REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135603 Anand - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300135871 Sujata - S/O ವೈಜೀನಾಥ . . ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136562 Basavaraj Lkka - S/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಲಕ್ಕಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300137081 Gouramma - W/O: ಸಿದ್ರಮ್ಮಪ್ಪಾ ಹಾಲೆಹಿಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300137086 ಪದ್ಮಾವತಿ - S/O ಏಕನಾಥ್ PHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20229006000023/05/2022
560300137166 Ismail Bee - W/O: ಕರೀಂ ಸಾಬ್ ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137180 Divya - W/O: ನೀಲಕಂಠ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137246 Reshma - S/O: ನಾಗಣ್ಣಾ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137256 Sundaramma - W/O: ಲಾಲಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137260 Jaishree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137279 Sridevi - S/O: ರಾಮಣ್ಣಾ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300137291 Sunita - S/O: ಶಾಮರಾವ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137295 Archana - S/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137297 Rani - S/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300137301 Savita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137305 Jaishree - W/O: ಭೀಮಣ್ಣಾ ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20226004000023/05/2022
560300137306 Malnabe - W/O: ಮೈನೋದ್ದೀನ್ ಹಾಲಹಿಪರ್ಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560300137308 Mahananda - D/O: ರಾಮಯ್ಯಾ ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300137316 Phatimma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಖಂದರ್ ಸಾಬ ಮಸ್ಕಲ್ಲೇ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137320 Sridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಂಡೆಪ್ಪಾ . . ಹಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300137323 Ashwini - S/O: ರಾಮಯ್ಯ 2/125 ಹಾಲಹಿಪ್ಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137325 Basamma - W/O: ಶಿವಾನಂದ ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300137367 Bharatbai - W/O: ರಾಜಪ್ಪಾ ಹಾಲಹಿಪರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137369 Umesh - S/O ರಾಜೆಪ್ಪಾ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗPHH(NK) / NCSBiometric****484121/05/2022FPS****484121/05/20223002000021/05/2022
560300137370 Kavita - W/O: ದೇವಿದಾಸ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/202212008000023/05/2022
560300137373 Mahadev - W/O ಮಾಧವರಾವ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20229006000023/05/2022
560300137426 Sharadabai - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾಲೆಹಿಪPHH(NK) / NCSBiometric****626422/05/2022FPS****626422/05/20229006000022/05/2022
560300137438 Kavita - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ PHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/202212008000023/05/2022
560300137623 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಣಾಥ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137628 ಚಂದ್ರಿಕಾ - W/O: ಉಮಾಕಾಂತ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300137648 Meenakshi Sonare - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೋನರೆ #2/174 ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137785 Pooja - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ 2/143 PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137870 Satyavati - W/O: ಜೈಭೀಮ ಹಾಲಹಿಪರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137928 ನಾಗಮ್ಮಾ - W/O: ಬಸಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಲಹಿಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560300137983 Mainabai - W/O: ಮಾಣಿಕ ಹಾಲಿಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137984 Parvatibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಶವಂತ ರಾವ ಹಾಲ್ಹಿಪPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20223002000023/05/2022
560300137986 Padminibai - W/O: ವೈಜೀನಾಥ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300138003 Sangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಪುತ್ರ 1/92 . PHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20229006000023/05/2022
560300138097 Paramma - W/O: ಕಂಟೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138281 Saminabi - W/O ಜಬ್ಬಾರಸಾಬ್ 1/69 . ಹಾಲಹಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300138440 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138445 Kastur Bai - W/O ಜಗನಾಥ್ ೧/೨೬/ಬಿ ಹಾಲಹಿಪ್ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560300138466 Chinnamman - W/O: ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಹಾಲಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138754 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - W/O ಧನರಾಜ ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138786 Shobha - W/O ಮಾರುತೀ ಡಾಂಗೆ , , ಹಾಲಹಿಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560300138788 Pooja - W/O ಅಂಬಾದಾಸ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138807 Shreedevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅದಿನಾಥ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138828 Jeremma - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ PHH(NK) / NCSBiometric****205721/05/2022FPS****205721/05/20226004000021/05/2022
