REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
240100207415 Ushabai Rathod - S/O ರಾಮಜಿ #4 - 97 00 ದಾದೂಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136264 Renuka - S/O ಖೇರು ಗರ್ಮಾ ಥಾ೦ಡಾ ೪/PHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/202212008000024/05/2022
560300136270 Nagamma - S/O ಹಣಮಂತ ೩-೨೨೩ PHH(NK) / NCSBiometric****425225/05/2022FPS****425225/05/20229006000025/05/2022
560300136275 Tanuja - S/O ಕಿಶನ್ ಜಾಧವ್ ಗರ್ಮಾ ಥಾPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/202212008000021/05/2022
560300137163 Arifa Begum - S/O ಫತ್ರು ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137368 Pooja - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಖಂಡ್ರೆ # 1 PHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20226004000023/05/2022
560300137464 Lalita Bai - W/O ಸಂತೋಷ ಗರ್ಮಾ ಥಾ೦ಡಾ ೬PHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/2022150010000021/05/2022
560300137742 Putlamma - S/O ಶೇ೦ಕರೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137779 Sridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಗಂಬರ ಜಾಧವ . . PHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/20226004000022/05/2022
560300137829 Mamata - S/O ಮೊತಿರಾಮ ೪/೮೮/೮ PHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20226004000021/05/2022
560300137894 Nishat Begum - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೆಮಾನ್ ಬಸವ PHH(NK) / NCSBiometric****945317/05/2022FPS****945317/05/20226004000017/05/2022
560300137917 Asha Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಟೋಪು ಗ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/20226004000022/05/2022
560300138009 Premala - W/O ಸಂಜು ಕುಮಾರ ಗರ್ಮಾ ಥಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300138038 Susheela Bai - W/O ನಾಗಪ್ಪಾ ಬಸವ ನಗರ ೩/೨PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138128 Prabhavati - S/O ಹಾವಗಿರಾವ್ ೨/೨೪೧ ಧPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/202212008000023/05/2022
560300138150 Anita - S/O ಮೊತಿರಾಮ ಗರ್ಮಾ ಥಾ೦ಡಾ PHH(NK) / NCS------210000000-
560300138249 Shevantabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜು PHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/20226004000022/05/2022
560300138277 Babita - W/O ಧನರಾಜ ಗರ್ಮಾ ಥಾ೦ಡಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138285 Kavita - S/O ತುಕಾರಾಮ ೪/೮೮/೩೧ ಗರ್ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/2022150010000022/05/2022
560300138354 Mota Bai - W/O ದೇವಿದಾಸ್ ಗರ್ಮಾ ಥಾ೦ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/20226004000022/05/2022
560300138388 Shivalila Salabha - S/O ಜಗನಾಥ ೨/೧೧೯ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138391 Masrat Begum - D/O ಜಾಕಿರ್ ಖಾನ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138407 Rashida Begum - W/O ಹಫೀಜ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138465 Sofiya Begum - W/O ಶುಕೂರ್ ಮಿಯನ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300138534 Laxmi Bai - S/O ಮಣಿಕ ಗರ್ಮಾ ಥಾ೦ಡಾ ೪/PHH(NK) / NCS------180000000-
560300138544 Durga Bai - W/O ಮಾಣಿಕ್ ಗರ್ಮಾ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/20226004000022/05/2022
560300138622 Sunita - W/O ಮಾರುತಿ ೪/೮೮ ಗರ್ಮ ತಂದ PHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/202212008000021/05/2022
560300138756 ಸಲೀಮ ಬೀ - W/O: ಅಬ್ದುಲ ಗೌಸುದ್ದೀನ 3/88 PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138801 Rajeshree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ ಜಮಶೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300138910 Kavita - C/O ಅವಿನಾಶ್ 1/38 ನಿಯರ ಲಕ್ಷ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022150010000024/05/2022
560300138911 Priyanka - W/O ಧನರಾಜ 3/153 . . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139006 Savita - W/O ಧನರಾಜ ಧನೂರ ಏಚ್ ಧನೂರ ಏಚ್‌PHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/202212008000021/05/2022
560300139015 Arunabai - W/O ನಾಗೇಂದ್ರ . . ಗರ್ಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20226004000021/05/2022
560300139021 Pooja - S/O ಶಂಕರ ಗರ್ಮಾ ಥಾ೦ಡಾ ೪/PHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20226004000024/05/2022
560300139966 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - W/O ಮೋಹನ ೪-೮೮/೨ ಗರ್ಮಾ ಥಾ೦PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140017 Shashikala - D/O ಬಂಡೆಪ್ಪ ೨-೧೬೪PHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022210014000023/05/2022
560300140389 Prabhavati - W/O ಶಿವರಾಜ ೨-೨೭ PHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20229006000023/05/2022
560300140423 Chanda Bai - S/O ಮೊತಿರಾಮ ಗರ್ಮಾ ಥಾ೦ಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20229006000021/05/2022
560300140483 Paramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನಾಥ್ #0PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141462 Mahadevi - W/O ಸಂಗಮೇಶ ಪಾಟೀಲ 1-126 ಧನ್ನೂPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/202212008000023/05/2022
560300142029 Mauvita - W/O ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ೩/೪೭ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142049 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ 2/14PHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022150010000023/05/2022
560300142244 Sulochana - W/O ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ೩/೧೮೮ ಧನPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20223002000023/05/2022
