REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135586 Deepali - W/O ದೇವಿದಾಸ್ ೯೯೯೯ ಖಸಿಮ್ಪುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136219 Malashree - S/O ಮಾರುತಿ ೩೧೬/೧ ಕೋಸಮ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136236 Jyoti - W/O ಸಂಗಮೇಶ ಕೊಸಮ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300136316 Jagadevi - W/O ಉಮಾಕಾಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋಸಂ PHH(NK) / NCS------300000000-
560300136374 Laxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136426 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಕೋಸಮ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300137181 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೌತಮ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300137199 Guramma - S/O ಶಂಕರ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾ೦ಡಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300137993 Jyothi - W/O ಜಿತೇಂದ್ರ ಬೀರಗೊಂಡ #135 # PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138431 Jaishree - W/O: ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ್ 94 ಕೊಸಮPHH(NK) / NCS------250000000-
560300138448 Bharata Bai - W/O ರಾಮರಾವ್ ೧೦ ಕೋಸಂ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300138450 Laxmi Bai - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಸಮ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300138452 Lalita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ಕೋಸಮ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300138454 Shantabai - W/O ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಕೋಸಮ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300138456 Ratnabai - W/O ಗುಂಡಾಜಿ ಕೊಸಮ್ ತಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560300138461 Mahananda - W/O ಮಾರುತೀ ಬಿರಾದಾರ . . PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138463 Reshma - W/O ಯೆಸಪ್ಪಾ ರ್ಕೊಸಂ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300138474 Shantamma - W/O ಮಾರುತಿ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300138475 Sharnappa - S/O ಬಸಪ್ಪಾ ಕೋಸಮ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300138481 Kerobai - W/O ಸುರೇಶ ಕೋಸಮ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138485 Rajemma - S/O: ಮಾರುತಿ ಖಾಶಂಪುರ PHH(NK) / NCS------300000000-
560300138488 Saraswati - W/O ಸಂತೋಷ ೨೯೧ ಕೋಸಮ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138489 Dhanalaxmi - S/O ಶಿವರಾಮ ಕೋಸಮ PHH(NK) / NCS------300000000-
560300138546 Vijayalaaxmi - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಸಮ ತಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138549 Savita - S/O ಮದನಕುಮಾರ್ ಕೊಸಮ ತಾ ಭಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300138555 Apasana - S/O ಮಹೇಬೂಬಸಾಬ್ ಕೋಸಂ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300138577 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವ ಕುಮಾರ 163 ಕೋPHH(NK) / NCS------100000000-
560300138604 Shankreppa - S/O ಮಾಧಪ್ಪಾ ಕೋಸಮ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300138612 Padmini - S/O ರಾಮರಾವ ೨೬೫ ಕೋಸಮ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138614 Geeta - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕೊಸಮ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560300138623 Channamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300138660 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ಕೋರವಾ . . PHH(NK) / NCS------200000000-
560300138776 Sunita - W/O: ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ ಖಾಶೆಂಪುರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138787 ಶೀಲಾಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿ ಕೋಸಮ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138791 Gayabai - S/O ಹಣಮಂತ ರಾವ್ ಕೋಸಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300139144 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ದಂಡೆ ಕೊಸಮ ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
560300139165 Laxmi Bai - W/O ತುಕಾರಾಮ 63/ಏ . ತಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139913 Shreedevi - W/O ಗೊರಖನಾಥ ಕೋಸಂ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300140275 Rajna - W/O ಬಂಗಾರಪ್ಪಾ ಕೋಸಮ ಕೋಸಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300140286 ರೇಷ್ಮಾ - S/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ ಕೋಸಮ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300140454 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ #172 .PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140455 Salita - S/O ಗಣಪತಿ 146 ಕೋಸಂ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140462 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ 12PHH(NK) / NCS------200000000-
560300140465 Kashamma - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಕೊಸಮ ತಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------50000000-
560300140467 Pramalabai - W/O ಶಿವಾಜಿ ಕೋಸಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140468 Jagdevi - W/O ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯಾ ಕೊಸಮ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560300140469 Radha - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೊಸಮ ತಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300140470 Reshama - W/O ಬೀರಗೊಂಡ ಕೋಸಂ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300140471 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟಿ ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560300140472 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಾರ್ಜೋಡೆ PHH(NK) / NCS------300000000-
560300140488 Sridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ . . ಕೋಸPHH(NK) / NCS------200000000-
