REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135815 Chandrakala - S/O: ದಿಗಂಬರ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136056 Triwan Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪಾ ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136084 Janabai - W/O: ಅರ್ಜುಞರಾವ್PHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20223002000024/05/2022
560300136315 ಇಂದುಮತಿ - W/O: ನಾಗನಾಥ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137429 Pandurangh - S/O: ನಂದೇವರಾವ್ ಜಾಬ್ಶಲೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300138012 Anuradha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗೌತಂ PHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20223002000024/05/2022
560300138166 Samreen - S/O ಪಾಶಾಮಿಯಾ ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡ PHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300138974 Surekha - S/O ಮಾಣೀಕರಾವ ಸೋನಾಳೆ 187 ನಿಯರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139050 Nagamani - S/O ಮಾಣಿಕ ಸೋನಾಳೆ 187 # PHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300139091 Sharadhabai - W/O: ಸುಧಾಮ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಲಂಜವಾಡ ತೆಲPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20223002000024/05/2022
560300139240 Tulsabai - W/O ಕೃಷ್ಣಾ #0 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300140388 Sunita - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300141388 Pavitra - S/O: ಬಸವರಾಜ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142831 Usha - S/O: ಸಿಕಂದರ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಂ 145PHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022180012000024/05/2022
560300142884 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾರ್ತಿಕ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142930 Savita - W/O: ರಮೇಶ ಇಂದರಾಲೆ ಲಂಜವಾಡ ತೆಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****151722/05/2022FPS****151722/05/20226004000022/05/2022
560300142986 Rajshree - W/O ಆನಂದ #0 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡ ತೆPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300143194 Varsha - W/O ಪ್ರಶಾಂತ 204 . ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****151719/05/2022FPS****151719/05/20226004000019/05/2022
560300143391 Shridevi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಘೋದೆ ತಾಮಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****953723/05/2022FPS****953723/05/2022150010000023/05/2022
560300143492 Yashoda - W/O ಗಣೇಶ ಚಾವನ #00 ಲಂಜವಾಡ ತೆಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143497 Shridevi - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 0 # ಲಂಜವಾಡ ತೆಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143929 Muktabai - S/O ಮಧುಕರ್ ಲಂಜವಾಡ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144628 Rekha - W/O: ಸುಧಾಕರ ಲಂಜವಾಡ ತೆಲಗಾಂವ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022150010000024/05/2022
560300144700 Shantabai - W/O ನಾಗೇಶ ಲಂಜವಾಡ ತೆಲಗಾಂವ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****765722/05/2022FPS****765722/05/20229006000022/05/2022
560300145239 Shantabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀವಾಜಿ . . ಲಂಜವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300149138 ನಾಗನಾಥ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151725/05/2022FPS****151725/05/2022200015000025/05/2022
560300149139 Mallamma - ಸಾ:ಲಂಜ ವಾಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****151725/05/2022FPS****151725/05/2022200015000025/05/2022
560300149140 Khajabee - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022200015000024/05/2022
560300149141 ಮಹಾತಾಜ್ ಬೀ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300149142 ರಸಿಕಾಬಾಯಿ - ಸಾ:ಲಂಜ ವಾಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022200015000024/05/2022
560300149143 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ಸಾ:ಲಂಜ ವಾಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022200015000024/05/2022
560300149144 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಸಾ:ಲಂಜ ವಾಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149145 ಮಾಣಿಕ - ಸಾ:ಲಂಜ ವಾಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149146 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಸಾ:ಲಂಜ ವಾಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149147 RATNNA BAI - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149148 ಬಾಲಾಜಿ - ಲಂಜ ವಾಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149149 ವಿಲಾಸ - ಸಾ:ಲಂಜ ವಾಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022200015000024/05/2022
560300149150 ಚಿತಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಲಂಜ ವಾಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149151 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಸಾ:ಲಂಜ ವಾಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149152 ನಾಗನಥ - ಸಾ:ಲಂಜ ವಾಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****151722/05/2022FPS****151722/05/2022200015000022/05/2022
560300149153 ಸುನಂದಾ - ಲಂಜ ವಾಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149154 ಬಸವರಾಜ್‌ - ಸಾ:ಲಂಜ ವಾಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149155 ಕಾಶಿರಾಮ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149156 ಸುಮಿತ್ರ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149157 ಮ್ಯೆನೊದಿನ - ಸಾ:ಲಂಜ ವಾಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149158 ಜ್ರೆತುನಾಬಿ - ಸಾ:ಲಂಜ ವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****151723/05/2022FPS****151723/05/20226004000023/05/2022
560300149160 ಹಬೀಬ ಸಾಬ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****151725/05/2022FPS****151725/05/202212008000025/05/2022
560300149161 ಪತ್ರು ಬಿ - ಸಾ:ಲಂಜ ವಾಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300149162 RATANMMA - ಸಾ:ಲಂಜ ವಾಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022200015000024/05/2022
