REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300136054 ಗೀತಾ ಬಾಯಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಕಾರಾಮ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136173 Godavari - S/O ಬಾಬು ರಾಥೋಡ ಬೀರಿ ಬಿ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136200 Sheshikala - W/O ಪರಶುರಾಮ ಬೀರಿ ಬಿ ಥಾ೦ಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300136201 Pooja - S/O ಧನರಾಜ್ ಚವನ್ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136305 Latabai - S/O ಶಿವಾಜಿ ಬೀರಿ ಬೀ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136307 Salima - W/O ಮೀರಜೋದ್ದೀನ್ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022150010000021/05/2022
560300136309 Dhanabai - ಬೀರಿ (ಬೀ) ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136313 Parashuram - S/O ಕಿಶನ ೨೫೯ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136318 Aruna - W/O ಅಶೋಕ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20229006000021/05/2022
560300136342 Rekha - W/O ಭೀಮ್ ರಾವ ಬೀರಿ ಬಿ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136344 Kavita - S/O ಪ್ರಭು ಬೀರಿ ಬಿ ಥಾ೦ಡಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136345 Kavita - W/O ರವಿ ಬೀರಿ ಬಿ ತಾ೦ಡಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136347 Sumitrabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಭು ಅಟ ಬೀರಿ ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560300136351 Maanaji - S/O ಶಿವಾಜಿ ಬೀರಿ ಬಿ ಥ೦ಡಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136385 Kerabai - S/O ರಾಮರಾವ ಚಾವಾಣ ಬೀರಿ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136411 Sushilabai - W/O ಪುಲಸಿ೦ಗ ಬೀರಿ ಬಿ ಥ೦ಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136417 Paramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀರಾಮ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136429 Mallamma - S/O ಶಿವರಾಜ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೀರಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/202212008000021/05/2022
560300136434 Sunita - S/O ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136436 Jaishala - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ೧೧೦ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20226004000024/05/2022
560300136437 Mahadevi - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ೧೧೦/೨ ಬೀರಿ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136439 Sunita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಶಿವರಾಜ್ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022150010000024/05/2022
560300136544 Kalavati - S/O ಜಮುಲು ಬೀರಿ ಬಿ ಥ೦ಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136675 Rangamma - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136992 Jyoti - S/O ಶಿವಾಜಿ ಬೀರಿ ಬಿ ತಾ೦ಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300137073 Ratnamma - W/O ರಾಜಕುಮಾರ . . ಬೀರಿ(ಬೀ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137187 Parwathi - S/O ಗಣಪತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022150010000021/05/2022
560300137286 Krishnabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ . . ಬೀರPHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20223002000024/05/2022
560300137292 Monika - S/O: ತುಕರಂ ಬೀರಿ ಬೀ PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/202212008000024/05/2022
560300137314 Parvati Bai - W/O ಪುಂಡಲಿಕ ಬೀರಿ ಬಿ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137630 Shilpa - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ 69 ಬೀರಿPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/202212008000021/05/2022
560300137724 Laxmi Bai - S/O ಲಕ್ಷಣರಾವ ಬೀರಿ ಬಿ ತಾ೦PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138068 Anusayya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮೆತ್ರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/202212008000021/05/2022
560300138123 Parama - W/O ಸುಭಾನಿ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138129 Sushilabai - W/O ರೇವಣಯ್ಯ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20226004000021/05/2022
560300138143 ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಬೀರಿPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/202212008000021/05/2022
560300138191 Ratnabai - W/O ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬೀರಿ ಬಿ ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300138192 Rupavati Rajendar - S/O ಶ್ರೀರಾಮ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138199 Radhika - W/O ಅಶೋಕ್ ಬೀರಿ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20229006000021/05/2022
560300138211 Jyoti - S/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20229006000024/05/2022
560300138213 Taramati - W/O ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ೧/೨೦೮ ಬೀರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/202212008000021/05/2022
560300138216 Shankutala - S/O: ಅಮೃತ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138231 Kaveri - S/O ತುಕಾರಾಮ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138237 Sujata - S/O ವಿಠಲರಾವ್ ೨೫೨ ಬೀರಿ ಬೀ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138238 Rekha - W/O ನಾಗಪ್ಪಾ ಬೆಳಕುಣೆ 34 ಬೀರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20226004000024/05/2022
560300138240 Siddamma - W/O ವೈಜಿನಾಥ್ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138252 Umadevi - S/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20229006000021/05/2022
560300138279 Shakuntala - W/O ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138527 Pandurang - S/O ಧಸರಥ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138545 Saraswati - S/O ಬಂಡಯ್ಯಾ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138582 Sangeeta - S/O ಬಸಪ್ಪಾ ತಾ .ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20226004000021/05/2022
