REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135789 Kalavati - W/O ಬಸವರಾಜ 123 ಜೋಳದಪಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135794 Ashwini - W/O ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ 2/344 - ಜೋಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139365 SARSVATI - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139373 Yestarani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಯಾನಂದ PHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022150010000024/05/2022
560300139561 Kavita - ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ #1/194 ಜೊಲ್ಡಪ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/202212008000023/05/2022
560300139587 Renuka - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹನಮಂತರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20223002000023/05/2022
560300139589 Suganda Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಹರ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139590 Kashamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/202212008000022/05/2022
560300139591 Santoshi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಲಪ್ಪಾ .PHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20226004000023/05/2022
560300139592 Anusayabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139593 Shesha Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ್ ರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20229006000024/05/2022
560300139594 Chandrakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡರಿನಾಥ್ ಜೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20229006000023/05/2022
560300139597 ಪ್ರೇಮಲಾಬಾಯಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಣ್ಣಾರಾವ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20229006000023/05/2022
560300139598 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭಾಕರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20226004000024/05/2022
560300139599 Sangita - W/O: ಶೆಟವಾಜಿ - - ಜೋಳದಾಪಕಾ PHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022150010000023/05/2022
560300139600 Bharat Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹನಮಂತ ರಾವ್PHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20229006000024/05/2022
560300139602 Shobha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/202212008000022/05/2022
560300139604 Siddamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139605 Vandanabayi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನಾಜಿರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20223002000024/05/2022
560300139708 Girija - S/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139738 Vaishnavi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ ಹೂಗಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20226004000023/05/2022
560300139755 Jayshri - ಕಾಡಜಿ ರಾವ್ ಜೋಳದಪಕ ಕರ್ನಾಟPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/202212008000024/05/2022
560300139777 Bharatamma - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ . . PHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/202212008000024/05/2022
560300139793 Imala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಜೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20226004000024/05/2022
560300139818 Manisha - S/O: ದಯಾನಂದ ರಾವ್ #1/98 ಜೋಲ್ದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139833 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಣ್ಣ ಜೋಳದಾಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139839 Sonamma - S/O: ವೈಜೀನಾಥ - - ಜೋಳದಾಪಕಾ PHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/202212008000023/05/2022
560300139844 Sharadabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಪಾ ರಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139874 Sridevi - W/O ಅಬ್ರಾಹಮ . . PHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20226004000023/05/2022
560300139875 Balika - W/O ಮಾಧವರಾವ #1/147 . ಜೋಳದಾಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139992 Ratnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ್ 2/370 PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140007 Ambika - D/O ಮಹಾದೇವ ಬೋಬಡೆ . ಜೋಳದಾಪಕಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300140629 Kalavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಿನಾಥ ಜೋPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20229006000024/05/2022
560300140637 Vitha Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡರಿನಾಥ್ ಜೋಲ್ದಾಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/202212008000023/05/2022
560300142122 Ur Mila - S/O ರಾಮಣ್ಣ 2/343/1 ಜೋಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142349 Rasikha - S/O ದಿಗಂಬರರ್ರಾವ್ ಬಿರಾದರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142451 Vijaylakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕರಬಸಯ್ಯಾ ಮಡಪತಿ ಜೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/202212008000024/05/2022
560300142488 Pooja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142605 Meerabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಂತಕುಮಾರ ಕಾಂಬಳೆ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20223002000023/05/2022
560300142723 Shama Begum - W/O ಮೋಹಡ ಜಾಕೀರ 2/509 . ಜೋಳದPHH(NK) / NCS------180000000-
560300142757 Umashri - S/O ಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜೋPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022150010000024/05/2022
560300142856 Gaya Bai - W/O ಕಿಸನ 1-34 ಜೋಳದಬಕಾ ಜೋಲ್ದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300142937 Majalas - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20226004000024/05/2022
