REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135533 Ashwini - S/O ಪ್ರಭುರಾವ್ ೨/೨೧೩ ಕಳಸದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135663 Babita - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಳಸದಾಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135697 Savitri - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಕಳಸದಾಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135775 Jailata - W/O ಸತೀಶ್ ಕಳಸದಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135785 Sudeshna - W/O ಪುಂಡಲಿಕ ೬೮ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136136 Shantabayi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪು ಚೌವಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136165 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - S/O ವೆಂಕಟರಾವ ಕಳಸದಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/202212008000023/05/2022
560300136166 Bharat - S/O ದಿಗಂಬರರಾವ ಕಳಸದಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136444 Devanand - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿ ರಾವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136472 Anusya - D/O ಸಂಜೀವ ಕಳಸದಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/202212008000022/05/2022
560300136520 Asifa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಜೀದ್ ಕಳಸದಾಳ ಕಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136530 ಪರ್ವೀನ್ ಬೀ - S/O ದಸ್ತಗಿರಿ ಸಾಬ್ ೨/೧೩೧ ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300136772 Sheshabai - S/O ಸಂಗಪ್ಪಾ ಮೆತ್ರೆ . . ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/202212008000022/05/2022
560300136802 ಶಂಕುತಲಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಧುಕರ PHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20226004000022/05/2022
560300136860 Tulasa Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವಂಬರ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136890 ಅನುಷ್ಯ - S/O: ಶ್ರೀಮಂತ ರಾವ ಬಿರಾದಾರ 2/22PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136986 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ ಭಂಡಾರೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300137082 Jyoti - S/O ಲಕ್ಷ್ಮನ ಕಳಸದಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137101 Dhurapat Bai - W/O ಕಿಶನ ರಾವ್ ಕಳಸದಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20226004000022/05/2022
560300137389 Sangeeta - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಕಾಶ ವಾಘಮಾರೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137446 Premala - S/O ಚಂದರ ಕಳಸದಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/202212008000022/05/2022
560300137465 Gayabai - W/O ನಮದೆವರಾವ್ ೨/೩೧ ಕಳಸದಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/20223002000023/05/2022
560300137607 Sukhadevi - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ಕಳಸದಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20226004000022/05/2022
560300137721 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯ PHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20226004000022/05/2022
560300137747 Shabana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುPHH(NK) / NCSBiometric****487121/05/2022FPS****487121/05/202212008000021/05/2022
560300137853 Hawasha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ PHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/202212008000023/05/2022
560300138047 Geetanjali - S/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ೨/೩೨ ಕಳಸದಾPHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/20226004000023/05/2022
560300138052 Babita - S/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ೨-೩೨ ಕಳಸದಾPHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/20226004000023/05/2022
560300138153 Banubee - W/O ಶಾಮದ ಕಳಸದಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138178 Anusaya - S/O ಅಂಕುಶ್ ಕಳಸದಾಲ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138357 Indubai - W/O ತಾನಜಿ ಕಳಸದಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138504 Rahubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೃಷ್ಣಾ ರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20226004000022/05/2022
560300138705 Ranjana - W/O ದಿಗಂಬರ # ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138777 Roopadevi - S/O: ನಾರಾಯಣ ಕಾಂಬಳೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138805 Neeta - S/O ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಳಸದಾಳ ೨NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300138810 Shantabai - W/O ಗುಣವಂತರಾವ ಕಳಸದಾಳ ಕಳಸದಾಳ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138813 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೌತಮ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138815 Sarubai - S/O ಧೋ೦ಡಿಬಾ ಕಳಸದಾಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138859 Lalita - S/O ಪ್ರಭಾಕರರಾವ್ ಕಳಸದಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/202212008000023/05/2022