560300140365 Sujath - W/O: ಸಂತೋಷ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140611 ಪ್ರಿಯಾ - W/O: ರಮೇಶ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140841 Sugandha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಂಡೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141385 Vijaylaxmi - W/O ನವನಾಥ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300141411 Chinamma - W/O: ಝೇರಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141413 Mangala - W/O: ಶಂಕರೇಪ ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300141438 Kasturabai - W/O: ಗಣಪತರಾವ ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141440 Minabai - W/O ಗಣಪತಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141449 Mallamma - S/O: ನಾಗಪ್ಪಾ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141483 Sudharani - S/O: ಪರಶುರಾಮ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141484 Heerabai - W/O: ಪರಶುರಾಮ ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141497 Shamashada Begum - W/O: ನಿಜಾಮೊದ್ದೀನ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300141508 Sushila Bai - W/O: ಗಣಪತರಾವ ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141522 Gangamma - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141812 Kashamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುಲಿಂಗಪ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142076 Eramma - W/O: ಜಗನಾಥ ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300144043 Sunita - W/O ವೀರಣ್ಣಾ ಕುಪ್ಪೆ ತಾ ಭಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144097 Nirmala - W/O: ಪುಂಡಲಿಕ ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300144110 Arati - S/O: ಪುಂಡಲೀಕರಾವ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144740 Rajamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿರೋಮಣಿ ಹಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144968 Bharthabai - W/O ಶ್ರೀಮಂತರಾವ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145189 Pharajana Bi - W/O: ಸಾಲೌದ್ದೀನ್ ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145736 Shilpa - S/O ಶ್ರೀಮಂತರಾವ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145823 Archana - W/O: ಅಜಯ ಕುಮಾರ್ 1/50 ಹಾಲಹಿಪ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147643 rahul - ಗೊದೀ ಹಿಪರ್ಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147894 ಕಲ್ಪನಾ - ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147895 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20229006000023/05/2022
560300147896 ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ - ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147897 ಶೊಭಾ ವತಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/2022200015000023/05/2022
560300147898 ಕರುಣಾ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/2022200015000023/05/2022
560300147899 ರಹಮಾನ್‌ ಸಾಬ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147900 ಉಮಾದೇವಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147901 ರಾಜಪ್ಪ - ಹಾಲೇಹಿಪರ್ಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147902 ಅರ್ಜುನ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20226004000023/05/2022
560300147903 ಅಮ್ರತ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147904 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಹಿಪ್ಪರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147905 nagamma - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147906 Sarswati - ಹಿಪ್ಪರಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/2022200015000023/05/2022
560300147907 Kalavati - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300147908 laxmi - ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಯಶವಂತ ಸಾ:ಹಾಲೆಹಿ್ಪೂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147909 Shridevi - ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147910 ಅಮ್ರತ - ಹಾಲೇಹಿಪರ್ಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147911 ಈಮಲಮ್ಮಾ - ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147912 ಶಿವ ರಾಜ - ಹಿಪ್ಪರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147913 ಬಾಬುರಾವ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147914 Vidhyavathi - ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147915 Nilamma - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300147916 ಗಣಪತಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147917 ಶಾಮ ರಾವ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147918 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/2022200015000023/05/2022
560300147920 ಲಕ್ಷಣ - ಹಿಪ್ಪರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147921 ಪುತಳ ಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147922 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಹಿಪ್ಪರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147923 ಲಲಿತಮ್ಮಾ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147924 ನಾಗಮ್ಮ - ಹಿಪ್ಪರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147925 ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157518 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾತ ಸಾ:AAY(NK) / NCS------200000000-
560300157519 ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ - ಹಲಾಹಿಪ್ಪರ್ಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157520 Jayamma - ಹಳ್ಳಿಹಿಪ್ಪರಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157521 ಖಾದರ್‌ ಸಾಬ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20226004000023/05/2022
560300157522 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157523 ಬಸಯ್ಯ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/2022180012000023/05/2022
560300157524 ಆಣೆಪ್ಪಾ - ಹಾಲೆಪುಗಾ೵PHH(NK) / NCS------30000000-
560300157525 ಸುನಿತಾ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157526 ಸುಭಾಷ್ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157527 ಶಿವರಾಜ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157528 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300157529 VIDYA VATI - ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/202212008000023/05/2022
560300157530 ಶಾದುಲ - ಹಲಬರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157531 ಫಕೀರ ಸಾಬ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157532 TEJAMMA - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157533 ಬಾಬು ರಾವ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20223002000023/05/2022
560300157534 Gajarabai - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/2022180012000023/05/2022
560300157535 Meera - ಹಿಪ್ಪರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300157536 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157537 ಶಿವಾಜಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/202212008000023/05/2022
560300157538 ತಾನಾಜಿ - ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157539 Mallamma - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157540 Meerabai - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/202212008000023/05/2022
560300157541 Afkhan Bee - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/202212008000023/05/2022
560300157542 MUNNAWAR BEGUM - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157543 ಶಂಕರೆಪ್ಪ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157544 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20229006000023/05/2022
560300157545 Bharath bai - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20229006000023/05/2022
560300157546 ದೇವಿಂದ್ರ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157547 ಸಲಿಮ - ಹಳ್ಳಿಹಿಪ್ಪರಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157548 ಶಂಕರ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157549 ಗುಂಡಯ್ಯ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157550 ಈರಾ ಮಾ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300157551 ಜಹಾಂಗೀರ - ಹಳ್ಳಿಹಿಪ್ಪರಗPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/2022150010000023/05/2022
560300157552 ವೈಜಿನಾಥ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157553 ಕಾಶಿನಾಥ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157554 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157555 Jagadevi - ಹಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/2022150010000023/05/2022
560300157556 ವೈಜಿನಾಥ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20229006000023/05/2022
560300157557 Piramma - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/202212008000023/05/2022
560300157558 ಶಂಕರ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20226004000023/05/2022
560300157559 ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157560 ಮಹಮದ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157561 ಮನ್ಮಥ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157562 ಪರಿಯಾಗ ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿಹಿಪ್ಪಾರಗPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20223002000023/05/2022
560300157563 REKHA - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/202212008000023/05/2022
560300157564 ಜಗದೇವಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157565 ರಘುನಾಥ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20229006000023/05/2022
560300157566 ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157567 Jeejabai - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/2022150010000023/05/2022
560300157568 NAGAMMA - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157569 Eramma - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157570 ಮಾರುತಿ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157571 ನಾಗಮ್ಮ - ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300157572 Nagamma - ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157573 Nagamma - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157574 ಪರಸುರಾಮ್‌ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157575 SARSWATI - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157576 ಕಲಪ್ಪಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157577 ತೇಜಮ್ಮಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157578 ವೈಜಿನಾಥ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157579 ಗಣಪತಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157580 ನಾಗಣ್ಣಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157581 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/2022180012000023/05/2022
