REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135620 Muktan - W/O ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ತಾಳವಾಡ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136170 Sushama - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನರಸಿಂಗರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136192 Bhagyashree - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತುಕಾರಾಮ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136208 Kavita - C/O ಅನಿಲ್ ಬಿರಾದ್ರ 1 1 ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136259 Shahu Bai - S/O ಶ್ರಿಮಂಥರಾವ್ ತಾಳವಾಡ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136282 ಶೀಲಾ - S/O ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್ ತಲವಾಡ ಎಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300136294 Kalapana - S/O ಮಾರುತಿ ತಲವಾಡ ಎಮ್ ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300136404 Puny Vati - S/O ಮಾರುತಿರಾವ್ ತಳವಾಡ ಮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136458 Shreedevi - S/O ಬಲವಂತ್ ರಾವ್ ತಲವಾಡ ಮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136463 Arubai - W/O ಮಾರುತಿ ತಲವಾಡ ಮ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300136524 Saneeta - W/O ಉಮಾಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136685 Magalabai - W/O ಸಂಜೀವ್ ಕಳಯನೆ ತಾಳವಾಡ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300136747 Lalita Bai - S/O ಗಣಪತರಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ತಳವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300137102 Sarswati Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137103 Jayashri - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ತಲವಾಡ ಮ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137275 Gnyandevi - S/O ಲಹು ಸಾಣೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137445 Malanbai - W/O ಧನಾಜಿ ತಾಳವಾಡ ಮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137493 Sangeetha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದತ್ತಾತ್ರಿ #58 ತಲವಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300137617 Suekha - C/O ನೀಲಕಂಠರಾವ್ 1 1 ತಲವಾಡ ಎಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300137695 Usha Bai - W/O ಬಾಬು ರಾವ್ ತಲವಾಡ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300137697 Rekha Borole - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 4 ತಲೆಅದ ಎಮ್‌ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137753 Jaishree - S/O ರಾಮ ರಾವ್ ತಲವಾಡ ಎಮ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137762 Radhika - S/O ಗೋವಿಂದ್ ರಾವ್ ತಲವಾಡ ಎPHH(NK) / NCS------30000000-
560300137772 Ujwala - S/O ಭೀಮರಾವ್ ತಲವಾಡ ಎಮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137804 Triven Bai - W/O ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ತಲವಾಡ ಎಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300138059 Sangeeta - W/O ಭಾನುಧಾಸ್ ದಪಕೆ ತಳವಾಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138157 Sunita - W/O ಉಮಾಕಾಂತ್ ತಲವಾಡ ಮ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138793 Komal - S/O ಅಮ್ಬದಾಸ್ ತಲವಾಡ ಎಮ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300138820 Bhagyashree - S/O ದತ್ತತ್ರ್ಯರಾವ ೧-೩೬೧ ತಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560300138824 Rasika Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗುಂಡಾಜಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300138825 Vidyavatibai - W/O ದತ್ತುರಾವ ತಾಳವಾಡ ಮ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139678 Shanti - W/O ರಮೇಶ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300142067 Raja Bai - W/O ಗೋವಿಂದ್ ರಾವ್ ತಲವಾಡ ಎNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142481 Teja Bai - W/O ವಾಮನ್ ರಾವ 126 . ರಕ್ಟಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300142669 Laximi Bai - W/O ಮಾರುತಿ ತಲವಾಡ ಎಮ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142679 Bharat Bai - W/O ಗೋವಿಂದ್ ರಾವ್ ತಲವಾಡ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142897 Sujata - W/O ಅನಮೇಶ #203 ತಲವಾಡ (ಎಮ್) ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143145 Radha - W/O ಮಾಧವ್ ತಲವಾಡ ಮ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143243 Aksharbai - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ತಲವಾಡ (ಎಮ) PHH(NK) / NCS------90000000-
560300144561 Meenakashi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಲಿರಾಮ ಮುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145114 Surekha - S/O ಆಡೆಪ್ಪಾ ತಲವಾಡ ಎಮ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145126 Shubha Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನರಸಿಂಗರಾವ ಕೋರ್ಸೊಳೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145133 Ramabai - S/O ಗಣಪತಿ ಕಾಂಬಳೆ 44 # ತಲವಾಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300145137 Sunanda - W/O ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಲವಾಡ ಮ ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145639 Khandu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಖಂಡು ಮೆಹತ್ರೆ ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148870 ದತ್ತು ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ ಎಂAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148871 ನರಸಿಂಗರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ ಎಂAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148872 ರತಣ ಬಾಯಿ - ತಳವಾಡ ಎಮ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148873 ನಿವರ್ತಿ ಸಿದ್ರಾಮ - ತಳವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300148874 sevant bai - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ ಎಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148875 ಧನರಾಜ - ತಲವಾಡ (ಎಮ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148876 ವಿಠೂಬಾ - ತಲವಾಡ (ಎಮ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148877 ನಾಮದೇವ - ತಳವಾಡ ಎಮ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148878 lakshmi bai - ತಳವಾಡ ಎಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148879 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ವಿಳಾಸ:ತಳವಾಡ (ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300148880 gaya bai - ತಳವಾಡ (ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300148881 ನರಸಿಂಗ್ - ತಳವಾಡ (ಎಮ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148882 Rupa - ತಳವಾಡ (ಎಮ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148883 ಚಂದರ - ವಿಳಾಸ ತಳವಾಡ (ಎಂ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148884 Rajabai - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ (ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300148885 ಬಾಲಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ(ಎಮ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148886 ಕಲ್ಯಾಣ ರಾವ - ತಲವಾಡ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300148887 Shalika - ತಳವಾಡ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300148888 Ganga Bai - ವಿಳಾಸ: ತಲವಾಡ ಎಮ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148889 ಪಾಂಡುರಂಗ - ತಲವಾಡ ಎಮ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148890 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - ತಲವಾಡ (ಎಮ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148891 ಕೆವಳಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ ಎಂAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148892 ಶಿವಾಜಿ - ಜಾಯಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148893 ಅನುಶಾ ಬಾಯಿ - ತಲವಾಡ ಎಮ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148894 lubja bai - ತಳವಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148895 ಸುರೇಕ್ಕಾ - ತಳವಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148896 ತಾನಾಜಿ - ತಲವಾಡ ಎಮ್.AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148897 sulochana - ತಳವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300148898 ಬಾಬುರಾವ - ತಳವಾಡ (ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300148899 ಗೊವಿಂದ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ (ಎಮ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148900 Sunita - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ (ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300148901 ಮಧವ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148902 ಮಾಮನರಾವ್‌ - ತಳವಾಡ ಎಮ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148903 ಬಾಗು ಬಾಯಿ - ಮು. ತಳವಾಡ (ಎಮ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148904 ಶಾವು ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ತಲವಾಡ (ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300160950 Shanta Bai - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ ಎಮ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300160952 ದಿಗಂಬರ ರಾವ - ತಲವಾಡ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300160953 ಸಂಜೀವ - ವಿಳಾಸ: ತಲವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300160954 Ittabai - ತಲವಾಡ (ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300160955 ವಾಮನ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300160956 Jaishri - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300160957 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ (ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300160958 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸತ್ಯವಾನ - ತಲವಾಡ (ಎಮ್) ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300160959 Padmavati - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300160960 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ತಳವಾಡ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300160961 ಪೀರಾಜಿ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300160962 ಶೆಷರಾವ್‌ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300160963 ವಸಂತ - ವಿಳಾಸ: ತಲವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300160964 ಮುರ್ಲಿಧರ - ವಿಳಾಸ : ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300160965 ಬಾಲಾಜಿ - ತಲವಾಡ(ಎಮ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300160966 ಶಿವಾಜಿ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300160967 ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ ರಾವ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300160968 Shesha Bai - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300160969 ಶೆಷಾಬಾಯಿ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300160970 ಪ್ರಮಲಾ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300160971 Bharat Bai - ತಳವಾಡ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300160972 ನರಸಿಂಗ್ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300160973 ಗೊವಿಂದ ರಾವ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300160974 Neelavati - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300160975 ಧನಾಜಿ ರಾವ - ತಲವಾಡ (ಎಮ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300160976 Balika - ತಲವಾಡ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300160977 ಸಕು ಬಾಯಿ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300160978 Gurama - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------210000000-