560300138964 Ashvini - S/O ಮಾಧವರಾವ ೨/೩೩೨ ಕಳಸದಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138977 Anuradha - W/O ನಿವರಥಿರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20226004000022/05/2022
560300139115 Abhishekta - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಳಸದಾಳ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20229006000022/05/2022
560300139166 Lata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷಿಮನ ಕಾಳಜದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139329 Sheshikala - S/O: ಗೋಪಾಲರಾವ ಅಟ್ ಕೋಟಾಗ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****487119/05/2022FPS****487119/05/20226004000019/05/2022
560300139335 Chandrakala - W/O ಮಾಹಾದೇವ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ವಾಡಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****487119/05/2022FPS****487119/05/20226004000019/05/2022
560300139346 Vitabai - W/O ಕೇಶವ್ ಗಿರ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300139404 ಪ್ರೀತೀಕ್ಷಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮರಾವ ಅಟ ಕೋಟPHH(NK) / NCSBiometric****487119/05/2022FPS****487119/05/20226004000019/05/2022
560300139413 Radhika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿ ರಾವ - ಕPHH(NK) / NCSBiometric****487119/05/2022FPS****487119/05/202212008000019/05/2022
560300139479 Mangalabai - W/O ಅಶೋಕರಾವ ೬೯/೪ ಕೊಟಗ್ಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139488 Shilapa - S/O ಭಾವರಾವ ೮/೧ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ವPHH(NK) / NCSBiometric****487119/05/2022FPS****487119/05/20226004000019/05/2022
560300139724 Shantabai - W/O ಸುಭಾಶರಾವ ೨-೩ ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****487124/05/2022FPS****487124/05/202212008000024/05/2022
560300139762 Prathibha Bai - S/O ಮರೋತಿರಾವ ೬೪ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****487119/05/2022FPS****487119/05/20229006000019/05/2022
560300139840 ವೈಶಾಲಿ - W/O: ಅಂಬದಾಸ್ ಅಟ ಕೋಟಗ್ಯಳ ವPHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/20226004000023/05/2022
560300139854 Radhika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ ಅಟ ಕೋಟಗಯPHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/2022150010000023/05/2022
560300139865 Bhagyashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****487119/05/2022FPS****487119/05/20226004000019/05/2022
560300139896 ಜನಾಬಾಯಿ - S/O ಶಾಮರಾವ್ ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139987 Anita Bai - S/O ಗುಂಡಾಜಿರಾವ್ ೬೮/ಎ ಕೋಟಗPHH(NK) / NCSBiometric****487119/05/2022FPS****487119/05/20226004000019/05/2022
560300140127 Sony - W/O ಸತೀಶ 1 1 PHH(NK) / NCS------30000000-
560300140589 Ujawala - W/O ಬಾಲಾಜಿ ೯೯೯೯ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****487119/05/2022FPS****487119/05/202212008000019/05/2022
560300140592 Reshma - S/O ಮಾಧವರಾವ್ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****487119/05/2022FPS****487119/05/202212008000019/05/2022
560300140596 Kevala Bai - W/O ಗಂಗಾಧರ್ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140852 ಉಮಾ ಬಾಯಿ - S/O ನಾಗನಾಥರಾವ ೨-೩೯ ಕೊಟಗ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****487119/05/2022FPS****487119/05/202212008000019/05/2022
560300141630 Nirmala Bai - W/O ಗೋವಿಂದ ಗಿರ ೧೦ ಕೋಟಗ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141652 Sangeeta - W/O ವೆಂಕಟ ಕಳಸದಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141690 Sulochana - S/O ಸುರುಪರಾವ ೨/೨೩ ಕಳಸದಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141822 Jaya Bai - S/O ಲೋಬಾಜಿ ಕಳಸದಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141940 Mangala - S/O ಲಕ್ಷಿಮಣ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ವಾಡಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****487119/05/2022FPS****487119/05/20229006000019/05/2022
560300141952 Sulochana - S/O ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಕಳಸದಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142091 Sonali - W/O ನೇತಾಜಿ ವಾಘಮಾರೆ 2/187 # PHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20229006000022/05/2022
560300142352 Runabai - S/O ಉತ್ತಮರಾವ ೫೦/೧ ಕೋಟಗ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****487124/05/2022FPS****487124/05/202212008000024/05/2022
560300142648 Nagamini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದತ್ತಾತ್ರಿ ಪಾಂಚ್ಚಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142688 Lalitaa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಕಳಸದಾಳ ತಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142700 Laxmibai - W/O ಸಾವನ #0 ಕಳಸದಳ ತಂಡಾ ಕಳಸದಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142808 Jana Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಂಗಾಧರ 2/152 ಕಳಸದPHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/2022150010000023/05/2022
