REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135569 Gayabai - W/O: ಅರ್ಜುನರಾವ ಕೊಟಗ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300135678 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವ ಕುಮಾರ ಮುರಾಳ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136038 Godhawary - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ PHH(NK) / NCSBiometric****806423/05/2022FPS****806423/05/20229006000023/05/2022
560300136052 ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ - W/O: ಗಣಪತಿ ಮುರಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300136053 ವೈಶಾಲಿ - S/O: ಕಾಶಣ್ಣ ಮುರಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300136071 Jyoti - W/O: ನೌವುನಾಥ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****806425/05/2022FPS****806425/05/20226004000025/05/2022
560300136122 Kavita - S/O: ಬಾಬುರಾವ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****806423/05/2022FPS****806423/05/20226004000023/05/2022
560300136155 Suvarnaf - S/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/202212008000019/05/2022
560300136419 Ruksana - W/O: ರಶೀದಮಿಯ್ಯಾ ನಿಟ್ಟೂರ್(PHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/202212008000019/05/2022
560300136454 Eramma - W/O: ಹನಮತಪ್ಪಾ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20229006000020/05/2022
560300136459 Jaishri - W/O: ಜಯಕುಮಾರ್ ಮುರಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****806418/05/2022FPS****806418/05/2022150010000018/05/2022
560300136465 Ashama Bee - W/O: ಆರೀಫ್ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136485 Shilpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕೋಟಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136550 Roopa - S/O: ಶಿವರಾಜ ಮುರಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300136607 Vidyavan - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹನ್ ರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20226004000019/05/2022
560300136630 Rekha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಮಲಾಕರ ಕಾಂಬಳೆ PHH(NK) / NCSBiometric****806423/05/2022FPS****806423/05/20229006000023/05/2022
560300136800 Shridevi - W/O ಸಂತೋಷ 119 ,.,.,.ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136981 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ ಕೋಟಗ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/202212008000020/05/2022
560300137431 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20229006000019/05/2022
560300137533 Anita - W/O: ಶ್ರೀಮಂತಎನ್ ಬಿರಾದಾರ್ 12/1PHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/2022150010000020/05/2022
560300137684 Kaveri - W/O: ಮೊಗಲಪ್ಪಾ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20229006000019/05/2022
560300137825 Kalavati - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20229006000019/05/2022
560300137927 Kastura Bai - W/O: ಬಸಪ್ಪಾ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****806423/05/2022FPS****806423/05/20226004000023/05/2022
560300138053 Prabhavathi - D/O: ಸಂತೋಷ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ಕೊಟಗPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/202212008000019/05/2022
560300138127 Balika - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 34 # PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138181 Sateshila - W/O: ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ 1-26 PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300138250 Urmila - S/O: ವಿಠೋಭಾ ಕೋಟಗ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300138342 Subhadrabai - W/O: ಅಮೃತ ರಾವ ಕೊಟಗ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20229006000020/05/2022
560300139403 Sagarabai - W/O ಶಿವಾಜಿ ೩-೧೩ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****487119/05/2022FPS****487119/05/202212008000019/05/2022
560300140268 ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ - W/O: ಧೊಂಡೀಬಾ ರಾವ್ ಜಾಧವ 39 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141843 Urmila - W/O: ರಮೇಶ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142423 Priyanka - S/O ಕಾಶಣ್ಣಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142910 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮನಾಥ ಮೊರಾಳ್ ಬೀರಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143138 Renuka - W/O ಕಲ್ಯಾಣರಾವ #00 ಮುರಾಳ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300143165 ರುಕ್ಮಣಿಬಾಯಿ - W/O: ಸಂಜಕುಮಾರ್ ಮುರಾಳ ಮೊರಾPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022150010000017/05/2022
560300143180 Pooja - W/O: ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಮುರಾಳ ಮೊರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20226004000019/05/2022
560300143371 Rekha - W/O ಸಂತೋಷ , ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ನಿಟ್ಟೂರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20226004000019/05/2022
560300143728 Sonabai - W/O: ಕಾಶಣ್ಣ ಮುರಾಳ ಮೊರಾಳ್ PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300143767 Chandrakala - W/O ಹಣಮಂತ ಮೆತ್ರೆ ತಾಲೂಕ ಭNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143794 Sindhu - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ , ಮೊರಾಳ ತಾ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143858 Renuka - S/O ರುದ್ರಪ್ಪಾ # 48 . . ತಾ.NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143932 Priya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನವನಾತ ಮುರಾಳ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143939 Chandramma - W/O: ಗಣಪತ `ರಾವ 63 ಮುರಾಳ ಮೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143966 Manik Rao - S/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 63 ಮುರಾಳ ಮೊNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144019 Anupama - W/O: ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ಕೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144132 Renuka - W/O ಅರುಣ ಕುಮಾರ #00 ಕೋಟಗ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300144134 Nageshree - W/O: ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ 1-18 ಮುರಾಳ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144190 Savita - D/O: ದೇವಿಂದ್ರ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ಕೊPHH(NK) / NCS------30000000-
