REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135636 Kasturi Bai - S/O ಕಾಶಪ್ಪ ಮಜಗೆ ೨/೮ ಮರೂರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136034 Tejamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತೇಜಣ್ಣ 1-21 . ಮNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300139629 Sadeeya Begum - S/O ಮೈನೋದ್ದೀನ ಪಟೇಲ ತಾ .ಭPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139633 Noorajah - W/O ಮೂಸಾ ಮರೂರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139641 Basir - S/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮರೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139643 Premala - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/202212008000017/05/2022
560300139662 Sayda Afreen Sultana - S/O ಮೈನೋದ್ದೀನ್ ೧/೭೦ ಮರೂರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139666 Shantamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139682 Kamla Bai - W/O ಝೇರೆಪ್ಪಾ . . ಮರೂರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139695 Sushila Bai - W/O ತುಳಶಿರಮ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139696 Shivamma - S/O ಗಣಪತರಾವ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139697 Gangmma - S/O ನಾಗಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139763 Bhagyawati - W/O ಆನಂದಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139800 Pavitra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬರೇಶ ಮರೂರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139804 Putali Bee - W/O ಜಹಂಗೀರ್ ಪಟೇಲ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139871 Suvarana - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ೧/೧೨ ಮರೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139872 Gundamma - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139876 Nasarin Be - W/O ಅನವರ್ ಖಾನ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139883 Sangeeta - W/O ಸಂತೋಷ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139937 Vijayalaxmi - W/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ ಏಚ್ ನ 1/96 ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139991 Jyothi - W/O ರವೀಂದ್ರ 00 ಮರೂರ ಮರೊರ ಮರೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140006 Sunanda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆನಂದಕುಮಾರ್ #1/138NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140132 Kamalabai - W/O ಕಾಂತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140151 Pavitra - S/O ರೇವಣಪ್ಪಾ ೨/೪ ಮರೂರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140384 Padmini - W/O ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಮರೂರ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140397 Jagadevi - S/O: ಶೇಷಪ್ಪ ಮರೂರ, ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141330 ಮಹಾನಂದಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ ಗಂಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300141382 Gori Bee - W/O ಮುಸ್ತಾಫ್ ಮರೂರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141741 Gangamma - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142665 Sangeeta - S/O ಶಿವರಾಯ ಭಾಲ್ಕಿ ಮರೂರ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300142696 ಶೇಖಮ್ಮ - W/O ಭರತ್ ಮರೂರ್ ಭಾಲ್ಕೀ ಮರೊರ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300143184 Prabhavati - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ೨/೧೦ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300143247 Arthi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ರಾವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300143591 Putli Begum - S/O ಮಹಮೂದ್ ಮಿಯ್ಯ 0 # ಮರೊರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143699 Zeba - W/O ಫೆರೋಜಮಿಯ್ಯ ಮರೂರ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300145283 Nagamma - W/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಮರೂರPHH(NK) / NCS------240000000-
560300145302 Ranjetha - S/O ಪಂಧರಿನಾಥ 1 1 ಮರೊರ ಮರೊರ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145306 Jaishree - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮರೂರ ಮರೂರ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145309 Anusaya - W/O ಬಾಳು ರಾವ ಮರೂರ ಮರೊರ ಮರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145310 Mahadevi - S/O ಸಿದರಾಮಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಮರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145312 Shreedevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರೇಂದ್ರ ನಂ 1/119 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145313 Archana - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ಮರೂರ್ ಮರೂರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145453 Renuka - W/O ಕನಿಲ ಮರೂರ್ ಭಾಲ್ಕೀ ಮರೊರ ಮPHH(NK) / NCS------210000000-
560300145455 Ayesha Banu - W/O ಸೋಫಿ ಪಟೇಲ್ 1/72 ಮರೂರ್ ಮರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145877 Renuka - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300147223 kamlamma - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147224 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಮರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147225 girimma - ಬರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147226 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಮರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147227 ಚಿನ್ನಮ್ಮ - ಮರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147228 ಗೋದಾವರಿ - ಬರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300147229 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಮರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147230 ಫತ್ರು ಪಟೆಲ - ಮರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147231 ಓಂ ಕಾರ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147232 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಮರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147233 ಸೂಲೊಚನಾ - ಸಿದ್ದೆಶವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147234 ರಮೇಶ - ಬರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147235 gundamma - ಬರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147236 manik appa - ಬರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147237 Siddamma - ಬರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147238 gundamma - ಮರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147239 nirmala - ಬರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147240 Savita - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300147241 