REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135670 Sunita - S/O ಮಾಣಿಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135870 Sharanamma Nagure - W/O ಬಂಡೆಪ್ಪ ನಾಗುರೆ #೧-೧೭೫ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135972 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಶುರಾಮ ರಾಠೋಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136553 ರಾಧಾಬಾಯಿ - W/O ಅನಿಲ ಕುಮಾರ ವಾಘಮಾರೆ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136916 Akshata - S/O ಸಂಗಪ್ಪಾ ೨/೫೯ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136919 Kera Bai - W/O ಬಾಬುರಾವ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136934 Kamalabai - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ 78 ನಿಯರ ಬಸವೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136939 Manik Bai - S/O ವೈಜಿನಾಥ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136940 ಜಗದೇವಿ - W/O ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ೧-೫೫ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136944 Chhaya - S/O ನಾಗೆಂದರ ೧-೩೩-೧ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136947 Rupali - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ #110 .PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136948 Malan Bai - S/O ವಿಠೋಬ - ರುದನೂರ್ ರೂದನೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300136949 Sulochana - S/O ಶಂಕರ ರಾವ ೧-೩೩-೧ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136951 Mallamma - S/O ಜಟಗೊಂಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136953 Paregbai - W/O ರಾಮಪಾಟಿಲ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136954 Kalavati - S/O ಗೋವಿಂದರಾವ ಗಿರಜಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136959 Laxmibai - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ರುದನೂರ್ ರುದನೂರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136962 Laxmibai - S/O ಬೀರಪ್ಪ ದೇವಿದಾಸ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136976 ಶ್ರಿದೇವಿ - W/O ಅಂಬರೀಶ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136980 Renuka - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 72 ರೂದನೂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300136991 Mallamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಶಪ್ಪಾ #PHH(NK) / NCS------180000000-
560300136993 Pansare Rupali - C/O ಕೊಂಡೀಬಾ , ರುದನೂರ ರೂದನೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300136994 ಶಿವಲೀಲಾ - W/O ಜಗನಾಥ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137040 Anita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ .PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137042 Shreedevi - S/O ಕಾಶೀನಾಥ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137045 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಣ್ಣಾ # PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137049 Mamita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬೀರಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137052 Manika Bai - S/O ಝೆರೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137112 Surekha - S/O ಮಲ್ಲಾರಿ ರಾವ ೧-೮೫ ರುದನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300137133 Parvati - S/O ಅರ್ಜುನ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137195 Sharanamma - W/O ಬಾಬು PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137202 Prabhavati - W/O ಗುರುನಾಥ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137216 Sunita - W/O ಉಮೇಶ 00 ನಿಯರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೇಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300137219 Sapna - W/O ಸಂತೋಷ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137222 Sunita - W/O ಅಪ್ಪಾರಾವ . . ರುದನೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137223 Renuka - W/O ಅಂಕುಶರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137224 Subidra Bai - W/O ಬಾಪು ರಾವ ೧-೫ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137225 Susheelamma - W/O ರಾಚಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137228 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೇಶ ಲಕಶೆಟ್ಟಿ #1 PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137229 Premila - W/O ದೇವಿಂದ್ರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137230 Mangalla Bai - W/O ವೆಂಕಟ ರಾವ ೧೩೪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137232 Laxmibai - W/O ಚಂದ್ರಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137239 Sangeeta - W/O ಶಿವಕುಮಾರ 96 ನಿಯರ್ ಬಸವೇಶ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137240 Shantamma - W/O ಮಲ್ಲಾರಿ ರಾವ ೧-೮೫ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137298 Sheeladevi - W/O ಭಾನುದಾಸ ರಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300137302 Dhulamma - W/O ಗುಂಡೆರಾವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137330 Anushabai - W/O ಗೋವಿಂದರಾವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137331 Mahananda - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137333 Sharada Bai - W/O ದಿಲಿಪ ರಾವ್ ೯೮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137334 Laxmi Bai - W/O ಅಮೃತ ೧-೧೯ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137378 Radhika - W/O ಪ್ರಕಾಶ . . ರುದನೂರ . PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137401 Lalita - W/O ಶಿವಾಜಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137405 Kaveri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ . . ರುದನೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137408 Madevi - W/O ಶರಣಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137444 Chandrakala - W/O ಪಂಡಿತ ರಾವ ೨/೭೨ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137568 Shakuntal - W/O ಸುಭಾಷ್ ಕೋಟೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137583 Rajeshree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ #75 . ರುದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300137605 Dakshayani - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೋಟೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137688 Prayag Bai - W/O ಬಾಬುರಾವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137691 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137728 Savita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗೋವಿಂದ ಪವಾರ ಸೇವPHH(NK) / NCSBiometric****845224/05/2022FPS****845224/05/20226004000024/05/2022
