REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
520200453288 Usha Bai - W/O ಮಹೇಂದ್ರ ವಾಘರಾಜ ಭೀಮ ನಗರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300135847 Jagadevi - S/O ನಾಗಪ್ಪಾ ವಗ್ಗೆ ೨೯೪/ಸಿ ಅಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135969 Veeramma - W/O ರಾಜಶೇಖರ ಮಾಲಿಪಾಟಿಲ ೩-೫೭ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136293 Ranjata - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 295 ಭೀಮ್ ನಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300136605 Sevanta - S/O: ವಿಠಲ ಅಟ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಥಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/202212008000024/05/2022
560300136700 ಅನೀತಾ - W/O ಶಿವರಾಮ 1 ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20226004000024/05/2022
560300137692 Laximi - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****179923/05/2022FPS****179923/05/20223002000023/05/2022
560300138043 Samudra Bai - W/O ರಾಮಾ ಲಿಮ್ಬುರೆ ೩-೩೨೧ ಭೀಮPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20226004000024/05/2022
560300138589 ಗೀತಾ ಬಾಯಿ - S/O ನಾಮದೆವರಾವ ಮೆಹತ್ರೆ ಧನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139185 Malnbai - W/O ಭಿಕು ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20223002000024/05/2022
560300139219 Gangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಿಮಣ್ಣ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/2022150010000024/05/2022
560300139220 Radhika - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139243 Shilpa - W/O ಶಿವಶಾಂತ ಕುಮಾರ #2-238 ಭಾತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139245 Nirmala - W/O ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139247 Shilpa - S/O ವೈಜಿನಾಥ ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾತಂPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/202212008000024/05/2022
560300139251 Tejamma - W/O ಮಾಧವರಾವ ಗುಬ್ಬೆ ೧೫೫ ಭಾತಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139253 Nilavati - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ನ೦ಜಿರೆ ಭಾತಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560300139264 ಅಂಬಿಕಾ - W/O ಭರತ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139265 Eramma - S/O ಶಂಕರ ಭಾರ್ಸಂಗೆ ಭಾತಂಬ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139266 Mahananda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139269 Sushilamma - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139282 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ - W/O ಅಂಬ್ರೆಷ ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20229006000024/05/2022
560300139283 Vijayalaxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139285 Bharat Bai - W/O ಧುಳಪ್ಪ ಟೋಕರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20226004000024/05/2022
560300139291 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜು ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾತಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139292 Arifa Kotgade - S/O ಹಣ್ಣನ್ ಕೋಟಗಡೆ # # ಭಾತಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139300 Rangu Bai - W/O: ಶ್ರೀ ರಾಮ ತಾಲೂಕ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139307 Kavita - W/O ಶಿದ್ರಾಮ ೧೪೯/೧ ಭಾತಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/2022150010000024/05/2022
560300139309 Suraj Bai Chopda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಯಚಂದ ಚೋಪ್ದಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139313 ಸಪ್ನಾ - S/O ಧನರಾಜ ಬಿರಾದಾರ ೪/೫೨/೫ ಬಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139315 Punyavathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139317 Nagin - S/O ಉಮಾಕಾಂತ ಮಾನೆ ಭಾತಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139319 Nirmala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀಠಲ ಖಂಡೋಜಿ ಭಾತಂಬ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139934 Rayeesa Begum - S/O ಅಬ್ಧುಲ್ ಗಫ್ಫಾರ್ ಹಲಗರಾ ೧೧PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139935 Nirmala - S/O ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪಾ ಗಾಮಾ ಬಸವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140021 Gangmma - W/O ಶಿವರಾಜ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300140176 Jabeen Begum - S/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಜ್ಜಾಕ್ 29/4 PHH(NK) / NCSBiometric****179919/05/2022FPS****179919/05/2022180012000019/05/2022
560300140240 Asharani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷಮಣ ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140295 Parveen Sultan - W/O ಶಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ PHH(NK) / NCSBiometric****179923/05/2022FPS****179923/05/202212008000023/05/2022
560300140356 Mangala - S/O ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300140403 Nasrin - S/O ಅಜಿಜಮಿಯ್ಯ್ಯಾ ಭಾತಂಬ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20229006000024/05/2022
560300140432 Reshma - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ಚವಾಣ್ ಭಾತಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140459 Siddamma - S/O ಪ್ರಭುಷಟ್ಟಿ ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140478 Rajashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140506 Sagita - S/O ವಸಂತರಾವ್ ಭಾತ೦ಬ್ರಾ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****179921/05/2022FPS****179921/05/2022150010000021/05/2022
560300140549 Jyoti - W/O ರಾಜು #135/1 ನಿಯರ ವೀರಭದ್ರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300140552 Sharadabai - S/O ವೈಜಿನಾಥ ಡಿಗ ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/202212008000024/05/2022
