REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135652 Najima Begum - S/O ಸಯೆದ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಅಲಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135778 Surayya Begum - W/O ಸಯೆದ್ ಸಿರಾಜ ೫/೩೧೨ ಭಾತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135842 Sulochana - W/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135963 Suhasini - W/O ಸತೀಶ ಮಡಿಕೆ 214/4 ಶಿವ ನಗರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136701 Sakhu Bai - S/O ಮೋಹನ ಚವಾನ್ 42 . ಭಾತಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/20223002000024/05/2022
560300136957 Archana - S/O ಕಲಪ್ಪಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾತಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300137752 Sangeeta - S/O ಮಾರುತಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137755 Sreedevi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****204017/05/2022FPS****204017/05/202212008000017/05/2022
560300137777 Shanta Bai - W/O ಸಾಯಬಾಣ್ಣ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/20223002000025/05/2022
560300138340 Navanita - D/O ಯಾಧವ್ ಕಾ೦ಬಳೆ ೨-೫೨ ಭಾತಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****204017/05/2022FPS****204017/05/20226004000017/05/2022
560300138443 Janakibayi - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಿಂದೆ PHH(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/20223002000019/05/2022
560300138647 Shankar - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಭಾಜಿ 203 PHH(NK) / NCS------30000000-
560300138983 ರಂಜನಾ - S/O ವಾಮನರಾವ 1-475/73 ಭಾತಂಬ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139069 Vijaylaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/20229006000024/05/2022
560300139248 Hidayath Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮೊದ್ ಜಾಫರ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139257 Savita - S/O ನಿವರತಿ ೧೮೪೧೧ PHH(NK) / NCSBiometric****177719/05/2022FPS****177719/05/20226004000019/05/2022
560300139259 Abeda Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ ಕಮಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139263 Kalavati - W/O ನಾರಾಯಣ್ ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139267 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ್ ಲದ್ದೆ PHH(NK) / NCSBiometric****204017/05/2022FPS****204017/05/20226004000017/05/2022
560300139268 Rashed Bi - W/O ಸಯೆದ್ ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯಾರ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/20226004000019/05/2022
560300139271 Beba - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರೇವಣಪ್ಪಾ 89 PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139272 Rubeena - S/O ಜಮೀರ್ ಖುರೇಷಿ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/202212008000024/05/2022
560300139273 Sheshabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಣಿಕ ಕಣ್ನುಗೊಳೆ 29NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139274 Pariyagabai - W/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ 3-16ಕೇ PHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/20223002000023/05/2022
560300139277 Jakera Begum - S/O ಅಮೀರೋದ್ದೀನ್ ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204021/05/2022FPS****204021/05/2022150010000021/05/2022
560300139279 Suglamma - S/O ಭೀಮ ರಾವ ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/20226004000024/05/2022
560300139280 Anuradha - W/O ಸಂತೋಷ ಕಾಳೆ ಹನುಮಾನ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/202212008000023/05/2022
560300139281 Mehmooda Begum Balloj - W/O ಅಜೇಮುದ್ದಿನ ಬಲ್ಲೋಜ ೨-೪೫೫ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139287 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೇಶ ಬಿರಾದಾರ ಭಾತಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****204025/05/2022FPS****204025/05/20226004000025/05/2022
560300139288 Damini - S/O ವೈಜಿನಾಥ ಭೋರಾಳೆ ೩೦೪ ಭಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139289 Nagamma - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಘಾಳೆ ೩-೩೩೧/ಏ PHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/202212008000024/05/2022
560300139290 Satybhamma - W/O ವೈಜಿನಾಥ ಭಾತಂಬ್ರಾ ದೇPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/20223002000021/05/2022
560300139294 Halima Silarsab Chinchole - S/O ಲಯಕ್ ಚಿನ್ಚೋಲೇ PHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/202212008000023/05/2022
560300139299 Sudharani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139302 Aswini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧನಾಜಿ ರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/20226004000024/05/2022
560300139303 ಬೇಬಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರೇವಣಪ್ಪಾ 89 PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139306 Praveen Begum. - S/O ಸಯೆದ್ ಇಮ್ದದ್ ಅಲಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139308 Jaishree - W/O ದೀಪರಾಜ 62/2 ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/20226004000023/05/2022
560300139312 Jagadevi - W/O ಜಗನಾಥ್ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಶಿವPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139314 Surekha - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸೊಲಾಪುರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****179925/05/2022FPS****179925/05/2022150010000025/05/2022
