REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135904 Geeta - S/O ಶಂಕರೆಪ್ಪ ೨/೧೧೨ ಧನ್ನೂರ ಧನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135917 Gundamma - S/O ರಾಮಚಂದರ ೩-೧೮೪ ಧನ್ನೂರಾ ಧನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136263 Laxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300136272 Sonabai - W/O ಹನುಮಂತಪ್ಪಾ ಧನೂರ್ , , PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136688 Shivraj - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137365 Laxmibai - S/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ೨/೩೩ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300137554 Ashwini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಮೇಶ್ವರ ಕುಂದನ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300137640 Tejamma - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ೩/೧೯೩ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137756 Renuka - W/O ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ೩/೧೫೮ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300137880 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - W/O ಅಶೋಕ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137968 Sugandha - C/O ಸಂತೋಷ ಕುಂದನ #3/206 ಧನ್ನೂPHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/20229006000021/05/2022
560300138067 Kalavati - W/O ಚಂದ್ರಯ್ಯ ೧-೧೦೮ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138075 Rachamma - W/O ಗುಂಡೆ ರಾವ್ ೧/೧೨೧ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138076 Shekuntala - W/O ಬಸವರಾಜ ೧-೧೬೨ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300138130 Mahadevi - W/O ಬೀರಪ್ಪಾ ೧/೧೭೫ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138179 Chandrakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲೋಕೇಶ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138195 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಧನೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300138207 Savita - W/O ರಾಘವೇಂದ್ರ 121 ಧನ್ನೂರ್ (ಎPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300138261 Shivlila - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ೨/೧೬೧ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560300138295 Godavari - W/O ವೈಜಿನಾಥ್ ೨/೨೦೨ ಧನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300138305 Sonamma - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ # , , ತಾ. ಭಾಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560300138309 ರೇಣುಕಾ - W/O ಮಹಾದೇವ್ ೧/೨೧೬ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138393 Jakera Begum - W/O ಹೈದರ್ ಖಾನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300138865 Bharat Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ರಾಠೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****845221/05/2022FPS****845221/05/2022150010000021/05/2022
560300139154 Sapna - W/O ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಧನ್ನೂರ ಏಚ್ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300140236 Tejjamma - S/O ವೀರಪ್ಪಾ ೨/೧೬೧ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140387 Gnyanadevi - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪ ೧-೧೭೫ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300140395 Kavita - W/O ಹಣಮಂತ 2/161 . PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140408 Vidyavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140613 Reshma - W/O ಜೀವನ್ ದಾಮಾ . . ಧನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140767 Rajashree - S/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ೨/೧೫೦ ಧNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141494 Umadevi - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ೨-೨೨೨ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300141495 Surekha - W/O ಜಗನಾಥ . ನಿಯರ್ ಭವಾನಿ ಟೆಂಪPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300141503 Parvati - W/O ವೈಜಿನಾಥ್ ೨-೧೪೫ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300142129 Mahadevi - W/O ಭೀಮಣ್ಣಾ # 2/223 , ಧನೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300142238 Vimalabai - W/O ಅರವಿಂದ್ ೧/೧೬೬ ಧನುರ ಎಚ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142951 Chetana - W/O ಬೀರಪ್ಪ . ನಿಯರ್ ಯಲ್ಲಲಿಂಗ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300143030 Sapna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ ಧನೂರ ಏಚ್PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300143038 Mangala - W/O ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪಾ ೧-೧೨೩ ಧನ್ನೂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300143133 Revanambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಧನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143420 Kasturi Bai - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೆತ್ರೆ ೩-೧೩PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022210014000024/05/2022
560300143566 Shashikala - S/O ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ೨-೩೫ ಧನ್ನೂರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022150010000024/05/2022
560300143600 Savita - S/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ೨-೧೫೬ ಧನ್ನೂರಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300143958 Nagarani - W/O ಮಹೇಶ ಕುಮಾರ ಸಿಂದಬಂದಗಿ #1/9NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143996 Sangamma - W/O ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪಾ ೨/೧೫೪ ಧನ್ನೂರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144046 Sangeeta - W/O ಅರವಿಂದ 1-86 ಬ್ಲಾಕ್ 1 ಬಸವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144284 Srinivas - S/O ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ಧನೂರ ಏಚ್‌ ಧನೂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144362 Kamlabai - S/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ದಾದೊಡಿ ಥಾ೦ಡPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300144758 Nagnath - S/O ವೈಜಿನಾಥ ೨-೨೧೫ ಧನ್ನೂರಾ ಅNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144759 Purnibai - W/O ವೈಜಿನಾಥ ೩-೧೯ ಧನ್ನೂರಾ ಅಂNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144760 Rajkumar Biradar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144810 Savita - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ೩/೨೨೩ ಧನ್ನPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300144817 Meena - W/O ಪ್ರೇಮ ಸಿಂಗ ಗರ್ಮಾ ಥಾ೦NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144847 Ragini - S/O: ಶಂಕರಯ್ಯಾ ಧನೂರ ಹಲ್ಬಾರ್ಗ ಅಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144849 Surekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಂಡಲಿಕ ಧನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144850 Laxmi Bai - W/O ರವಿಂದ್ರಾ ೩/೨೦೯ ಧನ್ನೂರ ಧನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144852 Vidyavati - S/O: ಬಸಯ್ಯಾ ಧನೂರ ಹಲ್ಬಾರ್ಗ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144853 Tejamma - S/O ನಾಗಪ್ಪಾ ೩/೧೦೨ ಧನ್ನPHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/20229006000021/05/2022
