REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135580 Pushppa - S/O ಲಕ್ಷಿಮಣ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಲಬರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135619 Suryakala - W/O ಮುಕುಂದರಾವ ಮೋರೆ 1/8 .NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300135981 Sakubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಿಕಾಜಿ ತೆಗಂಪುರ ತಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136220 Renukabai - S/O ಧನರಾಜ . . ತೆಗಂಪುರ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20229006000023/05/2022
560300136781 Jyoti - W/O ರಾಮೇಶ ತೆಗಂಪುರ್ ಥಾ೦ಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300137267 Umakanth - S/O: ರಂಗರಾವ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137500 Tukkamma - S/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20229006000023/05/2022
560300138493 Nirmala - W/O ರಾಜಾರಾಮ್ ತೆಗಂಪುರ್ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/20223002000022/05/2022
560300138515 ರೇಖಾ - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022150010000023/05/2022
560300138724 Savita - S/O ಧನರಾಜ ತೇಗಂಪೂರ್ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/2022150010000024/05/2022
560300138767 Saraswathi - W/O ವೈಜೀನಾಥ 2/ಅ . ತೆಗಂಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20226004000023/05/2022
560300139133 Chinnamma - W/O ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ತೇಗಂಪೂರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20226004000023/05/2022
560300139975 Sarubai - S/O ಗುಂಡಾಜಿ ತೇಗಂಪೂರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/202212008000024/05/2022
560300140193 Lalita Bai - W/O ಕಪಿಲ ತೆಗಂಪುರ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/202212008000022/05/2022
560300140222 Chandrabai - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ ತೆಗಂಪುರ್ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140490 Subabai - W/O ವೈಜಿನಾಥ್ ತೆಗಂಪುರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/20226004000022/05/2022
560300140492 Geeta - W/O ಓಂಕಾರ್ ಬಿರಾದಾರ 00 - ತೆಗPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/20226004000022/05/2022
560300140588 Bhagyavati - W/O ಜಗನಾಥ್ ತೇಗಂಪೂರ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300141541 Rama Bai - S/O ರಾಮೇಶ ತೆಗಂಪುರ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20226004000023/05/2022
560300141902 Shankarao - W/O ಶಂಕರ ತೆಗಂಪುರ ಭಾಲ್ಕಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141932 Suman - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಷ್ಣು 82 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141989 Parvatibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಬಿರಾದಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141990 Ramraoji - S/O: ಗೋವಿಂದ ರಾವ 1/57 ಅಮದಬಾದ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142354 ಪಾರ್ವತಿ - D/O ದೇವಿದಾಸ್ ಹುಣಜಿ ಅ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/202212008000023/05/2022
560300142611 Sanju Kumar - S/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ತೇಗ೦ಪೂರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/20223002000024/05/2022
560300142654 Prayanka - W/O ಬಬ್ರು . . ತೆಗಂಪೂರ್ ಹಳಬರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142655 Anjali - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300142877 Paragbai - S/O ನಾಗಪ್ಪಾ ತೇಗಂಪೂರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300142885 Babita - W/O ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ತೆಗಂಪುರ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/202212008000025/05/2022
560300143051 Shivananda - W/O ಸಂದೀಪ ತೆಗಂಪುರ ತೆಗಂಪುರ ಪೈPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143221 Archana - W/O ಸನ್ನಿದೇವ 69 ತೆಗಂಪುರ ಹಳಬರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143250 Savitrabai - W/O ಉಮಾಕಾಂತ್ ತೆಗಂಪುರ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143273 Sridevi - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ತೆಗಂಪುರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/202212008000025/05/2022
560300143484 Raja Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20226004000023/05/2022
560300143500 Suman - W/O: ಗೋವಿಂದ ರಾವ ಅಹ್ಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022180012000023/05/2022
560300144028 Kalawati - W/O ಅಮರ ಪಾಟೀಲ 93 ತೆಗಂಪುರ ಹಳಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144170 Jagdevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತೆಗಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144322 Chndra Lekha - W/O ಸುಧಿರಕುಮಾರ್ 1/89 ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144324 Shital - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರದೀಪ್ ಅಮದಬಾದ ಅಹ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300144382 Shashikal - W/O ಕಾಶೀನಾಥ #0 ತೆಗಂಪುರ ಹಳಬರ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144944 Anuradha - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ #, ಅಹಮದಾಬಾದ ಅಮPHH(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/20226004000025/05/2022
560300144971 Sangamma - W/O ವೈಜಿನಾಥ ಪ್ರಭಾ ತೇಗ೦ಪೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145429 Rajeshri - W/O ಶಶಿಕಾಂತ್ ತೆಗಂಪುರ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145583 Sunita Biradar - W/O ದಯಾನಂದ . , ತೆಗಾಂಪುರ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145584 Vijaylaxmi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪ್ರಭಾ ತೇಗ೦PHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/20229006000022/05/2022
