REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300139322 Rekhabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮೇಶ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139344 Surekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅರ್ಜುನ ಡೂನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300139367 Lalita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139386 Sarika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಯಾನೇಶ್ವರ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300139395 Ranubai - S/O: ಭವರವ್ ಮೋರೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139428 Sharabe - W/O: ನೂರೋಡಿನ್ ಗಣೇಶ ಪುರ ವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139433 Vandana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಿಂದೆ ಹೌಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139439 Shobha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಸಂತ 43 ಗಣೇಶಪುರ ವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139486 Shital - W/O ಸುನೀಲ . . PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139499 Savita - W/O: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಳಗೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139501 Pampabayi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೂರೇಜಂಗ ರಾವ ಶಿಂದೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139513 Savita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತರಾಮ ಗಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139515 Rani - S/O: ಅಶೋಕ್ 1-35NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139516 Tulasa - W/O: ದೊಂಡಿರಾಮ್ ಭೋಸಲೇ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139517 Radhika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139518 Gaya Bai - S/O ಗಣಪತ ರಾವ ಜಾಧವ ಗಣೇಶಪುರವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139519 ಪೂಜಾ - S/O: ಕಿಶನ್ ರಾವ್ 50 PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139520 Nagendra - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಪಿಂದರ ಮೋPHH(NK) / NCS------30000000-
560300139521 Lakshmi - S/O ನಗೆಂದರ್ ೭೧ ಗನೆಶ್ಪುರ್ವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139522 Kalavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿಶನರಾವ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139523 Shanta Bai - W/O: ಶರಣಾಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139524 Sabina - W/O: ಮಹಮದ್ ಖಾದರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139525 Jourabi - W/O: ಚಾನ್ ಪಶಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139526 Lalita Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭವರವ್ ಭೋಸಲೇ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139527 Rani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಈಶ್ವರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139528 Geeta - S/O: ಮಾರುತಿ ವಾಗೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139529 Vijaylaxmi - S/O: ಶಿವಾನಂದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139530 Ambanabayi - W/O: ಹನುಮಂತರಾವ್ ಭೋಸಲ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139531 Maremma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಂ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139532 Mangala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139533 Sujata - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಜಾಧವ್ ಗಣೇಶಪುರವಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139534 Shivaji - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತರಾವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139536 Ashabegam - S/O: ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಮೀರ್ಜೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139560 Bharat Bai - S/O: ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಣೇಶ ಪುರ ವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139562 Ambika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುರೇಶ #00 ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139563 Deepali - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಹರ್ ರಾವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139564 Sheshabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವನ್ ಭೋಸಲೇ 36/PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139565 ರೇಖಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139566 Kamala Bai - S/O: ಧೊಂಡೀಬಾ ಗಣೇಶ ಪುರ ವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139567 Rajashwari - S/O: ಅಮಾನಥ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139569 Vithal Rao - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರೆಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139571 Kalavati - S/O: ಮಾರುತಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139572 Kamalabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಉಮೇಶ್ #53 ಗಣೇಶಪುರ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300139573 Saranappa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಹೀಬೂ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139574 Pooja - S/O: ತುಕಾರಾಮ ಹೆಪ್ಪೇರಗೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139575 Ramabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತೀರ್ಮುಖ್ ಭೋಸಲೇ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139576 Laxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗದೀಶ್ ಗಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139585 Geeta - S/O: ಗಣೇಶನಾಥ್ ಜಾಧವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139707 Vijayrani - S/O: ದೇವರಾವ್ ಶಿಂದೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139710 Pooja - W/O ಗೋವಿಂದ ಜಾಧವ . . . . PHH(NK) / NCS------180000000-
560300139768 Jyoti - S/O ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಗಣೆಶಪುರವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139772 Suvarna - S/O: ಭಗವನ್ ರಾವ ಮನೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139812 Renuka Bayi - S/O: ನರಸಿಂಗ್ ರಾವ್ ಗಣೇಶ ಪೂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139858 Parbatbai - W/O: ಭಗವಾನ ರಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139940 Babita Bharat Bhosle - 9 ಗಣೇಶಪುರವಾಡಿ ಭಲಕಿ ತಾಲೂಕ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141707 Vimala Bai - W/O: ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡತೆ 19 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141719 Bhagyashree - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತಾನಾಜಿರಾವ ಭೋಸಲೇ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141746 Vaishali - S/O: ಪ್ರದೀಪ್ ಭೋಸ್ಲೇ 43/1 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141747 Sadhana Bai - W/O: ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಭೋಸ್ಲೇ 43NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141748 Laxmi - W/O: ದದಿಗಂಬರ ಭೋಸ್ಲೇ 43/1 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141749 Suman Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಚಂದ್ರರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141750 Aparna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141752 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಬಾಯಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷಿಮಣ ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141753 Annaporna Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಯೊತಿಬಾ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141944 Rohini - ಬಾಬುರಾವ್ ಭೋಸಲೇ ಏಚ್‌-ನ-8 ಗಣೇಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143436 Neeta Bai - W/O: ಗಣಪತಿ ನನೂರೆ ಗಣೇಶಪುರವಾಡಿ ಭPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143755 Krishna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರದೀಪ್ ಕುNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300143786 Sunita - S/O ತುಳಸಿರಾಮ ೧-೭೦/೨ ಅ೦ಬೆಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143861 