REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135769 Nirmala - W/O ಮನೋಹರ್ ೨೨೪NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135771 Jagadevi - W/O: ಪ್ರಕಾಶ 173NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300141092 Panchashila - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141099 Geeta - S/O ಸಂಗಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141138 Bhagyshree - W/O ಅನಿಲ ಕುಮಾರ 00 ನಿರ್ಮನ್ಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****666218/05/2022FPS****666218/05/20229206000018/05/2022
560300141265 Kalavati - W/O ಅರ್ಜುನ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300142435 Mamta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಿಮರಾವ್ ನೀಲಂನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300142437 Raja Bai - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ೨೦೦ ನಿರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300142438 ಕರುಣಾ - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ೨೨೫ ನಿರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142440 Babita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಣಜೀತ 221 ನಿರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142445 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ # 220 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142464 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ನಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142480 Raja Bai - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ 215 . ನಿರಮನಹಳ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300142485 Pooja - S/O ಗಣಪತಿ ೨೧೬ ನಿರ್ಮನಹಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142496 Lalita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಮೇಶ್ವರ 29 ನೀಲಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142505 Renuka - W/O ರವಿ 209 . ನೀಲಂನಲ್ಲಿ ತಾಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142534 Asha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರಾವಣ 231 ನೀಲಮನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300142613 Mangala - W/O ಪ್ರಭು ೨೦೨ ನಿರ್ಮನಹಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560300142812 Rekha Bai - W/O ರವಿ 0 0 ನಿರಮನಹಳ್ಳಿ ಥಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143010 Sujata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಜಿ 212 ನಿರಮನಹಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143156 Jabeena Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಹೀದ ಮಿಯ್ಯ ಶಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300143394 Rubijana - W/O ಇಸಮೊದೀನ ೧೮೯ ನಿರ್ಮನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143400 Kavita - S/O ಹವಾಗಿಯಪ್ಪ ನಿರ್ಮನ್ಹಳ್ಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143496 Laxmi Bai - W/O ವಿಠಲ ನಿರ್ಮನ್ಹಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143558 Sakubai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ್ #PHH(NK) / NCS------150000000-
560300143632 Sindhu - W/O: ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ 79 ನಿರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143724 Nasima Bee - S/O ಮೈನೋದೀನ ನಿರ್ಮನ್ಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143953 Vimala Bai - W/O ಬಜರಂಗ್ ೨೨೬ ನಿರಮನಹಳ್ಳಿ ಥಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144270 Sunita - W/O ನೆಹರು ೨೧೬ ನಿರ್ಮನ್ಹಳ್ಳಿ ಥPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144271 Bolabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ್ #219 ನಿರಮನಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144290 Sunitabai - W/O ಮೋತಿರಾಮ 212 ನಿರಮನಹಳ್ಳಿ ತPHH(NK) / NCS------180000000-
560300144291 Anusha Bai - W/O ರಾಜು ೨೦೯ ನಿರಮನಳ್ಳಿ ಥಾ೦ಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144310 Shilparani - W/O ಓಂಕಾರ್ ನಿರಮನಹಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144372 Mahananda - W/O ನೀಲಕಂಟ್ ನಿರ್ಮನ್ಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144668 Bharata Bai - W/O ರಮಲಿಂಗ್ ನಿರ್ಮನ್ಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144924 Shinabai - S/O ಮೊತಿರಾಮ ನೀಲಂನಳ್ಳಿ ತಾ೦ಡಾ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144925 Shainaz - W/O ರುಕ್ಮೊದ್ದೀನ್ . . ನಿರಮನಹಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144926 Shayada Begum - S/O ಮೈನೋದೀನ ನಿರ್ಮನ್ಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144929 Bhagamma - S/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮನ್ಹಳ್ಳಿ ಬ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300144934 Kavita - W/O ವಿಠಲ ೨೦೦ ನಿರಮನಹಳ್ಳಿ ಥಾ೦ಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560300144936 Laxmi Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ #1PHH(NK) / NCSBiometric****663918/05/2022FPS****663918/05/2022150100000018/05/2022
560300144937 Frajan - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಾಂದಪಾಶಾ ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144938 Pravina - S/O: ಪಾಂಡುರಂಗ 08 ಹುಮನಾಬಾದ ರೊPHH(NK) / NCS------180000000-
560300145526 Channa Bai - W/O ವೈಜಿನಾಥ್ ನಿರ್ಮನ್ಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145535 Najiyya Begum - W/O ಮಹಮದ್ ಪಾಶಾ . . ನಿರಮನಹಳ್ಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560300146833 Kamalabai - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಲಿ ತಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300146834 Suvarna - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560300146835 ಅಶೋಕ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146836 Sitha bai - ಸಾ:- ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಬಾಲ್ಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146837 Shanta bai - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146838 Saraswati - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146839 Sumadhura bai - ನಿರಮ್ನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146840 Jaitanu bee - ನಿರಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146841 ಅಬ್ಬಾಸ ಮಿಯ್ - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146842 ಶೋಭಾವತಿ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146843 ಚಂದರ - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146844 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146846 ಅಶೋಕ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146847 Indamma - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146848 ಹಬೀಬ ಸಾಬ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146849 ಭಿಮಶ್ಯಾ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146850 ಕಿಶನ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146851 Sunita - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146852 ಗಣಪತಿ - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146853 ಶಿವರಾಜ - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146854 Muna bee - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146855 ರಸುಲ ಸಾಬ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146856 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300146857 ಶೋಭಾವತಿ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146858 ಹುಸನಾ ಬೀ - ನಿಲಮ್ನಹಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146860 Ghudu Sab - ನಿಲಮ್ನಹಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146861 Shakina - ನಿರಮ್ನಹಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146862 Gousha begm - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146863 Radha Bai - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-PHH(NK) / NCS------30000000-
560300146864 ಶ್ರೀ ದೇವಿ - ಸಾ:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146865 Raja Bai - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300146866 ರಮೇಶ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146867 Pasha Bee - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146868 Putla Bai - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146869 Ropala bai - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300146870 Jhanaka Bai - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146872 ಮನೋಹರ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146873 ಪಾಪಯ್ಯಾ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146874 ನರಸಪ್ಪಾ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300146875 ಓಂ ಕಾರ - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146876 ಖುರಷದ್ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146877 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146878 Sumitra - ನಿಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300146879 Laximibai - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146880 ಬಿಸ್ಮಿಲಾ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300146881 ಕಲ್ಲಮ್ಮಾ - ನಿಲಾಮನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146882 ರೋಶನ್ ಬೇ - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-AAY(NK) / NCS------200000000-
560300146883 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300146884 Mallamma - ನಿಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300146885 Sheshamma - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146886 Shankremma - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560300154095 ಕವಿತಾ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300154096 ನಾಗಣ್ಣಾ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154097 ಕಾಶಿನಾಥ - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300154098 ಗಫೂರ ಸಾಬ - ನಿಲಮ್ನಹಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154099 Nirmala - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಬಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560300154100 ಶರಣಪ್ಪಾ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300154101 ಶಂಕರ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154102 ಭೀಮಾ ರಾವ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154103 Prabhavati - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154104 Bharat Bai - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560300154105 ಬಾಬು ರಾವ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154106 ಜಗನಾಥ - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-PHH(NK) / NCS------150000000-
560300154107 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ನಿರಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154108 ದೇವಿದಾಸ ರಾವ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300154109 ಸತ್ಯ ಭಾಮ - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------270000000-
560300154110 Hari Bai - ನಿಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154111 Anuraga bai - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154112 ಮಧುಕರ - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154113 Droupati - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-PHH(NK) / NCS------180000000-
560300154114 ದಿಗಂಬರ ರಾವ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154115 ಹಣಮಂತ ರಾವ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300154116 ಸುಭಾಶ ಚಂದ್ರ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300154117 ಪುಂಡಲಿಕಪ್ಪಾ - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154118 ಮೈನೊದ್ದೀನ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154119 ಮೋತಿ ರಾಮ - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154120 ರತ್ನ ಸಿಂಗ - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154121 ಚಾಂದ ಪಾಶಾ - ಸಾ:-ನಿರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ;-ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154122 Goura Bai - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300154123 ಕಾಶಿನಾಥ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154124 Maleshvery - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154125 ಶಿವಪುತ್ರ - ನಿರಮ್ನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154126 