REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135579 Mahadeevi Gama - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135760 Shridevi - S/O ಜೆಟ್ಟಪ್ಪಾ ೨/೩೪೬ ಚರ್ಚ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135846 Shantamma Tokare - W/O ಧನರಾಜ ಟೋಕರೆ ೮೬/೨ ಅಲ್ಲಮ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300138379 Anushaya - S/O ಮಾಣಿಕ್ ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/202212008000018/05/2022
560300138917 Raj Kumar - S/O ಬೀಮರಾವ 242 ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139246 Shakilabi - S/O ಆಜಂಸಾಬ ರಂಜಾನವಾಳ #00 ಭಾತಂPHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/2022150010000020/05/2022
560300139249 Jagdevi - W/O ರಘುನಾಥ ಗಾಮಾ ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/202212008000020/05/2022
560300139250 Ameena Begum - S/O ಗುಲಾಮ್ ಅಹೆಮೆದ್ ಭಾತಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/2022180012000024/05/2022
560300139252 Rasikabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ರಾವPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/20226004000021/05/2022
560300139256 Sonali - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿಗಂಬರ PHH(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/202212008000018/05/2022
560300139258 Vasimabi - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ ೮೪ PHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/2022150010000025/05/2022
560300139260 Kalavati - W/O ಅಣ್ಣಾರಾವ್ ೧೫೨/೧ ಭಾತಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560300139261 Afsar Begum - S/O ಅಬ್ದುಲ ಜಲೀಲ ಸಾಬ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/20229006000021/05/2022
560300139262 Shifa Maryam - S/O ಶೈಕ ಅಬ್ದುಲ ಜಲೀಲ ಸಾಬ 181 PHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/202212008000021/05/2022
560300139270 Taranum - S/O ಬಡೆ ಸಾಬ್ ೨-೪೭೬ ಭಾತಂಬ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139275 Rafiya Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶುಕುರಸಾಬ್ PHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/2022150010000025/05/2022
560300139276 Lalita - S/O ಗೋವಿಂದರಾವ ಕುಟಮಲ್ಗೆ ಭಾತPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139284 Shobhavathi - S/O ಮಹಾದಪ್ಪಾ ಟೋಕರೆ ೫೪ ನಿಯರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139286 Khatija B - W/O ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ ಭಾತಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/20226004000018/05/2022
560300139293 Sheelabai - S/O ಬಸವನಪ್ಪ ಕೆಷ್ಕರ ಭಾತಂಬ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139295 Muni Bi - W/O ಶೈಕ ಯಾಸೀನ್ # . PHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/202212008000020/05/2022
560300139296 Parveenbee - S/O: ಅಲ್ಲಾಬಕಾಶ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139297 Sahajahan Beguma - W/O: ಮಹಮದ್ ಸಿಕಂದರ್ ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/20229006000022/05/2022
560300139298 ರಾಸತಬೀ - W/O ಖಾಜಾ ಮೈನುದ್ದೀನ್ ೨೧೩ ಭಾತPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139301 Jubeda Begama - W/O ಸಲಿಂ ಸಾಬ್ ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139304 Shivashankar - S/O ಪ್ರಭು ರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/20226004000021/05/2022
560300139305 Nasrin - W/O ಅಬ್ದುಲರುಫ್ ಕುರೆಸಿ . . PHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/20229006000020/05/2022
560300139310 Jagdevi - W/O ರವಿ . . ನಿಯರ್ ಬಸವೇಶ್ವರ PHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/202212008000020/05/2022
560300139311 Fatharubi - W/O ಸಮೀರ ರಶೀದ #00 ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139914 Chanchala Bai - S/O ರಮೇಶಲಾಲ ಚೋಪಡಾ ೫-೬೫-ಎಉ ನPHH(NK) / NCSBiometric****204017/05/2022FPS****204017/05/202212008000017/05/2022
560300139929 Pavitra - S/O ಶಿವರಾಜ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾತಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139931 Afshan Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ ಗುಲಾಮ್ ಸೇರಿಕಾರ 99PHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/202212008000024/05/2022
560300139933 Santoshi - S/O ಶಿವರಾಜ ಕಾಪಸೆ ೧೫೦ ಬಸವ ನಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139965 Laxmibai - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಾರಾಮುಂಗೆ ೨NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300140197 ಶಿಲ್ಪಾ - W/O ಶಿವ #00 ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/20226004000021/05/2022
560300140285 Chand Bee - S/O ಶೈಖ್ ಖಲೀಲ್ ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/20229006000024/05/2022
560300140299 Chandramma - S/O ಬಬುಶಟ್ಟಿ ೧-೧೨೬ ಭಾತಂಬ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140342 Prabhavati - S/O ಮಧುರಾವ್ ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300140409 Tasaleem Begum - S/O ಗುಲಾಮ್ ಹಬೀಬ್ ಭಾತಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/20229006000021/05/2022
560300140476 Joti - W/O ಶಿವ್ ಕುಮಾರ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/2022150010000025/05/2022
560300140517 Kerabai - S/O ವಿಶ್ವಂಭರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ . . PHH(NK) / NCS------240000000-
560300140590 Jyoti - S/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/20229006000018/05/2022
560300140598 Najiya - W/O ಮುಸ್ತಫಾ . . PHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/20229006000021/05/2022