560300160979 ಮೀರಾಬಾಯಿ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300160980 ಬಾಲಿಕಾಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300160981 ಮುಕಿಂದ ರಾವ - ತಲವಾದ(ಎಮ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300160982 ತ್ರಿಂಬಕ - ತಲವಾಡ(ಎಮ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300160983 ಸುರೇಶ - ವಿಳಾಸ : ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300160984 Kavita - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300160986 ರಾಜೆಂದ್ರ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------180000000-
560300160987 ತ್ರಿಬಂಕ - ತಳವಾಡ(ಎಮ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300160988 ಪುಂಡ್ಲೀಕರಾವ್‌ - ತಲವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300160989 ಬಾಹು ಸಾಬ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300160990 Shavubai - ವಿಳಾಸ: ತಲವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------180000000-
560300160991 Kaveri W/o Govindrao - ವಿಳಾಸ:ತಲವಾಡ(ಎಮ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300160992 ದೇವಿದಾಸ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300160993 ಅಶೂಕ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300160994 ರಾಮ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------180000000-
560300160995 mangala bai - ವಿಳಾಸ ತಳವಾಡ (ಎಂ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300160996 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300160997 Ushabayi - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300160998 ಅಣ್ಣಾ ರಾವ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300160999 ಬಾಬು ರಾವ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300161000 ಗ್ಯಾನೋಬಾ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300161001 shivkanth - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161002 ಮನೊಹ ರಾವ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300161003 ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161004 ರಾಮು - ತಲವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161005 Premala Bai - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161006 Sushilabai - ತಲವಾದ(ಎಮ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300161007 Sindumati - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161008 nagin - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300161009 varsha - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300161010 raja bai - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300161011 ರಾಮ - ತಳವಾಡ:(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------180000000-
560300161012 ಹರಿಹರ - ತಳವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161013 Marubai - ತಳವಾಡ ಎಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****064418/05/2022FPS****064418/05/202212008000018/05/2022
560300161014 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300161015 ಶಿವಾಜಿ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300161016 ತಾನಾಜಿ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300161017 ಕೇರಾ ಬಾಯಿ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161018 laxmi bai - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300161019 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161020 ತಾತೆ ರಾವ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161021 ಭಿಮರಾವ್‌ - ತಳವಾಡ (ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161022 rukmini - ತಲವಾಡ ಎಮ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300161023 ಲತಾ ಬಾಯಿ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300161024 ರಾಮ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161025 jaya bai - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300161026 ಪ್ರೇಮಲಾ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ ಎಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161027 ದಿಗಂಬರ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161028 ಸಂಜೀವ - ತಲವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------180000000-
560300161029 ಮಾದೋವ ರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ (ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161030 Kalavati - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ ಎಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161031 ಶಂಕರ - ತಲವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161032 bharat bai - S/O ಶ್ರೀ ರಂಗ್ ತಲವಾಡ ಮ ಭPHH(NK) / NCS------180000000-
