REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135793 Saraswati Harapalle - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹರಪಲ್ಳೆ 2/272/2NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135814 Kavita - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139617 Kajal - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ಮಲಗೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139618 Anapurna - W/O ಕೈಲಾಶ . . PHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/20226004000016/05/2022
560300139619 Parabati - W/O ಪರಮೇಶ್ವರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****232023/05/2022FPS****232023/05/20229006000023/05/2022
560300139623 Kavitabai - W/O ಮಾನೋಹರರಾವ್ ಮಡಿವಾಳ . . .PHH(NK) / NCSBiometric****232013/05/2022FPS****232013/05/20229006000013/05/2022
560300139624 Renuka - W/O ಸುಧಾಕರ 2/266/7 . ಸಿದ್ದೇPHH(NK) / NCSBiometric****232024/05/2022FPS****232024/05/20229006000024/05/2022
560300139626 Bhagyashree - S/O ನರಸಿಂಗ್ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139627 ಆಸಮ ತಬುಸ್ಸುಂ - S/O ಶೇಖ ಚಾ೦ದ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****232023/05/2022FPS****232023/05/202212008000023/05/2022
560300139628 Siddamma - W/O ಮದೆಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/20223002000017/05/2022
560300139630 Naginbai - S/O ವೈಜೀನಾಥ . . PHH(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/20229006000017/05/2022
560300139631 S Madhavi - S/O ನಾಗಪ್ಪಾ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/20226004000015/05/2022
560300139634 Shital - S/O: ರಾಮಣ್ಣ #2/183 PHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/20226004000015/05/2022
560300139636 Chandrashekhar - S/O ಕಶೆಪ್ಪಾ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139638 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅರ್ಜುನ PHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/20226004000016/05/2022
560300139640 Narasamma - W/O ಶಾಮಣ್ಣ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139644 Shalika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾದಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/20226004000015/05/2022
560300139657 Indumati - W/O ಸುರೇಶ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139664 Subhash - S/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/20223002000015/05/2022
560300139665 Rangamma - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/20226004000015/05/2022
560300139667 Mahadevi - S/O ಸಂಗ್ರಾಮ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139668 Rajamma - W/O ಸಂಗ್ರಾಮ್ 2/274 ಸಿದ್ದೇಶ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/20223002000014/05/2022
560300139672 Shilpavati - S/O ಗಣಪತರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139675 Mahananda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪಾ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/20226004000016/05/2022
560300139688 Narsamma - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ #2/215 # PHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/20223002000015/05/2022
560300139699 Sweta - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಭಕ್ತರಾಜ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139770 Jayashree - W/O ಗುರುನಾಥ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಸಿದPHH(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/20226004000014/05/2022
560300139771 Tangamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಸ್ಸೇನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/20223002000017/05/2022
560300139810 Kavita - W/O ಪ್ರಭು ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139846 Reshma - W/O ಖಾಸೀಮ . . PHH(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/20226004000017/05/2022
560300139873 Shobhavati - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 2-124 # PHH(NK) / NCSBiometric****232013/05/2022FPS****232013/05/20226004000013/05/2022
560300139989 Sampavati - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಸಿದ್ದPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/2022150010000016/05/2022
560300140024 Jivan - S/O ಬಸಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****232021/05/2022FPS****232021/05/20226004000021/05/2022
560300140068 Lata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಮೇಶ ತರನಳ್ಳೇ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140107 ರೇಣುಕಾ - W/O ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿದೆಶ್ವರ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****232024/05/2022FPS****232024/05/20229006000024/05/2022
560300140294 Savita - W/O ಸಂತೋಷ್ PHH(NK) / NCSBiometric****232013/05/2022FPS****232013/05/2022150010000013/05/2022
560300140427 Karuna - S/O ಶಿವರಾಮ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140515 Indumati - S/O ಸುಭಾಷ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****232018/05/2022FPS****232018/05/20229006000018/05/2022
560300140579 Susilamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೇಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140622 ಇಂದುಮತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದೇಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/202212008000015/05/2022
