REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100131893 Santoshi - S/O: ಯೇಸುದಾಸ್ ಟಪಿಕಾರೆ ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300135599 Latabai - S/O: ವೆಂಕಟ ರಾವ 1/5 ಭಾಲ್ಕ ರೋಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135849 Jayshree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನೂಪ ಪಾಟಿಲ - ಹುಪ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135850 Radhika - S/O ಅಶೋಕ ಪಾಟಿಲ 3/68 ಹುಪಳಾ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135896 Chaya - W/O: ಸಂಜಿವಕುಮಾರ್ ಹುಪ್ಲ ಹುಪಳಾ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136161 Hamid Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಸೀರ ತಾ ಭಾಲಕಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136162 Prema - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜೇಂದ್ರ 00 ಹುಪಳಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136350 Azo - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹಮದ ನಸೀರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136389 Shilpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆನಂದ 2/48 ಹುಪಳಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136409 Surekha - C/O ಧನರಾಜ #1/99 . ಹುಪ್ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300136418 Ayesha Begum - S/O: ಹುಸನ್ ಸಾಬ 1/27 ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300136517 Rabiya Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೈನೋದ್ದಿನ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136659 Ishrad Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹ್ಮದ್ ಹಫೀಸ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136807 Kamla Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ 1/7 ಹುಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136810 Omsree - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸತೀಶ್ರಾವ ಸಾವಲೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136812 Trishala - S/O: ಸಿದಪ್ಪ ಬೋರುಲೇ 2-197 PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136814 Nirmala - S/O: ಸೈದಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136815 ಗೌರಮ್ಮ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪಾ -PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136816 Laxmi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜನಾಥ - PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136818 Afreen - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿಖ ನವಾಬ 582 ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300136824 Laxmi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಮನ್ ರಾವ 2/41 ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560300136826 Rajabai - W/O: ಶಂಶುಂದ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136831 ಅನುಷಮ್ಮ್ - W/O: ಬಬನ್ ರಾವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136833 Lata Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಂಡಲ್ಲಿಕ ರಾವ 2/4PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136835 Seema - S/O: ರಾಮರಾವ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136836 Housyabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗರಾವ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136840 Sanjiv - S/O: ಕಾಶಿನಾಥ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136842 ತುಳಸಿ ಬಾಯಿ - S/O: ನರಸಿಂಗರಾವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136845 Shahubai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300136848 Archana - S/O: ಮಾನೋಹರರಾವ ಬಿರಾದಾರ್ 2-179PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136849 Yasinbee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಇಸಮಾಯಿಲಸಾಬ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136850 Shamshad Bee - C/O ಜಹಾಂಗೀರ್ ಸಾಬ ತಂಬೊಲಿ 2-4 PHH(NK) / NCS------180000000-
560300136851 Shaubai - S/O: ಗಂಪತರಾವ ಬಿರಾದಾರ್ ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136852 Sharada Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136853 Savita - C/O ಕೆರಬಾ ರಾವ 2/28 ಹುಪಳಾ ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300136854 Savitra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ 0-00 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136855 Rukmini - S/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ . . ನಿಯರ್ ಮಹದPHH(NK) / NCS------180000000-
560300136996 Shima - W/O: ಅಂಬಾದಾಸ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137159 Alima Fatim - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸತ್ತರ್ ಸಾಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137177 Gangamma - D/O ಶಿವನಂದ 1/33 ಹುಪ್ಲ ಭಲಕPHH(NK) / NCS------180000000-
