REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135613 Urmila - W/O: ನಾಗೇಶರಾವ ಕೆರೂರ(ಏಚ್)NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136064 Parvati - W/O: ಓಂಕಾರ ಕೆರೂರ(ಏಚ್) PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136065 Shreedevi - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ 231 ಕೆರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300136360 Ujvala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗ್ಯಾಣಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136634 Sandhya - S/O: ಕಾಶೀರಾಮ ಕೆರೂರ(ಏಚ್‌) PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137466 Sonabai - W/O: ರಾಮರಾವ್ ಕೆರೂರ(ಏಚ್) PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138242 Vachilabai - W/O: ಕೊಂಡಿಬರಾವ ಕೆರೂರ(ಏಚ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138244 Rukminibai - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಕೆರೂರ(ಏಚ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138245 Sunita - S/O: ಬಾಪುರಾವ ಕೇರೂರ (ಏಚ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138513 Kousabayi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀರಾಮ ದನ್ನೂರೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140363 Roopabai - W/O: ವೆಂಕಟರಾವ 231 ಕೆರೂರ(ಏಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141504 Kerabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುಕುಂದರಾವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141677 Kavitabai - W/O: ದತ್ತಾತ್ರಿರಾವ 102 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141742 Kevalabai - W/O: ಜ್ಞಾನದೇವ ಕೆರೂರ(ಏಚ್) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141743 Rukminibai - W/O: ಮುರಳೀಧರ ರಾವ ಕೆರೂರ(ಏಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141807 Kaushabai - W/O: ಕಡಾಜಿರಾವ್ ಕೆರೂರ(ಏಚ್‌NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141836 Shakuntala - W/O: ದಿಗಂಬರರಾವ್ 79 ಕೆರೂರ(ಏNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141837 Nagubai - W/O: ತಾನಾಜಿ ಕೆರೂರ(ಏಚ್) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141896 Kavitabai - W/O: ವೆಂಕಟರಾವ ಕೆರೂರ(ಏಚ್) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141911 Balika - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಕೆರೂರ(ಏಚ್) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142682 Kranti - W/O ಸಂದೀಪ . . ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಕೇರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142708 Prabhavati - W/O: ಧನರಾಜ ಕೆರೂರ (ಏಚ್) ಕೇPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142728 Ashwini - W/O: ತಾನಾಜಿ 146 ಕೆರೂರ(ಏಚ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142863 Bhagyashree - S/O: ಧನಾಜಿ ರಾವ್ ಗೌ0ಡೇ 167 ಕೇರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142872 Rohini - W/O ಸತೀಶ 140 . ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಕೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142907 Dhondubai - W/O ದೇವಿದಾಸ ಕುರುಂನಳೆ . . ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143157 Sarubai - W/O: ದಿಗಂಬರ ಕೆರೂರ(ಏಚ್) ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143174 Jayamma - S/O ದೇವಿದಾಸ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143503 Nilavati - W/O ಭಾನುದಾಸ್ ಏಅಕ್ಲೂರೆ ಕೇರೊರ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143580 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಚೀಂದ್ರ ಕೆರೂರ ಏಚ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143624 Savita Bai - S/O: ವಿಠಲ್ ರಾವ 36-17 ಕೇರೊರ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143838 Sudeshna - W/O: ಮಧುಕರ್ ನಾಗಲಗೀದ್ದೆ ಕೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143900 Padminabai - W/O ಮುರಾಹರಿ 6 ಕೆರೂರ (ಏಚ್) ಕೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143904 Nirmala - W/O: ಭಿಮರಾವ ಕೆರೂರ(ಏಚ್) ಕೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143925 Sandhyabai - W/O: ಪುಂಡಲಿಕ 78 ಕೆರೂರ(ಏಚ್)NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143960 Vaijantimala - W/O ತುಕಾರಾಮ ನಾಗಲಗೀದ್ಡೆ ಕೆರೂರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144047 Rekhatai Govindrao - W/O: ಗೋವಿಂದರಾವ ಭಾಲ್ಕಿ #2NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144188 Shanatabai - W/O: ಧನಾಜಿ ರಾವ ಕೆರೂರ(ಏಚ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300144474 Sushila Bai - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ 169 ಕೆರೂರ (ಏಚ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300144486 Arati - S/O: ಮಾರುತಿ ರಾವ ಕೆರೂರ( ಏಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144907 Champa Bai - W/O ಈಶ್ವರ ರಾವ #269 ಕೆರೂರ (ಏಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144935 Shivashankar - S/O ಬಾಲಾಜಿರಾವ್ 94 ಕೆರೂರ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300148124 TEJA BAI - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148125 ವೀಠ ಬಾಯಿ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148126 ಬ್ರಾಹಮಾ ಜೀ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148127 ravu bai - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148128 