REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135978 Swati Patil - S/O: ಶ್ರೀಮಂತ ಡಾವರಗಾವೆ ಬಾಳುರ್ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136041 Asha - S/O ಪ್ರಲಾದ ೨/೨೧೬/೧ ಬಾಳೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/2022180012000015/05/2022
560300136093 ಶೇಷಾಬಾಯಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧನಸಿಂಗ್ಹ PHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/20229006000015/05/2022
560300136100 Somika - S/O ಶಂಕರ ಬಾಳೂರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/20226004000015/05/2022
560300136198 Rekha - C/O ನರಸಿಂಗರಾವ್ 2/270 ಬಾಳುರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/202212008000015/05/2022
560300136785 Raheeda Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಫಿ ಏಚ್‌ ನ 441 PHH(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/2022150010000014/05/2022
560300136792 Parmma - W/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಬಾಳೂರ ತಾ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****620416/05/2022FPS****620416/05/2022150010000016/05/2022
560300137143 Anita - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ ಜೈನಾಪುರ್ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/202212008000014/05/2022
560300137459 Premalabai - W/O ಹಣಮಂತ ಜೈನಾಪುರ ತಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/202212008000014/05/2022
560300137499 Pallavi - W/O ಸುಧಾಕರ # 118 , ಗೊರ್ನಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137592 Sunitha - W/O ಪ್ರಭಾಕರ್ ಗೊರನಾಳ ಗೊರನಾಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137618 Meenakshi - W/O ಹೌಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜೈನಾಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/20226004000014/05/2022
560300138010 Reshama - W/O ತುಳಸೀರಾಮ ಬಲುರ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****393514/05/2022FPS****393514/05/202212008000014/05/2022
560300138057 Ashwini - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೊರನಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138125 Surekha - W/O: ದತ್ತಾತ್ರಿ ಗೊರ್ನಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138256 Shobhavati - W/O: ನರಸಿಂಗ ಗೊರನಾಳ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300138311 ಪದ್ಮಣಿ ಬಾಯಿ - W/O ಈರಣ್ಣಾ ಬಾಳೂರ ತಾ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/20229006000015/05/2022
560300138319 Paravati - W/O ಬಸವರಾಜ್ 23 2 PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138472 Jyoti - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಗೊರ್ನಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138507 Gnyabai - W/O: ದಿಗಂಬರ ರಾವ ಗೊರನಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138637 Sampavati - W/O ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ೬ ಜೈನಾಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/20226004000014/05/2022
560300138720 Sharada - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಜೈನಾಪುPHH(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/202212008000014/05/2022
560300138763 Sanjeevani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ಬಾಳೂರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139107 Mahananda - W/O: ನರಶಿಂಗ ಕಾಂಬಳೆ ಗೋರ್ನಾಳ ಹಜನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139129 Anita - W/O: ರತ್ನಾಕರ ಗೊರ್ನಾಳ ಗೋರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139134 Sonubai - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಗೊರನಾಳ ಗೊರನಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139221 Kaveri - W/O: ಅನಿಲ ಕುಮಾರ ಹಜ್ಜರ್ಗೆ 58 PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139917 Megha - W/O ಸುಮೀತ್ ಪಾಟಿಲ್ ಗೋರನಾಳ ಗೋರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140539 Jagdevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾಲೂರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****620417/05/2022FPS****620417/05/20229006000017/05/2022
560300142077 Saraswati - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ # # ಗೋರ್ನNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142101 Rekha - W/O ಬಸವರಾಜ ಗೊರ್ಣಾಳ ಗೋರ್ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300142118 Santoshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡರಿ ಗೋರ್ನಾಳ ಹಜನಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142430 Malashri - W/O: ರಾಕೇಶ್ ಗೊರನಾಳ ಗೋರ್ನಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142506 Vijaylaxmi - W/O ಸಾಹುಲ್ ಬಲುರ್ ಬಾಳುರ್ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/20229006000015/05/2022
560300142571 Savita - W/O ವಸಂತ್ ೨-೫೪೨ ಬಾಳೂರ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****620416/05/2022FPS****620416/05/2022180012000016/05/2022
560300142681 Lilavati - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಬಾಳೂರ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/2022150010000015/05/2022
560300142712 Kavita - S/O ಗುರುಪಾದಯ್ಯಾ ೧-೮೧/೨ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****620416/05/2022FPS****620416/05/202212008000016/05/2022
