REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135665 Pooja - W/O: ಲಿಂಗರಾಜ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136349 Mallika - S/O: ಹೈಯೆಡ್ಖಾನ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136361 Rameshwari - S/O ವೈಜಿನಾಥ ಜಾಯಗಾವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300136950 Maheshwari - W/O ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜಾಯಗಾ೦ವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137284 Reshma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬೀರಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137485 Geeta - S/O ಶಿವರಾಜ ಜಾಯಗಾ೦ವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137543 Ruheena Fatima - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಯದ್ ಮಾಜಿದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137555 Prabhavati - W/O ಮಲಿಕರ್ಜುನ್ ಜಾಯಗಾ೦ವ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137884 Shaista Ferdos - S/O ಮಕ್ಬುಲ್ ಶಾಹ ಜಾಯಗಾ೦ವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300138625 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಿಂದ್ರ 74NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300138953 Premala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಮದೇವ 1/95 . ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560300138969 Anjali - W/O ನಿಶಂತ್ ಮುತಂಗೆ . . PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139090 Samprita - W/O ಸಂತೋಷ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಜಾಯಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139123 Rajeshwari - W/O ಸಚಿನ #1/98 ಜಾಯಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139131 Usha - S/O ಶ್ಯಾಮರಾವ ಜಾಯಗಾ೦ವ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139170 Jagadevi - W/O ಬಾಬುರಾವ ತಾಲೂಕ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139210 Sangeeta - W/O ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುತ್ತಂಗೆ 52 1 ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139974 Indumati - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸಿದ್ದಪುರ್PHH(NK) / NCSBiometric****931624/05/2022---90060000-
560300140115 Rizwana - W/O ಎಂಡಿ ಅಹ್ಮೆದ #00 ಜಾಯಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300142081 ಕಲಾವತಿ ಕಾಂಬಳೆ - W/O ಗಣಪತಿ ಕಾಂಬಳೆ ಜೈಗಾಂವ ಜೈಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142684 Afreen Begum - S/O ಜಮ್ಶಿದ ಜಾಯಗಾ೦ವ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300142791 Sulochana Bai - S/O ಬಾಬುರಾವ ಸಾವರೇ ಜಾಯಗಾಂವ ಭಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143288 Gayatri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಜಾಯಗಾವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143358 Asharani - W/O ಕರಣ , ಜಾಯಗಾಂವ ಜೈಗಾಂವ್ ಜೈPHH(NK) / NCSBiometric****533713/05/2022FPS****533713/05/20226004000013/05/2022
560300143731 Sangeeta - S/O ಅಶೋಕ 103/9 . ಜಾಯಗಾವ . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300143736 ಶಾಹೆದಾ ಬಿ - W/O ಸಯೆದ್ ಖಾಸಿಂ ಸಾಬ ಜಾಯಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300143927 Sanjay Nidode - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 2-101 . ಜಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144159 Shridevi - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಮೆತ್ರೆ ಜೈಗಾಂವ ಜೈಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144228 Reeta - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ಜಾಯಗಾ೦ವ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144616 Shevanta Bai - S/O ಕಂಟೆಪ್ಪ ಜಾಯಗಾ೦ವ ಜಾಯಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145383 Anjum - W/O ಮುಸ್ತಕ್ ಅಹ್ಮೆದ್ . . ಜೈಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145387 Gyanamma - W/O ರಾಮಾ ಜಾಯಗಾ೦ವ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300145542 Shobha - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಜಾಯಗಾ೦ವ ಭಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148797 Nagamma - ಜಾಯಗಾಮವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148798 ಶ್ರಿನಿವಾಸ್ - ಜಾಯಿಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148799 Aktar B - ಜಾಯಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148800 ಕಲಾವತಿ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148801 ಅನಿತಾ - ಜಯಗಾಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148802 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ಜಾಯಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148803 ಉಮಾ ಬಾಲಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148804 ಬಾಬು - ಜಾಯಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148805 ಅಂಬಾಜಿ ನರಸು - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148806 Satyabhama - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300148808 ಮಹೆಬುಬ ಸಾಬ ಹೈದರ ಸಾಬ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148809 manik - ಜಾಯಿಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148810 Savitri - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148811 ಮಕ್ಬುಲ್‌ - ಜಾಯಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148812 ಸಂಜೀವ - ವಿಳಾಸ: ಜಯಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148814 ಭಾಸ್ಕರ ಲಾಲು - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148815 DEVIDAS SANGRAM - ಜಯಗಾಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148816 ಸಂಗ್ರಾಮ ಸಿಂದು - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148817 Arunabai - ಜಾಯಿಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148818 ಸಂಗ್ರಾಮ ನರಸು - ಜಾಯಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148819 Balika Bai - ಜಾಯಿಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560300148820 ವಿಜಯಕುಮಾರ ರಾಮು - ಜಾಯಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148821 ಸೈಯ್ಯದ ಸಾಬ - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148822 ಖಯಾಮೊದ್ದೀನ್‌ - ಜಯಗಾಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148823 ನರಸಾ ಬಾಯಿ - ಜಯಗಾಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148824 ಗೌಸಬಿ - ಜಯಗಾಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148825 ನವನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148826 vimala bai - ಜಾಯಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300160687 ದಿಲಿಪ - ಜಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300160688 bhagamma - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160689 Shakeela Bee - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300160690 shilpa - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160691 Shardabai - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160692 ಪ್ರಕಾಶ - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160693 Najama - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560300160694 ಮಹಾದೇವ - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160695 Mahananda - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160696 ಮಹಾತ ಸಾಬ - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160697 Shhinabi - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300160698 ದಸ್ತಾ ಗಿರಿ ಸಾಬ - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160699 Geeta - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560300160700 ಬಾಬು ರಾವ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160701 Shantamma - ವಿಳಾಸ : ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160702 ವಾಮನ - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160703 ಶಿವಾಜಿ - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300160704 ಅನೀಲ - ವಿಳಾಸ; ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160705 ಬಂಡು - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160706 Banu Bee - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160707 ನಾಗ ನಾಥ - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300160708 Chandrakala - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160709 ಆಶಾ ಕಲಿ - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160710 ಅಬ್ಬ್ಸಸ ಮಿಯ್ಯಾ - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160711 laxmi bai - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300160712 Bhagyshri - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------210000000-
560300160713 Shahedabegam - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------180000000-
560300160714 ಬಸವರಾಜ್‌ - ವಿಳಾಸ ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160715 ರುಕಮಿನ್ ಬಾಯಿ - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300160716 Laxmi - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------180000000-
560300160717 ವ೦ಧನಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160718 ಅಮ್ರತ - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160719 Jaishri - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160720 Jayshree - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300160721 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------240000000-
560300160722 Jahida - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------210000000-
560300160723 Malamma - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300160724 ಬಸ್ವರಾಜ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300160725 ಬಾಬು ರಾವ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160726 Hajarath Bi - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160727 ಗೋರಿ ಬೀ - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160728 ಯುಸುಫ ಸಾ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560300160729 ಫೈಯಾಜೋದ್ದಿನ - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560300160730 ಪತ್ರುಸಾಬ - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300160731 ಜಮಸೀದ - ವಿಳಾಸ:ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160732 ನಸಿರಮಿಯ್ಯಾ - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------210000000-
560300160733 Renuka - ಸಾ|| ಜಾಯಿಗಾಂವ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300160734 Jaishri - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160735 ಸುರೆಶ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160736 ಅನೀಲ - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160737 pula bai - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160738 ವಿಲಾಸ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160739 Shobha - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****931623/05/2022FPS****931623/05/2022150010000023/05/2022
