REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200223803 Madhumati - C/O ರಾಜಕುಮಾರ 207 ನಿಯರ್ ಗವರ್ನ್PHH(NK) / NCSBiometric****213717/05/2022FPS****213717/05/20226004000017/05/2022
560300135660 Renuka - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಮಾನೆ 226 ನಾರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135826 Vijayalaxmi - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಕರಡ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139328 Ashwini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ಕರಡಿಯಾಳ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/20226004000023/05/2022
560300139341 ಮೀರಾ ಬಾಯಿ - W/O ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139343 Aasha - W/O ಪ್ರವೀಣ ಬಿರಾದಾರ 51# ನಿಯರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139383 Shashikala - S/O ಸಂಗಪ್ಪ ೯೫NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139418 Arati - W/O ಕಿಶೋರ್ ತಾ - ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139427 Anil - S/O ಅರ್ಜುನ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139440 Sangeeta - W/O ಅಶೋಕ ವೀರಶೆಟೆ 242 ನಿಯರ್ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139547 Paravati - W/O ನೀಲಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/20229006000024/05/2022
560300139549 ಪಾರಮ್ಮ - S/O ಹಣಮಂತರಾವ್ ಚಿಂಚೋಳೆ ಕರPHH(NK) / NCSBiometric****262520/05/2022FPS****262520/05/2022150010000020/05/2022
560300139550 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಣ್ಣ(ಭೀಮ್ ರಾವ) PHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/20223002000021/05/2022
560300139551 ಸವಿತಾ - S/O ಶಂಕರ ಕರಡ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/20226004000024/05/2022
560300139552 Laxmi Bai - S/O ಶಿವರಾಜ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139553 Chandramma - C/O ಶಿವಶಂಕರ್ ಮಾಸಿಮಡೇ 96 ಕರಡ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139556 ಪ್ರಿಯಾ - S/O ಭಾಸ್ಕರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139557 Rani - S/O ಭೀಮಣ್ಣ PHH(NK) / NCSBiometric****262520/05/2022FPS****262520/05/20226004000020/05/2022
560300139608 Shashikala - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139609 Jaishri Bai - W/O ಅರ್ಜುನ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139611 Rangamma - C/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ #20 ಕದಲಾಬಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/202212008000016/05/2022
560300139612 Laxmi Bai - W/O ಶಾಲಿವನ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139613 Jagdevi - D/O ಸುಧಾಕರ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಕದಲಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139614 Jayshri - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139616 Saraswati - W/O ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139706 Ujala Bai - S/O ಧನಾಜಿ ತಾ - ಭಾಲ್ಕಿ ಕPHH(NK) / NCS------180000000-
560300139711 Sujata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/20226004000021/05/2022
560300139712 Ganpati - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****262525/05/2022FPS****262525/05/20223002000025/05/2022
560300139713 Sangeeta - W/O ಅಬ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139714 Putalabi - W/O ಮಕಬುಲಸಾಬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139716 Shekamma - W/O ಹಣಮಾಥ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139717 Gouramma - W/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139719 Nandani - C/O ವಿನಯಶೀಲ ತಾ ಭಾಲಕಿ ಕರಡPHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/202212008000023/05/2022
560300139735 Parvati - W/O ಶಿವರಾಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139737 Sunita - W/O ಬಸವರಾಜ ಕರಡ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139813 Mahadevi - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****381124/05/2022FPS****381124/05/202212008000024/05/2022
560300139849 Shridevi - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಕನಶೇಟ್ಟೆ 96 ಕರಡPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/20226004000021/05/2022
560300139851 Kalpana - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ 23 # ಕದಲಬಾದ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139855 Sapna - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139864 Shilpa - W/O ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ 61 # ಕರಡಿಯಾಳ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139911 Sridevi - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/2022210014000023/05/2022
560300140568 NAGAJYOTI - W/O ವೀರೇಂದ್ರಕುಮಾರ . . PHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/20229006000021/05/2022
560300140593 Sujata - S/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ೧೩೧ PHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/20226004000021/05/2022
560300140597 Shilpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಕಂತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140633 Pushpavati - W/O ಹಣುಮತರಾವ . . ಕದಲಬಾದ್ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300142357 ಮಂಗಲಾ - S/O ಧುಳಪ್ಪಾ ಚರ್ಚ ಕಾಲೋನಿ AAY(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022200015000021/05/2022
560300142668 Jyoti - W/O ಅನಿಲ 191 ಕರಡ್ಯಾಳ ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/20226004000023/05/2022