560300144347 Archana - W/O: ಸೋಪನ ರಾವ ಮುರಾಳ ಮೊರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022150010000017/05/2022
560300144633 Nagamma - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ # 66 . . . ಮೊPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144695 Rekha - W/O ಹಾವಣ್ಣಾ 59 ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ಕೊಟಗPHH(NK) / NCSBiometric****806423/05/2022FPS****806423/05/20229006000023/05/2022
560300144704 Mangala - S/O ಮಾಣಿಕ ಮುರಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300144705 Tulsi Bai - W/O ಗಂಗ ರಾಮ . . ಮೊರಾಳ್ ಬೀರಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300144739 Gangamma - S/O: ಕಾಶೀರಾಮ್ ಕದಮ ಮೊರಾಳ್ ಬೀರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022150010000017/05/2022
560300144769 Umadevi - W/O: ನರಸಿಂಗರಾವ್ ಮೊರಾಳ್ ಬೀರಿ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300144771 Vidyavati - W/O: ಧನರಾಜ ಮುರಾಳ ಮೊರಾಳ್ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300144981 Chintamani - S/O ಮಾರುತಿ ಮೆತ್ರೆ # , ಮೊರಾಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300145021 Shanatamma - W/O: ಬಸಪ್ಪಾ ಮುರಾಳ ಮೊರಾಳ್ PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300145292 Shobha - S/O: ಸಂಗಪ್ಪಾ ಮುರಾಳ ಮೊರಾಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300145293 Gangamma - S/O: ಮಾಣಿಕ ರೆಡ್ಡಿ 141 ಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145294 Godavari - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮುರಾಳ ಮೊರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300145359 Chamappa Bai - W/O: ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ಮುರಾಳ ಮೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145360 Parvati - W/O: ಮಹಾದೇವ ರೆಡ್ಡಿ ಮುರಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300145663 Padamavathi - S/O: ಗಣಪತ್ ರಾವ್ ಮೊರಾಳ್ ಬೀರಿ ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300145686 Sumitra Bai - W/O: ನರಸಾರೆಡ್ಡಿ ಮುರಾಳ ಮೊರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300145691 Bhagamma - W/O: ವೈಜೀನಾಥ ಮುರಾಳ ಮೊರಾಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300145727 Punyavati - W/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಮುರಾಳ ಮುರಾಳ ಮNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145734 Bhagirath Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹನುಮಂತಪ್ಪಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145745 Madalasbai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ರಾವ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145808 Renuka Patil - ಸೂರಪರಾವ್ 54 ಮುರಾಳ ಮೊರಾಳ್ ಬೀರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022150010000017/05/2022
560300148151 ಬಸವ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022200015000019/05/2022
560300148152 ರಘುನಾಥ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022200015000019/05/2022
560300148154 ಬಾಬು - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022200015000019/05/2022
560300148155 ಮಹೇಶ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/2022200015000020/05/2022
560300148156 ದತ್ತು - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/2022200015000020/05/2022
560300148157 ದೇವಿಂದ್ರ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****806424/05/2022FPS****806424/05/2022200015000024/05/2022
560300148158 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20226004000020/05/2022
560300148159 ನಜೀರ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022200015000019/05/2022
560300148160 ಹುಲೆಪ್ಪಾ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022200015000019/05/2022
560300148161 ತಾರಾ ಬಿ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022200015000019/05/2022
560300148162 ನಜೀರ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022200015000019/05/2022
560300148163 shalu bai - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20223002000019/05/2022
560300148164 ಓಂಕಾರ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/2022150010000020/05/2022
560300148165 ಯಮನಾ ಬಾಯಿ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022200015000019/05/2022
560300148166 HAMIDA BEE - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148167 ಶಶಿ ಕಾಂತ - ಕೊಟಗ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****806423/05/2022FPS****806423/05/2022200015000023/05/2022
560300148168 ಮೂಗಲಪ್ಪ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20229006000020/05/2022
560300148169 JANA BAI - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022200015000019/05/2022
560300148170 ವಿಲಾಸ - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022210014000017/05/2022
560300148171 ಮಂಗಲಾ - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300148172 shakuntala - ಮೋರಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022200015000017/05/2022
560300148173 ಭೀಮಾ - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300148174 ತುಕಾರಾಮ - ಮೋರಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022200015000017/05/2022