560300139316 Mahanada - D/O ಶಿವರಾಜ್ ಟೋಕರೆ ೫-೬೭ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139318 Bhagirati - W/O ಬಸವರಾಜ . ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾತಂಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/20226004000018/05/2022
560300139932 Usha Bai - S/O ಪ್ರಕಾಶ ಜಗತಾಪ ದೇವಿ ನಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139936 Chandrakala - S/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರ ೩೩೧-ಅ ಶPHH(NK) / NCSBiometric****204025/05/2022FPS****204025/05/20226004000025/05/2022
560300139976 Balika - S/O ಮಾಣಿಕಪಾ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560300140283 Samreen Begum - S/O ಮಕ್ಬೋಲ ಮಿಯಾ ಹಲಗರಾ ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140406 Sana Tabassum - W/O ಶಫಿ ಉದ್ದಿನ್ 2-305 ಲಾಖಂಗೊPHH(NK) / NCSBiometric****204022/05/2022FPS****204022/05/20226004000022/05/2022
560300140431 Anusuya - S/O ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ್ ೧/ಬ PHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/2022150010000023/05/2022
560300140461 Farahad Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಿಕ್ ಮಿಯ್ಯ ಮುಲPHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/20229006000023/05/2022
560300140496 Jyoti - S/O ವೈಜಿನಾಥ ಉಚ್ಚಾಟೆ ಭಾತಂPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/20226004000024/05/2022
560300140509 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ವಗ್ಗೆ 203 ಲಾಖಂಗವPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/20229006000021/05/2022
560300140518 Prabhavathi - S/O ತ್ರಮ್ಬಕಪ್ಪಾ ರಾಮಶಟ್ಟೆ PHH(NK) / NCSBiometric****204018/05/2022FPS****204018/05/202212008000018/05/2022
560300140546 Syeda Amena Begum - W/O ಸೈಯದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ #00 ಭಾತಂಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/20226004000023/05/2022
560300140591 Naziya - D/O ಸೈಯದ ಜಾವೀದ ೧-ಅ ಭಾತಂಬ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560300141469 Nazeeya Begum - W/O ನಬೀಸಾಬ್ ಬೆಗ ೧-೩೭೧ ನಿಯರ PHH(NK) / NCSBiometric****204025/05/2022FPS****204025/05/2022180012000025/05/2022
560300141470 Asma - S/O ಸಯೆದ ಜಲೀಲ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/2022150010000024/05/2022
560300141511 ಸವಿತಾ - S/O ರಘುನಾಥರಾವ ಕುಂಟಮಲಗೆ ರಜಪPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/202212008000024/05/2022
560300141523 Kalavati - S/O ನಾಗಪ್ಪ ಉಚಾಟೆ ೩೨೯ ಶಿವ ನPHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/20229006000023/05/2022
560300141526 Ambubai - S/O ಮಾಣಿಕ್ ಕಾವಳೆ ೨-೪-೩೧ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****204017/05/2022FPS****204017/05/20229006000017/05/2022
560300141538 Reshma - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮಡಿವಾಳ ೨/೧೭೭/೧PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141540 Kalavati - S/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ PHH(NK) / NCSBiometric****204017/05/2022FPS****204017/05/20229006000017/05/2022
560300141544 Suhasini - S/O ಶಿವರಾಜ ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾತಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141955 ಪ್ರಭಾವತಿ - S/O ಗುರಪ್ಪಾ ಉಚ್ಚಾಟ್ಟೆ ೬೫ ದೇPHH(NK) / NCSBiometric****166421/05/2022FPS****166421/05/202212008000021/05/2022
560300141972 Mahananda - S/O ಶಿವಬಶಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ . . NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142580 Phujiya Begum - W/O ಫಸಿವೊದ್ದೀನ್ ಶೈಕ ೮೮ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****204020/05/2022FPS****204020/05/2022150010000020/05/2022
560300142737 Laxmi - W/O ಶ್ರಿಕಾಂತ ವಂದೇ 322 # ಭಾತPHH(NK) / NCS------90000000-
560300142754 Mahalaxmi - S/O ಹಣಮಂತ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾತಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****204016/05/2022FPS****204016/05/202212008000016/05/2022
560300142819 Nagamma - W/O ಬಾಬುರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜನತಾPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/2022150010000024/05/2022
560300143050 Mallama - W/O ಮನ್ಮತಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾತಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143204 Shailaja Bhorale - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 2 ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143253 Jyoti - W/O ನಾಗೇಂದ್ರ ತಲವಾದೆ ಏಚ್.ನ.181PHH(NK) / NCS------120000000-
560300143832 Vijaykumar - S/O ಅಂತೇಶ್ವರ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300143839 Shilpaa - W/O ಅಂಬರೀಶ ಜವರ್ಗೇ 1/22 ಭಾತಂಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143870 Pratibha - W/O ರಮೇಶ . ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143887 Bipasha Begum - W/O ಪಾಶಾಮಿಯಾ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಬNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144053 Lalita - W/O ನಾಮದೆವರಾವ್ ೬೫ ಭಾತಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144056 Rizwana Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಹಲೀಂ - ಭಾತಂಬರ - PHH(NK) / NCS------60000000-
560300144172 Shivkanta - W/O ಧನರಾಜ ಕಾಪಸೆ ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144234 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ ಗಾಮಾ ಭNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144368 Vidhyavati - W/O ಶಿವರಾಜ್ ಭುರಾಳೆ ೧೪೯ ಭಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144439 Shahanaj Begam - W/O ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ ಭಾತಂಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/2022180012000023/05/2022
