REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135731 Rajeshwari - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಂದಾಪುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135918 Mahananda - S/O ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ೪೨/೨ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136073 Kashibai - W/O: ಶಿವರಾಜ ಡೊಂಗರಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****820823/05/2022FPS****820823/05/20226004000023/05/2022
560300136301 Anita - W/O: ಮಹಾದೇವ ಬಿರಾದಾರ ಡೊಂಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300136958 Trivanabai - W/O ನಿವೃತಿರಾವ ಚಂದಾಪೂರ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****820821/05/2022FPS****820821/05/20223002000021/05/2022
560300137157 Sameera Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯೂಸುಫ ಮಿಯಾ 112 PHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022150010000020/05/2022
560300137283 Anita - S/O: ಲಾಲ್ಲಪ್ಪಾ ಡೊ0ಗರ್ಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****820823/05/2022FPS****820823/05/20226004000023/05/2022
560300137449 Nagamma - W/O ಕಾಶೇಪ್ಪಾ ಚಂದಾಪೂರ ತಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138156 Sarswati - S/O: ಬಾಬುರಾವ ಡೊ0ಗರ್ಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/20226004000024/05/2022
560300138224 Jaganatha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬೂಶೆಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300138368 Renuka - S/O ಬಾಬುರಾವ ಚಂದಾಪೂರ ತಾ ಭPHH(NK) / NCS------90000000-
560300138557 Surksha - S/O ಧನರಾಜ 00 ಚಂದಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20226004000020/05/2022
560300138760 Ambika - D/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಖಾಶೆಂಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20229006000018/05/2022
560300138765 Prabhavati - W/O ಕಾಮಶೇಟ್ಟಿ ಚಂದಾಪುರ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/202212008000020/05/2022
560300139048 Shilpa - W/O: ಭಾಸ್ಕರ ಡೊ0ಗರ್ಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/20226004000024/05/2022
560300139088 Mangala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಕಾಸ್ ಮುದಾಳೆ PHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/202212008000020/05/2022
560300139202 ಆಶಾ - S/O ಬಸಪ್ಪಾ ಚಂದಾಪೂರ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20226004000020/05/2022
560300139223 Kavitha - W/O ಮಾದಯ್ಯಾ ಚಂದಾಪುರ್ ಚಂದಾಪುರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141377 Archana - S/O ಗಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಡೋ೦ಗರ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141489 Suma - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ 48 ಡೊ0ಗರ್ಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142241 ನಾಜಿಯಾ ಬೆಗುಂ - S/O ಏಕಬ್ಲಮಿಯಾ ಚಂದಾಪೂರ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142381 Shankuntal - W/O ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ ೮೭/೧ ಚಂದಾಪೂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142618 Sangeet - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಖಾಶೆಂಪುರ ಖಾPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20226004000018/05/2022
560300142625 Sujata - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022150010000018/05/2022
560300142736 Surekha - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಖಾಶಂಪುರ ಖಾಶೆಂPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/202212008000018/05/2022
560300142800 Jagadevi - W/O ಪ್ರಕಾಶ ಚಂದಾಪೂರ ತಾ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20229006000020/05/2022
560300142923 Parmma - W/O ಶಿವರಾಜ ಚಂದಾಪೂರ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****820821/05/2022FPS****820821/05/20226004000021/05/2022
560300143000 Sunita - S/O ಜಟಪ್ಪಾ ಚಂದಾಪುರ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20229006000020/05/2022
560300143520 Archana Phule - W/O ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ಫುಲೆ ಚಂದಾಪುರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300143609 Rasikabai - W/O: ಜನಾರ್ಧನ ಖಾಶಂಪುರ ಖಾಶೆPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20226004000018/05/2022
560300143614 Irfana Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ಬಾಸ 13/2 PHH(NK) / NCSBiometric****820821/05/2022FPS****820821/05/2022180012000021/05/2022
560300143643 Asiya Begum - W/O ಶೈಕ ಸಯೀದ ಚಂದಾಪುರ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/202212008000020/05/2022
560300143730 ಸುಜಾತ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಮಂತ ಚಂದಾಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20226004000020/05/2022
560300143845 Kalavathi - W/O ಗಣಪತರಾವ . . ಖಾಶಂಪುರ ಚಂPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20226004000018/05/2022
560300143985 Jijabai - W/O: ಮಾರುತಿರಾವ 272 ಕೆರೂರ(ಏNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144317 Aneesa Begum - C/O ಜಾಕೀರ ಮಿಯಾ 33 ಚಂದಾಪೂರ .PHH(NK) / NCSBiometric****155523/05/2022FPS****155523/05/20229006000023/05/2022
560300144378 Ambika - W/O ವೆಂಕಟ್ ೧೩/೧ ಚಂದಾಪೂರ ತPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20226004000020/05/2022
560300144570 Rukminbai - C/O ಓಂಕಾರ . ಚಂದಾಪುರ ಚಂದಾಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300144709 Kundanabai - W/O ಸುಧಾಕರ ರಾವ್ ಚಂದಾಪುರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144991 Laxmibai - W/O: ತುಳಸೀರಾಮ ಕೆರೂರ(ಏಚ್) PHH(NK) / NCSBiometric****942821/05/2022FPS****942821/05/20223002000021/05/2022
560300145150 Jyothi - S/O ನಾಗಣ್ಣ ಚಂದಾಪೂರ ಚಂದಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20229006000020/05/2022
560300145153 Anita - W/O ನಾಗೇಶ್ 16/1 ಚಂದಾಪುರ ಚಂದಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20226004000020/05/2022