ನೀಲಕಂಠ` ರಾವ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148129 ಕೇರು ಬಾಯಿ - ಕೇರೂರ(ಹೆಚ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300148130 Nilamma - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148131 ಚಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148132 jahira begam - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148133 ಪ್ರಭು - ಕೆರೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148134 ವೈಜಿನಾಥ - Keroor(H)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300148135 RUKMINI BAI - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148136 ಮಾರುತಿ ರಾವ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148137 YASHODA BAI - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300148138 AMBuBAI - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148139 VANDANA BAI - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148141 rukmini bai - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148142 Kalavati - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148143 SHINA BAI - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148144 LAXMI BAI - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148145 ಕಿಶನ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148146 SHIV RAM - ಮು ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148147 Sumeetrabai - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148148 ಓಂಕಾರ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300148149 ಸುದಾಕರ - ಕೇರುರ ಎಚAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148150 ಬಾಬುರಾವ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300158499 ಬಾವು ರಾವ - ವಿಳಾಸ : ಕೆರೂರ (ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300158500 jija bai - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158501 ಪಾರ್ವತಿ - ಕೇರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158502 laxmi bai - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158503 ಭೀಮ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158504 Nageenabai - ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158505 ಸುಭಾಷ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158506 Vimalabai - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158507 ಪುಂಡಲಿಕ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158508 ಪ್ರಕಾಶ ರಾವ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300158509 laxmi bai - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158510 ಜ್ಞಾನ ದೇವ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158511 Sangita - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158512 ದಿಲಿಪ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158513 DHANAJI RAO - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158514 chitra bai - ಮು ಕೆರೊರ (ಹೆಹ್) ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158515 ಧರ್ಮಾಜಿ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300158516 ಭಿವಾಜಿ - ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158517 Sheelabai - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300158518 Shevantabai - ಕೇರೂರ್ (ಹೆಚ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300158519 ಶಿವ ರಾಮ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158520 ಶಿವಾಜಿ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300158521 ಮೀನಾ - ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158522 ಸಿಮಿಂತಾ ಬಾಯಿ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158523 Kantamma - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300158524 ಆನಂದ ರಾವ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158525 ಪ್ರಕಾಶ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158526 ಎಶಪ್ಪಾ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158527 ರಮೇಶ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158528 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300158529 ಗಿನ್ನು - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158530 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158531 ರಘುನಾಥ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158532 Anusaya - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300158533 ಗೊವಿಂದ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158534 Godavari - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158535 ರವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಗಣಪತಿರಾವ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158536 Daivata Bai - ಮು ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158537 shobha - ಶೋಭಾವತಿ ಗಂಡ ಸುರ್ಯಕಾಂತ ಮು ಕೇರೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158538 ಶರಣು - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300158539 Sheshabai - ಮು ಕೆರೊರ(ಹೇಚ್) ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158540 ಬಾನು ದಾಸ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158541 ಶಂಕರ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158542 