ಶಾಂತ ಕುಮಾರ - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154127 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154128 ಯೋಗಿ ರಾಜ - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154129 Saleema Bee - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300154130 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300154131 ಪುತಳಾ ಬಾಯಿ - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154132 Kashemma - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300154133 ಅಶೋಕ ರಾವ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154134 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154135 ಶಹೀರಾ ಬೀ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300154136 ಖಾಸಿಮ ಸಾಬ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154137 Sangeeta - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154138 ಶಿವರಾಜ - ಮು:- ಬ್ಯಾಲಹಾಳ್ಳಿ(ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------180000000-
560300154139 Rekha - ಮು:-ನಿಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154140 Anushabai - ನಿಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300154141 ರಾಮನಾಥ - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154142 Lalita Bai - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154143 ಧರಮ - ಸಾ:- ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154144 ರಾಮಕ್ ಬಾಯಿ - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಬಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154145 ಧನ ಬಾಯಿ - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154146 ಹಣಮಂತ - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154147 Siddamma - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------210000000-
560300154148 Sudishna - ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300154149 ಜಗದೇವಿ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154150 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154151 ವೈಜಿನಾಥ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300154152 ಸರದಾರ ಮಿಯ್ಯ - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154153 ಧನರಾಜ - ನಿಲಮ್ನಹಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------210000000-
560300154154 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154155 ವಜರಾ ಮಿಯ್ಯ - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154156 ರವೀಂದ್ರ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154157 ಮಾರುತಿ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154158 ಪ್ರಲಾದ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154159 ಜಯ ಸಿಂಗ - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154160 ರಾಮಶಟ್ಟಿ - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154161 ಹುಸನ ಸಾಬ - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154162 ಅಮೀರೊದಿನ - ನಿರಮ್ನಹಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154163 ಅಬೆಶ ಅಲಿ - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154164 ಗೊವಿಂದ ರಾವ - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154165 ನೀರಂಜನ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154166 Surekha - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154167 Shobhavati - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154168 ಶಿವಾ ರಾಮ - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154169 ನೀಲಾಕಂಠ - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154170 ಜನಾದಱನ್‌ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154171 Shivamma - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-PHH(NK) / NCS------90000000-
560300154172 Kavita - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಬಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154173 ಬನ್ಸಿ - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300154174 ಕಾಶಾ ನಾಥ - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154175 ಶೆಟ್ಟಿ - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ಥಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154176 ಶಿವಾಜಿ - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154177 basamma - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154178 Zeelekha Bee - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300154179 Ameera Bee - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಬಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154180 ಇಸ್ಮಯಲ ಸ - ನಿರಮನ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154181 nasmabi - ನಿಲಮ್ನಹಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154182 ಯುಸಫ - ನಿಲಮ್ನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154183 jana bai - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154184 bhagamma - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154185 ಜಗನಾಥ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300154186 Sumitra - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154187 ಶಬಿರಸಾಬ - ನಿಲಮ್ನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154188 ಯಾದವರಾವ - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ) ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300154189 ಕುತುಬಸಾಬ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154190 Fatima Bee - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154191 Laxmi Bai - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300154192 Sunita - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300154193 ಮಚಂದರ್‌ - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154194 Radha bhai - ನಿಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154195 ರಘು ನಾಥ - ನಿರಮ್ನಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154196 ಸುಮೀತ್ರಾ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300154197 ಈರಣ್ಣಾ - ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154198 Premala - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154199 ಪ್ರಭು - ಮು:-ನಿಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560300154200 ಜ್ಯೇನೋದಿನ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560300154201 ರಾಮಜಿ - ಸಾ:-ನಿರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154202 Pushpa - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300154203 ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300154204 MALLAMMA W/O SANGAPPA - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154205 ಅಬ್ಸಾ ಅಲಿ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300154206 ದೇವಿದಾಸ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300154207 ಮಧುಕರ ರಾವ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300154208 ನಾಗೇಂದ್ರ - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154209 Tukamma - ಸಾ:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------210000000-
