REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135532 Vijayalaxmi - W/O ರಾಜಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ 2/116 ಆಪೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135683 Pradnya Jyoti - W/O ಗೌತಮ ಶೀಲ ಜ್ಯಾಂತಿ ಜ್ಯಾಂತಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136214 ವೈಶಾಲಿ - W/O: ಪರುಶುರಾಂ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136223 Sangeeta - S/O ಶಿವರಾಜ ಜ್ಯಾ೦ತಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136238 Maitradevi - W/O ಶ್ರೀಮಂತ 1/17/1 , ಜಾಂತಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136242 Nagjyothi - W/O: ಸಿಕೀಂದರ ವಾಟಮಬೇ ಜಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300137210 Minakshi - S/O: ಶಿವರಾಜ ತರನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300137214 SUSHILABAI SHIVARAJ BHALKE - W/O: ಶಿವರಾಜ ತರನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300137553 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಜ್ಯಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300137700 Jaishree - W/O ನೀಲಕಂಟ ಬಿಲಗುಂದೆ . . PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138094 Jaishree - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300138131 Laxmi Bai - W/O: ರವೀಂದ್ರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138394 Surekha - W/O ಸಂತೋಷ ಕಪ್ಲಾಪುರೆ 23 # PHH(NK) / NCS------200000000-
560300138482 Gundamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300138611 Shruti - W/O ರವೀಂದ್ರ 3/56 ಜ್ಯಾಂತಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138664 Gouramma - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138679 Jaishree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138680 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬರೀಶ , PHH(NK) / NCS------200000000-
560300138685 Anita - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ತಾಲೂಕ ಭaಲಕಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300138686 Chandramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಮಣ್ಣ ಜ್ಯಾಂತPHH(NK) / NCS------50000000-
560300138689 Reshama - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪ - ಜಂತಿ ಜಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300138690 ಶಿವಲೀಲ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138691 Sangeeta - W/O ರಮೇಶ 1 ಕನಕ ನಗರ ರೋಡ ಜಾಂತPHH(NK) / NCS------250000000-
560300138692 Malashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138693 Sujatha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಯ್ಯಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138701 Anitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ ಉಮರ 4/55 PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138703 Lalita Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ ಜ್ಯಾಂತಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300138706 Jaishree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಸಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138708 Guramma - S/O: ಗುರುಪಾ ದಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300138709 Kalamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಣಿಕ ತಾ ಭಲಕಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300138711 Sulakshana - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ್ #4/83 . ಕನಕ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138714 Ashwini - W/O ಶಿವನಾಥ 2/47 . ಜ್ಯಾಂತಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138716 Mahananda - S/O: ಗಂಗಾಧರ ಪಾಟೀಲ 2/22 ಜ್ಯPHH(NK) / NCS------200000000-
560300138717 Shankreppa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138759 S Aruna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ 8PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138761 Iramma - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ 3/86PHH(NK) / NCS------200000000-
560300138808 Rukmini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಣಿಕ 1-10PHH(NK) / NCS------250000000-
560300139000 Ambika - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ 1/88 ಜಾಂತಿ ಜಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139012 Preeti - W/O ನೆಲಸನ್ 3/79 . PHH(NK) / NCS------100000000-
560300139027 Sangith - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು 3/98/1 PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139075 Shivraj - S/O ಸಂಬಣ್ಣ ಎಸ್ ಸಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300139080 Rajamati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೀಲಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300139225 Surekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಲಾದ 1-PHH(NK) / NCS------200000000-
560300139227 Sangita - S/O: ಕಂಟಯ್ಯಾ ಜ್ಯಾಂತಿ ಜ್ಯಾಂತಿ ಅPHH(NK) / NCS------200000000-
560300140089 ರೇಣುಕಾ. - W/O ಶಿವರಾಜ 1/165/2 . PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141513 Kaveri - W/O ರಾಹುಲ #00 ತರನಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300141897 Nirmala Devi - W/O: ಸಿದ್ರಮಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142070 Shashikala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142335 ಪ್ರತಿಭಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಮದೇವ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300142345 Bharatbai - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪ್ಲ್ ನ 30 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142714 Chinnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು ಹೊ ನ 169 ವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142778 Jyoti - S/O ಕಿಶನರಾವ ೧/೧/೬ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಾಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142853 Laximan - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಮ ಜ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300142880 Sumalata - W/O ಮಣೀಕರಾವ 5/2 . . . ಜಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142933 Anupama - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 4/81 ಜಾಂತಿ ಜಂತಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300143033 Shilpa - W/O ಸಂತೋಷ 1-129 . ಜಂತಿ ಜ್ಯಾಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143261 Prabhavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300143343 Padmashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಳಸೀರಾಮ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143416 Saraswathi - W/O ಚಂದ್ರಪ್ಪ . . ಜಂತಿ ಜ್ಯಾಂತPHH(NK) / NCS------50000000-
560300143466 Arati - W/O ರವಿಕಾಂತ #2/15 ಜ್ಯಾಂತಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300143547 Sangeeta - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 1/136 ಜಂತಿ ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560300144174 Siddamma - W/O ಲೋಕೇಶ ಬಿಲಗುಂದೆ . . ಜ್ಯಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300144468 Sharanamma - W/O ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯಾ 2/259 . ಜ್ಯPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144772 Sangamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560300145072 Neelamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ್ ತಾ ಭಲಕಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145073 Geeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300145074 Triveni - W/O ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ . . ಜ್ಯಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300145076 Vanitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಜ್ಯಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145079 Balika - W/O ಸುಭಾಷ್ ತೇಗಂಪೂರ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145080 Uma Shri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300145082 Laxmi - W/O ಸಂಗಮೇಶ 2/64 ಜಾಂತಿ ಜಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145083 Suhasini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಗಂಬರ 3-PHH(NK) / NCS------150000000-
560300145084 Deepali - W/O ಲಕ್ಷಿಮಣ 1 ಸೀ ಸೀ ರೋಡ ಜಾಂPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145085 Bhagyashree - ವೈಜೀನಾತ್ 1/33 ರಸ್ತೆ ಹನುಮಾನ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560300145086 Jairaj - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಕರ ತPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145088 Kailas - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300145816 Geeta - W/O ಶಿವಶಂಕರ್ 136 ಮುರಾಳ ಮೊರಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145844 Rameshwari - S/O ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ೧/೧೨ ಜ್ಯಾಂತPHH(NK) / NCS------200000000-