560300142738 Kantabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬಾದಾಸ್ ಬಾಳೂPHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/202212008000015/05/2022
560300142758 Ghalemma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಕುಶ ಬಾಳುರ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/202212008000015/05/2022
560300142781 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/20226004000015/05/2022
560300142826 Sangamma - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಗೊರ್ನಾಳ ಗೋರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142836 Sevantabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ PHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/20226004000015/05/2022
560300142864 Shobhavati - W/O ಪರಶುರಾಮ 000 ಬಲೂರ ಬಾಳುರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/20229006000015/05/2022
560300142939 Subhash - S/O ಮಾರುತಿ ೨-೧೧೧/೧ ಬಾಳೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****620416/05/2022FPS****620416/05/20226004000016/05/2022
560300142959 Tukkamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುನಾಥ 2-250 ಬಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****620417/05/2022FPS****620417/05/20229006000017/05/2022
560300143039 Mahananda - W/O ಮಲ್ಲಗೌಂಡ ತಾ ಭಾಲಕಿ 12PHH(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/20229006000014/05/2022
560300143042 Padmavati - D/O ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ದೇವಕರ್ 0 # ಬಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****393514/05/2022FPS****393514/05/2022150010000014/05/2022
560300143044 Jagadevi - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ # . ಬಾಳುರ್ ಬಾಳುರPHH(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/20226004000014/05/2022
560300143073 Jaimata - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 91 ಜೈನಪುರ ಭಲಕPHH(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/20229006000014/05/2022
560300143094 Mahadevi - W/O ಲೋಕೇಶ 1/122 ಗೊರ್ಣಾಳ ಗೋರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143128 Anju Bai - W/O ದೇವಿದಾಸ್ ರಾಠೋಡ್ ಬಾಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****620416/05/2022FPS****620416/05/20226004000016/05/2022
560300143183 Priyanka - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಗೊರನಾಳ ಗೊರನಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300143240 Bharata Bai - W/O ನರಸಪ್ಪಾ ೨/೧೩೦ ಬಾಳೂರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****393514/05/2022FPS****393514/05/20226004000014/05/2022
560300143399 Varsha - W/O ವಸಂತ 34 ಗೊರನಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143480 Balika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನವನಾತ ಗೊರ್ಣಾಳ ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143514 Iramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲಗೊಂಡ 2-326 ಬಾಳುPHH(NK) / NCS------30000000-
560300143541 Bhageerathi - S/O: ಅಣ್ಣೇಪ್ಪಾ ಗೊರ್ನಾಳ ಗೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143599 ಶ್ರೀದೇವಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೇಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/2022150010000015/05/2022
560300143606 Ujwala - W/O ವೀಲಾಸ ಕುರುಬಖೇಳೆ 0 # ಬಾಳುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143607 Gangamma - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ ಬಾಳೂರ ತಾ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****620418/05/2022FPS****620418/05/20226004000018/05/2022
560300143627 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - W/O ಸಂಗಪ್ಪಾ ೨-೨೮೬ ಬಾಳೂರ ತPHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/20229006000015/05/2022
560300143698 Godaveri - W/O ಅಶೋಕ . . ಬಾಳುರ್ ಬಾಳುರ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/20229006000015/05/2022
560300143859 Jaganath - S/O ಶಂಕರೇಪ್ಪಾ #8 ಜೈನಾಪುರ ಜೈPHH(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/20223002000014/05/2022
560300144059 Kalavati - W/O ಸಂಜಯ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಬಾಳೂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300144084 Jayalakshmi - ಜೈರಮ್ ಬಾಳುರ್ 2-233 ಕರ್ನಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144219 Rangamma - W/O ಸುನಿಲ್ ಬಾಳೂರ ತಾ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/20226004000015/05/2022
560300144237 Renuka - S/O: ನಾಗಪ್ಪಾ ಗೊರ್ನಾಳ ಗೋರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300144238 Minakshi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ ಗೋರನಾಳ ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144240 Pornima - W/O ಸದಾನಂದ ಗೊರನಾಕರ 23 # ಗೋರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300144241 Ramabai - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಗೊರ್ನಾಳ ಗೋರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300144248 Sheranamma - S/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ # # ಗೋರ್ನಾಳ ಹಜನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144319 Nagina - W/O: ಕುಶಾಲ ಗೊರ್ನಾಳ ಗೋರ್ನಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144320 Aruna - W/O: ಶಾಮವೆಲ್ ಮೋತೀರವೇ ಗೊರನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144381 Pooja - W/O ಪರಮೇಶ್ವರ - - ಬಾಳುರ್ ಬಾಳುPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144395 Vanita - W/O ರಣಧೀರ 2/351 . ಬಾಳುರ್ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****620416/05/2022FPS****620416/05/20229006000016/05/2022