560300145585 Endrabai - W/O: ಮಣೀಕರಾವ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ ಅಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145586 Sampatha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾರುತಿ ಕೋತಮಾಲೆ ಅಮದಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145587 Laxmibai - S/O: ಶೇಷರಾವ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ ಅಮದPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022150010000023/05/2022
560300145589 Pooja - S/O: ರೇವಣಪ್ಪಾ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145723 Pandarinath More - ಅಪ್ಪರಾವ್ ಮೋರ್ 1-81 ಮುಖ್ಯ ರಸ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145835 Suryakala - W/O ಮುಕುಂದರಾವ ಮೋರೆ 1/8 . ಅಮದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300147876 ಜ್ಞಾನ್‌ ದೇವ - ಸಾ:ಅಹಮದಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022200015000023/05/2022
560300147877 nagu bai - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147878 ಮಾಧವ ರಾವ - ಸಾ:ಅಹಮದಾಬಾದ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147879 Pushpabai - ಪುಷ್ಪಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠಲರಾವ ಗ್ರಾಮ:ಅಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560300147880 ನಾಮದೇವ - ಅಹಮದಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147881 ನರಸಿಂಗ - ಅಹಮದಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022200015000023/05/2022
560300147882 ವೈಜಂತಾ - ಅಹಮದಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022200015000023/05/2022
560300147883 vimla bai - ಗ್ರಾಮ:ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147884 Chandrabhaga - ಅಹಮದಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147885 ಗೊಪಾಲ - ಅಹಮದಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022200015000023/05/2022
560300147886 sevan ta bai - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20223002000023/05/2022
560300147887 ಮಂಗಲಾ ಬಾಯಿ - ಅಹಮದಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022200015000023/05/2022
560300147888 Chandrakala - ಅಹಮದಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147889 ಮಾಣಿಕ - ಅಹಮದಾಬಾದAAY(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022200015000023/05/2022
560300147890 Archana - ಅಹಮದಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147891 rukmini - ಗ್ರಾಮ:ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****264724/05/2022FPS****264724/05/202212008000024/05/2022
560300147892 ahilya bai - ಗ್ರಾಮ:ಕೋನಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20223002000023/05/2022
560300147893 padamini bai - ಗ್ರಾಮ:ಕೋನಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151059 ಶಿವಾಜಿ - ತೆಗಮ ಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300151060 sonu bai - ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300151061 ಸುಭದ್ರ - ತೇಗಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/2022200015000022/05/2022
560300151062 Kamalabai - ತೇಗಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/2022200015000022/05/2022
560300151063 ಗೋಪೂ - ತೇಗಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/2022200015000024/05/2022
560300151064 ಭಾಗಮ್ಮ - ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/20229006000022/05/2022
560300151065 ಹುಸೇನಿ - ತೇಗಂಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151066 Premalabai - ತೆಗಂಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300151067 bhagamma - ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300151068 Mahadevi - ತೆಗಂಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/2022200015000024/05/2022
560300151069 ರಮೇಶ - ತೇಗಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/2022200015000024/05/2022
560300151070 ತುಳುಸಿರಾಮ - ತೇಗಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/2022200015000022/05/2022
560300151071 ಶಂಕೃರಯೈ - ತೇಗಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/2022200015000025/05/2022
560300151072 ಮಾರುತಿ - ತೇಗಂಪೊರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/20223002000022/05/2022
560300151073 ದ್ರೋಪದ್ ಬಾಯಿ - ತೆಂಗಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300151074 ಆಶಾ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300151075 ಶಂಕರ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/20226004000024/05/2022
560300151076 ಪ್ರಕಾಶ - ತೆಂಗಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022200015000023/05/2022
560300151077 ಭರತ ಬಾಯಿ - ತೆಂಗಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/2022200015000022/05/2022
560300151078 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/20226004000025/05/2022
560300151079 Satyabhama - ತೆಂಗಪೂರAAY(NK) / NCS ****416022/05/2022FPS****416022/05/2022200015000022/05/2022
560300151080 ಪಿರಪ್ಪಾ - ತೆಂಗಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/2022200015000022/05/2022
560300151081 ಮಾಣಿಕ - ತೆಂಗಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/2022200015000025/05/2022
560300151082 Anitabai - ತೆಂಗಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/2022200015000024/05/2022
560300151083 ಶಿವಮ್ಮಾ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300151084 rama bai - ತೇಗಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022200015000023/05/2022
560300151085 ಕಲಾವತಿ - ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/20229006000024/05/2022