560300148175 ಶಿವರಾಜ - ಮೋರಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022200015000017/05/2022
560300148176 ನರಸಿಂಗ - ಮೋರಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022200015000017/05/2022
560300148177 Shoba Bai - ಮು ಮುರಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022200015000017/05/2022
560300148178 yashoda - ಮೋರಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022200015000017/05/2022
560300148179 ಕಲಾವತಿ - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20226004000015/05/2022
560300148180 ಶಕುಣತಲಾ - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300148181 ಅಡೆಪ್ಪಾ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300148182 Sharanamma - ಮೋರಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022200015000017/05/2022
560300148183 yashoda bai - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20223002000017/05/2022
560300148184 iramma - ಮು ಮುರಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022200015000017/05/2022
560300148185 rajamma - ಮೋರಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022200015000017/05/2022
560300148187 ರಾಜಪ್ಪ - ಮುರಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022200015000017/05/2022
560300148188 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300148189 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಮೋರಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022200015000017/05/2022
560300148190 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮೋರಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022200015000017/05/2022
560300148191 Sumitra Bai - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300154649 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ - ಮುರಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300154718 Savita - ಮೂರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300158567 Sunitabai - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/202212008000019/05/2022
560300158568 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158569 ಗಣಪತಿ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/202212008000020/05/2022
560300158570 ಶಾದುಲ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158571 vayad bii - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022150010000019/05/2022
560300158572 ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022150010000019/05/2022
560300158573 ಓಂಕಾರ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/2022210014000020/05/2022
560300158574 ರಮೇಶ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/202212008000020/05/2022
560300158575 ಲಕ್ಷಣ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20226004000020/05/2022
560300158576 ದೇವಿಂದ್ರ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022150010000019/05/2022
560300158577 Mangala - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/202212008000020/05/2022
560300158578 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20229006000019/05/2022
560300158579 KASHAMMA - ಮಾದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಡಿಗ್ಗೇ ಮು PHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022150010000019/05/2022
560300158580 Suvarana - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20229006000019/05/2022
560300158581 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806423/05/2022FPS****806423/05/20229006000023/05/2022
560300158582 ಲಕ್ಷಣ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/202212008000019/05/2022
560300158584 nilamma - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20226004000020/05/2022
560300158585 ಮೊಹನ - ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20229006000019/05/2022
560300158586 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022150010000019/05/2022
560300158587 TAHIRA BEE - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20229006000019/05/2022
560300158588 ಸರದಾರ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/202212008000019/05/2022
560300158589 ರಸೀದ ಮಿಯ್ಯಾ - ಕೋಟಗ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022200015000019/05/2022
560300158590 ಮೈನೊದ್ದಿನ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022200015000019/05/2022
560300158591 ಶಬ್ಬಿರ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20226004000019/05/2022
560300158592 ಸರದಾರ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022150010000019/05/2022
560300158593 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022200015000019/05/2022
560300158594 Sahe Bee - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/2022200015000020/05/2022
560300158596 ಧೋಳಪ್ಪಾ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158597 ಬಾಬು ರಾವ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/202212008000019/05/2022
560300158598 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಕೋಟಿಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20229006000020/05/2022
560300158599 ಅರ್ಜುನ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158600 ಪುಸ್ಪವತಿ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20229006000019/05/2022
560300158601 ಸುನಿತಾ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022200015000019/05/2022
560300158602 ಗುರಪ್ಪಾ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20226004000019/05/2022
560300158603 Subhadrabai - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/2022180012000020/05/2022
560300158605 Parabatibai - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/202212008000020/05/2022