560300157582 ರಂಗಮ್ಮಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157583 KASHAMMA - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157584 Gangamma - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157585 ಭಾರತಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157586 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157587 Sarsavti - ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300157588 ಕುಂದನಾ ಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157589 ಸಿದ್ದಮ್ಮ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157590 ರಾಜಕುಮಾರ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157591 gangamma - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157592 ಕಾವೇರಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****627320/05/2022FPS****627320/05/20226004000020/05/2022
560300157593 ನರಸಿಂಗ - ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20226004000023/05/2022
560300157594 ಕಾಶಿನಾಥ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157595 ಚಿತ್ರಮ್ಮ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343024/05/2022FPS****343024/05/20223002000024/05/2022
560300157596 CHANDRAMMA - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157597 ಕಲ್ಪನಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157598 Rama Bai - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157599 ಕುಂದನಾ ಬಾಯಿ - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157600 ನರಸಿಂಗ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157601 ಮಹಾದೇವಿ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157602 Rekha - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157603 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪಾರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157604 ಸುಭಾಷ್ - ಹಾಲೇಹಿಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20229006000023/05/2022
560300157605 ಮಲಿಕಾರಜುನ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157606 ಸೀತರ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157607 ಸಂತೋಷ್ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157608 ಶಂಕರ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157609 ಮೌಲನಾ ಬಿ - ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157610 ಅಜಗರ ಸಾಬ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157611 ರಾಬನಬಿ ಅಬ್ದುಲರಹಿಮ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157612 ಮೋದಿನ್‌ ಸಾಬ - ಹಳ್ಳಿಹಿಪ್ಪರಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157613 ಮಹಬೂಬ ಸಾಬ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300157614 SHAZAD BEE - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157615 ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ಹಾಲಹಿಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157616 ಸರದಾರ - ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/202212008000023/05/2022
560300157617 ನಬಿಸಾಬ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/2022150010000023/05/2022
560300157618 Ghalemma - ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157619 ಗುರು ನಾಥ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157620 ಜಾನಿಮಿಯ್ಯ - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157621 Hajrat bee - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20229006000023/05/2022
560300157622 ಸಿದ್ರಮಪ್ಪ - HalbargaPHH(NK) / NCSBiometric****372820/05/2022FPS****372820/05/20229006000020/05/2022
560300157623 Saidamma - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157624 Paramma - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157625 Sugamma - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157626 ದೇವಿಂದ್ರ - ಹಳ್ಳಿಹಿಪ್ಪರಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300170087 ರಾಬನ ಬಿ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170088 ವ್ಯೆಜಿನಾಥ - halbargaNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170089 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಹಿಪ್ಪರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170090 ಮಾದವ ರಾವ - HalbargaNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170092 ಸರಸ್ವತಿ - ಹಾಲೇಹಿಪರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170093 ನಿಜಾಮೊದ್ದಿನ - HalbargaNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175524 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಮು.ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300175787 Surekha w/o Santosh Kumar - ಮು.ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/202212008000023/05/2022
560300175788 Pooja - ಮು.ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****207220/05/2022FPS****207220/05/20226004000020/05/2022
560300175789 Basavaraj s/o Hanmanth - ಮು.ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20226004000023/05/2022
560300178316 Vijaylaxmi w/o Rajkumar - ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ಸಾ: ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560300178656 Sangamma - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20226004000023/05/2022
560300179809 Yeshodha - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಮು.ಹಾಲೇಹಿಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180123 ಸಪನ್ನಾ - ಸಪನ್ನಾ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ಮು.ಹಾಲೆಹಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180129 JEEVAN - ಜಿವನ ತಂದೆ ದೇವಿದಾಸ ಮು. ಹಾಲೆಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****299220/05/2022FPS****299220/05/20226004000020/05/2022
560300180368 Champabai - ಮಹೇಶ ತಂದೆ ದೇವಿದಾಸ .ಮು.ಹಾಲೆಹಿಪPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/2022150010000023/05/2022