560300151086 Parvati Bai - W/O ನಿವ್ರತ್ತೀರಾವ ೯೪ ತೇಗ೦ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300157480 ಸುಂದರಾ ಬಾಯಿ - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157481 ಚಂದ್ರ ಕಲಾ - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20229006000023/05/2022
560300157482 Shantabai - ಻ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157483 ಶ್ರಿ ಮಂತ - ಅಹಮ್ಮದ ಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/20229006000025/05/2022
560300157484 ರಾಜಾ ಬಾಯಿ - ಗ್ರಾಮ:ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20226004000023/05/2022
560300157485 ರಂಗ ರಾವ - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157486 Vimalbai - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20229006000023/05/2022
560300157487 bharat bai - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157488 Mangla - ಸಾ:ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022150010000023/05/2022
560300157489 Sundarbai - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157490 ದಶರಥ್‌ - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/2022150010000025/05/2022
560300157491 tulsi bai - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20223002000023/05/2022
560300157492 kavita - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/2022150010000025/05/2022
560300157493 ಗೋರಖ ನಾಥ - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157494 ಶಂಬು - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157495 ತುಕಾ ರಾಮ - ಗ್ರಾಮ:ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/2022150010000024/05/2022
560300157496 Solochanabai - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157497 ನಾಮ ದೇವ - ಅಹಮದಾಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157498 Shahu Raj - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157499 ಕಲ್ಯಾಣ ರಾವ @ ಕಲಾಪಾ - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022150010000023/05/2022
560300157500 ಸರು ಬಾಯಿ - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157501 Santoshi - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022150010000023/05/2022
560300157502 kashi bai - ಗ್ರಾಮ:ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/202212008000023/05/2022
560300157503 ಗುಂಡು - ಅಹಮದಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157504 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20229006000023/05/2022
560300157505 ಶಿವ ಜೀ - ಅಹಮದಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157506 Vimala Bai - ಅಹಮದಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157507 ರಹಿಮಾನ - ಗ್ರಾಮ:ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157508 ಶ್ರಿ ರಂಗ - ಅಹಮದಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157509 ಮುಕಿಂದ ರಾವ - ಅಹ್ಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------180000000-
560300157510 Keshavarao - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157511 ತಾನಾಜಿ - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20229006000023/05/2022
560300157512 ಶಹಿನ ಕಾರ - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157513 ಜನಾ ಬಾಯಿ - ಗ್ರಾಮ:ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157514 Gangabai - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/202212008000023/05/2022
560300157515 ನರೆಂದ್ರ - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157516 ರಸೀಕಾ ಗಂಡ ತಾನಾಜಿ - ಗ್ರಾಮ:ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157517 ವೀರೆಂದ್ರ - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168411 Sarubai - ತೆಂಗಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168412 ಅಶೋಕ - ತೆಂಗಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/2022200015000022/05/2022
560300168413 Lalata - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168414 Suma - ತೇಗಂಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168416 ಬಂಡೆಪಾ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/20226004000022/05/2022
560300168417 ತುಕಾರಾಮ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168418 Prakash - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264723/05/2022FPS****264723/05/20226004000023/05/2022
560300168419 Jagadevi - ತೆಂಗಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/2022200015000022/05/2022
560300168420 ನರಸಿಂಗ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20226004000023/05/2022
560300168421 ಸುಭದ್ರ ಬಾಯಿ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168422 ರಾಜಕುಮಾರ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168423 ಮಾಳಪ್ಪ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168424 Lilavati - ತೆಂಗಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/2022200015000022/05/2022
560300168425 Gondabai - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168426 ಶೀಲಾವತಿ ನಾಯ್ಕವಡೆ - ತೆಂಗಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300168427 ಆನಂದ - ತೆಂಗಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300168428 Sharnamma - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168429 INDUMATHI - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20226004000023/05/2022
560300168430 ಹಾವಪ್ಪಾ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/202212008000025/05/2022
560300168431 Suvarna - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/202212008000024/05/2022
560300168432 Sharda - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/2022180012000025/05/2022
560300168433 ಶುಶಿಲ ಕುಮಾರ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/20229006000022/05/2022