560300161033 ರಾಮ - ತಳವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300161034 Nirmala Bai - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161035 ಗ್ಯಾನೋಬಾ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300161036 subhadra bai - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300161038 ಈಶರ ರಾವ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300161040 ಕವಿತಾ - ತಳವಾಡ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161041 ಸದಾನಂದ - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ (ಎಂ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300161042 govind - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300161043 ದಿಗಡು - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161044 ಬಾಬು - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161045 Laximi Bai - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161046 ಶಿವಾಜಿ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300161047 Balika - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300161048 ರಾಜಾ ಬಾಯಿ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161050 ಉತ್ತಮಬಾಯಿ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300161051 ಸಂಗೀತಾ - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161052 ಮಾಧುರಾವ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161053 ಸೊಪಾನ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161054 ನಿವರ್ತಿ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161055 sulochana - ತಳವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------180000000-
560300161056 ಗ್ಯಾನೋಬಾ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300161057 ತಾನಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161058 ಮಾರುತಿ - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161059 meena - ತಲವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161060 ಲೋಭಾಜಿ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300161061 ರಂಗಾರಾವ್‌ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161062 ಆಣ್ಣರಾವ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161063 Neelkantha - ತಳವಾಡ ಎಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161064 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161065 ಪ್ರಕಾಶ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300161066 Mangala - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161067 Anjana - ತಲವಾದ(ಎಮ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300161068 ದಶರಥ - ವಿಳಾಸ: ತೆಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161069 ರಾಜೇಂಧರ - ವಿಳಾಸ ತಳವಾಡ ಎಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161070 sulabai - ತಳವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300161071 ಮಾರುತಿ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300161072 ಬಂಡೆಮ್ಮ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300161073 ಶಿವಾಜಿರಾವ - ವಿಳಾಸ: ತಲವಾಡ(ಎಮ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300161074 Sangeeta - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300161075 ನರಸಿಂಗ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161076 ದೇವಿದಾಸ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161077 ಭರತ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161078 ಸುಭಾಷ್ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300161079 ಪಾಂಡುರಂಗ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161080 satya kala - ತಳವಾಡ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560300161081 ಗೊವಿಂದರಾವ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300161082 Savita Bai - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161083 ತ್ರೀವೇಣಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300161084 ಶಿವಾಜಿ - ತಲವಾಡ ಎಮ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300161085 ಮುದರೀಕಾಬಾಯಿ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300161086 Sunita - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300161087 ಬಾಬು ರಾವ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560300161088 sundra bai - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300161089 ವಾಮನ ರಾವ - ತಳವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300161090 ರಾಜು - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161091 Rama Bai - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161092 ಬಾಲಾಜಿ - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161093 ಧುರಪದಾ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300161094 ಪಾಂಡುರಂಗ - ತಲವಾಡ ಎಮ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560300161095 ಉಮಾಕಾಂತ - ಉಮಾಕಾಂತPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161096 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ತಲವಾಡ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300161097 Minabai - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161098 ಸಂತೋಷ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300161099 ಸುಧಮ - ತಲವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300161100 ದೇವರಾವ್‌ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161101 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161102 ಗಂಗಾ ರಾಮ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300161103 ವೈಜಿನಾಥ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161104 ದಉಬಾಯಿ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300161105 ಗೋವಿಂದರಾವ್‌ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300161106 ಧನಾಜಿ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161107 ಬಳವಂತ - ತಲವಾಡ (ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161108 ನರಸಾ ಬಾಯಿ - ತಲವಾಡ (ೆಮ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300161109 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬಾಯಿ - ಜಾಯಿಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161110 Kushabai - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ (ಎಂ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300161111 ಸುನಿಲ ದತ್ತ - ತಳವಾಡ ಎಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300161112 ಝಟಿಂಗ - ವಿಳಾಸ :ತಳವಾಡ (ಎಂ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300161113 ಶೀತಲ - ತಳವಾಡ (ಎಂ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300161114 Ashwini - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ (ಎಂ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161115 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ:: ತಳವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161116 ಸುರೆಕಾಂತ - ತಳವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161117 ಗೋವಿಂದ - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ(ಎಮ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170493 ಮಾರುತಿ - ತಳವಾಡ ಎಮ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175898 Srinivas Govindrao - Talwada M Bhalki BidarPHH(NK) / NCS------150000000-
560300176184 Ranjana - ಸಾ:ತಲವಾಡ ಎಮ್ ತಾ,ಭಾಲ್ಕಿ.ಜಿ"ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300176187 Samartharao Anandrao - ಸಾ:ತಳವಾಡ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176192 Bhagyashree Wamanrao - ಸಾ:ತಳವಾಡ(ಎಂ) ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176193 Anitabai Vishwanath - ಅನಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಾ: ತಲವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176194 Balaji Shankarao - Rao Talwada M Bhalki BidarNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176197 Rajendra Dadarao - ಸಾ: ತಳವಾಡ(ಎಂ) ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176200 Archana - S/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ತಲವಾಡ ಮ ಭಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176203 Shilabai - ತಳವಾಡ (ಎಂ) ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176205 Madhavarao Tippanna - ಸಾ:ತಲವಾಡ ತಾ;ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176206 Manohar - Talwada M Bhalki BidarPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176207 Rajkumar Narasingaro - ತಳವಾಡ (ಎಂ) ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176211 Vasant - Talwada M Bhalki BidarNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176219 Sangita - Talwada M Bhalki BidarPHH(NK) / NCS------150000000-
560300176628 Minakshi - ಸಾ:ತಲವಾಡ ತಾ;ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179988 Surebhan - ತಲವಾಡ ಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182525 JANA BAI - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182528 ವೀನೋದ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182530 kaveri - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300182532 SONA BAI - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300182540 ಶಿವಾಜಿ - ತಲವಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182545 ಮಜಳಸಬಾಯಿ - ತಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182679 ಭಾನುದಾಸ್‌ ಬೀರಾದಾರ - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182682 Narsabai - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300182683 ಅನುಸಯಾ ಬಾಯಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300182687 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ ಹಲ್ಲಾಳೆ - ತಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182691 anusuya - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300182693 ಮಾಧವ್‌ ಕಾಳೇ - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300182696 ದೇವಿದಾಸ ಬೀರಾದಾರ - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300182697 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ್‌ ಸಾಳುಂಕೆ - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182698 ಧಾನಾಜಿ ಮುರಖ - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182700 ಆಕಾಷ್‌ ಬೀರಾದಾರ - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182701 ಪಾಂಡೂರಂಗ ಬೀರಾದಾರ - ತಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182702 Lata Bai - ತಲವಾಡ (ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300182704 ಉಜ್ಡಲಾ ಮೇತ್ರೆ - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300182707 ರಾಜ ಕುಮಾರ - R/o Talwad (M) Tq Bhalki Dist PHH(NK) / NCS------30000000-
560300182709 Saru bai khandare - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300182711 ದೇವಿದಾಸ ಬೀರಾದಾರ - ತಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182713 ಮಾರುತಿ ರಾವ ಬೀರಾದಾರ - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182715 ಸಂಜೀವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300182716 ತುಕಾರಾಮ್‌ ಕಲ್ಯಾಣೆ - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300182717 ದಯಾನಂದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182719 ವಿಷ್ಣು ತಂದೆ ಡಿಗಂಬರ ಕಾಳೆ - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182723 KASHI BAI - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182725 Santubai - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560300182729 ತಾನಾಜಿ - R/o Talwad (M) Tq Bhalki Dist AAY(NK) / NCS------200000000-