560300140624 Kasturabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಗ್ೊಜಿ ಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/20229006000016/05/2022
560300140626 Kasturi Bai - W/O ಝರೇಪ್ಪಾ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಸಿದ್ದPHH(NK) / NCSBiometric****232021/05/2022FPS****232021/05/20229006000021/05/2022
560300140628 Vital - S/O ಭೀಮಯ್ಯಾ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಸಿದ್ದPHH(NK) / NCSBiometric****232024/05/2022FPS****232024/05/20226004000024/05/2022
560300141300 Mahananda - W/O ದಿಲೀಪಕುಮಾರ್ ದೇವರಾಯ # # NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300141373 Gundamma - S/O ಶರಣಪ್ಪ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/20226004000014/05/2022
560300141374 Nagamma - S/O ರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/20226004000016/05/2022
560300141389 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/20229006000014/05/2022
560300141390 Laxmi - S/O ದಸರಥ ತಾ-ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/20226004000016/05/2022
560300141397 Asharani - S/O ಶಂಭುಲಿಂಗ್ PHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/20229006000015/05/2022
560300141405 Girevva - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ PHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/20229006000015/05/2022
560300141406 Anuradha - S/O ರಾಮಣ್ಣ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/20226004000015/05/2022
560300141421 Laxmi Bai - W/O ಶಿವಶರಣಯ್ಯಾ ಸಿದ್ದೇಶ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/2022150010000016/05/2022
560300141429 Shilpa - S/O ಮಹದೇವ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****232024/05/2022FPS****232024/05/20226004000024/05/2022
560300141443 Kastura Bai - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/20226004000014/05/2022
560300141448 Mangala - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/202212008000015/05/2022
560300141453 Pooja - S/O ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಾ-ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/20226004000014/05/2022
560300141505 Surekha - S/O ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/202212008000014/05/2022
560300141622 Indumati - S/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141966 Jai Sheela - W/O ಸ್ವಾಮಿದಾಸ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232021/05/2022FPS****232021/05/20226004000021/05/2022
560300141996 Kasturbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದಪ್ಪಾ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142043 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - S/O ಮಾಣಿಕ ತಾ-ಭಾಲ್ಕಿ ಸಿದPHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/202212008000015/05/2022
560300142108 Savita - S/O ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/2022180012000014/05/2022
560300142169 Mangala Bai - W/O ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****232018/05/2022FPS****232018/05/20226004000018/05/2022
560300142431 Zarubai - W/O ಶಿವರಾಮ ಮೆತ್ರೆ 2/2/9 # ಸಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300142456 Madhushri Hadapad - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಂದ್ರಚರಣ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/20226004000015/05/2022
560300142524 Shridevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/20226004000015/05/2022
560300142596 Shridevi - S/O ಮಾರುತಿ ತಾ-ಭಾಲ್ಕಿ ಸಿದPHH(NK) / NCSBiometric****232024/05/2022FPS****232024/05/20229006000024/05/2022
560300142621 Brahma - S/O ಪ್ರಭು ಭಾಲ್ಕಿ ಸಿದ್ದೇಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142686 Tangemma - S/O ನರಸಿಂಗ್ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****232019/05/2022FPS****232019/05/20226004000019/05/2022
560300142740 Shek Habeeb - W/O ಶುಕುರ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಸಿದPHH(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/2022150010000017/05/2022
560300142777 Siddamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ PHH(NK) / NCSBiometric****232019/05/2022FPS****232019/05/20223002000019/05/2022
560300142850 Radhika - W/O ಎವನ 2/179 ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಿದPHH(NK) / NCSBiometric****232018/05/2022FPS****232018/05/20226004000018/05/2022
560300142966 Shobhavathi - W/O ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ . . . . ಸಿದ್PHH(NK) / NCSBiometric****232024/05/2022FPS****232024/05/20226004000024/05/2022
560300143056 Shilamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ PHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/20226004000016/05/2022
560300143231 Vidhyavati - W/O ಸಂತೋಷ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143569 Vijaylaxmi - W/O ಭೀಮಣ್ಣಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಸಿದ್ದPHH(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/20226004000014/05/2022
560300143720 Parvati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/20229006000015/05/2022
560300143757 Shankutala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಡೇಪ್ಪಾ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143867 Keerthi - S/O ಗಣಪತರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144031 Shreedevi - W/O ಶಿವರಾಜ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300144062 Babita - W/O ಗುರುನಾಥಯ್ಯಾ . . ಸಿದ್ದೇಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/20229006000014/05/2022
