REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135585 Asha - S/O: ವಿಠಲರಾವ್ ಯಧತವ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136048 Sapana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಮದೇವ ಬಳತPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300137458 Pratginya - S/O ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300137478 Sujatha - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಲ್ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20226004000022/05/2022
560300137526 Mahananda - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಮೆಹತ್ರೆ ಮೇನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20226004000019/05/2022
560300137586 Chandrabhaga - W/O: ನರಸಿಂಗರಾವ್ ಮೋರೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137714 Meena - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನವನಾಥ ಪಾಂಚಾಳ ಸಂPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/202212008000022/05/2022
560300138334 Anita Bai - W/O ತುಕಾರಾಮ ಭೋಸ್ಲೆ ಭಾಟಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20226004000022/05/2022
560300138385 Bhaga Bai - W/O ಕೊಂಡಿಬಾ ತಾಮಗ್ಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/2022150010000023/05/2022
560300138447 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****776720/05/2022FPS****776720/05/20226004000020/05/2022
560300138499 Pooja - W/O ಶಿವರಾಜ 34 # PHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20226004000019/05/2022
560300138757 Rekhabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶಾಂಬರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022150010000019/05/2022
560300138866 Havash Bai - D/O ಬಾಬು ರಾವ್ ಭಾಟಸಾ೦ಗವಿ PHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20223002000022/05/2022
560300139041 Ambika - S/O ಹನುಮಂತ್ ರಾವ್ ಭಾಟಸಾ೦ಗPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/202212008000022/05/2022
560300139062 Laxmi Bai - W/O ವಿನಾಯಕ್ ರಾವ್ ಭಾಟಸಾಂಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139070 Rajeshri - W/O ಮಾಧವ್ ಭಾಟಸಾ೦ಗಾವಿ PHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20226004000022/05/2022
560300139127 Ashwini - S/O ಸುಭಾಷ ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಭಾಟಸಾಂಗವPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20229006000022/05/2022
560300139234 Parabat - S/O ವಸಂತ್ ರಾವ್ ಸುರೈಯವನ್ಸಿ PHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/202212008000023/05/2022
560300140277 Shridevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****179924/05/2022FPS****179924/05/202212008000024/05/2022
560300140491 Shilpa - W/O ಅಂಕುಶ ತಾ ಭಲಕ್ಕಿ ಭಾಟಸPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20226004000019/05/2022
560300141694 Anjali Patil - S/O ಬಲ್ವನ್ತ್ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141781 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭತರಾವ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141794 Anuja Patil - W/O ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಾಟಿಲ ಭಾಟಸಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141827 Alika - D/O ಅಭಂಗ್ ರಾವ್ ಭಾಟಸಾ೦ಗಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141844 Anuradha - S/O ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಭಾಟಸಾ೦ಗವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141979 Bharatbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಶಿಂದೆ ಭಾಟಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141984 Sunita - S/O: ಬಳಿರಾಮ ಭುಜಂಗೆ ಭಾಟಸಂಗ್ವಿ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142726 Kamal - W/O ಯೆಶವಂತ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ # 1 ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****953716/05/2022FPS****953716/05/20229006000016/05/2022
560300142794 Yogita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಶಿಂಗ ಪೀರಗುಂಡೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300142796 Satyakala - W/O ಸುಧಾಕರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾಟಸಾಂಗವPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022150010000022/05/2022
560300143006 Sujata - W/O ನರ್ಸಿಂಗ್ ರಾವ್ ಭಾಟಸಂಗPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20226004000019/05/2022
560300143008 Kajal - C/O ಸತಿಷ ಮೋರೆ 275 - ಭಾಟಸಂಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300143147 Archana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನೀಲ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/20226004000023/05/2022
560300143158 Gurudevi - W/O ಸಂತೋಷ್ ಭಾಟಸಾ೦ಗವಿ ಭಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20226004000019/05/2022
560300143506 Ambika - W/O ಮಣಿಕ ಭಟ್ಸಂಗವಿ ರೋಡ್ ಭಲಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20226004000019/05/2022
560300143974 Nivrati Yadav - S/O ದಾದಾರಾವ ಯಾದವ ಮೇನ್ ರೋಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144078 Manikrao Bhosle - S/O ತಾತೇರಾವ ಭೋಸಲೇ ಭಾಟಸಾ೦NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300144082 Supriya - S/O ಜ್ಞಾನೋಬಾರಾವ್ ಶಿಂದೆ ೧೩೩ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144091 Gyaneshwar - S/O ಪಂಡರಿನಾಥ . . ಭಟಸಾಂಗವಿ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144417 Mangala - D/O: ಸಂತೋಷ ಪಾಟಿಲ ಭಟಸಂಗವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145025 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ಬನಲಾವೇ ಭಾಟಸಂPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/202212008000022/05/2022
560300145026 Renukaa - W/O ದತ್ತಾ ಪವಾರ # . ಭಾಟಸಂಗ್ವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/202212008000022/05/2022
560300145027 Ranubai - S/O ದಯಾನಂದ್ ಭಾಟಸಾ೦ಗವಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/202212008000019/05/2022
560300145028 Dayvatabai - W/O ಧನರಾಜ ಮೋರೆ # , ಭಾಟಸಂಗ್ವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145029 Dhanvanth Bai - W/O ಸತ್ಯವನ್ ರಾವ್ ಭುಜಂಗೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145030 Bhagyawati - S/O ಬಾಬು ರಾವ್ ಭಾಟಸಾಂಗವಿ,PHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/202212008000019/05/2022