560300147138 ಪ್ರವೀಣ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300147139 chandramma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300147140 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147141 Paramma - #2/65 ಜ್ಯಾಂತಿ ಭಾಲ್ಕಿ-585413PHH(NK) / NCS------150000000-
560300147142 Ratnamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300147143 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147144 sushila bai - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300147145 ಗಣಪತಿ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300147146 Malanbai - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147147 ನರಸಪ್ಪಾ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300147148 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ರಾಮ - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147149 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147150 ಕಮಲಾಕರ - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147151 Iramma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300147152 Vimala Bai - ಜ್ಯಾಂತಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147153 subbamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300147154 ವೈಜಿನಾಥ - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147155 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಜ್ಯಾಂತಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147156 Taherabee - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147157 SANGAMMA - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147158 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147159 Sumaiyya Begum - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147160 ಸಿದಮಾ - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147161 ಸರಸ್ವತಿ - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147162 ವೈಜಿನಾಥ - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147163 ರಾಧಾಬಾಯಿ - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147164 Shridevi - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147165 ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಜ್ಯಾಂತಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147166 Gangamma - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147167 ರಾಜಪ್ಪ - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147168 ಶ್ಯಾಮರಾವ್‌ - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147169 Vimala - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147170 Mallamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300147171 Ghalemma - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147172 ತುಲಜಪ್ಪ - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147173 Pavitra - ಜಾಂತಿPHH(K) / NCS------150000000-
560300147174 ಬಾಬುರಾವ - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147175 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300155042 chadarmma - ಜ್ಯೂಂತಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300155043 ರಾಮಣ್ಣ - ಜ್ಯಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300155044 padmini - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300155045 ಹಣಮಂತ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155046 Mahananda - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155047 Chandramma - ಸಾ// ಜ್ಯಾಂತಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// PHH(NK) / NCS------100000000-
560300155048 Sharada Bai - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155049 bhagya vati - ಜ್ಯಾಂತಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155050 Malamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155051 Saraswati - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300155052 Shashikala - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155054 Nirmala Bai - ಜ್ಯಾಂತಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155055 Shakamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155056 Shashikala - ಜಾಂತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300155057 Laxmi Bai - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155058 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಜ್ಯಾಂತಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155059 Neelamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155060 ಬೀಮ ರಾವ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155061 ಹಣಮಂತ - ಜ್ಯಾಂತಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------350000000-
560300155062 Ratnamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300155063 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಜ್ಯಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155064 ಬಾಬು - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155065 Bhagamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155066 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155067 ನಾಗ ಶೆಟ್ಟಿ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155068 Sulochana - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155069 Premala Bai - ಜ್ಯಾಂತಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155070 Vanamla - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155072 Sangamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155073 Neelamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155074 Sarvarbee - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155075 Jubedabee - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155076 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------350000000-
560300155077 Ishwaribai - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300155078 Godavari - ಜ್ಯಾಂತಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300155079 ಶಂಕರಪ್ಪ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155080 Devika - ಜ್ಯಾಂತಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300155081 ಪ್ರಲಾದ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155082 ಕಾಶಿ ನಾಥ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155083 ANITA - ಜ್ಯಾಂತಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155084 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155085 ಬಸ್ವರಾಜ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155086 Jagdevi - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155087 Shivkanta - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155088 ಜಗನಾಥ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155089 shree devi - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155090 ಅರುಣಾ ದೇವಿ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155091 shanta bai - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155092 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155093 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155094 ಸನ - ಜ್ಯಾಂತಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155095 Ismail b - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300155096 ಈರಪ್ಪಾ - ಜ್ಯಾಂತಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155097 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300155098 ವೈಜನಾಥ - #2-67/1 ಜ್ಯಾಂತಿ ಭಾಲ್ಕಿ-585413PHH(NK) / NCS------250000000-
560300155099 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155100 Lalita Bai - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155101 Bhagirathi - ಜ್ಯಾಂತಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155102 Nilambika - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155103 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155104 ಬಸಮ್ಮಾ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155105 shanta bai - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300155106 ನೀಲ ಕಾಂತ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155107 ಅಮ್ರತ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155108 malamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300155109 kasturi bai - ಸಾ//ಜಾಂತಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ// ಬೀದPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155110 Laxmi Bai - ಜ್ಯಾಂತಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155111 malamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155112 ಮಲ್ಲಶೇಟ್ಟಿ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155113 ಬಂದಮ್ಮ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155114 ಘಱಾಧಾಫ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155115 ರಾಜಮ್ಮ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155116 Ratnamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------350000000-