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158543 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158544 Meerabai - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158545 ನೌ ನಾಥ - ನೌವನಾಥ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮು|| ಕೇರೂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158546 ಮಂಜುಳಾ - ಕೆರೊರPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300158547 ನರಸಿಂಗರಾವ್‌ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158548 ವೆಂಕಟ - ಕೆರುರ (ಏಚ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300158549 ದಿಲಿಪ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158550 Chaya Bai - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158551 ಸುರೇಶರಾವ್‌ - ಮು ಕೇರೊರ (ಎಚ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300158552 rukkubai - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158553 ದತ್ತು - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158554 kalavati - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158555 geeta - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158556 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158557 ಶಿವರಾಯ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158558 Sobha - ಕೇರೂರ(ಹೆಚ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300158560 Sarubai - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300158561 ಪದ್ಮಿನಾ ಬಾಯಿ - ಕೆರೂರ (ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300158562 ಪ್ರಯಾಗ ಬಾಯಿ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158563 Sunitabai - ಮು ಕೆರೊರ(ಹೇಚ್) ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158564 ಶಿವಾಜಿ ರಾವ - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158565 Champabai - ಕೇರೂರ (ಎಚ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300158566 ಸುರುಪು ರಾವ - ಕೇರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300170152 SULAKSHANA - ಕೇರುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170153 ಸಾಗರಾ ಬಾಯಿ - Keroor(H)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170155 ವಿಠಲ ರಾವ - ಕೇರೂರ (ಎಚ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170156 ಸ್ವರುಪ ರಾವ - ಕೆರೊರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170157 ಯಾದವ ರಾವ - Keroor(H)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170158 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - Keroor(H)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175664 Meerabai - ಮು ಕೆರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300179480 ಪ್ರತಿಭಾ - ಮು ಕೇರೋರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179931 ಜ್ಞಾನಬಾ - ಮು ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179932 ANITA - ಮು ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300179933 Shimanth Bai - ಮು ಕೆರೊರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179934 ಅನಿಲ್‌ಕುಮಾರ - ಮು ಕೆರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179935 ಏಕನಾಥ್‌ - ಮು ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179936 MAHANANDA - ಮು ಕೆರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300179937 laxmibai - ಮು ಕೇರೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300179938 Kamalabai - ಮು ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300179939 ದೇವಿದಾಸ - ಮು ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179940 Kashibai - ಮು ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179941 Janabai - keroor(H)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300179942 ಹಣಮಂತರಾವ್‌ - ಮು ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300179943 Sobhabai - ಮು ಕೆರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179944 Nagamma - ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179945 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179949 ಸರುಬಾಯಿ - ಮು ಕೆರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179950 Kavita - C/O ಶರದ ಸೈನಾಜಿ ಹೌಸ್ ನ.108 ಮೇAAY(NK) / NCS------200000000-
560300179951 Anusabai - ಮು ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300179952 ಕಿಶನ ರಾವ - ಮು ಕೇರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179953 Chudabai - keroor(H)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300179954 ಸೋಪಾನ - ಮು ಕೆರೊರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179955 ಮಾರುತಿರಾವ್‌ - ಮು ಕೆರೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179956 ಗುಣಾಜಿ ರಾವ - ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179957 ಜೈಕರ್‌ - ಮು ಕೆರೊರPHH(NK) / NCSBiometric****457616/05/2022FPS****457616/05/202212008000016/05/2022