560300137266 Zebin - S/O: ಮೈನೋದ್ದೀನ್ ಹುಪ್ಪಳಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137278 Suvarna - S/O ಬಾಲಾಜಿ # 2/47 . ತಾ. ಭಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300137296 Shobha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ್ 128PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137326 ಅನೀತಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಂದ್ರ 0-00 PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137327 Sangita - W/O: ಅಂಬದಾಸ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137328 Shobhavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಂದ್ರ ಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560300137509 Kavita - W/O: ಶಾಮರಾವ್ ಮಾಡಲೇ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138023 Tasin Begam - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560300138365 Mudrikabai - W/O: ಹನಮಂತರಾವ ಹುಪ್ಪಳಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138384 Renuka - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138467 Renuka - S/O: ಶಂಕರ ರಾವ್ ದಾಪಕೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138529 Tasnum Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬ್ದುಲ್ 1/9 ಹುಪಳಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138730 Lakshmi Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಂಕುಶ #123 ಹುಪಳಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138816 Gulashan Bee - W/O ಶಾಜಮೊದ್ದೀನ್ ಹುಪಳಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300139126 Rukmini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅತ್ಮಮಾರಾಮ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139189 Rajeshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿ 2/208 ಹುಪ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140150 Svapana - S/O ಶಂಕರ #00 ಹುಪ್ಲ ತಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140177 Jagadevi - S/O ತುಳಸಿರಾಂ ಬಾಳುರೆ ೨/೭೮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140366 Taherabi - D/O ಎಂಡಿ ಮುಸ್ತಫ 2/29ಏ ಹುಪಳಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141712 Sugrabee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಾ ಫರಸಾಬ ಹುಪ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141726 Uttama Bai - W/O: ನರಶಿಂಗ ರಾವ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142543 Suman Bai - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹುಪಲಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಹPHH(NK) / NCS------30000000-
560300142581 Archana - S/O: ಸೋಪಾನ ರಾವ್ 2-209 ಹುಪ್ಲ ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560300142591 Nagamma - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 2/48 ಹುಪಳಾ ಭಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142607 Anita - S/O: ವಿನಯಕರಾವ ಪಾಟೀಲ ಹುಪಳಾ ಹುಪಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300142664 Usha - W/O ಮಹಾದೇವ ಹಜನಾಳೆ . . ಹುಪ್ಲ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300142741 Punam - W/O ಮಹಾದೇವ ಹುಪಳಾ ಬೀದರ ತಾ ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300142784 Padamini Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಪಾಕ್ಷಪ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142786 Savitrabai - W/O: ಮಾರುತಿರಾವ ಹುಪ್ಪಳಾ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142788 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ 0-00 PHH(NK) / NCS------30000000-
560300142802 Sakkubai - S/O: ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ ಹುಪ್ಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300142804 Chaman - S/O ಮೋತಿರಾಮ್ 2/145 , ಹುಪ್ಲ ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142837 Salita - W/O ಯುವರಾಜ 2/135 ಹುಪಳಾ ಹುಪ್ಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300142857 Shannu Begum - W/O ಮಹೆಬೂಬ್ ಮೀಯ್ಯಾ 01 01 ಹುಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142917 Vidhyavati - W/O: ವಿನಾಯಕ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ ಹುಪಳಾ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143012 Suvarna - S/O ನರಸಪ್ಪಾ ಹುಪಳಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143078 Shivani - S/O ನರಸಪ್ಪ ಹುಪಳಾ ಹುಪಳಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143187 Shakuntala - S/O: ಮಾರುತಿರಾವ ಹುಪ್ಪಳಾ ಹುPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143196 Varsha - S/O: ಕಿಶನ ರಾಉ ಮಾನೆ ಹುಪ್ಲ ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143200 Shilpa - S/O: ದಿಲಿಪರಾವ ಮಾನೆ 1/32 ಹುಪ್ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143201 Shakuntalabai - S/O ಕಿಶನರಾವ ಮಾನೆ # 1 ಹುಪ್ಲ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143215 Rajashri - S/O ಜಿತಪ್ಪಾ 2/171 ಹುಪಳಾ ಹುಪ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300143236 Bharathi - S/O ಶಂಕರ ದಾಬಕೆ 1/110 # ಹುಪ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143259 Malekha Bi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸತ್ತರ್ ಸಾಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143271 Laxmi - S/O: ವೆಂಕಟ ರಾವ್ ಬೇಡಕುಂದೆ ಹುಪ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143426 Savita - W/O: ನವನಾಥ 1/119 ಹುಪ್ಲ ಹುಪಳಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300143427 Kamalabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧುಬಾ 1 PHH(NK) / NCS------90000000-
560300143475 ಮಂಗಲಾ - W/O ಗಣಪತಿ ಹುಪಳಾ ಹುಪಳಾ ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143483 Sumitrabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಪ್ಪಾರಾವ್ 2/85 -PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143487 Niramalabai - W/O ಶ್ರೀರಂಗ ಬಿರಾದಾರ 0 # ಹುಪ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300143516 Shridevi - W/O ಬಾಲಾಜಿ 2/159 , ಹುಪಳಾ ಹುPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143615 Sunita - W/O ಬಾಲಾಜಿ 2/165 ಹುಪಳಾ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143638 Geeta - W/O ಸುನೀಲ 2/147 . ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143642 Pooja - S/O ಶಾರದ ಪಾಟೀಲ್ ಹುಪ್ಲ ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143677 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300143688 Mahadevi - W/O ಸಂಗಮೇಶ . . ಹುಪ್ಲ ಹುಪಳಾ ಅPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143706 Lata Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143716 Radhika - S/O ದೇವಿದಾಸ 1/68-1 ಹುಪಳಾ ಹುಪPHH(NK) / NCS------180000000-
