REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135664 Sunita - S/O ಸಂಬಾಜಿ ಅಂಬೆಸಾ೦ಗವಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135692 Sarswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ ಮನೆ ನಂ 2NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135737 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉತ್ತಮ 1-10 ಅಂಬೇಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135864 Prema - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಅಂಬೆಸಾಂಗುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136124 ಹಸೀನಾ ಬೀ - W/O ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಅ೦ಬೆಸಾ೦ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136154 Bhagyashri - S/O ಪಂಡರಿ ಅ೦ಬೆಸಾ೦ಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136279 Sulakshana - C/O ಅನಿಲ . ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿ ಅಂಬೆಸPHH(NK) / NCSBiometric****507523/05/2022FPS****507523/05/20229006000023/05/2022
560300136323 ಭಾಗೆಶ್ರೀ - S/O ಮಾದವರಾವ ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136355 Faridabegum - D/O ಫಾರಿದಾಬೇಗುಂ # 1 ಅಂಬೆಸಾಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300136356 Munnabai - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 3/50 . ಅಂಬೆಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560300136482 Shantabai - W/O ಶಿವಾಜಿ ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿ PHH(NK) / NCSBiometric****248121/05/2022FPS****248121/05/20229006000021/05/2022
560300136526 Bhagyashree - S/O ಅಶೋಕರಾವ ಅ೦ಬೆಸಾ೦ಗವಿ PHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20229006000024/05/2022
560300136733 Laxmi Bai - W/O ಗಣಪತಿ 1 1PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137079 Rajeshree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತ್ಯವನ್ ಕದಮ ಅಂಬೇಶPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022150010000024/05/2022
560300137161 Sujath - S/O ಮಾರುತಿ ಅ೦ಬೆಸಾ೦ಗವಿ PHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022150010000024/05/2022
560300137194 Sangita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/202212008000024/05/2022
560300137248 Shivaleela - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ ಏPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137443 Pavitra - S/O ಬಳಿರಾಮ ಅ೦ಬೆಸಾಗವಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137479 Bhagyashree - S/O ಗಣೇಶ ಪ್ರಸಾದ ೨/೨೩ ಅ೦ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20226004000024/05/2022
560300137524 Mahanand - W/O ಮಾಧವ ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20229006000024/05/2022
560300137719 Tukamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137754 Omkala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನವೀನ ಕಾಂಬಳೆ 3/111PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137757 Nirmala - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ಅಂಬೇಸಾ೦ಗಾವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20226004000024/05/2022
560300137758 Shekuntala - W/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿ PHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20229006000024/05/2022
560300137761 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ್ PHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/202212008000024/05/2022
560300137763 Kamalabai - W/O ಮಾಣಿಕರಾವ ಅ೦ಬೆಸಾ೦ಗವಿ PHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20223002000024/05/2022
560300137764 Mathura Bai - W/O ಬಸವಂತ ಅಂಬೇಸಾ೦ಗಾವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300137767 Juru Bai - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಂಬೆಸಾ೦ಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20226004000024/05/2022
560300137773 Sangeeta - S/O: ಮನೋಹರ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300137775 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರ್ಜುಞರಾವ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137778 Shantamma - W/O ವೈಜಿನಾಥ್ ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137781 Maruthi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ್ ಏಚ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137784 Ashwini - W/O ರವಿ ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300137789 Rajayabai - W/O ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಅಂಬೇಸಾಂಗವPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20223002000024/05/2022
560300137791 Shantamma - W/O ರಾಮಣ್ಣಾ ಅ೦ಬೆಸಾ೦ಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20226004000024/05/2022
560300137961 Nageshwari - S/O ನರಸಿಂಗ ಅಂಬೆಸಾ೦ಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137962 Lobika - W/O ಸತೀಶ್ ಅಂಬೆಸಾ೦ಗವಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137965 Mahadevi - S/O ಶಿವರಾಮ ಅ೦ಬೆಸಾಗ೦ವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137966 Vidyavati - S/O ಮಾರುತಿ ಅ೦ಬೆಸಾ೦ಗವಿ PHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022150010000024/05/2022
560300137973 Vimalabai - W/O ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಅಂಬೇಸಾ೦ಗಾವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137974 ವಿಠಾಬಾ - W/O ಹಣಮ೦ತರಾವ್ ೨/೨೫ ಅಂಬೇಸಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300137977 Babita - D/O ಗಂಗಾರಾಮ ಅ೦ಬೆಸಾ೦ಗವಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137985 ರಂಜನಾ - W/O ಸಂಜೀವ ಅಂಬೆಸಾ೦ಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/202212008000024/05/2022
560300137999 Sangeeta - S/O ಮಾಧವರಾವ ಅ೦ಬೆಸಾ೦ಗವಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138004 Surekha - S/O ಶಂಮುಕಪ್ಪ ಪ್ರಭ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300138014 Malashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138016 Indumati - D/O ಕಾಶಪ್ಪ ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿ PHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20223002000024/05/2022