560300142785 Sumarani - W/O ಪ್ರವೀಣ್ 191/1 ಕರಡ್ಯಾಳ ಕರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143071 Rani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಚೀಂದರ 143 ಕರಡಿಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143265 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ #93 ಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560300143304 ಅನಿತಾ - W/O ಬಾಬು ರಾವ ೧೭೩-೧ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143409 Asharani - W/O ಮಹಾದೇವ ಕರಡಿಯಾಳ ತಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143586 Vidyavati - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 1/21 ಕದಲಾಬಾದ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143656 Sunita - S/O ವೈಜಿನಾಥ ತಾ . ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****262525/05/2022FPS****262525/05/20226004000025/05/2022
560300143721 Priyanka - W/O ನವನಾಥ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕರಡಿಯಾಳ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****262519/05/2022FPS****262519/05/202212008000019/05/2022
560300143734 ಸಾವಿತ್ರಿ - W/O ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕರಡಿಯಾಳ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/202212008000021/05/2022
560300143745 Satyavati - S/O: ಭೀಮರಾವ ಪಾಟೀಲ ಕರಡಿಯಾಳ್ ಕರಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143802 Maruti Rao - S/O ಭೀಮರಾವ್ ಬಿರಾದರ್ ತಾ -NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300143876 Jaisika - W/O ನಾಗೇಶ್ 1 ಕಾರ್ಡಯಲ್ ಕಾರ್ಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143907 Magalabai - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ಕರಡ್ಯಾಳ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143988 Shantamma - W/O: ವೈಜನುರೇಇನಾಥ್ ಧ ಕರಡಿಯಾಳ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144131 ಅನಿತಾ - W/O ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕದಲಾಬಾದ ಭಾಲ್ಕಿ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144200 Ananda - W/O ವೈಜಿನಾಥ ಕರಡ್ಯಾಳ ಕರಡ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****262525/05/2022FPS****262525/05/20229006000025/05/2022
560300144287 Kaveri Dhulappa Biradar - C/O ಧೂಳಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144436 Sudharani - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 117 ಕರಡ್ಯಾಳ ಕರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144571 Jagdevi - W/O ಗಂಗಾಧರ 82 # ಕರಡಿಯಾಳ್ ಅಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144573 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸ್ವಾಮಿದಾಸ್ ಭಾವಿಕಟ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300144670 Mangala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಮಶೆಟ್ಟಿ ಕದಲಾಬಾದ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145395 Shobhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಭಾಲ್ಕಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****262519/05/2022FPS****262519/05/20226004000019/05/2022
560300145765 Sheela - W/O ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಬಿರಾದಾರ ತಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300147442 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಕದಲಾಬಾಧAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147443 Kaveri - ಕಾದಲಾಬಾಧPHH(NK) / NCS------150000000-
560300147444 ನಿರ್ಮಲಾ - ಕದಲಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147445 ಸರಸ್ವತಿ - ಕದಲಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147446 ಅರುಣಾದೇವಿ - ಕಾದಲಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147447 ಬಸವರಾಜ - ಕಾದಲಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147448 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಕರದ್ಯಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147449 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ಕದಲಾ ಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147450 ಶಿವಕುಮಾರ - ಕದಲಾ ಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147451 ಮಾರುತಿ - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147452 ಜಗನಾಥ - ಕದಲಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147454 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕದಲಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147455 Anusaya - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300147456 Nagamma - ಕಾದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300147457 sidrama - ಕದಲಾಬಾಧPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147458 ಮಾರುತಿ - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕರ, ಕದಲಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147459 ಪ್ರಯಾಗ ಬಾಯಿ - ಕಾದಲಾಬಾಧAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147460 ramabai - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300147461 ಮನೋಹರ - ಕದಲಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147462 laxmibai - ಕಾದಲಾಬಾಧPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147463 ತುಳಸಿರಾಮ - ಕಾದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147464 Anusaya - ಕಾದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147465 ratanamma - ಕಾದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147466 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಕಾಡಲಾಬಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****262522/05/2022FPS****262522/05/2022200015000022/05/2022
560300147468 prayag bai - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147814 Paramma - ಕರಡ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022200015000021/05/2022
560300147815 Kalawati - ಕರಡಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022200015000021/05/2022
560300147816 Paravati - ಕರಡ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022150010000021/05/2022
560300147817 ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ - ಕರಡ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/2022200015000024/05/2022
