REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135757 Sangeeta - W/O ಸೀದ್ದಯ್ಯ 1/176 -NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135836 Kalavati Karbhari - W/O ರಾಮರಾವ್ ಕಾರಭಾರಿ ೧/೧೭೧ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135838 Akshata - W/O ಅಮರ ೧/೨೦/೨ ಆಳಂದಿ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135947 Rajeswari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರ 1/35 . NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136036 Shital - S/O ತಾನಾಜಿ ರಾವ್ ೧/೧೭೦ ಉದ್ಗPHH(NK) / NCSBiometric****215523/05/2022FPS****215523/05/20226004000023/05/2022
560300136636 Vachhlabai - W/O ರಾಮರಾವ್ ೧/೧೨೩ ಆಳಂದಿ PHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20229006000021/05/2022
560300136640 Umasri - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ೧-೧೬೩ ಹುಣಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20229006000021/05/2022
560300136641 Nagama - W/O ಮಾರುತಿ ೧/೮೮ ಹುಣಜಿ ಅ PHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20226004000021/05/2022
560300136642 Kavita - W/O ಸಂತೋಷ್ ೧/೧೧೬ ಹುಣಜಿ ಅ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136643 ಪೂಜಾ - W/O ಬಸವರಾಜ 1 1 ಆಟ ಹುನಜಿ (ಏ)PHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/20229006000019/05/2022
560300136644 Nandini - S/O ಪ್ರಭು ರಾವ ಹುಣಜಿ ಏ PHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20226004000017/05/2022
560300136646 Parabatibai - S/O ಸಂಗ್ರಾಮ ೧/೧೯ ಹುಣಜಿ ಅ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136769 Kamla Bai - W/O ಕಾಮಜಿ ೧-೧೧೦/೧ ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20223002000017/05/2022
560300136788 Parvati - S/O ಪ್ರಲಾಹಾದರಾವ ಆಳಂದಿ PHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/202212008000021/05/2022
560300136795 Mehul - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ ೧/೧೬೨ ಹುಣಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20226004000017/05/2022
560300136798 Archana - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ ೧/೧೧೮ ಹುಣಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/2022150010000019/05/2022
560300136871 Kamalabai - W/O ರಾಜೇಂದ್ರ ೧/೩ ಹುಣಜಿ ಅ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136979 Champavati - W/O ಬಳಿರಾಮ ೧/೨೫ PHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20223002000017/05/2022
560300137259 ಸಂತೋಷಿ - W/O ವಿಠಲ 1/110 ಅಳಂದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300137300 Uramila - W/O ದೇವಿದಾಸ್ ೧/೧೬೧ ಹುಣಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022150010000021/05/2022
560300137959 ಲಲಿತತಾ - S/O ಶಂಕರ ರಾವ್ ೧/೧೬೨ ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/202212008000017/05/2022
560300138026 Revati - W/O ಭಾಗವತ ೧-೧೧೨ ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/202212008000017/05/2022
560300138083 Khairathamiya - S/O ರಹಿಮಾನ ಸಾಬ ೧/೬೯ ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300138124 Sonabai - W/O ಬಾಲಾಜಿ ೧/೫೬ ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022150010000017/05/2022
560300138312 ಅಸಮಾ ನಜೀಮ ಕೌಸರ್ - W/O ಮಹಮದ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ . . ಹುನಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560300138341 Sujata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ್ PHH(NK) / NCSBiometric****215523/05/2022FPS****215523/05/20226004000023/05/2022
560300138364 Bharatbai - W/O ನೆಲಕಂಠರಾವ ೧೬೫ ಆಳಂದಿ PHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20226004000017/05/2022
560300138624 Sarswati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮದಾಶ #.PHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/2022150010000019/05/2022
560300138677 Priya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/202212008000021/05/2022
560300138906 Ujalabai - S/O ಕೆರಬಾ ಹಚ್ಚಿಕಮಟ PHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/202212008000021/05/2022
560300139017 Geeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮಾಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139042 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 1/85 .PHH(NK) / NCSBiometric****215523/05/2022FPS****215523/05/2022150010000023/05/2022
560300139059 Meena - D/O ಸಿದ್ರಾಮ ಹುಣಜಿ ಅ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560300139066 Prabhavati - S/O ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಹಚ್ಚಿಕಮಟ PHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/202212008000021/05/2022
560300139147 ಪ್ರೀತಿ - W/O ಮಹಾದೇವ ಮೇಘೆ ಅಳಂದಿ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139156 Laxmibai - W/O ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಆಳಂದಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20223002000021/05/2022
560300139206 Nikita - W/O ರಾಜೇಂದ್ರ # ಹುಂಜಿ (ಏ) ಹುಂPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/202212008000021/05/2022
560300139212 Nagina - S/O ವೆಂಕಟರಾವ್ ಆಳಂದಿ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/20226004000019/05/2022
560300139235 Haosabai - W/O ಗಂಗಾಧರ ೧/೨೩೬ ಆಳಂದಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/20229006000019/05/2022
560300140173 Suman - S/O ಕೋ೦ಡಲ್ ರಾವ್ ಆಳಂದಿ PHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20229006000017/05/2022
560300140227 Suchita Mane - W/O ಪಾಡುರಂಗ ಮಾನೆ 1/180/3 . PHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/20229006000019/05/2022
560300140276 Gundamma - S/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ೧೫೨/೨ ಆಳಂದಿ PHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20226004000017/05/2022
560300140426 Vidya - W/O ನಿಲಕಂಟರಾವ ಆಳಂದಿ PHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20226004000021/05/2022
560300140548 Bhagyashree - W/O ಸತೀಶ್ ತಾಂಬೊಳ್ಳೇ # 1 PHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20226004000021/05/2022
560300140584 Arathi - S/O ರಾಮ ೧/೨೨೩ ಆಳಂದಿ PHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022150010000021/05/2022
560300141359 Sunitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಿರಪತಿ ಹುಣಿಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/202212008000017/05/2022
560300141401 Anusuya - W/O ವಿಲಾಸ ೧/೧೬೩/೧ ಆಳಂದಿ PHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/202212008000019/05/2022
560300141419 Laxmibai - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಆಳಂದಿ PHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022150010000017/05/2022
560300141451 Vijaya Bai - S/O ಅಶೋಕರಾವ ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20229006000017/05/2022
560300142448 Sonamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡರಿನಾಥ . . ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/20226004000022/05/2022
560300142484 Nirmala - W/O ದಯಾನಂದ್ ಹಚ್ಚಿಕಮಟ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/20229006000019/05/2022
560300142756 Savita - S/O ಶ್ರಾವಣ ೧/೩೩ ಹಚ್ಚಿಕಮಟ PHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20226004000021/05/2022
560300142806 Karanta - W/O ಶಿವನಂದ 1/143 ಹುಂಜಿ ಏ ಅಳಂPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20226004000017/05/2022
560300142900 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾನಾಜಿ . . ಹುಣಜPHH(NK) / NCSBiometric****215523/05/2022FPS****215523/05/20229006000023/05/2022
560300143135 Menka - S/O ಮಧುಕರ ಹುಣಜಿ ಅ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022150010000021/05/2022
560300143144 Indrabai - W/O ಆಂಕೋಶ ಸಂಗೋಬಾ . ಹುಣಜಿ (ಏ)PHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022180012000021/05/2022
560300143181 Pallavi Shravan Lohar - S/O ಬಾಬು ಲೊಹಾರ್ 1/137 . . PHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/202212008000017/05/2022
560300143195 Janabai Kamate - W/O ಸಮುವೆಲ್ ಕಾಮತಟಿ 1/32 . ಹಚPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20226004000021/05/2022
560300143202 Savita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಲಾಜಿ ಮೆಹತ್ರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****215523/05/2022FPS****215523/05/20229006000023/05/2022
560300143282 Sarita - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಪಾಟಿಲ್ , , ಹುಂಜಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/20226004000022/05/2022
560300143369 Suvarna - W/O ರಮೇಶ ೧/೧೩ ಹಚ್ಚಿಕಮಟ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20229006000021/05/2022
560300143486 Renuka - W/O ಸಂತೋಷ # ಹುಂಜಿ (ಏ) ಹುಂಜಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20223002000021/05/2022
560300143519 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರೇಂದಾಸ ತಾ ಭPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143753 Vijayashree - S/O ದತ್ತಾಜಿರಾವ್ ಆಳಂದಿ ಭಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143774 Shridevi - W/O: ಬಸವರಾಜ್ ಹೂಗಾರ 1-20 ಆಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143781 Kavitha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಂಡೆಪ್ಪಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143874 Keval Bai - W/O ವೆಂಕಟ ೧/೮೮ ಆಳಂದಿ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143926 Kalavati - W/O ರಮೇಶ್ ಹುಣಜಿ ಅ ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/2022200015000019/05/2022
560300143950 Mandakini - W/O ಧನಾಜಿ ೨/೨ ಹಚ್ಚಿಕಮಟ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022150010000021/05/2022
560300144045 Rekha - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಹಚ್ಚಿಕಮಟ PHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/202212008000021/05/2022
560300144207 Swati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಬಿರಾದಾರ 1/PHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/202212008000017/05/2022
560300144217 Pooja - W/O ಮಚೀಂದರ . . ಅಳಂದಿ ಅಳಂದಿ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20226004000017/05/2022
560300144326 Latha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬರೇಶ ಬಿರಾದಾರ ಅಳಂPHH(NK) / NCSBiometric****215523/05/2022FPS****215523/05/202212008000023/05/2022
560300144334 Laxmi Bai - W/O ಧುಳಪ್ಪಾ ೧/೧೭೨ ಆಳಂದಿ ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144422 Vandana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ ಅಳಂAAY(NK) / NCS------200000000-
560300144453 Archana - S/O ಸೂರ್ಯಾಕಾಂತ್ ೧/೧೮೦/೧ ಆPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144533 Reshamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರವಣ್ ಅಳಂದಿ ಅಳಂದಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300144642 Mangala - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ೧/೯೦ ಹುಣಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20226004000021/05/2022
560300144667 Prayagbai - W/O ಶಂಕರರಾವ ಆಳಂದಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300144729 Davaltabai - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ಆಳಂದಿ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20226004000017/05/2022
560300144998 Yamanabai - W/O ಕೇಶವರಾವ ೧/೧೩ ಹಚ್ಚಿಕಮಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145245 Shailaja - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟಿಲ . . . NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145246 Kamlabai - S/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ೧/೭೭ ಹಚ್ಚಿಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145252 Savitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ ಹುಂಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145801 Balaji - C/O ಬಾಬುರಾವ 1/78/1 ಅಳಂದಿ ಅಳಂNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300148706 ಗುರುಪಾದಯ್ಯಾ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022200015000017/05/2022
560300148707 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/2022200015000019/05/2022
560300148708 ಮಲಿಕಾರಜುನ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215523/05/2022FPS****215523/05/2022200015000023/05/2022
560300148709 ಉಮಾ ಬಾಯಿ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022200015000021/05/2022
560300148711 ನೀಲಕಂಠ` - `ಡೊಣಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/202212008000021/05/2022
560300148712 ಸುದಾಕರ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/2022200015000019/05/2022
560300148713 narasa bai - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20223002000017/05/2022
560300148714 amma bi - ಾಳಂದಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148715 Bharat Bai - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148716 gaya bai - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148717 ಗುರುನಾಥ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022200015000021/05/2022
560300148718 Anand - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148719 ಭೀಮಾ ಬಾಯಿ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/2022200015000022/05/2022
560300148720 ರಾಜಬಾ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/2022200015000019/05/2022
560300148721 Bharat Bai - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/2022200015000019/05/2022
560300148723 gayabai - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148724 ಮಥುರಾ ಬಾಯಿ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20226004000021/05/2022
560300148725 Konda Bai - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/2022200015000022/05/2022
560300148726 ವೈಜಿನಾಥ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20226004000021/05/2022
560300148727 ಶಿವಾಜಿ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/2022200015000022/05/2022
560300148728 ಗೊವಿಂದ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022200015000021/05/2022
560300148729 ಕಾಮಾಜಿ - ಅಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022200015000017/05/2022
560300148730 ದಶರಥ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022200015000017/05/2022
560300148731 ಯಶವಂತ್‌ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022200015000017/05/2022
560300148732 ವೆಂಕಟ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022200015000021/05/2022
560300148733 ದ್ರೌಪತಿ ಬಾಯಿ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148734 ಕಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/2022200015000022/05/2022
560300148735 ತಾನಾಜಿ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022200015000017/05/2022
560300148736 Sushilabai - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022150010000017/05/2022
560300148737 ಅಭಂಗ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022200015000017/05/2022
560300148738 ದ್ರೌಪತಿ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022200015000017/05/2022
560300148739 konda bai - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022200015000017/05/2022
560300148740 ಮಹಾದು - ಅಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20226004000017/05/2022
560300148741 ರಮೇಶ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/2022200015000022/05/2022
560300148742 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022200015000021/05/2022
560300148743 Tabasum - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20229006000017/05/2022
560300148744 ವಾಮನ ರಾವ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215523/05/2022FPS****215523/05/2022200015000023/05/2022
560300148745 Asha - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148746 Pryagabai - ಗ್ರಾಮ ಆಳಂದಿ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022200015000017/05/2022
560300148747 ಶಿವಜಿರಾವ್‌ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022200015000017/05/2022
560300148748 Chandrkalabai - ಆಳಮದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022200015000017/05/2022
560300148749 ಮೀರಾ ಬಾಯಿ - ಹಚಕಿಮಠPHH(NK) / NCS------150000000-
560300148750 Shiddamma - ಹಚಕಿಮಠPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022150010000021/05/2022
560300148751 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಹಚಕಿ ಮಠAAY(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022200015000021/05/2022
560300148752 Sona Bai - ಹಚ್ಚಿಕಮಟPHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/2022180012000019/05/2022
560300148753 ಶ್ರಾವಣ - ಹಚಕಿಮಠAAY(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022200015000021/05/2022
560300148754 Shobhabai - ಹಚಕಿಮಠAAY(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022200015000021/05/2022
560300148755 ಕರುಣಾ - ಹಚಕಿಮಠPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148756 ಮಹಾದೆವಿ - ಹಚ್ಚಿಕಮಟPHH(NK) / NCSBiometric****215523/05/2022FPS****215523/05/202212008000023/05/2022
560300148757 ಸಂಜಿವ - ಹಚಕಿಮಠAAY(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022200015000021/05/2022
560300148758 Sridevi - ಹುಣಜಿ(ಎ)AAY(NK) / NCSBiometric****215523/05/2022FPS****215523/05/2022200015000023/05/2022
560300148759 Jyothi - ಹುಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/2022200015000019/05/2022
560300148760 Shobha - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/2022200015000022/05/2022
560300148761 ಗಂಪತಿ - ಹಚಕಿ ಮಠAAY(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/2022200015000022/05/2022
560300148762 lakximbai - ಹುಣಜಿ ಎPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148763 ನರಸಮ್ಮ - ಹುಣಜಿ(ಎ)AAY(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022200015000017/05/2022
560300148764 ಕಲಾವತಿ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148765 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ - ಹುಣಜಿ ಎAAY(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022200015000017/05/2022
560300148766 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಹುಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/2022200015000019/05/2022
560300159008 Anjali - ಅಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/2022150010000019/05/2022
560300160449 ಶಿವಾಜಿ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/202212008000022/05/2022
560300160450 ವಾಮನ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20223002000017/05/2022
560300160451 ಲೋಕೆಶ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/2022200015000019/05/2022
560300160452 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/202212008000021/05/2022
560300160453 ರಂಗಮ್ಮಾ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300160454 ವೀರಯ್ಯ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20229006000021/05/2022
560300160455 narasamma - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20223002000017/05/2022
560300160456 ಪಾರ್ವತಿ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/202212008000021/05/2022
560300160457 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20229006000017/05/2022
560300160458 ವಂಕಟ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160459 kavasha bai - ಆಳಂದಿ`PHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022180012000017/05/2022
560300160460 ವಾಸುದೇವ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20229006000017/05/2022
560300160462 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ ರಾವ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20229006000021/05/2022
560300160463 ವಿಠಲ ರಾವ - ಅಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/20226004000022/05/2022
560300160464 ದಿಗಂಬರ - ಅಳಂದಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20226004000021/05/2022
560300160465 ರಾಜಪ್ಪ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/202212008000017/05/2022
560300160466 Gangabai - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20226004000017/05/2022
560300160467 ಮಾಧವ ರಾವ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/202212008000017/05/2022
560300160468 Renuka - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/202212008000022/05/2022
560300160469 ಪ್ರಯಾಗ್‌ ಬಾಯಿ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160470 Pushpavathi - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160471 ಬಾಬು ರಾವ - ಢೋಣಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/20223002000019/05/2022
560300160472 ಕೊಂಡಲ ರಾವ - ಡೋಣಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20223002000017/05/2022
560300160473 ಧೋಂಡುಪಂತ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/202212008000021/05/2022
560300160474 ಗೊಂಡುಪಂತ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/202212008000022/05/2022
560300160475 ನಾಮದೇವ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/202212008000021/05/2022
560300160476 ಬಕಸು ಮಿಯ್ಯಾ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022180012000021/05/2022
560300160477 ದೂಲ ನಬಿ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20223002000017/05/2022
560300160478 ಲಿಯಾಜಿ - ಅಳಂದಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160479 ವಿಠಾ ಬಾಯಿ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300160481 ಕಿಶನ ರಾವ - ಆಳಂದಿ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****215523/05/2022FPS****215523/05/20226004000023/05/2022
560300160482 ನಾಮದೇವ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20229006000021/05/2022
560300160483 ಬಾಲಾಜಿ - ಆಲಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20229006000021/05/2022
560300160484 Premila - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/2022150010000019/05/2022
560300160485 ಗೊವಿಂದ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022150010000021/05/2022
560300160486 ಉದ್ದವ - ಅಳಂದಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160487 kishan rao - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160488 kalavati - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160489 vimala bai - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20223002000017/05/2022
560300160490 ಸುಭಾಷ್ - ಡೋಣಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300160491 ಮಾರುತಿ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160492 ಸಂಜಯ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160493 Mahadevi - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/2022180012000019/05/2022
560300160494 ಕಾಶಿನಾಥ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215523/05/2022FPS****215523/05/20229006000023/05/2022
560300160495 Sageeta - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/202212008000021/05/2022
560300160496 ushabai - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022150010000021/05/2022
560300160497 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಅಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/20226004000019/05/2022
560300160498 ಅರ್ಜುನ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160499 Anita - ಅಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022150010000021/05/2022
560300160501 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215523/05/2022FPS****215523/05/2022200015000023/05/2022
560300160502 ಮುರಹರಿ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20226004000021/05/2022
560300160503 chandrabhag - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160504 ಆನಂದರಾವ್‌ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/202212008000021/05/2022
560300160505 ಶ್ರಾವಣ - ಡೊನಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022180012000021/05/2022
560300160506 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160508 ganga - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160509 ವೆಂಕಟರಾವ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/202212008000017/05/2022
560300160510 ಭಾನುದಾಸ - ಅಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215523/05/2022FPS****215523/05/20226004000023/05/2022
560300160511 ಛಭಾಬಾಯಿ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20229006000017/05/2022
560300160512 ಸಂಜೀವ - ಅಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022150010000017/05/2022
560300160513 ರಘುನಾಥ - ಅಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022200015000017/05/2022
560300160514 Sharifabee - ಡೋಣಗಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022180012000017/05/2022
560300160515 sulachana - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022150010000017/05/2022
560300160516 ಭರತ ಬಾಯಿ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/20229006000022/05/2022
560300160517 ಮನೋಹರ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20229006000017/05/2022
560300160518 ಮಲ್ಲಾರಿ - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022200015000021/05/2022
560300160519 ಗೊವಿಂದ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/20229006000022/05/2022
560300160520 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/20226004000019/05/2022
560300160521 ಪದ್ಮಿನಿ ಬಾಯಿ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160522 ಬಾಲಾಜಿರಾವ್‌ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20226004000017/05/2022
560300160523 dhondiba - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/202212008000017/05/2022
560300160524 ಹಾವಗಿ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20226004000017/05/2022
560300160525 ಬಾಲಾಜಿ - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/20226004000019/05/2022
560300160526 Laxmibai - ಆಳಂದಿAAY(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022200015000017/05/2022
560300160527 sushila bhai - ಅಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20223002000017/05/2022
560300160528 ವಸಂತ - ಹಚ್ಚಿಕಮಟPHH(NK) / NCSBiometric****215523/05/2022FPS****215523/05/20226004000023/05/2022
560300160529 ನವನಾಥ - ಹಚ್ಚಿಕಮಟPHH(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/20229006000022/05/2022
560300160530 ಶ್ರೀಮಂತ - ಹಚ್ಚಿಕಮಟPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/202212008000021/05/2022
560300160531 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಹಚ್ಚಿಕಂಠPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160532 ವಸಂತ ಗಿರ - ಹಚ್ಚೀಕಮಟPHH(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/20226004000022/05/2022
560300160533 ರಾಮ ರಾವ - ಹಚ್ಚೀಕಮಟAAY(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/2022200015000019/05/2022
560300160534 ದಿಗಂಬರ - ಹಚಿಕೊಮತPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022180012000021/05/2022
560300160536 Savita - ಹಚಕಮಠPHH(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/202212008000022/05/2022
560300160537 shanta bai - ಹಚ್ಚಿಕಮಂಠPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022150010000021/05/2022
560300160538 Meena - ಹಚ್ಚಿಕಮಟPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/202212008000021/05/2022
560300160539 ತೇಜಮ್ಮಾ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/20226004000022/05/2022
560300160540 ಶಿವಾಜಿ - ಹುಣಜಿ ಎPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160541 Kamala Bai - ಹುಣಜಿ(ಎ)PHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/202212008000017/05/2022
560300160542 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ಹುಣಜಿ (ಎ)PHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20229006000021/05/2022
560300160543 ಲಕ್ಷಣರಾವ - ಹುಣಜಿ (ಎ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300160544 ಸಂತೋಷ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/202212008000019/05/2022
560300160545 ವೈಜಿನಾಥ - ಹುಣಜಿ (ಎ)PHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/202212008000021/05/2022
560300160546 ಸಕರಾಮ - ವಿಳಾಸ: ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****215523/05/2022FPS****215523/05/20229006000023/05/2022
560300160547 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಹುಣಜಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300160548 ಕಾಶಿ ನಾಥ - ಹುಣಜಿ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/202212008000019/05/2022
560300160549 PREMA - ಹುಣಜಿ (ಎ)PHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20223002000017/05/2022
560300160550 ಮುದ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಹೂಣಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022200015000021/05/2022
560300160551 Sushilabai - ಹುನಜಿ ಎAAY(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/2022200015000022/05/2022
560300160552 Narasabai - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/202212008000019/05/2022
560300160553 ರಾಮಾ - ಹುಣುಜಿ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/20229006000019/05/2022
560300160554 Gangamma - ಹುಣಜಿ(ಎ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300160555 ಗೊವಿಂದ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/202212008000022/05/2022
560300160556 ಕೆರಾಬಾ - ಹುಣಜಿ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/20229006000022/05/2022
560300160557 ಪ್ರಭು - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****215524/05/2022FPS****215524/05/20226004000024/05/2022
560300160558 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಹುಣಜಿ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20229006000017/05/2022
560300160559 ಶಾಲಿವಾನ - ಹುಣಜಿ ಎPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160560 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/202212008000021/05/2022
560300160561 ಹಣಮಂತ - ಹುಣಜಿ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/202212008000017/05/2022
560300160562 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ವಿಳಾಸ:ಹುಣಜಿ (ಎ)PHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20223002000021/05/2022
560300160563 ಬಾಬು - ಹುಣಜಿ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****215523/05/2022FPS****215523/05/20229006000023/05/2022
560300160564 ಪ್ರಲಮ್ಮ - ಹುಣಜಿ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20226004000021/05/2022
560300160565 Sageeta - ಹುಣಜಿ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/202212008000017/05/2022
560300160566 Premala - ಹಂಜಿ ಆPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022150010000017/05/2022
560300160567 SHIVALILA - ಹುಣಜಿ (ಎ)PHH(NK) / NCSBiometric****215523/05/2022FPS****215523/05/202212008000023/05/2022
560300160568 ಜಗನಾಥ - ಹುಣಜಿ ಎAAY(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022200015000021/05/2022
560300160569 SANGEETA - ಆಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215523/05/2022FPS****215523/05/2022150010000023/05/2022
560300160570 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಹುಣಜಿ(ಎ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300160571 ಶರಣಪ್ಪ - ಹುಣಜಿ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022150010000021/05/2022
560300160572 Chandramma - ಅಂಲಧೀPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/202212008000021/05/2022
560300160573 ಜಗದೇವಿ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/202212008000019/05/2022
560300160574 ಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪಾ - ಹುಣಜಿ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/20229006000022/05/2022
560300160575 ನರಸಮ್ಮಾ - ಹುಣಜಿ ಎPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160576 ನರಸಿಂಗ - ಹುಣಜಿ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022180012000021/05/2022
560300160577 ಕಾಶಿನಾಥ - ಹುಣಜಿ (ಎ)PHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/202212008000021/05/2022
560300160578 shavu bai - ಹುಣಜಿ ಎಎPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/202212008000017/05/2022
560300160579 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ - ಹುಣಜಿ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20226004000017/05/2022
560300160580 ಸುಭಾಷ್ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/20229006000022/05/2022
560300160581 ಬಾಬು ರಾವ - ಹುಣಜಿ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20226004000021/05/2022
560300160583 ತುಕಾರಾಮ - ಹುನಜಿ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20229006000017/05/2022
560300160584 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಹುಣಜಿ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20226004000021/05/2022
560300160585 ರಾಮಾ ರಾವ - ಹುಣಜಿ(ಎ)PHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20226004000021/05/2022
560300160586 Renuka - ಹುಣಜಿ (ಎ)PHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/20229006000019/05/2022
560300160587 ವಾಮನ ರಾವ - ಹುಣಜಿ (ಎ)PHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20229006000017/05/2022
560300160588 ನಿರ್ಮಲಾ - ಹುಣಜಿ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022150010000021/05/2022
560300160589 chinamma - ಹುನಣಜಿ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20229006000017/05/2022
560300160590 ಪ್ರಯಾಗ ಬಾಯಿ - ಹುಣಜಿ (ಎ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300160591 Rangamma - ಹುಣಜಿ (ಎ) ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022150010000017/05/2022
560300160592 ಶ್ರಿಪತಿ - ಹುಣಜಿ (ಎ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300160593 Lalitabai - ಹುಣಜಿ (ಎ)PHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/20226004000019/05/2022
560300160594 ವೈಜೀನಾಥ - ಹುಣಜಿ(ಎ)PHH(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/2022150010000022/05/2022
560300160595 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160596 ವೈಜೀನಾಥ - ಹುಣಜಿ ಎPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/202212008000021/05/2022
560300170438 ಶಿವ ರಾಜ - ಆಳಂದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170439 ಕಲಾವತಿ - ಆಳಂದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170440 ವಿಲಾಸ - ಆಳಂದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170442 ವಂದನಾ ಬಾಯಿ - ಡೊಣಗಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170443 ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್‌ - ಆಳಂದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170444 ಫೂಲು ಬಾಯಿ - ಆಳಂದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170445 kamalabai - ಅಳಂದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170446 ರಾಧಾಬಾಯಿ - ಅಳಂದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170447 ಶೈಕ ಸುಲೆಮಾನ - ಆಳಂದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170448 ಪಂಡರಿನಾಥ - ಆಳಂದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170449 ನಿಲಕಂಟರಾವ - ಆಳಂದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170450 ಮುರಹರಿ - ಡೋಣಗಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170451 ಅಶೋಕ - ಆಲಂದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170452 ಸಂತೋಷ - ಆಳಂದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170453 ಜನಾರ್ಧನ - ಆಳಂದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170454 ವಿಠಲ ರಾವ - ಅಳಂದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170456 ರಂಗರಾವ - ಹುಣಜಿ (ಎ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175172 ಚನ್ನಾಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ; ಹುಣಿಜಿ ಎ ತಾಲೂಕಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300177285 DIGABBAR S/O SHAKARAM - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20226004000017/05/2022
560300177287 TUKARAM S/O BALAPPA - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20229006000021/05/2022
560300177288 Shridevi - ಹುನಜಿ (ಎ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300177714 Janakabai - ಗ್ರಾಮ ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/2022180012000017/05/2022
560300177717 ಅಂಬಿಕಾ - ಹುಣಜಿ (ಎ)PHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/202212008000017/05/2022
560300177731 DIGAMBRAO S/O GANAPATHRAO - ಹುಣಜಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300177784 Shobha - R/O HUNAJI(A) POST ALANDI TQ BPHH(NK) / NCS------120000000-
560300177805 SANGEETHA W/O MANOHAR - ಸಂಗಿತಾ ಗಂಡ ಮನೋಹರ ಹುನಜಿ(ಎ) ತಾ:ಭPHH(NK) / NCSBiometric****215519/05/2022FPS****215519/05/2022180012000019/05/2022
560300178099 ARCHANA - ಹಚಿಕಮಠ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/202212008000022/05/2022
560300178114 DEELIPKUMAR S/O SHANKARRAO - ಅಳಂದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178115 SHIVAJI S/O SHANKARRAO - R/O HUNAJI(A) POST ALANDI TQ BNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178118 VISHWAMBHARRAO S/O RAGHUNATHRA - ಹುಣಜಿ (ಎ) ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178261 TANAJI S/O RAGHUNATH - ಹುಣಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178301 SHIVAJI S/O MADAPPA - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಹುಣಾಜಿ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****215522/05/2022FPS****215522/05/20226004000022/05/2022
560300178676 Upendra - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/20223002000021/05/2022
560300178677 YASHODA - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****215521/05/2022FPS****215521/05/2022150010000021/05/2022
560300178679 ಭಾನು ಬೀ - ಅಳಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****215517/05/2022FPS****215517/05/20229006000017/05/2022
560300178680 Abhishek - ಹುಣಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-