560300140606 Tamiza Begum - W/O ಪಿಯರ್ ಪಾಶಾ # # ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/20226004000020/05/2022
560300141450 Shabana Begum - S/O ವಸಿಯೋದ್ದೀನ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141455 Noorjahan Begum - S/O ಸಯೆದ್ ಅಹ್ಮೆದ್ ಅಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/202212008000021/05/2022
560300141490 Suhasini - S/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಭಾತಂಬ್ರ ೨PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141512 Kavita - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಖಾರಬೆ ೧೬೮ ಭಾತಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141519 Lalitabai - S/O ಬಾಬುರಾವ ಭಾತಂಬ್ರಾ ೨೫PHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/20226004000025/05/2022
560300141527 Nusrat Begum - W/O ಖಲಿಲ ಅಹ್ಮೆದ ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300141528 Sangeeta - S/O: ಮನೋಹರ್ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141539 Anita - W/O ಸಂದೀಪ ಮೆಹತ್ರೆ ಭಾತಂಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/2022150010000020/05/2022
560300141543 Mahadevi - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141547 Haji Banu - S/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಸಿರಾಜ್ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141969 Vimalabai - W/O ನಾಗನಾಥ ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/20229006000020/05/2022
560300142172 Pragati - W/O ಸುರೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಭಾತಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142389 Anita - S/O: ತುಳಸಿರಾಮ ಮೆಹತ್ರೆ ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142469 Nadera - W/O ಮಕಮುದ್ದೀನ 17 . ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/202212008000020/05/2022
560300143102 Janabai - W/O ಗೋವಿಂದ ಕಳಸದಾಳೆ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/202212008000022/05/2022
560300143311 Vaishala - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಗಬಾಳೆ # ನಿಯರ ಭವಾನPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/202212008000022/05/2022
560300143454 Sadhana - S/O ಗೊರಕನಾಥ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾತಂPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/20229006000024/05/2022
560300143565 Gandamma - W/O ಬಾಬುರಾವ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143783 Padmavati Tokare - W/O ಸೋಮಶೇಖರ್ ಟೋಕರೆ ೨೪೩-೨ ಭಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143848 Salma Begum - W/O ಗುಲಾಮ್ ಆಯುಬ ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/202212008000024/05/2022
560300144466 Munni Bee - W/O ಶೈಕಹಾಜಿ 83 ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾತಂPHH(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/202212008000018/05/2022
560300144519 Ashwini - S/O ಶಿವರಾಜ ೪೯೬/೧೫೬ ಭಾತ೦ಬ್ರಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144609 Sugamma - W/O ಬಸವರಾಜ ಧಬಾಲೆ ೧-೪೭ ಭಾತಂಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144763 Jyoti - S/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಬೀರಿಗೆ - - ಭಾತPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/2022150010000022/05/2022
560300144767 Krishna Devi - D/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸುತಾರ್ . . ಭಾತಂPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/2022150010000025/05/2022
560300144803 Parveen Begum - W/O ಎಮ್ ಡಿ ಆರೀಫ್ ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/202212008000020/05/2022
560300144844 Rani - W/O ಸೋಮಶೇಖರ ವೀರಭದ್ರೆಶ್ವರ PHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/202212008000021/05/2022
560300144864 Yasmin Begam - W/O ಸಯೆದ್ ಅಶ್ಫಾಕ ಭಾತಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/2022150010000024/05/2022
560300144865 Sulochana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/20229006000024/05/2022
560300144866 Shahin Begum - W/O ಸಯೆದ್ ಮಕ್ಸೋದ ಅಲಿ ಭಾತPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/2022210014000024/05/2022
560300144946 Naushin Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾರೀ 5/40 ಅನಂದವಾPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/2022150010000021/05/2022
560300144953 Taslim - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ ಡಿ ಶಫೀಉದ್ದೀನ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145186 Satya Bhama - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಉಪಹಾರ್ ಭಾತಂPHH(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/20223002000018/05/2022
560300145262 Kulkarni Sudhakar - S/O ಕೊಂಡೋಪಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಭಾತಂಬ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145305 Shabana - W/O ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/20229006000020/05/2022
560300145318 Kalamma - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ೧೪೨ ಭಾತಂಬ್ರಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145319 Nafisa Begama - S/O ಗುಲಾಮ್ ಮಹೇಮುದ ಭಾತಂಬ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145324 Nagamma - W/O ಮನೋಹರ್ ೧-೧೨೬ ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/2022180012000024/05/2022
560300145326 Nayana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜ್ ಕುಮಾರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145328 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾತPHH(NK) / NCS------30000000-
560300145418 Bilqies Begum - D/O ಸಯೆದ್ ಮತೀನ ಅಲಿ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/20226004000024/05/2022