560300144168 Bhagyasri - S/O ಹಣಮಂತ 2/232 ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144201 Lata - W/O ಪ್ರಶಾಂತ್ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ -PHH(NK) / NCSBiometric****232013/05/2022FPS****232013/05/202212008000013/05/2022
560300144210 Umadevi - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/202212008000015/05/2022
560300144211 Chandramma - W/O ಮಾಣಿಕರಾವ ಬೇಲೂರೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/202212008000015/05/2022
560300144215 Sharadha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/202212008000016/05/2022
560300144433 Lalita Bai - S/O: ಕಂಟಯ್ಯ ಭಲಿಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144435 Rekha - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಾ ಭಲಕ್ಕಿ ಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144567 Reshma - S/O ವೈಜಿನಾಥ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/20229006000014/05/2022
560300144597 Renuka - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಖಾಶೆ೦ಪೂರೆ ಸಿದ್ದೇPHH(NK) / NCSBiometric****232025/05/2022FPS****232025/05/20223002000025/05/2022
560300144682 Nirmala Prma - W/O ಶಾಮ ರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಸಿದ್PHH(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/20226004000017/05/2022
560300144932 Youraj - S/O ಅಪ್ಪಾರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಸಿದNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145226 Pirajirao - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಪ ಬಿರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145272 Rekha - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ # . ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/20226004000017/05/2022
560300147303 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್AAY(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/2022200015000016/05/2022
560300147304 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾAAY(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/2022200015000016/05/2022
560300147305 ಚನ್ನಮ್ಮಾ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್AAY(NK) / NCSBiometric****232018/05/2022FPS****232018/05/2022200015000018/05/2022
560300147306 ಕಾಶಿನಾಥ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCSBiometric****232018/05/2022FPS****232018/05/20223002000018/05/2022
560300147307 ಗುಲಾಬ ಶಾಹ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300147308 ಮಕಾ ಬಾಯಿ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/20223002000015/05/2022
560300147309 ವೈಜಿನಾಥ - ಸೀದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147310 ತೇಜಮ್ಮ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022200015000015/05/2022
560300147311 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/2022200015000017/05/2022
560300147312 ಆಕ್ಬರ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022180012000015/05/2022
560300147313 laxmi bai - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147314 malamma - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232021/05/2022FPS****232021/05/20223002000021/05/2022
560300147315 shantamma - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/2022200015000017/05/2022
560300147316 Sangamma - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/2022200015000016/05/2022
560300147317 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147319 ಪ್ರಭು - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/20226004000016/05/2022
560300147320 Mahadevi - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232019/05/2022FPS****232019/05/2022200015000019/05/2022
560300147321 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232019/05/2022FPS****232019/05/2022200015000019/05/2022
560300147322 ಅಂಬಾದಾಶ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232021/05/2022FPS****232021/05/2022200015000021/05/2022
560300147323 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/20229006000016/05/2022
560300147324 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232013/05/2022FPS****232013/05/20226004000013/05/2022
560300147325 ಗೋದಾವರಿ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022200015000015/05/2022
560300147326 ರಾಮ ಶಟ್ಟಿ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232013/05/2022FPS****232013/05/20226004000013/05/2022
560300147327 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಸಿಧೆಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232013/05/2022FPS****232013/05/2022200015000013/05/2022
560300147328 malamma - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022200015000015/05/2022
560300147329 Shridevi - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232013/05/2022FPS****232013/05/2022200015000013/05/2022
560300147330 ಫಾತೀಮ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/2022200015000016/05/2022
560300147331 Sushila Bai - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/202212008000016/05/2022
560300147332 rajimma - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/2022200015000017/05/2022
560300147333 ಮಾಹಾದಪ್ಪ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232013/05/2022FPS****232013/05/2022200015000013/05/2022