560300144508 Shiv Kumar - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಉಚ್ಚಾಟೆ ಭಾತPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/20229006000024/05/2022
560300144713 Savita - W/O ಧನರಾಜ ಬೀರಗೆ 133 . ಭಾತಂಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144714 Kanyakumari - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಬೀರ್ಗೆ ನಂದಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144751 Sangeeta Ladde - S/O ನಾಗಪ್ಪ ೫ - ೬೧ - ೧೨ ತಾ. PHH(NK) / NCSBiometric****204020/05/2022FPS****204020/05/2022180012000020/05/2022
560300144839 Anupama Parameshwara - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಮೇಶ್ವರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144901 Rukkamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು 40 . ತಾ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/202212008000024/05/2022
560300144903 Aasha - W/O ರವಿ ಕುಮಾರ ಮಾನೆ # 1 ಭಾತಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****179925/05/2022FPS****179925/05/20226004000025/05/2022
560300145175 Anusha - W/O ಅಶೋಕಕುಮಾರ ಗಾಮಾ ೧-೩೫ ಭಾತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145274 Bhagyashree - W/O ಅಶೋಕ ವಗ್ಗೆ #294/ಸೀ ಭಾತಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/20226004000023/05/2022
560300145320 Sanasulatana - W/O ಮೋಹಮದ ವಹೀದ 1 ಶಿವ ನಗರ ಭಾತPHH(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/20226004000018/05/2022
560300145331 Pooja - W/O ನಾಗೇಶ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/20229006000025/05/2022
560300145563 Umasri - S/O ಭೀಮರಾವ ಜಾಧವ ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204018/05/2022FPS****204018/05/20229006000018/05/2022
560300145666 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಂದರಸಿಂಗ 2-188 ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145769 Sujata - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭುರಾಳೆ ಬಸ್ವೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145782 Shwetanjali - W/O ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ 128 ಮೇನ್ ರೊಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145799 Vithalrao - S/O ರಘೋಬಾ ಕ.ಎಹ್.ಬಿ. ಕಾಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300148905 ಮಾಲನ್‌ ಬಿ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148906 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ಭತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148907 ರಾಜಶೇಖರ - ಭತಾಂಮ್ರAAY(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/2022200015000024/05/2022
560300148908 ಗಾಲೇಬ - ಭತಾಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/2022200015000019/05/2022
560300148909 ಸುನಿತಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****204020/05/2022FPS****204020/05/2022200015000020/05/2022
560300148912 ಯಾದವ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****204017/05/2022FPS****204017/05/2022200015000017/05/2022
560300148913 Laximibai - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/2022200015000024/05/2022
560300148914 ಶಕುಂತಲಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****166421/05/2022FPS****166421/05/2022200015000021/05/2022
560300148916 Mahananda - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//AAY(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/2022200015000024/05/2022
560300148917 premala - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****166421/05/2022FPS****166421/05/2022200015000021/05/2022
560300148918 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****166421/05/2022FPS****166421/05/2022200015000021/05/2022
560300148920 ದೇವಿದಾಸ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148923 ಸುನಿತಾ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/2022200015000024/05/2022
560300148924 Sarubai - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****166421/05/2022FPS****166421/05/2022200015000021/05/2022
560300148925 ಗಣಪತಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****204020/05/2022FPS****204020/05/2022200015000020/05/2022
560300148926 ಜನಾ ಬಾಯಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****204025/05/2022FPS****204025/05/2022200015000025/05/2022
560300148927 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****204017/05/2022FPS****204017/05/2022200015000017/05/2022
560300148928 ವೈಜಿನಾಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/2022200015000023/05/2022
560300148929 Shobha - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/2022200015000024/05/2022
560300148930 Nirmala - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/2022200015000023/05/2022
560300148932 ಮಂದು ಬಾಯಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148933 Sushila Bai - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****204020/05/2022FPS****204020/05/2022200015000020/05/2022
560300148934 ಭಾಗಿರಥಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148935 laxmi bai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148937 gundamma - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166421/05/2022FPS****166421/05/20223002000021/05/2022
560300148938 rukmini bai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/20223002000018/05/2022
560300148941 ಝರನಾಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300148942 ಜನ್ಬಾ ಬಾಯಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/20226004000023/05/2022