560300137805 Renuka - S/O ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ೧೯೧ ಭಾಲ್ಕಿ ರೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560300137887 Sumitra - W/O ಕವಿರಾಜ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137888 Kavita - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137902 Padmavati - C/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪ 1-1 ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137907 Ragini - W/O ದಾವಿದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137941 Priyanka - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 97 . PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137943 Rekha Bai - W/O ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137947 Savita - W/O ಜಗನಾಥ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137948 Kashamma - W/O ಕಾಶೀನಾಥ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137950 Ujalla Bai - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137952 ಶೆಶಿಕಲಾ - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ್ . . . . PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138030 Sulochana - S/O ರಾಚಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138031 Susheela Bai - W/O ರಮೇಶ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138033 Sarasvati - W/O ಬಸ್ವಂತ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138060 Beebee - S/O ಲಾಲನ್ ಸಾಬ ೩/೨೫೨ ಧPHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/20226004000023/05/2022
560300138063 Rasida Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖಯುಮ PHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/20226004000023/05/2022
560300138117 Kashamma - W/O ಸುಭಾಷ ೧-೧೬೨ ಧನ್ನೂPHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/2022150010000023/05/2022
560300138172 ಮುತ್ತಮ್ಮಾ - W/O ಮೋಹನ ೩/೧೧೦ PHH(NK) / NCSBiometric****028825/05/2022FPS****028825/05/20229006000025/05/2022
560300138197 Chandramma - W/O ವೀರಪ್ಪಾ ೨-೨೨೪ PHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/20223002000023/05/2022
560300138200 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - W/O ಶೇಷಪ್ಪಾ ೧/೨೧೬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138210 Anjanabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ 2-184 . PHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/20229006000023/05/2022
560300138215 Basamma - W/O ಬಸವರಾಜ ೧-೧೧೯ PHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/202212008000023/05/2022
560300138221 Mithila - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಂದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138223 ಸುಗ೦ಧಾ - W/O ಅಭಂಗರಾವ ೧೨೦ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138230 Soumya - C/O ಜಗನ್ನಾಥ 2/53 ಧನ್ನೂರ (ಏಚ್PHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20229006000023/05/2022
560300138232 Vijaylaxmi - W/O ಮಾದಪ್ಪ ೧/೧೪೧ PHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/202212008000021/05/2022
560300138233 Suvarna - W/O ಶರಣಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****028825/05/2022FPS****028825/05/2022150010000025/05/2022
560300138234 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ್ PHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/20229006000021/05/2022
560300138235 Saraswati - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ೨/೧೯೬ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/20223002000021/05/2022
560300138243 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ #19 , PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138278 Tamija Begum - W/O ದಸ್ತಗಿರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138282 Sharanamma - W/O ತುಕಾರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****536313/05/2022FPS****536313/05/20226004000013/05/2022
560300138290 Susheela Bai - W/O ಶಂಕರ PHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/20223002000023/05/2022
560300138292 Zharemma - W/O ಪ್ರಭು PHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/20223002000023/05/2022
560300138293 Sangamma - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ೩/೧೪೨/ಎ PHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/20223002000021/05/2022
560300138302 ಕವಿತಾ - W/O: ರಮೇಶ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138303 Sudharani - W/O ಹಣಮಂತ . . ಧನ್ನೂರ (ಹಚ್) PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138307 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138314 Pankaja - W/O ಮಹೇಶ್ 2/96 ನಿಯರ್ ವೀರಭದ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/202212008000023/05/2022
560300138326 Anushabai - W/O ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138349 Gundamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138400 Mahananda - W/O ರಾಜಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138409 Ratnamma - S/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ೨/೬೬ PHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/202212008000023/05/2022
560300138410 ಜೈಶ್ರೀ - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ೧/೭೯ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138411 Laxmi Bai - W/O ವೈಜಿನಾಥ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138412 Kallamma - W/O ಬಸಪ್ಪ ೨/೨೧೧ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138415 Chinnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಮೇಶ ಖಡಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****159821/05/2022FPS****159821/05/2022150010000021/05/2022
560300138487 Pratibha - W/O ಕೈಲಾಶ್ 2/198 ಧನೂರ ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/202212008000023/05/2022