560300145419 Megha - W/O ಅಮೊಲ #331 . ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****166421/05/2022FPS****166421/05/202212008000021/05/2022
560300145421 Pooja - W/O ಉಮಾಕಾಂತ ಜಂತಾ ನಗರ ಭಾತಂPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/20229006000024/05/2022
560300145422 Jyoti - W/O ಜಗದೀಶ ನೆಳಗೆ 2-479 . ಜಂತPHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/20229006000020/05/2022
560300145655 Shantamma - W/O ಕಮಲಾಕಾರ ಘಾಳೆ ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300145683 Shashikala - W/O ಜಗನಾಥ್ ೯೯೯೯ ಭಾತಂಬ್ರಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145756 Sunita - W/O ರಮೇಶ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾತಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145863 Rangamma - S/O: ಶಿವರಾಜ ಮದಕಟ್ಟೆ ಸ್ತ ಗೊಂಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300148911 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148919 laxmi bai - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/2022200015000022/05/2022
560300148921 Kastura Bai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/20226004000022/05/2022
560300148936 Ratanabai - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/2022200015000018/05/2022
560300148939 Nagamma - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148954 ಸಂಗಮ್ಮ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148957 ಸುಶಿಲಮ್ಮ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/20229006000024/05/2022
560300148958 ಸೂರಯ್ಯ ಭಾನ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148963 ಝರೆಪ್ಪಾ - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/20226004000020/05/2022
560300148969 Siddamma - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/2022200015000020/05/2022
560300148972 jarinabi - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148974 ನಾಗನಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/2022200015000024/05/2022
560300148975 ಶಿವ ರಾಜ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/2022200015000024/05/2022
560300148976 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/2022150010000024/05/2022
560300148977 anusha bai - ವಿಳಾಸ: S/o ಬಾಪುರಾವ, ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300148979 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ/AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148981 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148982 Rayabayi - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/20226004000024/05/2022
560300148983 ಧನರಾಜ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148985 Shobha - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//AAY(NK) / NCS------200000000-
560300148986 ದೀಪಕ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148987 Shakuntala - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/2022200015000025/05/2022
560300148988 Bharat Bai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/20229006000021/05/2022
560300148990 ಮಾಹದೆವಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/20223002000021/05/2022
560300148991 ಮಚಿಂದ್ರ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148992 ಮಲಿಕಾರಜುನ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148993 ಪುತಳಾ ಬಾಯಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148994 Vimala Bai - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/2022200015000022/05/2022
560300148995 ಆಭಂಗ ಅಮ್ರತರಾವ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148996 ಬಳಿ ರಾಮ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/20226004000024/05/2022
560300148997 Padmin Bai - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/2022200015000021/05/2022
560300148998 Kanatabai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/20226004000025/05/2022
560300148999 ಗೌತಮ್‌ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149000 ಧನ ರಾಜ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149001 ತುಳಸಿರಾಮ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/2022200015000024/05/2022
560300149003 Shridevi - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/2022200015000025/05/2022
560300149004 shmim begum - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149005 Sunita - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/2022150010000021/05/2022
560300149006 ಶಿವ ರಾಜ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149007 ಜಗನ್ನಾಥ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/2022200015000021/05/2022
560300149008 Shilpa - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****204020/05/2022FPS****204020/05/2022200015000020/05/2022
560300149009 bandamma - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/20223002000025/05/2022
560300149010 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/2022200015000020/05/2022
560300149011 Laxmi Bai - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/2022200015000020/05/2022
560300149012 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/2022200015000021/05/2022
560300149014 Surekha - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/202212008000025/05/2022
560300149015 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/2022200015000021/05/2022