560300147334 ಆಂಜು - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022200015000015/05/2022
560300147335 nilamma - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/20223002000016/05/2022
560300147336 ಕವಿತಾ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/20226004000017/05/2022
560300147337 Sushila Bai - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022200015000015/05/2022
560300147338 Nagamma - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022200015000015/05/2022
560300147339 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147340 ರತ್ನಮ್ಮಾ - ಸೀದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/2022200015000016/05/2022
560300147341 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ಸೀದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022200015000015/05/2022
560300147342 rabiya be - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147343 sushila bai - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147344 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232025/05/2022FPS****232025/05/2022200015000025/05/2022
560300147345 Kantamma - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/2022200015000016/05/2022
560300147346 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232021/05/2022FPS****232021/05/20226004000021/05/2022
560300147347 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/20226004000015/05/2022
560300147348 Paramma - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/2022200015000016/05/2022
560300147349 ಮನೊಹರ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/2022200015000016/05/2022
560300147350 ಘಾಳೇಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/2022200015000017/05/2022
560300147351 Monamma - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/2022200015000014/05/2022
560300147352 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/2022200015000016/05/2022
560300147353 Sunita - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/2022200015000017/05/2022
560300147354 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022200015000015/05/2022
560300147355 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/20223002000017/05/2022
560300147356 ಬಸಪ್ಪ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/2022200015000017/05/2022
560300147357 ಬಸಪ್ಪ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/2022200015000014/05/2022
560300147358 ನಾಗ ಶಟ್ಟಿ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/2022200015000017/05/2022
560300147359 tejamma - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147360 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಸೀದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022200015000015/05/2022
560300147361 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232023/05/2022FPS****232023/05/2022200015000023/05/2022
560300147362 ಶ್ರಿ ದೇವಿ - ಸಿಧ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/20226004000014/05/2022
560300147363 laxmi bai - ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****284611/05/2022FPS****284611/05/20223002000011/05/2022
560300147364 ವಿಮಲ ಬಾಯಿ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232019/05/2022FPS****232019/05/2022200015000019/05/2022
560300147365 ನಾಗ ಶಟ್ಟಿ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147366 ಗುರಯ್ಯಾ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/20223002000016/05/2022
560300147367 ಅಕ್ತರ್ ಬೀ - ಸಿದ್ದೆಶವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147368 Revanamma - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232023/05/2022FPS****232023/05/2022200015000023/05/2022
560300147369 ದೇಶ್‌ ಮುಕಾ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರ್AAY(NK) / NCSBiometric****232018/05/2022FPS****232018/05/2022200015000018/05/2022
560300147370 chitramma - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/20223002000015/05/2022
560300147371 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/2022200015000016/05/2022
560300147372 ಕಲಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147373 ಶಾರದಾ ಬಾಯಿ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232018/05/2022FPS****232018/05/20226004000018/05/2022
560300147374 Rachamma - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232021/05/2022FPS****232021/05/2022200015000021/05/2022
560300147375 raheeman bee - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147376 ಇಸುಬಲಿ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147377 ನಾಗಮ್ಮ - ಸಿದೆಶವರAAY(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022200015000015/05/2022
560300147378 ಪಿರಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022200015000015/05/2022
560300147379 ಪುಂಡಲಿಕ - ಸಿದೆಶವರAAY(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022200015000015/05/2022
560300147380 ಪರವಿನ್ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/2022200015000016/05/2022
560300147381 Bhagamma - ಸಿದೆಶವರAAY(NK) / NCSBiometric****232018/05/2022FPS****232018/05/2022200015000018/05/2022
560300147382 ಶಿವರಾಜ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232013/05/2022FPS****232013/05/2022200015000013/05/2022
560300147383 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022200015000015/05/2022