Prabhavati - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಡ್ತೆ #18 ಗಣೇಶNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145273 Urmilla - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ ಘನೇಶಪುರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300145603 Ahalya Bai - W/O: ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಭೋಸಲೆ ಗಣೇಶಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148389 ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ನಾರಾಯಣರಾವ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ ಸುಯ‍್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300148390 sangamma - ಬಾಬರಾವ ತಂ ಭೀಮಷ್ಯಾ ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148391 sharanamma - ಶರಣಮ್ಮಾ ಗಂ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಢೋಣೆ ಗಣೆಶPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148392 Subhadra Bai - ಜ್ಞಾನೋಬಾ ತಂ ಗಣಪತಿರಾವ ಗಣೆಶಪುರ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148393 ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ - ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಂ ಕ್ರೀಷ್ಣಪ್ಪಾ ಪಾನಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148394 madhura bai - ಮಧುರಾಬಾಯಿ ಗಂ ಶಂಕರಾವ ಗಣೆಶಪುರ ವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148395 raja bai - ರಾಜಾಬಾಯಿ ತಂ ಗೋಪಾಳರಾವ ಜಗತಾಪ ಗಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148396 kamala bai - ಕಮಳಾಬಾಯಿ ಗಂ ಬಾಬುರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148397 Vandanbai - ವಂದನಾಬಾಯಿ ಗಂ ನೀಲಕಂಠ ಪವಾರ ಗಣೆಶAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159407 ದೌಲು - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159408 ನರಸಿಂಗ್ - ನರಸಿಂಗ ತಮ ಗೋಪಾಳರಾವ ಜಗತಾಪ ಗಣೆಶPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159409 ಜನಾ ಬಾಯಿ - ಜನಾಬಾಯಿ ಮು: ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159410 ಗಣಪತಿ - ಸಾ//ಗಣೇಶಪುರವಾಡಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159411 Paravati Bai - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159412 ವಿಠಲ - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159413 ಧೋಂಡಿ ಬಾ - ಧೋಂಡಿಬಾ ತಂ ಮರೆಪ್ಪಾ ಸುರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300159414 ನರಸಿಂಗ್ - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159415 ಮಾಧವ - ಮಾಧವ ತಂ ಧೋಂಡಿಬಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗಣೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159416 ಕೊಂಡಾಬಾಯಿ - ವಿಶ್ವನಾಧ ತಂ ಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಗಣೆಶಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300159417 Nirosha - ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂ ಮರೆಪ್ಪಾ ಗಣೆಶಪುPHH(NK) / NCS------180000000-
560300159418 ಗಣಪತಿ - ಗಣಪತಿ ತಂ ಹಾವಪ್ಪಾ ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159419 ಭುಜಂಗ ರಾವ - ಭುಜಂಗರಾವ ತಂ ಲಿಂಬಾಜಿರಾವ ದಾಡಗೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300159420 Rukamin Bai - ದೇವಿದಾಸ ತಂ ಭುಜಂಗರಾವ ದಾಡ್ಗೆ @ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300159421 ಗೋದಾವರಿ - ನಾರಾಯಣ ತಂ ಪಾಂಡುರಂಗ ಘಾರಗೆ ಗಣೆಶPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159422 ಬಸಪ್ಪ - ಬಸಪ್ಪಾ ತಂ ಲಾಲಪ್ಪಾ ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159423 Vidyavati - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159424 ಪುಂಡಲಿಕ - ಪುಂಡಲಿಕ ತಂ ಬಾಬುರಾವ ಅತಿವಾಳಕರ ಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159425 sunita - ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ವಾಘಮಾರೆ ಮು;PHH(NK) / NCS------90000000-
