REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
230400242032 Rekha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ #101 ಹಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135821 Jagadevi - S/O ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135883 Prabhawati - S/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ೧೦೮ ಹಲಬರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135919 Mangala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಲಬರ್ಗಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135970 Anuradha - S/O: ವಿಜಯ್ ಕೂಮಾರ ಹಲಬರ್ಗಾ ಹಲಬರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136265 Vijayalaxmi - W/O ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಹಲಬರ್ಗಾ PHH(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/20223002000020/05/2022
560300136267 Kavita - W/O ಉದಯಕುಮಾರ ಹಲಬರ್ಗಾ ಹಲಬರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343023/05/2022FPS****343023/05/202212008000023/05/2022
560300136269 Sabita - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ ೩೮೨ ಕ್ರಿಶ್ಚನ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/20229006000021/05/2022
560300136271 Zaibunisa - S/O ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ್ ಹಲಬರ್ಗಾ PHH(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/2022150010000020/05/2022
560300136273 Arti - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಲಬರ್ಗಾ PHH(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/20226202000020/05/2022
560300136274 ಅರುಣಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರ್ಜುನ ಹಲಬರ್ಗಾ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****343023/05/2022FPS****343023/05/202212008000023/05/2022
560300136276 Eshodha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಿಲಿಪ್ ಹಲPHH(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/202212008000021/05/2022
560300136367 Sharnappa - S/O ನಾಗಪ್ಪಾ ೧೬೦ ಹಲಬರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136438 Bhavani - W/O: ನಾಗೇಶ ಹಲಬರ್ಗಾ ರಾಮ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136446 Laxmi - W/O ಉಮೇಶ ೨೬೭/೨ ಹಲಬರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136583 Saraswati - W/O ಶಿವಕಾಂತ ಕಾಳೇಕರ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136584 Geeta - S/O ಝರೆಪ್ಪ ನಗುರೆ ೧೫ ಹಲಬರ್PHH(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/202212008000020/05/2022
560300136617 Archana - W/O ಶ್ರೀಧರ ಕಾಳೆಕರ ೦೦ ಹಲಬರPHH(NK) / NCSBiometric****343024/05/2022FPS****343024/05/20226004000024/05/2022
560300136624 Babita - W/O ಪಂಕಜ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಹಲಬರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136703 Tejamma - W/O ಮಾಣಿಕ್ ಹಲಬರ್ಗಾ PHH(NK) / NCSBiometric****343024/05/2022FPS****343024/05/20226004000024/05/2022
560300136752 Sunita - S/O ಅಶೋಕ ಹಲಬರ್ಗಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****343024/05/2022FPS****343024/05/202215208000024/05/2022
560300136755 Premaa - C/O ಮಹೇಶಕುಮಾರ್ ಏಚ್‌ ನ 62 ಹಲಬPHH(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/202212008000020/05/2022
560300136817 Pooja - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಹಲಬರ್ಗಾ ಹಲಬರ್ಗPHH(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/20229006000022/05/2022
560300136905 Kamalabai - W/O ಯುವರಾಜ ಹಲಬರ್ಗಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137037 Kastura Bai - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಲಬರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300137322 Ratidevi - W/O: ಬಸವರಾಜ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137462 Shahaja Begam - W/O ನಜ್ರೋದ್ದಿನ ಹಲಬರ್ಗಾ ಭPHH(NK) / NCS------90000000-
560300137498 ಸುನಿತ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲೀಪ್ ಅಯ್ಯಸ ರಮೇಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****343024/05/2022FPS****343024/05/20226202000024/05/2022
560300137502 Meena Prabha - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಪ್ರಭಾ ೨೦೩ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137551 Chinnamma - W/O ರೆವಣಯ್ಯ ಹಲಬರ್ಗಾ PHH(NK) / NCSBiometric****343023/05/2022FPS****343023/05/20226004000023/05/2022
560300137556 Mahadevi - S/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹಲಬರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137726 Rajnika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚನ್ನಬಸವ ಹಲಬರ್ಗ PHH(NK) / NCSBiometric****343019/05/2022FPS****343019/05/20229006000019/05/2022
