REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135627 KAVITA BHORE - W/O: ಈಶ್ವರ ಜ್ಯಾಂತಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135640 Laxmibai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಮ ಏಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135691 JAISHRI - W/O: ಬಾಬೂಶೆಟ್ಟಿ - - ತರನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135783 Budhakarani - S/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತರನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135868 Asha - S/O ಶಿವರಾಜ 101 ತರನಲ್ಲಿ ತಾ ಭNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135971 Meenakshi - S/O ಬಸಪ್ಪ ಎಂ ಹೊನ್ನಾ ತರನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136212 Ambika - W/O ರೇವಪ್ಪಾ ಪಟ್ನೆ 116 ನಿಯರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/20226004000021/05/2022
560300136245 Ashwini - C/O ಪರಮೇಶ್ವರ # 101/4 - ತರನಳPHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/202212008000024/05/2022
560300136513 Chendaramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರೇವಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136515 Shivaraj - S/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - - ತರನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/20229006000019/05/2022
560300136527 Sujata - S/O ವೈಜಿನಾಥ ೯೧ ತರನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/20229006000022/05/2022
560300136680 CHINAMMA GHALE - W/O: ಶಿವರಾಜ ತರನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20226004000020/05/2022
560300136682 Jaishree - S/O: ಶಿವರಾಜ PHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20226004000020/05/2022
560300136736 Maitradevi - S/O: ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ತರನಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300136776 Paramma - W/O: ವೈಜೀನಥ ತರನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022180012000020/05/2022
560300136875 Chitramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ ಹೌಶೆಟ್ಟಿ 0AAY(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022200015000020/05/2022
560300136896 Sushilabai - W/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತರನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20223002000020/05/2022
560300136897 BHARATABAI NEELAKANTARAO BIRAD - W/O: ನೀಲಕಂಠರಾವ - - ತರನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136907 Vijayalakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ 88,ತPHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/20229006000022/05/2022
560300136914 Sushila Bai - C/O ವಿಶ್ವನಾಥ ತರನಳ್ಲಿ ತರನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136921 Umadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/202212008000021/05/2022
560300136955 Laximi - S/O: ಭೀಮಣ್ಣಾ ಜ್ಯಾಂತಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137144 KALLAMMA - S/O: ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ - - ತರನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/20226004000022/05/2022
560300137258 KALLAMMA NAVANE - W/O: ಸಂಗ್ರಮಪ್ಪ - - ತರನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20226004000020/05/2022
560300137261 ಪುತಳಬಾಯಿ ಶೇರಿಕಾರ - W/O: ಮನೊಹರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137664 Bhagyashri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/20226004000021/05/2022
560300137704 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ # 4/1 PHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/20226004000022/05/2022
560300138013 Susheelamma - W/O: ಬಸಪ್ಪಾ - - ತರನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138263 Sangamma Patane - W/O: ಶಿವರಾಜ - - ತರನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20229006000020/05/2022
560300138267 ಆರತಿ - W/O ಜೈ ಭೀಮ ತರನಳ್ಳಿ ತರನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138306 Daivatabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ ತಾರನಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/20229006000024/05/2022
560300138360 Anusha Devi - W/O ಅಂಬದಾಸ #00 ತರನಲಿ ತಾ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/20226004000022/05/2022
560300138370 Ashaa - S/O: ಶಿವರಾಮ - - ಜ್ಯಾಂತಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138654 ಮಾಣಿಕಬಾಯಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹನಮಂತಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300139072 Reshma - S/O: ಮನೊಹರ PHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/20226004000021/05/2022
560300139078 Kashibai - S/O: ವಿದ್ಯಾಪ್ಪಾ - - ಜ್ಯಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****616225/05/2022FPS****616225/05/20229006000025/05/2022
560300139188 Panchasheela - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾದಪ್ಪ ಗಚಿನದೊಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139224 ರೇಣುಕಾ - W/O ಅಶೋಕ್ ತರನಳ್ಲಿ ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140280 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ತರನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141431 Ratanamma - S/O: ಧನರಾಜ - - ತರನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20226004000020/05/2022
560300141457 Nandini - S/O: ಸುಂದರ ತರನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141458 Mahananda - S/O ಬಾಬುರಾವ 153 ತರನಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141467 Vanita - S/O: ಕಾಶೇಪ್ಪಾ - - PHH(NK) / NCSBiometric****616223/05/2022FPS****616223/05/20226004000023/05/2022
560300141487 Archana - S/O ಗುರುನಾಥ ಹೊನ್ನ ತರನಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20226004000020/05/2022
560300141956 Gangamma - S/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ 72 ತರನಳ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/202212008000022/05/2022