560300138048 ಲತಾ - W/O ಪರ್ಬತ ಅಂಬೆಸಾ೦ಗವಿ PHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022150010000024/05/2022
560300138260 Bharatbai - S/O ಸಾದೊಬಾ ಅ೦ಬೆಸಾ೦ಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300138382 Sima Begum - S/O ಮಕ್ಬೂಲ್ ಅಂಬೇಸಾ೦ಗವಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138451 Kamal - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಿಶನರಾವ ಸೋಲೋಂಕೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138532 Jagdevi - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅ೦ಬೆಸಾ೦PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138561 Renuka - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ . .PHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/202212008000024/05/2022
560300138630 Sheshabai - W/O ಮಾರುತಿ ಅಂಬೇಸಾ೦ಗವಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138650 Rajasree Kotgyale - W/O ದತ್ತು ಕೋಟಗ್ಯಳೆ ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****412923/05/2022FPS****412923/05/20226004000023/05/2022
560300138834 Archana - S/O: ರಾಮಣ್ಣ ಶಿಂದೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138873 Punam - W/O ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಬಿರಾದಾರ #1/44 PHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20229006000024/05/2022
560300138934 Sunita - S/O: ವಿಠಲ್ # 3-83/1 ಆಂಜೇನೇಯ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138973 Muttamma - W/O ಉಮಾಕಾಂತ #3/102 . ಅಂಬೆಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20226004000024/05/2022
560300139110 Radhika - S/O ಮಹಾದವರಾವ್ ಜಾಧವ್ # . ಅಂಬೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139142 Sangeeta - W/O ಶರಣಪ್ಪ 1 ಅಂಬೇಶಂಗವಿ ಅಂಬೆಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139324 Mahadevi - S/O ಗಣಪತಿ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ವಾಡಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140371 Syed Saleha Beguma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ ಗೌಸ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140519 Deepmala - D/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹುಲಗುಂಡೆ ಅಂಬೇಸಾಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300141479 Rani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೊಂಡಲಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20226004000024/05/2022
560300141787 Rukaminibai - W/O ವಿಶ್ವನಾಥರಾವ್ ಅಂಬೇಸಾಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141792 Chandrakala - S/O ನರಸಿಂಗರಾವ್ ಅಂಬೇಸಾ೦ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141811 Dnyanabai - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ಅಂಬೆಸಾ೦ಗವಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142071 M. M. Mallikarjun - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ನಿಯರ್ ಭಲಕಿ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142325 ಅಲ್ಕಾಬಾಯಿ - W/O ಸಂಬಾಜಿ ಅ೦ಬೆಸಾ೦ಗವಿ ಭPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142487 Mallamma - S/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಭಗವಾನ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142730 Shobha - S/O ಪ್ರಮಚಂದ್ರ ಭಗವಾನ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300142734 Archana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಾಮೋದರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300142874 Rukmini Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮರಾವ ಬಗವನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142889 Sunita - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂಬೆಸಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142892 Prabhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಾದವರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300142896 Geeta - W/O ಮಾರುತಿ 1 1 ಭಗವಾನ ವಾಡಿ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142919 ಮೆಘಾ - W/O ಸಂತೋಷ ೨/೨೫ ಅ೦ಬೆಸಾ೦ಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142941 Shital - W/O ಜೀವನ್ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ ಭಗವಾನ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300142961 Aarthi - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಅಂಬೇಸಾ೦ಗಾವPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20226004000024/05/2022
560300143085 Mamata - S/O ಅರ್ಜುನ್ ರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20229006000024/05/2022
560300143101 Sunita - S/O: ಪಂಧರಿನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಅಂಬೆಸಾಂಗವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143111 Surekha - S/O ಗಂಗಾರಾಮ ಅ೦ಬೆಸಾ೦ಗವಿ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20226004000024/05/2022
560300143223 Meera - W/O ರಾಹುಲ ಅಂಬೆಸಾ೦ಗವಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300143230 Maruthi - W/O ಮಾರುತಿ , ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿ ಅಂಬೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143248 Shivamangala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜ ಕುಮಾರ ಏಚ್‌ ನ3PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143249 Sunita - W/O ಕುಂದನಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಬೆಸಾ೦PHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20223002000024/05/2022
560300143481 Renuka - S/O ಗಂಗಾರಾಮ ಅ೦ಬೆಸಾ೦ಗವಿ ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143540 Varsha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೈಭೀಮ್ ಅಂಬೆಸಾಂಗು ಅPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143571 Namrata - W/O ಭಿಮರಾವ . . ಅಂಬೆಸಾಂಗು ಅಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20226004000024/05/2022