560300140495 Mamita - W/O ಆನಂದ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300140500 Anjana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ #173 PHH(NK) / NCS------100000000-
560300140502 Phaymida Begum - W/O ರವುಫ ಕೊಸಮ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300140503 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಯಾನಂದ ಕೋಸಮ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300140507 Imam Bi - W/O ಮಗಧುಮ ಕೋಸಮ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300140768 Mallamma - W/O ಗೋಪಾಳ ಬೀರಗೊಂಡ 1 1 ಕೊಸಮ PHH(NK) / NCS------300000000-
560300141398 Shantamma - W/O ಮೋಹನ ೧೮೪ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300141404 Sangamma - W/O ಮಚೆಂದ್ರ ಕೋಸಮ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300141510 Meerabai - S/O ಸೋಪನ ರಾವ್ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560300141524 Surekha - W/O ದಯಾನಂದ ಕೋಸಮ PHH(NK) / NCS------300000000-
560300141531 Sidlingamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300141535 Prabhavati - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೋಸಮ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300141536 Sulochana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಚೀಂದರ ಕೋಸಮ ಭಾಲಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560300141866 Gunda Bai - W/O ಕೆರಬಾ ಕೊಸಮ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141879 Shanta Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೀಲಕಂಠ ರಾವ ಕೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141880 Sangamma - W/O ಅಣೆಪ್ಪಾ ೯೨ ಕೋಸಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141884 Piramma - W/O ನಾಗಪ್ಪಾ ಕೋಸಂ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141908 Satyakala - W/O ಅರ್ಜುನ ಕೊರೆ - - NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142073 Sunita - W/O ರವಿ ಕೋಸಮ ಬೀದರ ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142372 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - W/O ಪಂಡಿತ ೩೧೦ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560300142429 Nikkhath Begum - W/O ರುಕ್ಮೊದ್ದೀನ್ ಕೋಸಮ ಕೋಸಮ ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
560300142537 Premala - S/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಖಾಶಂಪುರ ಖಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300142689 Sridevi - W/O ನಾಮನಂದ ೧೭೪ ಕೋಸಂ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------300000000-
560300142787 Shakuntala - W/O ದಯಾನಂದ ಕೋಸಂ ಭಾಲ್ಕಿ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142936 Waseem Begum - W/O ಗೌಶೌದ್ಡೀನ್ 23/ಸೀ ಕೋಸಮ್ ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
560300142938 Bismillabee - S/O ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿ ಕೋಸಮ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143099 Nirmala Bai - S/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143117 Sangeeta - W/O ಬಸವರಾಜ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್ಕಿ ಕPHH(NK) / NCS------250000000-
560300143232 Kaveri - W/O ಸೋಮಕರ 96 - - - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560300143320 Mamatha - W/O ಭಿಮರಾವ್ # 63/ಏ . ಖಾಶೇಂಪPHH(NK) / NCS------50000000-
560300143340 Deepika - S/O ಮಾರುತಿರಾವ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143553 Asha - W/O ದಯಾನಂದ 00 ಕೋಸಮ ಕೊಸಮ ಕೊಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300143561 Rekha - S/O ನರಸಿಂಗ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್ಕಿ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143582 Bhagyashree - S/O ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143830 ಮಹಾದೇವಿ - W/O ಸಿದ್ರಮಪ್ಪಾ 106 ಕೋಸಮ ಕೊಸPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143946 Anitha - W/O ಸಂತೋಷ 75/ಏ . . ಸರ್ಕಾರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300144250 Saraswati - W/O ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಕೋಸಂ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144257 Sampata Bai - W/O ಶ್ರೀಮಂತ ೩೫೩ ಕೋಸಂ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560300144318 Geeta Devidas Halekar - W/O ದೇವಿದಾಸ 335 ಕೋಸಮ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300144321 Shakremma - W/O ಗಣಪತಿ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್ಕಿ ಅPHH(NK) / NCS------350000000-
560300144337 Geeta Balram Biradar - W/O ಬಲರಾಮ ಬಿರಾದಾರ 154/ಎ ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300144603 Balaji - S/O: ಶಂಕರ ರಾವ ಖಾಶೆಂಪುರ ಖಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144978 Tejamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿರೋಮಣಿ #156 ಕೋಸPHH(NK) / NCS------250000000-
560300145184 Archana - S/O ಕಾಶೀನಾಥ ಕೋಸಮ ಕೋಸಮ ಕೊಸಮ ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145260 Ramrao - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನೀಲಕಂಠರಾವ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145332 Jana Bai - D/O ನಾಮದೇವರಾವ ಹಲಬರ್ಗಾ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145441 Shilpabai - W/O: ಅಂಬಾದಾಸ್ ಖಾಶೆಂಪುರ ಖಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145446 Sheshabai - W/O: ಶಂಕರ ರಾವ ಖಾಶಂಪುರ ಖಾಶPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145525 Laxmi Bai - S/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ೧೨೦ ಕೋಸಮ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145530 Mainavati - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ೧/೮೮ ಕೋಸಮ ಭPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145533 Sapna - W/O ಸಂಗಪ್ಪಾ ಕೊಸಮ ತಾ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145537 Sudharani - S/O ಲಾಲಪ್ಪಾ ೧೯೨ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300145539 Rajemma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145544 Saraswati - W/O ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ೧೦೩ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145693 Chandrakal - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಣೇಪ್ಪಾ ಕೋಸಂ ಕೋಸNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145754 Vijamma - W/O ಶಂಕರ್ - ಕೋಸಂ ಕೊಸಮ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300147599 husen sab - ಕೋಸಮ್PHH(NK) / NCS------50000000-