560300144425 Ashwini - W/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಗೊರನಾಳ ಗೋರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144689 Premala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನವಾಜೇಪ್ಪಾ ಜೈನಾಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/2022150010000014/05/2022
560300144718 Vijay Laxmi - S/O ಶರಣಪ್ಪ ಜೈನಾಪುರ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/20226004000014/05/2022
560300144741 Sunita - W/O ಅಶೋಕ ೫೭/೨ ಜೈನಪುರ್ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/2022150010000014/05/2022
560300144742 Ismail Sab - S/O ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ 2/221 ಬಾಳುರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300144744 Santosh - S/O ಬದ್ದು ೨-೧೧೦/೧ ಬಾಳೂರ ತPHH(NK) / NCSBiometric****620416/05/2022FPS****620416/05/20226004000016/05/2022
560300144745 Shweta - W/O ಮಹೇಶ ಬಾಳೂರ ಬಾಳೂರ ಬಾಳೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/20226004000014/05/2022
560300144750 Lalita - S/O ಗಣಪತಿ ಬಾಳೂರ ತಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****620417/05/2022FPS****620417/05/20226004000017/05/2022
560300144753 Kalavati - W/O ಶಂಕರರಾವ್ ಬಾಳೂರ ತಾ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/20223002000015/05/2022
560300144756 Laxmibai - S/O ಝರಗೊಂಡಾ ೧/೫೫/೩ ಬಾಳೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/20229006000015/05/2022
560300145097 Renukha - S/O: ಭೀವಾಜಿ ಗೊರ್ನಾಳ ಗೋರ್ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145098 Pooja - W/O ಮಂಜುನಾಥ , ಗೊರನಾಳ ಹಜನಾಳ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145119 Asha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪ ಜೈನಾಪುರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/20226004000014/05/2022
560300145122 Shantamma - W/O ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಜೈನಾಪುರ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/20223002000014/05/2022
560300145138 Sunita - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 2/370 ಬಾಳುರ ತPHH(NK) / NCSBiometric****620416/05/2022FPS****620416/05/20226004000016/05/2022
560300145140 Yamunabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜೀಟ್ಟಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145144 Meera - W/O ಉದವ ೨೨೯ ಬಾಳೂರ ತಾ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145147 Pushpavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕ ರಾವ್ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****620416/05/2022FPS****620416/05/20223002000016/05/2022
560300145148 Bhagyasree - S/O ಮಾಣಿಕ್ ಬಾಳೂರ ತಾ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/20226004000014/05/2022
560300145152 Jyoti - W/O ಕೊಟರಯ್ಯ 1 ಬಾಳ್ಳುರ್ ಬಾಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/20229006000015/05/2022
560300145156 Lalita Bai - S/O ಬಾಬುರಾವ ಬಾಳೂರ ತಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****620416/05/2022FPS****620416/05/20226004000016/05/2022
560300145161 Jyoti - W/O ಹಾವಗಿರಾವ ಬಾಳೂರ ತಾ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/20229006000015/05/2022
560300145363 Priyanka. - S/O: ಅರ್ಜುನ ಗೊರನಾಳ ಗೋರ್ನಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145365 Shantamma - S/O: ಅರ್ಜುನ ಗೊರನಾಳ ಗೋರ್ನಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145508 Priyanka - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಾಳುರ್ ಬಾಳುರ ಅಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145818 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟಿಲ್ 32NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300148065 ವಾಜಿದ್‌ ಸಾಬ - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/2022200015000015/05/2022
560300148066 shantamma - ಮು ಬಾಳೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300148067 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾಠೋಡ್ AAY(NK) / NCSBiometric****620416/05/2022FPS****620416/05/2022200015000016/05/2022
560300148068 ಅನುಶ್ ಬಾಯಿ - ಬಾಳೂರAAY(NK) / NCSBiometric****620416/05/2022FPS****620416/05/2022200015000016/05/2022
560300148069 ರಾಮರಾವ್‌ - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****620416/05/2022FPS****620416/05/2022200015000016/05/2022
560300148070 Manjula - ಬಾಳೂರAAY(NK) / NCSBiometric****393514/05/2022FPS****393514/05/2022200015000014/05/2022
560300148071 Tejamma - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****620416/05/2022FPS****620416/05/20229006000016/05/2022
560300148072 ಶಾಲು ಬಾಯಿ - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/2022200015000015/05/2022