560300148943 hanima bi - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148945 sushila bai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148946 fatimabi - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148947 Nazmeen Begum - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204017/05/2022FPS****204017/05/2022150010000017/05/2022
560300148948 gangamma - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148949 ವೈಜಿನಾಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/20229006000019/05/2022
560300148950 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204018/05/2022FPS****204018/05/20226004000018/05/2022
560300148951 ದೇವಮ್ಮಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****204018/05/2022FPS****204018/05/2022200015000018/05/2022
560300148952 ಅನೀತಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148953 indramma - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/2022200015000024/05/2022
560300148955 ಚಿತ್ರಮ್ಮ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/20223002000024/05/2022
560300148956 Kamala Bai - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/2022200015000023/05/2022
560300148960 mahadu - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148961 ಮಹಾಮದ ಇಸೂಫ್‌ ಸಾಬ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****204016/05/2022FPS****204016/05/2022200015000016/05/2022
560300148962 baji rao - ಭತಾಮ್ರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148964 ದಶರಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/20226004000022/05/2022
560300148965 Mahananda Upahar - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****204020/05/2022FPS****204020/05/2022200015000020/05/2022
560300148967 ಉಧವರಾವ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/2022200015000024/05/2022
560300148968 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಭಾತಂಬಾರAAY(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/2022200015000024/05/2022
560300148970 ಕಾಶಮ್ಮ - ಭಾತಂಬಾರAAY(NK) / NCSBiometric****166421/05/2022FPS****166421/05/2022200015000021/05/2022
560300149159 Pyaranbi - W/O ಶೈಕ ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ 123 # ಭಾತPHH(NK) / NCSBiometric****166421/05/2022FPS****166421/05/20223002000021/05/2022
560300161118 ಬಾಬು ಸಿಂಗ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204025/05/2022FPS****204025/05/202212008000025/05/2022
560300161119 ದಿಲಿಪ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/2022200015000024/05/2022
560300161120 ಜೀಜಾ ಬಾಯಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/20226004000024/05/2022
560300161123 ಸನ್ ಬಾಯಿ - ಭತಾಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/20226004000019/05/2022
560300161124 Shakuntala Bai - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//PHH(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/2022150010000019/05/2022
560300161125 sharda bai - ಭತಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/202212008000019/05/2022
560300161126 ಧೊಂಡಿಬಾ ಭಾಳು ಮಾನಾಜಿ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//PHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/202212008000024/05/2022
560300161127 Laxmi Bai - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//PHH(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/202212008000019/05/2022
560300161128 Sarubai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166421/05/2022FPS****166421/05/202212008000021/05/2022
560300161129 ವಿಠಲ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300161130 jhara bai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161131 Vaijanta - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//PHH(NK) / NCSBiometric****204025/05/2022FPS****204025/05/202212008000025/05/2022
560300161132 Shkilaa - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/2022180012000022/05/2022
560300161133 ಮಹಮದ್‌ - ಭಾತಂಬರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204018/05/2022FPS****204018/05/20226004000018/05/2022
560300161134 ರಾಮ ದಾಸ - ಭಾತಂಭ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/20229006000024/05/2022
560300161135 GHUDU BEGA - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204017/05/2022FPS****204017/05/20223002000017/05/2022
560300161136 ಚಾಂದ - ಭತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/202212008000024/05/2022
560300161137 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಭತಾಮ್ರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300161138 ಪುಂಡಲಿಕ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//PHH(NK) / NCSBiometric****204020/05/2022FPS****204020/05/20223002000020/05/2022
560300161142 Gousiya Bee - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/2022150010000019/05/2022
560300161143 ನುಸದಬಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/2022150010000019/05/2022
560300161144 Maheboob Bee - ಭತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204016/05/2022FPS****204016/05/2022210014000016/05/2022
560300161145 ಹಜರ ಬಿ - ಭಾತಂಬರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166421/05/2022FPS****166421/05/2022180012000021/05/2022
560300161146 ಈಶ್ವರ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****166421/05/2022FPS****166421/05/2022150010000021/05/2022
560300161147 Gousha Bi - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560300161148 laxmi bai - ಭತಾಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****166421/05/2022FPS****166421/05/202212008000021/05/2022
560300161154 hema - ಭತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/20229006000023/05/2022
560300161158 ಬಸಯ್ಯ - ಭತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/20229006000023/05/2022
560300161159 gurunatha - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161160 malamma - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****204025/05/2022FPS****204025/05/20229006000025/05/2022
560300161161 ವೈಜಿನಾಥ - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****204016/05/2022FPS****204016/05/2022150010000016/05/2022
560300161162 ಬಸ್ವರಾಜ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204017/05/2022FPS****204017/05/20226004000017/05/2022
560300161163 Sangeeta - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****204020/05/2022FPS****204020/05/202212008000020/05/2022
560300161169 Sharada Bai - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ/PHH(NK) / NCS------90000000-
560300161170 Meenakshi - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161173 ಸಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179917/05/2022FPS****179917/05/2022150010000017/05/2022
560300161178 ಸುಭಾಷ್ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161179 babita - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/202212008000019/05/2022
560300161180 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/2022180012000019/05/2022
560300161181 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಭತಾಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/20223002000020/05/2022
560300161182 anapurna bai - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161183 ಶಿವ ರಾಜ - ಭಾಂತಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161184 ಮಲಿಕಾರಜುನ - ಭತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166421/05/2022FPS****166421/05/20229006000021/05/2022
560300161188 Sheshikala - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/20226004000018/05/2022
560300161190 ಬಾಲಾಜಿ - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161193 jainoddin - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161194 ಭೀವಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204016/05/2022FPS****204016/05/2022180012000016/05/2022
560300161195 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****204016/05/2022FPS****204016/05/20229006000016/05/2022
560300161196 Mangala Bai - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/2022200015000023/05/2022
560300161198 ಕಾಡಜಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/20229006000023/05/2022
560300161199 sarubai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161206 ಬಸಯ್ಯಾ - ಭಾತ್ರಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****204016/05/2022FPS****204016/05/202212008000016/05/2022
560300161207 ಸಂತೋಷ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161208 kalavathi - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161209 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161211 kamala bai - ಭಾತ್ರಂಬಾರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161212 Phula Bai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/2022180012000023/05/2022
560300161213 ಶ್ರೀಪತಿ ರಾವ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/20223002000024/05/2022
560300161214 sarubai - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161217 ಗಯಾ ಬಾಯಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161218 ಕಡಜಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166421/05/2022FPS****166421/05/20226004000021/05/2022
560300161220 mallamma - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161221 ರಾಜಪ್ಪ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161222 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/20223002000024/05/2022
560300161224 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161227 nagamma - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161228 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/20226004000024/05/2022
560300161231 bhagamma - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/20229006000023/05/2022
560300161232 Chatura - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/20226004000024/05/2022
560300161233 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300161234 Sharannamma - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//PHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/202212008000024/05/2022
560300161236 ಸಿದ್ರಾಮ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/2022150010000019/05/2022
560300161239 ವೀರಶೇಟಿ ಮಾಹರುದ್ರಪ್ಪಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161240 mahadevi - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161241 Archana - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161242 ಪ್ರಭು - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179917/05/2022FPS****179917/05/20229006000017/05/2022
560300161243 ಮೀನಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204018/05/2022FPS****204018/05/20229006000018/05/2022
560300161244 Shantabai - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/2022180012000023/05/2022
560300161245 ಅರವಿಂದ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161246 Naseem Begum - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/20229006000023/05/2022
560300161247 ಕೌರುನಿಶಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204018/05/2022FPS****204018/05/20229006000018/05/2022