560300145031 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಮವೇಲ ರನದಿವೆ ಭಾಟಸPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300145032 Sunita - S/O ಬಾಬು ರಾವ್ ಘೋದೆ ತಾಮಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/202212008000023/05/2022
560300145033 Meena - S/O ಪ್ರಲಾಹಾದ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/20226004000023/05/2022
560300145034 Rekha - D/O ಬಸಪ್ಪ ಘೋದೆ ತಾಮಗ್ಯಳ ಭAAY(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/2022200015000023/05/2022
560300145035 Jyothi - W/O ಸತೀಶ ಲಿಂಬಾಳಕರ #68 1 ಅಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/202212008000023/05/2022
560300145036 Komal - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗ್ರಾಮ ಬಿರಾದಾರ ತಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560300145041 Janvi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಲಿಂಬಾಳಕರ # 1 ತಮPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/202212008000023/05/2022
560300145048 Shalika Bai - W/O ಭಗವಾನ ಭಾಟಸಾ೦ಗವಿ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145053 Anitabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಝಟಿಂಗ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/202212008000019/05/2022
560300145058 Shital - W/O: ಬಾಲಾಜಿರಾವ್ ಶರವಳೆ ಭಾಟಸಂಗ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20226004000022/05/2022
560300145066 Shakuntalabai - S/O ಮಹೇಪಾಥ್ ರಾವ್ ಮೇಹ್ತ್ರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20226004000019/05/2022
560300145090 Chandrakala Bai - W/O ಸಯಾಜಿ ರಾವ್ ಭಾಟಸಾ೦ಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20229006000022/05/2022
560300145177 Nikita - S/O ನರಸಿಂಗರಾವ್ ಭಾಟಸಾ೦ಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300145394 Rajkishore - S/O ಮಾಣಿಕರಾವ ಭೋಸಲೆ ಭಾಟಸಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145804 Utamabai - W/O ಪ್ರಭು ಭಾಟಸಾ೦ಗವಿ ಭಾಟಸPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300149066 ಸಿಮಿತಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300149067 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300149069 ಗಣಪತಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149070 ಬಾಲಾಜಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300149071 pula bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149072 anusaya - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20223002000019/05/2022
560300149073 ಸೊಪಾನ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300149076 ಲಕ್ಷ್ಮಮನ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300149077 ಸಾಯಬು - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300149079 Madha Bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149080 ಸುಜಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300149081 ತಾನಾಜಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300149083 ಮಾಧವ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/202212008000019/05/2022
560300149084 Kalavati - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300149085 ಸೀನಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300149086 kala bai - ಸಾ : ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20223002000022/05/2022
560300149087 ಗೋವಿಂದ - ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20223002000022/05/2022
560300149088 Nilavati - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149090 ಭವರಾವ್ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20226004000019/05/2022
560300149091 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149092 ಸೊಪಾನ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300149093 laximi bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20223002000022/05/2022
560300149094 Dhammashila - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300149095 ಕೊಂಡ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20223002000022/05/2022
560300149096 Rajabai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022150010000022/05/2022
560300149098 ರಮೇಶ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300149099 Chandrakala - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300149100 Kondabai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300149101 Kamalabai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149103 Shobhabai - ಭಾಟ್ಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300149105 ಜನಾ ಬಾಯಿ - ಬಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300149106 ಸೋಮಾಜಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149107 Lobhavati - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300149108 ಮಾರೊತಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300149109 ಶಾಮ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300149110 ರಾಜು - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300149111 Bharatbai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300149112 balika - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300149113 ಸವಿತಾಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300149115 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300149116 ಹೆರ ಕನ ಬಾಯಿ - ಸಾ: ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149117 Surekha - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300149118 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300149119 ರಘು ನಾಥ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300149120 ಸಂಗ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20226004000022/05/2022
560300149121 sangita - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/202212008000022/05/2022
560300149122 Ayodya - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300149123 raM - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20223002000022/05/2022
560300149124 ಲಕಿತ ಬಿ - ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300149125 ಶಿವಾಜಿ - ಸಾ;ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149126 ಸುಮನ್ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/20226004000023/05/2022
560300149127 ಅರವಿಂದ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/2022200015000023/05/2022