560300144128 Vanita - W/O ಧನಾಜಿ ಜಾಧವ # 1 ಹುಪ್ಲ ಅಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144137 Rajeshri - W/O: ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಬಿರಾದರ 1/12 ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144138 Sunita Bai - S/O ಶಿವಚಂದ್ರ ಹುಪ್ಲಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144281 Megha Patil - W/O ನಿಶಾಂತ ಪಾಟೀಲ ಈ 32/7 1 ಹುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144282 Srikanth - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೆಶರಾವ ಪಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144407 Renuka Bai - S/O: ವೀರಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಹುಪ್ಲ ಹುಪಳಾ ಅPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144472 Nazbun Bi - S/O ಚಾಂದಪಾಶಾ ಹುಪಳಾ ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144814 Sumitra - S/O: ಸುಭಾಶ ಹುಪಳಾ ಹುಪಳಾ ಹುಪಳಾ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144874 Arati - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 2/135 ಹುಪಳಾ ಹುPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144875 Sattar Miyya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶದಕ್ ಸಾಬ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145050 Shridevi - W/O ನರಸಪ್ಪಾ 1/82 # ಹುಪ್ಲ ಹುಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145187 Laximibai - S/O: ಬಾಬುರಾವ 2-86 ಹುಪಳಾ ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145193 Shobhavati Vishwambarrao Patil - S/O: ಪುಂಡಲೀಕರಾವ ಪ್ಯಾಟಿಲ್ 1/68NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145277 Urmila - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಾಮೊಧರ ರಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145281 Tulajamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಳಸೀರಾಮ - ಹುಪ್ಲ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300145371 Sudakshana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145541 Asha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರದ 0-00 ಹುಪ್ಲ ಹುPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145549 Bharati - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪ ೧-೯೭ ಹುಪ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300145551 Vandana - W/O ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾಣೆ . . ಹುಪ್ಲ ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145555 Janaka Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭತರಾವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145556 Rajeshwari - W/O ರಾಜಕುಮಾರ #00 ಹುಪ್ಲ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145557 Simita - W/O: ನರಸಿಂಗರಾವ್ ಲಾಕೆ ಹುಪಳಾ ಹುಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145560 Shanta Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೇಶವ ರಾವ ಹುಪಳಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300145562 Naziya Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮಿ ಹುಪ್ಲ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300145564 Premala - S/O ಗಣಪತ ರಾವ 00 ಹುಪಳಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300145622 Satyabama - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಟಿಂಗರಾವ್ - ಹುಪ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560300145627 Sulochanabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಾಮೋದರರಾವ 1/3 ಹುಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145629 Sheshikala - S/O: ಪುಂಡಲಿಕ ರಾವ ಹುಪ್ಲ ಹುಪಳಾ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
560300145695 Narsa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲೀಪ ಹುಣಜೆ ಹುಪ್ಲ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300145760 Sumanbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಾಮೊಧರ ರಾವ 2/1 ಹುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145798 Nirmala - W/O: ಅಶೋಕ್ ರಾವ ಪಾಟಲ ಹುಪಳಾ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145821 Jyothi - W/O ಸೋಮನಾಥ್ ೧-೯೭ ಹುಪ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145834 Sharanamma - C/O ಹನಮಂತರಾವ 2/47 ಹುಪ್ಲಲಾ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300148436 ಕಂಟಪಾ - ಹುಪಳಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148437 kastur bai - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148438 ಶೇಕರ - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148439 ಮೊಹನ - ಮೊಹನ ತಂದೆ ಸುತಾರ ಹುಪಳಾ ತಾ: ಭಾಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148440 sharanamma - ಶರನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ ಹುಪಾಳ ತಾ:PHH(NK) / NCS------30000000-