560300143608 Padminibai - S/O ನಾಗೇಂದ್ರರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143620 Bhageshree - W/O ಭೀಮ ರಾವ ಭಗವಾನ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300143625 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕಗೀರ ಆಟ ಭಗPHH(NK) / NCS------180000000-
560300143626 Rukamini Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಂಡೀಬಾ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300143634 Vitabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143662 Mahananda - W/O ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಅಂಬೇಸಾ೦ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144104 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮ ಬಿರಾದಾರ ಅಂಬೆಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****309323/05/2022FPS****309323/05/2022150010000023/05/2022
560300144156 Kashi Bai - W/O ಸಂಜಯ ಕುಮಾರ್ 3/137 . ಅಂಬೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560300144185 Sudharani - W/O ಅಶೋಕ್ ಅ೦ಬೆಸಾ೦ಗವಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144239 Kamala - D/O ಗುಂಡಪ್ಪ ಅ೦ಬೆಸಾ೦ಗವಿ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****309323/05/2022FPS****309323/05/2022150010000023/05/2022
560300144460 Haribai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಈಶ್ವರ ಭಗವನವಾಡNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144502 Panchal Mangala - S/O ಸುಭಾಷ ೨/೩೦/೧ ಅಂಬೇಸಾ೦ಗPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/202212008000024/05/2022
560300144572 Anusabai - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಾ ಭಲಕ್ಕಿ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144791 Janabai - S/O ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ ಅ೦ಬೆಸಾ೦ಗPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022---60040000-
560300145125 Sulochana - S/O: ದಾಮೋದರ್ ಖೋಟಕರ್ ಅಟ ಭಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145127 Kamalabai - W/O ಮರತೆಪ್ಪಾ ಅ೦ಬೆಸಾ೦ಗವಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145131 Sahubai - W/O ಮಾಣಿಕ್ ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145136 Rekha - S/O ರಾಘೋಬಾ ಅಂಬೇಸಾ೦ಗವಿ ಭಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300145139 Bhagyasri - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ಭಗವಾನ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145141 Kalavti - S/O ಶಂಕರ ರಾವ ಭಗವಾನ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145143 Mandakini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನಾಥ ರಾವ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145227 Veerendra Tiwari - S/O ಗೋಪಾಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿವಾರಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145228 Aarathi Tiwari - W/O ಸುಬೋಧ ತಿವಾರಿ ಅಂಬೆಸಾಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145276 Sangamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಅPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145794 Mahananda - W/O ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಅಂಬೇಸಾಂಗವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145850 Chandrashekar - S/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಭಗವಾನ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145876 Pallavi Tiwari - W/O ಮುಕುಂದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿವರಿ ೪-NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300148398 ಕೇಶವ ರಾವ - ಕೇಶವರಾವ ತಂ ರಾಮಜಿ ಮಾನಕರಿ ಅಂಬೆಸAAY(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022200015000024/05/2022
560300148399 ರಹಮತ್‌ ಬೀ - ರಹಿಮತಬಿ ಗಂ ಜಾನಿಮಿಯ್ಯಾ @ ಅಮಬೇಸPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148400 ಕಲ್ಯಾಣ ರಾವ - ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ತಂದೆ ರಾಮಗೋಮಡಾ ಅಂಬೆಸಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148401 subhasha - ಸುಭಾಷ ಅವಸ್ತಿ ಮು: ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20223002000024/05/2022
560300148402 kalavathi - ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಮದನ ಲಾಲ ಅಂಬೆಸಾಗವಿ ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148403 mallappa - ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂ ಭೀಮಗೋಂಡ ಮೆತ್ರೆ ಅಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148404 rekha bai - ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂ ಧೂಳಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300148405 Mahadevi - ಅಂಬೆಸಾಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148406 SUNDRA BAI - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148407 ಭರತ ಬಾಯಿ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148408 SINA BAI - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148409 Shekuntala - ಶಕುಂತಲಾ ಗಂ ಭಾಗವತ ಬಾಳೆ ಅಂಬೆಸಾಂAAY(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022200015000024/05/2022
560300148410 sangamma - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148411 sangamma - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148412 ಶ್ರೀಪತಿ - ಶ್ರೀಪತಿ ತಂ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಅಂಬೆಸಾಂಗವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148413 ಭರತ ಬಾಯಿ - ಭಾರತಬಾಯಿ ಗಂ ಭೀಮರಾವ ಸೋಮವಂಶಿ ಅಂAAY(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022200015000024/05/2022
560300148414 shesha bai - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20223002000024/05/2022
560300148415 lochan bai - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148416 ಸವಿತಾ - ಸವಿತಾ ಗಂ ಶಾಮರಾವ ಡಾವರಗಾವೆ ಭಗವಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148417 ಜಹಾಂಗಿರ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148418 ಮೈನೋದ್ದಿನ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022200015000024/05/2022