560300141957 Savita - S/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ ತರನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142600 Sunitha - W/O ವಿಲಾಶ 153 ತರನಳ್ಲಿ ಜಂತಿ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560300142749 Sampatha - S/O: ಪ್ರಭು ತರನಳ್ಳಿ ತರನಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/202212008000022/05/2022
560300142772 Godavari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ 1/124 ಜಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142827 KALAVATI BHURE - W/O: ರವಿ ಜ್ಯಾಂತಿ ತರನಳ್ಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142858 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದಪ್ಪ ತಾರನಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300142908 Sony. - S/O: ಕಾಶೀನಾಥ ಜ್ಯಾಂತಿ ತರPHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/20229006000022/05/2022
560300142973 Prema - W/O: ರತಿಕಾಂತ ಜ್ಯಾಂತಿ ತರPHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/20226004000024/05/2022
560300142974 Ratnamma - W/O ಸನಮುಕಯ್ಯ ತರನಳ್ಳಿ ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/202212008000024/05/2022
560300142997 Shanthamma - W/O: ಧನರಾಜ - - ತರನಳ್ಳಿ ತರನಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143211 Shrutika - W/O ನಾಗರೆಡ್ಡಿ #12 ತರನಳಿ ಜಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20226004000020/05/2022
560300143398 Maheswari - S/O: ದಶರಥ - - ತರನಳ್ಳಿ ಜಾಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143411 Vidyvthi - W/O: ವೈಜೀನಾಥ ತರನಳ್ಲಿ ತರನಳPHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/20229006000022/05/2022
560300143478 Basamma - W/O: ಶಾಂತಯ್ಯ ಜ್ಯಾಂತಿ ತರPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20229006000020/05/2022
560300143511 Saraswati - S/O: ಗುರಪ್ಪಾ ತರನಳ್ಳಿ ತರನಳPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20226004000020/05/2022
560300143684 Savitrabai - S/O: ಬಸಪ್ಪಾ ತರನಳ್ಳಿ ತರನಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20226004000020/05/2022
560300143749 Jyoti - W/O: ಶಾಂತಕುಮಾರ - - ಜ್ಯಾಂತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143782 Renuka - S/O ಚನ್ನಯ್ಯ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143788 SHANTAMMA B PATIL - W/O: ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ತರನಳ್ಳಿ ತರನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143792 Jagadevi - W/O: ರೇವಪ್ಪ ತರನಳ್ಲಿ ತರನಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143821 RAMESH HONNA - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ತರನಳ್ಲಿ ತರನಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143923 Sugyanadevi - W/O: ಭೀಮರಾವ ಪಾಟೀಲ ಜ್ಯಾಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144218 Bharatbai - W/O: ವೈಜೀನಾಥ ಜ್ಯಾಂತಿ ತರPHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/2022150010000021/05/2022
560300144286 Dhulappa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧೂಳಪ್ಪಾ ಏNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144583 Pooja - W/O ಮಂಜುನಾಥ ಪಾಟಿಲ 120/2 ತರನಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145460 Siddamma Ramayyaswamy - W/O: ರಾಮಯ್ಯ ತರನಳ್ಳಿ ತರನಳ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145705 Triveni - W/O ವೀರೇಶ ಬೋರೆ 141 ತರನಳಿ ಜಂತPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147122 Shantamma - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147123 ghuduma bee - ತರನಳ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147124 shivamma - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147125 ಹುಸೇನ ಸಾಬ - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147126 sharanamma w/o shivakumar - ತರನಳ್ಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147127 ವೈಜಿನಾಥ - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022200015000020/05/2022
560300147128 Shantamma - ತರನಳ್ಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147129 ಬಾಬು - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/2022200015000019/05/2022
560300147130 ದನರಾಜ - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022200015000020/05/2022
560300147131 Premala - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/2022200015000024/05/2022
560300147132 ಶೋಬಾ ವತಿ - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022200015000020/05/2022
560300147133 ಬಸ್ಸಮ್ಮಾ - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147134 Jyoti - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/2022200015000021/05/2022
560300147135 sambanna - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/2022200015000022/05/2022
560300147136 SHAHED BI - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147137 ಕಾಶೇಮ್ಮಾ - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300154968 ಘುಡು ಸಾಬ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154969 annavar bi - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/20229006000022/05/2022
560300154970 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300154971 ವಿದ್ಯಾ ವಂತಿ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154972 ಝರೆಪ್ಪಾ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/20226004000022/05/2022
560300154973 kalamma - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616225/05/2022FPS****616225/05/20229006000025/05/2022
560300154974 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/202212008000021/05/2022
560300154975 ಮನೋಹರ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154976 ಬಾಬುರಾವ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/202212008000019/05/2022
560300154977 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154978 ಅಜಮೂದ್ದಿನ - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/2022200015000022/05/2022
560300154979 ಕುಪೇಂದ್ರ - ತರನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300154980 ಸಿದ್ರಮಪ್ಪ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/20229006000019/05/2022
560300154981 Maherunabi - ತರನಳ್ಳೀPHH(NK) / NCSBiometric****616223/05/2022FPS****616223/05/20229006000023/05/2022