560300140555 Kalavati - S/O ಖಂಡಾಪ್ಪ ಭುರಾಳೆ ಭಾತಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/202212008000024/05/2022
560300140729 Sarswati - W/O ಗದಗೆಪ್ಪ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300141391 Priya - S/O ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಮಸ್ತಕರ ೪೨-೧ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300141407 Alka - W/O ಗುಂಡೆ ರಾವ್ ೧-೧೭೬ ಭಾತಂಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****179920/05/2022FPS****179920/05/20229006000020/05/2022
560300141420 Shalubai - S/O ಮಾಧವರಾವ ಬಿರಾದರ ಭವಾನಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****179923/05/2022FPS****179923/05/20229006000023/05/2022
560300141454 Yasmeen Begum - S/O: ಯೌಸುಫ್ ಡರಾಜ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141496 ಜಯಶ್ರೀ ಹಲಗೆ - W/O ಸಂಜಿವಕುಮಾರ ಹಲಗೆ ೨/೩೪೪/ಸಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300141500 Khairunnisa - S/O ಗಫೂರ್ ಸಾಬ್ ವೀರಭಾದ್ರೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560300141515 Archana - W/O ಶ್ರೀಪತಿ ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20226004000024/05/2022
560300141520 Sangeeta - S/O ಬಾಬುರಾವ ನಾಗರಾಳೆ ಧನಗರ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300141530 Rekha - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸುರೆ ೧೧೨೨/೩PHH(NK) / NCS------90000000-
560300141552 Vachalabai - S/O ಬಸವರಾಜ ಬಸವ ನಗರ ಭಾತಂಬ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141553 ಮಹಾದೇವಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ತಲವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300141554 Aruna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುನಾಥPHH(NK) / NCS------120000000-
560300141555 Ambika - S/O ಬಸವರಾಜ #೧/ಸಿ ೨೯೮ ಲಖನ್ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560300141592 Mandakini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಶಂಕರ್ ಲದ್ದೆ ಬಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141595 Kantabai - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300141776 Sulbha - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಮುದ್ದಾ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300141804 Guramma - W/O ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ಖಾರಬೆ ೨೦೦ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****179919/05/2022FPS****179919/05/20223002000019/05/2022
560300141890 Savitry - W/O ಉಮಾಕಾಂತ ಮ್ಹೆತ್ರೆ ಭಾತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141953 Sampoorna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ ಟೂಕರPHH(NK) / NCSBiometric****204017/05/2022FPS****204017/05/20226004000017/05/2022
560300141973 Deepeli - S/O ಅಣ್ಣಾರಾವ ಧೂಳೆ 1/176 ಭಾತಂPHH(NK) / NCSBiometric****179920/05/2022FPS****179920/05/202212008000020/05/2022
560300142001 Ambika - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಟೊಂಪೆ ಬಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142023 Vidhyavati - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ಧಬಾಲೆ ೧-೪೬ ಭಾತಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142068 Gangamma - W/O ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಪಂಚಾಕ್ಷರೆ ಭಾಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142110 Narasa Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪಾಳ . . ಭಾತಂಬNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300142333 Anupa Kulkarni - S/O: ರಘುನಾಥರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ 122/2NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142459 Shilpa. - S/O ದಿಗಂಬರ ಮಾನೆ . . ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****091520/05/2022FPS****091520/05/20226004000020/05/2022
560300142462 Sujata - W/O ತಾನಾಜಿ 66 ಜನತಾ ನಗರ ಭಾತಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142586 Mangala - W/O: ಶಿವರಾಜ್ ವಗ್ಗೆ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142825 Maaakini - W/O ಜಗನಾಥ್ ೧-೧೨೮ ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****166424/05/2022FPS****166424/05/202212008000024/05/2022
560300143388 Suvarna - W/O ಅಶೋಕ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾತPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143401 ಸುಶೀಲಾ - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಕೋತೆ ಭಾತPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143447 Keerti - W/O ಸಂಗಪ್ಪಾ #106/1 ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300143666 Sushilabai - W/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 00 ಮೇನ್ ರೊಡ ಭPHH(NK) / NCS------180000000-
560300143738 Sudharani - S/O ಸಿದ್ರಮಪ್ಪಾ ರೋಹಿಣಿ . . ಭPHH(NK) / NCS------90000000-
560300143768 Mathura Bai - W/O ಪ್ರಭು ರಾವ ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾತNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300143769 Suvarna - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಚಿದ್ರೆ 157 ಬಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143793 Isamuddin - S/O ಶೆಖಫರಿದ ಭುಜರುಕ್ ೨-೫೧ ಮರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300143801 Kavita - W/O ಗುರುನಾಥ್ ೧-೨೦೭ ಭಾತಂಬ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143970 Vimlabai - W/O ಪ್ರೇಮಚಂದ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143971 Urmila - W/O: ಸಂಜೀವ ಕುಲಕರ್ಣಿ 2/133 ಭಾತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143972 Kamlabai - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144035 Sonali Ahamadabade - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿನಯ್ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾತPHH(NK) / NCS------150000000-