560300138525 Rekha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ 2/178PHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/202212008000021/05/2022
560300138566 Dayavati - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138592 Gundanbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಸ . . ರುದನೂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300138593 Sangamma - W/O ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138610 Anita - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಗಾದಗೆ ೨/PHH(NK) / NCSBiometric****964724/05/2022FPS****964724/05/202212008000024/05/2022
560300138620 Saraswati - W/O ಅರ್ಜುನ ೪೫ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138621 Naheda Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಲಿಮೋದ್ದೀನ್ 2/60ಏ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300138659 Vijaykala - S/O ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ೨-೨೨೯ PHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/2022180012000021/05/2022
560300138755 Maheshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ PHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/20226004000023/05/2022
560300138797 Sridevi - W/O ಮಾದಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138871 Bibi Fatima - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸತರ ರುದನೂರ ರುದನೂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300138890 Arati - W/O ಶಿಖ್ರೇಶ್ ೨/೯೫ PHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/20229006000023/05/2022
560300138903 Sujata - W/O ಶಾಂತಕುಮಾರ ೩/೨೦೭ ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/2022150010000021/05/2022
560300139030 Dashrath - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಿದಾಸ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140223 Aarthi - S/O ಬಸವರಾಜ ೧೨೬ PHH(NK) / NCSBiometric****558621/05/2022FPS****558621/05/202212008000021/05/2022
560300140244 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140248 Laxmi Bai - W/O ರೇವಣಪ್ಪಾ ೯೬ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300140289 Daivathabai - W/O ಧುಳಾಜಿರಾವ ರಾಣು ೧೩೨ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140407 Manikabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ ಅಂಬರೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140429 Jagadevi - W/O ಧನರಾಜ ೨-೨೩೫ PHH(NK) / NCSBiometric****239916/05/2022FPS****239916/05/202212008000016/05/2022
560300140447 Saraswati - W/O ವೈಜಿನಾಥ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300141452 Meera Bai - S/O ಕೆರಬಾ ರಾವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141492 Shivani - C/O: ಶಿವರಾಜ್ ಮೆತ್ರೆ 185 ರುದನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300141498 Pooja - W/O ದಿಲೀಪ 1-196 . ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****028825/05/2022FPS****028825/05/202212008000025/05/2022
560300141502 Mangala - W/O ಮಂಜುನಾಥ 1/193 ನಿಯರ್ ಭವಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141509 ವಿದ್ಯಾವತಿ - S/O ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ೨/೧೯೫ಎ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141518 Trivena Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಳಪ್ಪಾ ಧನ್ನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141740 Malikarjun - S/O ಭೀಮಣ್ಣ ೯೪ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141767 Mirabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141848 Sujatha - W/O ಕಿರಣ್ ಕುಂದನ್ ಧನೂರ ಏಚ್‌ ಧNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141870 Pushpavati - W/O ಜಗನ್ನಾಥ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142320 ರೇಮೇಶ - S/O ವೀರಪ್ಪ ೩/೧೪೧ ತಾಲ್ಲುಕ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300142606 Jhamaka Bai - W/O ನಾಮದೇವ ೧-೮ ರುದ್ನೂರ್ ಥPHH(NK) / NCSBiometric****021117/05/2022FPS****021117/05/20226004000017/05/2022
560300142659 ವೀಠಾ ಬಾಯಿ - S/O ವಿಶ್ವಂಬರ್ # 38 . . . ರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300142932 ಶ್ರೀದೇವಿ - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 1/157 ರಾಚಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300142934 Bhagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಪ್ಪ 1/182 ಧನ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300142953 Surekha - W/O ಆನಂದ . ನಿಯರ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಟೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143523 Aleemunisa - W/O ಎಂಡಿ ಪಶಾ ಧನ್ನೂರ ಧನ್ನೂರ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/20229006000023/05/2022
560300143787 Kalavati - W/O ಯೇಸುದಾಸ ೩-೧೨೮ ಧನ್ನೂರಾ ಧನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143854 Shweta - W/O ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ 3/218 ಧನ್ನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144026 Usha Patne - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾನಂದ ಪಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144054 Priyadarshini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಪ್ಪ 3/PHH(NK) / NCS------150000000-
560300144070 Champavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144246 Vijaymala - W/O ನ್ಯಾನೋರಾವ್ ರುದನೂರ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144252 Mangalabai - D/O ಬಾಬುರಾವ್ ರುದನೂರ ಬಸ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300144461 Jyothi A - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಂದರಾಯ ನಂ 3-134 PHH(NK) / NCSBiometric****000324/05/2022FPS****000324/05/20226004000024/05/2022
560300144809 Arti - W/O ಉಮಾಕಾಂತ ಧನ್ನೂರ (ಏಚ್‌) ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144816 Gundappa Arale - S/O ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಅರಾಳೆ ಧನ್ನೂರ ಅNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144848 Anita - S/O ಚಿಲ್ಬಿಲಿ ಬಸವ ನಗರ ಧನ್PHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/2022150010000023/05/2022