560300180372 Sharpat S/o Shabirsab - ಮು.ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20226004000023/05/2022
560300180391 Jaganath s/o santosh - ಜಗನಾಥ ತಂದೆ ಸಂತೋಷ ಮು.ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****761524/05/2022FPS****761524/05/20226004000024/05/2022
560300180517 SHIVAKUMAR - ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180525 ರಾಹುಲ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ - ಮು.ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300180549 Vishal s/o Kashinath - ಮು.ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300180727 ಮಾಣೀಕಮ್ಮಾ - ಮಾಣಿಕಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಮು.ಹಾಲಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180879 Rajappa s/o Vaijinath - ರಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಮು.ಹಾಲೇಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560300180990 sangeeta w/o Vithalrao - ಮ.ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180999 Sunilkumar S/o Chandrappa - ಗ್ರಾಮ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181018 Sanjukumar s/o Chandrappa - ಮು.ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181025 Renuka - ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಕೆಶವರಾವ ಮು.ಹಾಲಹೀಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181045 Jagannath s/o Veershetty - ಮು,ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181107 Rekhabai w/o Venkatrao - ಮು.ಹಾಲೇಹಿಪರ್ಗಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181139 Siddikpasha - ಸಿದಿಕಪಾಶಾ ತಂದೆರಸಿದಸಾಬ ಮು,ಹಾಲೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182423 Sangappa - ಸಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183335 Anisa Begum - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183337 Rajsheri kalal - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183340 Surekha - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183342 ಭಾಗ್ಯಾವತಿ - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183345 Kaveri - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183348 ಕಲ್ಯಾಣರಾವ - ಹಾಲಹಿಪ್ಪೆರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183350 ವಿಶ್ವನಾಥ - HalbargaPHH(NK) / NCS------210000000-
560300183352 ಅಜುಮೂದ್ದಿನ ಹಲಬುರ್ಗಕ - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183353 ಸುಗಂಧ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183354 ಸುನಿತಾ - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183355 Vidhyavathi - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183356 ಪ್ರಭು - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183359 ಜಾಖಿರ ಮುಹಜನ - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183361 ಕವಿತ ಗುರನಳ - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183363 ಫಕುರದ್ದಿನ ಹಲಬರ್ಗಾಕ - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183365 ಸುಲ್ತಾನ್‌ ಮುಲ್ಲಾ - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183374 JAHEDA BI - HALBARGAPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20223002000023/05/2022
560300183376 ಶಾಂತಪ್ಪಾ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183381 ಹಪೀಜಾ - ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/2022200015000023/05/2022
560300183383 ತೇಜಮ್ಮ ಗೂರನ್ನಾಳ - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183388 ಕಂಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ಬೀರಾದರ - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183605 TEJAMMA - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183611 Sharanamma - HALBARGAPHH(NK) / NCS------180000000-
560300183613 ಕರಬಸಪ್ಪ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300183614 RATNAMMA - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300183616 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - halbargaPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183617 Chandramma vage - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300183618 ರಾಜಕುಮಾರ ಚಕಲ - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300183624 ಬಾಬು ರಾವ - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183625 Gouramma - ಹಾಲಹಿಪ್ಪೆರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****229516/05/2022FPS****229516/05/2022180012000016/05/2022
560300183632 ರಾಜೆಪ್ಪ ಯಾನದೂಂಡ - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183634 ಸುಮಿತ್ರಬಾಯಿ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183635 ಶಿವ ರಾಜ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183636 ಸತೀಶ್‌ ಬುಕ್ಕಾ - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20229006000023/05/2022
560300183637 Sarita - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183639 ಮಾಳಗೆ - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183640 SHARADA BAI - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183647 ದಂಡಿಬಾ ಕುಪ್ಪೇ - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183649 ಕಂಠೆಪ್ಪ ಕುಪ್ಪೇ - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184130 ಪುಂಡಲಿಕ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300184131 ವಿರಲ್‌ ಕುಪ್ಪೇ - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300184132 Tamija Bi - ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20226004000023/05/2022