560300144854 Bhagirathi - S/O ವೈಜಿನಥ್ ೨/೨೨೯ ಧನ್ನೂರ ಧನ್PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300144859 Mamta - S/O ಶರಣಪ್ಪ ಬಸವನಗರ್ ಧನ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300144894 Sundramma - W/O ದೇವಪ್ಪಾ ೩/೨೦೪ ಧನ್ನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300144897 Shobha - S/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲಪ್ಪಾ ೩-೧೮೬ ಅಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145095 Kaveri - S/O ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ೩/೨/೩PHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/20226004000023/05/2022
560300145181 Ratnabai - D/O ಶಾಂತಕುಮಾರ ೧/೧೦೨ ಧನPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300145212 Bhagyashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜೈ ಕುಮಾರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145253 Chandrakala - S/O ಧೊಂಡಿಪಂತ ರುದನೂರ ರುದನೂರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145669 Annapurna - S/O ಜಗದೆವಪ್ಪಾ ೧/೧೨೭ ಧನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145704 Neelavati - W/O ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ೩-೬-೨ ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300145732 Shankar - S/O ಬಾಚು , ಧನ್ನೂರ (ಏಚ್) ಧನೂರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145882 Akkamahadevi - C/O ಶರಣಪ್ಪಾ 2/154 ಧನ್ನೂರ(ಹೆಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300147013 ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ - ಧನ್ನುರAAY(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/2022200015000021/05/2022
560300147014 Sangeeta - ಧನ್ನುರ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022200015000024/05/2022
560300147015 subadra bai - ಧನ್ನುರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022200015000024/05/2022
560300147016 ರಫಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022200015000024/05/2022
560300147017 ಬಿಜಲಮ್ಮಾ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300147018 Halima Bee - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300147019 ಅರ್ಜುನ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300147020 Chandramma - ಧನ್ನೂರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147021 ಸಾಯಮ್ಮ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/2022200015000023/05/2022
560300147022 sharanappa - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300147023 ಗಣಪತಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022200015000024/05/2022
560300147025 ಖಾದರ್‌ ಸಾಬ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300147026 bishabi - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147027 ಮಮ್ತಾತಾಜ ಬಿ - ಧನ್ನೂರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147072 Sangamma - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300154512 rukmini bai - ಧನ್ನುರPHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/20226004000021/05/2022
560300154513 ಕಾಶಿನಾಥ - ಧನ್ನುರPHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/202212008000021/05/2022
560300154515 shankar - ಧನ್ನುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154516 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಧನ್ನುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154518 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಧನ್ನುರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022150010000024/05/2022
560300154519 Saraswati - ಧನ್ನುರಾPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20223002000024/05/2022
560300154520 ವೈಜಿನಾಥ - ಧನ್ನುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154522 ಪಾರ್ವತಿ - ಧನ್ನುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154523 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಧನ್ನುರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300154524 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಧನ್ನುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154526 ಪಾರಬತಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ದೇಸೋಳೆ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022200015000024/05/2022
560300154527 Chandramma - ಧನ್ನುರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300154528 ಗುಂಡಮ್ಮ - ಧನ್ನುರ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300154529 Shanta Bai - ಧನ್ನುರ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300154530 Sunita - ಧನ್ನುರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022200015000024/05/2022
560300154531 ಉತ್ತಮ - ಧನ್ನುರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022150010000024/05/2022
560300154532 ಶಾಂತಕುಮಾರ - ಧನ್ನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154534 Shashikala - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300154535 erama - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20223002000024/05/2022
560300154536 ಶಾರದ ಬಾಯಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300154537 gundamma - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300154538 Shantamma - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300154540 Shantamma - ಧನ್ನೂರಾAAY(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022200015000024/05/2022