560300158606 Rajeshree - ಕೋಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/202212008000020/05/2022
560300158607 ನಾಗನಾಧ - ಮು ಮುರಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022150010000017/05/2022
560300158608 ವಿಠಲ - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300158609 Shobha - ಮೋರಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****806418/05/2022FPS****806418/05/2022200015000018/05/2022
560300158610 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಮೋರಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300158611 manik - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806418/05/2022FPS****806418/05/20223002000018/05/2022
560300158612 ವಿಠಲ - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300158613 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300158614 ಶಿವಕುಮಾರಿ - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300158615 ದನರಾಜ - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022150010000017/05/2022
560300158616 ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300158617 ಸೊಪಾನ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022210014000017/05/2022
560300158618 ಶೋಭಾವತಿ - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022150010000017/05/2022
560300158619 ಕಮಳಮ್ಮ - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300158620 ಬಸಪ್ಪ - ಮು ಮುರಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300158621 ಸುರೇಶ - ಮು ಮುರಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300158622 ರಾಮಣ್ಣ - ಮುರಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158623 Narasamma - ಮುರಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300158624 Kalawti - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/202212008000019/05/2022
560300158625 ಮಂಗಲಾ ಬಾಯಿ - ಮು ಮುರಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300158626 ಪುಂಡಲಿಕ - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300158627 ಚೆತ್ರಮ್ಮ - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022150010000017/05/2022
560300158628 ರಮೇಶ - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300158629 ಸರಸ್ವತಿ - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300158630 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300158631 minaxi - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158632 chinnamma - ಮುರಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300158633 ಗೋವಿಂದ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300158634 Sampath Bai - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300170159 ದನರಾಜ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170160 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ಕೋಟಿಗ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170161 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮು ಕೋಡಗ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170162 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಕೋಟಿಗ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170163 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170164 ಅಮ್ರತ ರಾವ - KotgyalNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170165 ರಾಜೆಪ್ಪಾ - ಕೋಟಿಗ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170166 Varsharani - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170167 Ranjana - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170168 Vandana Bai - ಮು ಮುರಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170169 Vimala Bai - ಮುರಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170170 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಮು ಮುರಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170171 ವಿಮಲಮ್ಮ - ಮು ಮುರಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170172 ಶೇಷಾ ರಾವ - ಮು ಮುರಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170174 ಮಾಣಿಕರಾವ್‌ - KotgyalNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170175 Nirmala - ಮು ಮುರಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170176 ರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ - ಮೋರಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170177 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಮೋರಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170178 ಮಾಣೀಕಪ್ಪ - ಮೋರಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300172979 ಜೈಶ್ರೀ - ಮುರಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/2022150010000020/05/2022
560300179569 Archana - ಸಾ: ಮುರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806423/05/2022FPS****806423/05/2022150010000023/05/2022
560300179670 Ramareddi sangareddi - ಮುರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20223002000019/05/2022
560300179965 ಸಿದ್ಲಿಂಗ - ಮು ಮುರಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179966 paramma - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300179967 Vimala Bai - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****681121/05/2022FPS****681121/05/2022150010000021/05/2022
560300180140 ದೇವಿದಾಸ - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180141 Parvathi - ಕೊಟಗ್ಯಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/2022150010000020/05/2022
560300180142 Janabai - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300180143 Kalavati - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20229006000019/05/2022
560300180144 ಶಿವರಾಜ್‌ - ಮು ಮುರಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180146 ಬಸವರಾಜ - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/202212008000020/05/2022
560300180147 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/2022150010000020/05/2022