560300143242 Sunita - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇಳಗಿ ನೇಳಗPHH(NK) / NCSBiometric****854723/05/2022FPS****854723/05/20226004000023/05/2022
560300143393 Basamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲಗಿ ನPHH(NK) / NCSBiometric****854724/05/2022FPS****854724/05/20229006000024/05/2022
560300143504 Nilamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗನಾಥ ಜೋಳದಾಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143538 Sugamma - S/O ವೀರಶೆಟ್ತಪ್ಪಾ ನೇಳಗಿ ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560300143568 Renuka - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಗೋದಿಹಿಪ್ಪರಗ ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300144087 Lalita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ಜೋಲ್ದಾಬ್ಕ ಜೋPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022150010000023/05/2022
560300144135 Laxmibai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ ಜೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144184 Sugandha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20226004000024/05/2022
560300144222 Surekha - W/O ಸೋಪನ ರಾವ್ . . ಜೋಲ್ದಾಬ್ಕ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300144410 Prabhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಜೋಲದಪಕ ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145602 Kamala Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಪ್ಪ ಜೋಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145604 Chandramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಜೋಲ್ದಾಬ್ಕ ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560300145677 Malashree - W/O ಜೀವನ್ 1-13-2 ಜೋಳದಪಕ ಜೋಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145681 Narasamma - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜೋಳದಾಪಕಾ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022150010000023/05/2022
560300145685 Swapna - W/O ಮಾರ್ಕಸ #418/2 ಜೋಳದಪಕಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145742 Rutuja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹದೇವ ಸ್ವಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145792 Aruna - S/O: ಅಮೃತ್ 4/52 ನೇಳಗಿ ಜ್ಯಾಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145880 Rekha - W/O ಭೀಮಣ್ಣಾ 3-232 ಬ್ಲಾಕ್ 2/4PHH(NK) / NCSBiometric****733118/05/2022FPS****733118/05/20226004000018/05/2022
560300147176 ಹಜರತಬಿ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/202212008000024/05/2022
560300147177 Gopamma - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300147178 ಜಗನಾಥ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147179 Parvati - ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಪಿರಪ್ಪಾ ಮು ಜೋಳದಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022180012000024/05/2022
560300147180 ramadas - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20223002000023/05/2022
560300147181 ಲಲಿತಾ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022200015000024/05/2022
560300147182 Shridevi - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300147183 gangamma - ಶೀವರಾಜ ತಂದೆ ಮೌಲಾ ಮು ಜೋಳದಾಪಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147184 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಧೋಳಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಂಬಣ್ಣಾ ಮು.ಜೋಳದಾಪAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300147185 ಬಾಬು ಸಿದ್ರಾಮ - ಬಾಬು ಸಿದ್ರಾಮ ಜೋಳದಾಪಕಾAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300147186 ಜಯಾಪ್ಪಾ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022200015000024/05/2022
560300147187 ಸಂಗ್ರಮ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300147188 Sundarbai - ಜೋಳದಾಪಕಾAAY(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/2022200015000022/05/2022
560300147189 basamma - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147190 Lata - ಮಡೀವಾಳಪ್ಪಾ ವೈಜಿನಾಥ ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300147191 paramma - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147192 ಭೀಮಶಾ - ಭೀಮಶಾ ತಂದೆ ಪುಂಡಲಿಕ ಮು ಜೋಳದಾಪಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147193 ಪುಂಡಿಲಿಕ ಲಾಲಪ್ಪಾ - ಪುಂಡಲಿಕ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪಾ ಮು ಜೋಳದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147194 ಕುಮಾರ - ಕುಮಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ ಮು.ಜೋಳದಾಪಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147195 ಶುಜಾ ಬಾಯಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300147196 Chandramma - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****155522/05/2022FPS****155522/05/2022200015000022/05/2022
560300147197 laxmibai - ಕಾರ್ತಿಕ ತಂದೆ ಶಂಕರಯ್ಯಾ ಮು ಜೋಳದAAY(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022200015000024/05/2022
560300147198 ಭೀಮಣಾ - ಭೀಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮು ಜೋಳದAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300147199 huvasha bai - ಹೌಸಾಬಾಯಿ ತಾನಾಜಿ ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20223002000023/05/2022
560300147200 ಬಾಬು - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300147201 ಶಾರು ಬಾಯಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147202 ಬಾಲೀಕಾ ಬಾಯಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022200015000024/05/2022
560300147203 Sina Bai - ಭೀಮರಾವ ಸಾದೋಬಾ ಜಾಧವ ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147204 laxmi bai - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/2022200015000022/05/2022