560300148441 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಸಂಗಮ್ಮಾ ಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಗಾರ ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148442 Sujata - ಕಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂ ಕಾನಾಧ ಮಡಿವಾಳ @ ಹುAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148443 narsamma - ನರಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಧೊಂಡಿಬಾ ಕುಂಬಾರ ಮು:AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148444 Vanita - ವಿರಶೇಟ್ಟಿ ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಂಬಾರ @AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148445 kamal bai - ವಿಳಾಸ : ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148446 ರಾಜಾ ಬಾಯಿ - ರಾಜಾಬಾಯಿ ಗಂ ವಿಠಲ ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148448 Kavita - ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಬಾಬು ಮು|| ಹುಪಳಾ ತಾ||AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148449 sula bai - ಸುಲಾಬಾಯಿ ಗಂ ಅಂಬ್ರುತ ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148450 ಜೈ ಶೀಲಾ - ಜ್ಯೆಶೀಲಾ ಗಂಡ ವಿಲಾಸ ಮು: ಹುಪಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148451 ಶ್ರಿ ನಿವಾಸ - ಹುಪಳಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148452 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಹುಪಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148453 Bharatabai - ಹುಪಳಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148454 dhurpath bai - ಧ್ರುಪತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪುಂಡಲಿಕ ಹುಪಳಾ ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148455 Seemabai - ಹುಪಳಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148456 kashi bai - ಅಂಬೇಸಾಗಾವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148457 saras wathi - ಹುಪಳಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148458 Kashabai - ಕಾಶಾಬಾಯಿ ಗಂ ಶಿವಾಜಿರಾವ ವಾಡೇಕರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300148459 meer bai - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148460 ತಸ್ಲೀಮ ಬಿ - ನಜಿರ ಮಿಯ ತಂದೆ ಹುಸೆನ ಸಾಭ ಹುಪಾಳ AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148461 ಮಹಬೂಬ ಸಾಬ - ಮಹೇಬುಬಸಾಬ ಮು: ಹುಪಳಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148462 ಅಶೂಕ - ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪಾ ಮು ಹುಪಳಾ ತಾ ಭAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148463 ಸಲಿಮ - ಸಲಿಮ ಮು: ಹುಪಳಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148464 ಇಸಮ್ಯಲ ಬಿ - ಇಸಮ್ಯಲ ಬೀ ಗಂಡಹುಸೇನಸಾಬ ಸಾ: ಹುಪಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300148465 kashi bai - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148466 Lalita - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300148467 sushila bai - ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮುಕೀಂದ ಹುಪಾಳ ತಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148468 ವಿಠೂ ಬಾ - ವಿಠೊಬಾ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಹುಪಾಳ ತಾ: PHH(NK) / NCS------30000000-
560300148469 LAYAKHAT BI - ಲಕಧಬಿ ತಂ ಇಸ್ಮಾಲಸಾಬ ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148471 ತುಕಾರಾಮ - ತುಕಾರಾಮ ತಂ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148472 ಬಾಲೀಕಾ - ಹುಪಾಳ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರ- 58PHH(NK) / NCS------60000000-
560300148473 gangamma - ಹುಪಳಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148474 nagamma - ನಾಗಮ್ಮಾ ಮು: ಹುಪಳಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159666 ಗುರುನಾಥ - ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159667 ಬಾಬು ರಾವ - ಬಾಬುರಾವ ಮು: ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159668 sunita - ಸಂಜಿವ ಮು:ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159669 Sharanamma - ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159670 lalita bai - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159671 Hemalatha - ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ಮು: ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159672 Laxmibai - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂ ಮಾರೋತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159673 ಮೋತಿ ರಾಮ - ಮೋತಿರಾಮ ತಂ ತುಳಸಿರಾಮ ಬಿರಾದಾರ @PHH(NK) / NCS------60000000-
560300159674 ಬಾಲಾಜಿ - ಬಾಲಾಜಿ ತಂ ಬಾಬುರಾವ ಪಿರಾಜಿ @ ಹುPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159675 ಅಶೂಕ - ವಿಳಾಸ: ಹುಪಳಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159676 anita - ಹುಪಳಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರ- 5854PHH(NK) / NCS------210000000-
560300159677 ದ್ರೋಪತಿ - ನರಸಪ್ಪಾ ತಂ ವಿಠೋಬಾ ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159678 shobha - ನಾಗೆಂದ್ರ ಗೀರ ತಂ ರಾಮಗೀರ ಗೋಸಾಯಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300159679 vimla bai - ಮಾರುತಿರಾವ ಮು: ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159680 aruna bai - ರವಿಂದ್ರ ತಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹುಪಳಾ ತಾ:PHH(NK) / NCS------180000000-
560300159681 ಚಾಂದಪಾಶಾ - ಚಾಂದಪಾಶಾ ತಂ ಖುರಬಾನಸಾಬ ಹುಪಾಳ`AAY(NK) / NCS------200000000-
560300159682 Ushabai - ಬಾಲಾಜಿ ತಂ ರಾಮಗೀರ ಗೋಸಾಯಿ @ ಹುಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159683 ರಾಚಯ್ಯ - ರಾಚಯ್ಯಾ ತಂ ಶಂಕ್ರಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ @PHH(NK) / NCS------90000000-