560300142395 Godavari - W/O ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪಾ ಧನ್ನೂರಾ ಧನ್ನNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142750 Anita - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾ೦ತ ೨/೧೧೦ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300142793 Sunita - S/O ಕಂಟೆಪ್ಪ ೩/೧೫೫ ಸಮುದಾಯ PHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20229006000023/05/2022
560300142931 Rukmini - W/O ಅರ್ಜುನ #4/181 . ಡಡೋಡಿ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143212 Shantamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರ್ಜುನ . . ಹುನಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143296 Laxmi Bandhu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ ಧನ್ನೂರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143451 Manjula - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೈವಂತ್ ಧನೂರ ತPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20229006000023/05/2022
560300143476 Kamla Bai - W/O ಭೋಜರಾಜ ೪/೮೮/೨೩ ಗರ್ಮಾ PHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/20226004000022/05/2022
560300143543 Tara Bai - W/O ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ೪-೮೮/೩೩ ಗರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300143751 Jaisingh Amgoth - S/O ಧೇನು ೪-೧೦೦ ದಾದೋಡಿ ಥಾ೦NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144030 Aswini - S/O ಶಂಕರ ಧನ್ನೂರಾ ಧನ್ನೂರಾ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20226004000024/05/2022
560300144231 Savitri - S/O ಶಂಕರ ಗರ್ಮಾ ಥಾ೦ಡಾ ೪/PHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/202212008000024/05/2022
560300144232 Nanda - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ ಗರ್ಮ ಥಾ೦ಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144513 Sudharani - S/O ಸಂತೋಷ ಧನ್ನೂರ(ಏಚ್) ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20229006000024/05/2022
560300144765 Kavita - S/O ಶಂಕರ ೪/೮೮/೧೮ ಗರ್ಮಾ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144781 Lalita - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ೨/೬೨ ಧನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144856 Anees Fatima - W/O ನವೀದ್ ಮಿಯಾ 122/4 ಧನೂರ (ಏPHH(NK) / NCSBiometric****739316/05/2022FPS****739316/05/20226004000016/05/2022
560300144877 Jyoti - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ೧/೯೨ ಧನ್ನೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144896 Kashi Bai - S/O ಗೋಪು ಜಾಧವ ೪/೮೩ ಧನ್ನೂರಾ ಧPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20229006000021/05/2022
560300145092 Archana - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೌದ್ಧೆ ೩-೧೮PHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/2022150010000021/05/2022
560300145343 Laxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ PHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/202212008000021/05/2022
560300145423 Anju - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಧವ್ ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145571 Chavala Bai - S/O ಜಿತು ಗರ್ಮಾ ಥಾ೦ಡಾ ೪/PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145684 Vidyavati - C/O ಇಂದುರಾಜ . ಧನ್ನೂರ (ಏಚ್) NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145694 Chandrabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪು ಗರಮಾ ತಾಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145809 Priyanka - W/O ಆನಂದಕುಮಾರ 3/182 - ಧನೂರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300147012 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಗ್ರಾಮ ಥಾಂಢAAY(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/2022200015000021/05/2022
560300147028 ಅಂಬಣ್ಣ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20226004000024/05/2022
560300147029 ನಿಲಮ್ಮಾ - ಧನ್ನುರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147030 ಶಿವರಾಜ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022200015000024/05/2022
560300147031 ಅಮ್ರತ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022200015000023/05/2022
560300147032 Kashamma - ಧನ್ನುರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147033 ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300147034 ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022200015000024/05/2022
560300147035 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಧನ್ಣುರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022200015000024/05/2022
560300147036 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಧನ್ನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147037 ಗೌರಮ್ಮಾ - ಧನ್ನೂರAAY(NK) / NCSBiometric****425225/05/2022FPS****425225/05/2022200015000025/05/2022
560300147038 ಇಸಮ್ಯಲ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300147039 Gunvanti - ಧನ್ನೂರಾAAY(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022200015000023/05/2022
560300147040 rajamma - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147041 ರವಿ ಕಂತ - ಧನ್ನೂರಾAAY(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022200015000023/05/2022
560300147042 mallamma - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್0AAY(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022200015000024/05/2022
560300147043 Ashvini - ಧನ್ನುರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147044 Sharnamma - ಧನ್ನೂರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147046 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಧನ್ನುರಾAAY(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022200015000023/05/2022