560300147600 Putlabai - ಕೋಸಮ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560300147601 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಕೋಸಮ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560300147602 ram rao - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300147603 Eramma - ಕೊಸಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147604 Housa Bai - ನಾಗೂರುAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147605 sharda bai - ಕೋಸಮ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560300147606 ಜಯ ಸಿಂಗ - ಕೊಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147607 tejamma - ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300147608 ವೈಜಿನಾಥ - ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300147609 ಗುಂಡಮ್ಮ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300147610 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಕೋಸಮ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560300147611 ಪಂಡಿತ - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147612 ಜ್ಞಾನದೆವ - ಕೋಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147613 ಮಾಣಿಕ - ಕೋಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147614 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕೋಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147615 ನರಸಿಂಗ - ಕೋಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147616 jaishela - ಕೋಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147617 Gyatri - ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300147618 ಭಿಮರಾವ - ಕೊಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147619 mugata bai - ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300147620 nagamma - ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300147621 husen sab - ಕೋಸಮ್PHH(NK) / NCS------50000000-
560300147622 sugamma - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300147623 ಮಾಣೆಮ್ಮಾ - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147624 ಝರೇಮ್ಮ - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147625 Daivatabai - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147626 ಗಣಪತಿ - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147627 Vidyavathi - ಕೋಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147628 ದೀಲಿಪ - ಕೋಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147629 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ನಾಗೂರ (ಕ)PHH(NK) / NCS------50000000-
560300147630 ಸುಭದ್ರಬಾಯಿ - ಕೋಸಮ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560300147631 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಕೋಸಮ್PHH(NK) / NCS------50000000-
560300147632 ಪ್ರಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಕೋಸಮ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560300156647 ಸುದಾಮ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156648 ನಿವರ್ತಿ ರಾವ - ಕೂಸಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300156649 Eramma - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------250000000-
560300156650 Parvati - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156651 SUSHILA BAI - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300156652 ಮಾಣಿಕ - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300156653 Anuradha - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300156654 ಶೆಕಮ್ಮಾ - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300156655 ಶೇಷಾ ಬಾಯಿ - ಶೇಷಾಬಾಯಿ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ರಾವ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560300156656 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕೂಸಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300156657 Bharat Bai - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156658 ParveenBegum - ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------300000000-
560300156659 ನರಸಿಂಗ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156660 ಬಸಪ್ಪ - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300156661 Jahedabi - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------450000000-
560300156662 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156663 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300156664 Kasturabai - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------300000000-
560300156665 ಸಿದ್ರಾಮ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300156666 ಲವಂಗಪ್ಪ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------300000000-
560300156667 ಜಗನಾಥ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156668 ಶಿವಾಜಿ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------300000000-
560300156669 ಭರತ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300156670 Sushila Bai - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156671 ಪಂಡಿತ - ಕೂಸಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300156672 Godavari - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------300000000-
560300156673 gunda bai - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156674 Kalavati - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156675 Sugndha - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300156676 kashi bai - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300156677 Bhart Bai - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------250000000-