560300137744 Jaishree - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/20226004000021/05/2022
560300137816 Beba - W/O ಕಮಲಾಕರ ಹಲಬರ್ಗಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/202215208000020/05/2022
560300137882 Surekha - W/O ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಲಬರ್ಗಾ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****343023/05/2022FPS****343023/05/20223002000023/05/2022
560300137890 ಸುಲೋಚನಾ - W/O: ರಾಮದಾಸ 24 ಹಲಬರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137895 Sangeeta - W/O ಇಂದ್ರಜೀತಸಿಂಗ ಹಲಬರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137997 Shabana Begum - S/O ನಹೀಮ ಹಲಬರ್ಗಾ PHH(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/20226004000022/05/2022
560300138071 Ishwar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಯಪ್ಪಾ 1PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138080 Santoshi - W/O ಅನಂತ ಸಿಂಗ್ ಹಲಬರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138202 Vijaylaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ PHH(NK) / NCSBiometric****343023/05/2022FPS****343023/05/20229006000023/05/2022
560300138255 Bharati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****343023/05/2022FPS****343023/05/20229006000023/05/2022
560300138417 Hemavathi - S/O ಶಿವಯೋಗಿ ಹಲಬರ್ಗಾ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138498 Parvati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುರೇಶ ಬಿರಾದಾರ . . PHH(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/202212008000021/05/2022
560300138506 Chaitanya - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 528 ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****343023/05/2022FPS****343023/05/20229006000023/05/2022
560300138522 Kashinath Sone - S/O ಶಂಕರ ಭೀಮ ನಗರ #೧೨೦ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138540 ಪಾರ್ವತಿ - W/O ಹಣಮಂತ ಹಲಬರ್ಗಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300138696 ಶಂತಮ್ಮಾ - W/O ಧನರಾಜ ಮುಲಗೆ ೫೨೮ ಹಲಬರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138719 Rukminibai - W/O ಗಣಪತರಾವ ಹಲಬರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138922 Housa Bai - W/O ವಿಠಲ ಹಲಬರ್ಗಾ ಹಲಬರ್ಗಾ PHH(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/202212008000020/05/2022
560300139099 Mundase Radhika - . ಹಲ್ಬಾರ್ಗ ಬೀದರ ಹಳಬರ್ಗ ಹಲಬರ್ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139125 Dhanaraj - S/O ಹುಲೆಪ್ಪಾ ಹಲಬರ್ಗಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/20226004000021/05/2022
560300139141 Kamlabai - W/O ದೇಶಮುಖ ಹಲಬರ್ಗಾ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139157 Gangamma - 187 . ಹಲ್ಬಾರ್ಗ ಹಳಬರ್ಗ ಹಲಬರ್ಗPHH(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/20223002000020/05/2022
560300139178 Jagdevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರ ಹಲಬರ್ಗಾ ಹಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139205 Ashwini - W/O ದೇವಿಂದ್ರ ಹಲಬರ್ಗಾ ಹಲಬರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****904921/05/2022FPS****904921/05/20226004000021/05/2022
560300139211 Vijaylaxmi - D/O ಕಿಶಾನರಾವ ಹಲಬರ್ಗಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300139218 Ranjana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪಾಂಚಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140102 Khalida Begam - W/O: ಮೌಲಾನಾ ಹಲಬರ್ಗಾ PHH(NK) / NCSBiometric****343024/05/2022FPS****343024/05/20226004000024/05/2022
560300140146 Belakarani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಚರPHH(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/202212008000021/05/2022
560300140170 Madhu - W/O ಮಹದೇವ 1/269 ಹಲ್ಬಾರ್ಗ PHH(NK) / NCSBiometric****343023/05/2022FPS****343023/05/202212008000023/05/2022
560300140226 Geeta - W/O ರಮೇಶ ಹಲಬರ್ಗಾ ಹಲಬರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140259 Ashwini - W/O ಭೀಮಾಶಂಕರ 1 1 PHH(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/20226004000022/05/2022
560300140278 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮಾಕಾಂತ್ ಹಲ್ಬಾರ್ಗPHH(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/2022180012000022/05/2022
560300140279 Ashwini - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ ಹಲಬರ್ಗಾ ಹಲಬರ್ಗPHH(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/202212008000022/05/2022