560300168434 ಬಸಪ್ಪ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264723/05/2022FPS****264723/05/20229006000023/05/2022
560300168435 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/2022150010000024/05/2022
560300168436 ಬಸಪ್ಪ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/20226004000024/05/2022
560300168437 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/20229006000025/05/2022
560300168438 shanta - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/202212008000024/05/2022
560300168439 ಉಮಾಕಾಂತ - ತೆಂಗಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/2022200015000024/05/2022
560300168440 sharnamma - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/2022150010000024/05/2022
560300168441 ಗಣಪತಿ - ತೆಂಗಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300168442 ಶಿವರಾಜ - ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/202212008000022/05/2022
560300168443 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/2022150010000024/05/2022
560300168444 ಹಣಮಂತ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168445 ಗಯಾ ಬಾಯಿ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168446 ಶಿವಾ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/20229006000024/05/2022
560300168447 ವೈಜನಾಥ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/20229006000025/05/2022
560300168448 ವೈಜನಾಥ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300168449 ಸರಸ್ವತಿ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168450 Sunita - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168451 ಪುಂಡಲಿಕ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/20229006000024/05/2022
560300168452 ಮಾರುತಿ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/20229006000022/05/2022
560300168453 ರಮೇಶ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/20229006000024/05/2022
560300168454 ಗೊವಿಂದ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/2022150010000022/05/2022
560300168455 RAJA BAI - ತೆಂಗಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168456 Jeejabai - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/202212008000022/05/2022
560300168457 ಸುಭಾಷ್ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168458 Kamala Bai - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/20226004000025/05/2022
560300168459 ಪಾರ್ವತಿ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300168460 CHANDRA BAI - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/2022180012000024/05/2022
560300168461 ಪ್ರಕಾಶ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168462 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168463 Parvti - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/20229006000024/05/2022
560300168464 Chandramma - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300168465 ಮಾಹಾದಪ್ಪಾ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/2022150010000022/05/2022
560300168466 ಲಕ್ಷಣ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/2022150010000025/05/2022
560300168467 Kalavti - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/202212008000022/05/2022
560300168468 ವಿಜಯ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/2022150010000024/05/2022
560300168469 ಶರಣಪ್ಪಾ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300168470 ರಮೇಶ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300168471 sangamma - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/20223002000022/05/2022
560300168472 ರೇಣುಕಾ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/20229006000022/05/2022
560300168474 Roopavathi - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/202212008000022/05/2022
560300168475 Muktabai - ತೇಗಂಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/2022200015000022/05/2022
560300168476 Mallamma - ತೇಗಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/2022200015000024/05/2022
560300168477 ಬಂಡಯ್ಯ - ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/20226004000022/05/2022
560300168478 ಅರ್ಜುನ - ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/202212008000022/05/2022
560300168479 ಗಣಪತಿ - ತೇಗಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/2022200015000022/05/2022
560300168480 ದೇವಿದಾಸ - ತೇಗಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/2022200015000025/05/2022
560300168481 Molubai - ತೇಗಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/20223002000022/05/2022
560300168482 laxmibai - ತೆಗಂಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168483 ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ - ತೆಗಂಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/2022200015000024/05/2022
560300168485 Nirmala - ತೇಗಂಪೊರAAY(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/2022200015000025/05/2022
560300168486 ಶಂಕರ - ತೇಗಂಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300168487 ಕಮಳಾಬಾಯಿ - ತೇಗಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/2022200015000025/05/2022
560300168488 ರಘುನಾಥ - ತೆಗಂಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300168489 vandanabai - ತೇಗಂಪುAAY(NK) / NCS------200000000-
560300168490 ಮಹಾದೇವ - ತೇಗಂಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300168491 ಪ್ರಕಾಶ - ತೇಗಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/2022200015000025/05/2022