560300156678 SUNITA - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300156679 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156680 ನಾಗಮ್ಮ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156681 Shivamma - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156682 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300156683 ಕಾಶಿಪ್ಪ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156684 Kantamma - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156685 ಶಿವರಾಮ - ನಾಗೂರು(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560300156686 ಸೈದಪ್ಪಾ - ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300156687 Mallama - ಕೋಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300156688 Laxmi Bai - ಕೋಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300156689 ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಕೋಸಮ್PHH(NK) / NCS------50000000-
560300156690 Revanamma AMRATRAO - ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300156691 ಶಿವ ರಾಜ - ಕೊಸನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156692 Daivata Bai - ಕೋಸಮ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560300156693 ಜೇವನ - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300156694 ಬಾಬುರಾವ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------300000000-
560300156695 ಶಂಕರ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300156696 ರಾಮದಾಸ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156697 ಶಂಕರ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156698 ಶಿವರಾಮ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300156699 ರಮೇಶ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------250000000-
560300156700 ಮನೋಹರ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156701 ಮಾರುತಿ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156702 ಪ್ರಕಾಶ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------250000000-
560300156703 Jagdevi - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156704 MAHADEVi - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300156705 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156706 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156707 Sugamma - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156708 Shivamma - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156709 ಪುಲಾ ಬಾಯಿ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156710 ನೀಲಕಂಠ - ಕೂಸಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300156711 Heera Bai - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300156712 ತಮೀಜಾ ಬೀ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156713 Gouramma - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156714 Shankutala - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156715 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300156716 ಭಜರಂಗ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300156717 Premala - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------300000000-
560300156718 ಸೂಗಮ್ಮಾ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156719 ಹಣಮಂತಪ್ಪ - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300156720 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300156721 ಸಂತೋಷ್ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156722 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300156723 ಶರಣ ಬಾಯಿ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------300000000-
560300156724 zainab bee - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300156725 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156726 RASIKA BAI - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300156727 ಬಸ್ವರಾಜ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156728 Shashikala - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156729 Mallamma - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------250000000-
560300156730 ಭೀಮ ರಾವ - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300156731 paramma - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156732 gangamma - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300156733 naga mma - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300156734 ಹಣಮಂತಪ್ಪ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300156735 malamma - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156736 ಶಿವ ಶರಣಪ್ಪಾ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156737 ನಿರ್ಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300156738 ಬಾಬ ರಾವ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------250000000-
560300156739 paramma - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156740 ಸುವರ್ಣ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156741 Kamalabai - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156742 ಮಹಾನಂದ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300156743 Kasturabai - ಕೊಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156744 Basamma - ಕೊಸಮ್PHH(NK) / NCS------50000000-
560300156745 ಅತ್ಮಾ ರಾವ - ಕೋಸಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300156746 Shobhavati - ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156747 ಶರಣಪ್ಪ - ಕೋಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300156748 ಅಂಜನಾ ಬಾಯಿ - ಕೊಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300156749 Mamtaj Bee - ಕೂಸಮ್PHH(NK) / NCS------400000000-
560300156750 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಕೋಸಮ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560300156751 Rajamma - ಕೊಸಮ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560300156752 Sona bhai - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------250000000-