560300149163 ಗೊವಿಂದ - ಸಾ:ಲಂಜ ವಾಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149164 jahira bi` - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022200015000024/05/2022
560300149165 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149166 ಬಾಬು ರಾವ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151719/05/2022FPS****151719/05/2022200015000019/05/2022
560300149167 RUKAMANI BAI - ಸಾ:ಲಂಜ ವಾಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300149168 ಬಾರತ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022200015000024/05/2022
560300149169 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಲಮಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20223002000024/05/2022
560300149170 ಸರು ಬಾಯಿ - ಸಾ: ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149171 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300149172 ಕಲಾವತಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022200015000024/05/2022
560300149173 ಸಂಪತ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151723/05/2022FPS****151723/05/2022200015000023/05/2022
560300161938 ನಿಲಮ್ಮಾ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151714/05/2022FPS****151714/05/2022200015000014/05/2022
560300161939 ಮನೊಹರ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300161940 Bhaga Bai - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151718/05/2022FPS****151718/05/2022200015000018/05/2022
560300161941 Malashri - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300161942 ಸಾಬೇರ್‌ ಬಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300161943 ಅಮದ್‌ ಸಾಬ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20226004000024/05/2022
560300161944 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022200015000024/05/2022
560300161946 ಶ್ರೀರಂಗ ತಂದೆ ಕ್ರಿಶ್ನಾಜಿ ಮುಂಗಳೆ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161947 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/202212008000024/05/2022
560300161948 ಚಿನಮ್ಮ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151723/05/2022FPS****151723/05/20226004000023/05/2022
560300161949 shobhavati - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300161950 ಶೇಶಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161951 rajabai - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/202212008000024/05/2022
560300161952 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161953 ರುಕ್ಮಣಿಬಾಯಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161954 Sarubai - ಸಾ:ಲಮಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151723/05/2022FPS****151723/05/2022180012000023/05/2022
560300161955 ಜೀವನ್‌ರಾವ್‌ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300161956 ವಿಠ್ಠಲರಾವ್‌ - ಸಾ: ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300161957 ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300161958 ವಂಕಟೇಶ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300161959 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161960 ಸಂಪತಿ ರಾವ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151723/05/2022FPS****151723/05/20229006000023/05/2022
560300161961 Mathurabai - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300161962 ಸುಜಿರಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151723/05/2022FPS****151723/05/20226004000023/05/2022
560300161963 lalitabai - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300161964 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161965 ನಾಗುಬಾಯಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161966 ವನಿತಾ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022150010000024/05/2022
560300161967 Shivraj - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151719/05/2022FPS****151719/05/20229006000019/05/2022
560300161968 sugalabai - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151725/05/2022FPS****151725/05/202212008000025/05/2022
560300161969 ಕಾಶಿನಾಥ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151722/05/2022FPS****151722/05/20223002000022/05/2022
560300161970 ಅಶೂಕ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151718/05/2022FPS****151718/05/20229006000018/05/2022
560300161971 ಅಂತೇಶ್ವರ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300161972 ಮಾಲಾಶ್ರೀ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161973 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300161974 ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ಸಾ : ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161975 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151725/05/2022FPS****151725/05/202212008000025/05/2022
560300161976 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022150010000024/05/2022
560300161977 Vimalabai - ಸಾ;ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300161978 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151721/05/2022FPS****151721/05/20229006000021/05/2022
560300161979 sunita - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151719/05/2022FPS****151719/05/2022200015000019/05/2022
560300161980 Shushila Bai - ಸಾ: ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300161981 ರಘುನಾಥ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161982 ಈರಪ್ಪಾ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161983 ಗೊವಿಂದ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300161984 Kaminibai - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300161985 ತುಕಾರಾಮ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300161986 shobhavati - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022150010000024/05/2022
560300161987 ಬಾಬು - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161988 ವಂಕಟೇಶ - ಸಾ:ಲನಜವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300161989 Mahadevi - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20226004000024/05/2022