ratnamma - ಬರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147242 chandramma - ಬರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147243 laxmi baiu - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147244 Sugamma - ಬರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147245 Chitramma - ಮರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147246 lalita bai - ಬರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147247 ಮಂಗಲಾ - ಮರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147248 ಮಾರುತಿ - ಮಾರುತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147249 Mahadevi - ಬರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147250 ಅರ್ಜುನ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147251 ವಿಲಾಸ - ಬರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147252 shanu be - ಬರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147253 ಕಮಲಾಕಾರ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147254 Pushpavati - ಮರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147255 Shobhavati - ಮರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147256 ಫರಿದಾ ಪಟೆಲ - ಬರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147257 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಮರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147258 ತುಕಾ ರಾಮ - ಬರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147259 panchamma - ಮರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147260 sangamma - ಮರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155482 ನದಿಮ್‌ ಪಟೀಲ - ಮರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155483 Sangamma - ಮರುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155484 ಮಹೆತಾಬ - ಮರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155485 ಧನರಾಜ - ಮರೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300155486 Roshannabi - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155487 ಗೋದಾವರಿ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155488 Sangamma - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155489 gundappa - ಮರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155490 Chndrakala - ಮರುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155491 Radhika - ಮರುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155492 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಮರೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300155493 Kalavati - ಮರುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155494 Mangala - ಮರುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155495 ಬಸಯ್ಯ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155496 ಸೆಕಮ್ಮಾ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155497 saraswati - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155498 Mahadevi - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155499 ರೇವಣಮ್ಮಾ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155500 Vijaylaxmi - ಬಾಬು ತಂದೆ ಕಾಶೇಪ್ಪಾ ಹೋಣಶೇಟ್ಟೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/202212008000014/05/2022
560300155501 ಚಿತ್ರಮ್ಮ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155502 ರಾಜಮ್ಮ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155503 Iarmma - ಈರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ತೀಪಣ್ಣಾ ಮು|| ಮರೂರ ತPHH(NK) / NCS------180000000-
560300155504 ಪ್ರಕಾಶ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155505 ರಮೇಶ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155506 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155508 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155509 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಪಾರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಮು|| ಮರೂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155510 shamarao - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155511 ಹುಸೇನ ಪಟೆಲ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155512 ನಸಿರ ಪಟೆಲ - ಮರುರುPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155513 ಪಾಶ ಪಟೆಲ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155514 Saradar Bee - ಮರುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300155515 jahidabi - ಮರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155516 Nasima Begam - ಮರುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155518 ಶಿವರಾಜ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300155519 ಬಾಬುರಾವ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155520 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಮರುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155521 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155522 ಚಾಂದ ಪಟೆಲ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300155523 ಕಂಬಳಬಾಯಿ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155524 ಜಹಾಂಗಿರ ಪಟೆಲ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155525 ಬಸಪ್ಪ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155526 ರಮೇಶ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155527 Laxmi Bai - ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ಕಲಪ್ಪಾ ಮು ಮರುರ ತಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300155528 Nagamma - ಮರುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155529 ಜಗನಾಥ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155530 ಶಿವರಾಜ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155531 Godavri - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155532 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155533 ಶಿವರಾಜ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155534 ಓಂಕಾರ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155535 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಮರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155536 sangamma - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155537 Saraswati - ಮರುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155538 Shridevi - ಮರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155539 chennamma - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155540 Rekha - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300155541 ವೈಜಿನಾಥ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155542 Sumitra - ಮರುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155543 Sangeeta - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155544 