560300156753 ರಾಮ ರಾವ - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300156754 ಅಶೂಕ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300156755 ಪಂಡಿತ - ಕೋಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300156756 ಪ್ರಭು - ಕೊಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300157073 Meenakshi - C/O ಪ್ರಲಾಹಾದ ಪಾಟಿಲ್ # # ಕೊಸPHH(NK) / NCS------200000000-
560300158982 sumnbai - C/O ಮಣಿಕ ರಾವ ಭಾಲ್ಕಿ ಕೋಸಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169987 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕೂಸಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169988 VIRAYYA - ಕೂಸಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169989 shanta bai - ಕೋಸಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178863 Ratnamma - ಗುರುಲಿಂಗ್ಯಾ ತಂದೆ ರಾಚಯ್ಯಾ ಮು.ಕPHH(NK) / NCS------300000000-
560300179637 Basamma - ಬಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಪ್ರಭೂಲಿಂಗ ಮು.ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------300000000-
560300180359 Lalita Biradar - ಲಲಿತಾ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ಬೀರಾದರ ಮುPHH(NK) / NCS------250000000-
560300180365 Rekha - ಸಂಗಮೇಶ ತಂದೆ ಉಮಾಕಾಂತ ಮು.ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300180694 Laxmi - ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಗೋವಿಂದ ಮು.ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300180718 SHIVAKUMAR - ಮು.ಕೋಸಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180761 Shankar Bhimagonda - ಮು.ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300180939 ಪಾರಮ್ಮಾ - ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಏಲಪ್ಪಾ ಮು.ಕೋಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300180951 ಶಿವಕುಮಾರ - ಸಾ// ಕೊಸಮ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300180952 Ganpati s/o Kallappa - ಮು.ಕೋಸಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180984 Renuka - ನಿಜಲಿಂಗಯ್ಯಾ ತಂದೆ ರಾಚಯ್ಯಾ ಮು.ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300180991 Rachayya s/o Gurayya - ಮು.ಕೋಸಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181000 Ashok S/o Madeppa - ಮು.ಕೋಸಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181021 Laximibai w/o Channabasappa - ಮು.ಕೋಸಮ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181052 Basamma - ಸಂಗಯ್ಯಾ ತಂದೆ ನಾಗಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300181055 Dhanji S/o Prbhatrao - ಮು,ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181059 ಶ್ರಿಮಂತ - ಸಾ: ಕೋಸಮ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560300181065 Sarasvti w/o vishvnath - ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮು.ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300181066 Ratnamma - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಏಲಪ್ಪಾ ಮು.ಕೋಸPHH(NK) / NCS------300000000-
560300181068 Manikbai w/o Dattu - ಮು.ಕೋಸಮ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560300181074 Vaijayanti - ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಮು.ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300181077 ಭಾಗ್ಯಾವತಿ - ಸಾ: ಕೊಸಮ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560300181081 Navanath s/o Tukaram - ನವನಾಥ ತಂದೆ ತುಕಾರಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300181097 Jagadevi - ಜಗದೆವಿ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ಮು.ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300181135 Damodar S/o Bhimrao - ಮು,ಕೋಸಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183445 Renuka - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------300000000-
560300183448 KALAVATI - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------250000000-
560300183450 ಶವಾಯ್ಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300183451 Vimalabai - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300183454 ರಮೇಶ ಬೀರಾದರ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300183455 ಝರೇಪ್ಪಾ ದಂಡ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183457 ಶಿವರಾಜ್‌ ದಂಡ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300183458 ಮನೋಹರ - ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183460 Chinnamma - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300183462 ಶಾತಕುಮಾರ ಬೀರಾದರ - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300183465 Mavitha - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------250000000-
560300183466 ಸಂತೋಷ ದಂಡ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300183470 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183473 ಇಸಬು ಮುಸ್ಲಂ - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300183474 ಅರ್ಚನಾ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183478 ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಚಾರಿ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183479 Daivata Bai - ಕೋಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300183510 ನೀಜಮುದ್ದಿನ ಮುಜಾ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300183516 ಉಸ್ಮನಸಾಬ ಹಜನ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183518 ಪಾಂಡೂರಂಗ ನಿಟುರೆ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300183520 Maremma - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------250000000-
560300183525 Gundamma - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183528 ಜಾನಾಬಾಯಿ ಮೇತ್ರ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183530 ರಾಜೆಪ್ಪ ಕಮಲಪೂರ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183533 ಬಕಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ - ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183537 kashamma - ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------350000000-