560300140364 Laxmi Bai - W/O ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಲಬರ್ಗಾ ಹಲಬರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300140419 Laxmi - W/O ಹುಲೇಪ್ಪ ಹಲಬರ್ಗಾ ಹಲಬರ್ಗಾ PHH(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/202212008000020/05/2022
560300140445 Ashwini - S/O ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ೧-೨೩೫ ಹಲಬರ್ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140482 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಮೇಶ ಹಲಬರ್ಗಾ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/20226004000022/05/2022
560300140563 Surekha - S/O ಜಯವಂತ ೯ ಹಲಬರ್ಗಾ PHH(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/202212008000020/05/2022
560300141364 Vijayalakshmi - S/O ಮಾರುತಿ ಹಲಬರ್ಗಾ ಹಲಬರ್ಗಾ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300141383 Jaishree - W/O ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಹಲಬರ್ಗಾ PHH(NK) / NCSBiometric****343023/05/2022FPS****343023/05/202212008000023/05/2022
560300141409 Hanamanth - S/O ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ೨-೩೧ ಹಲಬರ್ಗPHH(NK) / NCSBiometric****343019/05/2022FPS****343019/05/2022150010000019/05/2022
560300141412 Sangeeta - W/O ಸತಪಾಲ ಹಲಬರ್ಗಾ PHH(NK) / NCSBiometric****343016/05/2022FPS****343016/05/2022150010000016/05/2022
560300141426 Laxmibai - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಹಲಬರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141427 Anita - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಮೇನ್ ರೋಡ ಹಲPHH(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/20229204000020/05/2022
560300141442 Jyoti - W/O ಸೋಮನಾಥ ಹಲಬರ್ಗಾ PHH(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/202212008000021/05/2022
560300141446 Saroja - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಮ ಹಲಬರ್ಗಾ ಸರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141476 Sonali - W/O ವಿಠಲ ಹಲಬರ್ಗಾ ಹಲಬರ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141501 Jyoti - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುಲಗೆ ಹನುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141533 Jyoti - S/O ಕಾಶೀನಾಥ ನಾಗುರೆ ಹಲಬರ್PHH(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/20229006000021/05/2022
560300141556 Renuka - S/O ಧೂಳಪ್ಪಾ ಹಲಬರ್ಗಾ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****343023/05/2022FPS****343023/05/202212008000023/05/2022
560300141605 Vidyavati - W/O ವೈಜಿನಾಥ ಹಲಬರ್ಗಾ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141745 Rukmini - W/O ರಮೇಶ್ ಮಹಿಂದ್ರಕರ ಹಲಬರ್ಗಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141926 ಸವಿತಾ - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ ಹಲಬರ್ಗಾ PHH(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/2022150010000021/05/2022
560300142044 Tungamma - W/O ಸುರೇಶ ಬಾಳುರಕರ ೪೯ ಹಲಬರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300142094 Malashri - W/O ಎಕನಾಥ ಹಲಬರ್ಗಾ ಹಲಬರ್ಗಾ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/2022150010000020/05/2022
560300142652 Sayyad Fatema - W/O ರಿಜ್ವನ್ - ಹಲ್ಬಾರ್ಗ ಮೇನ್PHH(NK) / NCSBiometric****343024/05/2022FPS****343024/05/2022150010000024/05/2022
560300142774 Gneshwari - W/O ಬಸವರಾಜ ಹಲಬರ್ಗಾ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142958 Kaviraj - S/O ಶಿವಪ್ಪಾ ಕಾಳೆಕರ್ ೧೬೪ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/20223002000020/05/2022
560300142988 Hanamavva - W/O ರಾಯಪ್ಪ ಹಲಬರ್ಗಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/202212008000022/05/2022
560300143055 Mahadevi - W/O ಸಿದ್ರಾಮ ಹಲಬರ್ಗಾ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/20229006000022/05/2022
560300143089 Vidyavati - W/O ನರಸಪ್ಪಾ ಹಲಬರ್ಗಾ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/20229006000022/05/2022
560300143116 Sonika - W/O ನಾಮದೇವ ಹಲಬರ್ಗಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/202212008000022/05/2022
560300143159 Aishwarya - S/O ತುಕಾರಾಮ ಟಿಳೆಕರ ಹಲಬರ್PHH(NK) / NCSBiometric****343024/05/2022FPS****343024/05/20226004000024/05/2022
560300143252 Pallavi - S/O ಗಿರೀಶ ಹಲಬರ್ಗಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/20226202000021/05/2022
560300143277 Subhadra - W/O ಗೊರಖನಾಥ ಹಲಬರ್ಗಾ ಹಲಬರ್ಗಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143535 Ambika - S/O: ಬಸರಾಜ ಹಲಬರ್ಗಾ ಹಳಬರ್ಗPHH(NK) / NCSBiometric****343023/05/2022FPS****343023/05/20226004000023/05/2022