560300147047 ಓಂಕಾರ - ಧನ್ನುರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147048 ನಿಲಮ್ಮಾ - ಧನ್ನೂರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147049 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಧನ್ನುರಾAAY(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/2022200015000021/05/2022
560300147050 ಮಹಾದೇವಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/20223002000021/05/2022
560300147051 Sharnamma - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300147052 Babita - ಧನ್ನೂರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300154508 ಧೇನು - ದಾದೋಡಿ ಥಾಂಢ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154509 ಬನಸಿ - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20226004000021/05/2022
560300154510 Rukubai - ಗ್ರಾಮ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20223002000024/05/2022
560300154514 Lalita Bai - ಧನ್ನುರAAY(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022200015000024/05/2022
560300154533 Roopavati - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154596 ನಿರ್ಮಲಾ - ಧನ್ನೂರಾAAY(NK) / NCSBiometric****425225/05/2022FPS****425225/05/2022200015000025/05/2022
560300154597 ನಾಗ ಶೆಟ್ಟಿ - ಧನ್ನೂರಾAAY(NK) / NCSBiometric****425225/05/2022FPS****425225/05/2022200015000025/05/2022
560300154598 Kasturbai - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022150010000023/05/2022
560300154599 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20226004000023/05/2022
560300154600 ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ಧನ್ನುರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154601 Sarita - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022210014000023/05/2022
560300154602 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಧನ್ನೂರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300154603 Shekamma - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022300020000023/05/2022
560300154604 ಧನರಾಜ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ದಾನಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022200015000023/05/2022
560300154606 ರಾಜಕುಮಾರ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022200015000024/05/2022
560300154607 vijay lakshmi - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20226004000023/05/2022
560300154610 ರಾಜಕುಮಾರ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20229006000024/05/2022
560300154612 paramma - ಧನ್ನೂರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300154613 ಗಣಪತಿ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20229006000024/05/2022
560300154614 ಮಲ್ಲಯ್ಯ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20226004000023/05/2022
560300154615 ಕಾಶಿನಾಥ - ಧನ್ಣುರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154617 ನಾಗೇಶ್ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300154618 jagadevi - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300154619 ಶಂಕರ ರಾವ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20226004000023/05/2022
560300154620 ಬಳವಂತ ರಾವ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154621 ಶಿವಾಜಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/202212008000024/05/2022
560300154622 ನರಸಿಂಗ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022150010000024/05/2022
560300154623 ಗುಂಡಮ್ಮ - ದನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154624 ಮಚಂದ್ರ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022200015000024/05/2022
560300154625 ಕಸ್ತುರಾಬಾಯಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300154626 Bharati Bai - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022200015000023/05/2022
560300154627 ಧನ್ನರಾಜ - ಧನ್ನೂರಾAAY(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022200015000024/05/2022
560300154628 paramma - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20226004000024/05/2022
560300154629 Vimala Bai - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/202212008000023/05/2022
560300154630 ಗಣಪತರಾವ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300154631 Anita - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20229006000024/05/2022
560300154632 ಸುಂದರಾಜ್‌ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20229006000023/05/2022
560300154633 ರಮೇಶ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/202212008000024/05/2022
560300154634 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20229006000024/05/2022
560300154635 pushpavati - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022150010000023/05/2022
560300154636 Laxmi Bai - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022150010000024/05/2022
560300154637 ಕಾಶಿನಾಥ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20226004000024/05/2022
560300154638 ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20226004000023/05/2022
560300154639 sayamma - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20226004000024/05/2022
560300154640 ನಿರಂಕಾರ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20226004000024/05/2022
560300154641 ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20229006000024/05/2022
560300154642 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20229006000024/05/2022
560300154643 ಗೌತಮ್ಮ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022200015000023/05/2022