560300148419 ಶಬ್ಬಿರ ಮಿಯ್ಯಾ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022200015000024/05/2022
560300148420 Anusayabai - ಅಂಬೆಸಾಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148421 ಚಂದ್ರ ಬಾಯಿ - ಚಂದ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂ ಮಾಧವರಾವ ಕಡ್ಯಾಳೆ AAY(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022200015000024/05/2022
560300148422 ರತ್ನ ಬಾಯಿ - ರತ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಪುಂಡಲಿಕ ಅಂಬೆಸಾಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022200015000024/05/2022
560300148423 ಕಿಶನ ರಾವ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148424 Sridevi - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148425 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ಶಾಲಿವಾನ ತಂ ವಿಠಲರಾವ ಅಂಬೆಸಾಗವಿ AAY(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022200015000024/05/2022
560300148426 ಹಣಮಂತ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148428 ಝರಾ ಬಾಯಿ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20226004000024/05/2022
560300148429 IRAMMA - ಈರಮ್ಮಾ ಗಂ ಹಾವಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ @ ಅಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148430 bhudevi - ಸುರೇಶ ತಂ ಮಾಹಾದಪ್ಪಾ ಬಬಚ್ಚೆಡೆ ಅAAY(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022200015000024/05/2022
560300148431 ಭೀಮಾ ರಾವ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20223002000024/05/2022
560300148432 ಪ್ರಕಾಶ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರ-AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148433 ದ್ರೋಪತಿ ಬಾಯಿ - ದುರಪತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಜು೵ನರಾವ ಅಂಬೆಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148434 Lalitabai - ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂ ನರೆಂದ್ರ ಅಂಬೇಸಾಣಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300148435 ಖೈರುನ ಬೀ - ಆಂಬೇಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159501 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಮು: ಅPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159502 ಓಂ ಕಾರ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20229006000024/05/2022
560300159503 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಯಜಿನಾಥ ಮು: ಅಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159504 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಾಣಿಕರಾವ ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20229006000024/05/2022
560300159505 ರಾಮ ಕಾಂತ - ರಾಮಕಾಂತ ತಂದೆ ಮೋತಿಲಾಳ ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022150010000024/05/2022
560300159506 ವಿಠಲ ರಾವ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159507 kastura bai - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159508 ದೇವಿದಾಸ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159509 ಹಣಮಂತ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159510 anusuya bai - ಅನುಷಾಬಾಯಿ ಗಂ ಅಶೋಕ ಕದಮ ಅಂಬೆಸಾಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159511 ಬನ್ಸೀಲಾಲ್‌ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159512 ಅಮೃತ - ಅಂಬ್ರತ ತಂ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159513 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಾಶಿನಾಧ ತಂ ರಾಮಣ್ಣಾ ಧಮಗಾಳೆ ಅಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159514 earanna - ಈರಣ್ಣಾ ತಂ ನಾಗಪ್ಪಾ ಧಮಗ್ಯಾಳೆ ಅಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159515 ಮಾಧವ ರಾವ - ಅಂಬೇಸಾಗಾವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159516 ambavva - ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022200015000024/05/2022
560300159517 ನಾಗೆಂದ್ರಾ - ನಾಗಿಂದ್ರ ತಂ ಲಿಂಗಪ್ಪಾ ವಗ್ಗೆ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300159518 Sampavati - ಅಣೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ಮು ಅಂಬೇAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159519 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂ ಮಾರುತಿ ವಾಗ್ಮಾರೆ AAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159520 ಅಯುಬ ಖಾನ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159521 Sardar Bee - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159522 ಪರವಿನ ಬಿ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರ-PHH(NK) / NCS------120000000-
560300159523 kamala bai - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159524 ಜಿಲಾನಿ ಮಿಯ್ಯಾ - ಜಿಲಾನಿಮಿಯ್ಯಾ ತಂ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ಅಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20229006000024/05/2022
560300159525 ಶೇಹನಾರ - ಶಾಹನೂರ ತಂದೆ ಮೋಲಾನಸಾಬ ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159526 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ವಿಲಾಸ: ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159527 ತೇಜಮ್ಮಾ - ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159528 ಕಾಶಿ ನಾಥ - ಕಾಶಿನಾಧ ತಂ ಅಪ್ಪಾರಾವ @ ಅಂಬೇಸಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159529 Mangala - ಅಂಬೆಸಾಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****309323/05/2022FPS****309323/05/2022200015000023/05/2022
560300159530 Chandrakala - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲರಾವ ಮು: ಅಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20229006000024/05/2022
560300159531 ಶೊಭಾ - ಶೊಭಾ ಗಂಡ ಬಾಲಾಜಿ ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159532 Sangamma - ವಿಶ್ವನಾಧ ತಂ ಬಸಪ್ಪಾ ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159533 ಸೊಮನಾಥ - ಸೋಮನಾಥ ತಂ ಬಸಪ್ಪಾ ಅಂಬೆಸಾಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159534 ಮಾರುತಿ ರಾವ - ಮಾರುತಿರಾವ ಮು: ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022200015000024/05/2022