560300145303 Maruti - S/O: ಅಂಭಾಜಿ ಖಾಶಂಪುರ ಖಾಶೆಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145522 Vandanabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿನೇಶ 288 ಖಾಶೇಂಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145523 Anita - S/O ಗೋವಿಂದರಾವ್ 47 - - - ಖPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022150010000018/05/2022
560300147999 ನ್ಯಾನೋಬ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820821/05/2022FPS****820821/05/20229006000021/05/2022
560300148000 anwar bi - ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300148001 Kavita - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300148002 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ - ಮು ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300148003 Jagadevi - ಮು ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300148004 ಮುಮತಾಜಿ ಇಸ್ಮಾಲ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/202212008000020/05/2022
560300148005 ಚಿತ್ರಮ್ಮ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022150010000020/05/2022
560300148006 Saidamma - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/202212008000020/05/2022
560300148007 Mehaboob Bee - ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300148008 nagamma - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148010 Parveen Begum - ಮು ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300148011 ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯಾ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20226004000020/05/2022
560300148012 Sharamma - ಮು ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300148013 ಬಸವರಾಜ - ಮು ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300148014 bagamma - ಮು ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300148016 Lalita - ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300148017 nilamma - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820821/05/2022FPS****820821/05/202212008000021/05/2022
560300148018 ಮಾಣಿಕ ಬಾಯಿ - ಮು ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300148019 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148020 KALAVATI - ಮು.ಚಂದಾಪೋರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ.ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20223002000020/05/2022
560300148022 Gangamma - ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300148023 Chinnamma - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20226004000020/05/2022
560300148024 lakshmi bai - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20223002000020/05/2022
560300148025 Mallamma - ಮು ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148026 mahadevi - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148027 Laxmi Bai - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20229204000020/05/2022
560300148028 Noorjahan - ಮು ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300148029 shridevi - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20229006000020/05/2022
560300148030 gangamma - ಮು ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148031 Sardar Bee - ಮು ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300148032 ಚುಡುಬಾಯಿ - ಖಾಶಂಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022200015000018/05/2022
560300148033 Vijaylaxmi - ಮು.ಚಂದಾಪೋರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ.ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300148034 ಸುಭಾಷ್ - ಮು.ಚಂದಾಪೋರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ.ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300148035 ಅಮ್ರತ - ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300148036 ಕಾಶಣ್ಣ - ಮು ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148037 Triveni bhai - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20223002000020/05/2022
560300148038 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300148039 Laxmibai - ಮು ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300148040 sunada bai - ಖಾಶಂಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022200015000018/05/2022
560300148041 Nirmala - ಮು ಖಾಶಮಪುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20226004000018/05/2022
560300148042 ಉತ್ತಮ ಬಾಯಿ - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/202212008000018/05/2022
560300148043 iramma - ಮು ಖಾಶಂಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022200015000018/05/2022
560300148044 Mallamma - ಖಾಶಂಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022200015000018/05/2022
560300148045 chandrakala - ಖಾಶಂಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022200015000018/05/2022
560300148046 Ambika - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300148047 Mangala - ಮು ಖಾಶಂಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148048 paramma - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20223002000018/05/2022
560300148049 Godavari - ಮು ಖಾಶಂಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022200015000018/05/2022
560300148050 Paramma - ಖಾಶಂಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022200015000018/05/2022
560300148051 ಕಿಶನ ರಾವ - ಖಾಶಂಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022200015000018/05/2022
560300148052 Ratnamma - ಖಾಶೇಮಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022200015000018/05/2022
560300148053 ರಮೇಶ - ಮು ಡೊಂಗರಗಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/20226004000024/05/2022
560300148054 ಉಮಾಕಾಂತ - ಡೂಂಗರಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/202212008000024/05/2022
560300148056 ದೋಳಪ್ಪ - ಡೂಂಗರಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/2022200015000024/05/2022
560300148057 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ಡೂಂಗರಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/20223002000024/05/2022
560300148058 Siddamma - ಮು ಡೊಂಗರಗಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/20226004000024/05/2022