560300154542 ಶ್ರೀಫಾಬೀ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300154543 ದನರಾಜ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/202212008000021/05/2022
560300154544 ಸುಭಾಶ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022200015000024/05/2022
560300154545 ಸರಸ್ವತಿ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****028825/05/2022FPS****028825/05/20226004000025/05/2022
560300154546 ಗುಜಮ್ಮ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300154547 paramma - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300154548 ಸೋಪಾನ - ಧನ್ನುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154549 ಶಿವ ರಾಜ - ಧನ್ನುರAAY(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/2022200015000023/05/2022
560300154550 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ವಿಠಲ - DhanoorPHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/20226004000021/05/2022
560300154552 ಗೌಸೋದ್ದಿನ್ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300154553 ಚಂದ್ರಮಾ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154554 ಸುಕಾ ರಾಮ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300154555 ಘಳೆಪ್ಪಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300154556 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300154557 ರಾಜಕುಮಾರ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300154558 ಜಗನಾಥ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300154559 ಭಿಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ನಾಗುರೆ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------180000000-
560300154560 shridevi - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300154563 Basappa - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20223002000024/05/2022
560300154564 Sharnamma - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154566 ಪ್ರಬುಶೆಟ್ಟಿ - ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154568 parvati - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300154569 Kasturbai - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154570 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300154571 Parwati - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300154572 ರಾಜಕುಮಾರ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300154573 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300154575 ಶಿವರಾಜ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300154576 ಕಾಶಿನಾಥ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300154577 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300154578 ಧನರಾಜ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300154579 shivamma - ಧನ್ಣುರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154581 ಬಸವರಾಜ - ಧನುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154582 laxmi bai - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154584 Eramma - ಧನ್ನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300154585 ಪುಂಡಲಿಕ - ಧನ್ನೂರ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300154586 ವೈಜಿನಾಥ - ಧನ್ನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20223002000024/05/2022
560300154587 ಘಾಳೇಪ್ಪಾ - ಧನ್ನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300154588 vitha bai - ಧನ್ನೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154589 SUSILA BAI - ಧನ್ನೂರ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20223002000024/05/2022
560300154590 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಧನ್ನೂರ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022150010000024/05/2022
560300154592 ಶಿವಾಜಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300154593 Nilamma - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154594 ಶಿವಾಕಾಂತಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300154595 Kirti - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300154711 Renuka - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300154721 Mahadevi - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300154722 Sreedevi - ಧನ್ನುರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300154726 Godawari - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154729 ಬಸ್ವರಾಜ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ದಾನಿ - Dhanura(H)AAY(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022200015000024/05/2022
560300154732 Vimala Bai - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300154745 ನಿರ್ಮಲಾ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154747 Laxmibai - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022200015000024/05/2022
560300154755 Jyoti - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022200015000024/05/2022
560300169760 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169762 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169763 ಅಂಬಾದಾಶ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169764 ಶಿವರಾಜ - dhannuraNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169765 ಗುರು ಶಾಂತಪ್ಪ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169766 ಮಲಿಕಾರಜುನ - dhannuraNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169767 ಪಾರ್ವತಿ - dhannuraNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169768 ನಾಗಮ್ಮ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169769 ಗುರುನಾಥ - dhannuraNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169770 ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ - dhannuraNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171887 ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಧನ್ನೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176232 Parvati - ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300176894 Rajshree - ಸಾ: ಧನ್ನುರಾ (ಎಚ್) ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****313716/05/2022FPS****313716/05/202212008000016/05/2022