560300138584 Nagamma - S/O ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138657 Deepa - W/O ಮಹಾದೇವ #00 ಬೀರಿ(ಬೀ) PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138688 Lata - S/O ಶಿವಾಜಿ ಬೀರಿ ಬಿ ತಾ೦ಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300138747 Shashikal Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿಶನ್ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300138780 Mangala - W/O ಅಶೋಕ್ ೧೧೭ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20229006000024/05/2022
560300138885 Nagmma - W/O ಕಾಮಣ್ಣ ಬೀರಿ ಬ PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20223002000021/05/2022
560300138924 Sangita - S/O ಅಶೋಕ 66 . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138967 Janabai - S/O ಹಣಮಂತ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/202212008000024/05/2022
560300138986 Pooja - S/O ಓಂಕಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ 129/10 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139057 Noorjahan - W/O ನವಾಜ್ ಮಿಯ್ಯಾ ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139102 Shridevi - S/O ಶರಣಪ್ಪ ಬೀರಿ ಬಿ ಬೀರಿ ಬಿ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20229006000021/05/2022
560300139116 Lalita Suryavanshi - S/O ನಾಮದೇವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 129/13 PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139118 Surekha - W/O ಭೀಮರಾವ ೧-೨೦೧ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/202212008000021/05/2022
560300139119 Mudrika - C/O ದತ್ತು #149/3 . ಬೀರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139320 Shaluka - W/O ಸುಭಾಷ ೨೭೨ ಬೀರಿ ಬಿ ತಾ೦NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140442 ದೇವಿಕಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ಕಾರಬಾರಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141335 Mangala Bai - W/O ಮಾಣಿಕ 190 ಬೀರಿ (ಬೀ) ಬೀರPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20223002000020/05/2022
560300142072 Sujata Chavan - W/O ಮಹೇಶ್ ಬೀರಿ ಬಿ ತಾ೦ಡಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142322 Shobha - W/O: ವೈಜೀನಾತ ಬೀರಿ ಬೀರಿ(ಬಿ) ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142555 Pooja - W/O ಅನಿಲ ಚವಾನ # ಬೀರಿ (ಬೀ) ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142650 Sapna - W/O ಬಸವರಾಜ 19 . ಬೀರಿ ಬೀರಿ(ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142706 Mahananda - D/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಕಾರ್ 115 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142711 Pooja - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಬಿರಾದಾರ 167 ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142764 Sheetal - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ 67 ಬೀರPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/202212008000021/05/2022
560300142832 Poojika - W/O ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ . . ಬೀರಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142835 Pushpavati - W/O ಅನಿಲ ಕುಮರ್ ಬೀರಿ ಬಿ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022150010000021/05/2022
560300142866 Pooja - S/O ಮೋತಿರಾಮ ಬೀರಿ ಬಿ ಥಾ೦ಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142888 Jyoti - W/O ಉಮಾಕಾಂತ ಬೀರಿ ಬಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022150010000021/05/2022
560300143001 Shobhavati - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬೀರಿ ಬಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20229006000024/05/2022
560300143020 Savita - W/O ನಾಗಯ್ಯಾ ೨/೭೨ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022150010000024/05/2022
560300143075 Sujatha - W/O ಸತೀಶ ಪಾಟೀಲ . . ಬೀರಿ ಬೀ PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/202212008000021/05/2022
560300143109 Gayabai - W/O ಮಾಧವರಾವ್ ಬೀರಿ ಬೀ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143131 Vijay Kumar - W/O ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಬೀರಿ ಬಿ ಭPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143208 Chavlabai - W/O ಶಂಕರ ಬೀರಿ (ಬೀ) ಥಾ೦ಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300143209 Sona Bai - W/O ಜಮಲು ೨೦೮/೨ ಬೀರಿ ಬಿ ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143210 Sunita - W/O ಸುರೇಶ ಬೀರಿ ಬಿ ಥ೦ಡಾ ಭPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143213 Shevanta - S/O ಭಾಗವ೦ತರಾವ ಬೀರಿ (ಬೀ) PHH(NK) / NCS------120000000-
560300143239 Laxmibai - W/O ಚಂದರ್ ಬೀರಿ (ಬೀ) ಥಾ೦ಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300143241 Laximi Bai - S/O ಚಂದರ ಬೀರಿ ಬಿ ತಾ೦ಡಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143245 Usha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಜಕುಮಾರ #258 ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560300143437 Shakuntala - S/O ಮೋತಿರಾಮ ಬೀರಿ (ಬೀ) ತಾಂಡ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143444 Dhanubai - W/O ಮೊತಿರಮ ಬೀರಿ ಬೀ ಥಾ೦ಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300143532 Bhamabai. - S/O ಪ್ರಭುರಾವ್ ೧೨-೩೪ ಬೀರಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143542 Rajeshwari - S/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬೀರಿ ಬಿ ಭಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143560 ರೇಣುಕಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಟ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022180012000024/05/2022
560300143722 Sujata - W/O ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ್ 204 ಬೀರಿ ಬೀರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143735 Kashamma - W/O ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಬೀರಿ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/202212008000024/05/2022