560300154644 ಶಿವಕುಮಾರ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------180000000-
560300154645 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20226004000024/05/2022
560300154646 ಕಲಮ್ಮ - ಧನ್ನೂರಾAAY(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022200015000024/05/2022
560300154647 ಪ್ರಕಾಶ - ಧನ್ನೂರಾAAY(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022200015000024/05/2022
560300154648 ರತ್ನಮ್ಮಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022200015000023/05/2022
560300154650 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022200015000023/05/2022
560300154651 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300154653 ಲಾಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/20223002000023/05/2022
560300154654 gopamma - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------180000000-
560300154656 ಮಹೇಬೂಬಸಾಬ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022180012000023/05/2022
560300154657 ಅಬ್ದುಲ ರಜ್ಜಾಕ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20229006000024/05/2022
560300154658 Aabeda Bi - S/O ಜಮಾಲೋದ್ದೀನ್ ೩/೬೫ PHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20226004000023/05/2022
560300154659 ಫಕಿರೊದ್ದೀನ್‌ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154660 guramma - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154661 ಉಮಾಕಾಂತ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20229006000023/05/2022
560300154662 ರೇಖಾ - ಧನ್ನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20229006000023/05/2022
560300154664 ಶಂಕರಯ್ಯ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20226004000023/05/2022
560300154666 ಶರಣಯ್ಯಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20229006000024/05/2022
560300154667 mallamma - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022150010000023/05/2022
560300154669 ನಾಗಮ್ಮ - ಧನ್ನೂರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300154670 BASAMMA - dhannuraPHH(NK) / NCSBiometric****425225/05/2022FPS****425225/05/20223002000025/05/2022
560300154672 ಶಿವ ರಾಜ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20229006000024/05/2022
560300154673 ಪಾರಮ್ಮ - ಧನ್ನೂರಾAAY(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022200015000023/05/2022
560300154674 Hameeda Bee - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20229006000024/05/2022
560300154675 ಗೋಪಾಲರಾವ್‌ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300154676 bhanubi - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022150010000023/05/2022
560300154677 ದೇವಿಂದ್ರ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022180012000023/05/2022
560300154678 ಶಂಕರ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20226004000023/05/2022
560300154683 veramma - ಧನ್ನುರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/202212008000023/05/2022
560300154693 Bepasha - ಧನ್ನುರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****329913/05/2022FPS****329913/05/2022150010000013/05/2022
560300154696 Sarsvati - ಧನುರಾPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/202212008000024/05/2022
560300154697 NAGAMMA - ಧನ್ನೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154700 Bhagirathi - ಧನ್ನುರಾAAY(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022200015000023/05/2022
560300154719 sharnamma - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154725 Iramma - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022150010000024/05/2022
560300154731 prabhavathi - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/202212008000024/05/2022
560300154744 Shekuntala - ಧನ್ನುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300169773 ಜಗನಾಥ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169775 ರಮೇಶ - DHANNURANPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169776 ವೈಜಿನಾಥ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169777 ಕಾಟೇಪ್ಪ - ಧನ್ನೂರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169778 ಶಂಕ್ರಯ್ಯಾ - DhannuraNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169779 ಮನ್ಮತಪ್ಪ ಪನಶೆಟ್ಟೆ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169781 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ಧನ್ನುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169783 ಚನ್ನಪ್ಪಾ - DhanuraNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169784 ಶರಣಪ್ಪ - DHANURANPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169801 ವಿಶ್ವನಾತ - ರುದನೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175520 Indumati w/o Sanjukumar - ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ (ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300176895 Parvati W/o Late Mallikarjun - ಸಾ: ಧನ್ನುರಾ (ಎಚ್) ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560300177182 Laxmi - ಸಾ,ಧನ್ನೂರಾ ತಾ|ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ|ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022150010000023/05/2022
560300177188 Firdose Begum - ಮು: ಧನ್ನುರಾ ಎಚ್ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022150010000024/05/2022