560300160740 Yashodhabai - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------240000000-
560300160741 ಗೊವಿಂದ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300160742 ಬಾಬು - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160743 ಅಶೋಕ - ವಿಳಾಸ:ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560300160744 Ujvalabai - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160745 Martamma - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300160746 ಜಹಾಂಗಿರ - ವಿಳಾಸ:ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160747 Fatima - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560300160748 Mastanabi - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160749 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160750 ಫಕ್ರೊದ್ದಿನ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160751 ಶೋಭಾ ಗಂಡ ದತ್ತು - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160752 ಶಾಂತಕುಮಾರ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160753 ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160754 ಬಸವರಾಜ - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160755 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160756 ಅಹಮದ್‌ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160757 Sudha - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****098121/05/2022FPS****098121/05/2022150010000021/05/2022
560300160758 Jamela Bee - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------180000000-
560300160759 ಮಾರುತಿ - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160760 ಲಾಲ ಅಹಮದ್‌ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560300160761 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160762 ರಾಜೆಂದ್ರ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160763 ಜಮೀರ ಖಾನ ತಂದೆ ಮಕಬೂಲ ಖಾನ - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560300160764 Taslimbi Begum - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560300160765 ಹಣಮಂತ - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160766 ಮಕ್‌ಬುಲ್‌ ಖಾನ - ಜಾಯಿಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160767 ಕಾಶಿರಾಮ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160768 ಯುಸುಫ ಮಿಯ್ಯಾ - ಜಾಯಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300160769 ಕೌಶಾಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300160770 ಇಮಾಮಸಾಬ - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160771 Rahela Begum - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560300160772 Annapurna - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160773 ಧನರಾಜ - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160774 nirmala - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160775 ನರಸಿಂಗ - ಜಯಗಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300160776 RAFIYA BEGUM - ವಿಳಾಸ : ಜಯಗಾವPHH(NK) / NCSBiometric****655425/05/2022FPS****655425/05/2022210014000025/05/2022
560300160777 Vimalabai - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160778 ತಜೋದ್ದಿನ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160779 ಅನೀಲಕುಮಾರ - ಜಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300160780 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಜಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300160781 mahadevi - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160782 sugarabi - ಜಾಯಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300160783 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160784 Narsabai - ಜಾಯಿಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300160785 ಪುತಳಾ ಬಾಯಿ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160786 ಹಯಾತ ಖಾನ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300160787 Mastha Bii - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300170466 ಮಂಗಲಾ - ಜಾಯಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170467 shabana begam - ಜಯಗಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170468 ವಿಜು ನಾಥ - ಜಯಗಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170469 ಸಲಿಮ - ಜಾಯಿಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170470 ಪ್ರೆಮಲಾ - ಜಾಯಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170471 ಮಿಲಿಂದ - ಜಾಯಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170472 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಜಾಯಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170473 ಕಾಶಿನಾಥ - R/o Jaigaon Tq Bhalki Didt BidNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180020 Asma - ಜಾಯಿಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300180021 Saba Begum - ಜಾಯಿಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300180051 Asifa Begum - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300182514 chandu bai nagappa - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300182516 ಮಹೇಬೊಬ ಸಾಬ - ಜಾಯಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182521 ರಹಿಸಾ ಬೆಗಂ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300184442 Raiysa Begum - ಜಾಯಿಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185141 ಖಾಜಾ ಬಿ ಸೈಯದ - ಜಾಯಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185155 Sujata - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185159 ಶೇಖ್‌ ನಬಿ ಸಾಬ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185161 ಸುಕುರ್‌ ಸಾಬ ಸೈಯದ್‌ - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185166 ಸುಭಾಶ್ ಕಾಕನಾಳೆ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185168 Khatun Bee - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185173 ಬಾಲಾಜಿ ನಿಡೋದೆ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185175 ವ್ಯೆಜಿನಾಥ ಕಾಕನಾಳೆ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185178 ದೀಪಕ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185184 ಶ್ರೀಮಂತ - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185187 Sangamma - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185190 ಸಂಪತಾ ಬಾಯಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185191 ಈರಪ್ಪಾ ಕರಕರೆ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185194 Kalamma swami - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185197 ಶಾಮ ರಾವ ಸುರ್ವಣೆ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185201 ಸುಂನದಾ - ಜಾಯಗಾಂವ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185205 ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185211 ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಾ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185791 Rahima Begam - ಸಾ:ಜಾಯಿಗಾಂವ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300185829 ಫಯಾಜೋದ್ದಿನ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185847 Abdul Mohib - ಸಾ:ಜಾಯಿಗಾಂವ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185955 Ujma Ishiya - ಸಾ:ಜಾಯಿಗಾಂವ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300186173 Rajeshree Dhanraj Dhadde - ಸಾ:ಜಾಯಿಗಾಂವ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187564 Khaja Bee - ಜಾಯಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300187568 ಮೈನೊದ್ದಿನ್‌ ಸೈಯದ್‌ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300187572 Haneefa Bee - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300187574 Shantabai - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187578 vaishali - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300187581 Minaj Bi - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187583 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಕಾಂಬಾಳೆ - ಜಾಯಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187584 Mumataj Begam - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560300187585 ಸುರ್ಯಕಾಂತ ಕಾರಾಗಿರ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300187587 Shakuntala Nidode - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300187589 ಗೌಸೊದಿನ - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300187592 Gori B - ಜಾಯಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187593 ಆರ್ಜುನ - ಜಯಗಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187595 ಪಂಡಿತ ಮೇತ್ರೆ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189029 ಸಿದ್ರಾಮ - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189034 Shivalila - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300189091 Jagnath - ಜಯಗಾಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189394 ಸರಸ್ನತಿ ಮೇತ್ರೆ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189395 Dayanand - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189602 RANU BAI W/O NIVARTHI - ರಾಣುಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಿವತಿ೵PHH(NK) / NCS------90000000-
560300189603 SHAKUNTALA W/O KASHAPPA - ಶಕುಂತಲಾ ಗಂಡ ಕಾಶಪ್ಪಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189604 Shivaji dhondiram - ಜಾಯಾಗಾವPHH(NK) / NCS------210000000-
560300189605 KANTEPPA S/O SIDRAMAPPA - ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿಂದ್ರಾಮಪ್ಪಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189606 Dhanaji S/O Narsing - ವಿಳಾಸ: ಜಯಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189616 Nasarin - ಖಮರೋದಿನ ತಂದೆ ಬಹಾದ್ದೂರಸಾಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560300189617 Babu s/o Bandeppa - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300189618 Satish s/o Kanteppa - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189635 Asamabi - ಗಿಯಾಜೊದಿನ ತಂದೆ ಬಸೀರಸಾಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189636 RAJKUMAR S/O GURBASAPPA - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಗುರಬಸಪ್ಪಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189662 Jijabai w/o Gangaram - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189684 Daivatha W/o Rajesh - ದೈವತಾ ಗಂ. ರಾಜೇಶ ಕರಕರೆ ಮು. ಜಯಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189735 Sunil s/o Nagappa - ವಿಳಾಸ: ಜಯಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300189740 ಶ್ರಾವಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189741 Kalavati - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189742 Lakshmibai - ಶೆವಂತಾ ಗಂಡ ಧುಲಾಪ್ಪಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189866 Lalahmed s/o Dadamiyya - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560300192461 Samina Begum - ಜಾಯಿಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300192469 Jubedab Begum - ಜಾಯಿಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192474 Gousiya Begum - ಮು:- ಜಯಗಾಂವ ತಾ!! ಭಾಲ್ಕಿ ಜ!! ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192476 Reshama Begum - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560300192478 TAJODIN MULA - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192480 ಅಫ್ಶಾತರನ್ನುಮ - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560300192482 Goushiya Begaum - ಜಾಯಿಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193064 Sridevi - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಿಗಾಂವ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193148 RIYAZODDIN S/O BASHIRODDIN - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಿಗಾಂವ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300193155 Varsha - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193156 Styabhama w/o Shamrao - ವಿಳಾಸ: ಜಯಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300193157 Bansid s/o Prabhushetti - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300193158 Kasibai w/o Manik - ವಿಳಾಸ: ಜಯಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300193159 Sunilkumar - ವಿಳಾಸ:-ಸುನಿಲಕುಮಾರ ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193160 RAJAKUMAR S/O GANAPATHRAO - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಗಣಪತರಾವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193163 AAKASH S/O BANDEPPA - ಆಕಾಶ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193164 Sony - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193167 SHRIDEVI - ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193168 Rubeena Begum - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193169 Mahemud Ali - ವಿಳಾಸ: ಜಯಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300193170 Isamoddin s/o Fakir ahamed - ಜಾಯಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193171 Shanthamma - ವಿಠಲ ತಂ. ರಾಮ ಮಾಶಿಮಾಡೆ ಮು. ಜಯಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193172 Syed Noorjan Begum - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560300193173 Shivkanth - ವಿಳಾಸ : ಜಾಯಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193174 Shabeera - ವಿಳಾಸ: ಜಯಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193175 Ratana Deep - ವಿಳಾಸ: ಜಯಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300193176 Parmeshwari - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193177 Khajabee - ಜಾಯಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193178 Sakubai - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193179 Neelamma w/o Basavaraj - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300193180 GURUNATH S/O GANAPATHROA - ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಗಣಪತರಾವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193181 Lalitabai - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193182 SHAIK FARID - ಜಾಯಿಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300193206 SHAKUNTALA W/O LATE SIDRAM - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300193207 Rekha - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193208 Kaveri - ಜಾಯಗಾವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193209 LAXIMIBAI W/O APPARAO - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300193210 Surekha - ನಿಖಿತಾ ಗಂಡ ವೆಂಕಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193211 PADMAVATI - ಅಂಶೋಕ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560300193212 Hamza - ಗಫರ ತಂ. ಕರೀಮ ಸಾಬ ಸೈಯದ್ ಮು. ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193213 BHAGYAVATI W/O AMRUTH - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300193214 SYED SHAMSHODDIN S/O FAKIR AHM - ಜಾಯಿಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193279 KHAIRUN BEE - ಜಾಯಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193593 Anusaya - ಕಾಕನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193594 dhanaraj chandrappa - ಜಾಯಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300193595 ಲೈಯಿಕಾ ಬೆಗಮ್ ಗಂಡ ಜಿಯಾಜೋದ್ದಿನ - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300193596 Zameeroddin Fateahamd - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****399519/05/2022FPS****399519/05/20229006000019/05/2022
560300193597 BABU S/O NAGAPPA - ಬಾಬು ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300193598 Surekha - ಜಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300193599 SYED AZHARUDDIN S/O RIYAZODDIN - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಿಗಾಂವ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300194038 Rizvana Begum - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಿಗಾಂವ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300194286 BABITA W/O RAJEPPA - ಬಬೀತಾ ಗಂಡ ರಾಜೆಪ್ಪಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300194683 TAHER SAB S/O MAHETAB SAB - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300194956 MANIKAPPA S/O GUNDAPPA - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಿಗಾಂವ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300195240 PARVATI W/O DHOOLAPPA - ವಿಳಾಸ: ಜಾಯಿಗಾಂವ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195241 KOUSAR BEGUM W/O FATHE MOHAMMA - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/20223002000024/05/2022