560300147205 ಪ್ರಮೀಳಾ ಬಾಯಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300147206 ಎಮ ಡಿ.ದಸ್ತಾಗೀರ ಅಕ್ಬರಸಾಬ - ಎಮ ಡಿ.ದಸ್ತಾಗೀರ ಅಕ್ಬರಸಾಬ ಜೊಳದಾಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147207 Lathabai - W/O ಮುರಲೀಧರ 2-34 1 ಕೊಂಗ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147208 mira bai - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300147209 Geeta Bai - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಬಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300147210 ರುಕ್ಕಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಜೊಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147211 ಗಣಪತಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/2022200015000022/05/2022
560300147212 ಜತಾಂಪ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022200015000024/05/2022
560300147213 Ambavva - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300147214 Gyandevi - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300147215 Laxmibai - ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಮಾರುತಿ ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147216 Shanta - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300147217 Lakshmi Bai - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022200015000024/05/2022
560300147218 Tippamma - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022200015000024/05/2022
560300147219 Kamaji - ಜೋಳದಾಪಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147220 ಮಲ್ಲಿರ್ಕಾಜುನ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022200015000024/05/2022
560300147221 ಗೌರಮ್ಮ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022200015000024/05/2022
560300147222 Parega Bai - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022200015000024/05/2022
560300155329 ಶಂಕರ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/202212008000023/05/2022
560300155330 Jhaaranemma - ಝರನೇಮ್ಮ ನಾಗೀಧರ ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/20226004000022/05/2022
560300155332 ಮಹಾನಂದಾ - ಸುರೇಶ ಯಾದವರಾವ ಮು/ಜೋಳದಾಫಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20226004000023/05/2022
560300155333 Godavari - ಕೇಶವ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಮು.ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/202212008000023/05/2022
560300155334 kasaturi bai - ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲರಾವ ಮು ಜPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20229006000024/05/2022
560300155335 Sonabai - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022150010000024/05/2022
560300155336 Shameem Bee - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155337 ಪ್ರಕಾಶ - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155338 Rekha - ಶೀರೋಮಣೀ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಮು ಜೋಳದಾPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022180012000024/05/2022
560300155339 ಬಸವರಾಜ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20229006000024/05/2022
560300155340 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20226004000023/05/2022
560300155341 Jagdevi - ಝೇರೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಮು ಜೋಳದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155342 ಸೀಮನ - ಸಿಮನ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಮು ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20226004000023/05/2022
560300155343 ಅರ್ಜುನ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20226004000023/05/2022
560300155344 ಶಿವಾಜಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022150010000023/05/2022
560300155345 ಪದ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155346 nagamma - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155347 sarasavati - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20223002000023/05/2022
560300155348 ನಿರ್ಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022200015000024/05/2022
560300155349 ಭೀಮರಾವ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300155350 SUSHILA BAI - ಸುಸಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗ್ಐನೋಬಾರಾವ ಮು ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155351 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155352 Bhagirathi - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/202212008000024/05/2022
560300155353 ಸಾವಿತ್ರ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155354 Bharatabai Gyanoba - ಭಾರತಬಾಯಿ ಗ್ಯೌನೋಬಾ ಮು.ಜೋಳದಾಪಕಾ PHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20223002000023/05/2022
560300155355 ವೈಜಿನಾಥ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20226004000023/05/2022
560300155356 ರಂಗಮ್ಮ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20226004000023/05/2022
560300155357 Shantamma - ಹಣಮಂತ ಎಲ್ಲಪ್ಪಾ ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/202212008000023/05/2022
560300155358 ವೈಜಿನಾಥ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/20226004000022/05/2022
560300155359 ಬಾಲಾಜಿ ನರಸಪ್ಪಾ - ಬಾಲಾಜಿ ನರಸಪ್ಪಾ ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲAAY(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022200015000024/05/2022
560300155360 Bharatbai - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022150010000024/05/2022
560300155361 Rajiyabee Shabbirasab - ರಜೀಯಾಬೀ ಶಬ್ಬಿರಸಾಬ ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.PHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/202212008000023/05/2022
560300155362 Arifa Be - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20223002000023/05/2022
560300155363 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20226004000023/05/2022
