REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300139387 Sonu - C/O ವೆಂಕಟ 94 ಚಿಕಲಚಂದಾ ಚಿಕಲಚಂPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/202212008000023/05/2022
560300139424 Karuna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಂಟೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139480 Surekha - W/O ರವಿ PHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20226004000021/05/2022
560300139489 Sarojana - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಂಬಳೆ # 1 PHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/202212008000023/05/2022
560300139491 Asha - W/O ರವಿ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20226004000023/05/2022
560300139492 Kaveri - W/O ಅಂಬಾದಾಸ 97 1 PHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20226004000021/05/2022
560300139493 Kantabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿಲೀಪ್ 77 ಚಿಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022150010000021/05/2022
560300139496 Avu Bai - D/O ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ 1 # ಚಿಕ್ಕಲಚPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/202212008000024/05/2022
560300139497 Kalpana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರುಣ ಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139498 Sushila Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139500 Sarika - W/O ನಾರಾಯಣರಾವ ಕಾಶಿಂಪೂರೆ . . NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139502 Mira Bai - C/O ಅರ್ಜುನ್ 187 ಚಿಕಲಚಂದ ಚಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/202212008000023/05/2022
560300139503 Sunanda - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ್ PHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20229006000023/05/2022
560300139504 Vandana - W/O: ಪಾಂಡುರಂಗ PHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20226004000023/05/2022
560300139505 Surubai - W/O ಕೆರೆಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20223002000021/05/2022
560300139506 Haniphabheer - S/O ಬಡೆ ಸಾಬ PHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/20226004000022/05/2022
560300139508 Saraswati - S/O: ವೈಜಿನಾಥ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139509 Vanita - S/O ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139510 Ashwini - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20226004000021/05/2022
560300139514 Rafat - S/O ಮತಬ್ ಸಾಬ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139535 Rajeshri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ ಬಿರಾದರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139555 Mhadevi - W/O ಮಾರುತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/20229006000024/05/2022
560300139584 Radha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂತೋಷ #00 ಚಿಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/202212008000023/05/2022
560300139632 Jyoti - S/O ಬಾಜಿರಾವ ತಾ .ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20226004000019/05/2022
560300139642 Amena Begam - S/O ಮದ ಮೊಇನುದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20226004000021/05/2022
560300139674 Santoshi Dawane - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಲಭೀಮ #64 ಸೈದಾಪುPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/20226004000020/05/2022
560300139680 Shanta Bai - W/O ಶಿವಾಜಿರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20223002000023/05/2022
560300139683 Shilpa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಬುರಾವ ಶೀಂದೆ PHH(NK) / NCSBiometric****557125/05/2022FPS****557125/05/20226004000025/05/2022
560300139687 Pushpabai - W/O ಭಾವರಾವ 1-153 , ಸೈದಪುರವಾPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20226004000019/05/2022
560300139702 Nandhubai - S/O: ರಘುನಾಥ್ ರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20226004000019/05/2022
560300139704 Shilpa - S/O ನಾಮದೇವ ರಾವ ಮೋರೆ . . ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/20226004000020/05/2022
560300139773 Sonali - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಮರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139782 Shankutala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ PHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/2022150010000023/05/2022
560300139783 Paramma - C/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 110 ಚಿಕಲಚಂದಾ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/20229006000022/05/2022
560300139788 Mahananda - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಾ . ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139790 Nausheen - W/O ರಹಿಮೋದ್ದೀನ್ 11 1 PHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/20229006000022/05/2022
560300139811 Savita - W/O ಸತೀಶ ಬೇಂದ್ರೆ 12 1 ಸೈದಪುPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/202212008000020/05/2022
560300139847 Sangeeta - W/O ಝರೇಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/20226004000022/05/2022
560300139866 Anuradha - W/O ದ್ನ್ಯಾನೆಶ್ವರ ಸೈದಾಪುರ್ ವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20229006000019/05/2022
560300139869 Sujatha - S/O: ಬಾಬು ರಾವ ವಗ್ಗೆ PHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/20226004000022/05/2022
560300139899 Geeta - S/O: ಏಕನಥರಾವ್ ಬಿರದಾರ್ ಸೈದPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20226004000019/05/2022
560300139900 Kalavati - W/O: ಏಕನಥರಾವ್ ಬಿರದಾರ ಸೈದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139995 Kaveri - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಾಟಿಲ್ . . ಚಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/20229006000024/05/2022
560300140630 Vishvanath - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಳಸಿರಾಮ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/20223002000020/05/2022
560300140632 Kastura Bai - W/O ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಚಿಕಲಚಾ೦ದಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20229006000021/05/2022
560300140923 ಪ್ರಿಯಾ - D/O: ದತ್ತಾತ್ರಿ ಬೀರಾದಾರ 23/1 ರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142186 Pooja Bai - W/O ದಿಲೀಪ ಪಾಟಿಲ್ . . PHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20226004000021/05/2022
560300142530 SM Mandakini - W/O ಕೃಷ್ಣಾ ಮೋರೆ ಸೈದಾಪುರ್ ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/20226004000020/05/2022
560300143016 Archana - W/O ಕಿರಣ್ ಚಿಕ್ಕಲಚಂದಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/20226004000022/05/2022
560300143166 Malashree - W/O ತಾನಾಜಿ ದುಬಲಗುಂಡೆ ಚಿಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20226004000021/05/2022
560300143732 ನೀಲಾಂಬಿಕಾ - S/O ಮಾರುತಿ ಅಶೋಕ ನಗರ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144033 Archena - W/O ಸತೀಶ ಕಾಂಬಳೆ ಚಿಕಲಚಂದಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20229006000023/05/2022
560300144171 Anushaya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಲಚಂದPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022150010000021/05/2022
560300144223 Sujitabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀನಿವಾಸ . . .PHH(NK) / NCS------90000000-
560300144394 Kavita - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಚಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/2022150010000022/05/2022
560300144905 Madhav - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಭಾಲಕೆ ಸೈದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145112 Mallamma - W/O ಪು೦ಡಲಿಕಪ್ಪಾ ೧/೧೭ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****544824/05/2022FPS****544824/05/20229006000024/05/2022
560300145295 Lata - W/O ಬಸವರಾಜ್ ೧೫೯ ಚಿಕಲಚಂದಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145709 Laxmi Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಲಾಸರಾವ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/202212008000021/05/2022
560300147262 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147263 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ಚಹಿಲಚಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147264 Tejamma - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022200015000021/05/2022
560300147265 ಜಗನ್ನಾಥ - ಚೀಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147266 bharat bai - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/2022200015000023/05/2022
560300147267 Shivamma - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/202212008000021/05/2022
560300147268 ದಯಾನಂದ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022200015000021/05/2022
560300147269 Kanta Bai - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147270 asuy bai - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557114/05/2022FPS****557114/05/20229006000014/05/2022
560300147271 ಭರತ ಬಾಯಿ - ಚೀಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022200015000021/05/2022
560300147272 Shivamma - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/2022200015000022/05/2022
560300147273 ಮೈನೋದ್ದಿನ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022200015000021/05/2022
560300147274 kashi bai - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557125/05/2022FPS****557125/05/2022200015000025/05/2022
560300147275 Reshma - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022200015000021/05/2022
560300147276 Prayagbai - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300147278 ಮನೋಹರ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022200015000021/05/2022
560300147279 ಸನ್ನಾಮುಕಯ್ಯ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20229006000023/05/2022
560300147280 subhadra bai - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/2022200015000022/05/2022
560300147281 ಮಂಗಲಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022200015000021/05/2022
560300147282 ಬಸಯ್ಯಾ - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147283 ಯಮುನಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022200015000021/05/2022
560300147284 Sunita - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/2022150010000024/05/2022
560300147285 ತುಕಾರಾಮ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/2022200015000022/05/2022
560300147286 Chanadramma - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/20229006000022/05/2022
560300147287 ಗೊವಿಂದ - ಚಿಕಲಚಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147288 ಶ್ರೀಮಂತ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/2022150010000024/05/2022
560300147289 ಬಾಬು ರಾವ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20226004000021/05/2022
560300147290 ಕಲಾವತಿ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/2022150010000024/05/2022
560300147291 Jyoti - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022200015000021/05/2022
560300147292 ಶಿವಾಜಿ - ಸೈದಾಪೂರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022200015000019/05/2022
560300147294 ಸಂಜು - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022200015000019/05/2022
560300147295 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022200015000019/05/2022
560300147296 ಮಾರುತಿ - ಸಿದಾಪುರಡಾದಿAAY(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022200015000019/05/2022
560300147297 ಮಹಾದು - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022200015000019/05/2022
560300147298 ಸುರ್ಯ ಕಾಂತ - ಸೈದಾಪೂರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/2022200015000020/05/2022
560300147299 ನಾರಾಯಣ ರಾವ್‌ - ಸೈದಾಪೂರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022200015000019/05/2022
560300147300 ಫುಲಾ ಬಾಯಿ - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022200015000019/05/2022
560300147301 Rangubai - ಸೈದಾಪೂರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022200015000019/05/2022
560300147302 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಸೆದಾಪುರಡಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300155630 Phulu Bai - ಚಿಕಲ ಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/202212008000021/05/2022
560300155631 ತೇಜಮ್ಮ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/2022200015000023/05/2022