560300161248 ನಾಡಾರ ಅಲ್ಲಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204018/05/2022FPS****204018/05/2022150010000018/05/2022
560300161249 Habiba Begum - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161250 ನವೀನ ಅಲ್ಲಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166421/05/2022FPS****166421/05/202212008000021/05/2022
560300161253 ಮಜರ ಅಲ್ಲಿ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****204016/05/2022FPS****204016/05/2022180012000016/05/2022
560300161257 ದಿಲೀಪ ಕುಮಾರ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/20229006000023/05/2022
560300161258 ರಾಜು ಕುಮಾರ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161259 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/20229006000023/05/2022
560300161260 ವೆಂಕಟ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161262 ಖಾಜಾ ಬೆಗಂ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/20226004000021/05/2022
560300161265 geeta - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161266 ನಂದುಬಾಯಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161267 pavan - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/20223002000024/05/2022
560300161268 ಸುರೇಕಾಂತ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161269 Fatima Bi - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****204020/05/2022FPS****204020/05/2022210014000020/05/2022
560300161270 ಸೈಜಾದಬಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/2022150010000023/05/2022
560300161271 sangita - ಭಾತಂಭ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300161272 Kamalabai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/202212008000024/05/2022
560300161273 ವಿಠಲ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161274 Mangalabai - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/202212008000024/05/2022
560300161275 ವಾಮನ ರಾವ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161276 ನಾಮದೇವ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/20226004000023/05/2022
560300161277 Rabiya Begum - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/202212008000024/05/2022
560300161279 ವಿಕ್ರಮೊದ್ದಿನ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/2022150010000023/05/2022
560300161281 savakata - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161283 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಭಾತಂಭ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/2022200015000023/05/2022
560300161284 Shilaa Bai - ಭಾತಂಬಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300161285 ಗುಂಡು ಸಿಂಗ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/20226004000024/05/2022
560300161286 ರತಣ ಸಿಂಗ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204016/05/2022FPS****204016/05/202212008000016/05/2022
560300161287 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161288 ರಾಜಪ್ಪ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/2022150010000022/05/2022
560300161290 sankar - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161291 Chandrakala - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/2022150010000019/05/2022
560300161292 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/202212008000024/05/2022
560300161293 ಇಂದುಮತಿ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/20226004000023/05/2022
560300161294 Iramma - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204016/05/2022FPS****204016/05/2022150010000016/05/2022
560300161295 ಮುಸ್ತಾಪ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/2022200015000024/05/2022
560300161296 Hameeda Begum - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/2022200015000023/05/2022
560300161297 ಖಲೀಲ್ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161298 nila bai - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161299 ಸತೀಶ್ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****204016/05/2022FPS****204016/05/2022150010000016/05/2022
560300161301 ವೆಂಕಟ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/20229006000024/05/2022
560300161302 SUBHASH - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161303 ಪುಂಡಿಲಿಕ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161304 ಸಿನಮ್ಮ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161305 ಸಲ್ಮ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/20229006000023/05/2022
560300161307 laleeta bai - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ/ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/2022200015000019/05/2022
560300161308 ನಿಸಾರಮಿಯಾ - ಭಾಂತಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/2022150010000024/05/2022
560300161309 ಬಾಬುರಾವ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161310 ತಂಗೆಮ್ಮ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/20223002000023/05/2022
560300161311 ಅಯೂಬ ಸಾಬ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/20229006000024/05/2022
560300161312 ಜಬ್ಬಾರ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/202212008000024/05/2022
560300161313 ಶಬ್ಬಿರ್‌ ಮಿಯ - ಭಾತಂಭ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161314 ವಿಠಲ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/20223002000024/05/2022
560300161315 ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/20226004000019/05/2022
560300161316 Kamalabai - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300161317 ಶಬ್ಬಿರ್‌ ಮಿಯ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/202212008000024/05/2022