560300154982 ಝರೇಪ್ಪಾ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300154983 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022150010000020/05/2022
560300154984 ಬಾಬು - ತರನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20226004000020/05/2022
560300154985 ತೇಜಮ್ಮ - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022200015000020/05/2022
560300154986 ಭರತ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616223/05/2022FPS****616223/05/20226004000023/05/2022
560300154987 ಗುರುನಾಥ ಬೊಜೆಪ್ಪಾ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616225/05/2022FPS****616225/05/20226004000025/05/2022
560300154988 ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪಾ - ಮು|| ತರನಳ್ಳಿ ತಾ| ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20229006000020/05/2022
560300154989 ರವೀಂದರ್‌ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/202212008000022/05/2022
560300154990 ಶಾಮ ರಾವ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/20229006000019/05/2022
560300154991 ಕಲಪ್ಪಾ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/202212008000019/05/2022
560300154992 ಮಹಾನಂದ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300154993 Ashabee - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616223/05/2022FPS****616223/05/20229006000023/05/2022
560300154994 ಚಾಂದ ಸಾಬ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/2022180012000024/05/2022
560300154995 Jagadevi - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/202212008000021/05/2022
560300154996 ನಾಗೆಂದ್ರಪ್ಪ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154997 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616223/05/2022FPS****616223/05/20229006000023/05/2022
560300154998 ಬಸ್ವಣಪ್ಪ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300154999 Muntajbegum - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155000 Vimalabai - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20229006000020/05/2022
560300155001 ರಾಮ ಶಟ್ಟಿ - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022200015000020/05/2022
560300155002 ಈಶ್ವರ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155003 ನಾಗ ಶಟ್ಟಿ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616225/05/2022FPS****616225/05/20226004000025/05/2022
560300155004 Siddamma - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022150010000020/05/2022
560300155005 ವೈಜಿನಾಥ - ತ಻ರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616223/05/2022FPS****616223/05/20226004000023/05/2022
560300155006 Paregabai Y - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300155007 ಸುರೆಕಾ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022180012000020/05/2022
560300155008 Kalavati - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155009 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022150010000020/05/2022
560300155010 ಜಗನಾಥ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/202212008000019/05/2022
560300155011 ಸುಭಾಷ್ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20229006000020/05/2022
560300155012 ಲಾಲ ಅಹೆಮ್ಮದ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155013 ಶೆಬ್ಬಿರ ಸಾಬ - ತರನಳ್ಳೀPHH(NK) / NCSBiometric****616223/05/2022FPS****616223/05/20229006000023/05/2022
560300155014 sultana be - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155015 ವೈಜಿನಾಥ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/20226004000024/05/2022
560300155016 sharamma - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300155017 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20229006000020/05/2022
560300155018 ಸನ ಮುಕಪ್ಪ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20229006000020/05/2022
560300155019 ಅಡೆಪ್ಪಾ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20229006000020/05/2022
560300155020 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/20229006000019/05/2022
560300155021 Shreedevi - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/2022150010000021/05/2022
560300155022 ಶಾಮ ರಾಮ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155023 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155024 ಕಸ್ತುರಾ ಬಾಯಿ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/202212008000021/05/2022
560300155026 Kavita - ತರನಲ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155029 ಶಿವ ರಾಮ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155030 Shivamangala - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155031 ajij bi - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155032 ಮನೋಹರ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20229006000020/05/2022
560300155033 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155034 Jagadevi - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300155035 ವಿಶ್ವನಾಥ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20229006000020/05/2022
560300155036 Ganpati - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155037 Parvati - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616225/05/2022FPS****616225/05/2022180012000025/05/2022
560300155038 ಧನರಾಜ - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155039 ಬಾಬು - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155040 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616225/05/2022FPS****616225/05/20229006000025/05/2022
560300155041 ಜೈನೊದಿನ್ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616217/05/2022FPS****616217/05/202212008000017/05/2022
560300158913 Parvati - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022180012000020/05/2022