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155545 Kamala Bai - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155546 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155547 Sangamma - ಮರುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155548 shobhavati - ಮರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155549 godavari - ಮರೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300155550 Ratnamma - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155551 Sarojani - ಮರುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155553 jagadevi - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300155554 gangamma - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155555 ಬಸಪ್ಪ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155556 ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155557 ರಾಸಿಯದ ಬಿ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155558 ಇಸಮ್ಯಲ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155559 ಜಗನಾಥ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155560 Jaishree - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155561 ದಿಲೀಪ ಕುಮಾರ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155562 ರಮೇಶ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155563 saraswati - ಮರುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300155564 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155565 ಹಣಮಂತ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155566 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155567 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155568 Jagadevi - ಮರುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155569 ಬಸಪ್ಪ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155570 ಶೇಶಮ್ಮಾ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155571 ಉಸ್ಮಾನ ಪಟೆಲ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155572 Sultana Begam - ಮರುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155573 Tasilima - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300155574 ಬಾಬುರಾವ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155575 Nasima Bi - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155576 ಮಂಗಲಾ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155577 ಶೆಕಮ್ಮಾ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155578 sharanamma - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155579 ನಿಲ್ಲಮ್ಮ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155580 ಈಸ್ಮಾಇಲ ಸಾಬ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155581 ಜಲಿಲ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155582 SADAK BI - ಮರುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155583 ಶರಫೊದ್ದೀನ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155584 Parayagabai - ಮರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155585 ಶಿವರಾಜ - ಮರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155586 Shakuntala - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155587 Rojemma - ಮರುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155588 ಬಸವರಾಜ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155589 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155590 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155591 ಅಂಬ್ರುತ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155592 ಮಾಹಾದಪ್ಪ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155593 Kallamma - ಮರುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155594 ಕಾಶಮ್ಮಾ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155595 ಧನರಾಜ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300155596 ಮೈನು ಪಟೆಲ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155597 ರಾಮವ್ವ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155598 ಪುಣ್ಯವತಿ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155599 Khursheed Bee - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155600 ಶುಭಮ್ಮ - ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಮ್ರತಪ್ಪ ದುಬುಳಗುಂಡೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155601 chandramma - ಮರುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155603 ಭಗವಂತ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300155604 bhimsha - ಮರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155605 ದಯಾನಂದ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155606 ಮಾರುತಿ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155607 ವೈಜಿನಾಥ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155608 ಸುರೇಶ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155609 ಸುಭಾಷ್ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155610 Chinnamma - ಮರುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155612 nagamma - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155613 Nirmaladevi - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300155614 ಆನೀಲಕುಮಾರ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155615 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155616 ನಂದಕುಮಾರ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155617 Kavita - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155618 Kavita - ಮರುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155619 zharemma - ಮರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155620 ವೀರಶೇಟಿ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155621 vimalabai - ಮರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155622 ಮೈನು ಪಟೆಲ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155623 Ismail Bee - ಮರುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155624 Prabhavati - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155625 ಶಿವಮ್ಮಾ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155626 sharanamma - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155628 ಸಿದ್ರಾಮ - ಮರುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155629 ವೀರಣ್ಣ - ಮರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300169853 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಮರೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169854 ಬಸವರಾಜ - ಮರುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169855 GANPAT RAO - ಮರುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169856 ವೈಜಿನಾಥ - ಮರುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169858 ಬಾಬು ರಾವ - ಮರುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169859 FATEEMA - ಮರುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169860 ಆನಂದ ಕುಮಾರ - MAROORNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169862 .