560300155364 ಶಾಂತ ಕುಮಾರ - ಶಾಂತಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಮು ಜೋಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155365 Sapanna - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022150010000023/05/2022
560300155366 ದೇವೀಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ದೇವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮು ಜೋಳದPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20229006000024/05/2022
560300155367 CHADARMMA - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಮಾಶೇಪ್ಪಾ ಮು.ಜೋಳದಾಪPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155368 RANGAMMA - ಲಷ್ಮಣ ತಂದೆ ದಸರಥ ಮು ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155369 RANGAMMA - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20226004000023/05/2022
560300155370 Jharemma - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಲಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20229006000023/05/2022
560300155371 ವಿಜಯಕುಮರ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/202212008000023/05/2022
560300155372 ಬಸವರಾಜ - ಬಸ್ಡರಾಜ ತಂದೆ ಸಂಬಣ್ಣಾ ಮು ಜೋಳದಾPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/202212008000023/05/2022
560300155373 ಸಂಬಣ್ಣಾ - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20223002000023/05/2022
560300155374 RUKAMANBAI - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155375 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - ಜೋಳದಾಫಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155376 ದಿಗಂಬರ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300155377 LAXIMI BAI - ಜೊಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155378 Mangalabayi - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300155379 ಅರ್ಜುನ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20229006000023/05/2022
560300155380 ಸುದರ ರಾಜ - ಸುಂದರರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮದಾಸ ಮು ಜೋಳದಾPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20223002000023/05/2022
560300155381 ಅಮ್ರತ - ಜೋಳದಾಪಕಾAAY(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022200015000024/05/2022
560300155382 CHINAMMA - ಯೇಸುದಾಸ ತಂದೆ ಧುಳಪ್ಪಾ ಮು ಜೋಳದಾPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20223002000024/05/2022
560300155383 Kavita - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/202212008000024/05/2022
560300155384 ಉಸಮಾನ ಗಿರಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155385 ಗ್ಯಾನಮೇ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155386 ಶ್ರೀ ಪತಿ ರಾವ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155387 Eshwari - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155388 ಯಾಸ ದಾಸ - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20226004000023/05/2022
560300155389 ಮಲಮ್ಮಾ - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155390 ಶಿಮಾನ - ಸಿಮನ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮು ಜೋಳದಾಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155391 ರಾಜು - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20223002000024/05/2022
560300155392 Kalavati - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022180012000023/05/2022
560300155393 ಸುಭಾಷ್ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155394 Sojarabai - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022150010000023/05/2022
560300155395 Chandramma - ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪಾ ಮು ಜೋಳದಾPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022180012000023/05/2022
560300155396 Gundamma - ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪಾ ಜೋಳದಾಪಕಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300155397 ಮಲಿಕಾರಜುನ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155398 ಮ್ರನೊದ್ದಿನ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155399 ನಾಗೇಂದ್ರ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20229006000023/05/2022
560300155400 ಭವ ರಾವ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಬಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20226004000024/05/2022
560300155401 ಸಿವಾ ಬಾಯಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/20229006000022/05/2022
560300155402 Prbhavathi - ನರಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಮು ಜೋಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155403 ಕಾಶಿನಾಥ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155404 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಸಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮು.ಗೋಧಿಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155405 munimma - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155406 ಜಜಾ ಬಾಯಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20229006000023/05/2022
560300155407 Kamala Bai - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155408 sona bai - ಸೋನಾಬಾಯಿ ವಿಠ್ಠಲರಾವ ಜೋಳದಾಪಕಾ ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155409 sunita - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155410 ನಾಗನಾಥ - ನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪಾ ಮು ಜೋಳದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155411 ಶೇಖರಪ್ಪ - ಶೇಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಮು ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/202212008000024/05/2022
560300155412 ಕಾಶಿಣ್ಣ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20226004000024/05/2022
560300155413 ಸಟ ವಜಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/2022180012000022/05/2022
