ ೧-೪ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಬPHH(NK) / NCS------50000000-
560300141290 Hema - W/O ಅನಿಲ 2/233 ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141292 Yasmeen - S/O ಲಾಲಾ ಅಹೆಮದ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300141293 Chinnamma - W/O ಶಶಿಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141294 Reeta - W/O ಸುನೀಲ್ 01 1 PHH(NK) / NCS------100000000-
560300142006 Paramma - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ) NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142526 Shridevi - W/O ಭಾಸ್ಕರ್ . . ಕೇ ಈ ಬೀಯ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300142545 Shivmangala - W/O ಸಂತೋಷ . . . . ಬ್ಯಾಲಹಳ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560300142546 Sangeeta - W/O ಅಂಕೋಶ 1/93 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೇPHH(NK) / NCS------250000000-
560300142563 Mahdevi - W/O ಶಿವಪುತ್ರ . . ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300142582 Rani - W/O ಪ್ರಶಾಂತ 2/32 , ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142598 Heena Begum - W/O ನಿಜಾಮೊದ್ದೀನ್ - - ಬ್ಯಾಲಹಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142599 Sana - W/O ಅಮ್ಜದ್ - ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಲಹPHH(NK) / NCS------250000000-
560300142623 Vijaylaxmi - W/O ರಾಜೇಶ್ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಲಹಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142629 Prema - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗನಾಥ ಎಸ್ ಸೀPHH(NK) / NCS------250000000-
560300142647 Mallamma - W/O ಭೀಮರಾಯ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆ ಬ್ಯPHH(NK) / NCS------200000000-
560300142657 Jayashree - W/O ಹಂಕರ್ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಲಹಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142703 Shilpa Rani - W/O ಶಿವನಂದ 2/246 . ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560300142705 Bhavani - W/O ಸಂಗಮೇಶ # 00 . ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142753 Sujata - W/O ಓಂಕಾರ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142824 Jayshri - W/O ಶಿವರಾಜ - ನಿಯರ ಬೀದರ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300142878 Laxmi - S/O ಸಿದ್ದಪ್ಪ . . ಭಂಗುಂಡೇಶPHH(NK) / NCS------250000000-
560300143043 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವನಂದ ಅಂಬಿಗರ್ ಬ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143297 Shannu Begum - W/O ಕುಶ್ತರ್ ಪಾಶಾ . . ಉರ್ದPHH(NK) / NCS------250000000-
560300143313 Savita - W/O ಹನಮಂತ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಲಿ ಮುಖPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143337 Fharzanna - W/O ಸಲಾಮ ಪಾಶಾ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300143448 Lakshmi - W/O ನರಸಿಂಗ್ ರಾವ 0 ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300143453 Arti - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮೇನ್ ರೊಡ ಬ್ಯಾಲಹPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143800 Renuka - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಿನ್ರಯಂ ಜವರಿಕರ ಸೀ/ಓPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143809 Noorjahan - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೀಲಾನಿ # 1/131 PHH(NK) / NCS------50000000-
560300143945 Mamita - W/O ಬಾಬುರಾವ #1/132 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560300144018 Rangamma - W/O: ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ 2/61 ಹುಮನಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144129 Tahseen Begum - W/O ಜಹೇರುದ್ದಿನ್ . . ಬ್ಯಾಲಹಳ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560300144198 Nirmala - W/O ಧೂಳಯ್ಯ ಮಠಪತಿ . . ಬ್ಯಾಲಹಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560300144776 Aneesbegum - W/O ಶಮಶೋದ್ದೀನ್ ಮೇನ್ ರೊಡ ಬ್ಯಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300145002 Rekha - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ , , ಬ್ಯಾಲಹಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145087 Lalita - D/O ರಾಜಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300145558 Jaymani - W/O ಅರ್ಜುನ್ PHH(NK) / NCS------350000000-
560300145621 Jyothi - W/O ಪ್ರಕಾಶ 1-247 ಕೇ ಈ ಬೀ ಹತ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560300145623 Yamunabai - W/O ವೈಜಿನಾಥ್ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145624 Reshma Begam - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಡಿ ಲತೀಫ್ ಬ್ಯಾಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560300145625 Ambika - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಬಿ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (PHH(NK) / NCS------200000000-
560300145626 Yashoda - W/O ಸಮುವೇಲ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300145628 Shushilamma - W/O ಶಿವರಾಜ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300145630 Sireen Begum - D/O ಜಾಕಿರ್ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಲಹಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560300145631 Shilpa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಂಡಲಿಕ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300145632 Afreen - W/O ಸೈಯದ್ ಇಬ್ರಾಹೀಮ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300145633 Anjum Begum - W/O ದಸ್ತಗಿರ ಮೇನ್ ರೋಡ ಬ್ಯಾಲಹಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560300145720 Shankuntala Bai - W/O ಮೋತಿ ರಾಮ್ 3-87 ಹಾಲಹಳ್ಳಿ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145862 Vijay Laxmi - D/O ನಂದಕುಮಾರ್ ಕಂಬಾರ್ ಮೈನ ರೊಡ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300146683 Shahin - ಬ್ಯಲ ಹಳ್ಳಿ (ಕ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560300146684 ಅಶೋಕ - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146685 ಪ್ರಕಾಶ - ಸಾ:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300146686 ಓಂಕಾರ - ಬೀಯಲಹಲ್ಲೀAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146687 bhagamma - ಸಾ:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300146688 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಸಾ:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146689 ನೇಹರು - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146690 ಮಲಂಗ ಶಾ - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146691 ಮಲಂಗ ಶಾ - ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560300146692 ಪ್ರಭು - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146693 bandemma - ಸಾ:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300146694 ಸಲಿಮಾ ಬೇಗಂ - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146695 pasha bee - ಸಾ:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300146696 liyakhata bee - ಸಾ:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300146697 vidya vati - ಸಾ:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300146698 sugrabi - ಸಾ:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300146699 bharatha bai - ಬ್ಯಲ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300146700 sulochana - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146701 ಚನ್ನಯ - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300146702 jagadevi - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146703 Jagdevi - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300146704 ವೈಜಿನಾಥ - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300146705 Rangamma - ಬ್ಯಲ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146706 ಕಾಶಿನಾಥ - ಬ್ಯಲ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146707 Mahananda - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146708 ಶಿವಾ ರಾಜ - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300146709 ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146710 ನೀಲ ಕಾಂಠ - ಬ್ಯಲ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146711 Lalita Bai - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146712 ಚಿನಮ್ಮ - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560300146713 ಖಾಜಾ ಅಲಿ - ಬ್ಯಲ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146714 ಬಾಬು ಮಿಯ್ - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146715 ಮಾಣಿಕ - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300146716 Malamma - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146717 sushilamma - ಮು:ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300146718 mallamma - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300146719 Jagadevi - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146720 bharatha bai - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300146721 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಬ್ಯಲ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146722 ಚೆತ್ರಮ್ಮ - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300146723 ತುಕಾ ರಾಮ - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146724 narasamma - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300146725 Chandramma - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146726 ಪ್ರಶಾಂತ - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಬಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146727 iramma - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------50000000-
560300146728 sushilamma - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300146729 kanthamma - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300146730 ಓಂಕಾರ - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146731 anitha - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300146732 Rachamma - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146733 Kamalabai - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146734 Nirmala - ಬ್ಯಲ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146735 Kasturibai - ಬ್ಯಲ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146736 ಮನ್ನಾ ಬೀ - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146737 Iamam Bee - ಸಾ:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146738 ಗೌಸ - ಬ್ಯಲ ಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560300146739 ಮೌಲಾನ್ ಸಾಬ - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146740 Wasim Begum - ಸಾ:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300146741 ಯಾಸಿನ - ಬ್ಯಲ ಹಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146742 ಈರಣ್ಣಾ - ಬ್ಯಲ ಹಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146743 Bijan Bee - ಬ್ಯಲ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146744 Tahera Begum - ಬ್ಯಲ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146745 ರಹಿಮೊದಿನ - ಬ್ಯಲ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146746 ಮುನಿರೊದಿನ - ಬ್ಯಲ ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146747 ಸನ್ಮುಕ - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146748 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146749 ಸುಭಾಶ - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146750 ರಾಜಪ್ಪ - ಮು:-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300146751 maruti - ಬ್ಯಲ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS--