REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100169013 Jagdevi - C/O ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161602 Vidyavati - ಎಸ್ /ಓ ಮ್ಯಾಚಿಂದ್ರ ಡೊಂಗಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****008924/05/2022FPS****008924/05/202212008000024/05/2022
560300135646 Sangshetty - S/O ಗುರಪ್ಪ ೪-೧೧೩/೩ ಡೂಣಗಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300135923 Prafulata - S/O ಜಗನ್ನಾಥ್ ದೋಣಗಾಪುರ್ ದೋಣಗಾಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136079 Mangala - S/O ಮಾರುತಿ ೫/೩೨ ಡೋಣಗಾಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****008924/05/2022FPS****008924/05/20229006000024/05/2022
560300136977 Uma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರೇಮದಾಸ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137451 ಅಷ್ಟಶೀಲ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋರ್ಕನಾಥ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137611 Mangala - W/O ಸಂಜಿವಕುಮಾರ ೧೩ ಡೋಣಗಾಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****008924/05/2022FPS****008924/05/20229006000024/05/2022
560300138018 Sarvath Jahan - W/O ಹಬಿಬಸಾಬ 1/75/5 ನಿಯರ್ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****008923/05/2022FPS****008923/05/20226004000023/05/2022
560300138020 Afrin Bi - S/O ಮಹ್ಮದಸಾಬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138039 ಅಶ್ವಿನಿ - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಡೋಣಗಾಪೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138072 Aashma - S/O ಸರಪೋದ್ದೀನ ಡೋಣಗಾಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****584424/05/2022FPS****584424/05/202212008000024/05/2022
560300138091 Koushlya - W/O ಮಹಾದೇವ ಡೋಣಗಾಪೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138118 Irfana - W/O ಅಜೀಮ 6/103/10 . ಡೊಣಗಾಪೂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300138206 Vishwanath - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಂಟೆಪ್ಪ 1PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138291 Irfan B - W/O ಮೊಗಲ್ ಸಾಬ ಡೋಣಗಾಪೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138330 Sushilabai - W/O ಅಣ್ಣಾರಾವ್ ಡೋಣಗಾಪೂರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138362 Ranjan - S/O ಮೋತಿರಾಮ ಡೋಣಗಾಪೂರ ೫/PHH(NK) / NCSBiometric****008923/05/2022FPS****008923/05/20226004000023/05/2022
560300138464 Rajeshwari - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ #00 ಡೊಂಣಗಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****008908/05/2022FPS****008908/05/20229006000008/05/2022
560300138609 Paramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138615 Shilpa - W/O ಸತೀಶ್ 1 ಏ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138748 Deepa - W/O ಸಂತೋಷ ೫/೩೬ ಡೋಣಗಾಪೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138770 Kalpana - W/O ಪ್ರಕಾಶ ೫/೮೨ ಡೋಣಗಾಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****008923/05/2022FPS****008923/05/20226004000023/05/2022
560300138920 Vimalabai - W/O ಜಗನಾಥ ಡೋಣಗಾಪೂರ ೫/೧೨PHH(NK) / NCSBiometric****008924/05/2022FPS****008924/05/20226004000024/05/2022
560300138929 Faranabegum - S/O ಸೈಲಾನಿ # , PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138962 Inchure Pallavi - S/O ಇಂಚೂರೆ ನಾಗನಾಥ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138989 Shashikala - W/O ಕಮಲಾಕರ್ ಡೋಣಗಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300138994 Asha - S/O ಶಿವರಾಜ್ ೬-೫೯ ಡೋಣಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****214824/05/2022FPS****214824/05/20226004000024/05/2022
560300138999 Sunita Metre - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡಿತ ತಾ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139010 Vaishali - W/O: ರಾಜಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****008924/05/2022FPS****008924/05/202212008000024/05/2022
560300139011 ಶೋಭಾವತಿ - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಡೋಣಗಾಪೂರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139029 Muttamma - W/O ಸಿದ್ರಾಮ ಡೋಣಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139045 Parvati - W/O ಶಿವರಾಜ ೪/೪೯ ಡೋಣಗಾಪೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139046 Sarojani - D/O ಶಿವರಾಜ್ ಡೋಣಗಾಪೂರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139083 Savita - W/O ಸುಭಾಶ 1 1 PHH(NK) / NCSBiometric****008923/05/2022FPS****008923/05/20226004000023/05/2022
560300139096 Sumavathi - W/O ಶರಣಪ್ಪ 6/103 ಮೇನ್ ರೋಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****584424/05/2022FPS****584424/05/2022210014000024/05/2022
560300139135 Reshma - W/O ಶಿವರಾಜ್ ಓಡೆಯರ್ 6/69 PHH(NK) / NCSBiometric****584424/05/2022FPS****584424/05/20229006000024/05/2022
560300139158 Kamlabai - W/O ನಾಗಪ್ಪಾ ಡೊಣಗಾಪೂರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****008924/05/2022FPS****008924/05/20223002000024/05/2022
560300139162 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗದೀಶ ಹೂಗಾರ 1/107PHH(NK) / NCSBiometric****008908/05/2022FPS****008908/05/202212008000008/05/2022
560300139187 Ranjana - W/O ಕಪಿಲ ಡೋಣಗಾಪುರ ಭಾಲ್ಕಿ ದೊಂPHH(NK) / NCSBiometric****584424/05/2022FPS****584424/05/20229006000024/05/2022
560300139194 Sojarabai - W/O ಕಾಶೀನಾಥ 5-6 . ಡೊಣಗಾಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****584424/05/2022FPS****584424/05/20229006000024/05/2022
560300139209 Mangal - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೆತ್ರೆ ಡೋಣಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****318616/05/2022FPS****318616/05/20226004000016/05/2022
560300139216 Aarathi - W/O ನಿರಹಂಕಾರ 3/352 ನಿಯರ ಸಿದ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139237 Sharne Dewamata - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಡೋಣಗಪುರ ಡೋPHH(NK) / NCS------30000000-
560300139321 Vaishali - S/O ಜಗನ್ನಾಥ ೫-೧೪೨/೨೨/೧ ಡೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139938 Mayadevi - ನರಸಿಂಗ್ 6/15 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ದೋPHH(NK) / NCSBiometric****008923/05/2022FPS****008923/05/20229006000023/05/2022
560300140192 Aruna - S/O ನಿಕ೦ಠ ೨/೧೦೬ ಡೋಣಗಾಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****008924/05/2022FPS****008924/05/202212008000024/05/2022
560300140194 Shanta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಂಜುನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****008923/05/2022FPS****008923/05/20226004000023/05/2022
560300140347 Heenabee Shekh - S/O ರಿಯಾಜೋದ್ದೀನ ೪/೫೯ ಡೋಣಗPHH(NK) / NCSBiometric****008923/05/2022FPS****008923/05/2022150010000023/05/2022
560300140434 ಶಿಲ್ಪಿ - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 2345 # PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140446 Manjusha - W/O ಸತೀಶ್ ಸ್ವಾಮಿ 1 1 1 1 PHH(NK) / NCSBiometric****008924/05/2022FPS****008924/05/202212008000024/05/2022
560300140448 Nandini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ . .PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140484 ಚಿನ್ನಂಮ್ಮಾ - S/O ವೈಜಿನಾಥ ೧/೧೧೭ ಡೋಣಗಾಪುPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140486 Renuka - W/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ #00 ಡೊಂಣಗಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****584424/05/2022FPS****584424/05/20226004000024/05/2022
560300140512 Nasarin Begam - S/O ಮಹ್ಮದ ಸಾಬ್ ಹೌಸ್ ನ೦PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140532 Sumalatha - S/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಡೋಣಗಾಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140540 Renuka - S/O ರೇವಣಪ್ಪಾ ೫/೪೧೨/೩೩ ಡೋಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140583 Kaveri - W/O ಸಚಿನ #00 ಡೊಣಗಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****008924/05/2022FPS****008924/05/20229006000024/05/2022
560300141282 Shweta - W/O ಶಿವಕುಮಾರ . . ದೊಂಗಪುರ್ ಡೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141477 Premavati - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಡೋಣಗಾಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****584424/05/2022FPS****584424/05/20229006000024/05/2022
560300141480 Karuna - W/O ನವನಾಥ ಡೋಣಗಾಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****008923/05/2022FPS****008923/05/202212008000023/05/2022
560300141482 Chaibita - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಡೋಣಗಾಪೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141493 Shital - C/O ಬಸವ 5/136/2 ಡೊಂಗಾಪುರ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****584424/05/2022FPS****584424/05/20226004000024/05/2022
560300141506 Jagadevi - W/O ಮಹಾದೇವ ಡೋಣಗಾಪುರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141514 Hasmatabi - W/O ಖಾಜಾಮಿಯಾ ಡೋಣಗಾಪರ ೧/PHH(NK) / NCSBiometric****008923/05/2022FPS****008923/05/20229006000023/05/2022
560300141521 Premalabai - S/O ವೀರಷಟೆಪ್ಪಾ ವೀರಶೆಟೆ ಡೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141545 Kavita - W/O ಜಗನಾಥ ೪/೬೨ ಡೋಣಗಾಪೂರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141809 Mangala - S/O ಶಂಕರರಾವ ಇಂಚುರೆ ೩-೦೯ ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141927 Smruti Malipatil - S/O ಕಮಲಾಕರ್ ೩/೮೫ ದೊನಗಪುರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141975 Lakshmibai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾರೆಪ್ಪಾ ಕಿವಂದೆ ಡೋಣಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142212 Bharat Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವರಾವ್ ಡೋಣಗಾಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142213 Reshma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಡೋಣಗಾಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142323 Niramala - W/O ಶಿವರಾಜಪ್ಪ ೩/೧೦೧ ಡೋಣಗಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142402 Rajeshree - W/O ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ 4-1-419/1 ಗುರುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142716 Asha - S/O ಗೋವಿಂದ ಡೋಣಗಾಪೂರ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****008923/05/2022FPS****008923/05/20229006000023/05/2022
560300143061 Mallamma - W/O ಧರ್ಮಣ್ಣಾ ಡೋಣಗಾಪೂರ ಡೋಣಗಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****039515/05/2022FPS****039515/05/20226004000015/05/2022
560300143198 ಬೆಬಾವತಿ - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಕೊರಾಳೇ ದೋಣಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****584424/05/2022FPS****584424/05/2022150010000024/05/2022
560300143283 Priyanka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ್ ಟೊಣ್ಣೆ #5PHH(NK) / NCSBiometric****008924/05/2022FPS****008924/05/2022150010000024/05/2022
560300143294 Vijaylaxmi - S/O ತುಕಾರಾಮ #00 ಡೊಂಣಗಾಪುರ ದೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143389 Shridevi - S/O ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾವ್ ೨/೪೭ ಡೋಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143463 Eshwari - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ೨/೫ ಡೋಣಗಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****008924/05/2022FPS****008924/05/2022150010000024/05/2022
560300143494 Laxmibai - W/O ವೈಜಿನಾಥ ೨/೨೧ ಡೋಣಗಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143527 Lata - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬೂಶೆಟ್ಟಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143581 Ashwini - S/O ತುಕಾರಾಮ ೫/೩೮ ಡೋಣಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143592 Sunita - D/O ನಾಗನಾಥ ೨/೨೧ ಡೋಣಗಾಪುರ್PHH(NK) / NCSBiometric****008923/05/2022FPS****008923/05/2022150010000023/05/2022
560300143697 Shankremma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರೇಪ್ಪ ಡೊಣಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560300143954 Priyadarshini - S/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ೩/೨೩ ಡೂಣಗಾಪುPHH(NK) / NCSBiometric****008923/05/2022FPS****008923/05/2022150010000023/05/2022
560300144012 Surekha - S/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಡೊಂಣಗಾಪುರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144118 Sridevi - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಉದ್ಗಿರೆ ದೊಂಗಪುರ್PHH(NK) / NCSBiometric****008913/05/2022FPS****008913/05/202212008000013/05/2022
560300144194 Kanakavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಡPHH(NK) / NCSBiometric****008908/05/2022FPS****008908/05/20229006000008/05/2022
560300144208 Shilpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲಕುಮಾರ - - ಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144254 Salima Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಖಲಿಲ ಸಾಬ್ . . ಡPHH(NK) / NCSBiometric****008923/05/2022FPS****008923/05/20229006000023/05/2022