560300143670 Shrnayya - S/O ಮಡಿವಾಳಯ್ಯಾ ಹಲಬರ್ಗಾ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****343019/05/2022FPS****343019/05/20223002000019/05/2022
560300143763 Mahadevi - W/O ಸುರೇಶ ಪ್ರಭಾ ೭೫ ಹಲಬರ್ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143875 Tanaji Kumbar - S/O ನರಸಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರ್ ಗಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144050 Sugandha - S/O ನರಸಗೊಂಡಾ ನಾಗೂರೆ ೧-೨೩೫ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144145 Maheshwari Prabha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪ್ರಭ - NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144419 Chinnamma - W/O ಕವಿರಾಜ ೨೪೨ ಹಲಬರ್ಗಾ ಭಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144904 Rekha Devi - S/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಹಲಬರ್ಗಾ ಹಲಬರ್ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144914 Usha - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಲಬರ್ಗಾ ಹಲಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144916 Silpa - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಲಬರ್ಗಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144917 Vachala Bai - W/O ಹಣಮಂತರಾವ ಹಲಬರ್ಗಾ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144918 Nikita - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 135 ಹಲಬರ್ಗಾ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****343019/05/2022FPS****343019/05/20226004000019/05/2022
560300145707 Mallikarjun - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145710 Santosh - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ್ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145752 Meena - S/O ಈಶ್ವರ #87 . ಹಲ್ಬಾರ್ಗ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****525615/05/2022FPS****525615/05/202212080000015/05/2022
560300145819 Shailaja - W/O: ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ ರಾಮ ನಗರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300147926 adi babi - ಹಲಬರ್ಗಾPHH(NK) / NCS ****343016/05/2022FPS****343016/05/20223002000016/05/2022
560300147927 ಶಶಿ ರಾಮ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/2022200015000022/05/2022
560300147928 ಸುನಿತಾ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/2022200015000021/05/2022
560300147929 Kushabai - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/20223002000020/05/2022
560300147930 ವಿಜಯ ಕುಮ್ರ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/2022200015000021/05/2022
560300147931 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147932 Rachamma - ಹಲಬರ್ಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343019/05/2022FPS****343019/05/2022200015000019/05/2022
560300147933 Jagdevi - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147934 Mahadevi - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147935 ನರಸಯ್ಯ - ಹಲಬರ್ಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/2022200015000022/05/2022
560300147936 ಅರ್ಜುನ - ಹಲಬರ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147937 ಅಡಮ್ಮಾ - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/20226004000021/05/2022
560300147938 Sumitra - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/2022200015000021/05/2022
560300147939 ಅಶೂಕ - ಹಲಬಗಾ೵AAY(NK) / NCS------200000000-
560300147940 Savitra - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/2022200015000020/05/2022
560300147941 ಜಗದೇವಿ - ಹಲರ್ಬಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147942 salimabi - ಹಲರ್ಬಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147943 ಹಬೀಬ ಮಿಯ್ಯಾ - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCS ****343016/05/2022FPS****343016/05/20226004000016/05/2022
560300147944 ಶೋಭಾವತಿ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/2022200015000021/05/2022
560300147945 shri devi - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343023/05/2022FPS****343023/05/20223002000023/05/2022
560300147947 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147948 sushila - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/20223002000021/05/2022
560300147949 ಮಂಗಲಾ - ಹಲಬರ್ಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/2022200015000022/05/2022