560300183539 ವಿಠ್ಠಲ್‌ ಜೈರಾಮ್‌ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300183541 Nirmala - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300183543 ರಾಜಕುಮಾರ ದಂಡ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183546 ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬೀರಾದರ - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300187661 ಚಂದ್ರಕಾತ್‌ ಮಜಕುರಿ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300187662 Prabhavathi - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300187663 Nirmalabai - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300187665 basama - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300187666 ಸಂಗಪ್ಪಾ ಬೀರಾದರ - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300187668 Iramma - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300187671 ಶಾಮರಾವ್‌ - ಕೂಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300187673 ರಹಿಮೂದ್ದಿನ ಮುಹ - ಕೂಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300188861 shobhavati - ಶೋಭವತಿ ಗಂಡ ಈಶ್ವರ ಮು.ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300190651 Kailas Basayya - ಮು. ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300190652 Hanumanthappa Madappa - ಮು. ಕೊಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300190653 Manjunath Shankar - ಮು. ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300190654 Gauthm Maruti - ಮು. ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300190655 LAXMIBAI SAYINATH - ಮು. ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300190656 Nagamma - ಮು. ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300190657 Sunita - ಮು. ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------250000000-
560300190658 Sangeeta - ಮು/ ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------250000000-
560300190659 RAJU HANAMANTH - ಮು.ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------250000000-
560300190660 Sanjukumar Shankar - ಮು. ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300190661 Shankara Nagappa - ಮು. ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300190662 IRAMMA MALLSPPS - ಮು. ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300190663 Prakash Bhimgonda - ಮು. ಕೋಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300190664 Ratnamma Narsappa - ಮು. ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300190665 BASAVARAJ SHIVRAJ - ಮು.ಕೋಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300190666 SAVITA NAGAPPA - ಮು.ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------250000000-
560300190667 Umadevi Ashok - ಮು. ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300190668 HANUMANATHARAV S/ o SAMARA - ಮು.ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300190669 Vikash Sidappa - ಮು. ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300190670 Umadevi - ಮು. ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300190671 Dhanaraj Kashinatha - ಮು/ ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560300192200 Thulajappa Muthaganna - ಮು. ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560300193143 Rajeshwari - ಮು. ಕೋಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193144 Vijalaxmi Chandrakanth - ಮು. ಕೋಸಮAAY(NK) / NCS------350000000-
560300196535 Rachamma - ಗಂಡ ವೀರಶೇಟ್ಟಿ 23 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196668 Savitra Bai - ಪಾಂಡುರಂಗ 120 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಕೊಸPHH(NK) / NCS------400000000-
560300198081 Jagdevi - ಗಂಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ 342 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ PHH(NK) / NCS------350000000-
560300198082 Qairanabi - ಅಹಮದಸಾಭ 393 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಕೊಸಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300198083 Sangeeta - ಶಾಂತಕುಮಾರ 294 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಕೊPHH(NK) / NCS------200000000-
560300198084 Shobhavati - ರಘುನಾಥ 107 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300198085 Daivatabai - ಮಾಧವಗಿರ 28 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198086 Santoshi - ವಿಜಯಕುಮಾರ 105 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಕೊPHH(NK) / NCS------200000000-
560300198087 Neelamma - ಗಂಡ ಘಾಳೇಪ್ಪಾ 85 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300198088 Laxmi - ಬಸವರಾಜ 190 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ PHH(NK) / NCS------300000000-
560300198089 Prabhavathi - ಗಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ 362 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300198152 Sangeeta - ಗಂಡ ಜೈರಾಜ 283 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಕೊPHH(NK) / NCS------250000000-
560300198153 Kalavati - ಗಂಡ ಶಿವಪುತ್ರಯ್ಯಾ 72 ಕೊಸಮ ಕೊPHH(NK) / NCS------150000000-
560300198154 Jagdevi - ವಿಠಲ 136 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಭPHH(NK) / NCS------50000000-
560300198155 Pushpavati - ಜಗನಾಥ 257 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300198156 Lalita bai - ವಿಲಾಸ 47 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಭPHH(NK) / NCS------200000000-
560300198157 Bharat Bai - ಗಂಡ ಶಿವಾಜಿರಾವ 326 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560300198158 Sangamma - ಪಾಂಡುರಂಗ 120/1 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
560300198159 Santhoshi - ರಮೇಶ 281 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಭPHH(NK) / NCS------350000000-
560300198160 Sangamma - ದಿಗಂಬರಾವ 123 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಕೊಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198161 Kalpanna - ಗುಂಡಪ್ಪಾ 291 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಕೊಸPHH(NK) / NCS------300000000-
