REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135893 Sunand - W/O ವಿಠಲರಾವ್ ನಾಗರಾಳ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135982 Shashikala - S/O ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136716 Mahadevi . - W/O ಧುಳಪ್ಪಾ 55 . ನಾಗರಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136717 ಶಿವಲೀಲಾ - S/O ಜಗನಾಥ್ ನಾಗರಾಳ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300136873 Sadhana - W/O ಮಹದೇವಪ್ಪ ನಾಗರಾಳ ನಾಗರಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137596 Swati - S/O ಸಿದ್ರಾಮ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139918 Padmavaati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡಿತ ನಾಗರಾಳ ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140142 ಲತಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ನಾಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140148 Pooja - W/O ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಗರಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/202212008000024/05/2022
560300140188 Nirmala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ ನಾಗರಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141415 Gouramma - D/O ನಾಗಪ್ಪಾ 1 1 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141416 Kashamma - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಾಗರಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141417 Shobhavati - W/O ಕಿಶನರಾವ ನಾಗರಾಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141475 Nirmala - W/O ನೇಹರು ನಾಗರಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141668 Ashadevi - W/O ರಮೇಶ್ ನಾಗರಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141669 Paramma - W/O ಸಿದ್ರಾಮ ನಾಗರಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142386 ಚಂದ್ರಕಲಾ - W/O ವಿಠಲ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲ್ಕಿ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300142732 Kasturi Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಕೋಶ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300143714 Nilamma - W/O ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ ನಾಗರಾಳ ನಾಗರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143799 Lata - W/O ಸತೀಶ್ . . . . ಕೊಡ್ಲಿ ನNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300143804 Karuna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಕೂಡ್ಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143918 Vidyavati - S/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143938 Bhagyeshree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಮೋದ್ ತಾ ಭಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143967 Hanamantrao - W/O ಹಣಮಂತರಾವ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144034 Satish - C/O ಗುರಪ್ಪಾ 35 ನಗರಾಳ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300144176 Sapna - W/O ಸುಭಾಷ ೩೫ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144226 Rajeshwari Shivaji Madnure - W/O ಶಿವಾಜಿ ಮದನೂರೆ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300144255 Joyati - W/O ಸತೀಷ . ನಾಗರಾಳ ನಾಗರಾಳ ನNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144328 Sunita - W/O ಶಿವರಾಜ್ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144331 Pallavi - W/O ಶರಣಪ್ಪ 7 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನಗರಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144339 Kavita - S/O ಗುರಪ್ಪಾ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144475 Jagdevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ ನಾಗರಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300144510 Madhappa - S/O ಮಾರತೆಪಾ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560300144683 Phulabai - W/O ರಾಜಪ್ಪಾ 00 00 ನಾಗರಾಳ ನಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144773 Sugamma - W/O ಮಧಪ್ಪಾ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144796 Kamalabai - W/O ವೈಜಿನಾಥ್ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144797 Shiivling - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145386 Laximi Bai - W/O ಹಣುಮಂತ್ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145854 Swati - C/O ಅಮರ ಬಿರಾದಾರ 1 1 ನಗರಾಳ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300148206 JAGDEVI - ಮು.ನಾಗರಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148208 ರಾಜೆಪ್ಪಾ - ಮು/0 ನಾಗರಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148209 ವೈಜಿನಾಥ - ಮು.ನಾಗರಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148210 ಶೇಷೆ ರಾವ - ಮು. ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148211 ಹಣಮಂತ - ನಾಗರಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148212 ಕಮಲಮ್ಮ - ಮು. ನಾಗರಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148213 Sarojani - ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300148214 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಮು.ನಾಗರಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148215 Nagamma - ಮು.ನಾಗರಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/2022200015000024/05/2022
560300148216 ಪುಂಡಲಿಕ - ನಾಗರಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148217 Tejamma - ಮು.ನಾಗರಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148218 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಮು.ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300148219 ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ - ಮು.ನಾಗರಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148220 ಬಳಿರಾಮ - ಮು.ನಾಗರಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148221 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಮು.ನಾಗರಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/2022200015000024/05/2022
560300148222 CHANDRAKALA - ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148223 ನಾಗನಾಥ - ನಾಗನಾಥ ಮು:ನಾಗರಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148224 gnyana bai - ಮು.ನಾಗರಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/2022200015000024/05/2022
560300148225 Sunita - ನಾಗಾರಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148226 Shesha Bai - ಮು.ನಾಗರಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/2022200015000024/05/2022
560300148227 Laxmibai - ಮು.ನಾಗರಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148228 paramma - ಗಳಂಗಪ್ಪ ಮು:ನಾಗರಾಪ್ಪPHH(NK) / NCS------180000000-