560300180149 ಮಾಣಿಕ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300180150 Ujwala Bai - ಮು ಮುರಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180151 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300180152 Laxmibai - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022150010000017/05/2022
560300180153 Chandrakala - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022210014000019/05/2022
560300180154 LATHA - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022150010000017/05/2022
560300180155 ಶಿವರಾಜ್‌ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300180156 ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/202212008000020/05/2022
560300180157 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20226004000020/05/2022
560300180159 Sunita - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022210014000017/05/2022
560300180160 Shridevi - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/202212008000020/05/2022
560300180161 ಪ್ರಭಾವತಿ - KOTAGYALPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/202212008000019/05/2022
560300180162 ನವನಾಥ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/202212008000019/05/2022
560300180163 ಉಜ್ಡಲಾ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300180165 ಗಯಾಬಾಯಿ - kotgyalPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/2022150010000020/05/2022
560300180166 ಕೆರಬ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022180012000017/05/2022
560300180167 ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300180168 ಹನುಮಂಥ - ಮು ಕೊ್ಥಗೈಳPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/202212008000019/05/2022
560300180169 KALAVATI - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300180170 ಸಂತೋಷ ರೆಡ್ಡಿ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022150010000017/05/2022
560300180171 ಅರ್ಜುನ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806418/05/2022FPS****806418/05/20223002000018/05/2022
560300180172 Pramila - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/202212008000019/05/2022
560300180173 ರಾಜಪ್ಪ - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****806423/05/2022FPS****806423/05/2022200015000023/05/2022
560300180174 Sangeeta - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022150010000017/05/2022
560300180175 ಝಿಂಗಮ್ಮ - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****899123/05/2022FPS****899123/05/2022210014000023/05/2022
560300180176 ಮನೊಹ - ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300180177 ಸಂಜೂ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300180178 ರಮೇಶ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300180179 Laxmibai - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20223002000017/05/2022
560300180180 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300180181 ಶಿವಕುಮಾರ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300180182 Umadevi - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20223002000020/05/2022
560300180183 ಫಯಾಜೋದ್ದಿ - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806424/05/2022FPS****806424/05/2022180012000024/05/2022
560300180184 ರಮೇಶ - ಕೋತಗ್ಯಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180185 Bharati - ಮು ಮುರಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180186 Parvati - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300180187 Sarubai - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022150010000017/05/2022
560300180188 ಶರಣಪ್ಪ - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20226004000020/05/2022
560300180190 Kaveri - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/202212008000020/05/2022
560300180192 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300180193 Ashok - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300180194 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022210014000017/05/2022
560300180195 ರವೀಂದ್ರ ಕರಂಜೆ - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/202212008000020/05/2022
560300180196 ವೈಜೀನಾಥ - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20226004000019/05/2022
560300180197 Pooja - ಮು ಮುರಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300180198 ಭಗವಂತ್‌ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300180199 ಜ್ಙಾನದೆ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300180202 Lalitabai - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300180204 ದೇವಿಂದ್ರ - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180546 Laxmibai - ಸಾ: ಮುರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300180573 prakash yadav - ಸಾ: ಮುರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300180574 basavaraj esamail - ಸಾ:ಮುರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806425/05/2022FPS****806425/05/20229006000025/05/2022
560300180616 nagamma - ಸಾ: ಮುರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300180653 Laxmibai - ಸಾ: ಮುರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022200015000017/05/2022
560300182328 ಮಾರುತಿ ಘಾಳೆಪ್ಪಾ - ಸಾ: ಮುರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300182337 Sulochana - ಸಾ: ಮುರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182338 ಧೊಂಡಿಬಾ ತುಳಸಿರಾಮ - ಸಾ: ಮುರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀಧರPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20226004000020/05/2022
560300182348 ಫುಲುಬಾಯಿ - ಸಾ: ಮುರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20226004000020/05/2022