560300198162 Mallamma - ನಾಗಪ್ಪಾ 374 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಕೊಸಮPHH(NK) / NCS------300000000-
560300198651 Radha - ಗಂಡ ಬಲವಂತ 101 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಕೊPHH(NK) / NCS------200000000-
560300198652 Jyoti - ಗಂಡ ಅಶೋಕ 31 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಕೊಸಮPHH(NK) / NCS------250000000-
560300198657 Ishwari Mogalappa - ಕೋಸಮ 297 ಕೋಸಮ ಕೊಸಮ ಕೋಸಮ ಭPHH(NK) / NCS------300000000-
560300198659 Kavita - ಭಿಮರಾವ 157 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300198668 Gundubai - ಶ್ರಿನಿವಾಸ 45 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಕೊಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198669 Savita - ಮದನಕುಮಾರ 157 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಕೊಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199098 Manakarnika - ಶಂಕರಾವ 34 ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ ಕೊಸಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203078 Vijaylaxmi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾರುತಿ ರಾವ್ #129 PHH(NK) / NCS------200000000-
560300205258 Guramma - C/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 1-2 ಕೋಸಮ ಕೊಸಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300205674 Jagdevi - S/O: ಕಾಶೀನಾಥ 372/1 ಕೋಸಮ ಕೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205698 Gopabai - W/O ಅಶೋಕರಾವ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205711 Mahadevi - W/O ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ಕೊಸಮ್ ತಾ ಭNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205750 Parvathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡಪ್ಪಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205753 Basamma - S/O ಕಾಶಿನಾಥ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205794 Gangamma - W/O ಮಚಿಂದ್ರ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205889 Manjula - W/O ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬೀರಗೊಂಡ 135 # NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300206976 Rajeshri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560300207859 Jyothi - C/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ , ಕೋಸಮ ತಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560300207875 Ankita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭಾನುದಾಸ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300208537 Jagdevi - W/O ಧನರಾಜ್ ಕೊಸಮ್ ತಾ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560300208593 Vimalabai - W/O ಅತ್ಮರಾಮ ರ್ಕೊಸಂ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208648 Surekhabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಮಾರ AAY(NK) / NCS------350000000-
560300208728 Sharadabai - W/O ವಿಶ್ವಂಬರ್ 151, . ಕೊಸಮ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208732 Reehana Bi - W/O ಇಬ್ರಾಹಿಮ ಸಾಬ ಕೋಸಮ ಭಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300209356 Anneppa - S/O ವೀರಪ್ಪಾ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209631 Gangamma - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ # 50 ಕೋಸಂAAY(NK) / NCS------350000000-
560300210229 Premala - W/O ಸಿದ್ರಾಮ ೧/೨೯ ನಿಯರ ಪಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210275 Babita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವರಾಜ್ 1-61 ಹನುಮಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300210295 Banu Bee - W/O ರಹೀಂ ಸಾಬ್ 3/84ಏ ಕಾಂಜಿ ಕNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300211543 Vidyavati - W/O ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300211544 Meenakshi - W/O ಗೌತಮ . . ಕೋಸಮ . ಕೊಸಮ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300211545 Nagamma - C/O ಪ್ರಕಾಶ , ಕೋಸಮ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300211552 Bhagirati - W/O ಉಮಾಕಾಂತ್ ಬಿರಾದರ್ ತಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300211720 Nirmala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗಣಪತಿ 2/297 ಜೋಲ್ದಾಬNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300211807 Sangeeta - S/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಕೊಸಮ ತಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560300211809 Geetabai - W/O ಬಾಲಾಜಿ ೧/೮೬ ಕೊಸಮ ತಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300211847 Kamalabai - S/O: ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಡೊ0ಗರ್ಗಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300211889 Meerabai - W/O ದಯಾನಂದ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300212241 Purva Patil - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300212396 Shreedevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭರತಪ್ಪ ಮನPHH(NK) / NCS------100000000-
560300212404 Chandrakala - W/O ಅ೦ಬಾದಾಸ್ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300212406 Bharati - W/O ಮನೋಹರ ಕಾಡೇನೂರ 184 ಕೋಸಂPHH(NK) / NCS------100000000-
560300212411 Kaveri - S/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕೋಸಮ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300212413 Shilpa - W/O ರಾಘವೇಂದ್ರ . . ಕೋಸಮ . ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560300212564 Chima Bai - C/O ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಸಂ . . .PHH(NK) / NCS------150000000-
560300212764 Shridevi - C/O ಮಾದಪ್ಪ ಕೋಸಂ #115 ಕೊಸPHH(NK) / NCS------100000000-
560300212785 Kalavati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಮರಾವ . . . . ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300212813 Usha Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದತ್ತಾಗಿರ 134 ಕೊಸಮ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300212977 Chandramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಪ್ಪಾ .PHH(NK) / NCS------200000000-
Top