560300179959 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಮು ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179960 ಪುಂಡಲೀಕ್‌ - ಮು ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179961 ಅತ್ಮಾರಾಮ - ಮು ಕೆರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179962 ಅಂಕುಶ ಚನ್ನಾಳೆ - ಮು ಕೆರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179963 ನಾಗಪ್ಪಾ - keroor(H)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300179964 Laxmibai - ಮು ಕೆರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300179968 Gopabai - ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179969 Laxmibai - Keroor(H)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300179970 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಮು ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179971 ಶೇಕುಂತಲಾ - ಮು ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300179973 ಗಜಾನಂದ್‌ ಮುದಾಳೆ - ಮು ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300179974 Mina - ಮು ಕೆರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179975 Rangubai - ಮು ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300179976 Sudishna - ಮು ಕೆರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179977 SUSEELA BAI - ಮು ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179978 ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ - ಮು ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300180083 Shakuntalabai baburao - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300180438 Abhngarao murahari - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300180482 Champabai pundalik - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300180483 Kalavatibai - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180490 ಕುಸುಂಬಾಯಿ ಪದ್ಮಗೀರ - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180491 ಉದ್ದವರಾವ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಸ - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300180599 ಕಿಶನಗಿರ - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300180610 Vachalabai - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180619 ದೈವತಾಬಾಯಿ - ಶಿವಾಜಿರಾವ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಸಾ: PHH(NK) / NCS------180000000-
560300180654 ratnam tukaram - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300180655 ನರಸಿಂಗರಾವ - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180667 Chandrabai - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180722 Latabai - ಮೆಹಕರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300182300 poonam - ಸುಧಾಕರ ತಂದೆ ವಿಶ್ಚನಾಥ ಸಾ: ಕೇರುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300182330 ಬಾಯಿಸಾಬಾಯಿಬಾಯಿ ಜಯವಂತ - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300182339 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ದತ್ತಾತ್ರಿ ತಂದ ಮುಕಿಂದರಾವ ಸಾ: PHH(NK) / NCS------120000000-
560300182340 Radha - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182341 Dhanashree - ನಾಗಉರಾಮ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾ: ಕೇರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182342 ರಾಮಕಿಶನ ವೈಜಿನಾಥ - ರಾಮಕಿಶನ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಸಾ: ಕೇರುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182343 Kondobai - ಭೀಮ ತಂದೆ ಪಾಂದುರಂಗ ಸಾ: ಕೇರುರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300182394 ಸುಭಿದ್ರಾಬಾಯಿ - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182402 Satyabham - ಸಾ: ತಾ: ಕೇರೂರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------210000000-
560300182407 Padminibai - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182421 parasuram nilakatharao - ಸಾ: ಕೇರುರು ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300182424 hanmanth tulasinram - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182427 Bharat marutirao - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300182429 sheshabai marutirao - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182432 Dhanwantbai - ಸಾ: ಕೆರುರತಾ: ಬಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300182435 Madhukar manohar - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300182436 ಶೇಷಾಬಾಯಿ - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182442 Pooja - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/202212008000015/05/2022
560300182443 ಶೋಭಾಬಾಯಿ ಪುಂಡಲಿಕರಾವ - ಸುಬ್ಬಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪುಂಡಲಿಕರಾವ ಸಾ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182454 ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಾನಿಕರಾವ - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182455 ಮಾಣೀಕರಾವ - ಕೆರುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300182460 babeeta bheem - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182465 Radhika - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300182468 Kondiba Ramachandra - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300182472 sunil vithalrao - ಸಾ:ಕೇರೊರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182490 vikash maruthirao - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300182492 shivaraj maruthirao - ಸಾ:ಕೆರುರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182498 sunil sopanrao - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300184590 ವಂಕಟ - ಮು ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184595 Yemuna