560300182731 ವೆಂಕಟ್‌ ರಾವ ದಾಪಕೆ - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300184432 Angad - ಸಾ:ತಳವಾಡ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185162 Sumitra - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185163 ಉತಮ್‌ ಬಿರಾದಾರ - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185164 ಮೋತಿರಾಮ್‌ ಕಲ್ಯಾಣೆ - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185165 Priyanka - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185167 Radhika - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185169 Gundabai - ವಿಳಾಸ:ತಳವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185170 ಲಕ್ಷಿಮಬಾಯಿ - ತಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185171 ಕಿಶನ್‌ ಮುರಖೆ - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185172 ನರಸಿಂಗ್‌ ಬೀರಾದಾರ - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185174 Vidyavati - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560300185176 uttam bai - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300185177 Latabai - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185179 ತಾತೆ ರಾವ - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185180 ಬಾಬು ರಾವ ಬೀರಾದಾರ - ತಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185181 ರಮೇಶ್ ಬೀರಾದಾರ - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560300185182 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮೇತ್ರೆ - ತಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185183 Mangala Bai - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189346 ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುರಖೆ - ತಲವಾಡ (ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300189347 Gajarabai - ತಲವಾಡ (ಎಮ್) ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300189418 ತೇಜಾ ಬಾಯಿ ಬೋರೋಳೆ - ತಲವಾಡ (ಎಮ್) ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189434 ಭವ್‌ ರಾವ ಬೀರಾದಾರ - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189520 ಗೋವಿಂದರಾವ್‌ - ತಲವಾದ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300189525 ನಿರ್ಮಲಾ - R/o Talwad (M) Tq Bhalki Dits PHH(NK) / NCS------60000000-
560300189528 padma bai - R/o Talwad (M) Tq Bhalki Dist PHH(NK) / NCS------30000000-
560300189783 Nitesh Govindrao - ತಳವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189784 BHARAT - ತಲವಾಡ ಏಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189818 Balaji s/o Bhimrao - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ ಎಮ್ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189821 Pralad s/o Jayaram - ವಿಳಾಸ- ಪ್ರಲಾದ ತಂದೆ ಜಯರಾಮ ತಳವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189822 Laximi Bai - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ ಎಂ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189823 ಕಸ್ತುರ್ ಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ (ಎಮ್) ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191544 Shivakanta - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300191546 Vinayak s/o Tukram - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ ಎಮ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191547 SHIVAJI - ತಳವಾಡ (ಎಂ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191548 Shivajirao - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ ಎಂ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300191550 ಗಯಾಬಾಯಿ - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191551 vimalabai - ವಿಳಾಸ; ತಳವಾಡ ಎಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191552 Archana Sanjivan Salunke - ಸಂಜೀವನ್ ಸಳೂಂಕೆ ತಲವಾಡ ಎಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191557 Govindrao S/o Sadashiv - ಮು. ತಳವಾಡ ಎಮ್ ತಾ!! ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ!!NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191558 Devrao - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ ಎಮ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191559 Padmavati - ಕೀಶನ ತಂದೆ ರಂಗರಾವ ಬೋರೋಲೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560300191560 RAJKUMAR NILKHANTRAO - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191561 Sunil s/o Prahlad - ತಳವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300191562 Nandaraj - ತಳವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300191563 Aruna - ವಿಳಾಸ:ತಳವಾಡ ಎಮ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191564 Rohini Bai Keshav Biradar - ತಳವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300191565 Vijaykumar - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191566 Parvatibai - ತಲವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560300191567 SUBHASH KHANDU - ವಿಳಾಸ:- ತಳವಾಡ ಎಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191568 Bhavarao - ತಳವಾಡ (ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560300191569 MOTIRAM - ತಲವಾಡ ಎಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191570 Mallashetti s/o Sidram - ತಳವಾಡ(ಎಮ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191571 ಜ್ಞಾನಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ (ಎಮ್) ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191572 SUJEETKUMAR - ತಲವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191573 Govindrao - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ ಎಂ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191574 Sanju Madhavrao - ತಲವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300191575 Vimalabai w/o Mohanrao - ತಳವಾಡ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300191576 Renuka - ತಳವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560300191579 Lalitabai - ತಳವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300191585 Dhodiba - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ (ಎಂ) ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300193247 Sangeeta - ವಿಳಾಸ ಮಾಹಾಧವ ತಂ ಮಾರುತಿ ಮು ತಳವಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300193248 VILAS S/O VITHLRAO - ವಿಲಾಸ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193249 Vaishali - ತಳವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560300193250 BALVANTH S/O SHRIMANTH - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ ಎಮ್ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193254 Sunita - ತಲವಾಡ (ಎಮ್)PHH(NK) / NCSBiometric****369515/05/2022FPS****369515/05/20229006000015/05/2022