560300148073 Aktar Begum - ಬಾಳೂರAAY(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/2022200015000014/05/2022
560300148074 BUDDI VATI - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/2022200015000015/05/2022
560300148075 ಈಶ್ವರ - ಬಾಳೂರPHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/20226004000015/05/2022
560300148076 ಉಮೇಶ - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/2022200015000014/05/2022
560300148077 SARASWATI - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/2022200015000014/05/2022
560300148078 Mallamma - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300148079 ವಿಠಲ - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****620417/05/2022FPS****620417/05/20226004000017/05/2022
560300148080 KAMALAMMA - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/2022200015000015/05/2022
560300148081 ಭಿಮಶಾ - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/20223002000015/05/2022
560300148082 CHANDA BAI - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****620416/05/2022FPS****620416/05/2022200015000016/05/2022
560300148083 ಶಿವರಾಮ - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/20223002000015/05/2022
560300148084 ಉಮಲಾ - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****620416/05/2022FPS****620416/05/20223002000016/05/2022
560300148085 ಗೊವಿಂದ - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****620416/05/2022FPS****620416/05/2022200015000016/05/2022
560300148086 ಮಂಗಲಾ ಬಾಯಿ - ಬಾಳೂರAAY(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/2022200015000014/05/2022
560300148087 ಚಂದ್ರ - ಬಾಳೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148088 KAMALA BAI - ಬಾಳೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148089 Bismla Bi - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/2022200015000015/05/2022
560300148090 Sultana Bee - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/2022200015000014/05/2022
560300148091 ಸತ್ಯ ವತಿ - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/2022150010000014/05/2022
560300148092 Savitrabai - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148093 ವೀರಸಂಗಪ್ಪಾ - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****393514/05/2022FPS****393514/05/20223002000014/05/2022
560300148094 GANGAMMA - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/20223002000015/05/2022
560300148095 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****620416/05/2022FPS****620416/05/20229006000016/05/2022
560300148096 Vidyavati - ಬಾಳೂರAAY(NK) / NCSBiometric****393514/05/2022FPS****393514/05/2022200015000014/05/2022
560300148097 Rangamma - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/20223002000015/05/2022
560300148098 ಪ್ರಭು - ಮು.ಬಾಳೂರAAY(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/2022200015000015/05/2022
560300148099 Lata - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/202212008000015/05/2022
560300148100 Laxmi Bai - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148101 Paregabai - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/20226004000015/05/2022
560300148102 Jaisheela Chalva - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/2022200015000015/05/2022
560300148103 ಶಾರದಾ - ಬಾಳೂರAAY(NK) / NCSBiometric****393514/05/2022FPS****393514/05/2022200015000014/05/2022
560300148104 ಬಾಬು ರಾವ - ಮು ಬಾಳುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/2022200015000015/05/2022
560300148105 ಶಿವಾಜಿ - ಬಾಳೂರAAY(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/2022200015000015/05/2022
560300148106 mahadevi - ಮು ಜೈನಾಪುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/20223002000014/05/2022
560300148107 ಮಂಗಲಾ - ಜೈನಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/20223002000014/05/2022
560300148108 TANGeMMA - ಮು ಗೋರನಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148109 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ಮು ಗೋರನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148110 ಸುಭಾಷ ರಾವ - ಗೋರನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148111 sharamma - ಮು ಗೋರನಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148112 ರಘುನಾಥ - ಮು ಗೋರನಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148113 ಶಂಕರ - ಮು ಗೋರನಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148114 Sulubai - ಮು ಗೋರನಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****620415/05/2022FPS****620415/05/2022200015000015/05/2022
560300148115 ಶಿವಮ್ಮಾ - ಮು ಗೋರನಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148116 ಪದು ಬಾಯಿ - ಮು ಗೋರನಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148117 ತುಕಾರಾಮ - ಮು ಗೋರನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148118 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಮು ಗೋರನಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148119 Gangabai - ಮು ಗೋರನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000