Bai - ಮು ಕೆರೊರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184599 ಮಾನಿಕರಾವ್‌ - ಮು ಕೆರೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184601 ಅಂಬಾದಾಸ - ಮು ಕೆರೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184603 GAJARA BAI - ಮು ಕೆರೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300184605 Shobhabai - keroor(H)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184606 Prakash - ಮು ಕೆರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184608 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ - ಮು ಕೆರೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184615 ಅಂಬಾದಾಸ - ಮು ಕೆರೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185442 Rekha - ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೊಹನರಾವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300185578 Latabai - ಉಧವರಾವ ಶೆಶೆರಾವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185590 Arunabai marutirao - ಅರುಣಾಬಾಯಿ ಮಾರುತಿರಾವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185716 laxman kesherao - ಸಾ:ಕೇರೂರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185722 shekhabai - ಸಾ:ಕೇರುರ ತಾ:ಭಾಕ್ಲಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185733 Rajeram - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185790 Anusayabai - ಸಂಜೀವ ತಂದೆ ಮೊಹನರಾವ ಸಾ:ಕೇರೂರ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185810 Sumitrabai - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185819 ಶೊಭಾ - ಕೇರುರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185825 prakash Revanappa - ಸಾ:ಕೇರೂರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185826 urmila bai - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185961 ahilabai - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300186131 Suresh rajeram - ಸಾ: ಕೇರುರ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300188155 KAMALA BAI - ಮು ಕೆರೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300195423 Satyashila - ಮು ಕೇರುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300195481 Savithra - ಮು ಕೆರೊರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300195699 Sangeeta - ಗೊವಿಂದ ಬಿರಾದಾರ 29/1 ಕೇರೊರ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195716 Kanta Bai - ಅಭಂಗರಾವ ಎಕಲುರೆ 246 ಕೇರೊರ ಕೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560300195736 Jai Shri - ನಿವ೵ತಿ ಪಾಟಿಲ 77/3 ರಸ್ತೆ ಕೇರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300195776 Premalabai - ಲಕ್ಷಿಮಣರಾವ 176 176 ಕೇರೊರ ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195914 Sushilabai - ದಾಮೊದರ ಬೇದ್ರೆ 40/1 ಕೊರೊರ ಕೊPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196032 Ashwini - ಸತಿಶ 176/1 176/1 ಕೇರೊರ ರಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****533714/05/2022FPS****533714/05/202212008000014/05/2022
560300196078 Sunita - ಶೀವಾಜಿರಾವ 52 ಕೆರುರ ಕೇರೊರ ರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196175 Akshata - ಮಾಹಾದೇವಗೀರ ಗೀರಿ 167/1 ಕೇರುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300196458 ಸಾರಿಕಾ - ವಿನೋದ ಬೇದ್ರೇ 200 ಕೇರುರ ಕೇರೊPHH(NK) / NCS------90000000-
560300196660 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ - ಮದನ 30/1 ಕೆರುರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300196661 HIRKANBAI - ಪುಡಲಿಕರಾವ 77/1 ಕೆರುರ ಕೇರೊರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300196662 Sumitra Bai - ವೀಥ್ಥಲ 77/1 ಕೇರೊರ ಕೇರೊರ ಕೇPHH(NK) / NCS------180000000-
560300197615 Renuka - ಭಿಮರಾವ 226/1 226/1 ಕೇರೊರ ರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300197618 Rukminibai - ವ್ಯಜಿನಾಥ ಸುರ್ಯವಂಶಿ 227 ಕೇರೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197820 Laxman - ಶಂಕರರಾವ 331 331 ಕೇರೊರ ರಸ್ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560300197821 Savitha - ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುಜೇ 01 ಕೆರುರ( ಚ) PHH(NK) / NCS------120000000-
560300197822 ಪ್ರಯಾಗಬಾಯಿ - ಬಾಬುರಾವ 47 47 ಕೇರೊರ ರಸ್ತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300197823 Saraswati - ಸುಧಾಕರ ಗವಡೇ 302 ಕೇರೊರ ಕೇರೊರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300197825 Vitabai - ಶಿವಾಜಿರಾವ 226 ಕೇರೊರ ಕೇರೊರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197826 Shalutai - ದ್ನಯಾನೆಶ್ವರ 226 ಕೇರೊರ ಕೇರೊರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300197827 Kerubai - ಮಾರೊತಿರಾವ 183 183 ಕೆರುರ ರಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560300197828 Sarasvti - ನೀರ್ವತಿ ಆವದತ್ತಪುರೆ 318 ಕೊರೊರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197829 Bharat Bai - ಹಣಮಂತರಾವ ಆವದತ್ತಪುರೆ 318 ಕೊರೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197830 Chaya - ಸಂಜಿವ ಮುದಾಳೆ 204 ಕೇರೊರ ಕೇರೊPHH(NK) / NCS------120000000-
560300197833 shahubayi - ಆಪ್ಪಾರಾವ ಬಿರಾದಾರ 209 ಕೇರೊರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197834 Ambika - ಕೆಶವ ಬಿರಾದಾರ 209 ಕೇರೊರ ಕೇರೊPHH(NK) / NCS------90000000-