560300161318 Malan Bi - ಭಾಂತಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166421/05/2022FPS****166421/05/20226004000021/05/2022
560300161319 ಮಹ್ಮದ್‌ . ಜಹಾಮರೋದ್ದೀನ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/2022200015000023/05/2022
560300161320 ಸುಭಾಷ್‌ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/20226004000019/05/2022
560300161321 ಫೈಜೊದ್ದಿನ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161322 Shobha - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204025/05/2022FPS****204025/05/2022150010000025/05/2022
560300161323 Zoharabi - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204016/05/2022FPS****204016/05/2022180012000016/05/2022
560300161324 ಚೋಟಿ ಬೀ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/20223002000024/05/2022
560300161325 ಅಂಬಾಜಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300161410 rihan bigan - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161420 Shahanurbi - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204020/05/2022FPS****204020/05/202212008000020/05/2022
560300161439 Sofiya Begam - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/2022150010000024/05/2022
560300161440 Jaibunnisa - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****204016/05/2022FPS****204016/05/20223002000016/05/2022
560300161443 Mangala - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161464 Khaironanisa - ಭಾತ್ರಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/2022180012000024/05/2022
560300161465 Jinat sajida - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300161720 Rihana begum - ಸಾ: ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/2022180012000024/05/2022
560300170495 ಜಗನಾಥ - ಭಾಂತಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170496 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ಭತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170497 ವೈಜಿನಾಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170498 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170499 ಶಿವ ರಾಜ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170500 ಪ್ರಕಾಶ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170501 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170502 ಬಾಬುಶೆಟ್ಟಿ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170503 ಧನ್ನರಾಜ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170504 kashinath - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170505 ಬಸವ ರಾಜ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170506 ಸಿದ್ರಾಮ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170507 ವಿಠಲ ರಾವ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170508 ಮಾಧವ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170509 ಬಸವಪ್ಪ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170510 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170511 ಗುರುನಾಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170512 ಸೂಲೊಚನಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170513 ಶಿವ ರಾಜ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170514 ಚಂದ್ರಯ್ಯ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170515 ಕಾಶಿನಾಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170516 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170517 ನಾಗನಥ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170518 ಗುರುನಾಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170519 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170520 ದನ್ನರಾಜ್‌ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170521 ಮಾದವರಾವ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170522 ಸೋಮಶೇಖರ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170523 ಧನ್ನರಾಜ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170524 babshetty - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170525 ಕಾಶಿನಾಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170526 ಶಿವರಾಜ - ಭಾತಂಬರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170527 ವೀರಯ್ಯಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170528 ಪ್ರಕಾಶ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170529 ವೈಜಿನಾಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170530 ಭಗವಾನ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170531 ಶಾಂತ್‌ವೀರ್‌ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170532 ಪ್ರಭುರಾವ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170533 ಮಧುಕರರಾವ್‌ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170534 ಶಿವರಾಜ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170535 ಬಸವರಾಜ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170536 ಮಹೇಂದ್ರಸಿಂಗ್‌ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170537 ಗುಲಾಮ ಹಬೀಬ್‌ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170538 ಸುನಿತಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170539 ಅಣ್ಣ ರಾವ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170540 ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಬಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170541 ಆನೀಲಕುಮಾರ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170543 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170544 ಆಮೀನಾ ಭೆಗುಮ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170545 Shivaraj - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170546 ಅರುಣಕುಮಾರ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170547 ಬಸವರಾಜ - bhatambraNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170548 ಸೈಯದ ಅಬ್ದುಲ ರಹಿಮ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170549 ಶಂಕರಪ್ಪ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178626 Wahidbegam w/o Shaik Ismail - ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182518 ಸುಮಿತಾ - ಭಾತ್ರಂಬಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300182556 Rukhiya bi machkuri - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204020/05/2022FPS****204020/05/20223002000020/05/2022