560300159535 Chandrakala - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309323/05/2022FPS****309323/05/20226004000023/05/2022
560300159536 ಶಾಂತಪ್ಪ - ಶಾಂತಪ್ಪಾ ತಂ ವಿರಭದ್ರಪ್ಪಾಅಂಬೆಸಾಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159537 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159538 mohan bai - ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159539 bhart bai - ನಿವೃತಿ ತಂದೆ ಕಾಶಿರಾಮ ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159540 .ಗಂಗಾ ರಾಮ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/202212008000024/05/2022
560300159541 ಸಂಗಯ್ಯ - ಸಂಗಯ್ಯಾ ತಂ ಧೂಳಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159542 THEJA BAI - ಅಂಬೆಸಾಗವಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/202212008000024/05/2022
560300159543 ಸತಿಷ - ಸತೀಷ ತಂ ಶರಣಪ್ಪಾ ವಗ್ಗೆ ಅಂಬೆಸಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/202212008000024/05/2022
560300159544 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸೈದಪ್ಪಾ ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159545 iramma - ಅಂಬೆಸಾಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159546 Mahadevi - ಮಹಾದೇವಿ ಗಂ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬಬಚೆಡೆ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022180012000024/05/2022
560300159547 ಬಳಿ ರಾಮ - ಬಳಿರಾಮ ತಂ ನಾಗಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ ಅಂಬೆAAY(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022200015000024/05/2022
560300159548 ಸಂಬಾಜಿ - ಸಂಬಾಜಿ ತಂ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20226004000024/05/2022
560300159549 ಸಕುಬಾಯಿ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159550 ಅಶೋಕ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022150010000024/05/2022
560300159551 rukmini baio - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159552 ದನರಾಜ - ಧನರಾಜ ತಂ ಧೋಂಡಿಬಾ ಕುಂಟೆ ಅಂಬೆಸಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159553 ಕಲಾವತಿ - ಕಲಾವತಿ ಗಂ ಬಾಬುರಾವ ಸಿಂಧೆ ಅಂಬೆಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159554 Mayavati - ಮಾರುತಿ ತಂ ಮಾಣಿಕ ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159555 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂ ಶಂಕರಾವ ಸಿಂಧೆ ಅಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159556 Kavita - ವಿಶ್ವನಾಧ ತಂ ಶಂಕರಾವ ಸಿಂಧೆ ಅಂಬೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159557 ಜಗನಾಥ - ಜಗನ್ನಾಧ ತಂ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಅಂಬೆಸಾಂಗವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159558 ತುಕಾ ರಾಮ - ತುಕಾರಾಮ ತಂ ನಾಗಪ್ಪಾ ಅಂಬೆಸಾಂಗವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159559 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20226004000024/05/2022
560300159560 Surekha - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159561 ಗಣಪತಿ - ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಅಂಬೆಸಾಗವಿ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159562 ವಿಠಲ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20226004000024/05/2022
560300159563 ಸುಭಾಶ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/202212008000024/05/2022
560300159564 Shobha - ಯೇಸುದಾಸ ತ/ಂ ಮೌಲಪ್ಪಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/202212008000024/05/2022
560300159565 ಗಣಪತಿ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿ ತಾ: ಬಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರ-PHH(NK) / NCS------30000000-
560300159566 ಮನೋಹರ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರ- PHH(NK) / NCSBiometric****166421/05/2022FPS****166421/05/20226004000021/05/2022
560300159567 ಅಶೋಕ - ವಿಳಾಸ : ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159568 Shila - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300159569 ಜಯ ಕುಮಾರ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159570 ಧಶರತ್‌ - ಧಶರತ ತಂದೆ ರಾಘೊಬಾ ಅಂಬೆಸಾಗವಿ ತಾ:AAY(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022200015000024/05/2022
560300159571 ರಾಘೋಬಾ - ರಾಘೋಬಾ ತಂದೆ ಮಾದವ ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159572 ಬಾಬು - ಬಾಬು ತಂ ನಾಗಪ್ಪಾ ಕಡ್ಯಾಳೆ ಅಂಬೆಸPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20229006000024/05/2022
560300159573 lakshimi bai - ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂ ಮಾರುತಿ ಅಂಬೆಸಾಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159574 chandramma - ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಗಂ ರಾಮಾ ಬಾಳೆ @ ಅಂಬೇPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20223002000024/05/2022
560300159575 ಝರು ಬಾಯಿ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/202212008000024/05/2022
560300159576 ಜೈಬು ನಬಿ - ಜೈಬುನಬಿ ಗಂ ಅಬ್ದುಲಸಾಬ ಅಂಬೆಸಾಗವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159577 ಭವ ರಾವ - ಭವರಾವ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಅಂಬೆಸಾಗವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159578 ಲಷ್ಮಣ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159579 Kamalabai - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂ ಸಂಬಾಜಿ ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022180012000024/05/2022
560300159580 Anushaya - ಕಾಶಿನಾಧ ತಂ ಶ್ರೀಪತಿ ಸಿಂಧೆ ಅಂಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022180012000024/05/2022
560300159581 ಸಂಬಾಜಿ - ಸಂಬಾಜಿ ತಂ ರಾಮಣ್ಣಾ ಸಿಂಧೆ ಅಂಬೆಸPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159582 SARU BAI - ಸರುಬಾಯಿ ಗಂ ನಾಗಪ್ಪಾ ಸಿಂಧೆ ಅಂಬೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159583 ಪುಂಡಿಲಿಕ - ಪುಂಡಲಿಕ ತಂ ಸಂಬಾಜಿ ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159584 ಜನಾ ಬಾಯಿ - ಜನಾಬಾಯಿ ಗಂ ಏಕನಾಥ ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159585 Sarubai - ತುಳಸಿರಾಮ ತಂ ರಾಮಜಿ ಸಿಂದೆ ಅಂಬೆಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159586 ವೈಜಿನಾಥ - ವೈಜಿನಾಧ ತಂ ತುಕಾರಾಮ ಟೈಗರ ಅಂಬೆಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159587 Balika - ಅರ್ಜುನ ತಂ ತುಕಾರಾವ ಸಿಂಧೆ ಅಂಬೆಸPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20229006000024/05/2022