560300197835 Deepika - ದೆವಿದಾಸ 111 111 ಕೇರೊರ ರಸ್ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560300197836 Premilabai - ಶಿವಾಜಿ ರಾವ ವಾಡಿಕರ 105 ಕೇರೊರ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300197837 Mamathabai - ಭಾನುದಾಸ 213 ಕೇರೊರ ಕೇರೊರ ಕೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560300197838 Balika - ಶ್ರಿಪತರಾವ 213 ಕೇರೊರ ಕೇರೊರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300197839 Sundarabai - ಶ್ರಿಮಂತರಾವ 12 ಕೇರೊರ ಕೇರೊರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300197840 Padaminibai - ನಾಗುರಾಮ 28 28 ಕೇರೊರ ರಸ್ತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300197841 Radhika - ಭಿಮ 70 ಕೇರೊರ ಕೇರೊರ ಕೇರೊರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300197843 Panchabai - ಕಿಶನರಾವ 217 ಕೇರೊರ ಕೇರೊರ ಕೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560300197844 Padaminibai - ತುಳಸಿರಾಮ ಬೇದ್ರೇ 200 ಕೇರುರ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197845 Sushilabai - ದಿಗಂಬರರಾವ ಬಿರಾದಾರ 1/209 ಕೇರೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197846 Sonu Bai - ಶಂಕರೃಆವ 331 331 ಕೇರುರು ರಸ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197847 Aalka - ಗುರುನಾಥ 72/2 72/2 ಕೇರೊರ ರಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197848 Prayagbai - ಪುಂಡಲಿಕರಾವ 42 42 ಕೇರೊರ ರಸ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300197849 Shantabai - ನರಸಿಂಗರಾವ 175 175 ಕೊರೊರ ರಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197850 ಉರ್ಮೀಳಾಬಾಯಿ - ನರಸಿಂಗರಾವ 14/2/1 14/2/1 ಕೇರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197878 Kamalabai - ಬಾಬುರಾವ 297 ಕೇರೊರ ಕೇರೊರ ಕೇPHH(NK) / NCS------150000000-
560300199044 Lalita Bai - ದೆವಿದಾಸ ಕೊಂಡಿಬಾ 90 ಕೇರೊರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300199051 Satya Bhama - ಮಾಹಾದೇವ ವಿಠಲರಾವ 209 ಕೇರೊರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300199150 Shahinabee - ಮೈನೊದ್ದಿನ 194 ಕೇರುರ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300199152 Sunita - ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ಮಧುಕರ 227 ಕೇರೊರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300199153 Asma - ಮಹೆಬುಬ ಖೈಸರಮಿಯ್ಯಾ 2/61 ಕೇರೊPHH(NK) / NCS------90000000-
560300199154 Bharat Bai - ಜನಾರ್ಧನ ದಿಗಂಬರಾವ 219 ಕೇರೊರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300199156 Shakerabee - ಖೈಸರಮಿಯ್ಯಾ ಫಕ್ರೊದಿನ 261 ಕೇPHH(NK) / NCS------120000000-
560300199157 Meera Bai - ಪ್ರಕಾಶ ಲಕ್ಚ್ಮಣರಾವ 252 ಕೇರೊರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300199161 Laxmi Bai - ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೆಂಕಟ 123 ಕೇPHH(NK) / NCS------120000000-
560300199213 Merabai - ಮಿರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿನಾಯಕರಾವ 80 ಕೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560300199584 Asha - ಸಂತೋಷ ದಿಗಂಬರಾವ 79 ಕೇರುರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300199664 Savitha - ಸವಿತಾ ಗಂಡ ಸುರೇಶ 125 ಕೇರೊರ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300204167 Kalavatibai - W/O: ವಿಠಲರಾವ್ 209/1 ಕೆರೂರ(NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300204258 Paramavati - W/O: ಗಣಪತರಾವ ಕೆರೂರ(ಏಚ್‌) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300204259 Mahananda - S/O: ತಾನಾಜಿರಾವ ಕೇರೂರ (ಏಚ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300204698 Hirkanabai - W/O: ರಮೇಶ ಕೆರೂರ(ಏಚ್) ಕೇರೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205069 Ranoji - S/O: ರಾನೋಜಿ 118 ಕೆರೂರ(ಏಚ್)NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205108 Sunita - W/O ಸುಧಾಕರ ಬಿರಾದಾರ 72 . ಕೇರೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300205119 Anita Bai - W/O: ಶ್ರೀಹರಿ ಗುಂಜೆ 174 ಕೇರೊರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205417 Sangeeta - S/O: ರಘುನಾಥರಾವ ಕೆರೂರ ಕೇರೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205509 Sangeeta - W/O ಗೋವಿಂದ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300205629 Vijaya - W/O ಮಾರುತಿ . . ಗೊರ್ನಾಳ ಗೋರ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300205882 Jaishree - C/O ರಾಜ ರಾಮ #102 ಕೆರೂರ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206138 Haybat Rao - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹೈಬತರಾವ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206160 Subhadrbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ ಗಿರಿ ಕೆರೂರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206162 Suchit - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ ಗಿರಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206351 Anita - W/O ಸಂತೋಷ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಕೆರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206371 Anuradha - C/O ದತ್ತಾತ್ರ್ಯ ಜಾಧವ 7 . ಕೇರೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206419 Arunabai - W/O: ಗೋವಿಂದರಾವ ಕೆರೂರ(ಏಚ್‌NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206439 Nagubai - W/O: ಬಾಬುರಾವ 182 ಕೆರೂರ(ಏಚ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206545 Poonam - C/O ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ 123 . ಕೆರೂರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206599 