560300144931 Shakuntala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಿನಾಥ ರೂದನೂರ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145052 Roopavati - W/O ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ೨/೧೧೨ ಧPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145183 Latha - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 3/40 ಧನ್ನೂರಾ (PHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20229006000023/05/2022
560300145206 Sheshikala - W/O ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಿಯರ್ ಲಕ್ಷ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300147024 ಪಾರಬತಿ - ಧನ್ನುರಾ (ಹ)AAY(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/2022200015000021/05/2022
560300147045 kalamma - ಧನ್ನುರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147053 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಧನ್ನುರಾPHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/20229006000023/05/2022
560300147054 ಕಾಶಮ್ಮಾ - ಧನ್ನುರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147055 ಮಾಲಪ್ಪಾ - ಧನ್ನುರಾAAY(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/2022200015000021/05/2022
560300147056 PADAMAVATI - ಧನ್ನುರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425223/05/2022FPS****425223/05/20223002000023/05/2022
560300147057 ಬಸವರಾಜ - ಧನ್ನುರಾ(ಎಚ್)ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/2022200015000021/05/2022
560300147058 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಧನ್ನುರಾAAY(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/2022200015000021/05/2022
560300147059 ಸುನಂದಾ - ಧನ್ನುರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147060 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಧನ್ನುರಾAAY(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/2022200015000023/05/2022
560300147061 Rajiya Bee - ಧನ್ನುರಾPHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/2022180012000023/05/2022
560300147062 sundramma - ಧನ್ನುರಾAAY(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/2022200015000023/05/2022
560300147063 ಕಾಶಿ ನಾಥ - ಧನ್ನುರಾAAY(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/2022200015000021/05/2022
560300147064 Laxmibai - ಧನ್ನುರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147065 ರಾಮಣ್ಣ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/20223002000023/05/2022
560300147066 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/20226004000021/05/2022
560300147067 ಬಾಬು - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/20226004000021/05/2022
560300147068 ಪ್ರಲಾದ - ಧನ್ನೂರಾAAY(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/2022200015000021/05/2022
560300147069 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/20226004000021/05/2022
560300147070 ಷಣ್ಮುಖ - ಧನ್ನುರಾAAY(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/2022200015000021/05/2022
560300147071 ಅಹ್ಮದ ಅಲಿ - ಧನ್ನೂರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147073 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/2022200015000023/05/2022
560300147074 Shaheen Begum - ರುದನುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147075 ಕಲ್ಪನಾ - ರುದನುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147076 ಕಾಶಿನಾಥ - ರುದನೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147077 ಬೀಮಶಾ - ರುದನೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147078 ratnamma - ರುದನೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147079 ಈರಮ್ಮ - ರುದನುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147080 Vandana - ರುದನೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147081 ವಿಠಲ - ರುದನೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147082 Panchasheela - ರುದನುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147083 chandramma shankara - ರುದನೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147084 Kalavati - ರುದನುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147085 ಮೇರಪ್ಪಾ - ರುದನುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147086 ಶಿವ ರಾಜ - ರುದನೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147087 ಕಾಶಿನಾಥ - ರುದನೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147088 ಶಿವ ರಾಜ - ರುದನೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147091 Godawari - ರುದನೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147092 Saraswati - ರುದನುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147093 ಮಚೆಂದ್ರ - ರುದನೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147094 ಅಶೋಕ - ರುದನೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300147095 Laxmi - ರುದನೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147096 Chitramma - ರುದನೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147097 ಮಾರುತಿ - ರುದನೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147098 ಸಕುಬಾಯಿ - RUDNOORAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147099 ನರಸಪ್ಪಾ - ರುದನೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300154511 ಶಂಕರ ತಂದೆ ಥಾವರು ರಾಠೋಡ - ದಾದೊಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154517 jagadevi - ಧನ್ನುರPHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/202212008000023/05/2022
560300154521 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಧನ್ನುರAAY(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/2022200015000021/05/2022
560300154525 Surekha - ಧನ್ನುರPHH(NK) / NCSBiometric****028825/05/2022FPS****028825/05/2022180012000025/05/2022
560300154539 ಶಮೀಲಾ - ಧನ್ನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/20226004000021/05/2022
560300154551 ಫ್ರಭು - dhannur(H)PHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/20229006000021/05/2022
560300154561 Rihanbee - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/202212008000023/05/2022
560300154562 Lalita Bai - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/20229006000023/05/2022
560300154591 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - dhannuraPHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/20229006000021/05/2022