560300143882 Savitri - W/O ಧನರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ೨೭ ಹಚ್ಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143919 ಪ್ರಭಾವತಿ - W/O ಸುಭಾಷ ಬೀರಿ ಬಿ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143956 Neelambika - S/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಬೀರಿ ಬೀ ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144000 Sony - W/O ಶಾಂತಕುಮಾರ ರಾಗಾ #20 . ಬೀರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144108 Jijabai - W/O ನಾನು ಬೀರಿ (ಬೀ) ಥಾ೦ಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144115 ಮೀನಾ - W/O ಪ್ರಭುರಾವ್ ೧೬೪ ಬೀರಿ (ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144242 Kundhanbai - W/O ವಿಲಾಸ ತಾ ಭಾಲಕ್ಕಿ 234PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022150010000024/05/2022
560300144345 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜು ಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144477 Jaishri - W/O ಪರಮೇಶ್ವರ್ ೧/೧೪೦/ಬಿ ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144719 Jyothi - S/O ಮಾದಪ್ಪಾ ಬೀರಿ ಬೀ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20229006000021/05/2022
560300144780 Shekunthala - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಬೀರಿ ಬಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300144799 Padamavati - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಿರಾದಾರ 116PHH(NK) / NCS------60000000-
560300144818 Shakuntala - W/O ಶಿವರಾಜ್ ಬೀರಿ ಬಿ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144919 Prabhavati - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರಾವ್ ಕೋಟಗ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144921 Meerabai - W/O ವೈಜಿನಾಥ್ ರಾವ್ ಕೋಟಗ್ಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145225 Sambajee - S/O: ವಿಠಲ್ ರಾವ 1-219 ಬೀರಿ ಅಂNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145254 Chandrakanth - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಪಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145256 Suryakanth - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ೧೨ ಬೀರಿ ಬಿ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145266 Kirati - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಬೀರಿ ಬಿ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145620 Haseena - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೌಲಾ 181 ಅಟ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20229006000024/05/2022
560300145786 Chandrakanth - S/O ಮಾನಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ್ # ಬೀರಿ (NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145797 Sidrama - S/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಬೀರಿ ಬಿ ಭNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300148475 Shakuntala - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022200015000021/05/2022
560300148476 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148477 Sharanamma - ಬೀರಿ (ಬಿ)QAAY(NK) / NCS ****119624/05/2022FPS****119624/05/2022200015000024/05/2022
560300148478 ಹಣಮಂತ` - ಬೀರಿ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022200015000021/05/2022
560300148479 Sumanbai - ಬೀರಿ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148480 ಯಶೋಧಾ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300148481 jana bai - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20223002000024/05/2022
560300148482 lakshman - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148483 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148484 ಸೈಜಾದ ಬಿ - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****119625/05/2022FPS****119625/05/2022200015000025/05/2022
560300148485 ಮ್ರನೊದ್ದಿನ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148486 Anusaya - ಬೀರಿ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022200015000021/05/2022
560300148487 Vimlabai - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022200015000021/05/2022
560300148488 Chitramma - ಬೀರಿ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022200015000021/05/2022
560300148489 ಮಾರತಂಡಾ - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022200015000021/05/2022
560300148490 ನರಸಪ್ಪಾ - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022200015000024/05/2022
560300148491 ಈರಣ್ಣಾ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148492 ಮಂಗಲಾ - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022200015000021/05/2022
560300148493 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ಬೀರಿ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022200015000024/05/2022
560300148494 ಅಂಕೇಶ - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148495 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022200015000021/05/2022
560300148496 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022200015000024/05/2022
560300148497 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022200015000021/05/2022
560300148498 Laxmibai - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148499 ಬಾಬು ರಾಮ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148500 ಧನರಾಜ ರಾಮ - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148501 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಸಂಬಾಜಿ - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022200015000024/05/2022
560300148502 ಮಾಣಿಕ ಘಾಳೇಪ್ಪಾ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20226004000021/05/2022