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ ಗೊರನಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206664 Venkat - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಡಿಗಂಬರ ರಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206989 Kalpana - W/O ನವನಾಥ ಬಿರಾದಾರ 72 . ಕೇರೊರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300207285 Vachalabai - W/O: ಧರ್ಮಜಿರಾವ ಕೆರೂರ(ಏಚ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300207334 Savita - W/O: ವಿಠಲರಾವ 1-172 ಕೆರೂರ(ಏNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300207363 Ujmasrin - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾದಕಸಾಬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300207375 Chandrakalabai - S/O: ಶಿವರಾಮ ಕೇರೂರ (ಏಚ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300207384 Ashwini - C/O ವಿನಾಯಕ 230 ಕೆರೂರ ಅಮದಬಾದ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300207396 Gurunath - S/O ದಿಗಂಬರ ದಾಬಕೆ # 1 ಕೆರೂರ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300207426 Jyothi - C/O ರಾಜೇಶ್ 6 ಕೆರೂರ ಎಚ್ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300207862 Rekha Bai - W/O: ಉಮಾಜಿರಾವ್ ವಾಡೇಕರ ಕೇರೊರ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****533715/05/2022FPS****533715/05/2022150010000015/05/2022
560300207996 Sunita - W/O ನರಸಿಂಗ ಕೆರೂರ ಎಚ್ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300208019 Umabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟರಾವ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209542 Balaji - S/O: ರವೀಂದ್ರ ಕೇರೂರ (ಏಚ್) ಕೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209589 Sunita Bai - W/O: ತಾನಾಜಿ ರಾವ ಕೆರೂರ(ಏಚ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300209610 Surekahabai - W/O: ಅಮೃತರಾವ ಕೆರೂರ(ಏಚ್‌) PHH(NK) / NCS------60000000-
560300209660 Sonubai - W/O ಭರತ 3/1 ಕೆರೂರ ನಿಟ್ಟೂರ್ ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560300209771 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೇPHH(NK) / NCS------150000000-
560300209998 Anitha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪಾಂಡುರಂಗ #36 ಕೆರೂರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210044 Shrimantrao - S/O: ಮುರಾರಿರಾವ 123 ಕೇರೂರ (NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300210062 Sunita Bai - W/O: ದಿಲೀಪ ರಾವ 112 ಕೆರೂರ(ಏPHH(NK) / NCS------150000000-
560300210064 Ameenabee - W/O: ಸಾದಕ ಸಾಬ ಕೆರೂರ(ಏಚ್) PHH(NK) / NCS------90000000-
560300210065 Mahananad - W/O: ರೂಪೇಶ ಕೆರೂರ(ಏಚ್‌) ಕೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560300210066 Hausha Bai - W/O: ಯಾದವ ರಾವ ಕೆರೂರ(ಏಚ್) AAY(NK) / NCS------200000000-
560300210073 Pundlik - C/O ರವೀಂದ್ರ 99 ಕೆರೂರ ಏಚ್‌ ಭNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300210078 Daivathabai - S/O: ಸೂರತಗೀರ ಕೆರೂರ(ಏಚ್) ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210082 Nagarabai - W/O: ಕಾಡಾಜಿರಾವ್ ಕೆರೂರ(ಏಚ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300210168 Konobai - W/O: ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ ಕೆರೂರ(ಏಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210199 Aruna - W/O ಪ್ರಲಾದ 7 ಕೆರೂರ (ಏಚ್) ಕೇರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300210330 Sugandha - W/O ರಾಚಪ್ಪಾ #84 . . . ಹಳಬರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210493 Rukmini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದತ್ತಾತ್ರಿ 1/261 ಜೋಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210564 Mahadevi - C/O ಗುಂಡೇರಾವ್ . ರುದನೂರ್ ರೂದನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210608 Pooja - ಲೇಟ್ ಕೇಶವರಾವ್ ಸೇವಾ ನಗರ ಸೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210867 Vaishnavi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಾಜಿರಾವ್ #56 ಕೆರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300210871 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪದಮಗಿರ್ 2PHH(NK) / NCS------60000000-
560300210873 Swati Vijaykumar More - C/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮೊರೆ #58 ಕೆರೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300210875 Priyanka - S/O: ವಿಶ್ವಂಬರ ಕೆರೂರ ಕೇರೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300210880 Sundrabai - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ 12 ಕೆರೂರ(ಏಚ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300210882 Lalita Bai - W/O ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಖೆರುರ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300210886 Kamala Bai - C/O ದಶರಥರಾವ್ #01 ಕ್ರೂರ ಏಚ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300211106 Subhangi - W/O ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಬಿರಾದಾರ 0 ಕೆರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300211107 Renuka - C/O ವೆಂಕಟರಾವ್ #59 ಕೆರೂರ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300211501 Sarojana Kadam - C/O ಜ್ಯೊತಿಬಾ ಕದಮ್ 2/147 ಬಾಳುPHH(NK) / NCSBiometric****620414/05/2022FPS****620414/05/20229006000014/05/2022
Top