560300155632 ಓಂಕಾರ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20229006000023/05/2022
560300155633 Usha Bai - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/202212008000024/05/2022
560300155634 Sarobai - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/202212008000021/05/2022
560300155635 Shobha - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/2022200015000022/05/2022
560300155636 ಬಂಗಾರಿ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155637 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/2022200015000023/05/2022
560300155638 ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯಾ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20229006000021/05/2022
560300155639 Shakuntala Bai - ಚೀಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/2022200015000022/05/2022
560300155640 saraswati - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022200015000021/05/2022
560300155641 ವಸಂತ ರಾವ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300155642 ಹನಿಫಾ ಬೀ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/2022200015000023/05/2022
560300155643 ಶಿವರಾಜ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20229006000023/05/2022
560300155644 ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/2022200015000024/05/2022
560300155645 Kamlabai - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/2022180012000024/05/2022
560300155646 ರಾಜಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/202212008000024/05/2022
560300155647 SHESHA BAI - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155648 ಬಾಬು - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155649 ಬುದ್ದೇಶ್‌ - ಚೀಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/2022200015000023/05/2022
560300155650 ಶ್ರೀಮಂತ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155651 ಸುಭಾಷ್ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557125/05/2022FPS****557125/05/202212008000025/05/2022
560300155652 chinnamma - ಚೀಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/2022200015000024/05/2022
560300155653 ಲಕ್ಷಿಮಿಬಾಯಿ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/202212008000023/05/2022
560300155654 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20226004000023/05/2022
560300155655 ಲಕ್ಷಣ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155656 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20226004000021/05/2022
560300155657 Nirmala - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/202212008000024/05/2022
560300155658 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/202212008000023/05/2022
560300155659 ರಿಯಾಜುದ್ದೀನ್‌ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20229006000021/05/2022
560300155660 ಹಕ್ಕಿಂ ಮಿಯ್ಯಾ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155661 ನವಾಬ ಮಿಯ್ಯಾ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20229006000021/05/2022
560300155662 chitramma - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/202212008000021/05/2022
560300155663 ಬಾಲ ಭೀಮಾ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/2022150010000024/05/2022
560300155665 Shridevi - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155666 ಸರದಾರ ಮಿಯ್ಯಾ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/2022180012000024/05/2022
560300155667 ಹನ್ನು ಮಿಯ್ಯ - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/20229006000022/05/2022
560300155668 ಶಮೊದ್ದಿನ - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/202212008000022/05/2022
560300155669 mamataj bi - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022180012000021/05/2022
560300155670 ಕಾಂತ ಬಾಯಿ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20226004000023/05/2022
560300155672 ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155673 Mudrik Bai - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/2022210014000022/05/2022
560300155674 ಭಕ್ತೀ ರಾಜ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/2022150010000022/05/2022
560300155675 Roopa - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/202212008000022/05/2022
560300155676 Kaivalabai - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20226004000021/05/2022
560300155677 ದ್ಯೆವತಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/20229006000022/05/2022
560300155678 raja bai - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/2022180012000023/05/2022
560300155679 ಯಾದವ ರಾವ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/20229006000022/05/2022
560300155680 ಭಾವ ರಾವ - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022150010000021/05/2022
560300155681 ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20229006000021/05/2022
560300155682 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/202212008000024/05/2022
560300155683 ರಮೇಶ - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022150010000021/05/2022
560300155684 Shkuntala Bai - ChikalchandxaPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20229006000021/05/2022
560300155685 Saraswathi - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20229006000023/05/2022
560300155686 ರಮೇಶ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155687 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/20229006000022/05/2022
560300155688 ಪರಮೆಶ್ವರ - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20229006000021/05/2022
560300155689 ನಾಗೆಂದ್ರ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/2022200015000023/05/2022
560300155690 ಜಗನಾಥ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20229006000023/05/2022
560300155691 ವೈಜಿನಾಥ - ವೈಜಿನಾಥPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20229006000021/05/2022
560300155692 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/20229006000024/05/2022
560300155693 ಭೀಮಶಾ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20226004000021/05/2022
560300155694 drupathi bai - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/2022210014000024/05/2022
560300155695 ರತ್ನ ಬಾಯಿ - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20226004000023/05/2022
560300155696 ಕಲಾವತಿ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/2022150010000023/05/2022
560300155697 ಬಾಲಾಜಿ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/202212008000021/05/2022
560300155698 ರಾಮಣ್ಣ - ಚಿಕಲಚಾಂಧಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20226004000021/05/2022
560300155699 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20223002000021/05/2022
560300155700 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20226004000021/05/2022
560300155701 vasanth rao - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20223002000021/05/2022
560300155702 shantha bai - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155703 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/20226004000022/05/2022
560300155704 Sheela - ಚಿಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557125/05/2022FPS****557125/05/202212008000025/05/2022
560300155705 ಗುರ ಲಿಂಗಯ್ಯ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/2022180012000024/05/2022
560300155706 saraswati - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/202212008000021/05/2022
560300155707 Gausiya - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20223002000023/05/2022
560300155708 Tabusum Begum - ಚಿಕಲಚಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557125/05/2022FPS****557125/05/2022200015000025/05/2022
560300155710 shahajada bi - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155711 ಶಾಮಾ ರಾವ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20226004000023/05/2022
560300155712 Shalika - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20229006000023/05/2022
560300155713 SULOCHANA - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155714 SHRIDEVI - ಚಿಕಲಚPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155715 ನಾಮದೇವ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155716 ಲಕ್ಷಣ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155717 SARASWATI - ಚೀಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/2022200015000023/05/2022
560300155718 ಶರಫೊದ್ದಿನ - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20229006000023/05/2022
560300155719 saru bai - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155720 ಬಸವರಾಜ - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/2022150010000022/05/2022
560300155721 Indumati - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300155722 Basavaraj - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155723 ಹಣಮಂತ` - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/20226004000022/05/2022
560300155724 ಗುಜಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20223002000021/05/2022
560300155725 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/2022150010000023/05/2022
560300155726 ದೇವಿದಾಶ - ಛಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022200015000021/05/2022
560300155727 ನಾಗಶಟ್ಟಿ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/2022240016000022/05/2022
560300155728 ಜಿಜಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/202212008000024/05/2022
560300155729 ಚಂಪಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20226004000021/05/2022
560300155730 Saraswati - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155731 Jijabai - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20229006000023/05/2022
560300155732 Tiruvan Bai - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022150010000021/05/2022
560300155733 ಜೈನೊದಿನ್ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/2022200015000022/05/2022
560300155734 shantha bai - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557125/05/2022FPS****557125/05/20223002000025/05/2022
560300155735 mahadevi - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/2022210014000024/05/2022
560300155736 laxmi bai - ChikalchandaPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155737 ಅಂತಯ್ಯ - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/202212008000022/05/2022
560300155738 ಅಂಕುಶ - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20226004000023/05/2022
560300155739 Prabhavati - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300155740 ಚಂದ್ರಾ ಗಿರ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/20229006000024/05/2022
560300155741 Anusha Bai - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022200015000021/05/2022
560300155742 kamla bai - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022200015000021/05/2022
560300155743 fatima bee - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155744 ಸರಸ್ವತಿ - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20229006000021/05/2022
560300155745 ಹಜರತ್‌ ಬೀ - ಚಿಕಲಛಾಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155746 ಅಸರಾ ಬೀ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/2022200015000024/05/2022
560300155747 ನಾರಾಯಣ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/2022200015000022/05/2022
560300155748 ನಾಮ ದೆವ ರಾವ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20226004000021/05/2022
560300155749 ಸತ್ಯ ಭಾಮ - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557125/05/2022FPS****557125/05/20226004000025/05/2022
560300155750 ಸೀನಾ ಬಾಯಿ - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557125/05/2022FPS****557125/05/2022180012000025/05/2022
560300155751 ಝರೆಪ್ಪಾ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155752 ತಾನಾಜಿ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20226004000023/05/2022
560300155753 Nirmala - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/202212008000022/05/2022
560300155754 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/20226004000022/05/2022
560300155755 Chandramma - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20226004000021/05/2022