560300148503 ಇಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148504 Kamalabai - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022200015000021/05/2022
560300148505 lakshimi bai NARSING - ಬೀರಿ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022200015000024/05/2022
560300148506 Gangamma - ಬೀರಿ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148507 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಬೀರಿ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148508 vimal bai MAHADAPPA - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022200015000024/05/2022
560300148509 Niramla - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300148510 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022200015000021/05/2022
560300148511 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20223002000024/05/2022
560300148512 ಜೀಜಾ ಬಾಯಿ - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022200015000024/05/2022
560300148513 ಬಾಬು ರಾವ - ಬೀರಿ ಬಿ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022200015000024/05/2022
560300148514 Jubedabee - ಬೀರಿ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022200015000021/05/2022
560300148515 gaya bai - ಬೀರಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****098122/05/2022FPS****098122/05/20229006000022/05/2022
560300148516 ಅಕ್ತರ ಬಿ - ಬೀರಿ ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022200015000021/05/2022
560300148517 Mahanand - ಬೀರಿ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022200015000021/05/2022
560300148518 ರಹೀಮೊದ್ದಿನ್‌ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20226004000021/05/2022
560300148519 ಧನರಾಜ - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148520 ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯಾ - ಬೀರಿ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148521 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಬೀರಿ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022200015000024/05/2022
560300148522 ವಿಠಲ - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****119625/05/2022FPS****119625/05/2022200015000025/05/2022
560300148523 ಶಾಂತಮ್ಮ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20226004000024/05/2022
560300148524 ಧನರಾಜ - ಬೀರಿ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022200015000024/05/2022
560300148525 Phulabai - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022200015000024/05/2022
560300148526 ಬಾಬು - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148527 sham - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148528 krishana bai - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148529 Sakhubai - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148530 ದೇವಿದಾಸ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300148531 ಶಿವಾಜಿ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300148532 ಸರದಾರ ತಂದೆ ಕಿಶನ - ಬೀರಿ (ಬಿ)ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148533 kalavati - ಬೀರಿ ಬಿAAY(NK) / NCS ****119624/05/2022FPS****119624/05/2022200015000024/05/2022
560300148535 ರಮೇಶ - ಬೀರಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022180012000024/05/2022
560300148536 ಕಾಶಮ್ಮ - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022200015000021/05/2022
560300148537 ಬಾಬು - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148538 Mahananda - ಬೀರಿ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022200015000021/05/2022
560300148539 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022200015000021/05/2022
560300159819 ಮಾರುತಿ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300159820 Shalubai - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022150010000021/05/2022
560300159821 ಸಿದ್ದಾಮ್ಮಾ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300159822 ಅಶೋಕ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300159823 ಶಾಮರಾವ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159824 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300159825 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/202212008000021/05/2022
560300159826 Shahin Begam - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300159827 ಸಂತೋಷ - ಬೀರಿ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159828 ವೈಜಿನಾಥ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300159829 ಘಾಳೇಮ್ಮ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20226004000024/05/2022
560300159830 ರಾಮರಾವ್‌ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/202212008000021/05/2022
560300159831 ಮಚಂದ್ರ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022150010000024/05/2022
560300159832 ಗ್ಯನ್ಪಪ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20226004000024/05/2022
560300159833 anjanbai - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300159834 ಗಣಪತಿ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/202212008000021/05/2022
560300159835 ವಿಠಲ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20223002000024/05/2022
560300159836 Lalita - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022180012000024/05/2022
560300159837 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022150010000024/05/2022
560300159838 Padmavati - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022180012000021/05/2022
560300159839 basavaraj - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300159840 Bebavati - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20229006000024/05/2022
560300159841 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300159842 ತೇಜಮ್ಮಾ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20226004000024/05/2022