560300144385 Mallamma - W/O ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ದಾಡಗೆ ಭಾತಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144525 Rizwan Begum. - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ . . ಭಾತಂPHH(NK) / NCS------210000000-
560300144536 Latika - S/O ಅಪ್ಪಾರಾವ ಬಿರಾದರ ೩೩೫/೧ ವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144675 Paryag Bai - W/O ಶಿವರಾಜ ಕಾಪಸೆ ೧೫೦ ಭಾತಂಬ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144754 Sheela - W/O ಸೋಮನಾಥ್ ೧-೧೨೮ ಭಾತಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144777 Mahadevi - W/O ಸತಿಶಕುಮಾರ ಬಿರಾದರ 74 # ಭPHH(NK) / NCS------120000000-
560300144801 Gangamma - W/O ಅಮೃತ್ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300144806 Mahadevi - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ 1 1PHH(NK) / NCSBiometric****179923/05/2022FPS****179923/05/202212008000023/05/2022
560300144851 Shivalila - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ . ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾತPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20229006000024/05/2022
560300144871 Basamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಬ್ರುವಾಹನ #136 ಭNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144873 Subhas - S/O ಸಂಗಪ್ಪ ೨/೧೫ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144888 Jaishree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ನಿಯರ್ ಬಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144902 Jyothi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಯುಒರಾಜ 2-230 ಭಾತಂಬ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300144941 Sujata - W/O ವಿದ್ಯಾನಂದ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144945 Sreedevi - S/O ಬಾಬುರಾವ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/2022150010000024/05/2022
560300144973 Rajkumar - S/O ಮಚೀಂದ್ರನಾಥ 142/2 ಭಾತಂಬ್ರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145024 Farhana Begum - W/O ಸೈಯದ್ ತಜಮುಲ್ ಅಲಿ ಭಾತಂಬ್ರಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145241 Shrimanth - S/O ರಾಚಪ್ಪಾ ಖರಾಬೆ ೨೮೦/೧ ಭಾತNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145321 Shrutika - W/O ಅಮಿತ ಮುದ್ದಾ ೧-೨೪೮ ಭಾತPHH(NK) / NCSBiometric****204018/05/2022FPS****204018/05/202212008000018/05/2022
560300145322 Kusum - S/O ಸುರೇಶ ಜಾಧವ ೭೯ ಭಾತಂಬ್ರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145323 Balikabai - W/O ಶಿವರಾಜ್ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145658 Chadramma - S/O ಗುರಪ್ಪ ಹಲಬುರ್ಗೆ ಸಿಬಿ-೨-೩PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145712 Vitthal Kadajirao Biradar - S/O ಕಡಾಜಿರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ 1 1 ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145715 Shaileja - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂತೋಷ ಟೋಕರೆ ನಿಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145770 Shankar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಣಾಥ ಬಿರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145790 Mohammedi Begum - W/O ಸಯ್ಯದ ಅವೆಸ 2-463 ಸುಭಾಶ್ PHH(NK) / NCSBiometric****179923/05/2022FPS****179923/05/20229006000023/05/2022
560300145869 Chinamma - W/O ಬಸವರಾಜ ಗಾಮಾ ಭಾತಂಬ್ರಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300148910 Kashi Bai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148931 Lata - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148940 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300148966 ಅನಸಾ ಬಾಯಿ - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20226004000024/05/2022
560300148973 ವಿಮಲ ಬಾಯಿ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560300148978 Shantabai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300148980 Jijabai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149013 Mangla - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/2022200015000024/05/2022
560300149022 ನಾಗನಾಧ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300149023 Minabai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20229006000024/05/2022
560300149025 Mallamma - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179919/05/2022FPS****179919/05/2022150010000019/05/2022
560300149026 ಹಣಮಂತ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀAAY(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/2022200015000024/05/2022
560300149028 ಹ್ಯೆಯಾತಖಾನ - ಭಾತ್ರಂಬಾರAAY(NK) / NCSBiometric****179925/05/2022FPS****179925/05/2022200015000025/05/2022
560300149029 ಹೈದರ ಸಾಬ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149034 sharnamma - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149035 paramma - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149036 Fatima Bi - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149037 Sheshabai - ಭಾತ್ರಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/2022150010000024/05/2022
560300149038 Ranjeeta - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149039 ಬೀಮ ರಾವ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149040 Naheda Begum - ಭಾತ್ರಂಬಾರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149043 ಮಾಲನ್‌ - ಭಾತ್ರಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20226004000024/05/2022
560300149045 Sundara Bai - ಭಾತ್ರಂಬಾರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149046 Laxmi Bai - ಭಾತ್ರಂಬಾರPHH(NK) / NCS------210000000-