560300155756 Chude Bai - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20226004000021/05/2022
560300155757 faiz bie - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155758 ವಾಹೀದ ಮಿಯ್ಯಾ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20226004000023/05/2022
560300155759 Padmini Bai - ಚೀಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/2022150010000023/05/2022
560300155760 ಶಂಕರ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/2022150010000023/05/2022
560300155761 ಸುಬಾಷ - ಚಿಕಲ ಚಾಂದPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/202212008000024/05/2022
560300155762 Naseembegum - ಚಿಕ್ಕಲ ಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/202212008000024/05/2022
560300155763 ಬಾಬು - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20226004000019/05/2022
560300155764 ರಘುನಾಥ - ಸಿದಾಪುರವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20229006000019/05/2022
560300155765 ದೀಪಕ - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022180012000019/05/2022
560300155766 ನರಸಿಂಗ್ - ಸೈದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20229006000019/05/2022
560300155767 Laxmi Bai - ಸೈದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20226004000019/05/2022
560300155768 ನಿವರ್ತಿ ರಾವ - ಸೈದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20229006000019/05/2022
560300155769 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022150010000019/05/2022
560300155770 ಸುದಾಕರ - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20229006000019/05/2022
560300155771 ಮದನ - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/202212008000020/05/2022
560300155772 Vidyawati - ಸೆದಾಪುರಡಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300155773 ದಯಾನಂದ - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300155774 ಜ್ಞಾನೇಶ್ಚರ - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300155775 ವಿಠಲ ರಾವ - ಸೆದಾಪುರಡಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022180012000019/05/2022
560300155776 ವಿಠಲ - ಸೈದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/202212008000020/05/2022
560300155777 ಬಾಬು - ಸೈದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/20229006000020/05/2022
560300155778 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/20229006000020/05/2022
560300155779 Shesha Bai - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20226004000019/05/2022
560300155780 ವಾಮನ - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/20226004000020/05/2022
560300155781 Nillamma - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300155782 Kasturbai - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/20226004000020/05/2022
560300155783 ಸುಭಾಷ್ - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/20223002000020/05/2022
560300155784 ಅರ್ಜುನ - ಸೈದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20229006000019/05/2022
560300155785 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022180012000019/05/2022
560300155786 Shanta Bai - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022180012000019/05/2022
560300155787 Yeshodha Bai - ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ ಸಾಯಿದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022180012000019/05/2022
560300155788 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20226004000019/05/2022
560300155789 Archana - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/2022150010000020/05/2022
560300155790 ಸುಖದೇವ - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022150010000019/05/2022
560300155791 ಜತಿಂಗರಾವ - ಸೆದಾಪುರವಾದಿAAY(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022200015000019/05/2022
560300155792 ನಾಗು ರಾಮ - ಸಿದಾಪುರವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022150010000019/05/2022
560300155793 ನರಸಿಂಗ್ - ಸೈದಾಪುರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022200015000019/05/2022
560300155794 Bharat Bai - ಸೆದಾಪುರವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022300020000019/05/2022
560300155795 ಭೀಮ ರಾವ - ಸೆದಾಪುರವಾದಿAAY(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022200015000019/05/2022
560300155796 Shakuntala Bai - ಸೈದಾಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20229006000019/05/2022
560300155797 Nirmala - ಸೆದಾಪುರವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300155798 sumna bai - ಸಿದಾಪುರಡಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022150010000019/05/2022
560300155799 ಓಂಕಾರ - ಸಿದಾಪುರವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20226004000019/05/2022
560300155800 ಪುಂಡಲಿಕ ರಾವ - ಸೈದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20229006000019/05/2022
560300155801 ನಾಮದೇವ - ಸಿದಾಪುರವಾದಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20226004000019/05/2022
560300155802 ಧೋಂಡಿ ಬಾ - ಸೈದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20226004000019/05/2022
560300155803 Mangala Bai - ಸೈದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/202212008000022/05/2022
560300169444 ವಿಠಲರಾವ - SaidapurwadiNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169867 ಭಾಲ್ಕೇಶ್ವರ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169868 ಶಿವಾಜಿ - ಡಾ ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ದಿಗಮಬರರಾವ ಸಾ:-NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169869 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಚಿಕಲಚಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169870 ಬಾಬು ರಾವ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169871 ಅನಂತ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169872 rama bai - ಚಿಕಲಚಾಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169873 ambadas - ಚಿಕಲಚಾಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169874 ವಿಲಾಸ - ಚಿಕಲಛಾಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169875 ಶಂಕರ - SaidapurwadiNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169876 ಗಣಪತಿ - ಚಿಕಲಚಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169877 ವಸಂತ ರಾವ - SaidapurwadiNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169878 ತುಕಾ ರಾಮ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169879 ದತ್ತು - ಚಿಕಲಚಾಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169880 ಬಾಬು - ಸೈದಾಪೂರವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169881 ಪ್ರಭಾಕರ - ಪ್ರಭಾಕರ ತಂದೆ ಸಂತರಾವ ಮು|| ಸೈದಾಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169882 ರಗುನಾಥ - ಸಾಯಿದಾಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300172028 Supriya - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಶೋಕ #39 ಸೈದಾಪೂರವಾPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20229006000019/05/2022