560300159426 ಗುಡುಮಾ ಬೀ - ಗುಡಮಾಬಿ ಗಂ ಬಿಸಮಿಲ್ಲಾ ಗಣೆಶಪುರ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300159427 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂ ಮರೇಪ್ಪಾ ಢೋಣೆ @ ಗಣೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159428 ವೈಜಿನಾಥ - ವೈಜಿನಾಧರಾಔ ತಂ ಶಂಕರರಾವ ಗಣೆಶಪುPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159429 ಅರ್ಜುನ - ಅರ್ಜುನ ತಂ ಮರೆಪ್ಪಾ ಢೋಣೆ ಗಣೆಶಪುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159430 GAYABAI - ವೈಜಿನಾಧ ತಂ ನಾಮದೇವ ಕದಂ ಗಣೆಶಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159431 Shantamma - ಮಾರುತಿ ತಂ ಮರೇಪ್ಪಾ ವಗ್ಗೆ ಗಣೆಶಪPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159432 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂ ಭೀಮಷ್ಯಾ ಘೆಜ್ಜೆ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159433 ಶಂಕರ - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159434 paramma - ಹಣುಮಂತ ತಂದೆ ಸಂಬಾಜಿ ಮು|| ಗಣೇಶಪುPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159435 ರುಕುಮಲ - ರುಕುಮಾಜಿ ಗಂ ತಂ ಸಿದ್ದು ವಾಗ್ಮಾರೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159436 ಶ್ರಾವಣ - ಶ್ರಾವಣ ತಂ ರುಕಮಾಜಿ ವಾಗ್ಮಾರೆ ಗಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159437 ಶಿವ ರಾಜ - ಶಿವರಾಜ ತಂ ರುಕಮಾಜಿ ವಾಗ್ಮಾರೆ ಗಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159438 ಗಣಪತಿ - ಗಣಪತಿ ತಮ ಲಿಂಬಾಜಿ ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159439 ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159440 Padminabai - ಧೋಂಡಿಬಾ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣರಾವ ಸುಯ್ವಂಶAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159441 yamuna bai - ಗಂಗಾಧರ ತಂ ಮಾಣಿಕರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಗಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159442 ಶಿವಾನಂದ - ಶಿವಾನಂದ ತಂ ಸನ್ಮೋಕಪ್ಪಾ ಗಣೆಶಪುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159443 ರವಿಂದ್ರ - ರವಿಂದ್ರ ತಂ ಪುಂಡಲಿಕರಾವ ಭೋಸ್ಲೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300159444 ದೇವಿದಾಸ - ದೇವಿದಾಸ ತಂ ಗುಂಡಾಜಿರಾವ ನೆಲವಾಡೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300159445 anjana bai - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159446 ರೇಣುಕಾ - ರೇಣುಕಾ ಗಂ ನೇತಾಜಿ ಜಾನಾಪುರೆ ಗಣೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159447 nanda - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159448 ಸಂಗಶಟ್ಟಿ - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159449 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ರಾಮರಾವ ತಂ ಲಿಂಬಾಜಿರಾವ ನೆಲವ಻ಡೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300159450 ಹನುಮಂತ ರಾವ - ಹಣಮಂತರಾವ ತಂ ಮಾಣಿಕರಾವ ಗಣೆಶಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300159451 ಸಿದ್ರಾಮ - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159452 ಸಂತ ರಾಮ - ಸಂತರಾಮ ತಂ ನಾಮದೇವರಾವ ಕದಮ ಗಣೆಶಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159453 Laxmi Bai - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159454 ಪಾಶ ಮಿಯ್ಯಾ - ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ ತಂ ಖಾಸಿಮಸಾಬ ಗಣೆಶಪುAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159455 ಇಸಮ್ಯಲ ಸಾಬ - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ ತಂ ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ ಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159456 anita - ರಮೇಶ ತಂ ತುಕಾರಾಮ ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159457 ಜ್ಞಾನೋಬಾ - ಜ್ಙಾನೋಬಾ ತಂ ಎಕನಾಧರಾವ ಜಾಧವ ಗಣೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159458 Gajara Bai - ನರಹರಿ ತಂ ಲಿಂಬಾಜಿರಾವ ನೆಲವಾಡೆ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159459 triveni bai - ಗಣಪತಿ ಮು: ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159460 ನಾಮದೇವ - ನಾಮದೇವ ತಂ ಭಿಮರಾವ ಭೋಸ್ಲೆ ಗಣೆಶಪPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159461 ಬಾಲಾಜಿ - ಬಾಲಾಜಿ ತಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭೋಸ್ಲೆ ಗಣೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159462 ಕೇಶವ - ಕೇಶವ ತಂ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ ಭೋಸ್ಲೆ ಗಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159463 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ವಿನಾಯಕ ತಂ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ ಭೋಸ್ಲೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300159464 ಗಣಪತಿ - ಗಣಪತಿ ತಂ ಭಾವರಾವ ಭೋಸ್ಲೆ ಗಣೆಶಪುPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159465 