560300177181 Kaviraj S/o Manikappa Biradar - ಸಾ; ಧನ್ನುರಾ (ಎಚ್) ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300177696 Shivakumar S/o Kashinath Dani - ಧನ್ನುರಾ (ಎಚ್)ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177994 Vasant S/o Gangaram Rathod - ಸಾ:ಸೇವಾನಗರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178100 Rajendra S/o Gangaram - ಸೆವಾನಗರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿಧರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179552 Rukmini Bai - ದಾದೂಡಿ ತಾಂಡಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179554 Dhanraj S/o Maruti - ಮು: ದಾದೋಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179739 Rupavati - ದನ್ನುರಾ (ಹೆಚ್) ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560300180335 Rupavathi - ಧನ್ನುರಾ (ಹೆಚ್)ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300180911 Mahadevi - ಸಾ: ಧನ್ನೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022200015000024/05/2022
560300180913 Santosh S/o Gurushantappa Pati - ಸಾ:ಧನ್ನೊರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180927 Chandramma - ಸಾ: ಧನ್ನೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300180931 Pooja - ಸಾ: ಧನ್ನೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022150010000024/05/2022
560300180936 Rachanna S/o Shankreppa Patil - ಧನ್ನುರಾ (ಎಹ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180945 Anand S/o vaijinath - ಸಾ: ಧನ್ನೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181038 Vinodkumar S/o Mallappa Sutar - ಧನ್ನುರಾ (ಎಚ್) ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181075 mahesh s%vijyakumar police pat - ಸಾ:ಧನ್ನೊರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181113 Sunil S/o Baburao Hale - ಧನ್ನುರಾ (ಎಚ್) ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181432 ಮೈಬುಬಪಾಶಾ - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300181433 ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಮಲೆ - ಧನೂರ ಎಚ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300181434 ಶಿವಕುಮಾರ - ಧನ್ನೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181435 ಕಲಪ್ಪಾ - ಧನುರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300181436 ಅಸ್ಲಂ ಕಲುರ - ಧನೂರAAY(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022200015000024/05/2022
560300181437 Bhagirati - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022150010000024/05/2022
560300181438 ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181439 ಲಲಿತ ದಾನೀ - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300181440 Munna - ಧನೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300181441 ಬಸ್ವರಾಜ್‌ ಮಂಟೂಳೆ - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181442 Reshma - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300181443 PARAMMA - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022150010000024/05/2022
560300181444 ಬಬಿತಾ (ಅನೀತಾ) - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300181445 ರಿಯಾಜ್‌ ಮಸುಲದ್ದಾ - ಧನೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300181446 ಕಾಶಿನಾಥ - DHANNURAPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300181447 ಮಹಾನಂದ ರಾಮಲೆ - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181448 Siddamma W/o Late Nagindrappa - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20223002000024/05/2022
560300181449 ಮಂಗಲ - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181450 ಸೂಣಮ್ಮ - ಧನೂರAAY(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022200015000024/05/2022
560300181452 Rajiya Begum - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022150010000024/05/2022
560300181453 ಶಿವರಾಜ ಮೇತ್ರ - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560300181454 ಸಂಜುಕುಮಾರ್‌ ಮೇತ್ರ - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181455 vijayashri - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181456 Chandrakaladevi w/o Late Malli - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181457 ರಮೇಶ್ ದಾನೀ - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****344323/05/2022FPS****344323/05/202212008000023/05/2022
560300181458 ಸಂಜುಕುಮಾರ್‌ ವಗ್ಗ - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300181459 Mahadevi - ಧನೂರ ಎಚ್PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300181460 ಮಕ್ಬೂಲ್‌ ಸಾಬ - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್AAY(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022200015000024/05/2022
560300181461 ಶಾಮ್‌ರಾವ - dhannuraPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181462 Suvarna - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300181463 Shivashranapp - ಧನ್ನೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181464 GHUDUSAB S/o HUSAINSAB - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20223002000024/05/2022
560300181465 ಶಶಿಕಲಾ ಗಂಡ ದಿ. ಉಮಾಕಾಂತ ಪುಟೇದ - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300181548 Ratnamma - dhannura(H)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300181556 Gundamma - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181593 Shridevi - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181595 Rekha - ಧನೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181772 Umadevi - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181775 Sreedevi - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182324 Abedabee w/o Late Md Phattulla - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182363 Rajkumar S/o Appajeppa Patil - ಸಾ:ಧನ್ನೊರ (ಹಚ್) ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182417 MAHETAB S/o ABBASALI KALLURE - ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184577 Laximbai - S/O ನರಸಿಂಗ್ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022150010000024/05/2022
560300184917 ಖಾಸಿಮ ಸಾಬ - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್AAY(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022200015000024/05/2022
560300184919 Ratnamma - ಧನೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300184921 Christakumari - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ # 137/1 . ಧನPHH(NK) / NCSBiometric****772919/05/2022FPS****772919/05/202225000000019/05/2022