560300149016 Hajrath Bee - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149017 ಬಾಲೆ ಸಾಬ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149018 Sabera Begum - ಭಾತಂಬಾರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149019 ಧನರಾಜ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149020 ರಜಾಕ ನಿಯ್ಯ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/2022200015000024/05/2022
560300149021 ಪುಂಡಿಲಿಕ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/2022200015000024/05/2022
560300149024 ಪ್ರಕಾಶ - ಭಾತ್ರಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/20223002000022/05/2022
560300149027 Kamalabai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204019/05/2022FPS****204019/05/20226004000019/05/2022
560300149030 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ - ಭಾತ್ರಂಬಾರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149031 Sarswati - ಭಾತ್ರಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/20226004000024/05/2022
560300149032 Shakuntalaa Bai - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/2022200015000022/05/2022
560300149041 ಬಸವರಾಜ - ಭಾತ್ರಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/20223002000022/05/2022
560300149042 ಮೇಹಮೂಡ ಮಿಯ - ಭಾತ್ರಂಬಾರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149044 ವಾಮನ ರಾವ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/2022200015000021/05/2022
560300149052 shalika - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/2022200015000021/05/2022
560300149055 ಮೇಹತಬ ಸಾಬ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149068 Satyabhama - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/2022200015000025/05/2022
560300161122 mangala bai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/20223002000024/05/2022
560300161139 ಮಹಾಮದ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/20229006000020/05/2022
560300161149 nirmala - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/20226004000020/05/2022
560300161150 Lalita - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/2022150010000021/05/2022
560300161151 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ಬಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/2022200015000021/05/2022
560300161153 nurhaha - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/2022150010000020/05/2022
560300161166 Sridevi - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161167 bandemma - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/2022150010000020/05/2022
560300161186 prabhavati - ಭತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/20229006000020/05/2022
560300161187 Sangamma - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/2022180012000024/05/2022
560300161189 Laxmi Bai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/2022240016000018/05/2022
560300161191 Maleeka Begum - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/2022180012000021/05/2022
560300161192 sushma - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/2022180012000020/05/2022
560300161197 indumati - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/202212008000018/05/2022
560300161200 Krahna Bai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/20226004000018/05/2022
560300161201 Ushabai - ಭಾತ್ರಂಬಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300161202 Barathabai - ಭಾತ್ರಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/2022300020000020/05/2022
560300161203 kavita - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/2022150010000020/05/2022
560300161204 laxmi bai - ಭಾತ್ರಂಬಾರAAY(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/2022200015000021/05/2022
560300161205 Mandodhari - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/20229006000018/05/2022
560300161210 Sangeeta - ಭಾತ್ರಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/2022150010000021/05/2022
560300161216 Premala - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161223 laxmi bai - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/20226004000018/05/2022
560300161225 Suganabai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/202212008000018/05/2022
560300161226 Ambubai - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/20229006000024/05/2022
560300161229 bandemma - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/2022150010000021/05/2022
560300161230 parbha vati - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/20229006000021/05/2022
560300161235 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/20223002000021/05/2022
560300161238 jana bai - ವಿಳಾಸ: ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/2022150010000022/05/2022
560300161251 Raphadbee - BhatambraPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/2022150010000024/05/2022
560300161252 Mohammedi Begum - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/202212008000018/05/2022
560300161278 ಮಹಮದ ತಲೀಬ ಪಟೀಲ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161280 ಸೈಯದ್‌ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/2022200015000022/05/2022
560300161282 ರಫದ ಬೇಗಂ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/20229006000018/05/2022
560300161289 Rajamma - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161300 Sayed Bee - ಭಾತಂಭ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/2022200015000024/05/2022
560300161306 Anusaya - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/2022200015000018/05/2022