560300149128 Sopan - ಸಾ:ಮೇಥೀಮೇಳಕುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149129 Geeta - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/202212008000023/05/2022
560300149130 sangeeta - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/202212008000023/05/2022
560300149131 surekha - ತಮಗ್ಯಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149132 ತಾನಾಜಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/2022200015000023/05/2022
560300149133 ಭರತ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/2022200015000023/05/2022
560300149134 Narsa Bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/2022200015000023/05/2022
560300149135 ರಾಮ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/20223002000023/05/2022
560300149136 ಬಾಬು - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/2022200015000023/05/2022
560300149137 Devika - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/20229006000023/05/2022
560300161723 Poojabai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161724 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20226004000022/05/2022
560300161725 Kalavati - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20229006000022/05/2022
560300161726 ಧನಾಜಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20226004000022/05/2022
560300161727 Mudharika - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20226004000022/05/2022
560300161728 Anusayabai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300161729 ಗೋರಖ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20223002000022/05/2022
560300161730 Laximan - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20226004000022/05/2022
560300161731 ಶಾಮ ಭಾಜಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022150010000022/05/2022
560300161732 ಮಾಧವ ರಾವ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/202212008000022/05/2022
560300161733 ಪಂಡರಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20229006000022/05/2022
560300161734 ಉದ್ದವ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300161735 Mangal Bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022180012000022/05/2022
560300161736 ಭೀಮ - ಸಾ;ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161737 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300161738 ಮಾಧವ ರಾವ - ಸಾ;ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20226004000022/05/2022
560300161739 Mangalabai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20229006000022/05/2022
560300161740 ಬಬ್ರು ವಾನ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300161743 ಉಮಾಕಾಂತ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300161744 ನರಸಿಂಗ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20226004000022/05/2022
560300161745 ಹಣಮಂತ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20229006000022/05/2022
560300161746 ಹುಸೆನ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161747 ಅಭಿಶೆಕ ರಾಜಕುಮಾರ - ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161749 ರಗುನಾತ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161750 ದಸರಥ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161751 Jagdevi - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161752 ಹುಲಾ ಜಿ - ಸಾ : ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161753 Dondibai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161754 Shanta Bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300161755 Shobha Bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300161756 ವಿಠಲ ರಾವ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300161757 ಮಚಿಂದರ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300161758 ಅಂಬು ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161759 ಮಹಾದೇವ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161760 ದಯಾನಂದ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300161761 ಅನಿಲ - ಸಾ;ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300161762 Sushilabai - ಸಾ; ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300161763 Kasturbai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300161764 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161765 sham bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300161766 ಬಾಲಾಜಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20226004000022/05/2022
560300161767 ಅನುಸಯಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300161768 ಸುಭಾಷ್ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20226004000019/05/2022
560300161769 ದಿಲಿಪ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300161770 ಪ್ರಕಾಶ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/202212008000022/05/2022
560300161771 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20226004000022/05/2022
560300161772 ಮಾಣಿಕರಾವ - ಸಾ: ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300161773 ವಚಲಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300161774 ಸುರೇಶ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300161775 ವರ್ಷಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300161776 ಸಂತೋಷ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/202212008000019/05/2022
560300161777 ಮಾರೊತಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/202212008000022/05/2022
560300161778 balika - ಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/202212008000022/05/2022
560300161779 ಜೆನೊಬಾ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20226004000022/05/2022
560300161780 ದೇವರಾಜ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300161781 ನಾಗ ದೇವ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161782 ಕಾಶಿನಾಥ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20226004000022/05/2022
560300161783 ಆಶಾ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161784 RATNA - ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161785 ದೇವಿ ದಾಸ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300161786 Kastirbai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161787 SUSHILA BAI - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161788 ಭಾನುದಾಸ - ಸಾಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161789 ಚೇನ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20226004000022/05/2022