560300142859 Sheshabai - W/O ಅಶೋಕ ರಾವ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ವಾಡಿ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****487119/05/2022FPS****487119/05/202212008000019/05/2022
560300142891 Alkabai - S/O ಶಾಮಿಲರಾವ ಕಳಸದಾಲ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022150010000022/05/2022
560300142899 Kalpana - W/O ಪುಂಡಲ್ಲಿಕ 28 ಕಳಸದಾಳ ಕಳಸದPHH(NK) / NCSBiometric****487121/05/2022FPS****487121/05/20226004000021/05/2022
560300143011 Parvathi Takle - W/O ಮಾಹಾದೇವ ಟಾಕಳೆ # # ಕಳಸದಾPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022180012000022/05/2022
560300143014 Gyatri - W/O ಜಗದೀಶ 411-2 ರೋಡ್ ಭಲಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****487121/05/2022FPS****487121/05/20226004000021/05/2022
560300143125 Parvati - S/O ವಿಲಾಸ್ ೨/೧೦೪ ಕಳಸದಾಳ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20226004000022/05/2022
560300143148 Bhagyashri - W/O ಮಹೇಶ್ ತೋರೆನೆ . . ಕಳಸದಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****487121/05/2022FPS****487121/05/20226004000021/05/2022
560300143190 Gajrabai - S/O ಮಹಾಳಪ್ಪಾ ೨/೨೬೬ ಕಳಸದಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143264 Kantabai - W/O ವಿಲಾಶ ಕಳಸದಾಳ ಭಾಲ್ಕ ಆPHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/202212008000023/05/2022
560300143741 Shobha - W/O ಮನಾಜಿ ಕಳಸದಲ ತಾಡಾ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143842 Sumavati - W/O ತುಳಸಿರಾಮ ಕಳಸದಾಳ ಆಳಂದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143936 Radhika - W/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಬಾರ್ 2/62/1NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143994 Anuradha - W/O ಗೋಪಾಲರಾವ ೨-೨೭/೧ ಕಳಸದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144066 Pooja Torne - W/O ಅಂಬಾದಾಸ ತೋರಣೆ #2/238/1 .PHH(NK) / NCS------90000000-
560300144076 Pavitra - S/O ತುಕಾರಾಮ ಕಳಸದಾಳ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144077 Alka Bai - C/O ವಾಮನರಾವ ಬಿರಾದಾರ . ಕೋಟಗ್ಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144092 ಶ್ಯಾಮಾ ಬಾಯಿ - W/O ಭರತ ಕಳಸದಾಳ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/202212008000023/05/2022
560300144095 Vidhyvati - W/O ಗೋವಿಧ ಕಳಸದಾಳ ಆಳಂದಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144109 Chandrakala - W/O ಸಂತೋಷ 1 1 1 1 ಕಳಸದಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300144160 Chaya - W/O ಮಲ್ಲಾರಿ ಕಳಸದಾಳ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****487121/05/2022FPS****487121/05/20229006000021/05/2022
560300144349 Saraswati - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ವPHH(NK) / NCSBiometric****487124/05/2022FPS****487124/05/2022180012000024/05/2022
560300144351 Laximibai - W/O ವಿನಾಯಕರಾವ್ ಕೊಟಗ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/202212008000023/05/2022
560300144458 Laleetabai - S/O ನರಸಿಂಗರಾವ ಕಳಸದಾಳ ಕಳಸದಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300144470 Sarubai - W/O ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಕಳಸದಾಳ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/20226004000023/05/2022
560300144471 Radha - W/O: ಸಂತೋಷ್ ಬಿರಾದಾರ ಕಳಸದಾಳ ಅಳಂPHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/20226004000023/05/2022
560300144512 Ujwala - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಕಳಸದಾಳ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20226004000022/05/2022
560300144534 Kanchana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಕಾರಭಾರಿ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144535 Sarojana - W/O ವೆಂಕಟ 31 ನಿಯರ ಹನುಮಾನ ಟೆಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144629 Jana Bai - S/O ಅಶೋಕ್ ರಾವ್ ತಾ .ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144723 Suvarna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದರಾವ 2NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144746 Sunita - S/O ಭೀಮನಾ ಮಣಿಕಟ್ಟೆ . . ಕಳಸದಾPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20226004000022/05/2022
560300144908 Renuka Nidvanche - S/O ವಿಠಲರಾವ ನಿಡವಂಚೇ ಕಳಸದಾಳ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/202212008000022/05/2022
560300144912 Shantabai - W/O ವಿಠಲರಾವ್ ಕಳಸದಾಳ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20223002000022/05/2022
560300144958 Shina Bai - W/O ಶಂಕರರಾವ 234 ಕೋಟಗ್ಯಾಳವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/20223002000023/05/2022