560300169806 ನರಸಮ್ಮ - ತರನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169807 ಗುರಪ್ಪಾ - ತರನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169808 ವೈಜಿನಾಥ - ತರನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169809 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ತರನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169810 ಚನ ಬಸಪ್ಪಾ - ತರನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169811 ನೀಲಕಂಠ` ರಾವ - ತರನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169812 ಹಾವಗಿ ರಾವ - ತರನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169813 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ತರನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169814 ಶಿವ ಮುರ್ತಿ - ತರನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176280 ರಾಜಕುಮಾರ ಬಸಪ್ಪಾ - ತರನಳ್ಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/202212008000019/05/2022
560300176284 sangma havgirao - ತರನಳ್ಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176295 sarsavati kalppa - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616223/05/2022FPS****616223/05/20229006000023/05/2022
560300176302 ಅಬವ್ವಾ ಹಣಮಂತ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300177269 Sharadabai - ಸಾ.ಮಾಳಚಾಪೂರ.ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ,ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20229006000020/05/2022
560300177821 uma devi - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300177854 Renuka - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/2022150010000019/05/2022
560300177855 ಗಣಪತಿ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20229006000020/05/2022
560300177856 NAGAMMA SANGAPPA - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022180012000020/05/2022
560300177857 ಬಸವರಾಜ ಬೂರೆ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300177858 ಮೌಲಾನ್ ಸಾಬ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300177860 ಸಂತೋಷ ಮೇಳಕುಂದೆ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300177861 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/202212008000024/05/2022
560300177862 ದಶೇಮ್ಮಾ ಗಚಿನದೂಡೆ - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300177863 ಪ್ರಭು ನವಣೇ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300177864 ಹಣಮಂತ ಹಲಗೆ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20226004000020/05/2022
560300177866 Suvarna - ಭಗವಂತ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಭಾಲ್ಕೆಮು|| ತPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022150010000020/05/2022
560300177868 ಗಣಪತಿ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022150010000020/05/2022
560300177869 Mallamma - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300177870 Shridevi - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300177871 ಬಸಪ್ಪಾ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/20226004000021/05/2022
560300177872 JYOTI - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300177873 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20229006000020/05/2022
560300177874 ಮಲಿಕಾರಜುನ - TarnalliPHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/2022180012000022/05/2022
560300177875 ಬಸಯ್ಯಾ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616225/05/2022FPS****616225/05/20226004000025/05/2022
560300177876 ಅಮಿರ ಸಾಬ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616218/05/2022FPS****616218/05/2022180012000018/05/2022
560300177877 ಶರಣಪ್ಪಾ ಗಚಿನದೂಡಿ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/202212008000024/05/2022
560300177878 Niramala - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300177879 ರಾಜಮ್ಮಾ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300177880 ಶಿವರಾಜ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300177881 ಲಕ್ಷಣ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/20226004000022/05/2022
560300177882 ಕಾಶೇಪ್ಪಾ ಗೂಂಡ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/20229006000019/05/2022
560300177884 ವೈಜಿನಾಥ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300177885 SUJATA BADARE - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616223/05/2022FPS****616223/05/2022150010000023/05/2022
560300177886 ರಾಮಣ್ಣ - TARNALLIPHH(NK) / NCSBiometric****616225/05/2022FPS****616225/05/20226004000025/05/2022
560300177888 ಗುರನಾಥ ಬೀರಾದರ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300177889 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300177891 ಕಾಶೇಮ್ಮಾ ಬಶೇಟ್ಟಿ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300177893 Savita - ತರನಳ್ಳಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****616203/05/2022FPS****616203/05/202212008000003/05/2022
560300177895 ಸಂಜುಕುಮಾರ ಹವಶೇಟ್ಟೆ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300177897 ಸಿದ್ರಾಮ ವಾಡೆ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300177898 ಇಸ್ಮಯಲ ನೀರ್ಣಾ - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300177899 ಸೋಮನಾಥ - ಸೋಮನಾಥ ತಂದೆ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ನವಣೆ ಮು/PHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300177900 ಅನೀಲಕುಮಾರ ಮುತ್ತಂಗಿ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/20229006000019/05/2022
560300177901 ಗಣಪತಿ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/202212008000024/05/2022
560300177902 ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಮುತ್ತಂಗೆ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/202212008000024/05/2022
560300177903 ಗಂಗಮ್ಮ - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022200015000020/05/2022
560300177908 ದೇವೀಂದ್ರ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300177909 ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಗಚಿನದೂಡಿ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300177911 ಸಿಲದಾಪ್ಪಾ ಗಚನದೂಡಿ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300177912 ಅಶೂಕ ಪಟ್ನ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300177913 jagadevi - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300177914 ಹಣಮಂತ ರಡ್ಡಿ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20226004000020/05/2022