560300148059 ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಯಿ - ಮು ಡೋಂಗರಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/20226004000024/05/2022
560300148060 Sakremma - ಡೂಂಗರಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/20229006000024/05/2022
560300148061 ಪಿರಪ್ಪಾ - ಡೂಂಗರಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/20226004000024/05/2022
560300148062 ಝರಬಾಯಿ - ಡೋಂಗರಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/20226004000024/05/2022
560300148063 basamma - ಡೂಂಗರಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/20223002000024/05/2022
560300148064 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಮು ಡೋಂಗರಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157889 basamma - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022150010000020/05/2022
560300157890 ಅಜಮತ ಬೀ - ಮು.ಚಂದಾಪೋರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ.ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300157891 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಚಂದಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300157892 yamuna bai - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820821/05/2022FPS****820821/05/20223002000021/05/2022
560300157893 ತುಕಾರಾಮ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022150010000020/05/2022
560300157894 ಇಂದುಮತಿ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20226004000020/05/2022
560300157895 Sangeeta - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157896 Malshree - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/202212008000020/05/2022
560300157897 ಪರೆಗಾ ಬಾಯಿ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157898 ಸೆವಂತ್‌ ಬಾಯಿ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20226004000020/05/2022
560300157899 Heerabai - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157900 ವೈಜಿನಾಥ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20229006000020/05/2022
560300157901 Shantamma - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820821/05/2022FPS****820821/05/2022180012000021/05/2022
560300157902 ಕಂಬಳಮ್ಮಾ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157903 ನಾಗನ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20226004000020/05/2022
560300157904 ಎಕ್ಬಲ ಮಿಯ್ಯಾ - ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300157905 ಬಸಪ್ಪ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20229006000020/05/2022
560300157906 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157907 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820821/05/2022FPS****820821/05/202212008000021/05/2022
560300157908 ಮನೊಹರ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157909 ಶಂಕರಪ್ಪ - ಮು ಚಂದಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300157910 ಹರಿಚಂದ್ರ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022150010000020/05/2022
560300157911 rajiya begam - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/202212008000020/05/2022
560300157912 ಅಜಾ ಮಾಲ್ಲಿ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157913 hasina begam - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022210014000020/05/2022
560300157914 FATIMMA - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022180012000020/05/2022
560300157915 ಹಾಜಿಮಿಯಾ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****021211/05/2022FPS****021211/05/20229006000011/05/2022
560300157916 Gori Bee - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022240016000020/05/2022
560300157917 Sultana Begum - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****334315/05/2022FPS****334315/05/202212008000015/05/2022
560300157918 Sainaj Beegam - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022210014000020/05/2022
560300157919 ಮೆಹರುನಿಸಾ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20229006000020/05/2022
560300157920 ಸುತ್ಲಾನ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820821/05/2022FPS****820821/05/202212008000021/05/2022
560300157921 ಚಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820821/05/2022FPS****820821/05/20229006000021/05/2022
560300157922 gundamma - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157923 lakshmi bai - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022150010000020/05/2022
560300157924 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20229006000020/05/2022
560300157925 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820821/05/2022FPS****820821/05/20226004000021/05/2022
560300157926 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820821/05/2022FPS****820821/05/20226004000021/05/2022
560300157927 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157928 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20229006000020/05/2022
560300157929 ನಾಗಣ್ಣ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20226004000020/05/2022
560300157930 ಸುಗಮ್ಮಾ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157931 lakshmi bai - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20229006000020/05/2022
560300157932 gyan devi - ಮು ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300157933 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/202212008000020/05/2022
560300157934 Soulana Bee - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300157935 Saver Begam - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/202212008000020/05/2022
560300157936 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------240000000-
560300157938 sarvar - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157939 ಶಿವ ಮಾಂತಯ್ಯ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20226004000020/05/2022
560300157940 savitha - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/202212008000020/05/2022