560300161990 ಮಹಾದೇವಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151718/05/2022FPS****151718/05/202212008000018/05/2022
560300161991 bandemma - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022200015000024/05/2022
560300161992 ಬೀರಪ್ಪ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151723/05/2022FPS****151723/05/20226004000023/05/2022
560300161993 Bandemma - ಸಾ:ಲಂಜವ಻ಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022180012000024/05/2022
560300161994 ವಸಂತ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300161995 ಬಾಲಾಜಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300161996 Gouramma - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151721/05/2022FPS****151721/05/2022150010000021/05/2022
560300161997 Prabhavati - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151723/05/2022FPS****151723/05/202212008000023/05/2022
560300161998 Yashodabai - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/202212008000024/05/2022
560300161999 ನಾಗನಥ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300162000 ನರಸಿಂಗ್ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022200015000024/05/2022
560300162001 ಪರ್ಯಗಬಾಯಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300162002 ಮಿರಾಬಾಯಿ - ಸಾ : ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162003 ಶಿವಾಜಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151723/05/2022FPS****151723/05/2022150010000023/05/2022
560300162004 ದೋಂಡಿಬಾ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300162005 ನರಸಬಾಯಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162006 ಬಾಬು - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162007 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151718/05/2022FPS****151718/05/20226004000018/05/2022
560300162008 ಸಂಜಯ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162009 Usha - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162010 ಸಂಭ್ರತಾ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022150010000024/05/2022
560300162011 ಮಹಾನಂದಾ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151722/05/2022FPS****151722/05/20229006000022/05/2022
560300162012 ಚೆಂದರ್‌ ರಾವ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300162013 jijabai - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151723/05/2022FPS****151723/05/20223002000023/05/2022
560300162014 chandrabai - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022180012000024/05/2022
560300162015 Laximi Bai - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/202212008000024/05/2022
560300162016 Renuka - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162017 ಕರುಣಾಬಾಯಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151721/05/2022FPS****151721/05/202212008000021/05/2022
560300162018 ಜಾಲೀಂದ್ರ - ಸಾ : ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300162019 ಶ್ರೀರಂಗ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300162020 Gangubai - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/202212008000024/05/2022
560300162021 ನಿರಂಜನ್‌ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20226004000024/05/2022
560300162022 ಸಕು ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022200015000024/05/2022
560300162023 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151722/05/2022FPS****151722/05/20226004000022/05/2022
560300162024 ಸುಶಿಲ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022200015000024/05/2022
560300162025 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಸಾ : ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20226004000024/05/2022
560300162026 ಸಂತೊಷ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151725/05/2022FPS****151725/05/20229006000025/05/2022
560300162027 ಚಂದರ ಕಾಂತ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300162028 ಗುಲಾಬ್ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151723/05/2022FPS****151723/05/202212008000023/05/2022
560300162029 ಕಾಂಟೆಪ್ಪಾ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162030 Hariyabai - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151722/05/2022FPS****151722/05/2022200015000022/05/2022
560300162031 ರುದ್ರಪ್ಪ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300162032 ಜನಾದಱನ್‌ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300162033 ranjan bai - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300162034 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಸಾ : ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151723/05/2022FPS****151723/05/202212008000023/05/2022
560300162035 ರಾಜೆಂದ್ರ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300162036 ವಂಚಳಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151722/05/2022FPS****151722/05/2022200015000022/05/2022
560300162037 Hasina Bi - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300162038 Kalavati - ಸಾ : ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022200015000024/05/2022
560300162039 Bharathi - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300162040 ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151723/05/2022FPS****151723/05/2022150010000023/05/2022
560300162041 ಸುಭಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/202212008000024/05/2022
560300162042 ಜನಾಬಾಯಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300162043 ಶೇಕ ಫರ್ದಿನ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022200015000024/05/2022
560300162044 ಹೂಸೆನ ಬೀ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300162045 ನಾಗೆಂದ್ರ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022150010000024/05/2022
560300162046 ಚಿತ್ರಮ್ಮ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151719/05/2022FPS****151719/05/2022200015000019/05/2022