560300182351 ಧೊಂದಿಬಾ ತುಳಸಿರಾಮ - ಮುರಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300182370 ದತ್ತಾರೆಡ್ಡಿ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ - ಸಾ: ಬಾಳೂರು ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/202212008000019/05/2022
560300182384 chandarapa nagappa - ಸಾ: ಮುರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300182388 ಪಾಂಡುರಂಗ ದಶರಥ - ಸಾ: ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20229006000020/05/2022
560300182390 Rajeshvari - ಸಾ:ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022150010000019/05/2022
560300182397 ಜಿಜಾಬಾಯಿ - ಸಾ: ಮುರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806418/05/2022FPS****806418/05/2022180012000018/05/2022
560300182414 Vijayakumar baburao - ಸಾ: ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****806421/05/2022FPS****806421/05/20229006000021/05/2022
560300182420 Sangeeta - ಸಾ: ಮುರಾಳ ತಾ: ಬಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022180012000017/05/2022
560300182431 ರೇವಮ್ಮ ಸಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ - ಸಾ: ಮುರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300182433 ರಾಚಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಸಾ: ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20229006000019/05/2022
560300182438 nirmala vinayak - ಸಾ: ಗೋರನಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300182456 shivalingappa vishvanath - ಸಾ.ಕೊಟಗ್ಯಾಳ.ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ.ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806421/05/2022FPS****806421/05/202212008000021/05/2022
560300182467 Prabhavati - ಸಾ: ಮುರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300182478 parameshvar zatingrao - ಸಾ: ಮುರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806418/05/2022FPS****806418/05/20226004000018/05/2022
560300182485 ರಾಜೇಮ್ಮಾ - ಸಾ: ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20229006000020/05/2022
560300182506 Santosh gangashetty - ಸಾ: ಮುರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300184517 ravi manohar - ರವಿ ಮನೋಹರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300184521 Shivakant shankareppa - ಶಿವಕಾಂತ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/202212008000020/05/2022
560300184523 ಶ್ರಿಮಂತ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ - ಶ್ರಿಮಂತ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184551 TULASAMMA - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300184552 ದಿಲೀಪ್‌ ಕುಮಾರ್‌ - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20229006000019/05/2022
560300184554 ಶ್ರೀಮಂತ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300184555 ರಾಜಕುಮಾರ - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/202212008000020/05/2022
560300184560 ಸಿದ್ರಾಮ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022180012000017/05/2022
560300184561 ರಾಮಪ್ಪಾ - ಮುರಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300184564 ಭಾಗೀರಥೀ - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20226004000020/05/2022
560300184567 ಗಣಪತಿ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300184570 ಸತಿಶ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300184572 ವಿಠ್ಠಲ್‌ - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20223002000020/05/2022
560300184574 ಮಾಣಿಕ - ಮು ಕೊತಗ್ಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20223002000020/05/2022
560300184579 Kamalabai - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300184582 ಪುಷ್ಪ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022150010000017/05/2022
560300184585 kalappa - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****232019/05/2022FPS****232019/05/20223202000019/05/2022
560300184588 ಸತೀಶಕುಮಾರ್‌ - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806423/05/2022FPS****806423/05/202212008000023/05/2022
560300184662 ಮದುಕರ - ಮು ಮುರಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184663 ಧನರಾಜ ಕರಂಜೆ - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185364 Jaganath hanamantappa - ಜಗನಾಥ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300185368 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ರಘುನಾಥ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300185371 virashetty - ಸಾ: ಮುರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300185373 Dattatri madappa - ಸಾ: ಮುರಾಳ ತಾ: ಬಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022150010000017/05/2022
560300185384 nounath hanmath - ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20223002000017/05/2022
560300185388 naaganth - ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022150010000017/05/2022
560300185408 pravin vishvanath - ಪ್ರವಿನ ವಿಶ್ವನಾಥರಾವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185498 Latabai - ದೇವಿದಾಸ ವೆಂಕಟರಾವPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300185543 Suvarna - ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶರನಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022150010000019/05/2022
560300185647 paramma guranath - ಫಾರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಗುರುನಾಥ ಸಾ,ಕೊಟಗ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185650 Bhagyashree - ಶಿವಕುಮಾರ ಬಾಬುರಾವPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300185651 Manik shankar - ಮಾಣಿಕ ಶಂಕರPHH(NK) / NCSBiometric****143418/05/2022FPS****143418/05/20229060000018/05/2022
560300185673 kavita manik - ಕವಿತಾ ಮಾಣಿಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185681 Umakant ganapati - ಉಮಾಕಾಂತ ಗಣಪತಿPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300185697 Mahadevi - ಸಾ: ಮೂರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022150010000017/05/2022