560300154210 ಶಂಕರ - ಮು:-ನಿಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560300154211 ಮಾರುತಿ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300154212 ಮನೊಹರ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300154213 ಭೀಮನಣಾ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300154214 bakka bhai - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154215 ಈಶ್ವರ - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300154216 ಟುಪು - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154217 ಶಿವಕುಮಾರ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300154218 ಲಷ್ಮಿಣ - ಸಾ:-ನಿಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154219 suma devi - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300154220 ಬಾನುಸಿನಗ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300154221 ವೈಜಿನಾಥ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560300154222 ಕಾಶಿನಾಥ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300154223 ಮಲಪ್ಪಾ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300154224 ಮಾಣಿಕ - ಸಾ:-ನಿಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154225 ಬಾಬು - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154226 ಅಮ್ಲದ ಸಾಬ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300154227 ಇಶ್ವರ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300154228 ಪಾಂಡುರಂಗ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300154229 Premala - ನಿಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154230 ಗೋರನಾಥ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300154231 ಮಲೇಶ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154232 Parama - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ;-ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300154233 ಮನೋಹರ - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154234 ಪ್ರಕಾಶ - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154235 Jamuna Bai - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300154236 Qairun Begum - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154237 ಬಸಪ್ಪಾ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154238 ನೆಮಿನಾಥ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300154239 ಜೀವಸಿಂಗ - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300154240 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಸಾ:-ನಿಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154241 Gena Bai - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300169693 ಖೈರುನ ಬಿ - ನಿರಮನಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169694 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ನಿಲಮ್ನಳ್ಳಿ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169695 ಹಣಮಂತ ರಾವ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169696 ಕಮಲಾಕರ ರಾವ - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169697 ಪ್ರಲಾದ ರಾವ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169698 rathanamma - ನಿಲಮನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169699 ರಾಮಲಿಂಗ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169700 ಗುಣವಂತ ರಾವ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177199 Muktabai - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179812 Chandramma W/o Ramanna - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180246 Bansi S/o Puru Rathod - ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560300180689 Kundanbai - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180766 Sheetal - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180872 Arjun S/o Hanmanth - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182114 ಶಿವರಾಜ ಹಲಗೆ - ನೀಲಮಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300182116 Sunita - ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182118 ಸಿತಾರಾಮ ರಾಠೂಡ - ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300182122 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸೆಡೂಳೆ - ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182123 Gouramma - ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182125 Shajabai W/o Shivaji - ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300182131 Jija Bai - ನೀಲಮನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182132 Savita - ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300182133 ರಾಜೆಂದ್ರ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300182135 sharanamma - ನಿಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300182139 ಪಾರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182141 ಮೇಘನಾಥ - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300182142 Chandramma - ಮು:- ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300182146 ಅಂಬಾದಾಸ ಕಾರಬಾರಿ - ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300182149 Paramma W/o Lingappa biragond - ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300182151 Raban bee - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300182155 Zaremma D/o Maroti dhanure - ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300182158 Suvarna - ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182160 Chandra kala appa rav - ನಿಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300182163 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬೀರಾದರ - ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182223 Shantamma - ನಿಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300182225 ಶಿವರಾಜ - ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182227 ಸುಮನ್ ಬಾಯಿ - ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300182228 ರಾಜಕುಮಾರ ಮೇಟಿಕರ - ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300182229 Sumitra - ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182231 Renuka - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182234 ಶಿವಾಜಿ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182236 ಪ್ರಕಾಶ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300182240 ಧೇನು ರಾಠೂಡ - ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182241 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕಾರಬಾರಿ - ನೀಲಮನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300182243 Bharata Bai - ನೀಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300182245 Chandrabai W/o Bhimasing ratho - ನಿಲಮನಳ್ಳಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300182247 ಜನಾರ್ದನ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದರಾವ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182249 Kamalabai - ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182250 ಲಲಿತಾ ಗಂಡ ಮೇಘನಾಥ - ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182251 ಯಸವಂತ ಗುರಣ - ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182252 ಗುರುನಾಥ ಧನ್ನೂರೆ - ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182282 Anilkumar S/o Bansi Rathod - ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------60000000-
560300182291 Indubai W/o Raju - ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560300182925 Sanjukumar S/o Vittal Rao Panc - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185033 Sangeetha - ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185034 Renuka - ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185036 Haslabai rathod - ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185050 ರಮೇಶ ರಾಠೂಡ - ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185398 Sonabai W/o Bhillu - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:- ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300185401 Tara Bai - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:- ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300185531 Nilamma - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:_PHH(NK) / NCS------120000000-
560300185540 Kavita - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185561 Shaheen Begum - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185613 Dhansing S/o Ganpati Chavan - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳ ತಾಂಡಾ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300185624 Ahamad Ali S/o Hamidsab - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185639 ಕಾವೇರಿ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-PHH(NK) / NCS------90000000-
560300185811 ಶಿವಲೀಲ - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185845 Maroti S/o Pundlik Rao - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185909 Baswaraj S/o Gurshant - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300186114 Sridhar S/o Vaman Rao - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186128 Nirmala - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186377 Radika - ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300188559 Kallamma W/o Sanganna - ಸಾ:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300188831 ಚಾಂದ ಪಾಶಾ - ನಿಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300188833 ದುಶಾಂತ ರಾವ - ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300188887 ರಾಜು ಕಂಟಿ - ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189576 Kanchana - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189577 Rehana Begum - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲಕಿ ಜಿ:-ಬೀPHH(NK) / NCS------180000000-
560300189595 ನುರಜಾಹಾ ಬೆಗಮ - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191366 ಜಿಜಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮನೋಹರ ರಾವ - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-PHH(NK) / NCS------120000000-
560300191867 Manjula - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192659 Minaxi - ಸಾ:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ;-ಬಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193380 Najimabegum W/o Khamroddin - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300194482 Jagnath S/o Namdev Rao - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300194624 Sangamma - ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:-ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196198 Anuradh - ಭಗವಂತ ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300196744 Sunita - ಮಧುಕರರಾವ ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭPHH(NK) / NCS------90000000-
560300196815 Shanta Bai - ರಘುನಾಥ ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300197276 Sabina Sultana - ಫೀರೋಜ್ ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300199135 Vandana - ಗೌತಮ ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300199136 Sapna W/o Srikanth - ಮಾರುತಿ 1-122 ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560300199137 Gajarabai - ಹಣಮಂತ ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300199139 Balika - ರಾಮಲಿಂಗ ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300199143 ಸಬಾನಾ ಬೇಗಂ - ಅಬ್ಬಾಸಅಲಿ ಮು:-ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-PHH(NK) / NCS------120000000-