560300170636 ಶಿವರಾಜ - ಸಾ : ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170637 ramchandra - ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170638 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170639 ಬಬ್ರು ವಾನ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170640 ಗುಂಡಾಜಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170641 ಮಲ್ಲಿನಥ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170642 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170644 ತ್ರಿವೆಣ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170645 ಬಬ್ರುವಾನ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170646 ಮಾಧವ ರಾವ - ಸಾ : ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170647 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300170648 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176186 Sangabai W/o Lalu - ಲನಜವಾಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176264 Sainaj Begum - ಮಸ್ತಾನ ಫರಿದಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ಸಾ: ಮೇಥಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176291 Varsha - ಲಂಜವಾಡ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****151718/05/2022FPS****151718/05/202212008000018/05/2022
560300176396 Phulabai - ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176397 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022180012000024/05/2022
560300176398 Gangabai - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300176399 ರಾಘುನಾಥ ಸುತಾರ - ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022200015000024/05/2022
560300176400 ರಾಮಚಂದ ಚೇವಾನ - ಲಂಜವಾಡ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****151719/05/2022FPS****151719/05/202212008000019/05/2022
560300176401 ಗೌತಮ ಸಿಂಗೆ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300176402 ಸಂಜೀವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/202212008000024/05/2022
560300176403 Sharadabai - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/202212008000024/05/2022
560300176404 ಜನಕ್‌ ಬಾಯಿ ಚಾವನ್‌ - ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176405 ನರಸಿಂಗ್‌ ಮೇತ್ರೆ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176406 ಸಂಗಶೇಟ್ಟಿ ಜಿವನೆ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151719/05/2022FPS****151719/05/20229006000019/05/2022
560300176407 Sagarbai - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300176408 ಜಗದೀಶ ಮುಂಗಳೆ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176409 ಉಮಾಕಾಂತ ಚಾವನ್‌ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300176410 Prabhavati - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151723/05/2022FPS****151723/05/202212008000023/05/2022
560300176411 ರಮೇಶ್ ಮಸಕಲೆ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022150010000024/05/2022
560300176412 ಶೋಭ ಬಾಯಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176413 Renuka - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****173122/05/2022FPS****173122/05/202212008000022/05/2022
560300176414 Sarojana - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560300176415 BALIKABAi - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176416 ಹಾವಮ್ಮಾ - ಲಂಜ ವಾಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****151722/05/2022FPS****151722/05/20226004000022/05/2022
560300176417 ಮಾರುತಿ ಮೇತ್ರೆ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176418 ಜೀಜಾ ಬಾಯಿ ಅಜನೆ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176419 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176420 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೇತ್ರೆ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300176421 ಅನೀಲ್‌ ಸುತಾರ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300176422 Shilabai - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176423 ಇಂದು ಮತಿ ಸಿಂಧೆ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176424 ಸುಭಾಶ್ ಪಾಂಚಾಳ - ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560300176425 ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಚಾವನ್‌ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151721/05/2022FPS****151721/05/202212008000021/05/2022
560300176426 ಶೋಭಾ ಬಾಯಿ ಹಸಗೋಂಡೆ - ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300176427 ಹಾವಪ್ಪಾ ಕುಸುನೋರೆ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176428 Kaveri - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151718/05/2022FPS****151718/05/2022150010000018/05/2022
560300176430 ತಾನಾಜಿ ಸಿಂಧೆ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176431 Savitra Bai - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560300176433 Sangita - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151718/05/2022FPS****151718/05/202212008000018/05/2022
560300176434 Sungamma biradra - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300176435 ಸವಿತಾ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176436 Priyanka - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151721/05/2022FPS****151721/05/202212008000021/05/2022
560300176437 ಮಾಧವ್‌ ರಾವ ಮೇತ್ರೆ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022180012000024/05/2022
560300176438 vimla bai - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300176439 Jubeda Bee - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/202212008000024/05/2022
560300176440 Pravin Begum - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300176441 Rekha - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300176442 ಪರಬತಿ - ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022200015000024/05/2022
560300176443 Rukamini bai donapurge - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300176560 Vilash Vaijinath Mungale - ವಿಲಾಸ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಮುಂಗಳೆ ಸಾ: PHH(NK) / NCS------120000000-
560300176561 Sharfan Zahagirsab - ಶಾರ್ಫಾನ ಜಹಾಗಿರಸಾಬ ಸಾ: ಲಂಜವಾಡ ತPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/202212008000024/05/2022