560300161326 Sofiyabee - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/20223002000020/05/2022
560300161328 ಕೇಶ ರಾವ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161329 ಮೊನೊಹರ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/20229006000025/05/2022
560300161330 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161331 ಸುಂದರ ಬಾಯಿ - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161332 ವಸಂತ - ಭತಾಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/20226004000025/05/2022
560300161333 ಸಂಬಾಜಿ ಗೋಪಾಳರಾವ - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161334 Mina Bai - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/2022150010000022/05/2022
560300161335 ರಾಣಬಾ - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161336 ಸಂಬಾಜಿ - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161337 ಸುರೇಖಾ - ಭಾತಂಬರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161338 bhagvan - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/20223002000024/05/2022
560300161339 ವಂಕಟ - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/20226004000024/05/2022
560300161342 Mukta Bai - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300161343 ಅಶೂಕ - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/202212008000021/05/2022
560300161344 ಇಸಾಮೋದ್ದಿನ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/20226004000024/05/2022
560300161345 ಮೌಲಾನ್‌ - ಭತಾಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161346 ನಾಗನಾಧ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/20226004000025/05/2022
560300161347 Lalitabai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/20229006000022/05/2022
560300161348 ಜನಾರ್ಧನ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161349 ವೈಜಿನಾಥ - ಭಾಂತಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161350 Mahadevi - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/2022180012000024/05/2022
560300161351 Sultana Begum - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/202212008000022/05/2022
560300161352 ಶೋಭಾವತಿ - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/202212008000022/05/2022
560300161353 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/20226004000025/05/2022
560300161354 Chandrakala - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161355 ರಮೇಶ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/202212008000025/05/2022
560300161356 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/20229006000022/05/2022
560300161357 sangeeta - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/2022150010000022/05/2022
560300161358 Haleema Begum - ಭತಾಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/20226004000024/05/2022
560300161359 Seena Bai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/2022150010000022/05/2022
560300161360 Kalavati - ಭಾತಂಬರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300161361 Nirmala - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161362 ತುಕಾರಾಮ - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161363 ವಿಶಾಲ - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161364 Shantamma - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161365 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/20226004000022/05/2022
560300161366 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161367 ಬಂಡೆಪಾ - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161368 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಭಾತಂಬರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/202212008000024/05/2022
560300161369 ಸುರೇಶ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ/PHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/2022150010000025/05/2022
560300161370 Puthalamma - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/20229006000022/05/2022
560300161371 Indra Bai - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/202212008000022/05/2022
560300161372 ratanamma - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161373 ಗಣೇಶ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/20226004000025/05/2022
560300161374 ಸುವರ್ಣಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161375 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/20229006000022/05/2022
560300161376 ಉದಯ ಕುಮಾರ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161377 ತುಕಾರಾಮ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161378 ವೈಜಿನಾಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/20226004000022/05/2022
560300161379 ಪುಂಡಲಿಕ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/20226004000022/05/2022
560300161380 Shobhavati - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161381 ಹಣಮಂತ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/202212008000025/05/2022
560300161382 ಸರಸ್ವತಿ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/20226004000025/05/2022
560300161383 ನಾನಾ ಬಾಯಿ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161384 ಅರುಣಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/2022150010000025/05/2022
560300161385 vimala bai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161386 ರಾಮದಾಸ್‌ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/20229006000021/05/2022
560300161387 KAMALAMMA - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/20223002000024/05/2022