560300177915 Vijaylaxmi - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022150010000020/05/2022
560300177916 Aminabee - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20226004000020/05/2022
560300177920 ಶಾಂತಕುಮಾರ ರಡ್ಡಿ - ತರನಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300177926 Kamblabai D/o shankareppa - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300177927 ಸುಜಾತ ರಾಜಕುಮಾರ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300177928 ರೇವಣಪ್ಪಾ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/202212008000019/05/2022
560300177932 ನೀರ್ಮಾಲ ಗಚಿನದೂಡೆ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300177934 ಶಿವಕುಮಾರ ಶಾಂತಪುರೆ - ತರನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177935 ಮಹಾದಪ್ಪಾ ಕಾರಮುಂಗೆ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616225/05/2022FPS****616225/05/20229006000025/05/2022
560300177936 Shardabai - ತರನಳ್ಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300177937 Sharamma - ಸಾ: ಹೋನ್ನಾ ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300177938 Vidyavati - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022150010000020/05/2022
560300177940 ಜಗನಾಥ ಹವಶೇಟ್ಟಿ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/202212008000021/05/2022
560300177943 ಧನರಾಜ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616223/05/2022FPS****616223/05/2022150010000023/05/2022
560300177944 ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಲದ್ದೆ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20229006000020/05/2022
560300177948 Kamala bai - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/20226004000021/05/2022
560300177949 ರಾಜಕುಮಾರ ಬೀರಾದರ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616225/05/2022FPS****616225/05/20229006000025/05/2022
560300177950 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಜಾಗಯ್ಯಾ - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****616223/05/2022FPS****616223/05/2022200015000023/05/2022
560300177952 Eshwari - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/2022150010000019/05/2022
560300177953 Nagamma vadedur - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300177955 Tipana - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300177956 Sangamma - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20229006000020/05/2022
560300177957 ಶಂಕರ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/202212008000019/05/2022
560300177958 ವೈಜಿನಾಥ ಸಿರ್ಸ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300177959 Savitra - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300177960 lakshmi bai - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/20229006000022/05/2022
560300177962 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಗಚಿನದೂಡಿ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20226004000020/05/2022
560300177963 ಹಣಮಂತ - TarnalliPHH(NK) / NCS------120000000-
560300177966 ಶರಣಪ್ಪಾ ಬೂರೆ - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/2022200015000022/05/2022
560300177967 ಇಂದುಮತಿ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20229006000020/05/2022
560300177968 ಕಾಶಿನಾಥ - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300177969 ಶಷಪ್ಪಾ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/202212008000019/05/2022
560300177970 Chitramma - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300177972 ಸಂಜುಕುಮಾರ ಶೇರಿಕರ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022150010000020/05/2022
560300177973 ಗಂಗಾಧರ್‌ ಮೊರಗೇಪ್ಪಾ - ತರನಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022200015000020/05/2022
560300177975 Vijaykumar - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022200015000020/05/2022
560300177976 Sangeeta - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/202212008000019/05/2022
560300177977 ಸಂಗೀತ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300177978 ದೆವಿಂದ್ರ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/2022150010000024/05/2022
560300177980 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/202212008000019/05/2022
560300177981 ರಂಗಮ್ಮಾ - ತರ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300177982 Gulashan Bee - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/20226004000021/05/2022
560300177986 ಓಂಕಾರ ಮುತ್ತಂಗೆ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/2022150010000019/05/2022
560300178051 Sharanamma - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20229006000020/05/2022
560300178101 bhimana maruthi - ತರನಳ್ಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/20226004000022/05/2022
560300178262 sunitha - ತರನಲ್ಲಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178267 mallikarjuna shekareppa - ತರನಳ್ಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20229006000020/05/2022
560300178730 Shiddhamma W/o Betalappa - ತರನಳ್ಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300178742 Shilavati - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/202212008000024/05/2022
560300178745 jilani - ತರನಳ್ಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/20226004000021/05/2022
560300178758 ಓಂಕಾರ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ - ತರನಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300178794 kamalbai shivaraj malchampure - ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಶಿವಾರಾಜ ಮಾಲಚಾಪುರೆ ತರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300178822 Satyashila - ತರನಳ್ಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300178823 mallikarjun manikappa bashetty - ತರನಳ್ಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300179553 maharudrappa Revanappa - ತರನಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/2022150010000021/05/2022