560300161790 Balika - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300161792 Balika - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022150010000022/05/2022
560300161793 ಭಜ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------240000000-
560300161794 ರಾಜೆಂದ್ರ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300161795 Anusaya Bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/202212008000019/05/2022
560300161796 Bharat Bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300161797 SAKU BAI - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/202212008000022/05/2022
560300161798 Limbanbai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161799 ಗೊವಿಂದರಾವ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161800 MAHADEVI - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20223002000019/05/2022
560300161801 KONDABAI - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161802 RUKMINI BAI - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161803 ಗಂಗಾಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20226004000019/05/2022
560300161804 ಸುನಿತಾಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300161805 ಬಾಲಾಜಿ ಮಾರುತಿ ಘಂಟೆ - ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161806 ಗೊವಿಂದ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300161807 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/202212008000019/05/2022
560300161808 VAMAN RAO - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20223002000022/05/2022
560300161809 ಶೇಷಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161810 ರಮೇಶ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/202212008000022/05/2022
560300161811 ರಾಜಪಾಲ - ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161812 ಕಮಳಾಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20226004000022/05/2022
560300161813 Madalsbai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161814 SUSHILA BAI - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20223002000019/05/2022
560300161815 ಶಾಮ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161816 Jana Bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022150010000019/05/2022
560300161817 ಪ್ರಯಗಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20226004000019/05/2022
560300161819 anata bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161820 ರಾಜು - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/202212008000019/05/2022
560300161821 mahadevi - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161822 Kamala Bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953716/05/2022FPS****953716/05/20229006000016/05/2022
560300161823 Bhivarabai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/202212008000019/05/2022
560300161824 ದುಳಪ್ಪ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20226004000019/05/2022
560300161825 ಶಂಕರ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20223002000019/05/2022
560300161826 ಸಿವ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/202212008000019/05/2022
560300161827 bhama bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300161828 ರಘು ನಾಥ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022150010000019/05/2022
560300161829 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300161830 Maina Bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300161831 Mhananada - ಬಾಟಸಾಂಗವಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022150010000019/05/2022
560300161832 ಹಿರಾಜಿ ಅಭಂಗರಾವ - ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022150010000019/05/2022
560300161833 bhaga bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20226004000019/05/2022
560300161834 ಧನಾಜಿ - ಸಾಃ ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161835 Ambubai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300161836 ಅಶೂಕ - ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300161837 ಗೊವಿಂದ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/202212008000022/05/2022
560300161838 Surekha - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20229006000022/05/2022
560300161839 Ymunabai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161840 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಸಾ;ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161841 Lakshmi Bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300161842 Laxmibai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20226004000019/05/2022
560300161843 ಸೀತಾ ರಾಮ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/202212008000019/05/2022
560300161844 Sarubai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/202212008000019/05/2022
560300161845 ಗೊವಿಂದ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022150010000019/05/2022
560300161846 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161847 Lakshmi Bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161848 ಶಿವಾಜಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/202212008000019/05/2022
560300161849 ಮಾಧವ ರಾವ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20226004000019/05/2022
560300161850 hulaji - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161851 ಪಂಡರಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300161852 ಸುಮನ್ ಬಾಯಿ - ಸಾ;ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161853 ಇಂದುಪುರಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161854 Shreedevi - ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/202212008000022/05/2022
560300161855 ಸುದಾಕರ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161856 ಮಾಹಾದಪ್ಪ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300161857 ಬಸಪ್ಪ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161858 ಪಂಡರಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20226004000019/05/2022