560300149047 ಮಂಗಲಾ ಬಾಯಿ - ಭಾತ್ರಂಬಾರAAY(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/2022200015000024/05/2022
560300149048 jheta bai - ಭಾತ್ರಂಬಾರAAY(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/2022200015000024/05/2022
560300149049 ಶಿವ ರಾಜ - ಭಾತ್ರಂಬಾರAAY(NK) / NCSBiometric****179925/05/2022FPS****179925/05/2022200015000025/05/2022
560300149050 nilavati - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20223002000024/05/2022
560300149051 Mangala - ಭಾತ್ರಂಬಾರAAY(NK) / NCSBiometric****179923/05/2022FPS****179923/05/2022200015000023/05/2022
560300149053 Kalavati - ಭಾತ್ರಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/2022180012000024/05/2022
560300149054 ನಿಜಾಮ್ ಉದಿನ - ಭಾತಂಭ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149056 ಬಾನು ಬೀ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149057 ಹುಸೆನ ಸಾಬ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300149058 ನಂದ ಕುಮಾರ - ಭಾತ್ರಂಬಾರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149059 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179923/05/2022FPS****179923/05/20229006000023/05/2022
560300149060 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCSBiometric****179919/05/2022FPS****179919/05/2022200015000019/05/2022
560300149061 vaheda bi - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20223002000024/05/2022
560300149062 ಬಾಯಿ ಅಮ್ಮಾ - ಭಾತ್ರಂಬಾರAAY(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/2022200015000024/05/2022
560300149063 ಮಾರುತಿ - ಭಾತ್ರಂಬಾರAAY(NK) / NCSBiometric****179921/05/2022FPS****179921/05/2022200015000021/05/2022
560300161121 Pramila - ಭತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161140 Kamalabai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161141 sujath - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161152 dulna bi - ಭತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300161155 Anita - ಭತಾಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179925/05/2022FPS****179925/05/20229006000025/05/2022
560300161157 Shantamma - ಭಾತಾಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161164 Putalla Bai - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300161165 Mallamma - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20229006000024/05/2022
560300161168 Savita - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300161171 Shantabai - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161172 laxmi bai - ಭತಾಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300161175 Sridevi - ಭತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179925/05/2022FPS****179925/05/202212008000025/05/2022
560300161176 ಕವಿತಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****413523/05/2022FPS****413523/05/20226004000023/05/2022
560300161177 Bharata - ಭತಂಬರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/202212008000024/05/2022
560300161185 Anusaya - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161215 Indubai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****405420/05/2022FPS****405420/05/2022180012000020/05/2022
560300161219 ಚನ್ನಮಲ್ಲ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179919/05/2022FPS****179919/05/2022150010000019/05/2022
560300161237 Chinamma - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161254 Kambalabai Sonar - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20223002000024/05/2022
560300161255 Munnemma - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCSBiometric****179923/05/2022FPS****179923/05/202212008000023/05/2022
560300161256 narasa bai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161261 tara bai - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161263 mahananda - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161264 Bhagamma - ಭಾತಂಬ್ರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300161340 sonita - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****179925/05/2022FPS****179925/05/20229006000025/05/2022
560300161341 Mandakini - ಭತಾಂಮ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****179923/05/2022FPS****179923/05/20226004000023/05/2022
560300161413 Jayabai - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//PHH(NK) / NCS------180000000-
560300161427 ಶಿವರಾಜ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//PHH(NK) / NCS------210000000-
560300161451 PARBHAVATI - ಭಾತಂಬಾರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161469 ಮತಾಬ ಸಾಬ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ// ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ/PHH(NK) / NCS------90000000-
560300161488 Maimuna Begum - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161493 Bibubai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20226004000024/05/2022
560300161498 Parvati - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300161502 Nandini - ಭಾಂತಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161504 ಗಂಗಮ್ಮ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161506 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಭಾತಂಬರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179923/05/2022FPS****179923/05/202212008000023/05/2022
560300161507 ಸತ್ಯ ಬಾಯಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179917/05/2022FPS****179917/05/202212008000017/05/2022