560300179608 Shridevi - ವಿಳಾಸ: ತರನಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300179620 ashok pudilikrao - ತರನಳ್ಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****616223/05/2022FPS****616223/05/20229006000023/05/2022
560300179623 ಶಂಕರಯ್ಯಾ - ಸಾ:ತರನಳ್ಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179726 indumati - ಸಾ: ತರನಳ್ಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/202212008000022/05/2022
560300179728 mahananda - ತರನಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/202212008000024/05/2022
560300179806 SUSHMA SHARNAPPA - ತರನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179849 PRADEEP - ಪ್ರದೀಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180310 Archana - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300180478 vishawanath - ಸಾ: ತರನಳ್ಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****616223/05/2022FPS****616223/05/20223002000023/05/2022
560300180707 GANPATI S/O HANMANT GACHINDODD - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300180770 rajkumar s/o dasrat bore - ತರನಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300180786 Lakshmibai - ಸಾ:ತರನಳ್ಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20229006000020/05/2022
560300181814 Rukumini - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/20226004000021/05/2022
560300181815 ಶರಣಪ್ಪಾ ವಾಡಿ - ಸಾ:ತರನಳ್ಳಿ ತಾ:ಬಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/20229006000019/05/2022
560300181816 Parvathi - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300181825 Paravati Muttage - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616223/05/2022FPS****616223/05/202212008000023/05/2022
560300181829 ಪ್ರಮಶ್ವರ ಮುತ್ತಂಗ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/202212008000022/05/2022
560300182374 sangam mallappa - ಸಾ: ತರನಳ್ಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300182381 premila - ಸಾ: ತರನಳ್ಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182404 ಫರಿಜಾನಾ - ಸಾ: ತರನಳ್ಳಿ ತಾ: ಬಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182419 ಗೊದಾವರಿ - ಸಾ: ತರನಳ್ಳಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300182494 PRABHURAO S/O GANPATI GACHINDO - ತರನಳ್ಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184507 viswanath - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/2022150010000021/05/2022
560300185468 Eramma - ತರನಳ್ಳಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬಿದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185483 Annapoorna - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300185484 veershetty basappa - ಸಾ:ತರನಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/20226004000022/05/2022
560300185494 parama babushetty - ತರನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185533 ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮಪ್ಪಾ - ತರನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022200015000020/05/2022
560300185583 Sridevi - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185757 chandrakant - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20229006000020/05/2022
560300185853 kavita Dhulapppa. - ಸಾ:ತರನಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/20223002000021/05/2022
560300185894 GURUNAT S/O GANPATI GACHINDODD - ಸಾ:ತರನಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300186068 Revanayya s/o Siddayya Swamy - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300188794 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ - ತರನಳಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20226004000020/05/2022
560300188814 Pratibha w/o Mallikarjun - ಸಾ:ತರನಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/202212008000024/05/2022
560300189211 Sukanya - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300190869 ಶಾಂತಕುಮಾರ - ಸಾ:ತರನಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/202212008000022/05/2022
560300192758 MAHADEVI - ಮ.ನಂ.S2-14 ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300192759 ARUNAKUMAR - ಮ.ನ.2/115 ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/20226004000021/05/2022
560300192761 omkar - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192763 Aswini - ಮ.ನಂ. 42 ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616223/05/2022FPS****616223/05/20226004000023/05/2022
560300192765 ಶೋಭಾವತಿ - ಮ.ನ. ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192767 Santoshi - ಮ.ನ. 1/19 ತರನಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/20229006000021/05/2022
560300192770 Priti - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/202212008000022/05/2022
560300192772 GANAPATI - 1-73/2 ತರನಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****591021/05/2022FPS****591021/05/202212008000021/05/2022
560300192773 PARABATI - ಮ.ನ.2-100/2 ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192775 RAMNNA - ಮ.ನ,2-100/1 ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300192776 RAMSHETTY - 3-9 ತರನಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/20226004000024/05/2022
560300192777 SANJUKUMAR - ಮ.ನ.2-35/2 ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300192778 ಶೀವರಾಜ - ಮ ನಂ 1-17 ತರನಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20226004000020/05/2022
560300192779 Kanbalamma - ಮ ನಂ 2-93 ತರನಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192780 MALSHETTY - ಮ.ನ 1-45 ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300192781 mallikarjun - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300192782 ANITA - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/2022150010000020/05/2022
560300192783 Jyotirlingayya Swamy - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192784 Shakubai - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616225/05/2022FPS****616225/05/20229006000025/05/2022