560300176616 RAHIMATBEE - ರಹಿಮ ಶಬ್ಬೀರಸಾಬ ಸಾ: ಲಂಜವಾಡ ತಾ: PHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20226004000024/05/2022
560300177925 Sarika - ಲಂಜವಾಡ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****151718/05/2022FPS****151718/05/202212008000018/05/2022
560300178116 Pandrinath S/o Namdev - ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178119 Narshing Beerappa Metre - ಲಂಜವಾಡ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178843 Kamlabai Narayanrao - ಲಂಜವಾಡ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179626 Rajeshree - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300179740 Balaji - ಲಂಜವಡ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****151721/05/2022FPS****151721/05/20229006000021/05/2022
560300179742 ರಾಜೆಂದ್ರಾ ಚಂದ್ರರವ ಚೋಹನ - ಲಂಜವಡ ತೆಲಗೌವPHH(NK) / NCSBiometric****151721/05/2022FPS****151721/05/20226004000021/05/2022
560300179755 Viyalaxmi - ಲಂಜವಡ ತಲೆಗವPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022150010000024/05/2022
560300179770 Trembak Gundappa Metre - ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179834 ಲಿಂಗರಾಜ ಪ್ರಭುರಾವ - ಲಂಜವಾಡ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300179847 Khanderao Ramchandr Patil - ಲಂಜವಾಡ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179872 Permeshwar Kuppanna - ಲಂಜವಾಡ ಪೋ.ತೆಲಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300179874 Jahangir Mehaboobsab Mulla - ಲಂಜವಾಡ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300180203 ಅಶೋಕ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180278 Bhujang Narshing - ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180306 Manik Bhimanna - ಲಂಜವಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180325 laximan rangarao chavan - ಲಂಜವಾಡ ತಾ; ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300180339 Balika Baburao Chavan - ಲಂಜವಾಡ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20223002000024/05/2022
560300180382 Sunil Shivraj Kamble - ಲಂಜವಾಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300180800 Machindrnath Veershettappa Bir - ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300180824 Kashinath Siddappa Biradar - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡ ತಾ: ಬಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300182371 ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುರಾವ - ಸಾ: ಲಂಜವಾಡ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300182395 Suvarna - ಸಾ: ಲಂಜವಾಡ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****151721/05/2022FPS****151721/05/202212008000021/05/2022
560300182413 Renuka - ಸಾ: ಲಂಜವಾಡ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****151718/05/2022FPS****151718/05/20229006000018/05/2022
560300182495 Parvati - ಸಾ: ಲಂಜವಾಡ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****151722/05/2022FPS****151722/05/202212008000022/05/2022
560300185516 Satish S/o Gurnath Biradar - ಲಂಜವಾಡ:ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185545 Shivaji Kallappa Metre - ಲಂಜವಾಡ ಪೋ:ತೆಲಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185830 ವ್ಯೆಜಿನಾಥ - ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185859 Rajkumar Shivlingappa - ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185896 Ramesh Basavraj - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300185956 Dhulamma - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300185959 Komal - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300186091 Sarojana - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300186118 Suvarana - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300186203 ಪಕ್ರಾಶ್‌ ಬಿರಾದಾರ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186204 ಸುರೇಶ ಸುತಾರ - ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300186206 ಬಸವರಾಜ ಮೇತ್ರೆ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300186207 ನಾಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300186208 ವಿಷ್ಣು ಚಾವನ್‌ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186209 Kalamma biradar - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151722/05/2022FPS****151722/05/20223002000022/05/2022
560300186210 ನಾಮದೇವ್‌ ಚಾವನ್‌ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300186211 Babita - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300186212 ಕೈಲಾಶ್‌ ಚೇವಾನ್‌ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300186213 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ಲಂಜ ವಾಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300186214 ಶ್ರೀಮಂತ ಚಾವನ್‌ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300186215 ರಮೇಶ್ ತಪಶಾಳೆ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/202212008000024/05/2022
560300187874 ರಾಜಕುಮಾರ ಚೇವಾನ್‌ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187875 ಮುಕುಂದ ಪಾಟೀಲ್ - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300187876 Sheshikala - ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151722/05/2022FPS****151722/05/20226004000022/05/2022
560300187877 ನಾಗಪ್ಪ ಕಾಳಗಾಪುರ - ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189135 Shridevi - ಲಂಜವಾಡ ಪೋ ತೆಲಗಾವPHH(NK) / NCSBiometric****151722/05/2022FPS****151722/05/20229006000022/05/2022
560300189305 ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಸುತಾರ - ಲಂಜವಾಡ ಪೋ:ತೆಲಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022200015000024/05/2022
560300189306 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಲಂಜವಾಡAAY(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022200015000024/05/2022
560300189596 Shridevi - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189817 Vimalabai W/o Kishan - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191804 Suman - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151721/05/2022FPS****151721/05/2022150010000021/05/2022