560300175486 ದ್ಯವತಾ ಗಂಡ ದತ್ತಾರಿ - ಮೊರಂಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179682 PANDURANG S/O KERBA - ಸಾ.ಚಿಕಲಚಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180496 PRAVEEN KANDGOLE - ಸಾ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183800 ತೇಜಮ್ಮ - ChikalchandaPHH(NK) / NCS------30000000-
560300183803 ಸುಧಾಕರ - ಸೈದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300183811 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಚಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20229006000023/05/2022
560300183816 ರಾಮರಾವ್‌ ಬೀರಾದರ - ಸೈದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/2022150010000020/05/2022
560300183818 ದಾದಾ ರಾವ - ಚಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/202212008000023/05/2022
560300183976 Kamala bai - ಸೈದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300183981 Bhamabai - ಸೈದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/202212008000020/05/2022
560300183984 ರಾಜೇಶ್‌ - ಸೈದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022150010000019/05/2022
560300183989 ಶ್ರೀಮಂತ ಜಾಧವ - ಚಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300183990 Babita - ಚಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183993 Lalitha - ಚಿಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/2022150010000022/05/2022
560300184047 ಶಿವಕುಮಾರ ಸಿಂದೆ - ಚಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/202212008000021/05/2022
560300184048 Vijay Laximi - ಸೈದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022180012000019/05/2022
560300184051 ಸಂಜೀವ - ಚಿಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/202212008000023/05/2022
560300184055 Shantamma - ಚಿಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300184058 ರಮೇಶ ಜಾಧನ - ಚಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/202212008000024/05/2022
560300184217 Shakunthala bai - ಸೈದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022150010000019/05/2022
560300184218 ಸತೀಶ - ಚಿಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300184219 Chitra Bai - ಸೈದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022150010000019/05/2022
560300184220 Chudabai - ಸೈದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20229006000019/05/2022
560300184221 Anita - ಚಿಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/202212008000021/05/2022
560300184222 ಶ್ರೀಮಂತ - ಸೈದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022150010000019/05/2022
560300184223 ಅನೀಲ ಕುಮಾರ - ಸೈದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300184413 ರಾಜಕುಮಾರ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184531 ಬಾಜಿರಾವ - ಸೈದಾಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184532 ಉದವ ಖಾಶಮಪುರೆ - ಚಿಕಲಚಾಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185571 Shavu Bai - ಸಾ.ಚಿಕಲಚಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022200015000021/05/2022
560300185604 SANTOSH S/O BABURAO - ಸಾ,ಚಿಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20226004000021/05/2022
560300185610 Rekha - ಸಾ.ಚಿಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/202212008000021/05/2022
560300185766 SAVEETA W/O RAVI - ಸಾ.ಚಿಕಲಚಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300185898 ANURADHA W/O NAMDEV - ಸಾ.ಚಿಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557125/05/2022FPS****557125/05/202212008000025/05/2022
560300186975 Tejamma - ಚಿಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/2022180012000022/05/2022
560300186978 ನರಸಿಂಗರಾವ - ಚಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20223002000021/05/2022
560300186980 ಹನುಮಂತ - ಚಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/2022150010000022/05/2022
560300186982 Sunita - ಸೈದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022150010000019/05/2022
560300186985 ಪರಮಾನದ - ಸೈದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300186988 ಪ್ರಕಾಶ - ಸೈದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300186995 Shilavti - ಸೈದಾಪುರ ವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300186997 satish - ಸೈದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/202212008000021/05/2022
560300187006 Sulechana - ಸೈದಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300188165 ಉಮಾಕಾಂತ - ಚಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300188166 sulochana - ಚಿಂಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/20229006000024/05/2022
560300189335 ದತ್ತು - ಸಾ. ಸೈದಾಪುರ ವಾಡಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189679 Kasturi Bai - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಸಾ| ಚಿಕಲಚಂದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****557125/05/2022FPS****557125/05/202212008000025/05/2022
560300189680 Mangala Bai - ದಯಾನಂದ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಸಾ| ಚಿಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189797 Sukamma Shivkumar - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20229006000023/05/2022
560300192127 Dhondubai - ಮು.ನಿಟ್ಟೂರ(ಬಿ) ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300192672 Mudrika Bai - ಸ್ಯೆದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022150010000019/05/2022
560300192882 Sarasvathi - ಸಾಯಿದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/202212008000020/05/2022