560300184922 ರಮೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184925 ಅಲೀಮ ಉದಿನ - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300184927 ಪಂಚಯ್ಯಾ ಮಂಡಿ - ಧನೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184931 ಸಿದರಾಮ ಮೇತ್ರ - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300184934 SHAINASA BEGAM - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300184938 ನರಸಪ್ಪಾ - dhannuraPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20223002000024/05/2022
560300184939 Goribee pakhir - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185569 Putla Bai - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185619 Phoolsingh S/o Shanker Chavan - ಸಾ:ದಾದೋಡಿ ಥಾಂಡಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185797 Santosh S/o Shanker Rathod - ಸಾ:ದಾದೋಡಿಥಾಂಡಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560300186040 Shabana Begum - ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186075 Sunita - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300186162 Baburao S/o Kanteppa Hali - ಸಾ: ಧನ್ನೊರ ಹಚ್ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187179 ಬಾಬು ತಂದೆ ಮೋತಿರಾಮ ಪವಾರ - ಸಾ:ದಾದೋಡಿ ಥಾಂಡಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560300189594 Sampati - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300190733 Virshetty S/o Sidramappa Bakka - ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190735 SRIKANTH S/o VAIJINATH DANI - ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022200015000024/05/2022
560300190744 Hanmanthrao S/o Shantmallappa - ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300190748 Mallikarjun S/o Basappa - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022200015000024/05/2022
560300190749 Mallikarjun S/o Vaijinath - ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300190750 Omkar - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300190751 Kaviraj S/o Manikappa Khandre - ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300190752 Kavita - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------180000000-
560300190753 Suhasini - ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300190754 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300190755 Putlabai - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300190756 Veershetty S/o SHivalingappa D - ಧನ್ನುರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300190757 Manikappa S/o Sangappa Hale - ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300190758 Mainusab S/o Ismalsab - ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300190760 Saroja - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300190762 Mumtaj Begum - ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300190766 Kaviraj S/o Appajeppa - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300190768 Eramma - S/O ಅಪ್ಪಾಜಪ್ಪಾ ೧-೧೨೦ ಧನ್ನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20229006000023/05/2022
560300190770 Usha - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300190771 Mahatabsab S/o Mahamadsab - ಸಾ:ದನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300190772 Shivaraj S/o Vaijinath Metre - ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300190773 Guramma - ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300190774 Anpurnabai W/o Late Vaijinath - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194285 Meenakshi - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300194518 Revanappa S/o Shivaray Nila - ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300195949 Sunitabai - ಸುನೀಲ ಕುಮಾರ 2/62 ಧನೂರ ಧನೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300195963 Eramma W/o Vaijinath - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್ 1-116 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300195971 Sunita W/o Shivakath - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 3/185 ಎಸ್ ಸಿ ವಾAAY(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022200015000024/05/2022
560300195972 Laxmibai Manohar - ಧನ್ನೂರಾ((ಎಚ್) 1-122 ಮುಖ್ಯ ರಸPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300196082 Jaishree W/o Mahadev - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್ 1-113 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196152 Revanappa - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್ 1/124 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196168 Yamunabai - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್ 4-138 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತAAY(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022200015000024/05/2022
560300196191 Nilamma - ನಿಲಮ್ಮ 2/98 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300196253 Jagdevi - ಶಂಕ್ರಯವಯ 2/19 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನPHH(NK) / NCSBiometric****054612/05/2022FPS****054612/05/2022180012000012/05/2022
560300196254 Nagamma - ಮ್ನಮಥಯ್ಯಾ 1/108 ಧನೂರ ಧನೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300196259 ಜಗದೇವಿ - ಧನೂರ 3/247/2 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196260 Sheku - ಕಾಶಿನಾಥ 3/229 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196262 ಪಾರಮ್ಮ - ಧನೂರ 1/218 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300196264 Maremma - ನಾಗಪ್ಪಾ ಧನೂರ 3/129 ಧನೂರ ಧನೂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300196265 Nagamma - ಧನೂರ 3247/1 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196287 Rajshree - ವೆಂಕಟರಾವ 1/100 ಧನ್ನೂರಾ ಧನೂರAAY(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022200015000024/05/2022
560300196289 Umadevi - ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 1/172 ಧನೂರ ಧನೂರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300196290 Nirmala - ಬಸವರಾಜ 2/67 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196291 Jija Bai - ಶಿವರಾಜ 3/175 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನೂPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300196294 Sidram - ಸಿದ್ರಾಮ 2/219 ಧನೂರಾ ಧನೂರ ದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196295 Nagamma - ಮನೋಹರ 1/183 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300196300 santoshi - ರಮೆಶ 207 ಧನ್ನೂರಾ ಧನೂರ ಧನ್ನPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022150010000024/05/2022