kamala bai - ಶಿವಾಜಿ ತಂ ಗ್ಯಾನೊಬಾರಾವ ಪವಾರ ಗಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159466 Kalavati - ದೇವರಾವ ತಂದೆ ಝಂಪಾಜಿ ಮು|| ಗಣೆಶಪುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159467 Vachala Bai - ನರಸಿಂಗ ತಂ ಶಾಮರಾವ ಸಿಂದೆ ಗಣೆಶಪುPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159468 ನಾಗೆಂದ್ರ - ನಾಗೇಂದ್ರ ತಂ ಶಾಮರಾವ ಸಿಂಧೆ ಗಣೆಶPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159469 Nirmala - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159470 kundana bai - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159471 padmini bai - ಪದ್ಮೀಣಬಾಯಿ ಗಂ ವಿಠಲರಾವ ಗಣೆಶಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159472 ಧೋಂಡಿ ಬಾ - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159473 ಸೊನಾ ಬಾಯಿ - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159474 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ದತ್ತಾತ್ರಿ ತಂ ರಾಮರಾವ ಜಗತ್ತಾ ಗಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159475 ಕೋಂಡಿಬಾ - ಕೋಂಡಿಬಾ ತಂ ರಾಮರಾವ ಜಗತಾಪ ಗಣೆಶಪAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159476 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಶ್ವನಾಧ ತಂ ಯಾಧವರಾವ ಜಗತಾಪ ಗಣೇPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159477 Paryag Bai - ಖಂಡುಬಾ ತಂ ಯಾಧವರಾವ ಜಗತಾಪ ಗಣೆಶಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159478 Vandana Bai - ಸುಧಾಕರ ತಂ ಯಾಧವರಾವ ಜಗತಾಪ ಗಣೆಶಪPHH(NK) / NCS------180000000-
560300159479 Kastura Bai - ನಾಗೇಂದ್ರ ತಂ ಮಾರುತಿರಾವ ಜಗತಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300159480 Lalitabai - ರಮೇಶ ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159481 Saraswtibai - ಶಿವ ಮಾರ್ತೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಗಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159482 shona bai - ಸೋನಾಬಾಯಿ ಗಂ ರಾಘೋಬಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಗಣೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159483 ಕೊಂಡಿ ನಾಥ - ಕೊಂಡಿಬಾ ಮು: ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159484 ಗಣಪತ್ ರಾವ - ಗಣಪತರಾವ ತಂ ವಿಠಲರಾವ ಗಣೆಶಪುರ ವಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159485 Shakubai - ಭಾವರಾವ ತಂ ಮಾರುತಿರಾವ ಮೋರೆ ಗಣೆಶPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159486 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕುಪಿಂದ್ರ ತಂ ಗಣಪತರಾವ ಮೋರೆ ಗಣೆಶPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159487 ವಿಠಾಬಾಯಿ - ವಿಠಾಬಾಯಿ ಗಂ ಅಂಬಾಜಿರಾವ ಗಣೆಶಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159488 ಉಮಾ ರಾವ - ಉಮರಾವ ತಂ ವಿಠಲರಾವ ಸುರ್ಯವಂಶಿ ಗಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159489 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂ ವಿಠಲರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300159490 ಪ್ರಭು - ಪ್ರಭು ತಂ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159491 Gouramma - ನೇಹರು ತಂದೆ ದೇಶಮುಕಪ್ಪಾ ಮು || ಗಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159492 Malanbee - ಮಹೆಬುಬ ತಂ ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ @ ಗಣೇಶಪೂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159493 ರಹೆಮಾನ - ರಹಮಾನ ತಂ ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ ಗಣೆಶಪುರ ವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159495 ಬಾಲಾಜಿ - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159496 bhgya bai - ದೇವಿದಾಸ ತಂ ಭುಜಂಗರಾವ ದಾಡ್ಗೆ ಗಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159497 ಧತ್ತಾತ್ರ - ದತ್ತಾತ್ರಿ ತಂ ಮಾರುತಿರಾವ ಜಾದವ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159498 ರಾವಜಿಬ - ಗ್ರಾಮ ಗಣೆಷಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159499 Savita Bai - ಅಂಬೇಸಾನಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159500 ಶಿವದಾಸ್‌ - ಗಣೇಶ ಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300170263 ಪ್ರಧೀಪ್‌ ಕುಮಾರ - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170264 ಉಮೇಶ - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170265 ತುಕಾರಾಮ - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170266 ಶಿವಾಜಿ - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ರಾಮರಾವ ಮು|| ಗಣೆಶಪುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170267 ಯಶೋಧ - ಯಶೋದಾ ಗಂ ಅಶೋಕಕುಮಾರ ಸಿಂಧೆ @ ಗಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170268 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170269 ರಾಜ ಗೊಪಾಲ - ರಾಜಗೊಪಾಲ ತಂದೆ ರಘುನಾಥರಾವ ಗಣೆಶಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170270 ಭಗವಾನ ರಾವ್‌ - ಮೂನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170271 ಸಂತ ರಾಮ - ಸಂತರಾಮ ತಂ ಗೋಪಾಳರಾವ ಜಗತಾಪ ಗಣೆಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176294 siddaji - ಸಿದ್ದಾಜಿ ತಂ ನರಹರಿ ಮು ಗಣೇಶಪೂರವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300177711 Mohanrao s/o Jyotiba - ಮು ಗಣೇಶಪೂರವಾಡಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177712 ಮೀರಾಬಾಯಿ - ಭರತ ತಂ ಗಣಪತರಾವ ಮು ಗಣೇಶಪೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300177715 ಅಭಿಮನ್ಯು ತಂ ಅಪ್ಪಾರಾವ - ಮು ಗಣೇಶಪೂರವಾಡಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177719 Renuka - ರೆಣುಕಾಬಾಯಿ ಗಂ ಕೀಶನರಾವ ಮು ಗಣೇಶPHH(NK) / NCS------30000000-
560300177720 ಮಲ್ಹಾರಿ - ಮಲ್ಹಾರಿ ತಂ ಕಿಶನರಾವ ಮು ಗಣೇಶಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300177722 Gayatri - ತಾನಾಜಿ ತಂ ದಿಗಂಬರ ಮು ಗಣೇಶಪೂರವಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300177833 Sarubai - ಬಾರಬೌರ ತಂದೆ ಕೀಶನರಾವ ಸಾ// ಗಣೇಶಪPHH(NK) / NCS------30000000-
560300178250 Radha - ಅತೀಶ ತಂ ಸಜ್ಜನರಾವ ಮು ಗಣೇಶಪೂರವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300178251 Sajjanrao - ಸಜ್ಜನರಾವ ತಂ ತುಳಸಿರಾಮ ಮು ಗಣೇಶಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179540 Farid S/oPaShamiyya - ಗಣೆಶಪೂರ ವಾಡಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179568 Shahjahan Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಿದ್ದೀಖ್ #54 ಗಣೇPHH(NK) / NCS------150000000-
560300179736 Laxmi Bai - ಮು ಗಣೇಶಪೂರವಾಡಿ ತಾ ಬಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300180114 Eshavar s/o Baburao - ಈಶ್ವರ ತಂ ಬಾಬುರಾವ ಮು, ಗಣೇಶಪೂರವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300180205 BALAJI S/O Vaijinath - ಮು ಗಣೇಶಪೂರವಾಡಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180208 Ganapati Vithalrao - ಮು ಗಣೇಶಪೂರವಾಡಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300180226 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಸಾ// ಗಣೇಶಪೂರವಾಡಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180471 Jyotiba s/o Manohar - ಮು ಗಣೇಶಪೂರವಾಡಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181117 Koushalya Anteshwar Kudte - ಮು ಗಣೇಶಪೂರವಾಡಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183904 ಮನೋಹರ - ಮು . ಗ. ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183905 ಕೆರಬಾ - ಮು .ಗ. ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183906 ಶ್ರೀಮಂತ - ಮು .ಗ. ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183907 Anita Bai - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183909 ಶ್ರವಣಕುಮಾರ್‌ - ಮು .ಗ. ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183916 CHANCHALA BAI - ಮು . ಗ. ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300183917 Meena - ಮು . ಗ. ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183918 ಶಿವರಶರಣಪ್ಪ - ಮು .ಗ. ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300183919 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಮು . ಗ. ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183920 Shankarao - ಮು .ಗ. ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300183921 ದಯಾನಂದ - ಮು .ಗ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183922 ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ - ಮು. ಗ. ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183923 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಮು . ಗ. ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183924 Kashibai - ಗಣಪತಿ ಗಂಡ ಶಿವಾಜಿರಾವ ಮು|| ಗಣೇಶಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185914 ಧನರಾಜ ತಂ ಯಾಧವರಾವ - ಮು ಗಣೇಶಪೂರವಾಡಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187792 ಇಂದು ಬಾಯಿ - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300188863 ಮನೋಹರ - ಗಣೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193333 Sunanda - ವಿಳಾಸ:ಗಣೇಶಪೋರ ವಾಡಿ ನರಸಿಂಗ ತಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193334 kallammabai - ಗನೆಶಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300193508 Mathurabai - ಶೇಶರಾವ ತಂ ಬಾಪುರಾವ @ ಗ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300195372 Anuradha - ಸಿದ್ರಾಮ ತಂ ವೈಜಿನಾಧ @ ಗ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300195550 Archana - ಸಂಜೀವ ತಂ ಶರಣಪ್ಪಾ ಡೋಣೆ ಮು|| ಗಣೇPHH(NK) / NCS------180000000-
560300195568 Sallavuddin - ಸಲ್ಲಾವುದ್ದಿನ ತಂ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ @ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300195657 Padminibai - ಶಾಮರಾವ 21 ಗಣೇಶಪುರವಾಡಿ ಗಣೇಶಪPHH(NK) / NCS------30000000-
560300195659 Anuradha - ಸಂತೋಷ 1-20 ಗಣೇಶಪುರವಾಡಿ ಗಣೇಶPHH(NK) / NCS------150000000-
560300195695 ಕಲಾವತಿ - ವೀರಶೇಟ್ಟೆಪ್ಪಾ 68 ಗಣೇಶಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300195829 Kalavathi - ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ವಿಠಲರಾವ 14 ಗಣೇಶಪೂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300196459 Chandrakala - ಚಂದ್ರಕಲಾ 261/1 ಗಣೇಶಪೂರವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300196803 Laxmi Bai - ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪಾ 122 ಗಣೇಶಪುರವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300199652 Rajeshwari - ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಂಡ ಶಿವಾಜೀ 32 ಗಣೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560300199653 ರೇನುಕಾ - ಸಂತೋಷ 1-13 ಗಣೇಶಪುರವಾಡಿ ಗಣೇಶPHH(NK) / NCS------60000000-
560300199655 Chethana - ಚೇತನಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 9 ಗಣೇಶಪೂರವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300203840 Laxmanrao - S/O: ದಶರಥ ರಾವ್ ಭೋಸಲೆ 1-38-2 ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300204022 Hema - S/O ಗಣಪತರಾವ 04 . ಗಣೇಶಪುರವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300204122 Vandanabai - W/O ದತ್ತಾತ್ರೆರಾವ್ ಖಂಡ್ರೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206416 Kalavati - W/O ಗನು ಗಣಶಪುರ ವಾಡಿ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300207168 Roopa - W/O ದಿಲೀಪ #00 ಗಣೇಶಪೂರವಾಡಿ ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300207302 Bhosale Shobha Dhanaji - C/O ಧನಾಜಿ #41 ಗಣೇಶಪೂರ್ವಾಡಿ ಭPHH(NK) / NCS------90000000-
560300207387 Naryan Rao - S/O: ದಿಗಂಬರ್ ಶಿಂದೆ ಗಣೇಶಪುರವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208246 Anjanabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗರಾವ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300209200 Kasturbai - C/O ರಾಮಚಂದ್ರ 40 ಗಣೇಶಪುರ ಗಣೇಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209290 Jaishree - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರೆ ಶಿಂದೆ ಗಣೇಶಪುರವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209955 Mallari Shinde - S/O ಧೊಂಡಿಪಂತ 314 . ಕೆರೂರ ಕೇNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300210451 Bhagyavathi - S/O: ವೈಜೀನಾಥ ಪಾಟಿಲ್ ಬ್ಯಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210526 Sunil - C/O ವೆಂಕಟ ರಾವ ರಾಜೋಳೇ 86 , ವಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300211082 Jagdevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ ಗಣೆಸ್ಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300211660 Shilpa - W/O: ಜ್ಯೊತಿಬಾ ಗಣೇಶ ಪುರ ವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300211663 Surekha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಜಯಕುಮಾರ 00 ಗಣೇಶಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560300211719 Surekha - ಶಿವಮೂರ್ತಪ್ಪ ಹೆಚ್‌.ನಂ 18 ಗಣೇPHH(NK) / NCS------90000000-
Top