560300193255 BALAJI S/O DEVA RAO - ತಳವಾಡ (ಎಮ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193332 Manohar Rao S/o Venkat Rao - ಮನೋಹರ ತಂ. ವೆಂಕಟರಾವ ಬೊರೊಳೆ ಮು. NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194657 Sangeeta - ರಂಜಿತ ತಂ ರಂಗರಾವ ಬೀರಾದರ ತಳವಾಡ ಎPHH(NK) / NCS------150000000-
560300194691 PRALDRAO - ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300194933 Keshav s/o Marutirao - ತಳವಾಡ(ಎಮ್)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300194957 Prahlad jetaba - ತಲವಾಡ(ಎಮ್)PHH(NK) / NCS------60000000-
560300195057 Arvind S/o Bhavrao Patil - ಮು// ತಳವಾಡ(ಎಮ್) ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300195347 BALAJI S/O MURAHARI - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಮುರಹರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195349 RAMRAO S/O MARUTI - ರಾಮರಾವ ತಂದೆ ಮಾರುತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300195350 Narsingrao s/o Jothiba - ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ ಎಮ್ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300195351 RAJ KUMAR S/O VITHAL RAO - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300195352 Bhagwan S/o Wamanrao - ತಳವಾಡ ಎಮ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195385 RENUKA BAI W/O SHIVAJI - ತಳವಾಡ ಎಮ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300195691 Nagender - ನಾಗೇಂದ್ರ ತ/ಂ ನಾರಾಯಣರಾವ ಖಂದಾರೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300195751 Gayabai - ಮಲ್ಲಾರಿ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ಕಾಳೆ ವಿಳಾಸPHH(NK) / NCS------180000000-
560300196357 Laxmibai - ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಧವರಾವ ಬಿರಾದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196690 Gayabai W/o Maruti - ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ರಾಮಾಜಿ ದಾಬಕೆ ವಿಳಾಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560300196789 LataBai - ಲತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕನಕರಾಜ ಪಾಟೀಲ ವಿಳಾಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196997 Renuka W/o Ramesh - ರಮೇಶ ತ/ಂ ದೇವರಾವ ಬಿರಾದಾರ ವಿಳಾಸ:PHH(NK) / NCS------60000000-
560300196998 Mudrikabai - ಕಮಲಾಕರ ತ/ಂ ವೆಂಕಟರಾವ ಬಿರಾದಾರ ವಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300196999 Gayabai W/o Venkatrao - ವೆಂಕಟರಾವ ತ/ಂ ಸಕಾರಾಮ ಬಿರಾದಾರ ವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197000 ಉಷಾಬಾಯಿ ಗ/ಂ ವಸಂತರಾವ - ವಸಂತರಾವ ತ/ಂ ಭೌವರಾವ ಸೋಮೋವಂಶಿ ವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197001 Suvarna W/o Shivaji - ಶಿವಾಜಿ ತ/ಂ ವೆಂಕಟರಾವ ದಾಪಕೆ ವಿಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300197002 Sushma W/o Dattatri - ದತ್ತಾತ್ರಿ ತ/ಂ ನಾರಾಯಣ ಖಂದಾರೆ ವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300197003 Sulyabai - ಸುಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಗ/ಂ ತಾನಾಜಿ ಬೋರಾಳೆ ವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197004 Bhagyashree W/o Ramratan - ರಾಮರತನ ತ/ಂ ಜನಾರ್ಧನ ಪಾಟೀಲ ವಿಳಾಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197005 Laxmibai W/o janardhan Patil - ಜನಾರ್ಧನ ತ/ಂ ವಿಠಲರಾವ ಪಾಟೀಲ ವಿಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300197006 Sudha W/o Mahesh Patil - ಮಹೇಶ ತ/ಂ ಶಂಕರರಾವ ಪಾಟೀಲ ವಿಳಾಸ: PHH(NK) / NCS------60000000-
560300197007 Mangala Bai - ಮಂಗಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಗಡು ಖಂದಾರೆ ವಿಳಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300197008 Savita - ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಜೀತೇಂದ್ರ ಮಡಕೆ ವಿಳಾಸ:PHH(NK) / NCS------90000000-
560300197009 Parabathabai - ಪಾರಬತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಂಗರಾವ ದಾಬಕೆ ವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197010 Vandanabai W/o Balaji - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300197011 ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಂತೋಷ ಮೇತ್ರೆ - ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಮಹಾಧವರಾವ ಮೇತ್ರೆ ವಿಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560300197012 Savita - ಸವಿತಾ ಗಂಡ ಅಂಕುಶ ಬಿರಾದಾರ ವಿಳಾಸ:PHH(NK) / NCS------30000000-
560300197013 Meena - ರಾಮ ತಂದೆ ಗ್ಯಾನೋಬಾ ಸಾಳೊಂಕೆ ವಿಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300197014 KamlaBai - ಕಮಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ ಬಿರಾದಾರ ವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197015 Shakuntala - ಶಕುಂತಲಾ ಗಂಡ ಶೇಷರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560300197016 Rajeshwari W/o Pandurang - ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಚಿಲ್ಲಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300197017 jayashri - ಜೈಶ್ರೀ ಗಂಡ ಸಂತೋಷ ಚಿಲ್ಲಾಳೆ ವಿಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300197018 Premala Bai - ಪ್ರೇಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಿರಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560300197019 ಲಲಿತ ಬಾಯಿ - ತ್ರೀಮುಖ ತಂದೆ ಗುಣಾಜಿ ಕಲ್ಯಾಣೆ ವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300197020 Rajabai - ಪುಂಡಾಜಿ ದಾಬಕೆ ವಿಳಾಸ: ತಳವಾಡ ಎಂ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300197021 Pushpa W/o Ramesh - ರಮೇಶ ತಂದೆ ಭೌವರಾವ ಬಿರಾದಾರ ವಿಳಾಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560300197173 Chandbee W/o Mastansab - ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ತಂದೆ ಖಾಸೀಮಸಾಬ ಶೇಖ ವPHH(NK) / NCS------120000000-