560300147950 ಹಾವಮ್ಮ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343023/05/2022FPS****343023/05/2022200015000023/05/2022
560300147951 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/2022200015000022/05/2022
560300147952 Jyoti - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/2022200015000020/05/2022
560300147953 Priyanka - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147954 ಸುಮನ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/2022200015000020/05/2022
560300147955 ಸರು ಬಾಯಿ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343023/05/2022FPS****343023/05/2022200015000023/05/2022
560300147956 ಫಾದ್ಮಾಮತಿ - ಹಲಬರ್ಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/2022200015000022/05/2022
560300147957 kamala bai - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147958 ಶಿವಾಜಿ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/2022200015000020/05/2022
560300147959 Devika - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343023/05/2022FPS****343023/05/2022200015000023/05/2022
560300147960 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಹಲಬರ್ಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147961 ಜಗನ್ನಾಥ್‌ - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/202212008000022/05/2022
560300147963 lakshimi - ಹಲಬರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343024/05/2022FPS****343024/05/20223002000024/05/2022
560300147964 Godavari - ಹಲಬರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/20223002000021/05/2022
560300147965 subamma - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300147966 ಶಂಕರ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/2022200015000021/05/2022
560300147967 ಸಂಪತಾ ಬಾಯಿ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343023/05/2022FPS****343023/05/2022200015000023/05/2022
560300147969 ರಹೀಮೊದ್ದಿನ್‌ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/2022200015000021/05/2022
560300147970 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147971 Kallamma - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/2022200015000022/05/2022
560300147972 jagdevi - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/20223002000020/05/2022
560300147973 ಧೂಳಮ್ಮ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/2022200015000021/05/2022
560300147974 ಜ್ಯೆಶ್ರೀ - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300147975 ತುಕಾರಾಮ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300147976 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಹಲರ್ಬಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147977 Tejamma - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/2022200015000021/05/2022
560300147978 Rangamma - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/20229006000020/05/2022
560300147979 Surekha - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/2022200015000021/05/2022
560300147980 paramma - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/20223002000020/05/2022
560300147981 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/2022200015000021/05/2022
560300147982 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300147983 jagdevi - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/2022200015000022/05/2022
560300147984 ಝರೆಪ್ಪಾ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343024/05/2022FPS****343024/05/2022200015000024/05/2022
560300147985 ತುಕಾರಾಮ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343024/05/2022FPS****343024/05/2022200015000024/05/2022
560300147986 ಗುಂಡಮ್ಮ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/2022200015000020/05/2022
560300147987 ಶೇಶಮ್ಮಾ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/2022200015000022/05/2022
560300147988 pashabi - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/2022200015000021/05/2022
560300147989 ಬಸವ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/2022200015000020/05/2022
560300147990 ರವೀಂದ್ರ - ಹಲರ್ಬಗಾ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/2022200015000020/05/2022
560300147991 Sharamma - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/2022200015000020/05/2022
560300147992 ಶಿವರಾಜ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343019/05/2022FPS****343019/05/2022200015000019/05/2022