560300159684 anita - ನರಸಿಂಗರಾವ ತಂ ವೈಜಿನಾಧ ಸಾವಳೆ @ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300159685 ಮಮ್ತಾತಾಜ ಬಿ - ರಜಾಕ್್ ತಂದೆಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ ಹುಪಳಾ ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159686 rahima BEGAM - ಹುಪ್ಪಳಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300159687 ಗುಂಡ ರಾವ - ಹುಪ್ಪಳಾ ಬಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159688 Parvinbegam - ಇಸ್ಮಾಯಿ ತಂದೆ ಚುನ್ನುಮಿಯ್ಯಾ ಹುಪಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300159689 sridevi - ಸುನಿಲ ತಂದೆ ವೀರಪ್ಪಾ ಮು. ಹುಪಳಾ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159690 mahadevi - ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ವೀರಪ್ಪಾ ಹುಪಾಳ ತಾ: PHH(NK) / NCS------30000000-
560300159691 ಸುಬಾಶ - ಹುಪ್ಪಳಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159692 SAMPATH BAIO - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಮಾತ೵ಂಠ ಹುಪಳಾ ತಾ: PHH(NK) / NCS------150000000-
560300159693 sangamma - ಕಾಶಿನಾಥ ಮು: ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159694 ಬಾಲಾಜಿ - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಝರೆಪ್ಪಾ ಹುಪಳಾ ತಾ: PHH(NK) / NCS------180000000-
560300159695 Parvatibai - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ಮು ಹುಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159696 ಸಂಜೀವ - ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159697 Premala - ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159698 Rukmini - ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159699 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ರಾಮಕಿಶನ್ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ಮು: ಹುಪಲಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159700 ವಿಲಾಸ - ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159701 ಬಾಬು ರಾವ - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159702 ವೀರಪಣ್ಣಾ - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159703 ಝರಪ್ಪ - ಹುಪಲಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159704 ಲಕ್ಷಣ - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159705 Lakshmi - ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಮು: PHH(NK) / NCS------120000000-
560300159706 ವೈಶಾಲಿ - ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಪುಂಡಲಿಕ ಹುಪಳಾ ತಾ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560300159707 ರಾಜೆಂದ್ರ - ರಾಜೇಂದ್ರ ಮು: ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159708 ವಂಕಟ - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159709 ದಿಲಿಪ - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159710 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಹುಪಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159711 ಸಂಜೀವ - ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159712 archana - ಸತೀಷ ತಂ ಙ್ಞಾನಿ ಕಪ್ಪಿಕೆರೆ @ ಹುPHH(NK) / NCS------210000000-
560300159713 ಸಂಜೀವ - ಸಂಜಿವ ಮು: ಹುಪಾಳ`PHH(NK) / NCS------90000000-
560300159714 ದೇವಿದಾಸ - ಹುಪಲಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159715 ಸುಬಾಶ - ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಪಿರಪ್ಪಾ ಹುಪಾಳ` ತಾ: PHH(NK) / NCS------90000000-
560300159716 ಶಂಕರ - ವಿಳಾಸ: ಹುಪಳಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂ ಅಂಬೆಸಾಂಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159717 shobavati - ದೇವಿದಾಸ ಮು: ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159718 Padmavati - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300159719 ಸಿದ್ರಾಮ - ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159720 chandrakala - ಪರಮೇಶ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಹುಪಳಾ ತಾ: ಭಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159721 Ambika - ಲಕ್ಷಮ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಹುಪಳಾ ತಾ: ಭಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159722 ರುದ್ರಪ್ಪ - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159723 Sunita Bai - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಹುಪಳಾ ತಾ: PHH(NK) / NCS------120000000-
560300159724 ಶಿವಕುಮಾರ - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159725 chandrakala - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂ ವಿಠಲ ಕೋಳಿ @ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159726 ನಾಗನಾಧ - ನಾನಗನಾಥ ಮು: ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159727 premala - ಹುಪಾಳ`PHH(NK) / NCS------150000000-
560300159728 Archana - ಹುಪಾಳ`PHH(NK) / NCS------90000000-
560300159729 laxmi bai - ನರಸಿಂಗ ತಂ ಕಾಶಿನಾದ ಬಾನೆ ಹುಪಾಳ`PHH(NK) / NCS------150000000-
560300159730 ನರಸಿಂಗ - ನರಸಿಂಗ ಮು: ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159731 ಜಗದೇವಿ - ಈರಣ್ಣಾ ತಂ ನರಸಪ್ಪಾ ಮಾರ್ಧಂಡ @ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159732 shobha vathi - ಸುಭಾಶ ತಂ ತುಕಾರಾಮ ಹುಣಜೆ @ ಹುಪಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159733 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ರಾವಸಾಬ ತಂ ವಿಠಲರಾವ ಬರದಾಪೂರೆ @ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300159734 laxmi bai - S/O ಗುರಯ್ಯ ಮತಪತಿ 1-67 ನಾರ್ ಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159735 ಗೊವಿಂದ - ಗೋವಿಂದ ತಂ ಶಿವಾಜಿರಾವ ಬೋಡಕೆ @ ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159736 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಚಂದ್ರಕಲಾಬಾಯಿ ಗಂ ಸಮರತರಾವ @ ಹುಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159737 ರಂಗ ರವ - ರಂಗರಾವ ತಂ ಗೋವಿಂದರಾವ ಬಿರಾದಾರ @PHH(NK) / NCS------90000000-