560300184133 ಪ್ರಭು ಹಲಗ - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185324 Shivaraj Nagappa Togarge - ಹಾಲೆಹಿಪೂರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186156 Madhavarao - ಮಾಧವರಾವ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ಮು.ಹಾಲೇಹಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188169 SUBAMMA - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300188170 PARVATI - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189059 ಸಂಜುಕುಮಾರ ಬೀರಾದರ - ಹಲಹಿಪ್ಪೆರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191094 Pooja Shivkumar - ಮು. ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191095 SHOBHAVATI VENKAT - ಮು.ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****214821/05/2022FPS****214821/05/20229006000021/05/2022
560300191096 Sunita Sanjukumar - ಮು. ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191097 Ramarao Dhondiba - ಮು. ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191098 Shridevi - ಮು. ಹಾಳೇಹಿಪ್ಪ್ರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191099 Shridevi - ಮು. ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191100 Indumati Chandrappa - ಮು. ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191101 Sunilkumar Kalappa - ಮು. ಹಾಲೇಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191102 Ashwini - ಮು. ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191103 Mallikarjun Sangappa - ಮು. ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191104 Shivraj Laxman - ಮು. ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300191106 Shivkumar Shankreppa - ಮು. ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191109 Aruna Devi Ashok - ಮು.ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191118 Rekhadevi Shivkumar - ಮು. ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192302 Laxmibai Shidappa - ಮು. ಹಲಬರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300192307 Shalivan Hanamashetti - ಮು. ಹಲಬರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343023/05/2022FPS****343023/05/202212008000023/05/2022
560300192809 Anita - ಹಾಳೆಹಿಪ್ಪರಗಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/2022180012000023/05/2022
560300193251 Sunita - ಮು. ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪಾರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300194073 Sagamma - ಮು. ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪಾರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300194074 ರೇಖಾ - ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರಗಾ೵PHH(NK) / NCS------90000000-
560300194523 Sunita - ಮು. ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300195680 Vijayakumari Bhalke - ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಭಾಲ್ಕೆ 43 ಹಾಲಹಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300195883 Sangeeta - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ 27 ಮೆನರೊಡ ಹಳಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300195894 Latifabee Mustafa - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ 2222 ಮೆನರೊಡ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195957 ಸರಸ್ವತಿ - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ 59/1 ಮೆನ ರೋಡ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20229006000023/05/2022
560300196058 Shridevi - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ 75 ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300196435 meera - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ 209 00 ಹಳಬರ್ಗPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20229006000023/05/2022
560300196518 Pashabi - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ 172 00 ಹಳಬರ್ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196623 Chamundeshwari S Lakka - ಗಂಡ ಧನರಾಜ 26 ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಹPHH(NK) / NCS------180000000-
560300198038 Renukadevi - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ 87 ಮೆನರೊಡ ಹಳಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300198106 Samreen Begum - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ 151 ಮೆನರೊಡ ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20226004000023/05/2022
560300198108 Zaremma - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ 8/1 ಹನುಮಾನ ಮಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198109 Mahananda - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ 181 ಬಸವೆಶ್ವರ ಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560300198110 Maihiranabegam - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ 171/1 ಮೆನರೊಡ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300198111 Ambika - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಹನಮನ ಮಂದಿರ ಹತಿರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300198112 Meer Bee - ಶೇಭೀರಸಾಭ 94 ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಹಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300198114 Shakira Begum - ಗೌವಸೋದ್ದಿನ 95 ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300198115 SanjivKumar - ತಂದೆ ಶಿವಪುತ್ರ 1-36 ಹಾಲಹಿಪ್ಪರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300198116 Kausar Bee - ಶೇಭೀರಸಾಭ 92 ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಹಾPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20229006000023/05/2022