560300147384 ಪ್ರಕಾಶ - ಸೀದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/2022150010000016/05/2022
560300147385 ಮಧವ ರಾವ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರ್AAY(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022200015000015/05/2022
560300147386 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022200015000015/05/2022
560300147387 vimala bai - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/20223002000014/05/2022
560300155804 ಶಾಮಣ್ಣಾ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್AAY(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/2022200015000014/05/2022
560300155805 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/20223002000016/05/2022
560300155806 vijyalakshmi - ಮಿಲಿಂದಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಂಕರೇಪ್ಪಾ ಮು AAY(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/2022200015000016/05/2022
560300155807 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್AAY(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/2022200015000016/05/2022
560300155808 ಅರುಣಾದೇವಿ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್AAY(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022200015000015/05/2022
560300155809 ಚೋಟಿಮ್ಮಾ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/20223002000015/05/2022
560300155810 Qayroon Bee - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್AAY(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022200015000015/05/2022
560300155811 ವಿರಶಟಿ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155812 vijay kumar - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155813 Laxmi Bai - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/20226004000015/05/2022
560300155814 nagamma - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/20229006000016/05/2022
560300155815 ಗಣಪತಿ - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/20226004000014/05/2022
560300155816 Paramma - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232013/05/2022FPS****232013/05/2022210014000013/05/2022
560300155817 ಜೈ ರಾಜ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/20229006000016/05/2022
560300155818 Sarswati - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232024/05/2022FPS****232024/05/202212008000024/05/2022
560300155819 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/202212008000016/05/2022
560300155820 ಹನು ಮಂತ - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232023/05/2022FPS****232023/05/2022150010000023/05/2022
560300155821 ಮಾಣಿಕ - ಸಿದೆಶವರAAY(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/2022200015000017/05/2022
560300155822 Mahadevi - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022150010000015/05/2022
560300155823 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232018/05/2022FPS****232018/05/20226004000018/05/2022
560300155824 Sheshikala - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232013/05/2022FPS****232013/05/2022150010000013/05/2022
560300155825 Basamma - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232013/05/2022FPS****232013/05/20229006000013/05/2022
560300155827 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/202212008000014/05/2022
560300155828 Kashi Bai - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/202212008000015/05/2022
560300155829 ನೀರ ಮಾಲಾ - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/20226004000015/05/2022
560300155830 ಬಾಬುರಾವ - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/202212008000015/05/2022
560300155831 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/202212008000017/05/2022
560300155832 Vimalabai - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232024/05/2022FPS****232024/05/20223002000024/05/2022
560300155833 ಲಕ್ಷಣ - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/20226004000015/05/2022
560300155834 ಗೊಪಾಲ ರಾವ - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/20226004000016/05/2022
560300155835 ಕಾರ ಬಸಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/202212008000016/05/2022
560300155836 ಶಾಲಿ ವಾನ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/202212008000016/05/2022
560300155837 Kaveri - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155838 ಜಗದೇವಿ - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಮು|| ಸಿದ್PHH(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/202212008000017/05/2022
560300155839 Laxmibai - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/20229006000014/05/2022
560300155840 Putala Bai - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/2022210014000016/05/2022
560300155841 sushila - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300155842 ಶಿವ ರಾಜ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/20223002000017/05/2022
560300155843 Haiyad Bee - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232019/05/2022FPS****232019/05/202212008000019/05/2022
560300155844 ಅಜೀಮ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232021/05/2022FPS****232021/05/20229006000021/05/2022
560300155845 ತಾಜುದ್ದಿನ್‌ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300155846 ಮನ ಸುರ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/20229006000016/05/2022