560300157941 ಪ್ರಕಾಶ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022150010000020/05/2022
560300157942 ಸಿದ್ದಯ್ಯ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022150010000020/05/2022
560300157943 ಶಿವಕುಮಾರ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/202212008000020/05/2022
560300157944 sangamma - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20223002000020/05/2022
560300157945 Shobhavati - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20226004000020/05/2022
560300157946 ಬಾಬು ರಾವ - ಮು.ಚಂದಾಪೋರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ.ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20223002000020/05/2022
560300157947 ಚನ್ನಾಪ್ಪಾ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20229006000020/05/2022
560300157948 ರಾಜಕುಮಾರ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/202212008000020/05/2022
560300157949 Sharamma - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20226004000020/05/2022
560300157950 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20223002000020/05/2022
560300157952 Pushpavati - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157953 ಮಾಲಯ್ಯ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157954 ಪ್ರಭುದೇವ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300157955 ಮಹಾದೇವಿ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022150010000020/05/2022
560300157956 ಸುಧರಾಣಿ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/202212008000020/05/2022
560300157957 vital - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157958 ಬಸವರಾಜ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20226004000020/05/2022
560300157959 ಅಂಬಿಕಾ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/202212008000020/05/2022
560300157960 lakshmi bai - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157961 indumati - ಮು ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300157962 sarubai - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157964 SIDRAM - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157965 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20226004000020/05/2022
560300157966 ಅಂಜಲಿ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820821/05/2022FPS****820821/05/2022150010000021/05/2022
560300157967 Kamalabai - ಮು ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300157968 Rajamma - ಮು ಚಂದಾಪೊರPHH(NK) / NCSBiometric****820821/05/2022FPS****820821/05/202212008000021/05/2022
560300157969 ಜಟಪ್ಪಾ - ಮು.ಚಂದಾಪೋರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ.ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300157970 ಬುಧ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/202212008000020/05/2022
560300157971 LAKSHMI BAI - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20229006000020/05/2022
560300157972 Zaremma - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820821/05/2022FPS****820821/05/202212008000021/05/2022
560300157973 ಶ್ರೀಮಂತ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20226004000020/05/2022
560300157974 ನಾಗಶಟ್ಟಿ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20226004000020/05/2022
560300157975 Pooja - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022180012000020/05/2022
560300157976 Prabhavati - ಚಂದಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300157977 ನಾಗಮ್ಮ್ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022180012000020/05/2022
560300157978 Mahadevi - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20229006000020/05/2022
560300157979 ಮಹೇಶ ರಾಜ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20229006000020/05/2022
560300157980 ಝರೇಪ್ಪಾ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20229006000020/05/2022
560300157981 ಶಿಲ್ಪಾ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****817318/05/2022FPS****817318/05/2022150010000018/05/2022
560300157982 ಅಮ್ರತ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157983 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಮು.ಚಂದಾಪೋರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ.ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****820821/05/2022FPS****820821/05/2022150010000021/05/2022
560300157984 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157985 Shobhavati - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300157987 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20226004000020/05/2022
560300157988 Chhoti Bee - ಮು.ಚಂದಾಪೋರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ.ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022180012000020/05/2022
560300157989 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022150010000020/05/2022
560300157990 ಮಹೆಬೂಬ ಬೀ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820821/05/2022FPS****820821/05/20229006000021/05/2022
560300157991 ಶಾಮರಾವ್‌ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/202212008000020/05/2022
560300157992 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ಮು.ಚಂದಾಪೂರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300157993 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022150010000020/05/2022
560300157994 Laxmi Bai - ಮು.ಚಂದಾಪೂರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****440421/05/2022FPS****440421/05/2022150010000021/05/2022
560300157995 ಶಿವರಾಜ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300157996 Savita - ಮು ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022200015000020/05/2022
560300157997 kalavati - ಮು.ಚಂದಾಪೋರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ.ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022180012000020/05/2022
560300157998 ತುಳಜಪ್ಪ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300157999 ರಾಮಣ್ಣ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/2022150010000020/05/2022