560300192786 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ತರನಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/20229006000021/05/2022
560300192791 REKHAVATI - ಮ.ನ.2-21/2 ತರನಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/20229006000022/05/2022
560300192794 SURYAKANT REDDY - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300192796 ಸುಸ್ಮಾ - ಮ.ನ 1-82 ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300192799 ravindra - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/20226004000021/05/2022
560300192800 gurappa - ತರನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192801 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192802 KASTURIBAYI - ಮ.ನ.ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300192803 shivakuamr - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616225/05/2022FPS****616225/05/202212008000025/05/2022
560300192804 MALLIKARJUN - 2-97 ತರನಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/20226004000024/05/2022
560300192805 ambavva - ಮ.ನ.2/29 ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192806 Ramabai Bore - S2-17 ತರನಳ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192817 Shilpdevi - ಮ.ನ. 2/81/ ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300192818 Gangamma - ಮ.ನ 4-42 ತರನಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300192819 ಕಂಟೇಪ್ಪಾ - 2-12 ಪರನಳ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------240000000-
560300192820 PRAKASH - 2-119 ತರನಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/20226004000024/05/2022
560300192821 Channbasappa S/O Veersangappa - ಮು ತರ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300192823 RUPAVATI - ಮ.ನ. 1-59 ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/20229006000019/05/2022
560300192825 MUTTAMMA CHANNAYYA SWAMY - ಮ.ನ.1-43 ತರನಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/20226004000024/05/2022
560300192827 GHALEPPA - ಮ.ನ.1-15/1PHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/20229006000022/05/2022
560300192830 shantabai - ಮ.ನ.2-17/2 ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192833 Ambresh - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192845 Ratikanth - ಮ.ನ 2-35 ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20226004000020/05/2022
560300192846 SAGUNABAI - ಮ.ನ.1-17-1 ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616223/05/2022FPS****616223/05/202212008000023/05/2022
560300192847 Mahananda - 4-34 ತರನಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/202212008000019/05/2022
560300192848 shahejada bi - ತರನಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20226004000020/05/2022
560300192849 ಮಹಾದೇವಿ ಹೊನ್ನಾ - s/o ಸಂಗಪ್ಪಾ ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/20229006000022/05/2022
560300192851 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ತರನಳ್ಲೀPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/202212008000020/05/2022
560300192852 ಶಾಮರಾವ ಬೀರಪ್ಪ ನರಸಗೋಡ - ಶಾಮರಾವ ತಂದೆ ಬಿರಪ್ಪಾ ನರಸಗೋಂಡ ಮುPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192854 ಶಿವರಾಜ - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192855 POOJA - ಮ.ನ 4/41 ತರನಳ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300192856 Kavitha - 1-10 ತರನಳ್ಳಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193703 Bebavati - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193718 prabhu s/ ganapati - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****731413/05/2022FPS****731413/05/20229006000013/05/2022
560300194078 Sharda - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616225/05/2022FPS****616225/05/2022150010000025/05/2022
560300196380 Nagamma - ಮಹೆಂದ್ರಕುಮಾರ 25 ತರನಳ್ಳಿ ತರನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196567 Kasturi Bai - ಕಸ್ತೊರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 45/1 ತರನಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/20229006000021/05/2022
560300197294 Sunita - ಸಿದ್ರಮಾ 281 ಹಳಬರ್ಗ ಹಳಬರ್ಗ PHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/202212008000021/05/2022
560300197953 Gangothri - ಗಂಗೋತ್ರೀ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 4-4PHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/2022150010000021/05/2022
560300198870 Prema - ಪ್ರೇಮಾ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ 1-34 ತರನಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****616222/05/2022FPS****616222/05/202212008000022/05/2022
560300198874 Neelamma - ನಿಲಮ್ಮಾ ಬಸವರಾಜ 25 ಮೆನರೋಡ ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560300198916 Kamalabai - ಕಾಶೇಪ್ಪಾ 50 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ತರನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300198917 Vidyavati - ವಿದ್ಯಾವತಿ ಗಂಡ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ 1-31/PHH(NK) / NCS------150000000-
560300198918 Sonamma - ಸತಿಷಕುಮಾರ 1-14 ತರನಳ್ಳಿ ತರನಳPHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/202212008000024/05/2022
560300198919 Laxmi Bai - ಬಾಬುರಾವ 171 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ತರನಳPHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/20229006000024/05/2022
560300198920 Sharnamma - ಶರಣಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಾಬು 1/181 ತರನಳ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300198921 Pushpavati - ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300198922 ಮಾಹದೇವಿ - ಮಾಹಾದೇವಿ ಗಂಎ ಗಣಪತಿ 32/11 ತರನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300198923 rajeshwari - ವಿಜಯಕುಮಾರ 1-36 ತರನಳ್ಳಿ ತರನಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560300198924 HALAMMA - ಹಾಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಕಲಪ್ಪಾ 1/13 ತರನಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198925 LAXIMBAI - ಮಾಹಾದೇವ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿರ್ಕಾಜುನ 84 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198926 ಝನ್ನಮ್ಮಾ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾರಾವ 65 ತರPHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/202212008000019/05/2022