560300147818 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಕರಡ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262519/05/2022FPS****262519/05/20229006000019/05/2022
560300147819 ಜಗನಾಥ - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147821 Renuka - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/202212008000024/05/2022
560300147822 ಹನಮಂತಪ್ಪ - ಹನಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಕರಡ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147823 ಶಿಲಾವತಿ - ಗಂಗಶೇಟ್ಟಿ ಹಾವಗೆಪ್ಪಾ ಮು|| ಕರಡ್ಯAAY(NK) / NCSBiometric****262522/05/2022FPS****262522/05/2022200015000022/05/2022
560300147824 ಆಣೆಪ್ಪಾ - ಕರಡ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262522/05/2022FPS****262522/05/20223002000022/05/2022
560300147825 ಸುರೆಕಾಂತ್‌ - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147826 Parwati - ಕಡಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022200015000021/05/2022
560300147827 Bhagamma - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022200015000021/05/2022
560300147828 Kavita - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/2022200015000023/05/2022
560300147829 Shobhavati - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147830 ಕಲಪ್ಪಾ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/20226004000023/05/2022
560300147831 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕರಡಿಯ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****262522/05/2022FPS****262522/05/2022200015000022/05/2022
560300147833 ರಹೇಮತ್ ಸಾಬ - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/2022200015000024/05/2022
560300147834 ಹಣಮಂತ - ಕರದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147835 ಗೋಪಿನಾಥ್‌ - ಕರಡ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022200015000021/05/2022
560300147836 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/2022200015000024/05/2022
560300147837 ವೀಸ್ವನಥ - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147838 Mangalladevi - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147839 ರಾಮ ಲಿಂಗ - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/2022200015000023/05/2022
560300147840 ಶಿವ ರಾಜ - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/2022200015000023/05/2022
560300147841 ಮಾಲಪ್ಪಾ - ಕರಡ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022200015000021/05/2022
560300147842 ಅರ್ಜುನ - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCSBiometric****262520/05/2022FPS****262520/05/2022200015000020/05/2022
560300147843 Sagar Bai - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/20229006000023/05/2022
560300147844 ಕಲಪ್ಪಾ - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/2022200015000023/05/2022
560300147845 ರತ್ನಮ್ಮಾ - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/2022200015000023/05/2022
560300147846 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ಕರಡ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/2022200015000023/05/2022
560300147847 nilamma - ಕರಡಿಯ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022200015000021/05/2022
560300147849 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCSBiometric****262522/05/2022FPS****262522/05/2022200015000022/05/2022
560300147850 Bhagamma - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCSBiometric****262522/05/2022FPS****262522/05/2022200015000022/05/2022
560300147851 ರಮೇಶ - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/2022200015000024/05/2022
560300147852 ರೇಣುಕಾ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/2022150010000024/05/2022
560300147853 Shantamma - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022200015000021/05/2022
560300147854 Premala - ಕರಡ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147855 ಪ್ರಭು - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022200015000021/05/2022
560300147856 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಶ್ವನಾತ ತಂದೆ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಕರಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022200015000021/05/2022
560300147857 ಮಹೇಬೂಬ್‌ ಸಾಬ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/20229006000021/05/2022
560300147858 Tahera Bee - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/20229006000021/05/2022
560300147859 shabeer - ಕರಡಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147860 kousara bigan - ಕರದ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147861 ಮಾಲನಬಿ - ಕರಡ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022200015000021/05/2022
560300147862 Mahadevi - ಕರಡಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022200015000021/05/2022
560300147863 ಕಾಶಿಪ್ಪ - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147864 ಸುಭಾಷ - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/2022200015000024/05/2022
560300147865 ಸುನಿತಾ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147866 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147867 Sunitha - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147868 Bharatbai - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/2022200015000023/05/2022
560300147869 Gundamma - ಕರಡಿಯಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147870 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022200015000021/05/2022
560300147871 ವೀಸ್ವನಥ - ವಿಶ್ವನಾತ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾತ ಕರಡ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/2022200015000024/05/2022