560300177983 ನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಧನ್ನುರಾ(ಎಚ್) ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178078 Santosh S/o Kashinath - ಸೆವಾನಗರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179550 Surekha - ಸಾ: ಧನ್ನೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಮಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179556 Sharnappa S/o Kanteppa hali - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300179694 Shaika Bai - ಗರಮಾತಾಂಡ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180389 Jeevan S/o Kashappa - ಸಾ: ಧನ್ನೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300180693 Nagesh - ಸಾ: ಧನ್ನುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20229006000023/05/2022
560300180779 Indu Bai - ಸಾ;ಗರಮಾತಾಂಡಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022150010000024/05/2022
560300180837 Dastgir S/o Khajasab - ಸಾ: ಧನ್ನೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180869 Ravindra /o Kallappa Biradar - ಸಾ: ಧನ್ನೂರ (ಎಸ್)ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:AAY(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022200015000024/05/2022
560300180873 Manik S/o Mahadappa - ಸಾ: ಧನ್ನೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022200015000023/05/2022
560300180888 Anita - ಸಾ: ಗರಮಾತಾಂಡಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/202212008000021/05/2022
560300180890 Shobhavati - ಸಾ: ಧನ್ನೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022---120080000-
560300180902 ಶೀವಾಜಿ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ - ಸಾ: ಗರಮಾತಾಂಡಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/2022150010000021/05/2022
560300180906 Sunita - ಸಾ: ಗರಮಾತಾಂಡಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/2022150010000022/05/2022
560300180923 Chinnamma W/o Hanumanth - ಸಾ: ಧನ್ನೂರ (ಎಸ್) ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20223002000024/05/2022
560300180932 Madivalappa S/o Baburao Patil - ಧನ್ನುರಾ (ಎಚ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180946 Harichandra S/o Rekhu - ಸಾ: ಗರಮಾತಾಂಡಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300180947 ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಕಿಶನ - ಸಾ: ಗರಮಾತಾಂಡಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20229006000021/05/2022
560300180954 Vaijinath S/o Channabasappa Bi - ಧನ್ನುರಾ (ಎಚ್) ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180969 Ramesh S/o Baburao Patil - ಸಾ: ಧನ್ನೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/202212008000023/05/2022
560300180973 Chennamma w/o Manikappa - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181029 Sangeeta - ಗರಮಾತಾಂಡ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/202212008000021/05/2022
560300181054 Anita - ಸಾ: ದಾಡೋದಿ ತಾಂಡಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181056 Laxmi Bai - ಸಾ: ದಾಡೋದಿ ತಾಂಡಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181063 Sunita - ಸಾ: ದಾಡೋದಿ ತಾಂಡಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181067 Chagunabai - ಸಾ: ಧನ್ನೂರ (ಎಚ್) ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181071 ಮೀರಾಬಾಯಿ - ಗ್ರಾಮತಾಂಡ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181072 Shridevi - ಸಾ: ಧನ್ನೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022150010000023/05/2022
560300181082 Kaviraj S/ Basappa Hali - ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181093 Dhanraj S/o Shivaraj - ಸಾ: ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: PHH(NK) / NCS------60000000-
560300181100 ಗೇಮಸಿಂಗ ತಂದೆ ದಾಸು - ಸಾ: ಗರಮಾ ತಾಂಡಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: PHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/20223002000022/05/2022
560300181451 BEGUMBEE - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300181466 ಶಿಲ್ಪ್ಪಾ - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/202212008000023/05/2022
560300181467 ರವೀಂದ್ರ ಪನಶೇಟ್ಟ - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022150010000023/05/2022
560300181469 ಶಾಂತಕುಮಾರ ಜಿ ಪಾಟೀಲ್ - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181470 ಮಾಲಮ್ಮ ನೀಜುನದಾರ - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022150010000023/05/2022
560300181471 ಮಹಮದ ಪ್ಯಾರೊ ಸಾಬ - dhannuraPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20226004000024/05/2022
560300181472 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/202212008000024/05/2022
560300181474 Jyoti - DHANNURAAAY(NK) / NCS------200000000-
560300181476 ಮಹಾನಂದ - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181477 ಅಮೃತ ಹಳೇ - ಧನೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300181478 ರಾಜಕುಮಾರ ಮೇತ್ರ - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****202712/05/2022FPS****202712/05/20229006000012/05/2022
560300181482 Godavari - dhannuraPHH(NK) / NCSBiometric****425225/05/2022FPS****425225/05/2022150010000025/05/2022
560300181484 ಶಿವರಾಜ ಸಿರಸೆ - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/20226004000021/05/2022
560300181485 Rukmini - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022150010000023/05/2022
560300181486 ಕಾಶಿನಾಥ ವಾಗಮಾರ - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20226004000023/05/2022
560300181488 Chandrakala - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181490 ಭೀಮರಾವ್‌ ಪುಟೇದೆ - ಧನೂರAAY(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022200015000024/05/2022