560300198927 Padmavathi - ಅಮ್ರುತಪ್ಪಾ 31 ರೇವಪ್ಪಯ್ಯಾ ದೆPHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/20229006000024/05/2022
560300198928 ರತಿಬಾಯಿ - ರತೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಗಶೆಟಿ 40 ತರನಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/20226004000021/05/2022
560300198929 Shilppa Sunil - ಸುನಿಲ 121 ತರನಳ್ಳಿ ತರನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****616223/05/2022FPS****616223/05/2022150010000023/05/2022
560300199142 Lalitabai Sangramappa - ಸಂಗ್ರಮಪ್ಪಾ 1/28/ ಮೆನರೋಡ ತರನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300199642 ಕಲಮ್ಮಾ ಕಾಮಣಾ - ತರನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203190 Nirmala - W/O: ವೀರಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ತರನಳ್ಳಿ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203713 Peeramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಣಿಕ ಏಚ್‌ ನ 2-99 NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203717 Savita Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಷ 1-47 ತರನಳ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300204990 LAKSHMIBAI - W/O: ದಶರಥ - - ಜ್ಯಾಂತಿ ತರನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205061 Shantama - W/O ಬಾಬುರಾವ ಶೇರೀಕಾರ , ತಾಲೂಕ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205585 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ ತಾರನಲ್ಲಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205741 Umadevi Muthange - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಮುತ್ತ೦ಗೆ ತರನಳ್ಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205751 Sudharani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205996 SUBBAMMA KASHINATH - S/O: ಗುರಪ್ಪಾ ತರನಳ್ಲಿ ತರನಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206098 Jagdevi Bhalke - W/O ರಾಜಶೇಖರ್ ಭಾಲ್ಕೆ ತರ್ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206607 Poojarani - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ 2/59/2 , ಜಂತಿ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206912 Archana - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ #೮೪ ತರನಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300206913 Jyoti - ತರನಲ್ಲಿ. ಭಲಕಿ . . ತರನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/202212008000024/05/2022
560300207413 Jagadevi - W/O ಅನ್ತೆಶ್ವರ ತರನಳಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/202212008000021/05/2022
560300207819 Bhagamma - C/O ಬಸಪ್ಪ 90 ತರನಳ್ಲಿ ಜಂತಿ ಅNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300208041 Pavita - W/O: ಸೋಮನಾಥ 1-58 ತರನಳ್ಲಿ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208184 Ratnamma - W/O: ನೀಲಕಂಠರಾವ್ ಜ್ಯಾಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300208185 Parvati - S/O: ವಿಶ್ವಾನಾಥ ತರನಳ್ಳಿ ತರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300208186 SUJATA - S/O: ಶಾಮರಾವ 2 ತರನಳಿ ತಾಲುಕ PHH(NK) / NCSBiometric****616224/05/2022FPS****616224/05/20226004000024/05/2022
560300208465 Radhika - S/O: ಗಣಪತಿ ಮೆತ್ರೆ - - ತರನಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20226004000020/05/2022
560300208499 Mahadevi - W/O: ಶಿವರಾಜ - - ಜ್ಯಾಂತಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****616223/05/2022FPS****616223/05/20229006000023/05/2022
560300208652 Rebecca - C/O ಮಸ್ತಾನ್ 1024 ತರನಲ್ಲಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/20229006000021/05/2022
560300209314 Nagamma - W/O: ಶರಣಾಪ್ಪಾ 1/174 ಜಂತಿ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209724 Jagadevi - W/O ಪ್ರಕಾಶ 23 ನಿಯರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತPHH(NK) / NCSBiometric****616220/05/2022FPS****616220/05/20226004000020/05/2022
560300210012 Sarswati - W/O ರಾಚಪ್ಪ #00 ತರನಲಿ ತಾ ಭNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300210093 Reshma - S/O: ರಾಮಣ್ಣಾ - - ಜ್ಯಾಂತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/20226004000021/05/2022
560300210192 Manohar - C/O ಶಾಂತಪ್ಪ ಬಾಶೆಟ್ಟಿ #00 ತರನNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300210452 Mahananda - ಶರಣಪ್ಪ 195 ಹಳ್ಳಿ ತಲವಾಡ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210639 Chandrakanth Rachappa Tarnali - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಚಪ್ಪಾ #00 ತರನಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300211046 Sugandh Bai - S/O ರುದ್ರಪ್ಪಾ ತರನಳ್ಳಿ ತರನಳ್ಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300211208 Narasamma - W/O: ವಿಠಲ್ ಜಾಂತ ತರನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****616221/05/2022FPS****616221/05/202212008000021/05/2022
560300211230 Kavya - W/O: ಕೈಲಾಶ ತರನಳ್ಳಿ ತರನಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****616223/05/2022FPS****616223/05/20226004000023/05/2022
560300211264 Hemarani - C/O ನೀಲಕಂಠಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ #29 . ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560300211411 Asha Manohar Fule - C/O ಮನೋಹರ್ ಫುಲೆ ಎಸ್‌/2-37 ತರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300211503 Sapna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ತರನಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****616219/05/2022FPS****616219/05/20229006000019/05/2022
560300211674 Vidyavati - C/O ನಾಗರಾಜ್ 191 , ತರನಳ್ಳಿ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560300211760 Mallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಯ 2-64 ಜ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****503722/05/2022FPS****503722/05/20226202000022/05/2022
560300211911 Urmilabai Chidanand - C/O ಚಿದಾನಂದ 1/44 ಅಹಮದಾಬಾದ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
Top