560300159843 lakshimi bai - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20223002000024/05/2022
560300159844 ಬಾಬು - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159845 Vijay Laxmi - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300159846 chandramma - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300159847 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300159848 ಕಾಶಿನಾಥ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20229006000021/05/2022
560300159849 ಹಣಮಂತ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159850 Premalabai - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/202212008000021/05/2022
560300159851 ಅಂಕೋಶ - ಬಿರಿ(ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022200015000021/05/2022
560300159852 ಶಕುಂತಲಾ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20229006000021/05/2022
560300159853 Laximibai - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159854 gavtam - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300159855 lakshimi bai - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300159856 ಶಿವಾಜಿ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159857 mahadappa - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300159858 Anita - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022150010000021/05/2022
560300159859 ಮನೋಹರ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022150010000024/05/2022
560300159860 Kamalabai - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/202212008000024/05/2022
560300159861 shobha - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022200015000024/05/2022
560300159862 Anita - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560300159863 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159864 Jaishri - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/202212008000024/05/2022
560300159865 JAYADA BI babu - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159866 kamala bai havagappa - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20223002000024/05/2022
560300159867 Kanatabai - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20223002000024/05/2022
560300159868 ಹಣಮಂತ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159869 Meenakshi - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159870 Kamalabai - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300159871 khairulla - ಸಾ// ಬೀರಿ ಬಿ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159872 Putalibegum - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS ****119621/05/2022FPS****119621/05/20223002000021/05/2022
560300159873 ಕಾಮಣ್ಣಾ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300159874 ರಾಮ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20229006000024/05/2022
560300159875 ನರಸಿಂಗ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20226004000021/05/2022
560300159876 ಬೀರಪ್ಪ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/202212008000021/05/2022
560300159877 Shantamma - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022180012000021/05/2022
560300159878 ಗಣಪತ್ತಿ - ಬೀರಿ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300159879 Panchapula - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/202212008000021/05/2022
560300159880 Sarasvati - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20226004000021/05/2022
560300159881 iramma - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/202212008000021/05/2022
560300159882 ಗುರಬಸಪ್ಪಾ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20229006000021/05/2022
560300159883 teja bai - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20223002000021/05/2022
560300159884 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20229006000024/05/2022
560300159885 ಪುಂಡಿಲಿಕ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300159886 Putalabai - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/202212008000021/05/2022
560300159887 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಬೀರಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20229006000024/05/2022
560300159888 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಬೀರಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20226004000021/05/2022
560300159889 ಧನರಾಜ - ಬೀರಿ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300159890 Saijada Bi - ಬೀರಿ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022200015000024/05/2022
560300159891 iramma - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20229006000021/05/2022
560300159892 nagamma - ಬೀರಿ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022150010000021/05/2022
560300159893 padmavati - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022150010000021/05/2022
560300159894 Parveen Begum - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022210014000021/05/2022
560300159895 Shakira Begum - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022150010000024/05/2022
560300159896 ಮೌಲನ ಬಿ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022150010000021/05/2022
560300159897 ಜಿತನ ಬಿ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300159898 Paramma - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300159899 ಮುಸಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300159900 indubai - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20229006000024/05/2022
560300159901 ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022180012000021/05/2022