560300159588 ಹರು ಬಾಯಿ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159589 ಜ್ಯಾನೆಶ್ವರ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159590 ಮೀರಾ ಬಾಯಿ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/202212008000024/05/2022
560300159593 kashi bai - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****487119/05/2022FPS****487119/05/20223002000019/05/2022
560300159594 Aruna - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂ ಮಾಣಿಕರಾವ ಸೆಡೋಳೆ PHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022150010000024/05/2022
560300159595 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ತಂ ಮಾಧವರಾವ ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159596 ಭೀಮಾ ರಾವ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159597 ಶರಣಯ್ಯಾ - ಶರಣಯ್ಯಾ ತಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ಅಂಬೆಸಾಗವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159598 Chitrabai - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159599 ವಿಠಲ - ವಿಠಲ ತಂ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬೆಳಗೆ ಅಂಬೆಸಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159600 Lalita - ಲಲಿತಾ ಗಂಅಂಗದರಾವ ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159601 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159602 ಗುರಣ್ಣಾ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20229006000024/05/2022
560300159603 AMbubai - ಸಾವಿತ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗರಾವ ಅಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159604 ಸರುಬಾಯಿ - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ದಿಗಾಂಬರ್ ಮು: ಅಂಬೆಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300159605 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಮು ಅಂಬೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159606 Kashibai - ರಾಮಣ್ಣಾ ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಂಬಳೆ ಅಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159607 ಮಾರುತಿ - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಮು|| ಅಂಬೆಸಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159608 Lalita - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/202212008000024/05/2022
560300159609 Ranjana - ವಿನೋಸ ತಂದೆ ಬಳಿರಾಮ ಮು:ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022150010000024/05/2022
560300159610 anjana - ತುಕಾರಾಮ ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಚಕುರೆ ಅಂಬAAY(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022200015000024/05/2022
560300159611 ಧನಾಜಿ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159612 Latabai - ಲತಾಬಾಯಿ ಗಂ ಪಂಡರಿನಾಧ ವಗ್ಗೆ AmbeAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159613 ಅವುಬಾಯಿ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159614 ಪಂಡರಿನಾಥ - ಪಂಡರಿನಾಧ ತಂ ಶಂಕರರಾವ ಸಿಂಧೆ ಅಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159615 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159616 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/202212008000024/05/2022
560300159617 kamala bai - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂ ರಾಜಪ್ಪಾ ನಾಗುರೆ ಅಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159618 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159619 ದಿಗಂಬರ - ದೀಗಂಬರ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನರಾವ ಮು|| ಅಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159620 kashi bai - ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗಂ ಬಾಬು ಧೋಂಡೆ @ ಅಂಬೇAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159621 anitha - ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಅಂಬೆಸಾಗವಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022150010000024/05/2022
560300159622 ನಾಗೆಂದ್ರಾ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300159623 shridevi - ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಶಿಂದೆ ಮುPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/202212008000024/05/2022
560300159624 ಮಾಜಬಾಯಿ - ಮೌಜಾಬಾಯಿ ಗಂ ಮನೋಹರ ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159625 ಸತಿಷ - ಸತೀಷ ತಂ ಸೋಪಾನರಾ ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159626 Muttamma - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಅಂಬೆಸಾಂಗವPHH(NK) / NCS------180000000-
560300159627 ಗಂಗಾರಾಮ - ಗಂಗಾರಾಮ ತಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಲೋಹಾರ ಅಂಬೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159628 ಬಬು ರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ತಂ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ ಕೌಡಗೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300159629 ಧನಾಜಿ ರಾವ - ಧನಾಜಿ ತಂ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20226004000024/05/2022
560300159630 ಶಿವಾಜಿ - ಶಿವಾಜಿ ತಂ ಮಾಣಿಕ ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159631 ತುಕಾ ರಾಮ - ತುಕಾರಾಮ ತಂ ಗೋವಿಂದರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಅPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159632 ಭೀಮಾ ರಾವ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300159633 ಸುಭಾಶ - ಸುಭಾಶ ತಂ ವೈಜಿನಾಧ ಧರನಾಯಕ ಅಂಬೆಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159634 Mayadevi - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159635 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪಾ ಮು: ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159636 ದಾಮೋದರ - ಅಂಬೆಸಾಂಘವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159637 ನಾಗಪ್ಪಾ - ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20223002000024/05/2022