560300145039 Susilabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮರಾವ ಬಿರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145673 Daivata - W/O: ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೀರಾದಾರ ಅಟ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145729 Anita - C/O ಡಟ್ತಾಜಿ 2-204-1 . ಕಳಸದಾಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145757 Mamata - W/O ರಾಮರಾವ್ ೨/೨೧೮/೧ ಕಳಸದಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145758 Archna - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ಮೋಘೆ 2/218/1, .NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145793 Indra Bai - W/O ವೈಜಿನಾಥ ಕಳಸದಾಳ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145811 Radha Bai - W/O ಸಂಜು ಕಳಸದಲ ತಾಡಾ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145827 Saleema - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನವಾಜ್ ಅಲಿ ಕಳಸದಾಳ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/202212008000023/05/2022
560300145852 Radhabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಯಾನಂದ ಬಿರಾದಾರ ಕಳಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300148540 ಬಸಪ್ಪ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022200015000022/05/2022
560300148541 Ramabai - ಕಳಸದಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022200015000022/05/2022
560300148542 ಗೊಪಾಲ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148543 Pooja - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148544 ಸಿದ್ದಾರ್ಥ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022200015000022/05/2022
560300148545 ನರಸಿಂಗ್ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022200015000022/05/2022
560300148546 ಬಸವ ರಾಜ - ಕಳಸದಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022200015000022/05/2022
560300148547 Bikku Bai - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148548 ಯಾಖುಬ ಮಿಯ್ಯಾ - ಕಳಸದಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****487121/05/2022FPS****487121/05/2022200015000021/05/2022
560300148549 ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯ್ಯಾ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487121/05/2022FPS****487121/05/2022200015000021/05/2022
560300148550 ರೇಣುಕಾ ಬಾಯಿ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487121/05/2022FPS****487121/05/2022200015000021/05/2022
560300148551 ಉಮಾಕಾಂತ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148552 jagadevi - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022200015000022/05/2022
560300148553 ತುಕಾರಾಮ - ಕಳಸದಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022200015000022/05/2022
560300148554 Kalavati - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022180012000022/05/2022
560300148555 ದಶರಥ - ಕಳಸದಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148556 ಸಯಾಜ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148557 ಅಭಿಮಾನ್‌ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022200015000022/05/2022
560300148558 ಸೋಪಾನ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022200015000022/05/2022
560300148559 Gayabai - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/2022200015000023/05/2022
560300148560 ಲಕ್ಷಣ ರಾವ - ಕಳಸದಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022200015000022/05/2022
560300148561 ಗೋಪಾಲ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20226004000022/05/2022
560300148562 ratna bai - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/2022200015000023/05/2022
560300148563 ಶಿವರಾಮ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148564 ಮಾರುತಿ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022200015000022/05/2022
560300148565 ತ್ರೀವನೀ ಬಾಯಿ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148566 ಶಂಕರ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022200015000022/05/2022
560300148567 ಶ್ರೀಮಂತ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20229006000022/05/2022
560300148568 ಗುಜಾ ಬಾಯಿ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20226004000022/05/2022
560300148569 guja bai - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148570 ಶ್ರೀಮಂತ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022200015000022/05/2022
560300148571 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148572 ಪ್ರಭು - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022200015000022/05/2022
560300148573 ಮಾಧವ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/2022200015000023/05/2022
560300148574 indrabai - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148575 haru bai - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148576 ಇಂದ್ರ ಬಾಯಿ - ಕಳಸದಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/2022200015000023/05/2022
560300148577 Chotibee - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/2022200015000023/05/2022