560300196301 Sahebee - ಖಾಜಾಸದಾಬ 2/28 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300196303 ಘಲೇಮ್ಮಾ - ರಾಜಪ್ಪಾ 2/156 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300196308 Kamalabai - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್ 1/206 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196316 Nagamma - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್ 1-92 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20223002000024/05/2022
560300196325 Chinnamma - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್ 4-275 ಬಸವನಗರ ಧನPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300196329 Saraswati - ಸರಸ್ವತಿ 1/172 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನAAY(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022200015000024/05/2022
560300196330 Nandadevi - ರಾಮಣಾ ಧನೂರ 1/175 ಧನೂರ ಧನೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300196336 Kamalamma - ಧನ್ನೂರಾ(ರಚ್) 3/191 ಎಸ್ ಸಿ ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/20226004000023/05/2022
560300196337 Shobha - ಮನೋಹರ 1/219 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300196340 Ratnamma - ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 3/110 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196362 ಈಮಾಮಬೀ - ಸಿಲಾರಸ಻ಬ 3/248 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧPHH(NK) / NCS------90000000-
560300196364 Geeta - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 2/109 ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300196365 ರಿಯನಾ ಬೀ - ಸಲಿಂಸಾಬ 1/236 ದನ್ನೂರಾ ಧನೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300196366 Meena Mallikarjun - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 1/194 ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300196367 Rangubai W/o Hanumanth - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್ 1-204 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560300196368 Ranabai w/o Vithal - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್ 1/185 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196374 Shantamma - ಧನ್ನೂರ (ಎಚ್) 111 ಧನ್ನೂರ (ಎಚ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300196375 Laximibai - ಬಸವರಾಜ 3/108 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನೂPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300196378 Paramma - ಕಾಶೇಪ್ಪಾ 3/243 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196379 Saraswathi - ಸರಸ್ವತಿ 3/245 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300196381 Nagamma - ವ್ಯಜಿನಾಥ 1/112 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196382 Saraswati - ಪುಂಡಲಿಕರಾವ 2/182 ಧನ್ನೂರಾ ಧನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300196384 Nagamma - ಭೀಮಶಾ 1/179 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196387 Rajashree - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್ 1/77 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300196388 Neelamma - ನೀಲಮ್ಮ 2/198 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನೂPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300196404 Subhadra Bai - ಕ್ರಣಾ 2/109 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20223002000024/05/2022
560300196405 Mahadevi - ಈರಯ್ಯಾ ಧನೂರ 2/15 ಧನೂರ ಧನೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300196408 Subhadrabai - ರೇವಣಸೀದಯ್ಯಾ ಧನೂರ 1/116 ಧನೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300196411 Kavita - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 3/244 ಧನ್ನೂರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300196413 Mahadevi - ಮಹಾದೇವಿ 2/183 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300196416 Chinnamma - ಶಿವರಾಜ 2/146 ಧನ್ನೂರಾ ಧನೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300196419 Aasha - ಅವಿನಾಶ 3/108 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನೂAAY(NK) / NCS------200000000-
560300196424 Hayada Bee - ಗಫಾರ ಸಾಬ 1/236 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022180012000024/05/2022
560300196425 Shantamma - ಬಂಡೆಪ್ಪ಻ 3/247 ಧನ್ನೂರಾ ಧನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196427 Rizwana Begum W/o KhayumKhan - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 3/46 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300196430 ಭಾರತಬಾಯಿ - ಅರ್ಜುನ 3/199 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196433 Ambouva - ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ 1/227 ಧನ್ನೂರಾ ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300196441 Muttamma - ಶೀವಕಾಂತ 3/193 ಧನ್ನೂರ ಧನೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300196444 Nilambika - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 2/237 ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022150010000024/05/2022
560300196446 Shantabai - ಗಣಪತಿ 1/200 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300196447 Rangamma - ರಂಗಮ್ಮ 1/187 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನೂPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300196521 Usha - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 2/62 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196525 Geeta Balaji - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 2-46 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560300196526 Priya w/o Pandurang - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್ 2/225 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196527 Shamabai - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್ 1/124 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560300196582 Sugamma - ಸುಗಮ್ಮಾ 3/136 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನPHH(NK) / NCSBiometric****401716/05/2022FPS****401716/05/2022150100000016/05/2022