560300199144 Sulochana W/o Sridhar - ವಾಮನರಾವ ಮು:- ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭPHH(NK) / NCS------90000000-
560300199146 Renuka - ಬಾಲಾಜಿ ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300199147 Surekha - ರಮೇಶ ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300199148 Darsan S/o Kashinath - ಕಾಶೀನಾಥ ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300199149 Surekha - ರಾಜಕುಮಾರ ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭPHH(NK) / NCS------120000000-
560300199155 Narsamma - ಶೀವಕುಮಾರ ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭPHH(NK) / NCS------120000000-
560300199158 Radhamma - ವಿಠಲರಾವ ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-ಭಾಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560300199159 Jyoti - ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 1-70/ಡಿ ನೀಲಮನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300199160 Sundar Bai - ಅಣ್ಣಾರಾವ 1-101 ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199162 Laxmi Bai - ಶಿವಕುಮಾರ ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300199163 Parvatabai - ಭಾನುದಾಸ ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300199164 Nirmalabai W/o Sunil - ಧನ್ನು ಮು:- ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560300199165 Surekha - ಶೀವಾಜಿ ಮು:- ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300199166 Zizabai W/o Uttam - ಶೀವಾಜಿ ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560300199167 Sakku Bai - ನಾಮದೇವ ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560300199168 Shobha W/o Sanjeevkumar - ಕಾಶೀನಾಥ ಮು:- ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300199169 Rajantha - ಕಾಶೀನಾಥ ಮು:- ನೀರಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300199170 Sunita - ನವನಾಥ 1-109/ಬಿ ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾ:-PHH(NK) / NCS------120000000-
560300199171 Rajeshwari - ರಾಜಕುಮಾರ 1-109/A ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560300199172 Kaveri - ಸುಭಾಷ 1-120 ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****771718/05/2022FPS****771718/05/202212080000018/05/2022
560300199174 Kamalabayi - ಶಂಕರ ಮು:-ನೀಲಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:-NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203496 Kundan Bai - W/O ಜನಾರ್ಧನ್ ರಾವ್ ನಿರ್ಮನ್ಹಳ್ಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203711 Suryakant - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203932 Pundlik - S/O ಪು೦ಡಲಿಕ ೧೦೯ ನಿರ್ಮನNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300206254 Eramma - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಗುರನ್ನೌರ್ ನಿರ್ಮನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300207459 Rajeshree - ಮಹೇಶ ನಿರ್ಮನಹಳ್ಳಿ ನಿರಮನಹಳ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300207491 Riyana Begam - W/O ಜಬ್ಬರ ನಿರಮನಹಳ್ಳಿ ಬೀದರ ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560300207511 Sharada Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ನಿರಮನಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560300207518 Surekha - W/O ಬಸವರಾಜ 145 - ನಿರಮನಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300208354 Renuka - W/O ಅನಿಲ 219 ನಿರಮನಹಳ್ಳಿ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300208794 Renuka - S/O ಶಿವರಾಜ # 214 , ನಿರಮನಹಳ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300208974 Huwamma - C/O ದಿಲೀಪ ತಾಲೂಕಾ ಭಾಲ್ಕ ನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300209158 Sangeeta - W/O ಗುರುನಾಥ ನಿರ್ಮನ್ಹಳ್ಳಿ ನಿರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300209304 Anita - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ೨೦೯ ನಿರ್ಮನ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300209461 Naseema Begum - W/O ಜಾಫರ ನಿರಮನಹಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿ ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300209465 Shivamangala - S/O: ತುಕಾರಾಮ ಶೇರೀಕಾರ ನೀಲಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209484 Archana - W/O ಅ೦ಬಾದಾಸ ೯ ನಿರ್ಮನ್ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560300209485 Sangeeta - S/O ರಾಮಧನ 211 ನಿರಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300209486 Rasika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ - PHH(NK) / NCS------120000000-
560300209487 Nasrin Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ ಮತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560300209489 Bakkamma - W/O ಉತ್ತಮ್ # , , , , ನಿರಮನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300209824 Salma Sultana - C/O ಸೈಯದ ಮೆಹೆಬೂಬ ನಿರಮನಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300210699 Tanaji - S/O ಯಾದವ್ ರಾವ್ ೬೩ ನಿರ್ಮನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300210898 Janabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಕಾಶ #116/1 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300210900 Haneefa Bee - W/O ಇಸ್ಮೈಲ್ ಸಾಬ ನಿರ್ಮನ್ಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300210901 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ್ #181 ನಿರಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300210902 Saleema - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560300210903 Kavita - S/O ಧುಳಜಿರಾವ್ ನಿರ್ಮನ್ಹಳ್ಳಿ ಅPHH(NK) / NCS------120000000-
560300210905 Raheema - S/O ಅಮೀರೋದ್ದೀನ್ ನಿರ್ಮನ್ಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300210907 Neha Tarannum - C/O ಫಯುಮ್ . . . . ನಿರಮನಹಳ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300210909 Lilavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ್ - ನಿರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300211865 Nikhatbegum - S/O ಚಾ೦ದಪಾಷಾ ೧೯೮ ನಿರ್ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560500164483 Sarswati - C/O ವೈಜೀನಾಥ 128 , ನಿರಮನಹಳ್ಳPHH(NK) / NCS------30000000-
Top