560300147872 Vita Bai - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147873 Mahadevi - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/20223002000023/05/2022
560300147874 ಹಣಮಂತ - ಕರಡಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147875 Basamma - ಕರಡ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/2022200015000024/05/2022
560300150597 ರಘು ನಾಥ - ಕರಡ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/2022200015000023/05/2022
560300156197 ಮಹಾದೇವಿ - ಕದಲಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300156198 ದಶರಥ - ಕಾದಲಾಬಾಧAAY(NK) / NCS------200000000-
560300156199 ganapati - ಕಾದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156200 ಸುಭಾಷ್ - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156201 mallappa - ಕಾದಲಾಬಾಧPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156202 Kavita - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156203 ನೀಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156204 ಪುಂಡಲಿಕ - ಕಾದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156205 Nirmal - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156206 ಕಲ್ಯಾಣ ರಾವ - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156207 Jayshree - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156208 sharda bai - ಕಾದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156209 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಕಾದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156210 ತುಕ ಗೊಂಡಾ - ಕಾದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156211 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಕಾದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156212 ಶ್ರಿಕಾಂತ - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156213 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156214 Roopa - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156215 ಅಶೋಕ್‌ - ಕದಲಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300156216 Vimala Bai - ಕಾದಲಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300156217 ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಕಾದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156218 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: W/o ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾPHH(NK) / NCSBiometric****262519/05/2022FPS****262519/05/2022150010000019/05/2022
560300156219 Roopavati - ಕದಲಬಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156220 ಗಣಪತಿ - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300156221 ಶಾಂತಯ್ಯಾ - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156222 malamma - ಕಾದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156223 anjana bai - ಕಾದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156224 ಸಿದ್ರಾಮ - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300156225 parvati bai - ಕಾದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156226 Rukmini Bai - ಕಾದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156227 narsamma - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156228 ಜಗದೇವಿ - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156229 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156230 ವೈಜೀನಾಥ - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಫಕಿರಪ್ಪ ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156231 Sitabai - ಕಾದಲಾಬಾಧPHH(NK) / NCS------60000000-
560300156232 Lalita - ಕಾದಲಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300156233 ಮಾಣಿಕ - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300156234 Vidyvati - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157369 Saraswati - ಕರಡ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/2022200015000024/05/2022
560300157370 parbati - ಕರದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/2022180012000024/05/2022
560300157371 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಡ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157372 ನಿಲಮ್ಮಾ - ನೀಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಪುಂಡಲಿಕ ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157373 seema - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157374 ಶಾಂತಪ್ಪಾ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/20229006000023/05/2022
560300157375 ಶ್ರಿಕಾಂತ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262525/05/2022FPS****262525/05/202212008000025/05/2022
560300157376 SHARANAPPA - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157377 ಶಿವರಾಜ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262525/05/2022FPS****262525/05/20226004000025/05/2022
560300157378 ಚನ್ನಾಪ್ಪಾ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022150010000021/05/2022
560300157379 Geeta - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262519/05/2022FPS****262519/05/202212008000019/05/2022
560300157380 SUNITA - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/202212008000024/05/2022
560300157381 ಸೇವಂತಿ ಬಿ ಬಾಯಿ - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/2022200015000024/05/2022
560300157382 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಇಸಮಾಯಿಲ ಕರಡ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157383 ಶಾಂತ ಕುಮಾರ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157384 Padmavati - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/20229006000024/05/2022
560300157385 ಸಿದ್ರಮಪ್ಪ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/20226004000021/05/2022