560300196670 Vimala Bai - ರಾಮಚಂದ್ರ 129 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197935 Pooja - ಗಿರಿರಾಜ 62 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300197941 Lalita - ಗರಮಾ ತಾಂಡಾ 4-121 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20229006000024/05/2022
560300198688 Uma Devi - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 2/176 ಮುಖ್ಯ ರಸ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300198712 Laximi W/o Shivanand - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್ 2-155 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560300198714 Karuna W/o Sarwesh - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 2/95 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560300198715 Tejamma - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್ 2/72 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300198731 Laxmi Bai - ಶರಣಪ್ಪಾ ಧನೂರ 2/238 ಧನೂರ ಧನೂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300198732 Sunita Sangmeshwar - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 3/174 ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/20226004000021/05/2022
560300198735 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಬಸವಣಪ್ಪಾ 1/129 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧPHH(NK) / NCS------60000000-
560300198737 Santoshi - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್ 1-119 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300198738 Manikbai - ರಾಜಕುಮಾರ 3/195 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧPHH(NK) / NCS------60000000-
560300198739 Ambavva - ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ 3/214 ಧನ್ನೂರ ಧನೂರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300198745 Shaheen Begum - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್ 3/96 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆPHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/2022240016000020/05/2022
560300198746 Jagadevi W/o Vithal - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 2/196 ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300198748 Seema W/o Mahesh - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 3/26 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300198758 Suvarna - ಜಗದೇವಪ್ಪಾ 1/121 ಧನೂರ ಧನೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300198762 Archana W/o Kaviraj - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 2/148 ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300198763 Indumati - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 3/245 ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300198765 Laxmi Bai - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 2/226 ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300198766 Chandramma - ಧನೂರ 2/229 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20223002000024/05/2022
560300198767 Godavari Amarnath - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 2/150 ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300198768 Kamalamma W/o Sidram - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 3/158 ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300198769 Siddaram - ನಾಗಪ್ಪ಻ 1/195 ಧನ್ನೂರ ಧನೂರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300198770 Paramma - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 4-325 ಬಸವನಗರ ಧPHH(NK) / NCS------150000000-
560300198771 Jagadevi - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್ 2/178 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300198773 Vidyavati - ಸುಭಾಷ 3/30 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300198774 Chandabai - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್ 4-84 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20226004000024/05/2022
560300198775 Sangamma W/o Vaijinath - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 2/229 ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300198776 AsmaBegum W/o Mohm Rafiq - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 3-250 ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300198777 Tejamma - ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ 3/207 ಧನೂರ ಧನೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20223002000024/05/2022
560300198778 Gulasanabee - ಅಬ್ಬಾಸ ಅಲಿ 2/29 ಧನೂರ ಧನೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300198781 Rupavati - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 1-119 ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300198782 Kundan bai - ಶರಣಪ್ಪಾ 1/86 ಧನೂರ ಧನೂರ ಧನೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300198783 Nirmala - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್ 3/3 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300198784 Anita - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 4-156 ಬಸವನಗರ ಧPHH(NK) / NCS------90000000-
560300198785 Monika - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 2/164 ಮುಖ್ಯ ರಸ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300198786 Chandramma - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 2-82 ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300198788 Laxmi - ರಾಜಕುಮಾರ 3/35 ಧನ್ನೂರ ಧನೂರ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300198790 Neelochana W/o Madolappa - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) 2/94 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198791 Anuraj - ಬಂಡೇಪ್ಪಾ ಧನೂರ 3/247 ಧನೂರ ಧನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198794 Ushadevi - ಉಶಾದೇವಿ ಧನೂರ 2/62 ಧನೂರ ಧನೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198796 Varsha - ವಸಂತ ಪಾಟಿಲ 34 ಗೋರ್ನಾಳ ಗೋರ್ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198803 Sharadabai W/o Mallikarjun - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್ 2/59 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198806 Rajalabai - ಸೇವಾನಗರ 3-242 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203657 Suvarna - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ೨/೧೪೨ಎ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205617 Suhasini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅರವಿಂದ ಧನೂರ ಧನೂರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205827 Rajani - W/O ಅವಿನಾಶ 2/25 ಧನ್ನೂರ ಎಚ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206432 Premala - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ದಾನಿ . . ಧನ್ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206808 Pooja - C/O ಸುನೀಲಕುಮಾರ 3/227 ಹೊಸ ಬುದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300207087 Nagveni - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಧರ 1-PHH(NK) / NCS------90000000-