560300181494 ಅನಿಲ್‌ಕುಮಾರ ದಾನೀ - ಧನೂರ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300181495 ಮುನೀರ - dhannuraPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181503 Paramma - dhannura(H)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300181505 ಶರಣಪ್ಪ ವಗ್ಗ - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181506 ವೀರ ಶೇಟಿ - dhannuraNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181509 Sangeeta - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022150010000023/05/2022
560300181511 ಕಲ್ಲಪ್ಪ ರಂಜೆರ - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20229006000024/05/2022
560300181513 ಬಗವಂತ್‌ ಮದಕಟ್ಟ - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181515 ಸಿದರಾಮಪ್ಪಾ ಪುಟದ - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022150010000024/05/2022
560300181517 Phatru Bee - ಧನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022210014000023/05/2022
560300181519 Jagdevi Bakka - dhannuraAAY(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022200015000023/05/2022
560300181520 ರಾಮಲಿಂಗ ಹಿಬಾರೆ - ಧನೂರAAY(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022200015000024/05/2022
560300181521 ಧುಳಮ್ಮಾ - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300181523 ಅಬ್ದುಲಖಾದರ ಖುರೆ - ಧನೂರ (ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300181527 ಕಾಶೀನಾಥ್‌ ಮೂದಿ - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181532 ಜಯಶೀಲ - DHANNURAPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181534 ಮಲ್ಲಿಕಜಾಱನ ಕಮಲಪುರ - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/202212008000023/05/2022
560300181536 ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌ ಕೋಳ್ಳಿ - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181537 Paramma - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181543 LAXMI - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022150010000024/05/2022
560300181565 Vidyavati - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/202212008000023/05/2022
560300181589 Mahadevi - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್PHH(NK) / NCSBiometric****425225/05/2022FPS****425225/05/20223002000025/05/2022
560300181645 Umadevi - ಧನ್ನುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300181702 ಸನ್ಮುಖಪ್ಪ ಅರಳ - ಧನೂರಾ(ಎಚ್)ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300181755 Nirmalla - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20226004000023/05/2022
560300184958 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184960 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ - ಧನೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184961 ಗುರೂನಾಥ ಹಾಳೆ - ಧನೂರAAY(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022200015000023/05/2022
560300184962 ಇಂದಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರ - ಧನೂರAAY(NK) / NCSBiometric****425225/05/2022FPS****425225/05/2022200015000025/05/2022
560300184966 ಶಲಿವನ್‌ ಮೇತ್ರ - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300184970 Sharanamma - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/202212008000023/05/2022
560300184973 Subamma - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022150010000023/05/2022
560300184977 ಫ್ರಭಾವತಿ - ಧನೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300184978 KAMBALAMMA - ಧನೂರAAY(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022200015000024/05/2022
560300184981 ಸೂರ್ಯಾಕಾಂತ ದಾನೀ - ಧನೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184983 Sunita - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20229006000024/05/2022
560300185365 Md AYUB S/o Md PYARUSAB - ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185939 ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಪವಾರ - ಸಾ:ದಾದೋಡಿ ಥಾಂಡಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300186026 Vijaykumar S/o Shivaraj Khandr - ಧನ್ನೂರಾ ಎಚ್ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20226004000024/05/2022
560300186057 Rabana Begum - ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022150010000024/05/2022
560300186062 Shantabai - R/o ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/202212008000021/05/2022
560300186079 Sonabai - ಸಾ:ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****812324/05/2022FPS****812324/05/20223002000024/05/2022
560300186086 VIJAYKUMAR S/o VEERSHETTY POWE - ಸಾ:ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/2022150010000022/05/2022
560300186090 Subhash S/o Balram - ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿಜಿ:ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/2022200015000023/05/2022
560300186103 SURESH S/o RAMCHANDAR POWER - ಸಾ:ದಾದೋಡಿ ಥಾಂಡಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187178 ಭೀಮಸಿಂಗ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ರಾಠೋಡ - ಸಾ:ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/2022200015000021/05/2022
560300187679 ಶಂಕರ್‌ ರಾಠರೋಡ್‌ - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20226004000024/05/2022
560300187841 ಶಿವಾನಂದ ಮಠಪತಿ - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20226004000023/05/2022
560300187842 ಚಂದ್ರಕಾಂತ್‌ ವಾಗಮೂರ - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187843 ಜಾಜ್‌ಱ ಮೇತ್ರ - ಧನೂರಾ ಎಚ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300187847 Geeta - ಧನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187851 Sugand - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20229006000023/05/2022
560300188141 ರಾಜಕುಮಾರ ವಗ್ಗ - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20226004000024/05/2022