560300197290 ಕಲಾವತಿಬಾಯಿ ಗ/ಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ - ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ತ/ಂ ಸಂಬಾಜಿ ಮಾನೆ ವಿಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300203206 Parbatbai - W/O ಏಕನಾಥ್ರ ತಲವಾಡ ಎಮ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203592 Maltibai - W/O ಮಹಾದವ್ರಾವ್ ತಳವಾಡ ಮ್ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300203790 Laximibai - W/O ವೆಂಕಟರಾವ್ ತಾಳವಾದ್ ಮ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300203870 Mohini - W/O ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾಟಿಲ 272 , ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300204435 Kamlabai - W/O ಮದನ್ರಾವ್ ತಳವಾಡ ಮ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205396 Bharatbai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಂಗರಾವ ಬಿರಾದಾರ ತಲವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300205514 Shakuntalabai - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ತಲವಾಡಮ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205593 RUKMINABAI - W/O: ಮೂರಾಹರಿ - - ತಳವಾಡ ತಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206089 Jayshree - W/O ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್ ತಲವಾಡ ಮ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206341 Tilotama - W/O ಮಹದೇವ್ ತಲವಾಡ ಎಮ್ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206491 Ambika - C/O ದತ್ತಾತ್ರಯ 01 ಮೇನ ರೋಡ ತಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206621 Sarswati - S/O ಶೆಷೆರಾವ್ ಸಂಗೆಕರ್ ತಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300206650 Chandrakala - W/O ಕಿಶನ್ ರಾವ್ ದಾಪಕೆ ತಲವಡ ಎಮ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300206843 Ambika - W/O ಗೋಪಿನಾಥ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 93 # ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560300207278 Sampata Govind Salunke - W/O ಗೋವಿಂದ ತಲವಾಡ ಎಮ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300207530 Radha - W/O ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ತಲವಾಡ ಎಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560300207669 Sital - C/O ಪವನ ಖಂಡಾರೆ 1 . ತಲವಾಡ ಎಂ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300208891 Balika - C/O ವಿನ್ಯಾಕ 55 . ತಾ ಭಾಲಿಕಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209090 Nirmala - W/O ಸಂತೋಷ್ ತಲವಾಡ ಎಮ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300209091 Madlasbai - W/O ಧನಾಜಿ ತಲವಾಡ ಮ ತಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300209092 Laxmibai - W/O ನರಸಿಂಗರಾವ ತಲವಾಡ (ಎಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300209093 Gayatri - W/O ನ್ಯಾನೆಶ್ವರ ತಲವಾಡ ಎಮ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300209094 Bharatha Bai - W/O ಧೊಂಡೀಬಾ . . ತಲವಾಡ ಎಂ ಅಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560300209095 Shesha Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮರಾವ 64PHH(NK) / NCS------60000000-
560300209096 Saraswati - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಬಿರಾದಾರ . . ತಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300209452 Rajeshwari - W/O ಮನೋಜಕುಮಾರ್ . . ತಲವಾಡ ಎಂ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300210569 Mayuri Biradar - W/O ಭೀಮ ಬಿರಾದಾರ . . ರಾಮತೀರ್ಥNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210587 Vani - W/O ವಿಠಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210595 Renuka - S/O ಸುಭಾಷ್ ಸಂಗೊಳಗೆ ತಾ ಭಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210972 Alkha - S/O ಗೋವಿಂದರಾವ ತಲವಾಡ ಎಮ ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560300211057 Sumitra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಹರ್ ಪಾಂಚಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****881317/05/2022FPS****881317/05/20229006000017/05/2022
560300211058 Radhikabai - W/O ಶಿವರಾಜರಾವ ತಲವಾಡ ಎಮ ಭPHH(NK) / NCS------30000000-
560300211059 Anusaya Bai - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ತಾ ಭಲಕ್ಕಿ ತಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300211060 Sujata - W/O ಅಮ್ಬ್ರತ್ ತಲವಾಡ ಮ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300211657 Radha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕೇಶವ ಬಿರಾದಾರ 1 1 ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560300211707 Prayaga Bai - S/O ಮಾಣಿಕರಾವ ಹಾರ್ಕರ್ ಗಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300211799 Sujata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾಂತೇಶ ಪಾಟೀಲ ತಲವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300211827 Pooja Biradar - W/O ಮಾಧವ ಬಿರಾದಾರ 24 . ತಲವಾಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300211874 Varsha - W/O ರವಿಕಾಂತ 116 . ತಲವಾಡ ಎಂ PHH(NK) / NCS------60000000-
Top