560300148578 ಪದ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148579 Khaja Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮೀನ ಸಾಬ ಶೇಖ್ ಕಳಸPHH(NK) / NCSBiometric****487121/05/2022FPS****487121/05/20226004000021/05/2022
560300148580 Chabubai - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148581 sumala - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022200015000022/05/2022
560300148582 ಕಿಶನ ರಾವ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022200015000022/05/2022
560300148583 ಲಕ್ಷಣ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022200015000022/05/2022
560300148584 gaya bai - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20223002000022/05/2022
560300148585 ಗೊಪಾಲ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148586 Parbatibai - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/20223002000023/05/2022
560300148587 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022200015000022/05/2022
560300148588 ರಾಜೇಂಧರ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022200015000022/05/2022
560300148589 ಶ್ರಿಪತಿ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022200015000022/05/2022
560300148590 ಮಹೇಬೂಬ್‌ ಬಿ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/2022200015000023/05/2022
560300148591 ಖೈರುನ ಬಿ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148592 Kalapana - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487121/05/2022FPS****487121/05/2022200015000021/05/2022
560300148593 ರಾಧಿಕಾ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/2022200015000023/05/2022
560300148594 ಪದ್ಮಿನಿಬಾಯಿ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487121/05/2022FPS****487121/05/2022200015000021/05/2022
560300148595 ನಾಮದೇವ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148596 ಪೂಂಡಾಜಿ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20226004000022/05/2022
560300148597 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022200015000022/05/2022
560300148598 ತಾನಾಜಿ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/2022200015000023/05/2022
560300148599 ಬಾಬು - ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/202212008000023/05/2022
560300148600 ಅಶೂಕ ಗಿರ - ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148601 ಮೋತಿ ಗಿರ - ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****487119/05/2022FPS****487119/05/2022200015000019/05/2022
560300148602 Chandrabai - ಕೊಟಗ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****487124/05/2022FPS****487124/05/2022200015000024/05/2022
560300148603 ಖಂಡು - ಕೊಟಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****487119/05/2022FPS****487119/05/2022180012000019/05/2022
560300148604 trimuk - ಕೊಟಗ್ಯಾಳವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148605 Mayavati - ಕೊಟಗ್ಯಾಳವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148606 ಶ್ರೀಪತಿ - ಕೊಟಗ್ಯಾಳವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/2022200015000023/05/2022
560300148607 padmini - ಕೊಟಗ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****487119/05/2022FPS****487119/05/2022200015000019/05/2022
560300148608 ಕಲಾವತಿ - ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300148609 Jijabai - ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/2022200015000023/05/2022
560300148610 ನರಸಿಂಗ ರಾವ - ಕೋಟಗ್ಯಳವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/2022200015000023/05/2022
560300148611 ಗಣಪತ್ ರಾವ - ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/20229006000023/05/2022
560300148612 Nirmala Bai - ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****487119/05/2022FPS****487119/05/2022200015000019/05/2022
560300148613 Shakuntala - ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****487119/05/2022FPS****487119/05/2022200015000019/05/2022
560300148614 Shantabai - ಕೊಟಗ್ಯಾಳವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****487119/05/2022FPS****487119/05/2022200015000019/05/2022
560300148615 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/2022200015000023/05/2022
560300148616 Umabai - ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/2022200015000023/05/2022
560300148617 ಶೇಷಾ ಬಾಯಿ - ಕೊಟಗ್ಯಾಳವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300159987 Sulochan - ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/2022200015000023/05/2022
560300159988 prayaga bai - ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159989 Gaya Bai - ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/2022200015000023/05/2022
560300159990 Meera Bai - ಕಳಸದಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300159991 Laxmibai - ಕಳಸದಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022150010000022/05/2022
560300159992 Shanta Bai - ಕಳಸದಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/202212008000022/05/2022