560300207207 Nagajyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಖಂಡರೆ ಧನPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300207343 Nagamma - S/O ಮಣಿಕಪ್ಪಾ ಬಕ್ಕಾ ಧನ್ನೂರ(ಹೆಚPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022150010000024/05/2022
560300207344 Sunita - C/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ #2/164 ಧನೂರ ಧನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300207766 Madhu - W/O ಅನಂದ ಧನ್ನೂರ(ಹೆಚ್) ಧನ್ನೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300207774 Geeta - C/O ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟಿ 2/148 , ಧನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300208228 Renuka - W/O ರಮೇಶ 1/227 ಧನ್ನೂರ (ಏಚ್‌)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300208284 Manikeshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಧರ ಹೂಗಾರ . .PHH(NK) / NCS------60000000-
560300208360 Vijay Laxmi - W/O ಸಾಯಿನಾಥ 2/162 ಧನ್ನೂರ (ಏಚPHH(NK) / NCS------90000000-
560300208380 Suvarna - W/O ಪ್ರಕಾಶ ಧನ್ನೂರಾ(ಏಚ್) ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300208395 Sarojani - S/O ಶಿವರಾಜ್ ೨/೩೬ಇ ಧನ್ನPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20226004000024/05/2022
560300208397 Laxmi - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ 2/219 ಏ ಧನೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300208411 Sudharani - C/O ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ 2/105 ಧನ್ನೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300208427 Sujat - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ # , ಧನೂರ ಅPHH(NK) / NCS------90000000-
560300208429 Rekha - C/O ಸೋಮನಾಥ ವೀರಭದ್ರೆಶ್ವರ ಟೆಂಪಲPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300208587 Parvati - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ೧/೬೨ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300208778 Priyanka - W/O ಮಲಗೊಂಡಾ . . ಧನ್ನೂರ (ಏಚ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300208851 Sarita - S/O ಶಾಂತಕುಮಾರ ೩/೪೧೫ ಧನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300208863 Shantkumar - S/O ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ೩/೧೪೫ ಧNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300209022 Bharat Bai - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ೨/೧೪೮ಎ ಧPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
560300209167 Sumitra - W/O ಜಾಧವ ರಾಜಕುಮಾರ 00 ಗರ್ಮಾ ತPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/202212008000024/05/2022
560300209455 Sheshikala - W/O ನವೀನ ಧನೂರ ಏಚ್‌ ಧನೂರ ಏಚ್‌PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/202212008000024/05/2022
560300209619 Suma - W/O ಸುನೀಲ ಕುಮಾರ 2/174 ಧನ್ನೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300210019 Priyanka - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ 3/223 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210274 Rahul - ವಸಂತರಾವ್ 2/309 ಜೋಳದಪಕ ಜೋಳದಪNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300210444 Bhagyashree - C/O ಸಂಗಮೇಶ 1/83 ಧನ್ನೂರಾ ಹೆಚ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210454 Umakant Patil - ಅತ್ಮರಂ ಪಾಟೀಲ್ 173/2 ಮುಖ್ಯ ರಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210501 Laxmi Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಂದರ ರಾವ #235 ಕೇರೊರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210733 Malashree - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಗನಾಥ 1/119 ಧನೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/2022150010000024/05/2022
560300210746 Jagadevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಸಪ್ಪ 2/147 ಧನ್ನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300210759 Ahwini - W/O ಯುರಾಜ ದಾಮಾ . . ಧನೂರ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/202212008000024/05/2022
560300210760 Parabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಗೇಂದ್ರ #1/194 PHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20229006000024/05/2022
560300210765 Kaveri - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಲ್ದೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300210766 Basamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶರಣಗೌಡ #1/128 ಬೀ ಧPHH(NK) / NCS------60000000-
560300210774 Neelambika - C/O ಶಾಂತ ಕುಮಾರ ಧನೂರ (ಏಚ್) . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300211215 Anita - W/O ನಾಗನಾಥ ೨-೨೧೫ ಧನ್ನೂರಾ ಅಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300211266 Sangeeta Sone - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ಭೀಮ ನಗರ #೧೨NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300211755 Kaveri - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಓಂಕಾರ 3/207/1 ಧನೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20229006000024/05/2022
560300211784 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರೇಶ್ ನಂ 2/196 PHH(NK) / NCSBiometric****000319/05/2022FPS****000319/05/20226004000019/05/2022
560300211819 Nasreen Begum - S/O ಖಾಜಾ ಸಾಬ ೨-೧೮ ಧನ್ನPHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/20229204000021/05/2022
560300211892 Priti - C/O ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ್ #3-199 - ಧPHH(NK) / NCSBiometric****948524/05/2022FPS****948524/05/20226004000024/05/2022
Top