560300185730 Rukminibai nounath - ಸಾ ಮುರಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806418/05/2022FPS****806418/05/20226004000018/05/2022
560300185749 premala - ಬುಧ್ದಾನಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300185772 ಶಿವಕುಮಾರ - ಸಾ:ಕೋಟಗ್ಯಲ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185782 Gangamma - ಸಾ: ಕೋಟಗ್ಯಲ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20229006000020/05/2022
560300185812 ಶೋಭಾವತಿ - ಸಾ:ಮುರಳ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300185929 Raju - ಶೋಭಾವತಿ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ಸಾ: ಮುರಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300185934 Mangala Bai - ದೇವೆಂದ್ರ ಕಲ್ಲಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300185942 Jayashree - ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪಾ ವ್ಯಜಿನಾಥPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185979 Rukaminbai - ಸಾ: ಮೂರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300186043 Ambika Metre - ಸಾ: ಮೂರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186087 ಹನಮಂತಪ್ಪಾ ಗುರಪ್ಪಾ - ಸಾ: ಮೂರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300188156 ಸೀನಾಬಾಯಿ - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20229006000019/05/2022
560300188869 ಶರಣಪ್ಪ - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/2022200015000020/05/2022
560300189061 ಸುಭಾಷ್‌ - ಮು ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/202212008000019/05/2022
560300189277 ಶಿವಾಜಿ - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300189385 Sharamma - ಮೋರಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300189432 Vita Bai - ಮು ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300189458 kamlakar shranappa - ಕಮಲಾಕರ ಶರನಪ್ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/202212008000019/05/2022
560300189799 Rekha - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192138 Kamalabai - ಮು ಮುರಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022180012000017/05/2022
560300192139 Sundarraj s/o Shankar - ಮು ಮುರಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300192140 Janakabai - ಮು ಮುರಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022150010000017/05/2022
560300192141 ಜ್ಯೋತಿ - ಮು ಮುರಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022150010000017/05/2022
560300192142 Bharath Bai - ಮು ಮುರಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022180012000017/05/2022
560300192143 ಬಂಡೆಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾದಪ್ಪಾ - ಮು ಮುರಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806418/05/2022FPS****806418/05/20226004000018/05/2022
560300192180 Surekha - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಜೆಗನಾಥ ಕೊಟಗ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022200015000019/05/2022
560300192181 Laximibai - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/202212008000019/05/2022
560300192182 Nagamma w/o Kashinath - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20223002000020/05/2022
560300192183 Shiraj s/o Shankareppa - ಮು ಕೊತಗ್ಯಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20229006000019/05/2022
560300192184 Shilpa Biradar - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/202212008000019/05/2022
560300192185 Ashok s/o Kallappa - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806421/05/2022FPS****806421/05/202212008000021/05/2022
560300192186 Siddamma - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20229006000020/05/2022
560300192187 Sangappa s/o Shenkeppa - ಸಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶೆಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಕೊಟಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20226004000019/05/2022
560300192188 Mahantesh s/o Basappa - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20226004000019/05/2022
560300193275 Rajappa s/o Mallikarjun - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/202212008000019/05/2022
560300194082 Sailanbi - ಮು ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20229006000019/05/2022
560300195667 Sheshikala - ದೀಲಿಪಕುಮಾರ ಪಾಟಿಲ 16/1 ಕೊಟಗ್ಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300195777 Rajamma - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಡೀಗ್ಗೆ 35/1 ಕೋಟPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022150010000019/05/2022
560300195950 Mallikarjun - ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ 22 ಮುರಾಳ ಮುರಾಳ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300196012 Archana - ಕಾಶಿರಾಮ ಭಂಗಾರಕುಮಟೆ 37 ಕೊಟಗ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196015 Arun - ದತ್ತಾತ್ರಿ ಭಂಗಾರಕಮಟೇ 37 ನಿಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022150010000019/05/2022
560300197029 Shailaja - ಉಮಾಕಾಂತ 26 ಕೊಟಗ್ಯಾಳ್ ಕೊಟಗ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20229006000020/05/2022
560300197945 Rangamma - ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ದವನಾಪೂರೆ 96/3 ಕೊಟPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20226004000019/05/2022
560300197968 Annapurna - ಈಶ್ವರ 50 ನಿಟ್ಟೂರು ನಿಟ್ಟೂರು NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300198097 Chandrakala - ಉಮೇಶ ಫಿರಂಗೆ 192 ಮುರಾಳ ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300198098 Anjana Bai - ಭುಜಂಗ ಕಾಂಬಳೆ 90 ಮುರಾಳ ಮುರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20226004000019/05/2022