ಮಾಳಾಪ್ಪ - ಮರುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169863 ಸಿದ್ರಮಪ್ಪ - ಮರೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169864 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಾಗನಾಥರಾವ ಮರೂರಕರ - ಮನೆ ನಂ.1-144, ಮರೂರ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169865 ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗನಾಥರಾವ ಮರೂರಕರ - ಮನೆ ನಂ.1-144, ಮರೂರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169866 ಬಸಪ್ಪಾ - ಮರೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171594 Sampavathi - द्वारा: ಸಿದ್ರಾಮ #1/100 ತಾ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300174281 ನೀಲಮ್ಮಾ - ಮರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300178284 SANMUKAYYA S/O SIDAYYA - ಸಾ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179767 RANGAMMA W/O VITHAL BHANDAR - ಸಾ.ಮರೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179996 Yavan S/O Chandrappa - ಸಾ.ಮರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300180242 Anita - ಸಾ.ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182266 GEETA W/O MALLIKARJUN - ಸಾ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182275 Vijaylaxmi - ಸಾ.ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183660 ಇಸಾಮ ಪಟೇಲ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183672 ಕಲಾವತಿ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183677 mukattma - ಬರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300183683 Sangeeta - ಮರುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183687 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183691 ಬಸವ ರಾಜ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183696 Reshma - ಮರುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183701 Sundaramma - ಮರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300183703 Rukamma - ಮರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300183705 Mahananda - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183709 ಹನುಮಂತ ದಾಡೆಗೆ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183712 Sumita - ಮರುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183715 Sharanamma - ಮರುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183717 kavita kuntaru - ಮರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300183720 Gouramma - ಮರುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183727 Jagadevi - ಮರುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183731 ರಾಮ ಹಾಸಗೋಂಡ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183733 ಗಣಪಿತ - ಮರುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300183739 Mahananda - MaroorPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183743 ಮಾಣಿಕ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183751 Chandramma - ಸಾ.ಮರೂರ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ .ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300183757 Kamalamma - ಮರುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300183760 ದಸರಥ ಹಾಸಗೋಂಡ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183763 JAGADEVI - ಮರುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183766 Gauramma - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183770 ಮಾರುತ್ತೆಪ್ಪ ಮೆತ್ರೆ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183773 ambika mankare - ಮರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300183776 ನೀಲಕಠ ಕಮ್ಮಠಾಣೆ - ಮರುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183779 Nagamma - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183783 ಶಕುಂತಲಾ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183787 ಶಿವಕುಮಾರ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300183793 ಜಾಫರ್‌ ಪಟೇಲ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300184408 ರವೀಂದ್ರ ದಾಡೆಗೆ - ಮರುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184410 ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ - ಮರೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184475 Sangeeta - ಸಾ.ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184478 Mallamma - ಸಾ.ಮರೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560300184480 GODAWARI W/O MALLIKARJUN - ಸಾ.ಮರೂರPHH(NK) / NCSBiometric****509915/05/2022FPS****509915/05/20226040000015/05/2022
560300184838 Sujata - ಮರುರPHH(NK) / NCSBiometric****440418/05/2022FPS****440418/05/2022180012000018/05/2022
560300184844 AMBIKA - ಮರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300184847 Chennamma - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184851 ಆಂಬಣ್ಣ ಹಾಸಗೋಂ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300184853 ಸೋಮ್‌ನಾಥ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300184855 basappa - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300184857 Asma Begum - ಮರುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185648 Prabhavati - ಸಾ.ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187009 Sangamma - ಮರುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300187011 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಕಮ್ಮಠಾಣೆ - ಮರುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187014 munna bi - ಬರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300187017 ಸರಸ್ಢತಿ ಮಠ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300188613 Shridevi - ಮರುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300188971 ಶೆಶಿಕಾಂತ - ಮರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300189213 Janakamma - ಮರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300189214 Chitramma - ಮರುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189215 isharatabi - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189495 ದಯಾನಂದ ದಾಡೆಗೆ - ಮರುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189663 Veeresh - ವೀರೇಶ ತಂದೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಸಾ| ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189682 Hanmanthrao - ಹಣಮಂತರಾವ ತಂದೆ ರೇವಣೆಪ್ಪಾ ಸಾ| ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189728 Reshma - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189758 Bandeppa Handrale - ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪಾ ಹಂದ್ರಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189796 Dhulappa - ಧೂಳಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಸಾ| ಮರೂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189798 Indumathi - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಸಾ| ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300189806 ಮಹಾನಂದಾ - ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ ಸಾ|PHH(NK) / NCS------90000000-