560300157386 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/202212008000021/05/2022
560300157387 ಶರಣಪ್ಪ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262520/05/2022FPS****262520/05/20226004000020/05/2022
560300157388 ಭರತ ಬಾಯಿ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/202212008000021/05/2022
560300157389 ಸುಮಿತ ಬಾಯಿ - ಕರಡ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157391 ಸುಭದ್ರ ಬಾಯಿ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157392 Sharanamma - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/202212008000023/05/2022
560300157393 Rangamma - ಕರದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/202212008000023/05/2022
560300157394 Ghyanamma - ಕರಡಾಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/20229006000023/05/2022
560300157395 ಸುಭದ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಕಡಿಯ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/20229006000024/05/2022
560300157396 ರಾಧಾ ಬಾಯಿ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/202212008000021/05/2022
560300157397 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/202212008000021/05/2022
560300157398 ದಶರಥ - ಕರಡ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/202212008000023/05/2022
560300157399 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಕರಡ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157400 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157401 ವೈಜಿನಾಥ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/20226004000024/05/2022
560300157402 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/20223002000021/05/2022
560300157404 ಚಿತ್ರಮ್ಮಾ - ಕರಡ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157405 ಮಾಳಪ್ಪ - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/20229006000023/05/2022
560300157406 Pushparani - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157408 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/2022150010000024/05/2022
560300157409 ವಿಠಲ - ಕರಡಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157410 KAVITA - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157411 Mahebubi - ಕರಡ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/2022200015000023/05/2022
560300157412 munna begum - ಕರಡ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022180012000021/05/2022
560300157413 Parega Bai - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262520/05/2022FPS****262520/05/2022180012000020/05/2022
560300157415 Rebika - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022200015000021/05/2022
560300157416 Kamalabai - ಕರಡಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157417 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/20226004000024/05/2022
560300157418 Anita - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/202212008000021/05/2022
560300157419 ರಾಜಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/20226004000021/05/2022
560300157420 Shamima Bi - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/20229006000021/05/2022
560300157421 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157422 ವೀರಪ್ಪಾ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157424 ವೈಜಿನಾಥ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157425 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/20226004000024/05/2022
560300157426 ವೈಜಿನಾಥ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262522/05/2022FPS****262522/05/20226004000022/05/2022
560300157427 siddamma - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/2022150010000024/05/2022
560300157428 ಶಕುಂತಲಾ - ರಘುನಾಥ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಕರಡ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/20229006000024/05/2022
560300157429 Rajamma - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022150010000021/05/2022
560300157430 Mallamma - ಕರಡಿಯಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300157431 ಗುರುನಾಥ - ಕರಡ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/20229006000024/05/2022
560300157432 Mangala - ರಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****329914/05/2022FPS****329914/05/202212008000014/05/2022
560300157433 Mahadevi - ಕರಡಿಯಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****329914/05/2022FPS****329914/05/20226004000014/05/2022
560300157434 Shreedevi - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262520/05/2022FPS****262520/05/2022150010000020/05/2022
560300157435 ಪ್ರಭಾವತಿ - ನಿರಂಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಾವಗೆಪ್ಪ ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262522/05/2022FPS****262522/05/202212008000022/05/2022
560300157436 pryanka - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157437 ಈರಮ್ಮ - ನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಮು|| ಕರಡ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/20226004000024/05/2022
560300157438 Laximi Bai - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157439 Nilamma - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262519/05/2022FPS****262519/05/2022150010000019/05/2022
560300157440 nagamma - ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಷಡಾಷರಿ ಮು|| ಕರಡ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300157442 Shantamma - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/202212008000023/05/2022
560300157443 Champavati - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262520/05/2022FPS****262520/05/20229006000020/05/2022