560300161508 ನಿರ್ಮಲಾ - ಬಾಟಂಮಬರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161509 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161510 sagara bai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/2022150010000024/05/2022
560300161511 Mangala - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161512 ಬಾಬು ರಾವ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//PHH(NK) / NCS------120000000-
560300161513 Shobhavati - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//PHH(NK) / NCSBiometric****179920/05/2022FPS****179920/05/202212008000020/05/2022
560300161514 ಉಮಾ ಕಾಂತ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/202212008000024/05/2022
560300161515 ಮೀನಾ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161516 Ashwini - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//PHH(NK) / NCS------150000000-
560300161517 ದಿಲಿಪ - ಭಾತಂಬರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161518 ದಶರಥ - ಬಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/2022150010000024/05/2022
560300161520 ಪರಾಲದ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161521 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161522 ನಾಮದೇವ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179925/05/2022FPS****179925/05/202212008000025/05/2022
560300161523 ಅಶೂಕ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161524 ಮಿರಾ ಬಾಯಿ - ಭಾತಂಬರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300161526 chandr aba - ಭಾತಂಬರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300161527 Shivaji - ಬಾಟಂಮಬರPHH(NK) / NCSBiometric****179923/05/2022FPS****179923/05/2022150010000023/05/2022
560300161528 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ಬಾಟಂಮಬರPHH(NK) / NCSBiometric****179923/05/2022FPS****179923/05/20229006000023/05/2022
560300161529 ಬಾನು ದಾಸ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179920/05/2022FPS****179920/05/2022150010000020/05/2022
560300161530 ಗೌತಮ - ಬಾಟಂಮಬರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300161531 Kaantabai Jadhav - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300161532 raja bai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161533 Nagubai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161535 Gundamma - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161536 Shivamma - ಬಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161537 ಕೂಂಡಿಭಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161538 sushila bai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161539 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161540 sangeeta - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//PHH(NK) / NCS------150000000-
560300161541 ಭಾಗಪ್ಪ - ಭಾತಂಬರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/2022150010000024/05/2022
560300161542 ಸಿಧ್ದೋ ಧನ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161543 ಅಭಿ ಮಾನ್‌ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161545 ಸಂದಾ ವಾನ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161546 ವೈಜನಾಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179925/05/2022FPS****179925/05/20229006000025/05/2022
560300161547 ಶ್ರೀಮಂತ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20223002000024/05/2022
560300161548 vita bai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161549 ಸುನೀಲ ಗಣಪತಿ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//PHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/2022150010000024/05/2022
560300161550 ಅನೀಲ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179920/05/2022FPS****179920/05/2022150010000020/05/2022
560300161551 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಬಾಟಂಮಬರPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20226004000024/05/2022
560300161552 Chhabu - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161553 laxman - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161554 ವೈಜನಾಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20226004000024/05/2022
560300161555 ಅರ್ಜುನ - ಭಾಂತಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/202212008000024/05/2022
560300161556 saraswati - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161557 Shobha - ಶೊಭಾ ಗಂಡ ಶಿವಪುತ್ರ ಬಿರಾದಾರ ಭಾತಂPHH(NK) / NCSBiometric****502017/05/2022FPS****502017/05/20229060000017/05/2022
560300161558 ಶಂಕರ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//PHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/2022150010000024/05/2022
560300161559 Mahananda - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161560 ಸುಜಾತಾ - ಭಾಂತಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/202212008000024/05/2022
560300161561 ಜೈ ರಾಜ - ಭಾಂತಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/202212008000024/05/2022
560300161562 ಸತೀಶ್ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161563 INDUMATI - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161564 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161565 ಚನ್ನಾಪ್ಪಾ - ಭಾಂತಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20229006000024/05/2022
560300161566 Laxmibai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------240000000-