560300159993 ಭಿಮರಾವ - ಕಳಸದಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159994 prayaga bai - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20223002000022/05/2022
560300159995 sundar bai - ಕಳಸದಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300159996 ಮಹಾದು - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/202212008000022/05/2022
560300159997 ನರಸಿಂಗ್ - ಕಳಸದಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300159998 ಮನೋಹರ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20229006000022/05/2022
560300159999 Jeevana Bai - ಕಳಸದಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300160000 sangita - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160001 ಅಶೂಕ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20229006000022/05/2022
560300160002 ವಂಕಟ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022150010000022/05/2022
560300160003 ಬಾಲಾಜಿ ರಾವ - ಕಳಸದಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022150010000022/05/2022
560300160004 laxmi - ಕಳಸದಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160005 ಸಿಕಿಂದರ - ಕಳಸದಳAAY(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022200015000022/05/2022
560300160006 ಶೇಷಾ ರಾವ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160007 ಜಯ ರಾಮ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20226004000022/05/2022
560300160008 ಶಶೀಕಲಾ - ಕಳಸದಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****264317/05/2022FPS****264317/05/20229006000017/05/2022
560300160009 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/202212008000022/05/2022
560300160010 ಶೇವಂತಾ ಬಾಯಿ - ಕಳಸದಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20229006000022/05/2022
560300160011 ಸಂಜಿವ - ಕಳಸದಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022150010000022/05/2022
560300160012 ಪ್ರಕಾಶ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/2022150010000023/05/2022
560300160013 ಪ್ರಕಾಶ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/2022150010000023/05/2022
560300160014 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20226004000022/05/2022
560300160015 mumtaj bi - ಕಳಸದಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160016 ಜಲಿಲ ಮಿಯ್ಯಾ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487121/05/2022FPS****487121/05/202212008000021/05/2022
560300160017 Waheeda Beegam - ಕಳಸದಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****487121/05/2022FPS****487121/05/20226004000021/05/2022
560300160018 ರಾಜೆಂದ್ರ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥರಾವ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487119/05/2022FPS****487119/05/202212008000019/05/2022
560300160019 uttam bai - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/202212008000023/05/2022
560300160020 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಕಳಸದಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300160021 ಬಾಬು - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/2022210014000022/05/2022
560300160022 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20223002000022/05/2022
560300160023 ಗೊವಿಂದ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/202212008000022/05/2022
560300160024 ಮಾಧವ ರಾವ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160025 ವೈಜಿನಾಥ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160026 gayya bai - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160027 sojara bai - ಕಳಸದಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160028 ದೈವತಾ ಬಾಯಿ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160029 rajabai - ಕಳಸದಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160030 ಸುರೇಖಾ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20229006000022/05/2022
560300160031 Gayabai - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/202212008000022/05/2022
560300160032 ನಿಜಾಮ್‌ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160033 Shakuntala - ಕಳಸದಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****487123/05/2022FPS****487123/05/2022180012000023/05/2022
560300160034 ಶ್ಯಾಮ - ಕಳಸದಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160035 ಧನಾಜಿ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487122/05/2022FPS****487122/05/20226004000022/05/2022
560300160036 ಜಗನಾಥ - ಕಳಸದಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160037 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCSBiometric****487121/05/2022FPS****487121/05/20229006000021/05/2022
560300160038 chandrabai - ಕಳಸದಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160039 ವೈಜಿನಾಥ - ಕಳಸದಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160040 ಧನ ರಾಜ - ಕಳಸದಾಳPHH(NK) / NCS----