560300188469 Indumati - ದಾದೂಡಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/20229006000023/05/2022
560300188473 Kavita - ದಾದೂಡಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560300188476 ರಾಜಕುಮಾರ ಪವಾರ್ - ದಾದೂಡಿ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300188478 ರಾಜಕುಮಾರ ಪವಾರ್ - ದಾದೂಡಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300188479 Mangalabai - ದಾದೂಡಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------210000000-
560300188480 `ಸಂತೋಷ ಪವಾರ್ - ದಾದೂಡಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300188482 ದಾನ ಬಾಯಿ - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/2022150010000021/05/2022
560300188483 ವಿಠಲ - ಗ್ರಾಮ ಥಾಂಢPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/202212008000024/05/2022
560300188484 ರಾಜಕುಮಾರ ಜಾದವ್‌ - ಗರಮ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20226004000021/05/2022
560300188485 ನಾಗೂ ಜಾದವ್‌ - ಗರಮಾ ತಾಂಡAAY(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/2022200015000021/05/2022
560300188486 ಗುರೂನಾಥ ಪವಾರ್ - ದಾದೂಡಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300188487 Heerabai - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/202212008000021/05/2022
560300188488 ಪ್ರೇಮ ಪವಾರ್ - ದಾದೂಡಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300188490 ಸುನೀತಾ - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20229006000021/05/2022
560300188492 `ಸಂತೋಷ ಜಾದವ್‌ - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/202212008000021/05/2022
560300188494 ರಾಜಕುಮಾರ ಜಾದವ್‌ - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/202212008000021/05/2022
560300188496 ಮರುತಿ ಪವಾರ್ - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20229006000021/05/2022
560300188498 Vijubai - dhannuraPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20226004000021/05/2022
560300188500 ಮಹಿಪಾಲಸಿಂಗ ಜಾದವ್‌ - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/202212008000021/05/2022
560300188501 ಜನಬಾಯಿ - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300188503 ಸಂಜೂ ಪವಾರ್ - ದಾದೂಡಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300188504 ರತ್ನಸಿಂಗ ಜಾದವ್‌ - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20226004000021/05/2022
560300188505 SOBHA BAI - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/2022150010000024/05/2022
560300188506 Jija Bai - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20229006000021/05/2022
560300188507 Susheela Bai - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300188508 ಸುನಿತಾ ಜಾದವ್‌ - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20223002000021/05/2022
560300188509 Sunita - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/2022150010000021/05/2022
560300188510 ಗೂಪಿನಾಥ ಪವಾರ್ - ದಾದೂಡಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300188511 ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌ ಪವಾರ್ - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/20226004000022/05/2022
560300188512 ರಮೇಶ್ ಜಾದವ್‌ - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20229006000021/05/2022
560300188513 Jijabai - ಗ್ರಾಮತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/202212008000021/05/2022
560300188514 ಸವಕಾರಸಿಂಗ ಜಾದವ್‌ - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/2022180012000021/05/2022
560300188515 ಮನೋಹರ ಪವರ್‌ - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/202212008000021/05/2022
560300188517 ವೀಶ್ವನಾ ರಾಠರೋಡ್‌ - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/202212008000021/05/2022
560300188518 ಮೇಗನಾಥ್‌ ರಾಠರೋಡ್‌ - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20229006000021/05/2022
560300188519 ಸುರೇಶ ಜಾದವ್‌ - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20226004000021/05/2022
560300188520 ವಿರಲ್‌ ಜಾದವ್‌ - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/202212008000021/05/2022
560300188521 SHEVANTHI BAI - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300188522 ಕೇಶೆರಾವ ಜಾದವ್‌ - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20229006000021/05/2022
560300188523 ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾದವ್‌ - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/202212008000021/05/2022
560300188524 ಪ್ಪೇಮಸಿಂಗ ಜಾದವ್‌ - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300188525 Kela Bai - ದಾದೂಡಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300188526 ರಮೇಶ್ ಪವಾರ್ - ದಾದೂಡಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300188527 ಅನೀಲ್‌ ಜಾದವ್‌ - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/2022150010000021/05/2022
560300188528 ಶಿವಕುಮರ್‌ ಜಾದವ್‌ - ಗರಮಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20229006000021/05/2022
560300188529 Lalita - ದಾದೂಡಿ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300188804 PREMKUMAR S/o SHESHRAO RATHOD - ಸಾ:ದಾದೋಡಿ ಥಾಂಡಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188862 Mahadevi - ಸಾ:ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560300189332 Bhanaka Bai - ದಾದೂಡಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189559 Dharmabai - ಗ಻ರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/2022150010000021/05/2022
560300189573 Ramshetty S/o jeetu - ಗರಮಾಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189588 Motiram S/o Pomu - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20226004000021/05/2022