560300155414 Jaibun Bee - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300155415 Kashemma - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155416 ಶಿವರಾಜ - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****105321/05/2022FPS****105321/05/20226004000021/05/2022
560300155417 ಸರಸ್ವತಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155418 ಕಾಶಿನಾಥ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20229006000023/05/2022
560300155419 ರೇಣುಕಾ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/202212008000024/05/2022
560300155420 Tipamma - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/2022180012000022/05/2022
560300155421 ಬಾಬು - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20226004000023/05/2022
560300155422 Chintamma - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಬಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20226004000023/05/2022
560300155423 ELLAMMA - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/2022180012000022/05/2022
560300155424 Bayamma - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/2022180012000022/05/2022
560300155425 Satyamma - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/2022210014000022/05/2022
560300155426 ಸಿದ್ರಾಮ - ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಮೋಗಲಪ್ಪಾ ಮು ಜೋಳದPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/202212008000024/05/2022
560300155427 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20229006000024/05/2022
560300155428 ಗೌರಮ್ಮ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/202212008000024/05/2022
560300155429 ರಾಜಕುಮಾರ - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20226004000023/05/2022
560300155430 Bharathbai - ಯೇಸುದಾಸ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಮು ಜೋಳದಾPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022210014000024/05/2022
560300155431 ತುಕಾರಾಮ - ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಮಲಪ್ಪಾ ಮು ಜೋಳದಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20226004000023/05/2022
560300155432 sharanamma - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155433 Parwati - ರಾಮದಾಸ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ನಾ ಸಿಂಧೆ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022210014000024/05/2022
560300155434 ರೋಬಿನ್‌ - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022150010000023/05/2022
560300155435 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಜೋಳದಾಪಕಾAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300155436 ಕಾಶಮ್ಮಾ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20223002000024/05/2022
560300155437 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20223002000024/05/2022
560300155438 ದಿಲೀಪ - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20226004000024/05/2022
560300155439 sukirta - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/202212008000024/05/2022
560300155440 ಗಣಪತಿ - ಗಣಪತಿ ಶೇಟವಾಜಿ ಮು.ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155441 ಫುಲುಬಾಯಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/20226004000022/05/2022
560300155442 Bayaama - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/2022150010000022/05/2022
560300155443 ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸ - ಸ್ವಾಮಿದಾಸ ತಂದೆ ಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಮು ಜೋPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20226004000023/05/2022
560300155444 Rangamma - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಬಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022150010000024/05/2022
560300155445 Sangita - ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ ಮಾಪ್ಪಣ್ಣಾ ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155446 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಮು ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20229006000023/05/2022
560300155447 Shantamma - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022150010000023/05/2022
560300155448 Sheshamma - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022150010000024/05/2022
560300155449 laximi bai - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155450 ಕುಶಾಲ ಬಾಯಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20226004000023/05/2022
560300155451 ಪಿರಪ್ಪಾ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20229006000024/05/2022
560300155452 Chinamma - ಬಾಬು ತಂದೆ ವೀರಪ್ಪಾ ಮು ಜೋಳದಾಪಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155453 Anusha Bai - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/2022150010000022/05/2022
560300155454 ಸುನಿತಾ - ದಯಾನಂದ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮು ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/202212008000023/05/2022
560300155455 Laxmibai - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/202212008000022/05/2022
560300155456 SHASHIKAL - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155457 Hausabai - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/2022150010000022/05/2022
560300155458 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಶ್ವನಾಥ ತುಕಾರಾಮ ಮು.ಜೋಳದಾಪಕಾ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155459 Nirmala - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155460 ಕಲಾವತಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155461 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155462 KALAVATI - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022150010000024/05/2022
560300155463 ಶಿವರಾಜ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಶಿವರಾಜ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20229006000023/05/2022