560300170071 ಧೊಂಡಿಬಾ - ಅಹಮದಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170072 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ - ಅಹಮದಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170073 ಭೀಮ ರಾವ - ಅಹಮದಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170075 ವಿಠಲ - tegampurNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170076 PARVATI BAI - ಅಹಮದಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170078 ಸಂಗ್ರಾಮ ತಂದೆ ಸದಾಶಿವರಾವ ಜಾಧವ - ಅಮದಾಬಾದ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170080 ನೇತಾಜಿ ರಾವ - ಅಹ್ಮದಬದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170081 ಶಿವಾಜಿ ರಾವ - ಗ್ರಾಮ:ಅಹಮದಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170082 ದಿಲಿಪ - ಗ್ರಾಮ:ಅಹಮದಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170083 ಭೀಮ ರಾವ - ಅಹಮದಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170084 raja bai - ಸಾ:ಅಹಮದಾಬಾದ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170085 ಬಾಬು ರಾವ - ಅಹಮದಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171192 ಬಾಬು ರಾವ - ತೆಗಮ ಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171193 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300171194 ಶರಣಪ್ಪ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/2022150010000024/05/2022
560300171195 vita bai - ತೆಂಗಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171196 hanmanth rao - ತೆಂಗಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300171197 ಗಣಪತಿ - ತೇಗಂಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176196 Meerabai - ಗೋಪು ತಂದೆ ರಾಮಸಿಂಗ ಮು.ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176204 Nagamma - ಮು.ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20229006000023/05/2022
560300176209 SHIVKUMAR S/O KASHEPPA - ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಮು,ತೇಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176210 ದಿಲೀಪ - ದಿಲೀಪ ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪಾ ಮು.ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176275 Rajabai - ಅಹೆಮಾದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300176553 ನಿವರ್ತಿರಾವ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾರಾವ - ನಿವರ್ತಿರಾವ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಸಾ: ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176559 Jeejabai W/o Udhav Biradar - ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಉದ್ಧವ ಬೀರಾದಾರ ಸಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/20229006000025/05/2022
560300177300 Shirimanth s/o Tulasiram - ಶ್ರಿಮಂತ ತಂದೆ ತುಳಸಿರಾಮ ಮು.ತೆಗಂPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/202212008000022/05/2022
560300177309 Manobai - ಮು.ತೇಗಂಪೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/2022150010000022/05/2022
560300177730 Nirmala - ಮು.ತೇಗಂಪೂರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/202212008000022/05/2022
560300177744 Maruti S/o Srirupatarao - R/o AhamadabadPHH(NK) / NCS------90000000-
560300177745 Balaji S/o Shripathrao Karadal - ಮು|| ಅಹ್ಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****264724/05/2022FPS****264724/05/20229006000024/05/2022
560300177748 Digambar S/o Govindarao Birada - ಅಹ್ಮದಾಬಾದ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177848 Shantkumar - ಶಾಂತಕುಮಾರ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಮು.ತೇಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177859 Eshwar s/o Keshavrao - ಮು.ತೇಗಂಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178126 Kalidas S/o Eshawarrao More - ಅಹ್ಮದಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178128 Ravanbai W/o Eshawaerrao more - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300178171 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ತೇಗಂಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178328 Kaveri W//o Keshavarao - ಅಹಮದಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178621 Nitendar S//o digambarrao Bira - ಅಹ್ಮದಾಬಾದ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178624 Devidasrao S/o vishawantharao - ಅಹ್ಮದಾಬಾದ ತ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178684 Sanjukumar - ಮು,ತೇಗಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****264723/05/2022FPS****264723/05/20223002000023/05/2022
560300179561 Shankarrao S/o mardadrao birad - ಅಹಮದಾಬಾದ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022150010000023/05/2022
560300179563 Channamma - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179578 Endarbai W/o Sopanrao - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179591 Maruti S/o Ganpati - ಅಹಮದಾಬಾದ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20229006000023/05/2022
560300179596 Rekha - ಅಹಮದಾಬಾದ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/202212008000023/05/2022
560300179609 Pratibha - ಅಹಮದಾಬಾದ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/202212008000022/05/2022
560300179628 Nagubai - ಅಹಮದಾಬಾದ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300179733 Shreepaad - ತೆಗಂಪುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179850 Mathura Bai - ಅಹಮದಾಬಾದ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022150010000023/05/2022
560300179856 Dhanaji S/o Gundaji - ಸಾ: ಅಹಮದಬಾದ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180005 SUNITA - ತೆಗಂಪುರ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300180009 SHIVKUMARA - ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದ ಬಸಪ್ಪಾ ಮು,ತೇಗಂಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****264723/05/2022FPS****264723/05/20226004000023/05/2022