560300159738 Kavita - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಕೆರಬಾ ಮು. ಹುಪಳಾ ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159739 vimla bai - ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂ ಗೋವಿಂದರಾವ @ ಹುಪಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159740 sona bai - ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159741 ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159742 ಮನೋಹರ - ಹುಪ್ಪಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159743 jana bai - ಹುಪ್ಪಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159744 Parbati - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159745 kalavati - ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159746 ಭಾವು ರವ - ಭಾವುರವ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಹುಪಲಾ ತಾ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560300159747 laxmi bai - ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159748 mudrika - ಶಿವಾಜಿ ತಂ ನರಸಪ್ಪಾ @ ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159749 Shakuntala - ಹುಪಳಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರ- 585PHH(NK) / NCS------150000000-
560300159750 nirmala - ಹುಪಳಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರ್- 58PHH(NK) / NCS------150000000-
560300159751 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂ ಬಸವರಾಜ ಬಲ್ಲುರೆ ಹುPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159752 Jharnamma - ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂ ನಾಗಪ್ಪಾ ಖೆಡೆ ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159753 ವಂಕಟ ರಾವ - ವೆಂಕಟರಾವ ತಂ ಮಾರುತಿ ಬೆಡಕುಂದೆ ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159754 Savita - ಬಾಬು ಮು:ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159755 Kasturabai - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159756 ಮಸ್ನಪ್ಪಾ - ಮಷ್ಣಾಜಿ ತಂ ಲಕ್ಷ್ನಣ ಸಗರ @ ಹುಪಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159757 Suman Bai - ನರಸಿಂಗರಾವ ತಂ ಭೀವಾಜಿರಾವ @ ಹುಪಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159758 ವೀರಣ - ವಿರಣ್ಣಾ ತಂ ತುಕಾರಾಮ ಕುಂಬಾರ @ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159759 ಮಾಳಪ್ಪ - ಮಾಳಪ್ಪಾ ತಂ ಶಂಕರ ಮಾರತಂಡ @ ಹುಪಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159760 ಜುಬೇದಾ ಬಿ - ಜುಬೇದಾಬಿ ಗಂ ಭಾಗವಾನಸಾಬ @ ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159761 Savita Bai - ವಿಠಲ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಹುಪಾಳ ತಾ: ಭಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159762 ಪುಂಡಲಿಕ - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159763 shavu bai - ಹುಪ್ಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159764 mandodari - ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸುಬಾನರಾವ ತಾ: ಭಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300159765 ತುಕಾರಾಮ - ತುಕಾರಾಮ ತಂ ಶಂಕರ ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159766 Shobha - ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159767 Shahaj Begam - ರೌಫ ತಂ ಅಹ್ಮದಸಾಬ @ ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159768 ಸುರೇಶ - ಹುಪಲಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159769 ರೋಹಿ ದಾಸ - ರೊಹಿದಾಸ ಮು: ಹುಪಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159770 Ghungara Bai - ತುಕಾರಾಮ ತಂ ಲಚಮಯ್ಯಾ ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159771 pramala - ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಹುಪಳಾ ತಾ: ಭPHH(NK) / NCS------180000000-
560300159772 ವಿಠಲ ರಾವ - ಹುಪ್ಪಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159773 sona bai - ಬಾಬುರಾವ ತಂ ಶಂಕರರಾವ ಕಾಳೋಬಾ ಹುಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159774 ಮಹಾದೇವಿ - ಅಮೃತ ತಂದೆ ದತ್ತರಾಯ ಹುಪಳಾ ತಾ: ಭಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159775 Nagamma - ಕಾಶಿನಾಧ ತಂ ಹಣಮಂತ ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159776 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ತುಳಸಿರಾಂ ತಂದೆ ಹಾವಗಿ ಹಾವಗಿ ತಾ: PHH(NK) / NCS------90000000-
560300159777 sobha wathi - ಶೋಭಾವತಿ ಗಂ ಬಳೀರಾಮ ಮೆತ್ರೆ @ ಹುPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159778 Sushilabai - ವಿಶ್ವನಾಥ ಮು: ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300159779 ದತ್ತು ರಾವ - ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159780 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159781 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ ಮುAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159782 Padmini Bai - ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159783 ನರಸಿಂಗ ರಾವ - ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಹುಪಳಾ ತಾ: ಭಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159784 Vijay Laximi - ಹುಪಳಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159785 ಶಾಂತ ಕುಮಾರ - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159786 lobhika - ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂ ವಿಠೋಬಾ @ ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159787 Dhulamma - ಶಿವರಾಜ ತಂ ಸಂಗ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಕೋಸಂಬೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300159788 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಸೂಯ೵ಕಾಂತ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಹುಪಳಾ ತಾ: PHH(NK) / NCS------150000000-