560300155464 ಜಗದೇವಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155465 Krishnamma w/o Hanumanth - ಕ್ರಿಶ್ಣಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹನುಮಂತ ಮು ಜೋPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155466 kalavati - ದತ್ತಾಗೀರ ರಾಮಚಂದ್ರಗೀರ ಜೋಳದಾಪಕಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300155467 ವೈಜೀನಾಥ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20226004000023/05/2022
560300155468 ಹನ್ನು ಗೌರೀ - ಜೋಳದಾಪಕಾAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300155469 ಚಂದ್ರಕಾಂತಗೀರ ನಾಗನಾಥಗೀರ - ಜೋಲದಾಪಕಾ ತಾ,ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/202212008000023/05/2022
560300155470 ಭಾಗ್ಯವಂತಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155471 Yelamma - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022200015000024/05/2022
560300155472 Gopemma - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/202212008000024/05/2022
560300155473 Surammadevi - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300155474 Vimala - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20229006000023/05/2022
560300155475 ಕಾಶೇಪ್ಪಾ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155476 Shobha - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20229006000024/05/2022
560300155477 ಭವ ರಾವ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022150010000024/05/2022
560300155478 Vachala Bai - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022150010000023/05/2022
560300155479 Ratnamma - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022240016000023/05/2022
560300155480 ambavva - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155481 Sudharani - ಕಾಶೀನಾಥ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಮು ಜೋಳದPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20226004000023/05/2022
560300169840 ಪ್ರಭು - ಜೋಳದಾಪಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169841 ಗುರುನಾಥ - ಜೊಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169842 ರಾಜಹಂಸ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169843 ದಯಾನಂದ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169844 ವೈಜಿ ನಾಥ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169845 ಭವ ರಾವ - ಭವರಾವ ತಂದೆ ಗ್ಯಾನೋಬಾರಾವ ಮು ಜೋಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169846 ಕಾಶಿನಾಥ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169847 ವಿಲಾಸ ರಾವ - ವಿಲಾಸರಾವ ಬಾಬರಾವ ಪಾಟೀಲ ಮು.ಜೋಳದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169848 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169849 ಬಲಬೀಮ - ಜೊಳದಾಪಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169851 ನರೇಶ್‌ ಕುಮಾರ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169852 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - JOLDAPKANPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176588 ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾಲೂಕಾ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300176858 Gyanoba Narayanrao - ಜೊಳದಾಬಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20226004000023/05/2022
560300176883 SUNITA - ಜೊಳದಾಪಕಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022150010000024/05/2022
560300176889 ANJANABAI - ಜೊಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177315 ESHWARBAI AMBRUTAPPA - ಜೊಳದಪಕಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179533 Yankanna - ಸಾ: ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20229006000023/05/2022
560300179669 Vachala Bai - ಜೊಳದಾಪಕಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/202212008000023/05/2022
560300179672 Shantamma - ಜೊಳದ್ಪಾಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/2022150010000022/05/2022
560300180079 Mangala - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/202212008000022/05/2022
560300180084 Chandrakala - ಜೊಳದ್ಪಾಕಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022180012000023/05/2022
560300180128 Bujangrao Ramji - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180311 NANDABAI ARUNRAO - ಜೊಳದ್ಪಾಕಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300180423 ಚಂದರಮ್ಮಾ ಶಿವರಾಜ ಕಣಜೆ - ಜೊಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20229006000023/05/2022
560300180428 Sunita Mallappa Metare - ಸಾ: ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/202212008000022/05/2022
560300180432 Sushilabai Shivaraj Patil - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180658 ಬಾಲಾಜಿ ಮುಕುಂದ ಜಾಧವ - ಸಾ: ಜೋಳದಾಪಕಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20229006000024/05/2022
560300180987 Shasikanth Kashinath Swamy - ಜೊಳದಾಬಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181010 Rajamma - ಜೊಳದಪಕಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300181011 Sugamma Kallappa Malge - ಜೋಳದಪಕಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20226004000023/05/2022
560300181014 Rajkumar Gurudas - ಸಾ: ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20226004000024/05/2022
560300181032 Laxmi Gurudas Malge - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182335 Sanjeevkumar Tippanna Wagadale - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182336 Vimlabai - ಸಾ: ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022180012000024/05/2022
560300182496 Shmiam Chand - ಜೊಳದಾಪಕಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022150010000023/05/2022
560300182923 Chanderkanth Muralidhrao Patil - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183654 Shobha - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/202212008000023/05/2022