560300191805 Rajshri - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151721/05/2022FPS****151721/05/20229006000021/05/2022
560300191807 Sarika - ಸಾ ಃ ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151721/05/2022FPS****151721/05/202212008000021/05/2022
560300191829 Nita - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151718/05/2022FPS****151718/05/20226004000018/05/2022
560300191830 Sonali - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151718/05/2022FPS****151718/05/20229006000018/05/2022
560300191933 Sunita W/o Prakash - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300191935 Rukaminbai W/o Manohar Chavan - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192144 Vijaykumar S/o Chandrao Chauha - ಸಾ. ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192145 Bhagyashree w/o MarutiRao Shin - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192146 Sonabai W/o Subhash Botkole - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192147 Shrimant S/o Kallappa Biradar - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192148 BabuRao S/o Sambaji More - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192149 Hanmanth S/o ManikRao Patil - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192150 Klyanrao Balappa Biradar - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192151 Sumanbai - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192152 Ashok S/o Govindrao - ಸಾ,ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192191 Meera - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151718/05/2022FPS****151718/05/202212008000018/05/2022
560300192193 Vijykumar S/o Manohar Biradar - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192194 Kanteppa S/o Amrutappa - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192197 Balaji s/o Nagnath - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192199 Anand S/o Baburao Mehtre - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192201 Tribakrao S/o Govindrao Botkul - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192202 Basavraj S/o Kallappa Biradar - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192203 Anjanabai W/o VilasRao Mehtre - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192204 Bhivaji S/o Paluji Shinde - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192205 Chandra Rao S/o Pandu Ranga Ch - ಸಾ. ಲಂಗವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192206 Sheshamma w/o Kallappa Mehtre - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192211 Prashuram S/o Narshingrao Chav - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/202212008000024/05/2022
560300192212 Sunita - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/202212008000024/05/2022
560300192213 Shivaji S/o Vasantrao Chavan - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192214 Chayabai W/o Murlidhar Patil - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192215 Shkuntala w/o Shivaji Shinde - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300192216 Gangabai - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300192217 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192218 Asha Bai - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/202212008000024/05/2022
560300192219 Balaji S/o Pandrnath - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192220 Shindubai W/o Khanderao More - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192221 Rameshkumar - ರಮೇಶಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶ್ರೀಪತಿ ಸೂಯ೵ವಂಶPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20226004000024/05/2022
560300192222 Varsha W/o Vilash Chavan - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151718/05/2022FPS****151718/05/20223002000018/05/2022
560300192223 Maruti s/o Vaijinath - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192224 Kapil s/o Dhondiba - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300192226 Revenappa S/o Sidramappa Wadga - ಸಾ:ಮೇಥೀ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****151722/05/2022FPS****151722/05/202212008000022/05/2022
560300192227 ಸೋಮನಾಥ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸೋನಾಳೆ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151718/05/2022FPS****151718/05/20226004000018/05/2022
560300192229 Padminibai w/o Bandeppa - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300192230 Suryakanth S/o Yadhavrao Chava - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300192231 Sangeeta - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192232 Megraj S/o Kashinath - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192233 Bhagyashree - ಸಾ:ಲಂಜವಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300192234 Laxmi - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300192235 Satish S/o Lalappa - ಸಾ:ಮೇಥೀ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192236 Suresh s/o Vaijinath Chavan - ಸಾ:ಲಣಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192237 Shivraj S/o Shankar - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192238 Bhimashankar S/o Gundaji - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151723/05/2022FPS****151723/05/202212008000023/05/2022
560300192240 Chandrakala - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20223002000024/05/2022
560300192241 Santosh S/o Gundaji - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300192242 Jyoti W/o Ramesh - ಸಾ:ಲಮಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/202212008000024/05/2022
560300192243 Navita - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151722/05/2022FPS****151722/05/2022150010000022/05/2022
560300192245 Rajkumar S/o Handerao Chavan - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300192246 ಸಿದ್ರಮಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಾಪ್ಪಾ ವಡಗಾ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/202212008000024/05/2022