560300155847 ನಸಿಮಾ ಬಿ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155848 ಮಿನಾಕ್ಷೀ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/202212008000017/05/2022
560300155849 ಜಗದೇವಿ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/20229006000017/05/2022
560300155850 ರಮೇಶ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/20226004000016/05/2022
560300155851 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155852 ಸೋಮ್‌ನಾಥ - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/20229006000014/05/2022
560300155853 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/20226004000016/05/2022
560300155854 Ratanamma - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022150010000015/05/2022
560300155855 rajamma - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232019/05/2022FPS****232019/05/20226004000019/05/2022
560300155856 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಸೀದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/20223002000015/05/2022
560300155857 ಮಾರುತಿ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/2022240016000017/05/2022
560300155858 ಹಣಮುಂತ ರಾವ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/2022210014000016/05/2022
560300155859 ಬಸಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/2022150010000014/05/2022
560300155860 ವಿಠಲ - ಸಿದ್ದೆಸ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232024/05/2022FPS****232024/05/20226004000024/05/2022
560300155861 ಶಿವ ರಾಜ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/202212008000016/05/2022
560300155862 ಪ್ರಭು - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022150010000015/05/2022
560300155863 kamala bai - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/2022210014000016/05/2022
560300155864 Sangamma - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****726323/05/2022FPS****726323/05/2022210140000023/05/2022
560300155865 Siddamma - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/2022150010000016/05/2022
560300155866 Sarswati - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCS------210000000-
560300155867 shivamma - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/20223002000014/05/2022
560300155868 Shantamma - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232013/05/2022FPS****232013/05/20229006000013/05/2022
560300155869 Chandramma - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/202212008000015/05/2022
560300155871 ಮಲ್ಲಯ್ಮಾ - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232022/05/2022FPS****232022/05/20229006000022/05/2022
560300155872 ದೇಶಮುಖ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232021/05/2022FPS****232021/05/20223002000021/05/2022
560300155873 ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300155874 Nagamma - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/20229006000016/05/2022
560300155875 Laxmi Bai - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232017/05/2022FPS****232017/05/20226004000017/05/2022
560300155876 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಸಿದೆಶವರAAY(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022200015000015/05/2022
560300155877 sangamma - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232013/05/2022FPS****232013/05/202212008000013/05/2022
560300155878 Kasturi Bai - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCSBiometric****232024/05/2022FPS****232024/05/2022180012000024/05/2022
560300155879 putala bai - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300155880 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/202212008000014/05/2022
560300155881 Kasturbai - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232013/05/2022FPS****232013/05/20229006000013/05/2022
560300155882 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300155883 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/202212008000016/05/2022
560300155884 ಮಲ್ಲಿಕಾರಜುನ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/20226004000014/05/2022
560300155885 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232014/05/2022FPS****232014/05/2022180012000014/05/2022
560300155886 ಬಾಬು - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232019/05/2022FPS****232019/05/2022180012000019/05/2022
560300155887 khairun begam - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300155888 Saraswati - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/202212008000015/05/2022
560300155889 Prabhavati - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022150010000015/05/2022
560300155890 laxmi bai - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232013/05/2022FPS****232013/05/20223002000013/05/2022
560300155891 Saraswati Malapure - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/20229006000016/05/2022
560300155892 Shobha - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****232015/05/2022FPS****232015/05/2022150010000015/05/2022
560300155893 ತುಕಾರಾಮ - ಸಿದ್ದೆಶ್ವರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300155894 ರವೀಂದ್ರ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/202212008000016/05/2022
560300155895 ಬಾಬು - ಸಿದೆಶವರPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/202212008000016/05/2022