560300161859 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300161861 Siddavva - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20226004000019/05/2022
560300161862 Shaku Bai - ಸಾ;ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20223002000019/05/2022
560300161863 Sunitabai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161864 ನಾಗನಾಥ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161865 ಲಕ್ಷಣ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161866 ಮಾಧವ ರಾವ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300161867 Neela Bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300161868 ಭೀಮ ರಾವ - ಸಾ : ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161869 ಮಾಧವ ರಾವ - ಸಾ : ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------240000000-
560300161870 Kanta Bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161872 ಕೇಶವರಾವ - ಸಾ: ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161873 ಜೈಶ್ರೀ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20226004000022/05/2022
560300161874 Gajabai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161875 ರಾಮ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20226004000019/05/2022
560300161876 ಕುಶಾಲ್ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022200015000019/05/2022
560300161877 Laximi Bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022180012000022/05/2022
560300161878 ವಿಠಲ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20229006000019/05/2022
560300161879 ಗೋವಿಂದ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20226004000022/05/2022
560300161880 ಈಶ್ವರ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022150010000019/05/2022
560300161881 niramala bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/202212008000019/05/2022
560300161882 ಎಂಕಟ ರಾವ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20226004000022/05/2022
560300161883 ಮಾರುತಿ ರಾವ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20223002000019/05/2022
560300161884 Roopa Bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022150010000022/05/2022
560300161885 ಶಿವಾಜಿ - ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/2022150010000019/05/2022
560300161886 ಅಶೋಕ - ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/202212008000022/05/2022
560300161887 Janabai - ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161888 Santu ram - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161889 Ratnabai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20226004000019/05/2022
560300161890 Neeta - ಸಾ : ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300161891 Kamalabai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/20223002000022/05/2022
560300161892 ಶಿವಾಜಿ - ಸಾ;ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953719/05/2022FPS****953719/05/20226004000019/05/2022
560300161893 ಎಂಕಟ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953722/05/2022FPS****953722/05/2022200015000022/05/2022
560300161894 ಶ್ರಿಮಂತ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/20226004000023/05/2022
560300161895 ರಾಮ - ಸಾ:ತಾಮಗ್ಯಾಳ ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/2022200015000023/05/2022
560300161896 ಚಂದರಬಾಯಿ - ಸಾ:ತಾಮಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/202212008000023/05/2022
560300161897 ವೆಂಕಟ - ಸಾ;ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/20226004000023/05/2022
560300161898 uma bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/2022200015000023/05/2022
560300161899 KAVITA - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿAAY(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/2022200015000023/05/2022
560300161900 ಶಂಕರ ರಾವ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/20223002000023/05/2022
560300161901 ಸೊಪಾನ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/2022150010000023/05/2022
560300161902 Lakshmi Bai - W/O ಶಿವಾಜಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ . . ತಮAAY(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/2022200015000023/05/2022
560300161903 ಶಂಕರ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/20226004000023/05/2022
560300161904 ಪುಂಡಲಿಕ - ತಮಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/20223002000023/05/2022
560300161905 MAHADEV - ಸಾ:ತಮಗ್ಯಾಳ ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/20229006000023/05/2022
560300161906 ಅಶೂಕ - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/20229006000023/05/2022
560300161907 Sagar Bai - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/20226004000023/05/2022
560300161908 ಬಾಯಿ - ಸಾ:ತಮಗ್ಯಾಳ ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/20229006000023/05/2022
560300161909 ಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/2022150010000023/05/2022
560300161910 ತುಳಸಿರಾಮ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/20226004000023/05/2022
560300161911 ಎಕನಾಥ - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/20226004000023/05/2022
560300161912 Manjula Bai - ಸಾ : ತಾಮಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/20226004000023/05/2022
560300161913 ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ತಮಗ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/2022200015000023/05/2022
560300161914 Chatra Bai - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/2022180012000023/05/2022
560300161915 Parbhavathi - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/202212008000023/05/2022
560300161916 ಚಂಪಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ತಮಗ್ಯಾಳ ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/2022150010000023/05/2022
560300161917 ನಾಗಿನ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ತಮಗ್ಯಾಳ ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161918 Shirshelabai - ಸಾ:ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/20229006000023/05/2022
560300161919 LAXMI BAI - ಸಾ:ತಾಮಗ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/20229006000023/05/2022
560300161920 PANDURANG - ಸಾ:ಭಾಟಸಾಂಗವಿPHH(NK) / NCS------30