560300159638 ಓಂ ಕಾರ - ಓಂಕಾರ ಮು:ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159639 ಮಾರುತಿ - ಮಾರುತಿ ಮು: ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/202212008000024/05/2022
560300159640 ನಾಗೆಂದ್ರಾ - ನಾಗೆಂದರ ಮು: ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159641 ಆಣ್ಣರಾವ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20223002000024/05/2022
560300159642 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159643 Sunita - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159644 Rukminibai - ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭಗವಂತ ಅಂಬೆಸಾಗPHH(NK) / NCS------180000000-
560300159645 Padmin Bai - ಉಮಾರಾವ ತಂ ಪಿರಾಜಿರಾವ ಡಾವರಗಾವೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300159646 ಸುರ್ಯ ಕಾಂತ - ಸುಯ೵ಕಾಂತ ತಂದೆ ಪೀರಜ ರಾವ ಮು: ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300159647 rangu bai - ಸದಾಶಿವ ತಂ ಮಾಧವರಾವ ಢಾವರಗಾವೆ @ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300159648 ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159649 ಉಜ್ವಲಾ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂ ತುಳಸಿರಾಮ ಸಿಂದೆ ಅಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159650 ನಿವರ್ತಿ - ನಿವೃತಿ ತಂದೆ ಮಾರೊತಿ ಅಂಬೆಸಾಗವಿ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159651 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159652 Chitra Bai - ಚಿತ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂ ಅಂಗದರಾವ ಮಾನೆ @ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300159653 Shobhavati - ಶೋಭಾವತಿ ಗಂ ಚಂದ್ರಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ AmPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159654 ಪ್ರಭು - ಪ್ರಭು ತಂ ಶರಣಪ್ಪಾ @ ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022150010000024/05/2022
560300159655 ಶಿವರಾಜ - ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159656 Malamma - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159657 Chotu Bi - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159658 ಮಾರುತಿ - ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159659 anarkala - ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159660 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - @ ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300159661 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300159662 Tejamma - ತೆಜಮ್ಮಾ ಗಂ ಗಣಪತಿ @ ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159663 ರಾಮಣ್ಣ - ರಾಮಣ್ಣಾ ತಂ ತುಕಾರಾಮ ಕಸ್ಕೆ ಅಂಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/202212008000024/05/2022
560300159664 ನರಸಿಂಗ - ನರಸಿಂಗ ನಾಗಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ ಅಂಬೆಸಾಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159665 Haru Bai - ಅಂಕುಶ ತಂ ಮಾದಪ್ಪಾ ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300170273 ರವೀಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ಅಂಬೆಸಾಂಘವಿ ಬೀರಾದಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170274 ನಾರಾಯಣ - ಅಂಬೆಸಾಂಘವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170275 ಅನಶಾ ಬಾಯಿ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170276 ರಾಮ ರಾವ - ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170277 ಸುನಿಲ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170278 ವಿಠಲ ರಾವ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170280 ಸಿನಾಜೀ ರಾವ - ಸೀನಾಜಿರಾವ ತಂ ರಾಮಜಿ ಕದಮ @ ಅಂಬೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170281 ಬಳಿ ರಾಮ - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170282 ಶಂಕರ - ಶಂಕರ ತಂದೆ ತಿಪನ್ನಾ ಮು: ಆಂಬೆಸಾಂಘNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170283 ಜಗನ್ನಾಥ - ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170284 Sushilabai - ಅಂಬೆಸಾಗವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170285 ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170286 REKHA - ರಾಜೇಂದ್ರಾ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಮು: ಅಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170287 ಕಾಶಿ ನಾಥ - ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170288 ಅನಿಲ - ಅನೀಲ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಅಂಬೇಸಂಗವಿ ತಾ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170289 ರಮೇಶ್ - ರಮೇಶ ತಂ ಕಾಶಿನಾಧ @ ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176179 Rajkumar S/o Shankar - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂ ಶಂಕರ ಮು ಪೋ ಅಂಬೇಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****705119/05/2022FPS****705119/05/20226004000019/05/2022
560300176180 Mahananda - ಪ್ರಭುಶೇಟ್ಟಿ ತಂ ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಮು ಪPHH(NK) / NCSBiometric****030723/05/2022FPS****030723/05/202212008000023/05/2022
560300176181 sridevi - ಸುರೇಶ ತಂ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮು ಪೋ ಅಂಬೇಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176182 Parvatibai - ಸರ್ಜರಾವ ತಂ ವಿಠಲರಾವ ಮು ಪೋ ಅಂಬೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176183 Naganath - ನಾಗನಾಧ ಮಾರುತೆಪ್ಪಾ ಮು ಪೋ ಅಂಬೇಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177282 Premala - ಶಿವಕಾಂತ ತಂ ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ಮು.ಪೂ ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560300177283 Archana - ಸಂತೋಷ ತಂ ರಾಮಾ ಮು.ಪೋ ಅಂಬೇಸಾಂಗವPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/202212008000024/05/2022