560300195242 Jagadevi - ಜಾಯಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300195243 sushilamma prabhushetti - ಜಾಯಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560300196761 Radhikabayi - ರಾಧಿಕಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅನಂತ ಸಾವರೆ ವಿಳಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300196764 Sulochana W/o Balaji - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದರಾವ ಸಾವರೆ ವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197022 Mallamma - ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಬಳತೆ ವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197901 Kamalabai - ಕಮಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಧಡ್ಡೆ ವಿಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300198608 Avalybee - ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ ತಂದೆ ಗೌಸೋದ್ದಿನ ವಿಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560300198613 Shazhan Begum - ಶಹಾಜಹಾಬೇಗಂ ಗಂಡ ಲೈಕೋದ್ದಿನ ಸೈಯದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198614 Khajabi W/o Salimoddin - ಸಲಿಮೋದ್ದಿನ ತ/ಂ ಫಕೀರಅಹ್ಮದ ಸೈಯದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198615 Malan Begum - ನಬೀಸಾಬ ತಂದೆ ತಾಜೋದ್ದಿನ ಸೈಯದ ವಿಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300198618 Geeta - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಹಾವಗೇಪ್ಪಾ ಹಲಸೆ ವPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/2022150010000022/05/2022
560300198620 Meraj Begum - ಸೈಯದ ನಸಿರೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಅಶೋಕಲಿ ವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300198623 Jairaj - ಜಯರಾಜ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಕಾಕನಾಳೆ ವಿPHH(NK) / NCSBiometric****098124/05/2022FPS****098124/05/20229006000024/05/2022
560300198625 Meena W/o Machindar - ಮಚಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಕಾರಾಗೀರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300198627 Lata W/o Milind - ಮಿಲಿಂದ ತಂದೆ ಶಂಕರರಾವ ಕಾಡೆಕರ ವಿಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300198629 Shobhabai W/o Venkatrao - ವೆಂಕಟರಾವ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಸಾವರೆ ವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300203512 Prabhavati - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ೩೮/೧ ಜಯಗಾಂವ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203724 Pandurang - S/O ಶಂಕರ ರಾವ್ ಜಾಯಗಾ೦ವ ಭಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300204748 Prayaga Bai - W/O ನಗಶಟ್ಟಿಪ್ಪಾ ಜಾಯಗಾ೦ವ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205885 Chandrakala Premnath Gornale - C/O ಪ್ರೇಮನಾಥ ಗೋರನಾಳೆ 1/135 ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206022 Chandrakala - C/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಜಾಯಗವನ 8 ಜೈಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206357 Vaijinath - S/O ವೀರಪ್ಪಾ ಜಾಯಗಾ೦ವ. ತಾ.NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300206479 Sujata - W/O ಸಂತೋಷ ಕೊಲ್ಳಾ . . ಜೈಗಾಂವ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206668 Mangalabai - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 46 . ತಾ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300207822 Tahmina Afreen - C/O ಅಬ್ದುಲ ಹಸೀಬ ಪಟೇಲ . ಜೈಗಾಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300209100 Lata - W/O ಧನಾಜಿ ಜಾಯಗಾ೦ವ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300209877 Anita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದೀಪಕ 1/83 ಜಾಯಗಾಂವ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210823 Ambika - S/O ಶಿವರಾಜ್ ಜಾಯಗಾ೦ವ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300210824 Surekha - W/O ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ 16 - ಜೈಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300210825 Reshmabee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಖದೀರ ಜಾಯಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300210826 Tabasum Fatima - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶೈಕ್ ಮಕ್ಸೂದ್ ಈ593 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300210828 Samimbegum - C/O ರಫೀಕ್ ಅಹ್ಮೆದ್ 103/27 . ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560300210830 Sunita - S/O ಬಸವರಾಜ್ ಜಾಯಗಾ೦ವ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300210831 Kantabai - W/O ಮಾರುತಿ #2-58 ಜಾಯಗಾಂವ ಜೈಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300210832 Rajesri - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ಜಾಯಗಾ೦ವ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300210906 Shreedevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹನುಮಂತಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------150000000-
Top