560300189807 ಅನಂತರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ - ಅನಂತರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ ಸಾ| ಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560300189808 Hanamanth Shivaraj - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189812 Sujata - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189824 Ujama Pravin - ಅಬ್ದುಲ ಇಜಾಜ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಶೇಮಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300189834 LAKSHMIBAYI - ಮರೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189835 Santosh - ಕ್ರಾಂತಿಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಶಿದ್ದಪ್ಪಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189836 indumati - ಮರೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189837 Mallikarjun - ಮಲ್ಲಿಕಾಜು೵ನ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಸಾ|NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189838 Siddappa - ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಸಾ| ಮರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189839 Basappa - ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಾ| ಮರೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189875 Jagadevi - ಮರುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300189876 Shivaraj - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಸಾ| ಮರೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300189877 Chunnusab - ಚುನ್ನುಸಾಬ ತಂದೆ ಮಹೆಬುಬಸಾಬ ಸಾ| AAY(NK) / NCS------200000000-
560300190037 MADAPPA - ಮರುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190336 Khaja Mainoddin - ಖಾಜಾ ಮೈನೊದ್ದೀನ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಶಮಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190337 Bhagyashree - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಾ| ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300190338 Nagshetty - ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಸಾ| PHH(NK) / NCS------90000000-
560300190339 Mahadevi - ಬಾಬು ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸಾ| ಮರೂರ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190340 Rangamma - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300190341 VIJAYLAXIMI - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300190342 Punyavati - ಭೀಮಾಶಂಕರ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಸಾ| ಮರೂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300190343 Nagamma - ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ ಸಾ| PHH(NK) / NCS------30000000-
560300190344 Lakshmi Bai - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190345 Ratanamma - ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಂದಕುಮಾರ ಸಾ| ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300190347 Anilkuamar - ಅನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಸಾ| ಮರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300190348 BANDEPPA - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300190349 Anasuya Bai - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300190350 Basappa - ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಸಾ| ಮರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300190351 neelamma - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300190352 KASHAPPA - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190353 ANILKUMAR - ಮರುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190354 Begambi - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300190355 NAGAMMA - ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮರಾವ ಮರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300190356 MALLIKARJUN - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190357 Pallavi - ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಸಾ| ಮರೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300190358 ಚಿನಮಾ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190359 SHIVKUMAR - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190360 SURYA KANTH - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190361 Premsagar - ಪ್ರೇಮಸಾಗರ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಸಾ| ಮರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300190362 KHURESH BEE - ಖುರೇಶ ಬೀ ಗಂಡ ಭಹದೂರ ಖಾನ್ ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300190363 Chandrakala - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300190364 Laximibai - ಓಂಕಾರ ತಂದೆ ಕಾಂತಿಪ್ರಕಾಶ ಸಾ| ಮರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300190365 Kavita - ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಾ| ಮರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300190366 MD. miskeen - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300190367 GAUTHAMMA - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190368 Chandrakant - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಸಾ|PHH(NK) / NCS------90000000-
560300190369 Mahadev - ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಝರೇಪ್ಪಾ ಸಾ| ಮರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190370 Nagamma - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190371 DILIP - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190372 ಕಲಪನಾ - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190373 Ramshetty - ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಮಲಶೇಟ್ಟಿ ಸಾ| ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190374 Prakash - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಸಾ| ಮರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190375 DEEPA - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300190376 Sanjukumar - ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸಾ| PHH(NK) / NCS------90000000-