560300158668 ಶಾಲು ಬಾಯಿ - ಮು.ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158669 ಸರಸ್ವತಿ - ಮು.ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158670 ಕಲಮ್ಮ - ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158671 ವೈಜೀನಾಥ - ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158672 ಬಸ್ಸಮ್ಮಾ - ಮು. ನಾಗರಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300158673 Kavita - ಮು.ಕುಡ್ಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300158674 ವಿಶ್ವನಾಥ - ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158675 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಮು.ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158676 NILAMMA - ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158677 ಜಗನಾಥ - ಮು.ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158678 ವೆಂಕಟ - ಮು.ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158679 Laxmi Bayi - ಮು.ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158680 nagamma - ನಾಗರಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300158681 ಗಣಪತಿ - ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158682 ಹಣಮಂತ - ನಾಗರಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300158683 ತಿಪಣ್ಣಾ - ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158684 ಉಷಾ ಬಾಯಿ - ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/20229006000024/05/2022
560300158685 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಮು.ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158686 ಜಗನಾಥ - ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158687 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮು.ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158688 Dhondabai - ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158689 vyjinatha - ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158690 Uttam - ಮು.ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/202212008000024/05/2022
560300158691 Saraswati - ಮು.ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158692 ಸುಭಾಷ - ಮು.ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158693 ಜೈಶ್ರೀ - ಮು. ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/20226004000024/05/2022
560300158694 ಯಶಪ್ಪಾ - ಮು. ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158695 Shashikala - ಮು. ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/20229006000024/05/2022
560300158696 Shanamma - ಮು. ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/2022180012000024/05/2022
560300158697 ಮನ್ಮಥಯ್ಯ - ಮು. ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/20223002000024/05/2022
560300158698 ಪ್ರಭು - ಮು.ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158699 Vidyavati - ಮು.ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158700 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಮಾದಪ್ಪ ಮು:ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158701 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಮು.ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158702 ಮಹಾದೇವಿ - ಮು.ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158703 ಲಕ್ಮ್ಷೀಬಾಯಿ - ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/20229006000024/05/2022
560300158704 Ushabai - ಮು. ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158705 ವಿಶ್ವನಾಥ - ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158706 Meerabai - ಮು.ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300158707 ಗಣಪತಿ - ಮು.ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158709 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಮು.ನಾಗರಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300158710 ಭಾರತಿ - ಮು.ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158711 Endumati - ಮು. ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158712 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮು. ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158713 KASHINATH - ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300158714 ಚಿತ್ರಮ್ಮಾ - ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300158715 ರಂಗಮ್ಮಾ - ಮು.ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/202212008000024/05/2022
560300158716 ಭಾಗಮ್ಮ - ಮು.ನಾಗರಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300158717 ಬಂಡಯ್ಯ - ಮು.ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300158718 Kalavati - ಮು.ನಾಗರಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300158719 ನಾಮದೇವ - ಮು.ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300158720 ಶೆಕಮ್ಮಾ - ಮಾರುತಿ ಮು:ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300170179 ಸೊಮನಾಥ - ನಾಗರಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170180 susila bayi - ನಾಗರಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177268 kalappa sharnappa - ಸಾ,ನಾಗರಾಳ,ತಾ,ಭಾಲ್ಕಿ,ಜಿ,ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179530 Santoshi - ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ಮತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179531 Rantamma w/o Manik - ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300179536 Maheshwari - ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179542 Champavati - ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180448 Suvarana - ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180457 ಸಂಗೀತಾ - ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300180509 ಪುತಲಾಬಾಯಿ - ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300184204 ಶಕುಂತಲಾ - ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560300184206 Vinod - ಮು ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300184208 ಸಂತೋಷ ಹುಪಳ - ಮು ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300184209 ಯೇವನ - ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185700 ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾದಣ್ಣಾ - ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ತಾ: ಬಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185732 bandeppa gurupadappa - ಸಾ:ನಾಗರಳ ಥಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185762 ಶಿವಲೀಲಾ - ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185773 ರೇಖಾ - ಸಾ:ನಾಗರಳಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/2022180012000024/05/2022
560300185789 prabhu bandeppa - ಸಾ:ನಾಗರಳ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185798 Savitra - ಸಾ" ನಾಗರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185822 Ratanamma - ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185910 ಧೂಳಪ್ಪಾ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185913 savita - ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185932 basavaraj ganapati - ಸಾ: ನಾಘರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185963 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/2022150010000024/05/2022
560300185976 chidramma - ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ತಾ: ಬಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185977 madappa shankreppa - ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300186031 suksata ankush - ಸಾ:ನಾಗರಾಳ ತಾ.ಬಾಲ್ಕಿ.ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300186038 jaganath gundappa - ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/2022150010000024/05/2022