560300144259 Keshwari - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ ರನದಿವೆ ಡೊಣಗಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144323 Pooja - W/O ಓಂಕಾರ್ #1 . ದೊಂಗಪುರ್ ಡೋಣPHH(NK) / NCSBiometric****584424/05/2022FPS****584424/05/20229006000024/05/2022
560300144348 Pooja - S/O ಕಾಶೀನಾಥ ೫/೧೪೨೪೦ ಡೋಣಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144409 surekha - W/O ಪ್ರಭಾಕರ್ #4/44 ಡೊಂಣಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300144469 Shannu Begum - C/O ಅಬ್ಬಾಸಲ್ಳಿ , ಡೊಣಗಾಪುರ ದPHH(NK) / NCSBiometric****584424/05/2022FPS****584424/05/20229006000024/05/2022
560300144717 Manjula - W/O ಬಾಲಾಜಿ ೫/೬೭ ಡೋಣಗಾಪೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300145546 Lalita Bai - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ 1/8/2 ದೋಣಗಾಪೂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145548 Sudharani - W/O ಉಮೇಶ , ಡೊಣಗಾಪುರ ದೊಂಗಪುರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145550 Bhagyashri - W/O ಪಂಡಿತ . . ದೊಂಗಪುರ್ ಡೋಣಗಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145552 Tippanna - S/O ರೇವಪ್ಪಾ ಡೋಣಗಾಪೂರ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****584424/05/2022FPS****584424/05/20223002000024/05/2022
560300145785 Basayya - C/O ಗುಂಡಯ್ಯ 3/52/1 ಡೊಣಗಾಪುರ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145805 Ashwini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಂಬಸಪ್ಪ ಡೋಣಗಪುರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300148618 Shobhavati - ಡೊಣಗಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148619 Sharamma - ಡೋಣಗಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****008924/05/2022FPS****008924/05/2022200015000024/05/2022
560300148620 phula vati - ಡೋಣಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****008923/05/2022FPS****008923/05/20223002000023/05/2022
560300148621 ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ - ಡೋಣಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****008923/05/2022FPS****008923/05/2022200015000023/05/2022
560300148622 Sangamma - ಡೋಣಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****008924/05/2022FPS****008924/05/2022150010000024/05/2022
560300148623 Kalavati - ಡೋಣಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300148624 ನಿಲಾಮ್ಮ - ಡೋಣಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148625 ವಿರಪ್ಪಾ - ಡೊನಗಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148626 GUNDAMMA - ಡೋಣಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148627 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ಡೋಣಗಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148628 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಡೋಣಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****765017/05/2022FPS****765017/05/20226004000017/05/2022
560300148629 ವಿಠಲ - ಡೋಣಗಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148630 ಸಂಜಯ ಕುಮಾರ - ಡೋಣಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****008923/05/2022FPS****008923/05/2022200015000023/05/2022
560300148631 Sangeeta - ಡೊಣಗಾಂಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148632 gangamma - ಡೊಣಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****008923/05/2022FPS****008923/05/2022200015000023/05/2022
560300148633 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಡೋಣಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****008924/05/2022FPS****008924/05/2022200015000024/05/2022
560300148634 ಘಾಳೇಪ್ಪಾ - ಡೋಣಾಗಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148635 kamala bai - ಧೊಣಗಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148636 ದಿಗಂಬರ - ಡೊಣಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****008923/05/2022FPS****008923/05/2022200015000023/05/2022
560300148637 ಮುಮತಾ ಬಿ - ಡೋಣಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****008924/05/2022FPS****008924/05/2022200015000024/05/2022
560300148638 ಅಯೂಬ್ ಖಾನ - ಡೊಣಗಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****008923/05/2022