560300154608 Gausiya Begum - dhannuraAAY(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/2022200015000023/05/2022
560300154609 ಸಾದಕ ಬೀ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154611 Kavita Gir - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್) ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154652 ವೈಜಿನಾಥ - ಧನ್ನೂರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300154668 ಅನೀತಾ - ಧನ್ನುರಾPHH(NK) / NCSBiometric****028825/05/2022FPS****028825/05/202212008000025/05/2022
560300154679 ಅಮ್ರತ - ಧನ್ನುರಾPHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/20226004000023/05/2022
560300154680 ಸುಭದ್ರ ಬಾಯಿ - ಧನ್ನುರಾAAY(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/2022200015000021/05/2022
560300154681 REKHA - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/2022150010000023/05/2022
560300154682 Nilamma - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/202212008000023/05/2022
560300154684 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/20229006000021/05/2022
560300154687 mahamada - ಧನ್ನುರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154689 ನವಾಜ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/2022200015000023/05/2022
560300154690 Babu Miya - ಧನ್ನುರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154691 Asha Begum - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/2022150010000021/05/2022
560300154692 putalabi - ಧನ್ಣುರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300154694 ಶರೀಫಾ ಬೀ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300154695 Laxmi Bai - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/202212008000021/05/2022
560300154698 ರಿಹಾನಾ ಬೆಗ೦ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/202212008000023/05/2022
560300154699 Jagdevi - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154701 Sunita - ಧನ್ನುರಾPHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/20229006000021/05/2022
560300154702 Vijaylaxmi - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/202212008000023/05/2022
560300154703 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300154704 Shantamma - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/2022150010000021/05/2022
560300154705 ಪ್ರಭು - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300154706 ಮಹಾ ರುದ್ರಪ್ಪ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/20226004000021/05/2022
560300154707 KALAVATI - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154708 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/20229006000021/05/2022
560300154709 ಧನರಾಜ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/2022150010000023/05/2022
560300154710 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/20226004000023/05/2022
560300154712 ಕಮಲಾಕಾರ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154713 ಕಲಾವತಿ - ಧನ್ನುರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154714 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154716 ಪೂಣಱ ಬಾಯಿ - ಧನ್ನೂರಾAAY(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/2022200015000023/05/2022
560300154717 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/2022200015000023/05/2022
560300154720 manikappa - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154723 ಶ್ರೀಮಂತ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಸ್)ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/20229006000021/05/2022
560300154724 sumitra bai - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/2022150010000023/05/2022
560300154727 Susheela Bai - ದನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****028825/05/2022FPS****028825/05/20226004000025/05/2022
560300154728 ಗಣಪತಿ - ಧನೂರPHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/20229006000023/05/2022
560300154733 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300154734 ರತ್ನಮ್ಮಾ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/20223002000023/05/2022
560300154735 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/202212008000023/05/2022
560300154736 ಅನೀತಾ - ಧನ್ನೂರಾAAY(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/2022200015000023/05/2022
560300154737 Gudu Sab - ಧನ್ನುರPHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/20226004000023/05/2022
560300154738 ಮಹಿಬೂಬ ಸ - ಧನ್ನುರ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/2022150010000023/05/2022
560300154739 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154740 ಬಾಬು ರಾವ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/2022200015000023/05/2022
560300154741 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಧನ್ನುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300154742 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300154743 kamalamma - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/20223002000023/05/2022
560300154746 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಧನ್ನುರ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300154748 ನಫೀಜ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****028823/05/2022FPS****028823/05/202212008000023/05/2022
560300154749 ಅಲಿಮೊದ್ದಿನ - ಧನ್ನೂರಾAAY(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/2022200015000021/05/2022
560300154750 Dhulamma - ಧನ್ನುರಾ(ಎಚ್)AAY(NK) / NCSBiometric****289321/05/2022FPS****289321/05/2022200015000021/05/2022
560300154751 ಶಿವರಾಜ - ಧನ್ನೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****425224/05/2022FPS****425224/05/202212008000024/05/2022
560300154752 ಜಗದೇವಿ - DHANURAPHH(NK) / NCSBiometric****028825/05/2022FPS****028825/05/20229006000025/05/2022
560300154753 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCSBiometric****425225/05/2022FPS****425225/05/202212008000025/05/2022
560300154754 Gundamma - ಧನ್ನೂರಾ(ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------30000000-