560300180010 ಸಂಗೀತಾ - ದಿಲಿಪ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಮು.ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/2022150010000024/05/2022
560300180011 Laxmi - ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಶಂಕರ ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/20229006000024/05/2022
560300180016 PARBTI - ಪಾರಬತಿ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗ್ ಮು,ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300180097 Vishawantha S/o Ramchander - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300180612 MUSTAFA - ಮುಸ್ತಫಾ ತಂದೆ ಮೈನೊದಿನ .ಮು.ಹಾಲೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180994 ಸತಿಷ - ಸಾ: ತೇಗಂಪೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300181028 Pooja - ಮುಕಿಂದ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮು,ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300181035 Kamlabai W/o venkatrao - ಅಹ್ಮದಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182277 Vithalrao S/o Manikappa Birada - ಅಹಮದಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182286 Maruthi s/o Ambadas - ಗ್ರಾಮ :ಅಹಮದಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182364 Premala - ಸಾ: ಅಹಮದಾಬಾದ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/2022150010000022/05/2022
560300183549 ತಾನಾಜಿ - ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183551 Saku Bai - ತೆಂಗಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022200015000023/05/2022
560300183554 Manjula - ಅಹಮದಾಬಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300183557 Kalpana - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183559 ದತ್ತಾರಿ ಬೀರಾದರ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183561 ಸವಿತಾ ಬೇಲ್ದ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/202212008000022/05/2022
560300183564 SAMITRA - ತೇಗಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/20226004000022/05/2022
560300183568 Vaishali - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/202212008000022/05/2022
560300183570 Rekha - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/2022150010000022/05/2022
560300183574 ಬಾಲಿರಾಮ್‌ ಬೀರಾದರ - ತೆಂಗಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183576 ಗಣಪಿತ ಪಾಟೀಲ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022150010000023/05/2022
560300183578 Shakuntala - ಮು ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20229006000023/05/2022
560300183580 ಶಿವರಾಜ್‌ ಮೀಟಾರೆ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183582 ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಮಾದಿ - ತೇಗಂಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183585 ಸಂಗಮೇಶ ಬೀರಾದರ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/2022150010000022/05/2022
560300183587 ಶಶಿಕಾಂತ್‌ ಮಲೆ ಪಾಟೀಲ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183588 bharatha bai - ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/20223002000024/05/2022
560300183589 Sunita - ತೆಂಗಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300183591 RAJBAI - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264723/05/2022FPS****264723/05/2022150010000023/05/2022
560300183593 Kerabai - ಮು ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300183594 Shilpa - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/2022180012000022/05/2022
560300183595 ಶಿವರಾಜ್‌ ಮೀಟಾರ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/202212008000024/05/2022
560300183597 eramma - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20223002000023/05/2022
560300183598 kavita - ತೆಂಗಪೂರTEGAMPURPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183599 ಸುರೇಕಾಂತ್‌ ಬೀರಾದರ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022150010000023/05/2022
560300183600 ಶಕುಂತಲಾ - ತೇಗಂಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183601 Sageeta - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/2022180012000022/05/2022
560300183602 ಸರಸ್ವತಿ ಬೇಲ್ದಳ - ತೆಂಗಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183604 ಗಣಪಿತ ನಾಯಕೂಡ - ತೇಗಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****229519/05/2022FPS****229519/05/202212008000019/05/2022
560300183606 ಗೊರಖನಾಥ - ಮು ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****229516/05/2022FPS****229516/05/2022150010000016/05/2022
560300183607 Anita - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/2022150010000024/05/2022
560300183608 ಶಿವಕುಮಾರ ಬೀರಾದರ - ತೇಗಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/20229006000022/05/2022
560300183609 ರವೀಂದ್ರ ಬೇಲದಾ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183610 ಭಾಲೆಶ್ವರ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/2022150010000024/05/2022
560300183612 kamla bai w/o Devidas - ಸಾ:ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183615 Ahilyabai - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183619 ವೈಜನಾಥ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/202212008000023/05/2022
560300183620 ತುಳಸಿರಾಮ - ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264723/05/2022FPS****264723/05/20226004000023/05/2022
560300183621 ದಿಗಂಬರ್‌ ರಾವ.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/20226004000022/05/2022
560300183622 ಲಲಿತ ಬೀರಾದರ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/20226004000022/05/2022