560300159789 Rasika Bai - ದಿಗಂಬರ ಮು: ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159790 ruk min bai - ಅಂಗದರಾವ್ ತಂದೆ ಸ್ರಾವಣಕುಮಾರ ಹುಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159791 savitri - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159792 Paarika Bi - ತಾಜೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮೈನೊದ್ದಿನ ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300159793 rattu bai - ಚಂದ್ರಗೀರ ತಂ ನಾರಾಯಗೀರ @ ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159794 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಆಕಾಶ ಮು: ಹುಪಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159795 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹುಪಳಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159796 ಜಿತಪ್ಪ - ಜೀತಪ್ಪಾ ತಂ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ @ ಹುಪಳಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159797 ರೇಖಾ - ಹುಪಲಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159798 Vimala Bai - ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಗೊವಿಂದ ಮು: ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159799 ಸದಾಶಿವ - ವಿಳಾಸ : ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159800 Kasturi Bai - ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಂ ಹುಪಾಳ ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159801 KAMAL BAI - ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪುಂಡಲಿಕರಾವ ಹುಪಳಾತPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159802 Savitra - ಧನರಾಜ ತಂ ವೈಜಿನಾಧ ಕೇರುರೆ @ ಹುಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159803 Meerabai - ಸುಭಾಷ ಮು: ಹುಪಳಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159804 ಪ್ರೆಮಲಾ - ಕಶಿರಾಮ ತಂ ಪುಂಡಲಿಕರಾವ @ ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159805 anusuya - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಹುಪಳಾ ತಾ: PHH(NK) / NCS------150000000-
560300159806 ಗಂಗ ರಾಮ - ಹುಪ್ಪಲಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159807 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಸಂಗ್ರಾಮ ತಂ ನರಸಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರ ಹುಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159808 beba - ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅಂಬಾಜಿ ಮು: ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159809 ಗಯ್ಯಾ ಬಾಯಿ - ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಗುಂಡಾಜಿ ಹುಪಳಾ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159810 ನಿರ್ಮಲಾ - ಪಂಡರಿನಾತ ತಂದೆ ಗುಂಡಾಜಿ ಮು. ಹುಪಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159811 ದಿಲಿಪ - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159812 ಮಂಡೊಧರಿ - ಹುಪಳಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159813 ಅನುಸೂಯಾ - ಧನರಾಜ ಮು: ಹುಪಳಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159814 ಶಾಮಲಾ - ದಾಮಾಜಿ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಹುಪಳಾ ತಾ: ಭPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159815 Meerabai - ಸುನಿಲ ತಂದೆ ಮೊತಿರಾಂ ಹುಪ್ಪಳತಾ: ಭPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159816 ಸೈನಾಜ್‌ ಬಿ - ಸಮದ ಮು: ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159817 Sangmma - ತುಕಾರಾಮ ತಂ ಸೈಬಣ್ಣಾ @ ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159818 Padmini Bia - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300170290 ಶಾಮ ಸುಂದರ - ಶಾಮಸುಂದರ ಮು: ಹುಪಳಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170291 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಬಸ್ವರಾಜ ಮು: ಹುಪಳಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170292 ದೇವಿದಾಸ - ದೇವಿಂದ್ರ ಮು: ಹುಪಳಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170293 ಮೈನುದ್ದಿನ್‌ - ಮಯಿನೊದ್ದಿನ ಮು: ಹುಪಳಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170294 ಬಾಲಾಜಿ - ಬಾಲಾಜಿ ಮು: ಹುಪ್ಪಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170295 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮು: ಹುಪ್ಪಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170296 ಬಸ್ವರಾಜ - ಬಸ್ವರಾಜ ಮು: ಹುಪ್ಪಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170297 ಭರತ - ಹುಪ್ಪಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170298 ಮೋತಿ ರಾಮ - ಮೋತಿರಾಮ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಹುಪ್ಪಳ ತಾ: ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170300 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಹುಪ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170301 ವಿನಾಯಕ - ವಿನಾಯಕರಾವ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದರಾವ ಹುಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170302 ರಮೇಶ - ರಮೇಶ ತಂ ವೆಂಕಟರಾವ ಪಾಟಿಲ @ ಹುಪಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170303 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಹುಪ್ಪಳ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170304 ವಿಠಲ - ಹುಪ್ಪಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170305 shesha bai - ಶೇಶಾಬಾಯಿ ಗಂ ಗೋವಿಂದರಾವ ಬಿರಾದಾರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170306 ಕಾಶಿರಾಮ - ಕಾಶಿರಾಮ ತಂದೆ ಪುಂಡಲಿಕ ರಾವ ಹೂಪಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170307 ನಾಗಪ್ಪ ಖೇಡೆ - ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಮು; ಹುಪಳಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176890 