560300177286 Ankush - ಅಂಕುಶ ತಂ ರಾಮಣ್ಣಾ ಮು.ಪೋ ಅಂಬೇಸಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300177732 Sunit - ಗೋಪಾಲ ತಂ ಮಾರುತಿ ಮು ಪೋ ಅಂಬೇಸಾಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300177736 Tulasabai - ಆನಂದ ತಂ ಧೋಂಡಿಬಾ ಮು ಪೋ ಅಂಬೇಸಾಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300177737 Danyneshwar - ಜ್ಞಾನರಾವ ತಂ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಮು ಪೋ ಅಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300177762 ಸಂತೋಷ ಕೌಡಗ - ಮು ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300177763 Bhagyashree - ಮು ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/202212008000024/05/2022
560300177825 ಮಹಾದೇವ - ಸಾ. ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ .PHH(NK) / NCS------60000000-
560300178134 ಉಷಾಬಾಯಿ - ಉಷಾಬಾಯಿ ಗಂ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಮು ಪೋ ಅPHH(NK) / NCS------30000000-
560300178137 Kavita - ಕವಿತಾ ಗಂ ರಾಚಪ್ಪಾ ಮು ಪೋ ಅಂಬೇಸಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300178253 Rangamma - ರಂಗಮ್ಮಾ ಗಂ ಮಹಾದಪ್ಪಾ ಮು ಪೋ ಅಂಬPHH(NK) / NCS------210000000-
560300178254 kavita - ಸತೀಷ ತಂ ಸುಭಾಷ ಮು ಪೋ ಅಂಬೇಸಾಂಗವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300178830 ಮಹಾದೇವರಾವ - ಸಾ: ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: PHH(NK) / NCSBiometric****309323/05/2022FPS****309323/05/20226004000023/05/2022
560300178845 Maujabayi w/o Govindrao - ಮೌಜಾಬಾಯಿ ಗಂ ಗೋವಿಂದ ಮು.ಪೋ ಅಂಬೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560300178847 ಶಕುಂತಲ ಬಿರಾದಾರ - ಶಕುಂತಲಾ ಗಂ ಗಂಗಾರಾಮ ಮು.ಪೋ ಅಂಬೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560300178866 Shivraj s/o Kashinath - ಶಿವರಾಜ ತಂ ಕಾಶಿನಾಧ ಮು ಪೋ ಅಂಬೇಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179495 Laxmibai Kaudge - ಮು ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022210014000024/05/2022
560300179924 Meera - ಮು ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179926 ಬ್ರಿಜೇಶ ತಂ ಪ್ರಕಾಕ - ಸಾ. ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ. PHH(NK) / NCS------90000000-
560300179987 Shivaraj - ಶಿವರಾಜ ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮು ಪೋ ಅಂಬೇಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560300180008 Vaijinath - ವೈಜಿನಾಧ ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮು ಪೋ ಅಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300180065 Daivathabai - R/o AMBESANGAVI TQ BHALKI DIT PHH(NK) / NCS------60000000-
560300180132 Sarswati - ಮು ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180213 Sarubai - ಮು ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560300180214 ಅಭೀಷೇಕ ತಂ ಭಿಮರಾವ - ಮು ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560300180221 Vijaykumar S/o. Jagannath - ಮು ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180222 Manjubai - ಸಾ. ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/202212008000024/05/2022
560300180237 mangala - @ ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180350 ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂ ಸಂಬಾಜಿ - ಸಾ. ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ .ಬPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20226004000024/05/2022
560300180497 Kaveri - ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022150010000024/05/2022
560300180592 Shilpa - ಸಾ: ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: PHH(NK) / NCS------90000000-
560300180613 Mangala - ಹಾವಗೇಪ್ಪಾ ತಮ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಮು ಪೋ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20229006000024/05/2022
560300180620 bajirao s/o shubhasrao - ಸಾ: ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: PHH(NK) / NCS------120000000-
560300180953 ಚಮನಬಾಯಿ ಗಂ ರಾಮಪ್ರಸಾದ - R/O Ambesaigao tq BAhalki distNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181046 Shantamma - ಮು ಪೋ ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300181108 Annapurna - ಮು ಕ್ರಾಸರೋಡ ಪೋ ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿ ತಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300181111 ಸಂತೋಷ ತಂ ಕಾಶಿನಾಧ - ಸಾ. ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/202212008000024/05/2022
560300181114 ಶಕುಂತಲಾ ಬಾಯಿ - ಮು ಪೋ ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182298 Siddamma - ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ ಗಂ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮು.ಪೋ ಅPHH(NK) / NCS------180000000-
560300182319 Niramala - ಜೋತಿಬಾ ತಂ ಮಾರುತಿರಾವ ಮು ಪೋ ಅಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183925 ಧನರಾಜ್‌ - ಮು ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20229006000024/05/2022
560300183927 SHREEDEVI - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309323/05/2022FPS****309323/05/202212008000023/05/2022
560300183928 ಬಾಲಾಜಿ ಬೀರಾದರ - ಮು ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300183929 ಗೋವಿಂದರಾವ್‌ - ಮು ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183930 ನಾಗಮ್ಮಾ ಬಕಚೌಡ - ಮು ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/20229006000024/05/2022
560300183931 Usharani - ಮು ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/2022210014000024/05/2022
560300183932 ಗಣಪತ ರಾವ - ಅಂಬೆಸಾಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183933 ದತ್ತು - ಮು ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300183934 ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ಮು ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300183935 ತೇಜಮ್ಮಾ - ಮು ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****309324/05/2022FPS****309324/05/202212008000024/05/2022
560300183936 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಮು ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300183937