560300161567 ವಗಾ ಅಂಬೇರ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161568 ಇರಮಾ ಬಿರಾದರ್ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161569 shantamma - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560300161570 Lalitabai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161571 sarada bai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161572 ವಿದಯ್ಯಾ ವತಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161573 ವೀರ ಶಟ್ಟಿ - ಭಾತಂಬರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179919/05/2022FPS****179919/05/202212008000019/05/2022
560300161574 Mahadeevi - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300161575 Jaishri - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161576 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179925/05/2022FPS****179925/05/202212008000025/05/2022
560300161577 ಶೋಭಾವತಿ - ಭಾತಂಬರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179925/05/2022FPS****179925/05/20226004000025/05/2022
560300161578 Hajira Begum - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------240000000-
560300161579 ಅಬ್ದುಲ ಗಫ್ಫೇರ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161580 ಮನ್ನಾನ ಮಿಯ್ಯ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161581 ಗಡು ಸಾಬ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161582 ಗುರುನಾಥ - ಭಾತಂಭ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20229006000024/05/2022
560300161583 vidya vati - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161584 Anita - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//PHH(NK) / NCSBiometric****179925/05/2022FPS****179925/05/2022270018000025/05/2022
560300161586 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161588 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/2022150010000024/05/2022
560300161589 Sunita - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161590 ಸಮೃತರಾವ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161591 sangeeta - ಬಾಟಂಮಬPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/202212008000024/05/2022
560300161592 gouramma - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/2022180012000024/05/2022
560300161593 ಶಿವ ರಾಜ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179923/05/2022FPS****179923/05/202212008000023/05/2022
560300161594 ಪುಟಳ ಬಾಯಿ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179923/05/2022FPS****179923/05/20229006000023/05/2022
560300161595 ಭರತ್‌ - ಭಾತಂಬರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179919/05/2022FPS****179919/05/202212008000019/05/2022
560300161596 Farzama Begum - ಶೆಖ ಮಹಮ್ಮದ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ ಭಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300161597 bipasha begum - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179923/05/2022FPS****179923/05/2022150010000023/05/2022
560300161598 kamada bai - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161599 ತುಕಾ ರಾಮ - ಭಾತಂಬರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/2022150010000024/05/2022
560300161600 Kavita - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161601 jagadevi - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179925/05/2022FPS****179925/05/2022150010000025/05/2022
560300161602 ರಮೇಶ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20226004000024/05/2022
560300161603 ರಾಚಯ್ಯ - ಭಾತಂಬ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300161604 ಭೀಶ ಮಿಲ್ಲ - ಬಾಟಂಮಬರPHH(NK) / NCSBiometric****179923/05/2022FPS****179923/05/202212008000023/05/2022
560300161605 ಜಾನಿ ಮಿಯ್ಯಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179921/05/2022FPS****179921/05/20226004000021/05/2022
560300161606 ನೀಲಕಂಠ` ರಾವ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179920/05/2022FPS****179920/05/20229006000020/05/2022
560300161607 ವಾಮನ - ಭಾತಂಬರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179923/05/2022FPS****179923/05/20226004000023/05/2022
560300161608 ಗೊವಿಂದ ರಾವ - ಬಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****204016/05/2022FPS****204016/05/2022150010000016/05/2022
560300161609 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300161610 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****393322/05/2022FPS****393322/05/20226004000022/05/2022
560300161611 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161612 khatija bi - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560300161613 ಕಾಶಿನಾಥ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179920/05/2022FPS****179920/05/2022180012000020/05/2022
560300161614 ಖದಿರ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161615 ಮಸ್ತಾನ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560300161616 Noor Zaha - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/202212008000024/05/2022
560300161617 ಶಾಹಿನ ಬೇಗಮ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****179919/05/2022FPS****179919/05/202212008000019/05/2022
560300161618 ಕರಿಮಾ - ಬಾಟಂಮಬರAAY(NK) / NCSBiometric****179925/05/2022FPS****179925/05/2022200015000025/05/2022
560300161619 ಚಾಂದಬಿ - ಚಾಂದಬಿ ಗಂಡ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ಶೆಖ ಭಾತಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****179921/05/2022FPS****179921/05/20226004000021/05/2022
560300161620 ಮೈನೊದ್ದಿನ - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161621 bibin bi - ಸಾ//ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ//ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ//ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/20223002000024/05/2022
560300161622 ಮಹಮದ ಮಿಯ್ಯಾ - ಬಾಟಂಮಬರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161623 ಸರದಾರ ಮಿಯ್ಯಾ - ಭಾತಂಬ್ರಾPHH(NK) / NCS----