560300183655 Shashikala - ಮು.ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾಲೂಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/202212008000023/05/2022
560300183732 ಪ್ರಕಾಶ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/202212008000024/05/2022
560300183735 Meena Bai - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/20229006000022/05/2022
560300183737 ಶಿವರಾಜ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20229006000023/05/2022
560300183738 ಅನುಶಾಬಾಯಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20229006000023/05/2022
560300183741 BHAGYA SHREE - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022150010000024/05/2022
560300183742 ಮಹಾದೇವ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022150010000023/05/2022
560300183744 ಇಸಾಕ ಮಿಯ್ಯಾ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183745 Papita Bai - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/202212008000023/05/2022
560300183747 Rabeka - ಮು:ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾಲೂಕಾ ಭಾಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022150010000023/05/2022
560300183748 Anjanabai - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾಲೂಕಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022150010000024/05/2022
560300183750 Anusuya - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183753 ವೈಜಿನಾಥ - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183755 Mukta Bai - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/202212008000023/05/2022
560300183759 ನವಾಜ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ ಮಚಕುರಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183761 ಪರಹಂಸ - ಗೋಧಿಹಿಪೂರಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183762 Prathibha - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022180012000023/05/2022
560300183765 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/202212008000023/05/2022
560300183767 ಶಿವಾಜಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20226004000024/05/2022
560300183772 Ashwini - ಸಂತೋಷ ಸುಭಾಷ ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/202212008000024/05/2022
560300183775 Kamalabai - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾಲೂಕಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022180012000024/05/2022
560300183777 ಸಿದ್ದಯ್ಯ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾಲೂಕಾ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022200015000024/05/2022
560300183781 ಅವಿನಾಶ - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183784 Bharat Bai - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022150010000024/05/2022
560300183785 RAJAMMA - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/202212008000023/05/2022
560300183786 ಸುಭಾಸ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾಲೂಕಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022150010000023/05/2022
560300183790 ಕಮಾಲಾಬಾಯಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20226004000024/05/2022
560300183791 Sundra Bai - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/202212008000023/05/2022
560300183796 ಅನಿತಾ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾಲೂಕಾ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022200015000024/05/2022
560300183801 ಏಸುದಾ - ಜೋಳದಾಪಕಾAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300183802 PRIYANKA - ಜೋಳದಾಪಕಾAAY(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022200015000023/05/2022
560300183804 Godavari - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/2022150010000022/05/2022
560300183806 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾಲೂಕಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183808 Chandramma - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022150010000024/05/2022
560300183810 ಮಾರತಮ್ಮ - ಜೊಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20229006000024/05/2022
560300183814 Sunita - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183815 Zheremma - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/2022150010000022/05/2022
560300183820 ಶೋಭಾ ಬಾಯಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183946 Padmini Bai - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657922/05/2022FPS****657922/05/202212008000022/05/2022
560300183948 ಜೈಶ್ರಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20229006000024/05/2022
560300183957 JYOTHI - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300183958 ಯಾದವರಾವ - ಜೋಳದಾಬಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/20223002000023/05/2022
560300183964 ಮಂಗಲಾ ಬಾಯಿ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183966 ಸಂಜು - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/202212008000023/05/2022
560300183969 ಸುರೇಖಾ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/202212008000024/05/2022
560300183971 Chaya - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/2022150010000023/05/2022
560300183973 Kamarabegum - ಸಲೀಮ್‌ ಮಸ್ತನಸಾಬ ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/2022180012000024/05/2022
560300183974 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/20223002000024/05/2022
560300183975 Sangeeta - ಜೋಳದಾಪಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****657924/05/2022FPS****657924/05/202212008000024/05/2022
560300183978 Jyoiti - ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾಲೂಕಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****657923/05/2022FPS****657923/05/202212