560300192116 Anita - ಅನೀತಾ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ಸಾ| ಮರೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300192137 ಪೂಜಾ - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300192209 swamidas - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192315 Jagannath Majage - ಮರೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192875 Asha Begum - ಮರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193963 Sudha - ಮರುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300194375 Gouramma - ಮರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300195881 Avidhya - ಅವಿಧ್ಯಾ ಗಂಡ ಮಾಣೀಕ 1-25 ಮರೊರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300196810 ಖಮ್ಮರ ಬೇಗಂ - ಅಬುಲ್ಲಾಸೆಮಿ 187 ಮರೊರ ಮರೊರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300196828 FATIMA - ಫಾತೀಮಾ 1/70 ಮರೂರ ಮರೂರ ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300197484 Chandramma - ರೇವಣಪ್ಪಾ 2/102 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300197964 Kalavati - ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಸುರೇಶ 1-59 ಮರೊರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300197965 Parvati - ಶಿವಕುಮಾರ 2/14 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300197966 Godavari - ಗೋದಾವರಿ ಗಂಡ ಕಂಟ್ಟೇಪ್ಪಾ 1-146 PHH(NK) / NCSBiometric****414918/05/2022FPS****414918/05/20223002000018/05/2022
560300197967 Shridevi - ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ 1/125 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300197969 Taiyyaba - ಶಫ ತಂದೆ ಶಬ್ಬರಪಟೀಲ 2/207 ಮರೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197971 Vimala - ರವೀಂದ್ರ 2/16 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300197972 jyoti - ಸೂಭಾಷ 2/33 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮರೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300197975 ABISA BEGAUM - ಸಿರಾಜೋದ್ದಿನ 2/73 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197979 Jyoti - ಜ್ಯೋತಿ ಗಂಡ ಶ್ರಿಪಾದ 2/5 ಮರೊರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300198952 Puthalamma - ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಪಾ 0 ಮರೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300198953 Sangeeta - ಸಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಜಗನಾಥ 1/108 ಮರೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300201007 Sandhya - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮರೂರ್ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203639 Sugamma - S/O ಹನಮಂತಪ್ಪಾ ೧/೧೩೧ ಮರೂರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300204135 Vijayalaxmi - W/O ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ನಂ ೨/೩೯NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300204139 Mahadevi Majage - W/O ನೀಲಕ೦ಠ ಮಜಗೆ ೧/೮೭ ಮರೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300204404 Shobhavati - W/O ಅನೀಲಕುಮಾರ್ ೨/೧೩೦ ಮರೂರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206528 Sangeeta - W/O ಸುನೀಲ ತಾ ಭಾಲಕ್ಕಿ ಮರೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300207297 Anita - W/O ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಜಗೆ ಮರೂರ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300207451 Godavari - W/O ಸಂತೋಷ್ ಮರೂರ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300207456 Heena Kausar - W/O ಎಂಡಿ ರಾಜ ಪಟೇಲ ಮ ನ-2/71 -PHH(NK) / NCS------60000000-
560300207852 Gouramma - S/O ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ೨೧೫ ಮರೂರ ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300208103 Ashwini Bai - W/O ಅಮೃತ್ ರಾವ್ . . ಮರೊರ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------90000000-
560300208134 Bhaghyavanti - W/O ವಿಜಯ ಕುಮಾರ # 1 ಮರೊರ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560300208348 Asharani - S/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಕೋಟೆ 1/81 . . NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208419 Shabana Begum - C/O ಅಲಿ ಕಾನ್ 2/26 ಮರೂರ್ ಮರೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300208425 Pooja - W/O ಓಂಕಾರ . ಮರೂರ ಮರೊರ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300208554 Kasturi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ ಮರೂರಕರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208656 Renuka - W/O ಬಸವರಾಜ ಸೋನಳೆ ಮರೂರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300208769 Vijaylaxmi - W/O ರಾಕೇಶ್ ಮಜಗೆ . . . . ಮರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300208897 Vimalabai - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಮರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300208975 Bharati - W/O ಸಂಗಮೇಶ ಕೇ ಪಾಟೀಲ 2/11 ನಿಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560300208976 Saraswati Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತರಾವ 2-142 ಮರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300209010 Rojamma - W/O ಝಾರಿಪ್ಪಾ 120 . ಮರೊರ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560300209160 Jagadevi - C/O ಹನುಮಂತಪ್ಪ #2/9 ಮರೂರ್ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300209313 Nikita - C/O ಅಮರ 2/9 ಮರೂರ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಮರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300209428 Kaveri - S/O: ಬಸವರಾಜ್ ಕುಂಬಾರ್ ಹನುಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209860 Ashwini - W/O ಸಿದ್ಧಾರುಢ . . ಮರೊರ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560300209861 Sujata - S/O ಮಾರುತಿ ಮರೂರ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300210409 Rekha - ರೇಖಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಮಣ 1-125 ಮರೊರ ಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300210548 Mangala Ganapathi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗಂಪತ್ ರಾವ್ 22 ಗಣೇಶಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210583 Bharatbai - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210681 Rekha - W/O ಗಣಪತಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮರೂರ ಅPHH(NK) / NCS------90000000-
560300210688 Anita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಂಜುನಾಥ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300211229 Fareeda Bee - S/O ಫತ್ರು ಸಾಬ ಮರೂರ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300211267 Shruti - C/O ಸಂಗಮೇಶ 130/1 ಮರೂರ್ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300211358 Mallamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ದಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300211404 Jaishree - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮರೂರ್ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
Top