560300157444 ಜಗನ್ನಾಥ - ಜಗನ್ನಾತ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾತ ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262522/05/2022FPS****262522/05/202212008000022/05/2022
560300157445 shantabai - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/202212008000023/05/2022
560300157446 Anusuya - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/20226004000021/05/2022
560300157447 Bharat Bai - ಕರದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/2022150010000024/05/2022
560300157448 Papita Bai - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/20229006000024/05/2022
560300157449 Kavita - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022150010000021/05/2022
560300157450 ಲಲಿತಾ - ಲಲಿತಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ ಶೆರಿಕಾರ ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262522/05/2022FPS****262522/05/20229006000022/05/2022
560300157451 ವಿಶ್ವನಾತ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/202212008000021/05/2022
560300157452 ಗಣಪತಿ - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157453 mallamma - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157454 Chingu Bai - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157455 ಪದ್ಮಿನಿಬಾಯಿ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157456 ಶಕುಂತಲಾ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157457 ಶಂಕರ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/20223002000024/05/2022
560300157458 ಶಣ್ಮುಖ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/202212008000024/05/2022
560300157459 ರಾಜಕುಮಾರ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/2022150010000024/05/2022
560300157462 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157463 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/202212008000021/05/2022
560300157464 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/20223002000021/05/2022
560300157465 ಸಿದ್ರಾಮ - ಕರಡಿಯ್ಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262522/05/2022FPS****262522/05/20226004000022/05/2022
560300157466 laxmi bai - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022200015000021/05/2022
560300157467 ಸರಸ್ವತಿ - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157468 Sangeeta - ಕರಡಿಯಳAAY(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/2022200015000024/05/2022
560300157469 ನಿರ್ಮಲಾ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/20229006000023/05/2022
560300157470 ಝರೆಪ್ಪಾ - ಕರಡ್ಯಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157471 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಕರಡ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157472 Shantamma - ಕರಡ್ಯಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157473 ಶಿವಕುಮಾರ - ಕಡ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/20229006000023/05/2022
560300157474 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಕಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/20226004000021/05/2022
560300157475 Laxmibai - ಕರಡ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262520/05/2022FPS****262520/05/2022150010000020/05/2022
560300157476 ಸುಸಲಮ್ಮಾ - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157477 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಕರಡ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/20229006000021/05/2022
560300157478 Jaisheela - ಕರಡ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/202212008000021/05/2022
560300157479 Ratnamma - ಕರಡ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300169917 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಕದಲಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169918 ಶಿವರಾಜ - ಕರಡಿಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169919 ಮಾರುತಿ - ಕದಲಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170062 ಸಿದ್ರಾಮ - ಕರಡಿಯಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170063 ವೈಜಿನಾಥ - ಕರಡಿಯಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170064 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಕರಡಿಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170065 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಕರಡಿಯಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170066 ಬಸವರಾಜ - KaradiyalNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170067 ಘಾಳೇಪಾ - ಕರಡಿಯಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170068 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಕರಡಿಯಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170069 ಮಾಧವ ರಾವ - ಕರಡಿಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170070 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಕರಡಿಯಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176550 Anitabai - S/O ವಿಜಯಕುಮಾರ #10 , ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182462 Renuka - ಮು:ಕದಾಬಾದ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182924 ಶೊಭಾವತಿ - ಕಡ್ಯಳ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022150010000021/05/2022
560300184263 Nilamma - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/202212008000021/05/2022
560300184265 ಶಾಂತಪ್ಪಾ - kadlabadPHH(NK) / NCS------90000000-
560300184266 Shantamma - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/2022180012000024/05/2022
560300184268 ರಾಜಕುಮಾರ - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/202212008000021/05/2022