560300198117 Nagamma - ಓಂಕಾರ 157/5 ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಹಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300198118 Surekha - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ 88 ಮೆನರೊಡ ಹಳಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300198119 Savita Hallure - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ 82 ಮೆನರೊಡ ಹಳಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300198120 Kashi Bai - ಬಾಬುರಾವ 50/1 ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20226004000023/05/2022
560300198121 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಗಂಡ ಪ್ರಭು 185 ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ PHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/2022180012000023/05/2022
560300198122 Mallamma - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ 122 ಮೆನರೊಡ ಹಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300198123 Vandanabai Ganapathi - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ 114 ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20226004000023/05/2022
560300198124 Jagdevi Utthamkumar - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ 228 ಮೆನರೊಡ ಹಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300198125 Kaveri - ಗಂಡ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ 76 ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20223002000023/05/2022
560300198136 Sangita - ಗಂಡ ಶಿವಾನಂದ 77 ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300198144 Yasmeen - ಗಂಡ ಝಾಕೀರಸಾಭ 13 ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300198147 Indumati - ಗಂಡ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ 77 ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560300198601 Chandrakala - ಹಾಲೇಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ 43 00 ಹಳಬರ್ಗ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199645 Sangeeta - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ 1/75 ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300199646 Ranjana - ಗಂಡ ಸಂಜಿವಕುಮಾರ 1/57 ಹಾಲಹಿಪ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****440422/05/2022FPS****440422/05/2022150010000022/05/2022
560300199648 ಸುರೇಖಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ - ಗಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ 1/96 ಹಾಲಹಿಪ್ಪರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300199650 Sangamma W/o Dhanraj - ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ 1/60 ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್PHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20229006000023/05/2022
560300204061 Supriya - C/O ಓಂಕಾರ #1/21 ಹಾಲಹಿಪರ್ಗಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300205322 Kushala - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾಲಹಿಪ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205354 Pooja - C/O ರಾಜಪ್ಪ 2/173 ಹಾಲ್ಹಿಪ್ಪರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300205493 Ameena Bee - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಸತ್ತರ್ #1/7 , ಹಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206278 Mamata - C/O ವೈಜೀನಾತ ಪ್ರತಾಪ 157/3 ಹಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206831 Rajamma - W/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300206895 Shayinbegum - W/O ಗೌಸೋದ್ಡೀನ . ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300208097 Sharanamma - S/O: ಕಾರಬಸಪ್ಪ್ಪ 1/50 ಹಾಲಹಿಪ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****958023/05/2022FPS****958023/05/202215208000023/05/2022
560300208234 Laxmibai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೆಂಕಟರಾವ್ ರಾಶುಲೆ ಹಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300208788 Vani - C/O ಶರಣಕುಮಾರ್ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560300208894 Meenakshi - C/O ಹಣಮಂತ . . ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300209003 Habbibunisha - C/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಜೀಜ್ . ಹಾಲಹಿಪ್ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560300209082 Sangeeta - D/O ಯಶವಂತ 131 ಹಾಲಹಿಪರಗಾ ಕೊಸಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300209376 Anita - W/O ಧನರಾಜ #00 ಹಾಲಹಿಪರ್ಗ ಕೊಸಮPHH(NK) / NCSBiometric****399323/05/2022FPS****399323/05/20226004000023/05/2022
560300209507 Bharat Bai - C/O ರಘುನಾಥ್ 1/63 # ಹಾಲಹಿಪ್ಪರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300209565 Mahadevi - S/O ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಬುಕ್ಕಾ ೧/೪೯ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210618 Gayatri Nagendra Kandgule - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಂದಗೂಳೆ 1/NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210780 Akabar Sab - S/O ಮಕುಬಲ್ ಸಾಬ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300210938 Maheswari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಮೇಶ 1/52 . ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560300211316 Priya Bai - S/O: ಝೇರಪ್ಪ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300211317 Sangamma - W/O: ಹಣಮಂತ ಹಾಲೆಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300211319 Manjula - C/O ಕಾಂಬಳೆ ವಿಜಯ . . ಹಾಲಹಿಪ್ಪPHH(NK) / NCS------30000000-
560300211320 Rangamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ #2/156/ಏ ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560300211772 Kiran - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶ್ರೀಕಾಂತ #45 ಜೋಳದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
Top