560300186042 Sulochana - ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/2022150010000024/05/2022
560300186051 Ambika - ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ತಾ: ಬಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****904921/05/2022FPS****904921/05/202212008000021/05/2022
560300186066 malllikarjune bandeppa - ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300186070 ಗಣಪತಿ ಭೀಮಶಾ - ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186092 Shakuntala - ಸಾ:ನಾಗರಳಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/20229006000024/05/2022
560300186102 shrikant vaijinath - ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300187329 ಶಂಕರ ಹಲಗೆನೊ - ಮು ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300188856 Sidram s/o Chandrappa - ಮು:ನಾಗರಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300188866 ಉಷಾ - ಮು ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/20229006000024/05/2022
560300189171 ಉತ್ತಮ್ಮಾ - ಮು ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189240 ಶಿವ ರಾಜ - R/0 NagaralPHH(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/20229006000024/05/2022
560300189386 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮೆಳಕುಂದ - ಮು ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189387 ಉಮಾಕಾಂತ್‌ ಮೆಳಕುಂದ - ಮು ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189483 ರಾಜಪ್ಪ ಝಮಖಾನ - ಮು ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300195613 Sharnamma - ಶಿವರಾಜ 1-3 ನಗರಾಳ್ ನಗರಾಳ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/20226004000019/05/2022
560300195640 Neelavati - ಉಮಾಕಾಂತ 23 ನಗರಾಳ್ ನಗರಾಳ್ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300196199 Kavita - ರಾಜಣ್ಣಾ 1-30 ನಗರಾಳ್ ನಗರಾಳ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300197889 Lalitabai - ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ 30 ನಗರಾಳ್ ನಗರಾಳ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197890 Tejemma - ಹಣಮಂತ 1-30 ನಗರಾಳ್ ನಗರಾಳ್ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197891 Savita - ದಿಲಿಪ 1-34 ನಗರಾಳ್ ನಗರಾಳ್ ನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300197892 Nageshwari - ದಿನೇಶ ಗುಂಗೆ 1-78 ನಗರಾಳ್ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/2022180012000024/05/2022
560300197893 Mahadevi - ಜೈವವಂತ 72 ನಾಗರಾಳ ನಗರಾಳ್ ನಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197894 Shantamma - ನಾಗನಾಥ 1-118 ನಗರಾಳ್ ನಗರಾಳ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300197895 Suganda - ಬಾಲಾಜಿ 1-12 ನಗರಾಳ್ ನಗರಾಳ್ PHH(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/2022150010000024/05/2022
560300197896 Sunita - ಬಂಡೆಪ್ಪಾ 1-46 ನಗರಾಳ್ ನಗರಾಳ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300197897 Kaveri - ಶೆರಣಪ್ಪಾ 1-67 ನಗರಾಳ್ ನಗರಾಳ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300197898 Shivalila - ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರ 31 ನಾಗರಾಳ ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300197905 Mahananda - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 1-24 ನಗರಾಳ್ ನಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300197906 Bharat Bai - ದೆವಿದಾಸ 1-115 ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300197907 Shashikala - ಮನ್ಮಥಪ್ಪಾ 1-102 ನಗರಾಳ್ ನಗರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300197908 Ashwini - ರಾಮೆಶ್ವರ 1-8 ನಗರಾಳ್ ನಗರಾಳ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300198754 Sangeeta - ಬಸವರಾಜ 1-133 ನಗರಾಳ್ ನಗರಾಳ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300199590 Sharadabayi - ಶಾರದಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಘುನಾಥರಾವ 113 ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300199615 ರೇಖಮ್ಮಾ - ಬೀರಿ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300205696 Shridevi - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206429 Kalavati - W/O ಬಸವರಾಜ್ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206489 Shobha - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206693 Jaishira - W/O ಗಣಪತಿ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300206694 Renuka - S/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/202212008000024/05/2022
560300206695 Anusuya - C/O ಧೂಳಪ್ಪಾ 73/3 ನಾಗರಾಳ ತಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300207603 Sridevi - S/O ಅಶೋಕ್ ಕೂಡ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300208242 Rupa - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ 156 ಮೊರಾಳ್ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****806417/05/2022FPS****806417/05/202212008000017/05/2022
560300208376 Pallavi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300209747 Bharat Bai - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****904924/05/2022FPS****904924/05/20229006000024/05/2022
560300209981 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪಾ ನಾಗರಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210089 Padminibai - W/O ಧನರಾಜ್ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210615 Abdul Waheed - S/O ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯ ಮಳಚಾಪುರ ಬೀದರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210676 Mojabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಮನರಾವ ಕೇರೂರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210980 Anjali - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಉಲ್ಲಾಶ #114 ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300211048 Prabhavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನಾಥ #11PHH(NK) / NCS------60000000-
560300211186 Basamma - W/O ಕಲ್ಯಾಣರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ ೩೨ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300211422 Payal - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300211453 Rajeshwari - C/O ವೀರೇಶ #1/16 ಜ್ಯಾಂತಿ . NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300211536 Surekha - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300211692 Geetanjali - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ #2 ನಗರಾಳ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300211724 Ashwini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪ ನಾಗರಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300211780 Rajeshwari - W/O ಕರಣ ನಾಗರಾಳ ನಾಗರಾಳ ಅPHH(NK) / NCS------90000000-
560300211837 Rekhamma - W/O ಧೂಳಪ್ಪಾ ನಾಗರಾಳ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300211887 Surekha - C/O ಪದ್ಮಭೂಷಣ್ ಧನೂರ ಎಸ್ 3NPHH(NK) / NCS------00000000-
Top