560300184270 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300184271 Bandemma - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184273 Eramma - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262520/05/2022FPS****262520/05/2022150010000020/05/2022
560300184274 Kashemma - ಕರಡಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022200015000021/05/2022
560300184275 SHANTAMMA - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300184276 ಬಾಬು - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262519/05/2022FPS****262519/05/20223002000019/05/2022
560300184278 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/20229006000023/05/2022
560300184282 ರಮೇಶ - ಕರಡಿಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184285 Jagadevi - W/O ರಾಜಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ೪೧ ಆ ಕಾದPHH(NK) / NCSBiometric****262522/05/2022FPS****262522/05/20229006000022/05/2022
560300184287 Suvarna - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300184289 ನೀಲಕಠ - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022150010000021/05/2022
560300184290 Meenakshi - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022150010000021/05/2022
560300184293 Gouramma - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/202212008000023/05/2022
560300184294 Muntyajbee - ಅಬ್ದುಲಸಾಬ ತಂದೆ ಅಹಮದಸಾಬ ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/20229006000024/05/2022
560300184296 Meenakshi - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300184298 Jaishila - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/2022150010000023/05/2022
560300184308 ಜಗದೇವಿ - ಕದಲಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300184310 Nirmal - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/202212008000024/05/2022
560300184312 GEETA BAI - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300184314 Sharamma - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಕಾಮಣ್ಣಾ ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/2022180012000023/05/2022
560300184317 Renuka - ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262520/05/2022FPS****262520/05/202212008000020/05/2022
560300184319 ರಾಘುನಾಥ - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/202212008000021/05/2022
560300184322 Rekha - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262520/05/2022FPS****262520/05/2022180012000020/05/2022
560300184324 ಸಂಜು - ಕದಲಾ ಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184329 Nagamma - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/202212008000021/05/2022
560300184335 basamma - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184339 SITAMMA - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184342 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300184346 mathura bai - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300184349 Gangamma - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/20229006000021/05/2022
560300184354 ಕವಿತಾ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022150010000021/05/2022
560300184357 ಕೌಸಾರ ಬಿ - ಕರಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/20229006000024/05/2022
560300184360 sunita - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/20223002000021/05/2022
560300184399 ಗೋದಾವರಿ - ಕರಡಿಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184402 ಭಿಮರಾವ - ಕರಡಿಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184412 ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ - ಕರಡಿಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184528 ಧನರಾಜ - ಕರಡಿಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185585 ಬಸಾಮಾ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ - ಕರಡೈಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185646 Jyoti - ಕರಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262525/05/2022FPS****262525/05/202212008000025/05/2022
560300185669 Vajresweri - ಕರಡಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/2022180012000021/05/2022
560300185671 Subhash s/o Revansiddappa - ತಲವಾಡ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/2022180012000024/05/2022
560300185731 nagamma gundappa - ಕರಡಾಯಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185769 Sapna - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185783 ನಾಗಮಿನಿ - ಕರಡೆಯಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185787 Kavita - ಕಡೆಯಳ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185807 Akhila Begum - W/O ಲಾಲ ಅಹ್ಮೆದ್ ಕರಡ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/20229006000023/05/2022
560300185881 ganpati nagashetty - ಸಾ;ಕಡೆಯಾಳ ಕೆ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****262521/05/2022FPS****262521/05/20226004000021/05/2022
560300185945 Savita - ತಾ:ಕರಡಾಳ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/202212008000024/05/2022
560300186158 Sanpata - ಸಾ: ಕರಡ್ಯಾಳ:ತಾ;ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/202212008000023/05/2022
560300186159 Jaisri - ಕಡೆಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/202212008000024/05/2022
560300186160 Sangamma - ಕರಡ್ಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****262520/05/2022FPS****262520/05/20226004000020/05/2022
560300186161 Anita w/o Naganath - ಕಡಯಾಳ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****262524/05/2022FPS****262524/05/20229006000024/05/2022
560300186179 Vidyavathi - ಕಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300186202 NAGANATH - ಕರಡೈಳPHH(NK) / NCSBiometric****262523/05/2022FPS****262523/05/20229006000023/05/2022