560300158001 Narasamma - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/202212008000020/05/2022
560300158002 Tejamma - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/202212008000020/05/2022
560300158003 Sharanamma - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158004 ಹಣಮಂತ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158005 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20229006000020/05/2022
560300158006 ಲಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/202212008000020/05/2022
560300158007 ಮಲಪ್ಪಾ - ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158008 Rajabai - ಖಾಶೇಮಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022200015000018/05/2022
560300158009 ದಿಗಂಬರರಾವ್‌ - ಮು ಖಾಶಂಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300158010 Uttamabai - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20229006000018/05/2022
560300158011 Laleetabai - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/202212008000018/05/2022
560300158012 Urmila - ಮು ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20229006000018/05/2022
560300158013 Krishanbai - ಮು ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022210014000018/05/2022
560300158014 rekha bai - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20223002000018/05/2022
560300158015 lalitha bai - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158016 Hirakanbai - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158017 gunda bai - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158018 ಮಹಾದೇವ ರಾವ - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20226004000018/05/2022
560300158019 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20229006000018/05/2022
560300158020 kamala bai - ಮು ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20223002000018/05/2022
560300158021 ರಮೇಶ - ಮು ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20229006000018/05/2022
560300158022 Nagubai Wadikar - ಮು ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20226004000018/05/2022
560300158023 ಬಾಬುರಾವ - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20226004000018/05/2022
560300158024 Vimalabai - ಮು ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/202212008000018/05/2022
560300158025 ಮಾರುತಿ - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158026 shankremma - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20223002000018/05/2022
560300158027 ಭಾಗಮ್ಮಾ - ಖಾಶಂಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022200015000018/05/2022
560300158028 ನರಸಿಂಗ್ - ಖಾಶಂಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300158029 kalavati - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022150010000018/05/2022
560300158030 basamma - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158031 reshma - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****785320/05/2022FPS****785320/05/2022180012000020/05/2022
560300158032 Vidyavati - ಖಾಶಂಫುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/202212008000018/05/2022
560300158033 Lingamma - ಮು ಚಂದಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/202212008000018/05/2022
560300158034 indumati - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20229006000018/05/2022
560300158035 Bhagyashri - ಖಾಶಂಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022200015000018/05/2022
560300158036 ಜಗದೇವಿ - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20226004000018/05/2022
560300158037 ಆಂಬೃತ - ಮು ಖಾಶಮಪುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20226004000018/05/2022
560300158038 ಸಂಜಿವಕುಮಾರ - ಮು ಖಾಶಮಪುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20229006000018/05/2022
560300158039 shantamma - ಮು ಖಾಶಮಪುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022150010000018/05/2022
560300158040 sangeeta - ಮು ಖಾಶಮಪುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158041 ಸುನಿತಾ - ಮು ಖಾಶಮಪುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/202212008000020/05/2022
560300158042 ಬಾಬುರಾವ - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20229006000018/05/2022
560300158043 Parvati - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022180012000018/05/2022
560300158044 ಮಾರುತಿ - ಖಾಶಂಫುರAAY(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022200015000018/05/2022
560300158045 Shobha - ಮು ಖಾಶಂಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022200015000018/05/2022
560300158046 Kavita - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022150010000018/05/2022
560300158047 ನಿವೃತಿ - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/202212008000018/05/2022
560300158048 ಬಾಬುರಾವ - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20223002000018/05/2022
560300158049 Kusumabai - ಮು ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/202212008000018/05/2022
560300158050 nagubai - ಮು ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158051 nagamma - ಖಾಶಂಫೂರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/202212008000018/05/2022
560300158052 chendramma - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158053 Parvati - ಮು ಖಾಶಮಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20229006000018/05/2022
560300158054 Chitrabai - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820821/05/2022FPS****820821/05/20226004000021/05/2022
560300158055 Sulochana - ಮು ಖಾಶಂಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022200015000018/05/2022
560300158056 Saru Bai - chandapurPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022210014000018/05/2022
560300158057 ಪಂಡರಿ - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20226004000018/05/2022
560300158058 ಸೋಪನ್‌ರಾವ್‌ - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20226004000018/05/2022