560300192251 Bhujang S/o Narshing Suryawans - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****626424/05/2022FPS****626424/05/20226004000024/05/2022
560300192253 Shakubai - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜೀ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300192254 Nirmalaa - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192255 ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/202212008000024/05/2022
560300192256 Ramesh S/o Basavraj Biradar - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300192257 ಫಕಿರಸಾಬ ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದಸಾಬ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300192258 Shivshankar S/o Sangramappa - ಸಾಃ ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192259 Prabhavati - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022150010000024/05/2022
560300192260 Saraswati - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151718/05/2022FPS****151718/05/2022180012000018/05/2022
560300192261 Sangitha W/o Ramesh Mehtre - ಸಾ. ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300192262 Rekha Bai - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300192263 Sudhakar s/o Kashinath - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300192264 Jalindra S/o Havgeerao - ಸಾ:ಲಮಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192265 Dilip S/o Vaijinath Surywanshi - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20223002000024/05/2022
560300192266 Saraswati - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಮದನೂPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/2022150010000024/05/2022
560300192267 Dttatri S/o Baburao - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300192268 Digambar S/o Baburao - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20226004000024/05/2022
560300192269 Anita - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151723/05/2022FPS****151723/05/202212008000023/05/2022
560300192270 Pushpa - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192271 Krishnaji S/o Vaijinath - ಸಾ ಃ ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151721/05/2022FPS****151721/05/20226004000021/05/2022
560300192272 Manmathappa s/o Sangayya - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192273 Riyaj S/o Jamalsab Syyad - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300192274 Jahagir S/o Ismailsab - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300192275 Mahadevi - ಸಾಃ ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151718/05/2022FPS****151718/05/20229006000018/05/2022
560300192277 Venkat S/o ShankarRao Gaikwad - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300192278 Sharanappa S/o Sangappa Siddes - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300192280 Padmakar s/o Chandrappa Mehtre - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20226004000024/05/2022
560300192281 Savitra - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300192282 ಪ್ರತಿಭಾ - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300192283 Sandeep S/o TrembakRao - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300192284 Basavraj s/o Nivertirao Chavan - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192285 ಅನಿತಾ - ಸಾ:ಲಂಜವಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192286 Maruti S/o Nagnath - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192287 Bharat S/o Bhivaji Shinde - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300192288 Jayashree - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151721/05/2022FPS****151721/05/20229006000021/05/2022
560300192289 ಶೇಷಮ್ಮ - ಸಾ:ಲಮಜವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192290 Basvraj S/o Gundappa - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20226004000024/05/2022
560300192291 Punam - ಸಾ:ಮೇಥೀ ಮೇಳಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300192292 Renuka - ಸಾಃ ಲಂಜವಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300192293 Sunil s/o RamchandrRao - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300192455 Balika - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300192456 Vinod S/o Raghunath Biradar - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560300193363 Dayanand - ಸಾ : ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300193604 Shobhavti W/o Shrimant Biradar - ಸಾ:ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300193630 Supriya - ಸಾ : ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151721/05/2022FPS****151721/05/20226004000021/05/2022
560300193631 ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ - ಸಾ : ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560300193702 Pratibha - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195388 Anita - ಸಾ:ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****151718/05/2022FPS****151718/05/202212008000018/05/2022
560300195601 Shantabai w/o Ramchnadrarao - ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ 33 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300195791 Chandarbai - ಲಂಜವಾಡ 226 ಬಸವ ಮುರ್ತಿ ಲಂಜವಾPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/202212008000024/05/2022
560300196028 Anusaya - ಅನೊಸಯಾ ಅಶೋಕ 108 ಲಂಜವಾಡ ಲಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196215 Laxmibai Biradar. - ಬಾಲಾಜಿ ನಾಗನಾಥ 87 ಲಂಜವಾಡ ಲಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196217 Renuka - ರೇಣುಕಾ 168 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****151718/05/2022FPS****151718/05/20226004000018/05/2022
560300196225 Lata Bai - ಬಬ್ರುವಾನ 253/ಅ ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20226004000024/05/2022