Priyanka - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪ ೧-೯೭ ಹುಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560300178143 Sunita - ಸುನಿತಾ ಗಂ ವಿಶ್ವಂಬರರಾವ ಮು ಪೋ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178144 Sanjivrao - ಸಂಜೀವರಾವ ತಂ ನಾರಾಯಣರಾವ ಮು ಪೋ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179691 Kavita - ಮುಮು ಪೋ ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300180677 Savita - ಮು ಪೋ ಹುಪಳಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300180788 Shajanabi - ವಾಬ ತಂ ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ ಮು ಪೋ ಹುಪಳಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300180840 Mahadevi - ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಮು ಪೋ ಹುಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560300182294 Umadevi - ಓಂದೇವಿ ಗಂ ವಿವೇಕ ಮು,ಪೋ// ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300182318 Nirmala - ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಮು.ಪೋPHH(NK) / NCS------150000000-
560300184006 SHAKILA BAnu - ಮು ಹುಪಳಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300184007 Shaheen Begum - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****487125/05/2022FPS****487125/05/202212008000025/05/2022
560300184008 Rukmini Bai - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184009 ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಬಿ - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300184010 ರಾಸುಲ್‌ಸಾಬ್‌ - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184011 ಕಾಂಟೆಪ್ಪಾ - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300184012 ಗಣಪತಿ - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184013 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - @ ಹುಪಳಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300184014 Gundamma - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300184015 ಅಶೋಕ - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184016 Gita - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300184017 Jagdevi - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300184018 Shobha - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300184019 ಖಲೀಲ್‌ - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300184020 ಬಳಿರಾಮ - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184021 Laxmibai - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300184022 ಮಾರುತಿ - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184023 ಮದುಕರ - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184024 Savita Bai - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300184025 ಕಿಶನರಾವ್‌ - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184026 ಶಂಕರರಾವ - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184027 ಕಲ್ಲಮ್ಮ - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300184028 Sundaramma - ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300184029 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184031 ಜೈಕುಮಾರ - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184032 vinayak - @ ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300184033 ಜಬ್ಬರ್‌ ಸಾಬ್‌ - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300184034 ಪಾಷಾಮಿಯಾ - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184035 ಕಮಳಾಬಾಯ - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184038 Sunitabai - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184039 PARAMMA - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300184041 Savita - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300184042 SUNITA - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184043 Kamala Bai - ಮು ಹುಪಳಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300184044 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184448 Kamlabai - ವೈಜಿನಾಧ ತಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮು, ಗಣೇಶPHH(NK) / NCS------180000000-
560300184495 Farajanabi - ಸಿರಾಜ ತಂ ಅಜ್ಮೋದ್ದಿನ ಮು ಪೋ ಹುಪPHH(NK) / NCS------180000000-
560300184544 JAHEDA Bi - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300184549 ಶ್ರೀಪತರಾವ - ಮು ಹುಪಳಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185391 Mudrika - ಮುದ್ರಿಕಾ ಗಂ ಅಭಂಗ ಮು ಪೋ ಹುಪಳಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300185446 Aruna Bai - ಬಾಲಾಜಿ ತಂ ರಾಮರಾವ ಮು ಪೋ ಹುಪಳಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300185690 Kavita - ಕವಿತಾ ಗಂ ಬಬನ ಮು ಪೋ ಹುಪಳಾ ತಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300185741 Mahananda - ಮು ಪೋ ಹುಪಳಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185920 Shivaji - ಮು ಪೋ ಹುಪಳಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185924 Sanjikumar - ಮು ಪೋ ಹುಪಳಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185953 Parusab s/o Khurnasab - ಮು ಪೋ ಹುಪಳಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185960 Arjun - ಮು ಪೋ ಹುಪಳಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300186098 Putlabai - ಮು ಪೋ ಹುಪಳಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186141 Kamlabai - ಮು ಪೋ ಹುಪಳಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------15000000