560300155117 Anita - ಜ್ಯಾಂತಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155118 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300155119 ಪ್ರಭು ಶೆಟ್ಟಿ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155120 Vidyavathi - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300155121 ಶ್ರಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155123 putli bai - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300155124 ameena bee - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155126 ಕರೀಮ ಸಾಬ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155127 ಮಾಬೂಬ್‌ ಸಾಬ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155128 Zahrabee - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155129 ರಿಜಹನ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155130 Sunita - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155131 Ratanamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300155132 ಗಂಗಮ್ಮ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155133 ಭೀಮರಾವ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155134 ಮಹಾದೆವಿ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155135 parvati - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155136 Sangamma - ಜ್ಯಾಂತಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155137 ಬಸಪ್ಪಾ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155138 Laxmibai - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155139 Kumar - ಜ್ಯಾಂತಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155140 gavramma - ಜ್ಯಾಂತಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155142 Ratnamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300155143 Laxmi Bai - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155144 gundamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300155145 lalita bai - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155146 Jaramma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155147 ಪ್ರಲಾದ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155148 Sangamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155149 ಬಸಯ್ಯ - ಜ್ಯಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155150 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300155151 ರಾಜಕುಮಾರ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155152 ಪಾರ್ವತಿ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300155153 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155154 laxmi bai - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155155 ಗೊಪಾಲ - ಜ್ಯಾಂತಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155156 Shivamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155157 Ghalemma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155158 Sugunabai - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155159 Kamalabai - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300155160 ರುತುಮ್ಮ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155161 ಗೌಸಿಯಾಬೀ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155162 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155163 Neelamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155164 ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155165 Lakshmibai - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300155166 ಜಗನಾಥ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155167 Anita - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155168 rajamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155169 ಗೋವಿಂದ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155170 ಗಂಗಾರಾಮ - ಜ್ಯಾಂತಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155171 ಭಿಮಶಾ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155172 ಝರೆಪ್ಪ - ಜ್ಯಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155173 ಅರ್ಜುನ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155174 ಶಂಕರ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155175 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155176 ದೇಶ್‌ ವಂತ್‌ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155177 ಗುರನಾಥ - ಜಾಂತಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155178 ಗುರನಾಥ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155179 ಬಸ್ವರಾಜ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155180 ಮಂಜುನಾಥ್‌ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155181 ಧನರಾಜ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155182 Jagdevi - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155183 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155184 ಶಾರದಾಬಾಯಿ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155185 ಈರಮ್ಮಾ - ಜ್ಯಾಂತಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155186 mallamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155188 Kamlabai - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155189 ಶಂಕರ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155190 Dhulamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155191 Jagadevi - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155192 Kastoorabai - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300155193 Shekhamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300155194 Eramma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300155195 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155196 ರಾಚಪ್ಪ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155197 Sekama - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155198 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155199 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಜ್ಯಾಂತಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155200 Mallamma - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300155202 ಮಹಾದೇವಿ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155203 Surekha - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155204 Indumati - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300155205 nirrmala bai - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155206 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155207 Godavari - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155208 ಶಾರದಬಾಯಿ - ಜಾಂತಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560300155209 Laximibai - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155210 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155211 ಇಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಸಾ//ಜಾಂತಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ//ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155212 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155213 ಪ್ರಬುಶೆಟ್ಟಿ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155214 Sharda - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155215 Saraswati - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155216 earamma - ಜಾಂತPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155217 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155218 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155219 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155221 ಸೋಮ್‌ನಾಥ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155222 ರಾಮಚಂದರ್‌ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155223 ಸೋಮನಾಥ - ಜ್ಯಾಂತಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300155224 ಬಸಮಾ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155225 ಶಿವರಾಜ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155226 Shakutala - ಜ್ಯಾಂತಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300155227 ಅರ್ಜುನ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300155228 shakuntala - ಜ್ಯಾಂತಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155229 Anita - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155230 ಸರಿತಾ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300155231 ಶಂಕರ - ಜಾಂತಿPHH(NK) / NCS------20000000