560300196228 Kalavati - ವಿಶ್ವನಾಥ 63 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300196231 Suman - ಜೈಹಿಂದ 125 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****151725/05/2022FPS****151725/05/20226004000025/05/2022
560300196232 Sulochana - ಶಿವಾಜಿ 163 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡ ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196233 Lakshmi Bai - ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ 163 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300196235 Meera - ದಿಗಂಬರ 30 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡ ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560300196236 Radha - ಶೇಷರಾವ 33 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡ ಲಂPHH(NK) / NCSBiometric****151718/05/2022FPS****151718/05/202212008000018/05/2022
560300196238 ರೇಖಾ - ನಾಗನಾಥ 42 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡ ಲಂPHH(NK) / NCSBiometric****151718/05/2022FPS****151718/05/20226004000018/05/2022
560300196239 Shivakanta - ಓಂಕಾರ 83 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196242 puthalabayi - ಮಾಣಿಕ ಸಿದಪ್ಪಾ 187 ಲಂಜವಾಡ ಲಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196243 Malashree - ಸಂಗಮೆಶ 107 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡ ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196245 Kamalabai - ಮಾರುತಿ 00 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡ ಲಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196246 Manushabayi - ಭಗವಾನ ನಾರಾಯಣ 21ಬ ಲಂಜವಾಡ ಲಂPHH(NK) / NCSBiometric****151723/05/2022FPS****151723/05/202212008000023/05/2022
560300196247 Susheeelabai - ಮಚಿಂದ್ರನಾಥ 84 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300196704 Mahananda - ಪ್ರಬು 28 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****151723/05/2022FPS****151723/05/20229006000023/05/2022
560300196827 Sandhya - ನಾಗಣ್ಣಾ 63 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡ ಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300196831 Meenakshi - ಮಿನಾಕ್ಷಿ 135 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡ PHH(NK) / NCSBiometric****151723/05/2022FPS****151723/05/2022150010000023/05/2022
560300198885 LALITHABAI - ವೈಜಿನಾಥರಾವ 30 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300198886 Mahadevi - ಶಿವರಾಜ 157 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/202212008000024/05/2022
560300198887 Laxmi Bai - ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮನೊಹರ 134 ಲಂಜವಾಡ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300198888 Kalavati - ಸಂಜೀವನ 164 ಹಳೆಯ ಸಕಾ೵ರಿ ಶಾಲೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300198889 Jayaprada - ಪ್ರಕಾಶ 83 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡ ಲಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560300198890 Jnanadevi - ಉಮಾಕಾಂತ 10 ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300199624 Ashwini - ಕಾಶಿನಾಥ 133 ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300203294 Ashok Rao - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದರಾವ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300204399 Reshma - C/O ಸಂಗಮೇಶ #9999 ಲಂಜವಾಡ್ ಭಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300205111 Bhagyashree - W/O: ಮಾರುತಿ ಶಿಂದೆ 20 ಲಂಜವಾಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206099 Bhagyashree - W/O ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಶಿಂದೆ ಲಂಜವಾಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206969 Kajal - ಕಿಶನ್ 53/ಬೀ ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300207348 Lalita - W/O ಕಮಲಾಕರ ಮೇತ್ರೆ 1 1 ತಾ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300207726 Menuka - W/O ರವೀಂದ್ರ 63 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560300207728 Bhagirathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208052 Rani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೈಲಾಸ . . ಲಂಜವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300208523 Sangeeta - C/O ಜಗನಾಥ #77 ನಿಯರ ವಾಟರ ಟ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****151719/05/2022FPS****151719/05/20226004000019/05/2022
560300209226 Arati - ಮನೋಜ 00 ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560300209295 Jaishree - S/O ತ್ರಿಂಬಕರಾವ ಬೊಟಕುಳೆ 51 # NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300209444 Raghunath - C/O ವೀರಪ್ಪನಾ 105 1 ಲಂಜವಾಡ ಅNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300210489 Tabassum - D/O ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮೆದ್ ಭಾತಂಬ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210693 Kashinath - S/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅಟ ಕೋಟಗಿರಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300211161 Laxmi - W/O ಶ್ರೀಮಂತ್ ಬಿ ಮೆಹತ್ರೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300211286 Shama - W/O ರಿಯಾಜ್ , ಲಂಜವಾಡ ಲಂಜವಾಡ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300211311 Pratiksha - S/O ಮಲಿನಾಥ ಲಂಜವಾಡ ತಾ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560300211312 Shruti - W/O ಸಂಗಮೇಶ ಲದ್ದೆ ತಾ ಭಾಲಕ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300211314 Chukkamma Vilas Biradar - C/O ವಿಲಾಸ ಬಿರಾದಾರ # . ಲಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560300211315 Malashree - W/O ದೆವಿದಾಸ #119 ನಿಯರ್ ಶಿವಾಜPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300211406 Malekabegum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾವಾಜ್ ಶೈಕ 1 1 ಲಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****151724/05/2022FPS****151724/05/20229006000024/05/2022
560300211491 Jyoti - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವರಾಜ #58 ಭಾಲಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300211506 Anita - S/O ರವೀಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ #89 ತಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
Top