560300159902 Jagadevi - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159903 ಖುಷದ ಮಿಯ್ಯಾ - ಬೀರಿ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159905 ಮಹಾಮದ ಬಿ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20226004000021/05/2022
560300159906 Sheshikala - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159907 ಮಹಾದೇವಿ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20229006000024/05/2022
560300159908 ಮಂಗಲಾ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20223002000024/05/2022
560300159909 Mahananda - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022150010000024/05/2022
560300159910 jagadevi - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20223002000021/05/2022
560300159911 Gangamma - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/202212008000024/05/2022
560300159912 Sojarbai - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300159913 nagamma - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022180012000024/05/2022
560300159914 Shobha - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159915 ಕಿಶನ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20223002000021/05/2022
560300159916 Sharanamma - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/202212008000024/05/2022
560300159917 paramma - ಬೀರಿ ಬಿAAY(NK) / NCS ****119624/05/2022FPS****119624/05/2022200015000024/05/2022
560300159918 ಪ್ರಯೋಗ ಬಾಯಿ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159919 ತುಕಾರಾಮ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560300159920 Bhagamma - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20229006000021/05/2022
560300159921 ಲಕ್ಷಣ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022150010000024/05/2022
560300159922 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20226004000021/05/2022
560300159923 ಮಾರುತಿ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300159924 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/202212008000024/05/2022
560300159925 Eramma - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022180012000024/05/2022
560300159926 Bharatbai - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS ****119625/05/2022FPS****119625/05/20223002000025/05/2022
560300159927 aruna - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20223002000021/05/2022
560300159928 ನಾಗನಥ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022150010000024/05/2022
560300159929 Saleema bee - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20226004000024/05/2022
560300159930 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022150010000021/05/2022
560300159931 ಪ್ರಭು - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/202212008000024/05/2022
560300159932 ಜರು ಬಾಯಿ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300159933 ಪ್ರಶುರಾಮ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159934 ತಾನಾಜಿ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300159935 ಶಿವಾಜಿ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159936 ಸೋಮಲಾ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300159937 Kavita - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300159938 ಶಕುಂತಲಾ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159939 Sunita - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159940 Premalabai - ಬೀರಿ(ಬಿ) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300159941 Kastura Bai - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300159942 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/20226004000024/05/2022
560300159943 Kamlabai - ಬಿರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300159944 ಮಾಣಿಕ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159945 ಜ್ಯೋತಿ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300159946 ಸುರತಾ ಬಾಯಿ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159947 rukamani - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300159948 ಸ್ವಾಮಿದಾಸ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/202212008000024/05/2022
560300159949 Shanthmma - ಬೀರಿ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022200015000024/05/2022
560300159950 Parbata Bai - ಬೀರಿ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159951 lakshman - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300159952 ರಮಾ ಕಾಂತ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300159953 ಸುಬಾಷ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300159954 ಮಾಂತೇಶ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300159955 ಭಗಮ್ಮ - ಬಿರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300159956 Bhagyshri - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119624/05/2022FPS****119624/05/2022150010000024/05/2022
560300159957 ಪುಂಡಲಿಕ - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20229006000021/05/2022
560300159958 ಗಫರ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159959 Sangeeta - ವಿಳಾಸ: S/o ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ, ಬೀರಿ (ಬPHH(NK) / NCSBiometric****792322/05/2022FPS****792322/05/2022150010000022/05/2022
560300159960 ಪಂಡರಿ ನಾಥ - ಬೀರಿ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20229006000021/05/2022
560300159961 Shivamma - ಬೀರಿ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300159962 Jubedabee - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/2022210014000021/05/2022
560300159963 Chandramma - ಬೀರಿ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300159964 Sulochana - ಬೀರಿ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****119621/05/2022FPS****119621/05/20229006000021/05/2022