560300183623 ದತ್ತಾರಿ.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183626 ಮಾರುತಿ ಕುಪ್ಪೇ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/2022180012000022/05/2022
560300183627 ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೀರಾದರ - ತೆಂಗಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183628 Nilavati - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****650417/05/2022FPS****650417/05/202212008000017/05/2022
560300183629 ಕೇಶವರಾವ ನಾಯಕೂಂಡ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183630 ಜಾನ ದೇವ - ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/2022150010000024/05/2022
560300183631 ಶಾರದಾಬಾಯಿ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183633 ಶರಣಪ್ಪಾ ಕುಪ್ಪೇ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183651 ವೈಜಿನಾಥ - ತೇಗಂಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183652 ಶ್ರೀಹರಿ ನಾಯಕೂಂಡ - ತೆಂಗಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183653 MOJABAI - ತೆಂಗಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184438 Nivarthirao S/o Apparao - ಸಾ:ಅಹಮದಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184452 Govindrao s/o Manikrao Biradar - ಸಾ:ಅಹಮದಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184491 Vinayakrao S/o Ekanathrao Pati - ಸಾ:ಅಹಮದಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184493 ಎಕನಾಥರಾವ - ಸಾ:ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20229006000023/05/2022
560300184496 MHADEVA - ಮಾದೇವ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಮು.ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185426 Hariher S/o sadashiva Jadav - ಸಾ:ಅಹಮದಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185737 shrikanta S/o Govindarao - ಸಾ:ಅಹಮದಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185758 Dhanaji S/o Marathandarao - ಸಾ:ಅಹಮದಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185816 Shankerao S/o Gopalrao Kandaul - ಸಾ:ಅಹಮದಾಬಾದ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185828 VITHABAI - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185835 Mandudhari S/o dattari - ಸಾ:ಅಹಮದಾಬಾದ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185839 Parvati - ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಮು.ತೇಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185843 Ashwini - ಮು/ತೇಗಂಪೂರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185865 Kadajirao S/o Gundajirao - ಸಾ:ಅಹಮದಾಬಾದ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20226004000023/05/2022
560300186182 DHANRAJ - ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮು.ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/202212008000025/05/2022
560300186218 KABALA BAI - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300186220 Vijaymala - ಸಾ:ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/202212008000023/05/2022
560300186225 ಭೀಕು ಪವಾರ್ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022180012000023/05/2022
560300186227 ಬಂಡೆಪಾ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/20229006000024/05/2022
560300186231 Nagamma - ತೆಗಂಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186235 gangamma - ವಿಳಾಸ :- ತೆಗಂಪೂರ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300186237 ದನರಾಜ - ತೇಗಂಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186239 ಬಸಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೇ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/2022210014000024/05/2022
560300186242 ಸೊಪಾನ ನಾಯಕೂಂಡ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300186244 ಈಶ್ವರ ಬೀರಾದರ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264723/05/2022FPS****264723/05/202212008000023/05/2022
560300186247 Parvatibai - ವಿಳಾಸ:- ತೇಗಂಪೂರ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/2022150010000022/05/2022
560300186252 ಸುರೇಖಾ - ತೇಗಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/2022200015000022/05/2022
560300187683 MUNNA - ಮುನಾ ಗಂಡ ರಾಮು ಮ.ತೇಗಂಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188592 Sushilabai - ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300188802 Ravindra s/o Shivajirao - ಸಾ:ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300188877 Payrabai - ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲಿಯಾಸ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗAAY(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/2022200015000022/05/2022
560300188910 ಜಗನಾಥ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/202212008000023/05/2022
560300188920 Sundramma - ಮು ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189085 ಸಂಜುಕುಮರ್‌ ಪ್ರಭಾ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****343017/05/2022FPS****343017/05/202212008000017/05/2022
560300189086 ಶಾತಕುಮಾರ ಪ್ರಭಾ - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/202212008000022/05/2022
560300189087 ಸತೀಶ್‌ - ತೆಗಂಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189303 dhulamma - ತೇಗಂಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189558 ಅನುರಾಧ - ವಿಳಾಸ : ತೇಗಂಪೂರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/20226004000024/05/2022
560300189732 Jagadevi - S/O ಬಸಪ್ಪಾ ತೇಗಂಪೂರ್ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/202212008000025/05/2022
560300189790 Nagshetty - ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಭಿಮಣ್ಣಾ ಮುತ್ತಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189869 Ravi Vithal - ಮು. ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/202212008000022/05/2022