560300193089 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಸಯದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/2022180012000020/05/2022
560300193091 ಭಗವಾನಗಿರ ಓಂಕಾರ - ಸಾಯಿದಾಪೂರವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193109 Sangita - ಸಂತೊಷ ತಂದೆ ದೆವಿದಾಸ ಸ್ಯೆದಾಪುರವಾPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/202212008000020/05/2022
560300193149 ನಾರಾಯಣ - ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ರಾಘೋಬಾ ಬೀರಾದಾರ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022150010000019/05/2022
560300193151 Vidhyavati - ಸೈದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022150010000019/05/2022
560300193153 ಮಾಧವರಾವ - ಸಾಯಿದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/202212008000021/05/2022
560300193299 Tabsum - ಚಿಕಲಚಂದPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/2022150010000023/05/2022
560300193301 Archana - ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ಕೇರಬಾ ಸಾ| ಚಿಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/202212008000021/05/2022
560300193501 koushalya - ಸೈದಾಪುರ ವ಻ಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/202212008000020/05/2022
560300193641 Parvatibai - ದೇವಿದಾಸರಾವ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣರಾವ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022150010000019/05/2022
560300193792 Phula Bai - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಸಾಜಿ ಸ್ಯೆದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20223002000021/05/2022
560300194089 Urmila - ಸಾ//ಸ್ಯದಾಪೂರವಾಡಿ ತಾ // ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/2022150010000020/05/2022
560300194090 Asha - ಸ್ಯೆದಾಪುರವಾಡಿ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ//PHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300194095 MARUTI - ಸೈದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022150010000019/05/2022
560300194096 Rukamin Bai - ಸ್ಯೆದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022150010000019/05/2022
560300194097 Madhavrao - ಸೈದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300194098 Sunita - ಸಯದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300194099 Varsha - ಸಯದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20229006000019/05/2022
560300194100 URWASHI - ಸಾಯಿದಾಪೂರವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194101 VISHWAMBHARARAV - ಸಾಯಿದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20226004000019/05/2022
560300194102 UMESH - ಸಾಯಿದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20229006000019/05/2022
560300194103 SATISH - ಸಾಯಿದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/20229006000020/05/2022
560300194104 HANUMANTH - ಸಾಯಿದಾಪೂರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/2022200015000019/05/2022
560300194105 Tejabai - ತೇಜಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಘೋಬಾ ಸಾ| ಸೈದಾಪPHH(NK) / NCS------30000000-
560300194106 KANTHABAYI - ಕಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧನಾಜಿ ಸೈದಾಪೂರವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20223002000019/05/2022
560300194325 ಶೀಲಾಬಾಯಿ - ಚಿಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/2022180012000022/05/2022
560300194461 UDDAV - ಸೈದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/20229006000020/05/2022
560300194464 Ramesh - ರಮೇಶ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಸಾ| ಚಿಕಲಚಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194529 KISHOR - ಸ್ಯೆದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300194530 PURSHUTAM - ಸ್ಯೇದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300194531 Kalapana - ಸಯದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300194538 Ram - ರಾಮ ತಂದೆ ಸೋಪಾನರಾವ ಸಾ| ಚಿಕಲಚಂದAAY(NK) / NCSBiometric****557125/05/2022FPS****557125/05/2022200015000025/05/2022
560300194557 SUVARNA - ಸೈದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/202212008000021/05/2022
560300194558 ASHOK GNYANOBA - ಸಯದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300194559 Bhagyashree - ಭಾಗ್ಯಶ್ರಿ ಗಂಡ ಸುನಿಲ ಸೈದಾಪೂರವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20226004000023/05/2022
560300194567 Sharifa - ಅನ್ಸಾರ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ ಸಾ| PHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022150010000021/05/2022
560300194568 Radhika - ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಹಣುಮಂತರಾವ ಸಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300194569 Dayanand - ದಯಾನಂದ ಬಾಜಿರಾವ ಸಾ| ಚಿಕಲಚಂದಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300194571 Kashi Bai - ಸುಧಾಕಾರ ತಂದೆ ಕ್ರೀಷ್ಣಾಜಿರಾವ ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194573 ಅವಿದ್ಯಾ - ಚಿಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/20229006000024/05/2022
560300194586 Rekha - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯಾ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022150010000021/05/2022
560300194622 BABURAO VISHAVANATHARAO - ಚಿಕಲಚಾಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/202212008000023/05/2022
560300194651 Mangalabai - ಮಂಗಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶೇಕಬಾ ಸಾ| ಚಿಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20226004000021/05/2022
560300194953 Anand - ಆನಂದ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ ಸಾ| ಚಿಕಲಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194963 Ganga Bai - ನಾಗೇಂದ್ರರಾವ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/20226004000024/05/2022
560300195123 ಲತಾಬಾಯಿ - ಸೈದಾಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300195124 PIRAJ - ಸ್ಯದಾಪುರವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195126 SAVITA - ಸಾಯಿದಾಪೂರವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195207 JANABAI - ಸೈದಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20223002000021/05/2022