560300161388 ಉಷಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/202212008000022/05/2022
560300161389 Jaishree - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/202212008000025/05/2022
560300161390 Prabhavati - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/2022150010000022/05/2022
560300161391 Chandramma - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161392 manika bai - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/20223002000024/05/2022
560300161393 ಚಿತ್ರಮ್ಮ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166421/05/2022FPS****166421/05/20223002000021/05/2022
560300161394 Sunita - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166421/05/2022FPS****166421/05/2022150010000021/05/2022
560300161395 ಸುಂದ್ರಮ್ಮ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161396 ನೀಲಮ್ಮ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161397 ಜೈರಾಮ - ಭಾತಂಬಾರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300161398 Mahananda - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/202212008000025/05/2022
560300161399 ದೇವಿಂದ್ರ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/202212008000021/05/2022
560300161400 CHADRAMMA - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/202212008000021/05/2022
560300161401 ರಾಮಣ್ಣ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/202212008000021/05/2022
560300161403 Pushpavati - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/2022180012000025/05/2022
560300161404 Jijabai - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161405 ಅಣೆಪ್ಪ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/20223002000025/05/2022
560300161406 Mumtaj Bee - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/2022240016000022/05/2022
560300161407 Bismilla Begum - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/20229006000024/05/2022
560300161408 ಅಲ್ಲಾವೊದ್ದಿನ್ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/202212008000018/05/2022
560300161409 ನಾಗಪ್ಪ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161411 ರಾಜಕುಮಾರ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161412 ಬಕ್ಕಂ ಪ್ರಭು - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//PHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/20229006000021/05/2022
560300161414 Sarshuti - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/20229006000025/05/2022
560300161415 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/20226004000021/05/2022
560300161416 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/2022180012000021/05/2022
560300161417 Preeti - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/20229006000021/05/2022
560300161418 ಮಹಾ ತಬಾ ಸಾಬ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161419 ಚಾಂದ ಸಾಬ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/202212008000025/05/2022
560300161421 Laxmi - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/20229006000024/05/2022
560300161422 ಬಾಲಾಜಿ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161423 Zangamma - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/2022150010000025/05/2022
560300161424 ಭೀಮರಾವ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405424/05/2022FPS****405424/05/202212008000024/05/2022
560300161425 Keshar Bai - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/20223002000021/05/2022
560300161426 niramal - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/202212008000025/05/2022
560300161428 Sumitra - ಭಾತಂಬಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300161429 laximi bai - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161430 Vijaylaxmi - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/2022150010000018/05/2022
560300161431 ಮಾಲಯ್ಯ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/20229006000021/05/2022
560300161432 ಆಕ್ಬರ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405425/05/2022FPS****405425/05/202212008000025/05/2022
560300161433 ಬೇಗಂ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/20226004000021/05/2022
560300161434 ಶಕೌತ ಮಿಯ್ಯಾ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161435 ಸೈ ಮುಜಾ ಹೀದಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161436 ಮಹಮದ ನೂರ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/20229006000018/05/2022
560300161437 Gausia Bee - ಬಸಿರ ಕಾಲೊನಿ ಮನೆ ಸಂಖೆ 2-250 ಭಾತPHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/20226004000020/05/2022
560300161438 Sajeeda Begum - ಭಾತಂಬಾರAAY(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/2022200015000018/05/2022
560300161441 Khamarunisha - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300161442 Billkis - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****405418/05/2022FPS****405418/05/2022150010000018/05/2022
560300161444 basama - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161445 ಯುವರಾಜ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/20229006000021/05/2022
560300161446 ವೈಜಿನಾಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405422/05/2022FPS****405422/05/20226004000022/05/2022
560300161447 ಸಗಮಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300161448 ಸತ್ಯವತಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****405421/05/2022FPS****405421/05/2022200015000021/05/2022
560300161449 ಧನರಾಜ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS-----