560300190117 Vimalabai Prbhu - ಮು/ ತೇಗಂಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300190118 NARASAMMA SHANTKUMAR - ಮು. ತೇಗಂಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300190119 Shashikanth Baburao - ಮು.ತೇಗಂಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300190120 Sulochana Baswaraj - ಮು. ತೇಗಂಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300190121 Sulochana - ಮು. ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/20229006000025/05/2022
560300190122 Savita Eshwar - ಮು. ತೇಗಂಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300190123 Kavita - ಮು.ತೇಗಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20229006000023/05/2022
560300190127 CHANDRAMMA NAGAPPA - ಮು. ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022150010000023/05/2022
560300190129 Lakshmi Jaganath - ಮು. ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20229006000023/05/2022
560300190130 Sujata - ಮು. ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190132 Sujata Satishkumar - ಮು. ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300190135 Malikarjun Kallppa - ಮು. ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416025/05/2022FPS****416025/05/20229006000025/05/2022
560300190137 TUKARAM BANDEPPA METRE - ಮು. ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/202212008000023/05/2022
560300190138 Annapurna Bai - ಮು/ ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/202212008000023/05/2022
560300190140 ರಘುನಾಥ ಸಂಗಪ್ಪಾ - ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300190141 Anusaya Bai - ಮು/ ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/20229006000022/05/2022
560300190142 Premkumar Basawraj - ಮು. ತೇಗಂಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193657 Radhika w/o Srikanth - ರಾಧೀಕಾ ಗಂಡ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕಂದಗುಳೆPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022180012000023/05/2022
560300193662 Jana Bai - ಸಂಭಾಜಿರಾವ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮು:ಅಹPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193779 Anita - ಅನೀತಾ ಗಂಡ ಸಂಜೀವ ಮು:ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300193910 Ambadas Shivaji - ಮು. ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193911 MEENABAI PANDHARI - ಮು. ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193912 Santhosha Sharanappa - ಮು. ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/20226004000022/05/2022
560300193914 PRAKASH S/O KASHAPPA - ವಿಳಾಸ: ತೆಗಂಪುರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193916 Reshma - ಮು. ಹಲಬರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193917 NADNKUMAR KASHPPA - ಮು. ತೇಗಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****416024/05/2022FPS****416024/05/202212008000024/05/2022
560300193919 Balaji Hanmanthrao - ತೇಗಂಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193920 Sangamma - ತೇಗಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/20229006000023/05/2022
560300193921 srimant S/o Govind - ತೆಂಗಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264722/05/2022FPS****264722/05/20229006000022/05/2022
560300193922 gorkanath s/ Ramchandra - ತೆಗಂಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300193949 Subhadra - ದೆವೀಂದ್ರ ತಂದೆ ದಶರಥ ಕೇರೂರೆ ಮು:PHH(NK) / NCS------120000000-
560300193950 Rajabai - ರವಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಗೊವಿಂದರಾವ ಮು:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193951 Umadevi - ರಮಾಬಾಯಿ@ ಉಮಾದೇವಿ ಗಂಡ ಚೆಂದ್ರಕಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/202212008000023/05/2022
560300193953 Dhanaji - ಧನಾಜಿ ತಂದೆ ಗುಂಡಾಜಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300193954 Chandrabai - ಚಂದ್ರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300193955 Radhika - ಮಾಧವ ತಂದೆ ತುಳಸಿರಾಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193964 Chandrakala Bai - ಅಹಮದಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193965 Padma Vishal More - ಗ್ರಾಮ ಅಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/202212008000023/05/2022
560300193966 Indrabai - ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಶರಥ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193967 Pulabai - ಪೂಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗೋರಕನಾಥ @ಅಹಮದಾಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193968 Padmavati - ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಂಡ ವಿನಾಯಕರಾವ @ಅಹಮದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193969 Jyothi - ಜೋತಿ ಗಂಡ ಗೋಪಾಲ ಮು:ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300193970 Kavita - ಶೀವಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಂಣ್ಣಾ ಸಂತಪೂರೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193971 Ganpathi - ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಭವರಾವ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300193972 Savita - ಸವಿತಾ ಗಂಡ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮು:ಅಹಮದಾಬಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193974 Laxmi Bai - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಶ್ರಿಪತರಾವ ಎಕಂಭೆ PHH(NK) / NCSBiometric****416023/05/2022FPS****416023/05/2022150010000023/05/2022
560300193975