560300198099 Bharat Bai - ಶಿವಾಜಿರಾವ ಬೀರಾದಾರ 26 ಮುರಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198755 ರೇಣುಕಾ - ಬಾಲಾಜಿ ಮುರಾಳ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರ್‌PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300198789 Meenakshi - ವೀರಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ 1/13/4 ಕೊಟಗ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/2022150010000019/05/2022
560300199072 Sarasvati Bai - ಭೀಮಣ್ಣ 70ಮುರಾಳ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300199085 Jagadevi - ಜಗದೇವಿ 40-2 ಮೂರಾಳ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022150010000017/05/2022
560300199088 ಸರುಬಾಯಿ - ಸರುಬಾಯಿ 50 ಮೂರಾಳ -585328PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20223002000017/05/2022
560300199106 Rajeshwari - ಸೋಮನಾಥ 137 ಮುರಾಳ 585328PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300199107 ಸುಶಿಲಬಾಯಿ - ಶಿವರಾಜ 137 ಮುರಾಳ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199239 ರೇಣುಕಾ - ಬಸವರಾಜ 137 ಮುರಾಳ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300199240 ಗೌರಮ್ಮಾ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ 138 ಮುರಾಳಭಾಲ್ಕಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300199339 Sulochana - ಸುಲೋಚನಾ 70 ಮುರಾಳ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560300199428 ಶಿಲ್ಪಾ - ಈಶ್ವರ 12/1 ಮುರಾಳ -585328PHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20226004000020/05/2022
560300199430 Laxmi - ಲಕ್ಷ್ಮಿ 2/2 ಮೂರಾಳ -585328PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/2022150010000017/05/2022
560300200271 Kaveri - C/O ಕಾಶೀನಾಥ 9 ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ಕೊಟಗPHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/2022150010000020/05/2022
560300203688 Shobhavathi - S/O: ರೇವಣಪ್ಪಾ ಮುರಾಳ ಮೊರಾಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203690 Revamma - W/O: ರೇವಣಪ್ಪಾ ಮುರಾಳ ಮೊರಾಳNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203693 Sangeeta - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮುರಾಳ ಮೊರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203811 Rajeshree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ ದೇವಬಾ ಕೋಟಗ್ಯNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300204267 Pooja - S/O: ವೆಂಕಟರಾವ ಮುರಳ ಬೀರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206109 Vijaylaxmi - W/O: ರಾಜಪ್ಪಾ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ಕೊಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206139 Threshalyabai - W/O ನಾಮದೇವ ರಾವ್ ಪಾಪವ್ವ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206213 Sugandha Bai - W/O: ಬಾಬುರಾವ ಮುರಾಳ ಮೊರಾಳ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300206622 Rohini - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮುರಾಳ ಮೊರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806418/05/2022FPS****806418/05/20229006000018/05/2022
560300206711 Sangamma Gandage - C/O ಬಸಪ್ಪ 2 . ಕೊಟಗ್ಯಾಳ್ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300207337 Archana - S/O: ವಿಠಲ ರಾವ ಮುರಾಳ ಮೊರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300207429 Shashikala - W/O: ಶಾಂತಕುಮಾರ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300207655 Paramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ ಮುರಾಳ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300207722 Megha - W/O ಸಂತೋಷ 13 . ಮುರಾಳ ಮೊರಾಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/20226004000020/05/2022
560300207723 Kamala Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪೀರಗೊಂಡ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****232016/05/2022FPS****232016/05/20229006000016/05/2022
560300208192 Tejaswini - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ೧PHH(NK) / NCSBiometric****806420/05/2022FPS****806420/05/202212008000020/05/2022
560300208197 Parwati - W/O ದಿಗಂಬರ ಪಾಟಿಲ . . ಬೀರಿ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20229006000017/05/2022
560300208294 Gundamma - D/O ಹಣಮಂತ ಮುರಳ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀರಿ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208302 Manohar - S/O: ಶ್ರೀಮಂತ ರಾವ ಮುರಾಳ ಮೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300208363 Shilpa - W/O ಅಮರದೀಪ 102 . ಮುರಾಳ ಮೊರಾPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/20226004000017/05/2022
560300208845 Chandrabai - C/O ನಾಮದೇವರಾವ . . . . ಮೊರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209329 Ambika - W/O ರಮೇಶ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209515 Punyavati - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****806423/05/2022FPS****806423/05/20226004000023/05/2022
560300209535 Kalavati - S/O: ಬಾಬಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****806419/05/2022FPS****806419/05/20229006000019/05/2022
560300209587 Shakuntala - W/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 18 ಕೊಟಗ್ಯಾಳ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210521 Dhanraj - S/O ಮಾಧವರಾವ ಪಾಟೀಲ ಹಲಬರ್ಗNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300210617 Uttambai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನವನಾಥ ನಿಟ್ಟೂರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210696 Supriya - C/O ರಾಜಕುಮಾರ ಹಂಪಾ 2/76 ಕೋನಮೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300211672 Nagamma - D/O ವೀರಪ್ಪಾ 22 # ನಗರಾಳ್ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/202212800000024/05/2022
560300211824 Shridevi - S/O: ಶಿವರಾಜ 107 ಮುರಾಳ ಮೊರಾPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560400220631 Mangalabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಂಗರಾವ್ 5PHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
Top