560300147993 ದೇವಿದಾಶ - ಹಲರ್ಬಗಾ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****343023/05/2022FPS****343023/05/2022200015000023/05/2022
560300147994 ಉತ್ತಮ್‌ ಬಾಯಿ - ಹಲರ್ಬಗಾ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****343023/05/2022FPS****343023/05/2022200015000023/05/2022
560300147995 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಹಲರ್ಬಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300147996 Jija Bai - ಹಲರ್ಬಗಾ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/2022200015000021/05/2022
560300147997 ಅಬ್ಬಜಬೀ - ಹಲಬರ್ಗಾPHH(NK) / NCS ****343016/05/2022FPS****343016/05/20226004000016/05/2022
560300147998 Jagadevi - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300155955 Shobhavati - S/O ಜಯರಾಜ ಸರಕಾರಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/20229006000021/05/2022
560300157627 gauramma - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCS ****343016/05/2022FPS****343016/05/20223002000016/05/2022
560300157628 ಕಾರ್ತಿಕ - ಹಲಬರ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****536318/05/2022FPS****536318/05/202212008000018/05/2022
560300157629 ಮಹಾದೇವಿ - ಹಲರ್ಬಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300157630 ವೈಜಿನಾಥ - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157631 Shivkarna - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/202212008000022/05/2022
560300157632 ಕಲ್ಪನಾ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/2022200015000022/05/2022
560300157633 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/2022200015000021/05/2022
560300157634 ಗಣಪತಿ - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/202212008000022/05/2022
560300157635 nagama - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCS ****343016/05/2022FPS****343016/05/20223002000016/05/2022
560300157637 ತುಕಾರಾಮ - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157638 ಗೋರಖ - ಹಲಬರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157639 ಸುಭಾಷ್ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157640 ರಮೇಶ - ಹಲಬರ್ಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157641 jamurta b - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/20223200000021/05/2022
560300157642 ಶಶಿಕಾಂತ - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/202212008000020/05/2022
560300157643 ಓಂಕಾರ - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343019/05/2022FPS****343019/05/20229006000019/05/2022
560300157644 ಶಂಕರಪ್ಪ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/2022200015000021/05/2022
560300157645 ಶಕುಂತಲಾ - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/20229204000022/05/2022
560300157646 krisha bai - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157647 ವಿಠಲ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343022/05/2022FPS****343022/05/2022200015000022/05/2022
560300157648 ನರಸಿಂಗ್ - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157649 Meerabai - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343023/05/2022FPS****343023/05/202215208000023/05/2022
560300157650 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157651 Subbamma - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343019/05/2022FPS****343019/05/20223002000019/05/2022
560300157652 sunita - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343024/05/2022FPS****343024/05/20229006000024/05/2022
560300157653 Rani - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343023/05/2022FPS****343023/05/2022180012000023/05/2022
560300157654 ಅಶೂಕ - ಹಲರ್ಬಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/2022200015000020/05/2022
560300157655 ಈರಮ್ಮಾ - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157656 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343023/05/2022FPS****343023/05/20226004000023/05/2022
560300157657 ಸರು ಬಾಯಿ - ಹಲ್ಬರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157658 ರಮೇಶ - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343020/05/2022FPS****343020/05/2022210014000020/05/2022
560300157659 ಶಂಕರ - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343021/05/2022FPS****343021/05/20229006000021/05/2022
560300157660 ಶಿವಾ ರಾಜ - ಹಲರ್ಬಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****343024/05/2022FPS****343024/05/20226