560300195209 Bharathbai - ಸಾಯಿದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300195210 Sanjay - ಸೈದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300195247 Shivajirao - ಶಿವಾಜಿರಾವ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣರಾವ ಸಾ| PHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20226004000023/05/2022
560300195258 ಕಲಾವತಿ - ಅಪ್ಪಾಜಿ ತಂದೆ ಉಮಾಜಿ ಸಾ| ಚಿಕಲಚಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300195259 Shesharao - ಶೇಷರಾವ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ ಸಾ| ಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195289 Surekha - ಚಿಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20229006000021/05/2022
560300195291 Jagadevi - ಚಿಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/202212008000023/05/2022
560300195295 KAMLA BAI - ಸೈದಾಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20226004000019/05/2022
560300195457 Rekha - ಸುನೀಲ ತಂದೆ ವಸಂತರಾವ ಸಾ| ಚಿಕಲಚPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/202212008000021/05/2022
560300195486 Sarika - ಚಕಲಚಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/2022150010000024/05/2022
560300195604 Kamalabai - ದುಳಪ್ಪಾ ಕಲಪ್ಪಾ 107 ಚಿಕ್ಲಿ ಚಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195927 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಅಂಬಾದಾಸ 104 ಚಿಕ್ಲಿ ಚಂದಾ ಚಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/2022180012000023/05/2022
560300195928 Prabhavati - ಪ್ರಭಾವತಿ ಗಂಡ ಭೀರಪ್ಪಾ 107 ಚಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/202212008000021/05/2022
560300195939 Pavitra - ಗುಣವಂತ 106 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಚೀಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/202212008000021/05/2022
560300197412 Najima - ಫಯುಮ ತಂದೆ ನವಾಬಮಿಯ್ಯಾ 34 ಚಿಕ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300197988 Parvatibai - W/O ಗುಂಡಾಜಿ ರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198101 Dashabayi - ದಶಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿರಾವ 131 ಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198107 Priyanka - ಪ್ರಿಯಂಕಾ ಗಂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ 16 ಸೈPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/20226004000019/05/2022
560300198300 Sulochena Bai - ಸಾರಿಕಾ ಗಂಡ ಅಶೋಕ 13 ಸೈದಾಪುರವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198303 ಗಾಯಾಬಾಯಿ - ಗಾಯಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮರಾವ 17 ಸೈದಾPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/20226004000020/05/2022
560300198305 Radha Bai - ರಾಧಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜ್ವಹಿಂದರಾವ 50 ಸPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300198309 Rekha Bai - ರೆಖಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಿಲಿಪ 62 ಸೈದಾಪುPHH(NK) / NCSBiometric****557120/05/2022FPS****557120/05/202212008000020/05/2022
560300198310 Vanita Bai - ವನಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ 7 ಸೈದPHH(NK) / NCSBiometric****557119/05/2022FPS****557119/05/202212008000019/05/2022
560300198453 ರಾಜಾ ಬಾಯಿ - ಅರ್ಚನಾ 63 ಚಿಕ್ಲಿ ಚಂದಾ ಚಿಕ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/2022180012000024/05/2022
560300198454 Satyawati - ಪರಮೇಶ್ವರ 3 ಚಿಕ್ಲಿ ಚಂದಾ ಚಿಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/202212008000023/05/2022
560300198455 Anusuya - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ದುಳಪ್ಪಾ 107 ಚPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/202212008000024/05/2022
560300198456 Yakanath - ಏಕನಾಥ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಇಲ 183 ಚಿಕ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300198457 Padmavati - ದನರಾಜ 002 ಚಿಕ್ಲಿ ಚಂದಾ ಚಿಕ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20223002000021/05/2022
560300198458 Jyothi - ಸಂತೋಷ 108 ಚಿಕ್ಲಿ ಚಂದಾ ಚಿಕ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20226004000021/05/2022
560300198459 Vanita - ವನಿತಾ ಗಂಡ ಶೀವಕುಮಾರ 102 ಚಿಕ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300198460 Sharnamma - ಪ್ರಲಾದ ತಂದೆ ಶಂಕರ 184 ಚಿಕ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20223002000021/05/2022
560300198461 Savita - ಕೇಶವರಾವ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ರಾವ 75 ಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560300198463 Heena - ಖಾಜಾಮ್ಯ 30 ಚಿಕ್ಲಿ ಚಂದಾ ಚಿಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022150010000021/05/2022
560300198464 Sameena Begum - ಅಬಜಲ ಮೀಯಾ 150 ಚಿಕ್ಲಿ ಚಂದಾ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/202212008000023/05/2022
560300198465 swapna - ಸುಖಾಜಿ 1/187 ಚಿಕ್ಲಿ ಚಂದಾ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20226004000023/05/2022
560300198466 Komal - ಕೊಮಲ ಗಂಡ ದಿಲಿಪ 99 ಚಿಕ್ಲಿ ಚಂದPHH(NK) / NCSBiometric****557125/05/2022FPS****557125/05/20229006000025/05/2022
560300198467 Vimala Bai - ಉದ್ದವ ತಂದೆ ದತ್ತಾತ್ರೀ 51 ಚಿಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/202212008000023/05/2022
560300198468 Sunita - ಧರ್ಮಜಿ ತಂದೆ ದಿಗಂಬರ ರಾವ 1-22 PHH(NK) / NCS------150000000-
560300198469 ujwala - ಉಜ್ವಲಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 50 ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****557124/05/2022FPS****557124/05/20229006000024/05/2022
560300198470 Jyoti - ದಶರಥ ತಂದೆ ಗುಂದಾಜಿ 50 ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/20229006000023/05/2022
560300198471 Ashwini - ಆಶ್ವಿನಿ ಗಂಡ ದತ್ತಾತ್ರಿ 80 ಚಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/20226004000021/05/2022
560300198472 Chandrakala - ಸದಾನಂದ ತಂದೆ ನಾಗಮುರ್ತಿ 117 ಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****557121/05/2022FPS****557121/05/2022180012000021/05/2022
560300198473 Godavari - ಗೋದಾವರಿ ಗಂಡ ತೋಟಯ್ಯಾ 1-95 ಚಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****557122/05/2022FPS****557122/05/20223002000022/05/2022
560300198474 Kavitha - ಕವಿತಾ ಗಂಡ ದಿಲೀಪ 162 ಚಿಕ್ಲಿ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****557123/05/2022FPS****557123/05/202212008000023/05/2022
560300198475 Savitha - ಸವಿತಾ ಗಂಡ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ 58 ಚಿಕ್PHH(NK) / NCSBi