560300189598 Neharu S/o Motiram - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****425225/05/2022FPS****425225/05/20226004000025/05/2022
560300189613 Babu S/o Ramsingh - ಸೆವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20226004000021/05/2022
560300189615 Sushilabai - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189623 Sonabai - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/2022180012000021/05/2022
560300189624 Kishan S/o Ramchandar - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/20229006000022/05/2022
560300189625 Bansi S/o Dhenu - ಸೆವಾನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20226004000021/05/2022
560300189626 Bhimalu S/o Omalu - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189627 Vithal S/o Manik - ಗರಮಾಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189628 ಘಮನಾಬಾಯಿ - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/20223002000022/05/2022
560300189629 Kaishan S/o Rupla - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20226004000021/05/2022
560300189630 Veershetty S/o Lalu - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/20226004000024/05/2022
560300189631 Vasanth S/o Sevu - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/20226004000022/05/2022
560300189644 ಸುಭಾಷ ತಮದೆ ಗೇಮಸಿಂಗ - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189645 Anita - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/2022150010000022/05/2022
560300189646 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/202212008000021/05/2022
560300189647 ಝಾಲಾಬಾಯಿ - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300189649 Shankar S/o Pomu - ಗರಮಾಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189654 ಶಾ೦ತಾ ಬಾಯಿ - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20226004000021/05/2022
560300189655 Sonabai W/o L. Partu - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20229006000021/05/2022
560300189656 Gopu S/o Sevu - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20226004000021/05/2022
560300189657 Rekhu S/o Thakru - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189658 ಗಂಗಾರಾಮ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದರ - ಗರಮಾಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/2022200015000022/05/2022
560300189659 VeerShetty S/o Pomunayak - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/202212008000022/05/2022
560300189664 Ambruth S/o Lakshuman - ಗರಮಾ ಥಾಮಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189666 Subhash S/o Topu - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/20226004000022/05/2022
560300189667 Kishan S/o Ratansingh - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20229006000021/05/2022
560300189668 Sushilabai W/o L. Venu - ಗರಮಾಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20226004000021/05/2022
560300189669 Motiram S/o Umasingh - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/20226004000022/05/2022
560300189671 Daanabai - ಗರಮಾ ಥಾಂಢಾPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20229006000021/05/2022
560300189672 Sushilabai - ಗರಮಾ ತಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189673 Manohar S/o Baburao - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/202212008000021/05/2022
560300189674 Dhansingh S/o Haju - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/20226004000022/05/2022
560300189675 Kheeru S/o Sitaram - ಸಾ:ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/20226004000022/05/2022
560300189676 Zhalabai W/o Kashinath - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/2022150010000021/05/2022
560300189677 Mittu S/o Ganpathi - ಗರಮಾ ಥಾಮಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/20226004000022/05/2022
560300189686 Ramu S/o Topu - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20223002000021/05/2022
560300189687 Mana Bai - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/202212008000022/05/2022
560300189690 Jairam Thanu - ಜೈರಾಮ ತಂದೆ ಠಾಣೂ ಪವಾರ ಸಾ:ದಾಧೋಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189691 Tukaram S/o Omalu - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/20226004000022/05/2022
560300189692 Gurunath S/o Kashinath - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/202212008000022/05/2022
560300189700 Pandirinath S/0 Kashinath - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/202212008000022/05/2022
560300189701 Vishwanath S/oBansi - ಗರಮ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/202212008000021/05/2022
560300189702 Jhala Bai - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189703 Kishan S/o Khubu - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20226004000021/05/2022
560300189704 Dhavaji - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20223002000021/05/2022
560300189705 Shankar S/o Gharma - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/20226004000022/05/2022
560300189706 Zhimbai - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20229006000021/05/2022
560300189707 Gurunath S/o Ganpathi - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028822/05/2022FPS****028822/05/20229006000022/05/2022
560300189708 Valamik S/o Khubu - ಗರಮಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****028821/05/2022FPS****028821/05/20221200800<