560300182571 Anusha bai - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/202212008000019/05/2022
560300182576 Ayesha - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182581 ಸುಕನ್ಯಾ ಬೈರಾಗಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166423/05/2022FPS****166423/05/20229006000023/05/2022
560300182603 Shaheen Begum - ಭಾತಂಬಾರAAY(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/2022200015000019/05/2022
560300182612 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ/PHH(NK) / NCS------60000000-
560300182617 Mahadevi - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/2022150010000019/05/2022
560300182644 SARIKA - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//PHH(NK) / NCSBiometric****204018/05/2022FPS****204018/05/2022180012000018/05/2022
560300182648 Niramala Bai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166421/05/2022FPS****166421/05/202212008000021/05/2022
560300182657 gouramma - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//PHH(NK) / NCSBiometric****204020/05/2022FPS****204020/05/20223002000020/05/2022
560300182663 ಫರೀದ ಸಾಬ ಏಕಂಬೆ - ಸಾ// ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182668 Ismalabi - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300182675 KANYA KUMARI - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****440418/05/2022FPS****440418/05/202212008000018/05/2022
560300182681 ಧಾನರಾಜ್‌ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300182685 Kavita - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/20223002000024/05/2022
560300182778 ಉತಮ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ಸಾ// ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560300182798 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ.ಬೀದೆರPHH(NK) / NCSBiometric****204018/05/2022FPS****204018/05/2022150010000018/05/2022
560300182807 ರಾಜಕುಮಾರ ಸಿತಾರೆ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300182843 Nurain Begama - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204025/05/2022FPS****204025/05/2022180012000025/05/2022
560300182853 ಸುಂದ್ರಮ್ಮಾ ಹ್ಯಾಳು - ಸಾ// ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****204018/05/2022FPS****204018/05/2022180012000018/05/2022
560300182869 Sangamma - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/202212008000019/05/2022
560300182873 ಶಾರದ ಬಾಯಿ ಗಾಮಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204020/05/2022FPS****204020/05/20229006000020/05/2022
560300182897 ನರಸಿಂಗ್‌ ಕಾವಳೆ - ಸಾ// ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/202212008000024/05/2022
560300182902 Ruksana Begum - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****204017/05/2022FPS****204017/05/20229006000017/05/2022
560300182969 Neha Samreen - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182974 Godavari - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300182981 ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಧೆ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204017/05/2022FPS****204017/05/2022180012000017/05/2022
560300183007 SARAJANA - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300183010 ಬಸವರಾಜ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185144 ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್‌ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185209 ಶಿವರಾಜ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185243 ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಡಿವಾಳ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185418 ಸೋಮನಾಥ - ಜಾಐಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186004 BHAGAMMA W/O GUNDAPPA - ಸಾ: ಭಾಂತಬ್ರಾ ಥಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186023 sarsavti s/o marudrappa - ಸಾ: ಭಾಂತಬ್ರಾ ತಾ: ಬಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300187608 tulasi ram - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ/PHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/20223002000024/05/2022
560300187631 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜು ಬಿರಾದಾರ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/202212008000024/05/2022
560300188787 Shantveer s/o Basavannappa - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189137 ಶಿವರಾಜ - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189390 ಸುರೇಶ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****166421/05/2022FPS****166421/05/2022180012000021/05/2022
560300189765 Kalavati W/o Guruchandra - ವೀಳಾಸ:ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189828 Gurunath S/o Kashappa - ವೀಳಾಸ:ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189829 GULAM SUBHAN GULAM AHMAD - ವಿಳಾಸ: ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189830 Manmatayya S/o Guralingayya Sw - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189832 Digamber S/o Shivram - ವೀಳಾಸ:ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-