560300158059 Gayabai - ಮು ಖಾಶಂಪುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022200015000018/05/2022
560300158060 kalpan - ಖಾಶಂಮಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158061 ತಾನಾಜಿ - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20229006000018/05/2022
560300158062 ಬಳಿರಾಮ - ಮು ಖಾಶಂಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022200015000018/05/2022
560300158063 ಜಗನಾಥ - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20226004000018/05/2022
560300158064 ಸುಜಿರಾ ಬಾಯಿ - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820820/05/2022FPS****820820/05/20226004000020/05/2022
560300158065 ಚಂದ್ರಕಲಾಬಾಯಿ - ಮು ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158066 ಭಾನುದಾಸ - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158067 saru bai - ಮು ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158068 ಆಂಬೃತ ರಾವ - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20226004000018/05/2022
560300158069 karuna bai - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/202212008000018/05/2022
560300158070 Sarubai - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158071 ಬಾಬು - ಮು ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20226004000018/05/2022
560300158072 ರಾಮಣ್ಣ - ಮು ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20229006000018/05/2022
560300158073 ಬಾಜಿರಾವ - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20226004000018/05/2022
560300158074 hanamava - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158075 chitramma - ಮು ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/202212008000018/05/2022
560300158076 sharanamma - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158077 siddamma - ಚಂದಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022200015000018/05/2022
560300158078 ಕಾಶೇಮ್ಮಾ - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20229006000018/05/2022
560300158079 Ushabai - ಮು ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022180012000018/05/2022
560300158080 laximi bai - ಮು ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/2022180012000018/05/2022
560300158081 ಹರುಬಾಯಿ - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20226004000018/05/2022
560300158082 ವಿಠಲರಾವ್‌ - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20226004000018/05/2022
560300158083 rajbai - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20226004000018/05/2022
560300158084 Prayagabai - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158085 Nirmalabai - ಮು ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/202212008000018/05/2022
560300158086 Mangala Bai - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20229006000018/05/2022
560300158087 Kumabai - ಮು ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****820818/05/2022FPS****820818/05/20229006000018/05/2022
560300158088 ಮದನ ರಾವ - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158089 Dhondu bai - ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158090 ರಾಜಾ ಬಾಯಿ - ಮು ಖಾಶಂಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158091 ಉದಯ ಕುಮಾರ - ಮು ಡೋಂಗರಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/202212008000024/05/2022
560300158092 kastur bai - ಮು ಡೋಂಗರಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/202212008000024/05/2022
560300158093 ಚಂಪವತಿ - ಮು ಡೊಂಗರಗಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/20229006000024/05/2022
560300158094 Shivalila - ಮು ಡೋಂಗರಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/2022150010000024/05/2022
560300158095 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಡೂಂಗರಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/2022150010000024/05/2022
560300158096 ರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ - ಮು ಡೋಂಗರಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/20226004000024/05/2022
560300158097 Chinnamma - ಮು ಡೋಂಗರಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****549820/05/2022FPS****549820/05/202212008000020/05/2022
560300158098 sangamma - ಮು ಡೋಂಗರಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/20223002000024/05/2022
560300158099 ಹಾವಪ್ಪಾ - ಮು ಡೋಂಗರಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/2022150010000024/05/2022
560300158100 ಪಂಡಿತ - ಮು ಡೋಂಗರಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/202212008000024/05/2022
560300158101 Surekha - ಮು ಡೋಂಗರಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/2022150010000024/05/2022
560300158103 ಓಂಕಾರ - ಮು ಡೊಂಗರಗಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/202212008000024/05/2022
560300158104 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ಮು ಡೋಂಗರಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/20229006000024/05/2022
560300158105 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಮು ಡೋಂಗರಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158106 ಶಿವರಾಜ - ಮು ಡೊಂಗರಗಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/20229006000024/05/2022
560300158107 ಭೀಮನಣಾ - ಮು ಡೊಂಗರಗಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/20226004000024/05/2022
560300158108 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಮು ಡೊಂಗರಗಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/202212008000024/05/2022
560300158109 ಶಾಮ ರಾವ - ಮು ಡೊಂಗರಗಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****117216/05/2022FPS****117216/05/202212008000016/05/2022
560300158110 ಪುತಳಾಬಾಯಿ - ಡೋಂಗರಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/20226004000024/05/2022
560300158111 ಶಶಿ ಕಲಾ - ಡೋಂಗರಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022FPS****820824/05/2022150010000024/05/2022
560300158112 ಬಸವರಾಜ - ಮು ಡೋಂಗರಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****820824/05/2022